Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Γαλάζια Ανάπτυξη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Γαλάζια Ανάπτυξη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρέμβαση Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλον​τος της ΕΕ στο Μιλάνο...

ΥΠΕΚΑ, 17.07.14
"Καλωσορίζουμε τη σημερινή συζήτηση για την Πράσινη Ανάπτυξη που ακολουθεί τη συζήτηση για τη Γαλάζια Ανάπτυξη που είχαμε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Οι τρέχουσες πολιτικές της ΕΕ αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Στρατηγικής για το 2020, η οποία έγινε αποδεκτή ως η κυρίαρχη ευρωπαϊκή στρατηγική αντί της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία ακολουθεί μια πιο ολιστική προσέγγιση.


Αν και η Στρατηγική για το 2020 στοχεύει στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, στην πράξη, εστιάζει στα μέτρα λιτότητας προκειμένου να πετύχει τη μείωση των εθνικών χρεών και να αντιμετωπίσει τις δημοσιονομικές και οικονομικές προκλήσεις.

Αναμφίβολα, αυτά είναι πολύ σοβαρά προβλήματα για αρκετά Κράτη Μέλη. Παρόλα αυτά, ήταν προφανές ότι η λύση στην οικονομική κρίση δεν θα μπορούσε να βασίζεται στα ίδια συστατικά με εκείνα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η στρατηγική της ΕΕ για το 2020 έχει αποτύχει να ενσωματώσει επαρκώς τόσο την κοινωνική, όσο και την περιβαλλοντική διάσταση. Επιτρέπουμε στην οικονομία, όπως μετράται από το ΑΕΠ, να είναι ο πρωταρχικός στόχος και όχι το μέσον.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να ξεπεράσει την παρούσα κρίση με παραδοσιακές λύσεις. Το συμβατικό μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καινούργιο, στο οποίο η ευημερία των πολιτών θα είναι στο κέντρο των πολιτικών και όχι η οικονομική μεγέθυνση και η αύξηση οικονομετρικών δεικτών.

Η σωστή οδός προς το μέλλον είναι να κινηθούμε προς μια ενεργειακά αποδοτική και κυκλική οικονομία. Οι πολιτικές για το Περιβάλλον και το Κλίμα προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που δεν πρέπει να χαθούν. Τομείς όπως τα απόβλητα και η αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας στα κτίρια, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Αυτό πρέπει να αντανακλάται στη Στρατηγική της ΕΕ για το 2020. Η ενδιάμεση αξιολόγηση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής διάστασης της στρατηγικής αυτής και την πληρέστερη ενσωμάτωση των πράσινων πολιτικών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Αυτό απαιτεί μια πιο ενεργή συμμετοχή του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στη διαδικασία διακυβέρνησης.

Δεν μπορεί πια να είναι μόνο το ECOFIN, ή το EUROGROUP, που έχουν το βαρύνοντα λόγο αναφορικά με το μέλλον των Ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Αρκεί να σημειώσω ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπολογίζεται ότι με ετήσιο κόστος μόλις 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, η διαχείριση των 27.000 περιοχών NATURA σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αποδώσει ετησίως οφέλη της τάξεως των 200-300 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τη διατήρηση υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. Αυτό το ποσό αναλογεί σχεδόν στο 2,5% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Τέτοιοι δείκτες δεν υπολογίζονται πουθενά και από κανέναν.

  • Αναφορικά με το θέμα των δεικτών, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω τι είπε κάποτε ο Robert F. Kennedy: “το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μιας χώρας (ΑΕΠ) μετρά τα πάντα, εκτός από ό,τι κάνει τη ζωή να αξίζει τον κόπο”.
  • Είναι καιρός πλέον να αντικαταστήσουμε το ΑΕΠ ως μέτρο της επιτυχίας μας, με πιο ολιστικούς δείκτες που θα λαμβάνουν επίσης υπόψη και άλλες πολύ σημαντικές παραμέτρους, όπως η κατανομή του πλούτου, η εκπαίδευση, η κοινωνική συνοχή, η εξάντληση των φυσικών πόρων, ο ελεύθερος χρόνος, η ποιότητα του περιβάλλοντος, κλπ.
Κατά τη διαδικασία αντιμετώπισης των δημοσιονομικών και νομισματικών προκλήσεων, έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε το ζήτημα της αειφορίας και της αποδοτικότητας και εξοικονόμησης των πόρων, τα οποία είναι αλληλένδετα με τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Αν αυτά είχαν αναγνωριστεί ως μέρος του εθνικού και ευρωπαϊκού κεφαλαίου, θα είχαμε μια διαφορετική άποψη και κατάταξη για τις δυνατότητες όλων των χωρών της Ενωσης και όχι μόνο.

Αναμφίβολα, αυτές οι έννοιες δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στη χάραξη της πολιτικής. Υποστηρίζουμε πλήρως την ένταξη του στόχου της αποδοτικότητας και εξοικονόμησης των πόρων. Ωστόσο, ο στόχος αυτός πρέπει να διατυπωθεί σωστά, προκειμένου να αντανακλά με αντικειμενικό τρόπο τις διαφορές στην παραγωγική βάση και την οικονομική δομή των κρατών μελών. Δεν μπορεί με απλοικούς δεικτες να μετράται τόσο η  εξοικονόμηση πορων σε οικονομίες που στηρίζονται στην παροχή κυρίως χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όσο και σε οικονομίες με σημαντική συμβολή του πρωτογενούς τομέα και ασθενή τριτογενή τομέα.

Περισσότερες προσπάθειες πρέπει να γίνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών. Ο προτεινόμενος δείκτης παραγωγικότητας των πόρων και ο συσχετισμός του με το ΑΕΠ δεν λαμβάνει υπόψη τις προαναφερθείσες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και ευνοεί τις οικονομίες που βασίζονται κυρίως στις υπηρεσίες.

Είμαι βέβαιος οτι η σημερινή συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος θα συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση των παραπάνω προσεγγίσεων για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών και κοινωνιών που εκπροσωπούμε."

 ypeka.gr
17/7/14

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

ΥΠΕΚΑ: Χαιρετισμό​ς Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στην Ημερίδα της Περιφέρεια​ς Νοτίου Αιγαίου για την "Γαλάζια Ανάπτυξη"

ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013


«Αγαπητοί φίλοι,
 
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, από εδώ, από την καρδιά των Δωδεκανήσων, τη Ρόδο, να ανοίξω τις εργασίες μιας σημαντικής ημερίδας, που αναφέρεται στο σπουδαίο πανευρωπαϊκό ζήτημα της Γαλάζιας Ανάπτυξης, της ανάπτυξης που στηρίζεται στην ολιστική, αειφόρο και πολυδιάστατη προσέγγιση όλων των θαλάσσιων αναπτυξιακών συνιστωσών. 
 
Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτή τη νέα προσέγγιση, έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο τόσο η Ελληνίδα Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, όσο και ο Έλληνας ευρωβουλευτής Σπύρος Δανέλης. 
 
Χαίρομαι, επίσης, γιατί το θέμα αυτό θα αποτελέσει μια από τις μεγάλες προτεραιότητες της επερχόμενης Ελληνικής Προεδρίας, το πρώτο εξάμηνο του 2014. 
 
Η Ιστορία της Ελλάδας, αλλά επί της ουσίας και όλων των πολιτισμών της Ευρώπης στηρίζεται στη θάλασσα. Αναπόφευκτα και η ελληνική οικονομική ζωή είναι σε μεγάλο βαθμό «εξαρτημένη» από αυτή. Ένα μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας απασχολείται στον τουριστικό τομέα. Η ελληνική ναυτιλία κατέχει σημαντικότατο ποσοστό της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας, ενώ μεγάλο μέρος των αλιευμάτων στην Μεσόγειο προέρχεται από την Ελλάδα, η οποία και διατηρεί έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους στην περιοχή. Και βέβαια η βιοποικιλότητα και των θαλασσών μας αποτελεί πολύτιμο και αναντικατάστατο εθνικό κεφαλαίο. Τώρα, έχει έρθει η ώρα η Ελλάδα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στον ενεργειακό τομέα της περιοχής, να γίνει ένας αναντικατάστατος, ίσος μεταξύ ίσων, συμμέτοχος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενεργειακού δικτύου.
 
Σε αυτή την κατεύθυνση πρόσφατα υπογράψαμε με την Κύπρο και το Ισραήλ το Μνημόνιο Κατανόησης (MemorandumofUnderstanding) για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ενέργειας (Ενεργειακές Υποδομές, Έρευνα και Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι), της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων. Είναι μια σημαντική στιγμή για τις σχέσεις των τριών χωρών. Ο τομέας της ενέργειας και ιδιαίτερα η αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, η δημιουργία αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου και η πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και ευημερίας για τους λαούς των τριών χωρών. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας ολόκληρης της Ευρώπης, γεγονός που αναμφισβήτητα αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα και την Κύπρο ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός της ένταξης του αγωγού Φυσικού Αερίου Κύπρος – Κρήτη – Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και του ηλεκτρικού καλωδίου Ισραήλ – Κύπρος – Κρήτη – Ηπειρωτική Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος. Το τελευταίο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 3,5 δις € και χρόνο ολοκλήρωσης τα τρία (3) χρόνια, μετά την έναρξη των εργασιών. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει προτεραιότητα στην εκπόνηση των μελετών, μείωση έως 40% του χρόνου υλοποίησης και δυνατότητα χρηματοδότησης από διεθνείς τράπεζες.
 
Συνολικά, τα θέματα ενέργειας θα είναι υψηλής προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Υψηλά θα είναι, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ε. Βενιζέλος, η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική.
 
Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική προωθεί μια νέα πολιτική προσέγγιση -διασυνοριακή και διατομεακή - για την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των πολιτικών που αφορούν τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και τους θαλάσσιους τομείς και μας προσφέρει τη δυνατότητα για πρώτη φορά της ολιστικής, συνεργατικής θεώρησης των πολλών εθνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συμφερόντων που είναι συνδεδεμένα με τη θάλασσα. Η ίδια η διατομεακή φύση της ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής, απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων, τόσο για τη διαμόρφωση, όσο και για τη στήριξη των ελληνικών θέσεων απέναντι στα Κοινοτικά όργανα.
 
Το σημαντικότερο εργαλείο για την ολοκλήρωση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής είναι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Ο Θ.Χ.Σ. αφορά και σχετίζεται με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, τα δεδομένα και τις γνώσεις για τη θάλασσα και τις θαλάσσιες δραστηριότητες (αλιεία, υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων), τις θαλάσσιες μεταφορές, την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (Ο.Δ.Π.Ζ.).
 
Η μετάβαση από τον χωροταξικό σχεδιασμό στη στεριά σε εκείνον της θάλασσας είναι κρίσιμης σημασίας και απαιτεί συνοχή μεταξύ θαλάσσιων και χερσαίων στρατηγικών και σχεδίων, καθώς και την προσεκτική εφαρμογή τους, ιδιαίτερα στο μεταβατικό στάδιο των παράκτιων περιοχών.
 
Ένα επιπλέον κρίσιμο συστατικό της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής είναι η εφαρμογή της Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική, η οποία στοχεύει στην προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών, στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην προστασία των βασικών πόρων από τους οποίους εξαρτώνται οι κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα. Στο πλαίσιο της Οδηγίας πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμόσουμε τις απαραίτητες θαλάσσιες στρατηγικές, ώστε να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2020. Το επιχειρησιακό σκέλος για την εφαρμογή του νόμου έχει ανατεθεί στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
 
Η επιλογή των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων είναι το βασικό μας στοίχημα, αφού πρώτα καταγράψουμε και ιεραρχήσουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες των θαλάσσιων περιοχών μας και εργαστούμε συνεργατικά με τους γείτονες στην περιοχή. Το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη αξιολογήσει την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων υδάτων της χώρας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτά. Έχει επιπλέον καθορίσει μια σειρά περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών και έχει καθορίσει τα σχετικά προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στους επόμενους μήνες.
 
Ένα επιπλέον ιδιαίτερο αλλά σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε ολιστικά, σε συνάρτηση και με το Μνημόνιο Κατανόησης με την Κύπρο και το Ισραήλ, είναι το θέμα των αφαλατώσεων και συνολικότερα της υδροδότησης των νησιών του Αιγαίου. Η μακρά εμπειρία και των δύο χωρών, τόσο της Κύπρου, όσο και του Ισραήλ, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στην κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης του εθνικής σημασίας ζητήματος.
 
Κυρίες και κύριοι,
 
Είμαι βέβαιος ότι με τη συμμετοχή όλων, η Ελλάδα μπορεί να γίνει σε διεθνές επίπεδο πρωτοπόρος στην ολοκληρωμένη, αειφόρο Ανάπτυξη όλων των φυσικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και των πλουτο-παραγωγικών πόρων της θάλασσας.
 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.»
 ypeka.gr
30/8/13

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Δανέλλης: Η στροφή στη θαλάσσια οικονομία αποτελεί μια φιλόδοξη, οραματική και ρεαλιστική πρόταση

Με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σπύρου Δανέλλη με τίτλο «Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ».

Στο επίκεντρο της συζήτησης που διεξήχθη χθες στην Ολομέλεια βρέθηκαν οι τομείς που απαρτίζουν τη Γαλάζια Ανάπτυξη και ενισχύουν την οικονομία της θάλασσας, όπως είναι ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, η υδατοκαλλιέργεια, η γαλάζια ενέργεια, η θαλάσσια βιοτεχνολογία, η θαλάσσια εξόρυξη ορυκτών, καθώς και η ναυτιλία και η ναυπηγική βιομηχανία.
Τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την Ελλάδα όσο και για το σύνολο της Ένωσης, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος της θαλάσσιας οικονομίας σε 590 δις € μέχρι το 2020, ενώ η συνολική απασχόληση δύναται να ξεπεράσει την εκτίμηση των 7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.
Στην έκθεση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι τομείς του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και της ναυτιλίας αποτελούν τη βασική πηγή εισοδήματος για ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ, όπως π.χ. τα νησιά, και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή της ΕΕ, καθώς επίσης και στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Η αξιοποίηση και ο συντονισμός των υφιστάμενων πολιτικών και εργαλείων καθώς και η επεξεργασία νέων προγραμμάτων και δράσεων ώστε να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα στις παράκτιες περιοχές κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ. Επιπλέον, η κρουαζιέρα αποτελεί σημαντικό οικονομικό πόρο για τα ευρωπαϊκά λιμάνια και τις τοπικές κοινωνίες, επιτρέποντας τον σχεδιασμό ελκυστικών τουριστικών προγραμμάτων που αποβλέπουν στην επαύξηση της εμπειρίας των επισκεπτών και την ταυτόχρονη προστιθέμενη αξία για τις τοπικές οικονομίες. Ο συνδυασμός ιχθυοκαλλιέργειας και αιολικής ενέργειας σε κοινές υπεράκτιες εγκαταστάσεις λύνει ζητήματα ασύμβατων χρήσεων και δημιουργεί προϋποθέσεις αναζωογόνησης σε καινοτόμες κατασκευές, για την χειμαζόμενη ναυπηγική βιομηχανία.
  • Ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα μας είναι και η διατύπωση της πρότασης του εισηγητή για τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ), η οποία τονίζει την ανάγκη για κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων της θάλασσας και θα "εξασφαλίζει την αποτελεσματική και ασφαλή οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο".
Τέλος, δεν παραβλέπεται το γεγονός ότι η Γαλάζια Ανάπτυξη  βρίσκεται αντιμέτωπη με πολυάριθμες προκλήσεις: την παγκόσμια οικονομική κρίση, την έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων στη δεδομένη οικονομική συγκυρία στην ΕΕ, την αρρύθμιστη ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια σκακιέρα σε ότι αφορά τη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία, τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τις εποχικές διακυμάνσεις των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους τομείς της Γαλάζια Οικονομίας, καθώς και πολλά απρόβλεπτα γεγονότα που πλήττουν κατά καιρούς τους κλάδους.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Σπύρου Δανέλλη:
"Βασική αιτία της μεγαλύτερης κρίσης χρέους που έχει γνωρίσει η Ένωση καθώς και της συνακόλουθης κοινωνικής μάστιγας της ανεργίας που με εφιαλτικούς ρυθμούς συνεχώς διευρύνεται, είναι το ότι η Ευρώπη έχει χάσει την ανταγωνιστικότητά της. Η ανάδυσή νέων παγκόσμιων παικτών την εκτόπισαν από τις πρωτοπορίες της παγκόσμιας οικονομίας. Πρέπει λοιπόν κατεπειγόντως να στραφεί σε νέα αναπτυξιακά πεδία.
Η στροφή στη θαλάσσια οικονομία και τους πλουτοπαραγωγικούς θαλάσσιους πόρους αποτελεί μια φιλόδοξη, οραματική αλλά ταυτοχρόνως ρεαλιστική πρόταση. Ανοίγει προοπτικές για ευρείες συνεργασίες μεταξύ οικονομικών κλάδων που δεν δραστηριοποιούνται μονάχα στις παράκτιες περιοχές της Ένωσης, αλλά στο σύνολο της επικράτειά της.
Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός σε όλες τις θεματικές τους εκφράσεις, η υδατοκαλλιέργεια, η γαλάζια ενέργεια, η θαλάσσια βιοτεχνολογία, η θαλάσσια εξόρυξη ορυκτών καθώς και μέσω αυτών η ενίσχυση της ναυτιλίας και της χειμαζόμενης ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, αποτελούν τους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης που μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος της θαλάσσιας οικονομίας σε 590 δις € μέχρι το 2020. Με κατάλληλες πολιτικές  κατάρτισης που να εξασφαλίζουν ένα ευκίνητο εργατικό δυναμικό με επαρκή εξειδίκευση και εμπειρία, η συνολική απασχόληση στη Γαλάζια Ανάπτυξη δύναται να ξεπεράσει την εκτίμηση των 7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μέχρι το 2020.
Οι τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, όπως συστήματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, αναβάθμιση των υποδομών, πρόσβαση σε επαγγελματικές δεξιότητες, διάχυση πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και βεβαίως εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης.
Προκειμένου οι τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης να εξελιχθούν και να ξεδιπλώσουν το σύνολο της δυναμικής συμβολής τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, είναι αναγκαίος ένας στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο ΕΕ, σε ό,τι αφορά τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων πολιτικών, καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών και εργαλείων. Βεβαίως, για να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η γαλάζια ανάπτυξη, οι φορείς δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειες τους και να εργαστούν σε ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη του τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ.
Σε μια εποχή περικοπής δημοσίων επενδύσεων στα Κράτη Μέλη είναι επιτακτική ανάγκη οι αναπτυξιακές πολιτικές και κυρίως τα έργα υψηλού κόστους όπως αυτά των μεταφορών, των επικοινωνιακών και ενεργειακών υποδομών να εξασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και μετά από αυτήν. Είναι ανάγκη να διοχετευτούν οι διαθέσιμοι πόροι των Ευρωπαϊκών ταμείων και των χρηματοδοτικών μηχανισμών σε έργα της γαλάζιας οικονομίας, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα αποδώσουν σε προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία.
Πρωταρχική προϋπόθεση και βασική πρόκληση αποτελεί η διασφάλιση της ολοκληρωμένης βιωσιμότητας της Γαλάζιας Ανάπτυξης, ότι δηλαδή δε θα βλάψει το ιδιαιτέρως ευάλωτο θαλάσσιο περιβάλλον και θα συμβάλλει παράλληλα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Οι λαοί της Ευρώπης τα τελευταία 9.000 χρόνια οργανωμένα στρέφονταν στη θάλασσα αναζητώντας και διασφαλίζοντας καλύτερο μέλλον.
Κ. Επίτροπε,
χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και ζητούμε την επίσπευση των διαδικασιών και την ανάληψη από μέρους σας κάθε πρωτοβουλίας που είναι αναγκαία για τη στήριξή της.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την άψογη συνεργασία τους καθώς και όσους εργάστηκαν για την τελική διαμόρφωση του κειμένου της έκθεσής μας". 
EurActiv.gr  
 
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Θαλάσσια πολιτική: Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέα στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, με την οποία θα ενισχυθεί η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην περιοχή. Η εν λόγω στρατηγική στηρίζεται σε 4 πυλώνες: σε μια ισχυρότερη γαλάζια οικονομία, σε ένα υγιέστερο θαλάσσιο περιβάλλον, σε έναν ασφαλέστερο θαλάσσιο χώρο και στην υπεύθυνη αλιεία. Αξιοποιεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη «Δήλωση της Λεμεσού για μια ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας», που εγκρίθηκε πρόσφατα από τους υπουργούς της ΕΕ. Το όραμα από το οποίο διαπνέεται η πρωτοβουλία είναι να καταστεί η θάλασσα καίριος χώρος καινοτομίας, οικονομικών ευκαιριών και ευημερίας για όλες τις χώρες που διαβρέχονται από αυτήν.

Η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε σχετικά: «Εν όψει της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αναπόφευκτα θα αυξηθεί η κίνηση των ατόμων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους. Η διατήρηση των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων και η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής θα αποτελέσουν πρόκληση – πρόκληση για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις όλων των οικείων μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα και επιθυμώ να καταρτίσουμε από κοινού ένα λεπτομερές σχέδιο για μελλοντική δράση».
Η νέα στρατηγική αναγνωρίζει μεν το έργο που έχει ήδη επιτελεστεί από διάφορους οργανισμούς στην περιοχή υπογραμμίζει όμως παράλληλα την ανάγκη για επιτάχυνση της συνεργασίας. Θα αξιοποιήσει υφιστάμενους πόρους, δομές και κανονισμούς ώστε να ενθαρρύνει διασυνοριακές συνεργασίες και να κινητοποιήσει τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς για την επίτευξη κοινών στόχων. Ως η πρώτη πρωτοβουλία του είδους της στη λεκάνη της Μεσογείου, η στρατηγική θα συμβάλει στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη θαλάσσια λεκάνη μέσω του συντονισμού μηχανισμών χρηματοδότησης και υλοποίησης.
Έχουν εντοπιστεί ορισμένοι τομείς προτεραιότητες, όπως:
  • Η τόνωση της δημιουργίας συναφών προς τη θάλασσα πόλων και δικτύων έρευνας, καθώς και η κατάστρωση μιας στρατηγικής για την έρευνα με σκοπό την παρακίνηση της καινοτομίας
  • Η αύξηση των δεξιοτήτων και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, με μεγαλύτερη διαφάνεια επαγγελματικών προσόντων
  • Η βελτιστοποίηση των μεταφορικών συνδέσεων μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου, βασιζόμενου στη ζήτηση και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δικτύου θαλάσσιων μεταφορών ανά την περιοχή, με ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών
  • Η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, με έμφαση στην καινοτομία και τις κοινές στρατηγικές εμπορίας και τα κοινά προϊόντα
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας
  • Η μείωση των απορριμμάτων στη θάλασσα και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές
  • Ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω καλύτερης συμμόρφωσης, διατήρησης της φύσης, διαβίβασης πληροφοριών και συνεργασίας με αντικείμενο την επιβολή του νόμου και τον έλεγχο.
Η στρατηγική θα εφαρμοστεί το 2013 μέσω Σχεδίου Δράσης που θα αναπτυχθεί από κοινού με τους εμπλεκόμενους παράγοντες της περιοχής. Η Επιτροπή καλεί συνεπώς σε ισότιμη βάση όλα τα μέρη – σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο – να προτείνουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Η έκκληση αυτή γίνεται έπειτα από σειρά εργαστηρίων με ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, τα οποία φιλοξένησαν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Σλοβενία στη διάρκεια του 2012.
Η νέα στρατηγική αποτελεί μέρος της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ, που περιλαμβάνει ήδη θαλάσσιες στρατηγικές για τη Βαλτική και τον Ατλαντικό. Θα μπορούσε μάλιστα να αποτελέσει το πρώτο δομοστοιχείο μιας ευρύτερης μακροπεριφερειακής στρατηγικής την οποία επιθυμούν να αναπτύξουν οι χώρες της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου πελάγους.
Η Κροατία και η Επιτροπή θα εγκαινιάσουν από κοινού την εν λόγω στρατηγική στις 6 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο διάσκεψης στο Ζάγκρεμπ.
Ιστορικό
Η Αδριατική Θάλασσα και το συνεχόμενο με αυτήν Ιόνιο Πέλαγος αποτελούν σημαντική θαλάσσια και ναυτιλιακή περιοχή στην Ευρώπη, αν και έχουν αρκετή ποικιλομορφία από οικονομικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σκοπιάς. Οι οικονομικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χωρών και περιοχών υπήρξαν ιστορικώς έντονες και σήμερα ενισχύονται ακόμη περισσότερο από τη διαδικασία προσχώρησης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. Ωστόσο, οι υφιστάμενες θαλάσσιες συνδέσεις δεν ικανοποιούν τις ανάγκες κινητικότητας των πολιτών, των επιχειρήσεων και των τουριστών. Και παρά τον πλούτο θαλάσσιας παράδοσης και γνώσεων, η καινοτομία κινεί μόλις με βραδύ ρυθμό τη θαλάσσια οικονομία προς την πρόοδο. Επιπλέον, τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα αντιμετωπίζουν σειρά περιβαλλοντικών προκλήσεων καθώς και αυξημένη αστικοποίηση και κυκλοφοριακή κίνηση. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της συνιστούν εντεινόμενες απειλές για τις παράκτιες περιοχές.
Για περισσότερες πληροφορίες
---
ΣΧΕΤΙΚΑ:
 

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Ετοιμάζουν τη Διακήρυξη της Λεμεσού...ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λευκωσία πραγματοποιείται από την Κυριακή η άτυπη συνάντηση των αρμόδιων υπουργών της Ε.Ε για θέματα Θαλάσσιας Πολιτικής και ολοκλήρωσής της στο πλαίσιο της ΕΕ.

Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται η Διακήρυξη για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ), η οποία παρουσιάστηκε χθες στη Λεμεσό από τον Κύπριο Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμπνευστή της Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο
Η ΟΘΠ, η οποία είχε αρχικά υιοθετηθεί στη Λισαβόνα το 2007, έχει εισαγάγει μια συνεκτικότερη προσέγγιση των θαλάσσιων υποθέσεων.Η Διακήρυξη της Λεμεσού, σύμφωνα με την Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε, στοχεύει στην επανενεργοποίηση της ΟΘΠ της ΕΕ καθώς και στον εμπλουτισμό της με καινούριες κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Μεταξύ δύο πυλώνων, της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» από τη μία και της εξωτερικής της διάστασης από την άλλη, η Διακήρυξη της Λεμεσού θεωρείται ευρέως ως ένα αποφασιστικό και χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει την ΕΕ να πετύχει τους στόχους που περιλαμβάνονται στην Στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Ο Κύπριος Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, Ευθύμιος Φλουρέντζου, ο οποίος προήδρευσε της άτυπης συνάντησης δήλωσε ότι «η Διακήρυξη της Λεμεσού θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές, όχι μόνο για τους υπάρχοντες αλλά και για καινούριους τομείς που αφορούν στην εκμετάλλευση της θάλασσας».
«Θα δοθεί έμφαση», πρόσθεσε, «στους τρόπους με τους οποίους οι θάλασσες και οι ωκεανοί μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ».

Η Διακήρυξη της Λεμεσού θα σταλεί για περαιτέρω εξέταση και ανάλυση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, ενώ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναμένονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.

elzoni.gr
9/10/12
----------

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...