Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Χειρότερη οικονομική επίδοση για την Ελλάδα

Σταθερά χαμηλά στις οικονομικές επιδόσεις της παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τον δείκτη της «δίκαιης ανάπτυξης».


Όπως δείχνει η ειδική έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) για το 2017, η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των 29 αναπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη συνέχισης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, προκειμένου η οικονομία να εξέλθει από τη βαθιά οικονομική κρίση.

Τα ευρήματα της μελέτης αποδεικνύουν επίσης, ότι η Ελλάδα οφείλει να καταγράψει πρόοδο σε αρκετούς κλάδους, ώστε αφενός, να βελτιώσει τις προοπτικές ανάπτυξης, αφετέρου να διευρύνει τις ευεργετικές επιπτώσεις αυτής.

Στο πλαίσιο αυτο, προσδίδει  ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με στόχο τη «γεφύρωση» του χάσματος μεταξύ των εκπαιδευόμενων, διαφορετικής κοινωνικο-οικονομικής προέλευσης.

Επείγουσα ανάγκη, σύμφωνα με το WEF, συνιστά και η αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων διαφθοράς, στην οποία προσκρούει η επιχειρηματική δημιουργικότητα και ανάπτυξη, αλλά και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των δημόσιων εσόδων.

Τέλος, στην έκθεση απευθύνεται έκκληση προς τις ελληνικές αρχές να παράσχουν τα κατάλληλα κίνητρα στις επιχειρήσεις, προκειμένου να δημιουργήσουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.
  elzoni.gr
20/1/17

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin