Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Εκτιμήσεις και Ερωτήματα του ΕΛΛΙΝΥ για την Έναρξη των Ερευνών σε Ιόνιο και Ν. Κρήτη

Μια σειρά από ερωτήματα και εκτιμήσεις σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και την περιοχή νότια της Κρήτης διατυπώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων ( ΕΛΛΙΝΥ), με αφορμή την άφιξη του νορβηγικού σκάφους Nordic Explorer στο λιμάνι της Πάτρας. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
"Σήμερα, όπως προκύπτει από τις σχετικές ανακοινώσεις του ΥΠΕΚΑ, αναμένεται να αρχίσει τις ερευνητικές εργασίες για την ανακάλυψη πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και τη Νότια Κρήτη, το ερευνητικό σεισμικό πλοίο Nordic Explorer. Το γεγονός αυτό είναι θετικό για τη χώρα και ευχόμαστε να τελειώσει επιτυχώς με ουσιαστικά αποτελέσματα.


Το ΕΛΛΙΝΥ όμως θα ήθελε να βάλει στη σωστή του διάσταση το γεγονός αυτό, με κύριο σκοπό να αποφύγει την υποβάθμισή του αλλά και την υπερεκτίμησή του.

1. Το σκάφος αυτό θα κάνει σεισμική έρευνα για πιθανό εντοπισμό πετρελαιοπιθανών περιοχών χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο.

2. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι ένα μεγάλο μέρος του Ιονίου έχει ήδη ερευνηθεί κατά το παρελθόν και ήδη υπάρχουν χιλιάδες χιλιομέτρων σεισμικά για τα οποία το Κράτος έχει πληρώσει στο παρελθόν πολλά χρήματα.

3. Με την παρούσα έρευνα, θα ερευνηθεί βέβαια μια ευρύτερη περιοχή, που όμως χαρακτηρίζεται από μεγάλα βάθη νερού, μεγαλύτερα των 2.500-3.000 μέτρων. Άρα θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι στην πραγματικότητα, η παρούσα έρευνα θα συμβάλλει στο να επιβεβαιώσει η να διαψεύσει πετρελαιοπιθανές περιοχές που είχαν ήδη εντοπιστεί στο παρελθόν στις ήδη ερευνημένες περιοχές, λόγω πιθανόν καλυτέρων μεθόδων και εξοπλισμού από ότι στο παρελθόν και δεύτερον, να εντοπίσει νέες σε περιοχές που δεν έχουν ερευνηθεί.

4. Όσον αφορά στην περιοχή Νότια της Κρήτης, η συμβολή της εκεί θα είναι μεγαλύτερη, διότι θα καλύψει μια περιοχή για την οποία έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν δύο μόνον ουσιαστικά σεισμικά προγράμματα για ανεύρεση υδρογονανθράκων. Ένα δυτικά στην περιοχή της Γαύδου και ένα Ανατολικά στην περιοχή μεταξύ του Κουφονησίου και του Γαϊδουρονησίου.

5. Το Δημόσιο προσδοκά μικρά έσοδα από τη διαδικασία αυτή, που θα προκύψουν μόνο σαν ένα ποσοστό από τις πωλήσεις των δεδομένων που θα πραγματοποιήσει η PGS στους μελλοντικούς ενδιαφερόμενους επενδυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ.

6. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν στη χώρα μας, υπήρχε περίοδος που δύο τουλάχιστον τέτοια σκάφη εκτελούσαν συγχρόνως σεισμικά προγράμματα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, την ίδια ώρα γινόταν ανάλογη σεισμική έρευνα στην ξηρά και παράλληλα εκτελούντο δυό με τρείς γεωτρήσεις, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη δημοσιότητα... Άρα στο γεγονός αυτό δεν πρέπει να δώσουμε τόσο μεγάλο βάρος, ίσως δε είναι και παρακινδυνευμένο να τονίζεται τόσο πολύ από τα ΜΜΕ και να παρευρίσκονται τόσα υψηλόβαθμα στελέχη σε ένα τυπικό ξεκίνημα. Αντίθετα, μια υπογραφή σύμβασης, που θα είχε αδιαμφισβήτητα οφέλη για τη χώρα, με μια Διεθνή και μεγάλη πετρελαϊκή Εταιρία θα ήταν το γεγονός που όλοι θα θέλανε να βρίσκονταν παρόντες στην αναμνηστική φωτογραφία...
7. Εάν ισχύει η δέσμευση ότι οι πιο πάνω περιοχές θα δεσμευτούν 2 χρόνια, τότε μπορούμε να περιμένουμε άλλα 2 χρόνια περίπου για τη διενέργεια διαγωνισμών παραχωρήσεων και ακόμη πολύ περισσότερο για τη διενέργεια γεωτρήσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή, που σε άλλους καιρούς θα ήταν χρήσιμη, καθυστερεί πολύ τη διενέργεια γεωτρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές, που θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα, με καλύτερο σχεδιασμό και με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, εφ' όσον υπήρχε καλύτερη αξιοποίησή τους.
8. Το ξεκίνημα αυτό παράλληλα θέτει και μερικά ερωτήματα που πρέπει άμεσα να απαντηθούν όπως:
Υπάρχει στο ΥΠΕΚΑ η κατάλληλη υποδομή από τεχνικούς και εξοπλισμό για την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων, αλλά και τη μελλοντική εκκίνηση του κύκλου παραχωρήσεων που αναμένεται; Αν δεν υπάρχει, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα το Υπουργείο προς την κατεύθυνση αυτή; Θα χρειαστούμε πάλι ξένους συμβούλους;

Είναι έτοιμες οι κατάλληλες περιβαλλοντικές μελέτες που απαιτεί η σύγχρονη βιομηχανία έρευνας υδρογονανθράκων που θα καλύψουν τις μελλοντικές δραστηριότητες και έχουν ληφθεί υπ' όψη όλες οι παράμετροι που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία των τοπικών κοινωνών από πιθανές παρενέργειες;

Την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών των εργασιών θα τις κάνουν άνθρωποι που έχουν ήδη πείρα, ή απλοί υπάλληλοι που θα κάνουν εθιμοτυπικές επισκέψεις χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τους ειδικούς της PGS και ανάληψης πρωτοβουλιών κατά την εκτέλεση αυτής που κρίνονται σημαντικές και εξασφαλίζουν το Δημόσιο συμφέρον αλλά και των μελλοντικών εργασιών;

Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει γνωστό στην κοινή γνώμη η εμπειρία των ανθρώπων αυτών σε εφαρμοσμένες ανάλογες σύγχρονες έρευνες, καθώς και οι ώρες εργασίας τους επάνω σε γεωφυσικά τέτοια σκάφη, ώστε να διαλυθούν αμφιβολίες για την επάρκειά τους.

Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να βελτιώσουν το νομικό υπόβαθρο που υφίσταται και να το απαλλάξουν από ατέλειες που εντοπίστηκαν μεταγενέστερα από τους επιστήμονες, ώστε να γίνει πιο ολοκληρωμένο και πιο ελκυστικό για τους επενδυτές;

Έχει γίνει αντιληπτό ότι ξεκινά μια διαδικασία που δεν είναι κάποια ερευνητικά προγράμματα για να κάνουμε επιστημονικές ανακοινώσεις μόνον, αλλά για να αξιοποιήσουμε μη ανανεώσιμους πόρους της χώρας, που απαιτούν επαγγελματίες της βιομηχανίας πετρελαίου με συναίσθημα ευθύνης, λόγω των τεράστιων ιδιομορφιών που περιέχει και πλέον δεν γίνονται επιτρεπτά τα λάθη, οι καθυστερήσεις και η άγνοια;

Το ΕΛΛΙΝΥ χαιρετίζει το ξεκίνημα αυτό και εύχεται να έχουν μπει ήδη σε τροχιά προς επίλυση τα πιο πάνω ερωτήματα. Σε ενάντια περίπτωση είναι στη διάθεση της πολιτείας να συμβάλλει με όσες δυνάμεις μπορεί μεταφέροντας την εμπειρία του. Οι καιροί είναι δύσκολοι, ο κόσμος δεν πείθεται με ανακοινώσεις και λόγια και δεν θα συγχωρήσει άλλους ερασιτεχνικούς σχεδιασμούς. Θέλει έργα ουσίας και αποτελέσματα.

Το ΕΛΛΙΝΥ θα είναι παρόν και θα κοιτά πάντα την ουσία, που πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτή από τον επιφανειακό θόρυβο που αναπτύσσεται και ο οποίος πολλές φορές σκιάζει την πραγματικότητα". 
 .energia.gr
13/11/12
----


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin