Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

North Korea at high risk for humanitarian crisis

North Korea at high risk
 North Korea is one of the world's top 30 countries at risk of experiencing a humanitarian crisis, according to the Inter-Agency Standing Committee.


The IASC, the primary body for inter-agency coordination of humanitarian assistance that is affiliated with the United Nations, stated in its annual risk management report North Korea ranked 30 among 191 countries, for its vulnerability to crisis and natural disasters, Voice of America reported Friday.

The risk management index is a numerical measure of the risk of a humanitarian crisis or natural disaster in a country, the state's vulnerabilities, and measures its capability to cope with violent conflicts.

North Korea received 5.1 points for "hazard and exposure," which assesses the risk of catastrophe resulting from natural disaster like floods, droughts and typhoons, as well as the possibility of outbreaks of violence.
  [upi.com]
4/8/17

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin