Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση κανονισμού για την εισαγωγή ενός πρότυπου ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου το οποίο θα επιταχύνει τις διαδικασίες επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στα κράτη μέλη της ΕΕ και δεν διαθέτουν έγκυρα διαβατήρια ή ταυτότητες.

Βασικός στόχος για τους ευρωβουλευτές ήταν να ενισχυθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και οι τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου προκειμένου αυτό να γίνεται ευκολότερα αποδεκτό από τις τρίτες χώρες. Για να τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός μένει τώρα να εγκριθεί επισήμως και από το Συμβούλιο των υπουργών.

Το ισχύον ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών, δεν είναι ευρέως αποδεκτό από τις αρχές τρίτων χωρών, για διάφορους λόγους στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η έλλειψη εναρμονισμένων και κατάλληλων προτύπων ασφάλειας και κοινών τεχνικών χαρακτηριστικών, καθώς και οι διαφορετικές μορφές και απαιτήσεις πληροφοριών του εκάστοτε κράτους μέλους και ο αριθμός των γλωσσών στις οποίες διατίθενται τα έντυπα.

Το κείμενο του εισηγητή Jussi Halla-Aho (ΕΣΜ, Φινλανδία) εγκρίθηκε με 494 ψήφους υπέρ, 112 κατά και 50 αποχές.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι το 2014 εφαρμόστηκε μόνο ένα μικρό τμήμα (κάτω του 40%) των αποφάσεων που λήφθηκαν εντός της ΕΕ για την επιστροφή των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

«Η περιορισμένη επιβολή των αποφάσεων επιστροφής υπονομεύει σοβαρά την αξιοπιστία και τη νομιμότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών για το άσυλο και τη μετανάστευση, στα μάτια των πολιτών μας. Επίσης, ενθαρρύνει την κατάχρηση των συστημάτων ασύλου στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι η θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στα κράτη μέλη δεν αποτελεί τη μαγική λύση, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όταν πρόκειται για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αποφάσεων», δήλωσε ο κ Halla-Aho.
 elzoni.gr
21/9/16

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin