Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Εγκρίθηκαν οι διαπραγματεύσεις για το Brexit στο Συμβούλιο των 27

Το Συμβούλιο των 27 κρατών μελών της ΕΕ, ενέκρινε σήμερα απόφαση που εξουσιοδοτεί την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βρετανία για το Brexit και ορίζει επίσημα την Κομισιόν ως διαπραγματευτής της ΕΕ. Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης οδηγίες διαπραγμάτευσης για τις συνομιλίες.


Και τα δύο κείμενα βασίζονται σε σύσταση που υποβλήθηκε από την Κομισιόν στις 3 Μαΐου 2017 και βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) στις 29 Απριλίου 2017. Η έγκρισή τους επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την κοινοποίηση της πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης της ΕΕ).

Το πρώτο αυτό σύνολο οδηγιών διαπραγμάτευσης έχει ως στόχο να καθοδηγήσει την Koμισιόν για την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων. Δίδει προτεραιότητα σε ζητήματα τα οποία κρίθηκαν αναγκαία για την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των πολιτών, του οικονομικού διακανονισμού και της κατάστασης της Ιρλανδίας, καθώς και σε άλλα θέματα όπου υπάρχει κίνδυνος νομικής αβεβαιότητας ως συνέπεια του Brexit...
 [riknews.com.cy]
22/5/17

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin