Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

FISHERIES CONTROL: PORTUGAL, FRANCE, SPAIN, ITALY, LATVIA AND MALTA NOW PLAYING BY COMMON RULES

To achieve sustainable fishing, the revised rules of the Common Fisheries Policy need to be fully respected. But how can we ensure that they are in practice?

Well, by efficient and harmonised control systems.

In a spirit of subsidiarity, fisheries control means are agreed at EU level, but need to be concretely implemented on the ground by national authorities. Therefore, to guarantee a level playing field between fishermen, the European Commission checks how Member States implement their common obligations. It also provides Member States with support, where necessary, so that their control systems meet the European requirements. For the development of IT tools or the reinforcement of existing control systems the European Maritime and Fisheries Fund can provide substantial financing.

For instance, the Portuguese Action Plan proposed last Thursday is part of a broader scheme to collaborate with Member States. With France, Spain, Italy, Latvia and Malta we have already agreed on specific Action Plans to fill missing links or reinforce the effectiveness of their controls. So doing, we ensure that we all play by the same rules, a prerequisite to preserve the sustainability of our marine resources.
http://blogs.ec.europa.eu/damanaki/fisheries-control-portugal-france-spain-italy-latvia-and-malta-now-playing-by-common-rules/
19/9/14
--
-
Related:
----

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin