Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Ενεργειακές ανακαινίσεις μέχρι το 2015

ΤΟ «Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών» συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα (ERACOBUILD), που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.
Στόχος του έργου είναι η έρευνα, ανάπτυξη και επικοινωνία μιας ενιαίας πρακτικής προσέγγισης για την ανακαίνιση κατοικιών με τη δυνατότητα να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε τρεις χώρες: Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνια, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2015.
Σκοπός
Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία μιας ανεξάρτητης και αμερόληπτης υπηρεσίας, που θα καταστήσει τις ενεργειακές αναβαθμίσεις ευκολότερες, πιο οικονομικές και πιο εύκολα προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο φάσμα νοικοκυριών.

Ο τελικός στόχος του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι η δημιουργία μίας μονοθυριδικής υπηρεσίας, που θα βοηθά όλους όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, να το πραγματοποιήσουν με τον λιγότερο ανώδυνο και δαπανηρό τρόπο, μεγιστοποιώντας την απόδοση της επένδυσής τους, με μακροπρόθεσμα οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία, αλλά και για τον προϋπολογισμό της οικογένειας.
Εκτός από την αρχική ενεργειακή επισκόπηση, το πρόγραμμα θα προσφέρει στα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά, με λεπτομερή τελική μελέτη, ένα σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης, πρόσβαση σε επιλεγμένους επαγγελματίες του κλάδου, καθοδήγηση για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης, καθώς επίσης και συνεχή υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης όσο και μετά την ολοκλήρωσή της, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση των οφελών της επένδυσης 

Ριζικές ανακαινίσεις

Στην Κύπρο θα εξετασθούν 20 περιπτώσεις ριζικών ανακαινίσεων και για τις πέντε θα προταθούν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα υλοποιηθούν με στόχο αυτές να καταστούν κατοικίες χαμηλού άνθρακα και να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσα από το έργο θα δημιουργηθούν Συμβουλευτική Ομάδα και Ομάδα Εγκαταστατών. Οι δύο ομάδες σε κοινές συναντήσεις θα ανταλλάζουν πληροφορίες και απόψεις σχετικές με την πρόοδο και υλοποίηση του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οδός Λεύκωνος 20, Μαρκίδης Court 13, Γραφείο 403, 2064 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Τηλέφωνα: 22667716 , 22667726, Fax: 22667736, E?mail: info@cea.org.cy
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin