Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

La lumière de la Lune pourrait remplacer l'éclairage public (chercheurs suédois)

Des chercheurs suédois proposent de modifier la surface de la Lune en vue de renoncer à l'utilisation de l'éclairage public.

Le projet consiste à créer sur la surface du satellite de la Terre des territoires spéciaux qui reflèteraient les rayons du Soleil. Cela permettrait de rendre le ciel nocturne aussi clair que durant la journée.Les chercheurs estiment que cela contribuera à économiser l'énergie électrique et diminuera les volumes de CO2 rejetés dans l'atmosphère.

Par contre, on ne sait pas comment modifier la surface de la Lune.
french.ruvr.ru

23/4/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin