Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Φοροαποφυγή: Το Ευρωκοινοβούλιο γνωμοδότησε για τη νέα οδηγία

Την πρόταση της Επιτροπής για τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής χαιρέτισαν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμά τους.

Ωστόσο, ζήτησαν τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων στις εκπτώσεις για τις πληρωμές τόκων, αυστηρότερους κανόνες για τα εισοδήματα που προέρχονται από την αλλοδαπή, αύξηση της διαφάνειας των καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων, κατάρτιση "μαύρης λίστας" των φορολογικών παραδείσων και καταλόγου κυρώσεων για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας.

"Δεν είναι σωστό να ζητάμε πάντα αύξηση των προσπαθειών από τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν την ίδια στιγμή οι πολυεθνικές και οι πλούσιοι αποφεύγουν να καταβάλουν τους φόρους που τους αναλογούν. Ο αγώνας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Είναι μία πρόκληση όχι μόνο για να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας αλλά και για να εξασφαλίσουμε το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος", δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ, Hugues Bayet (Σοσιαλιστές, Βέλγιο).

Η οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής ακολουθεί τις οδηγίες του σχεδίου δράσης του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS) και ακολουθεί τις συστάσεις που εξέδωσε το ΕΚ τον Νοέμβριο (έκθεση της ειδικής επιτροπής του ΕΚ για τις φορολογικές αποφάσεις TAXE 1) και τον Δεκέμβριο (νομοθετικές προτάσεις των εισηγητών Anneliese Dodds (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο) και Luděk Niedermayer (ΕΛΚ, Τσεχία)).

Η νέα οδηγία βασίζεται στην αρχή ότι ο φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται εκεί όπου πραγματοποιούνται τα κέρδη και περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικά μέτρα για τον περιορισμό των μεθόδων που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι εταιρείες για να αποφύγουν την καταβολή των φόρων. Προτείνει επίσης την υιοθέτηση κοινών ορισμών, όπως "μόνιμη εγκατάσταση", "φορολογικοί παράδεισοι", "ελάχιστη οικονομική ουσία", "τιμές μεταβίβασης", "κόστος δικαιωμάτων", "φορολογικά καθεστώτα για διπλώματα ευρεσιτεχνίας", "εταιρείες γραμματοκιβωτίου" ή και άλλων όρων που συχνά παρερμηνεύονται...
  elzoni.gr
10/6/16

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin