Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Για την 5η Ιουνίου μετατέθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην ΠΓΔΜ

Για την 5η Ιουνίου αναβλήθηκαν οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην ΠΓΔΜ, μετά και την προ ημερών εκτίμηση της ΕΕ και των ΗΠΑ ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή τους την 24η Απριλίου, όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά.

Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

ΥΠΕΞ: Κύρια σημεία ομιλίας ΥΦΥΠΕΞ Κ. Γεροντόπουλου στην Κοινή Κοινοβουλευτική Συνέλευση χωρών Α.Κ.Ε. (Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός) -Ε.Ε. (Στρασβούργο, 18.03.2014)

ΥΠΕΞ, Τρίτη, 18 Μάρτιος 2014
O Υφυπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Γεροντόπουλος ανέπτυξε, σήμερα, Τρίτη 18 Μαρτίου, στο Στρασβούργο, τις θέσεις της Ελληνικής Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 27η Κοινή Κοινοβουλευτική Συνέλευση των χωρών Α.Κ.Ε. (Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού) - Ε.Ε.. Το θέμα της ομιλίας του κ. Γεροντόπουλου ήταν «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Κλιματική αλλαγή: Ανθρωπιστικές και Τεχνολογικές προκλήσεις για τις χώρες Α.Κ.Ε – Η ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία».

Κύρια σημεία της ομιλίας του Υφυπουργού Εξωτερικών:


- Περισσότεροι από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, οι οποίοι συγκεντρώνονται κυρίως σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές των αναπτυσσομένων χωρών, δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), όπου το ποσοστό πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια, σε πολλές περιοχές, κυμαίνεται στο 10% ή ακόμα παρακάτω σε ορισμένες αγροτικές περιοχές.

- Η πρόσβαση στην ενέργεια αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Η απεξάρτηση από τις συμβατικές μορφές ενέργειας και η αξιοποίηση των νέων μορφών ενέργειας, σημαίνει και μεγαλύτερη ανεξαρτησία για τις χώρες. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται στις περιπτώσεις που κράτη χρησιμοποιούν τις μορφές ενέργειας που διαθέτουν ως μοχλό πίεσης για να υλοποιήσουν πολιτικούς στόχους.

- Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει φιλόδοξους στόχους και χρονοδιαγράμματα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Οι στόχοι αυτοί προβλέπουν σημαντική μείωση του ρόλου των παραδοσιακών ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σε όλα τα σχετικά σενάρια η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ισχυρή. Υπό το πρίσμα αυτό, η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί προτεραιότητα στις σχέσεις ΑΚΕ-Ε.Ε..

- Η Ε.Ε. έχει ήδη αναλάβει, μέσω του Africa-EU Energy Partnership, να παράσχει πρόσβαση σε σύγχρονες και βιώσιμες ενεργειακές υπηρεσίες για 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε χώρες της Αφρικής, έως το 2020. Η Συνεργασία αυτή είναι ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για ένα πιο διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο, όσον αφορά σε ενεργειακά θέματα στρατηγικής σημασίας για την Αφρική και την Ευρώπη, ιδίως δε σε θέματα που άπτονται της ενεργειακής ασφάλειας και της πρόσβασης στην ενέργεια. Ένας από τους στόχους της Συνεργασίας είναι η αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων, καθώς και σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

- Προκειμένου να εφαρμοστεί μια πολιτική αειφόρου ανάπτυξης του ενεργειακού συστήματος απαιτείται: (1) πρόσβαση στη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων και σε νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, (2) θέσπιση κατάλληλου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και (3) διοικητική και τεχνική επάρκεια των εμπλεκόμενων φορέων.

- Στην Ελλάδα και την Ε.Ε., η προώθηση των ΑΠΕ, της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας αποτελεί πολιτική υψηλής προτεραιότητας. Η εξοικονόμηση θα σημάνει τη σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας σε κάθε χώρα και θα βοηθήσει στην οικονομική της ανάπτυξη. Τόσο στην Ε.Ε., όσο και στην Ελλάδα, έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της έρευνας και στην εφαρμογή.

- Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα ελκυστικό επενδυτικό πλαίσιο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την εφαρμογή των τιμολογίων έγχυσης (Feed-In Tariffs) στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και με την απλοποιήση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και εκτιμάται ότι θα πετύχει τον ενδιάμεσο στόχο της για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας μέχρι το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την οικονομική κρίση, διατηρείται το έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα.

- Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Sustainable Energy for All (SE4ALL), η Ελλάδα, μέσω του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο είναι μέλος της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας της Ε.Ε. που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, θα παρέχει στην Αφρική σημαντικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

-Η Ε.Ε. και η Ελλάδα έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο στο θέμα των ΑΠΕ και αυτή την εμπειρία μας μπορούμε να τη μεταφέρουμε και να βοηθήσουμε άλλες χώρες, οι οποίες είτε θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία, είτε να προχωρήσουν σε εμπορικές ή και επενδυτικές συνεργασίες. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια και συνδρομή σε όποιον ενδιαφέρεται, είτε απευθυνόμενος στην Ελλάδα, είτε μέσω της Ε.Ε..

 mfa.gr
18/3/14

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Ουκρανία: έκκληση για ταξιδιωτικούς περιορισμούς και οικονομική βοήθεια κάνουν οι ευρωβουλευτές

Να προβλέψουν η EE και τα κράτη μέλη στοχευμένα μέτρα, όπως είναι η απαγόρευση ταξιδιών στην ΕΕ κατά όλων των αξιωματούχων που ευθύνονται για τον θάνατο ουκρανών διαδηλωτών και η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, ζητούν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα που ενέκριναν την Πέμπτη. Καλούν επίσης την ΕΕ να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη στην Ουκρανία. Με ξεχωριστό ψήφισμα, κάνουν έκκληση στη Ρωσία να σεβαστεί το δικαίωμα των ουκρανών πολιτών να αποφασίζουν το μέλλον της χώρας τους.


Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν έντονα την κλιμάκωση της βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών και καλούν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, όπως είναι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων όλων των ουκρανών αξιωματούχων, νομοθετών και επιχειρηματιών που τους χρηματοδοτούν (ολιγαρχών), οι οποίοι ευθύνονται για την καταστολή και το θάνατο διαδηλωτών.

Τα μέλη του ΕΚ κάνουν επίσης έκκληση για «μακροπρόθεσμα προγράμματα συγκεκριμένης χρηματοδοτικής στήριξης που θα βοηθήσουν την Ουκρανία». Υποστηρίζουν ότι μια ουσιαστική δέσμη μέτρων στήριξης θα πρέπει να προσφερθεί σε μια αξιόπιστη νέα προσωρινή κυβέρνηση προκειμένου να ανακουφιστεί η παρούσα τεταμένη κατάσταση ως προς τις πληρωμές.

Καταπολέμηση της βίας και απελευθέρωση των διαδηλωτών

Το ΕΚ εκφράζει την ανησυχία του λόγω της υπερβολικής βίας που έχουν κάνει χρήση οι ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας, οι ειδικές δυνάμεις καταστολής (Berkut) και οι νεαροί χούλιγκαν Titushki (τους οποίους η κυβέρνηση κατηγορείται ότι έχει στρατολογήσει) κατά των διαδηλωτών της Πλατείας Ανεξαρτησίας (Maidan), και ζητά από τις ουκρανικές αρχές να προβούν σε έρευνες και να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους. Τονίζει, μάλιστα, την πιο πρόσφατη περίπτωση του DmytroBulatov, ηγέτη της κίνησης ‘AutoMaidan’, ο οποίος απήχθη και βασανίστηκε. Καλεί τους διαδηλωτές της Πλατείας Ανεξαρτησίας (Maidan) να απόσχουν της χρήσης βίας και «να υποστηρίξουν τη νομιμότητα των διεκδικήσεών τους με ειρηνικό τρόπο».

Θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό τον πρόσφατο νόμο περί αμνηστίας, «που μετατρέπει τα θύματα σε ομήρους» και ζητά την άνευ όρων αποφυλάκιση όλων των διαδηλωτών.

Μόνιμη ειδική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουκρανία


  • Κατόπιν σχετικών επανειλημμένων αιτημάτων από απλούς πολίτες της Ουκρανίας, ακτιβιστές και πολιτικούς, οι ευρωβουλευτές ζητούν την εγκατάσταση μόνιμης ειδικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουκρανία με σκοπό την αποκλιμάκωση της έντασης και τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των μερών. Συνιστούν στη Διάσκεψη των Προέδρων, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συγκροτήσει την αντιπροσωπεία αυτή το ταχύτερο δυνατόν.


  • Με ξεχωριστό ψήφισμα, τα μέλη του ΕΚ ασκούν κριτική στη Ρωσία για την άσκηση οικονομικής και πολιτικής πίεσης στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας. Επισημαίνουν ότι η Ρωσία πρέπει να σέβεται το δικαίωμα των γειτόνων της να αποφασίζουν για το ευρωπαϊκό μέλλον τους. 

Αντιτίθενται στην πρόθεση της Ρωσίας να συνεχίσει να θεωρεί την περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ως σφαίρα επιρροής της και πιστεύουν ότι «οι Ουκρανοί πολίτες και μόνο πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν το μέλλον της χώρας τους».
 europarl.europa.eu
6/2/14
--
-

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Ο αγωγός Κύπρου - Ελλάδας θα χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.

 --
Ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου που θα συνδέει την Κύπρο με την Κρήτη και κατόπιν την Ελλάδα και την Ιταλία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των στρατηγικών προγραμμάτων που θα τύχουν της χρηματοδοτικής υποστήριξης από την Ε.Ε.. Αυτό υποστήριζαν Ελληνοκύπριοι αξιωματούχοι, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters από τη Λευκωσία.
Οι Ελληνοκύπριοι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στα αποθέματα φυσικού αερίου, των οποίων η εκμετάλλευση θα αρχίσει σύντομα, προκειμένου να αποκατασταθεί η πληγείσα οικονομία τους, γράφει η ιστοσελίδα της «Hürriyet».Προτεραιότητα για τους Ελληνοκυπρίους είναι η κατασκευή τερματικού σταθμού για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), αλλά ο αγωγός έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Ευρώπης για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη μορφή αερίου, το οποίο θα μπορούσε να διοχετευθεί στους καταναλωτές σε πολλές χώρες.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπεριλάβει τον αγωγό Ανατολικής Μεσογείου στην αναθεωρημένη λίστα προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του νότιου διαδρόμου αερίου» δήλωσε ο Γιώργος Σαμάς, πρόεδρος της Κυπριακής Ενεργειακής Ρυθμιστικής Αρχής.

Νότιος διάδρομος ονομάζεται από την Ε.Ε. ο δρόμος διοχέτευσης φυσικού αερίου από την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο.

Το αέριο από το Σαχ Ντενίζ του Αζερμπαϊτζάν - που έχει δημιουργήσει ανταγωνισμό ανάμεσα στον αγωγό «Ναμπούκο» της αυστριακής OMV και τον «ΤΑΠ» (Trans Adriatic Pipeline) της ελβετικής AXPO και Statoil - αναμένεται να διατίθεται από το 2017. Το κυπριακό αέριο θα είναι έτοιμο για εξαγωγή από το 2020.

Όπως επισημαίνει η «Hürriyet», το ελληνοκυπριακό αέριο θα παίξει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία για το ρωσικό αέριο, αλλά η παραγωγή του απαιτεί πολύπλοκη διαδικασία, λόγω της χρονίζουσας διαφοράς ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους και την Τουρκία.

Πάντως, το δημοσίευμα καταλήγει πως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση.

Πηγή: Reuters-Hurriyet
Επιμέλεια: Κ. Μπετινάκης

 http://www.zougla.gr
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

---------
 

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Κομισιόν: Υποχρεωτικές αξιολογήσεις των ευρωπαϊκών πυρηνικών σταθμών κάθε 6 χρόνια

Υποχρεωτικές αξιολογήσεις κάθε έξι χρόνια στους πυρηνικούς σταθμούς της ΕΕ, πρότεινε χθες (13 Ιουνίου) η Κομισιόν, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί μια δυνητική πυρηνική καταστροφή παρόμοια με αυτή της Φουκουσίμα.

Στον απόηχο της πυρηνικής τραγωδίας στην Φουκουσίμα της Ιαπωνίας τον Μάρτιο του 2011, η ΕΕ πραγματοποίησε προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων προκειμένου να εξετάσει την ανθεκτικότητα των πυρηνικών σταθμών. Οι νέες προτάσεις καταρτίστηκαν βασισμένες στα συμπεράσματα αυτών των τεστ.
Η πρόταση της Κομισιόν καλεί τα Κράτη Μέλη να προβαίνουν σε νομικά δεσμευτικές αξιολογήσεις κάθε έξι χρόνια και να μπορεί η ίδια να στέλνει επιθεωρητές σε συγκεκριμένες χώρες εάν κρίνει ότι οι αξιολογήσεις καθυστερούν ή δεν εφαρμόζονται σωστά.

 «Σήμερα υπάρχουν 132 πυρηνικοί αντιδραστήρες σε λειτουργία στην Ευρώπη. Καθήκον μας στην Κομισιόν είναι να διασφαλίσουμε ότι η ασφάλεια αυτών θα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε κάθε χώρα», τόνισε ο Επίτροπος Ενέργειας Günther Oettinger.
Μετά τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών πυρηνικών σταθμών με κόστος περίπου 10δις €- 25δις €.
Το σχέδιο Οδηγίας προτείνει την ενίσχυση της ασφάλειας προκειμένου να υπάρξει πρόληψη στη διαρροή ραδιενέργειας.
Η πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα, με κάποια Κράτη Μέλη όπως η Γερμανία και η Αυστρία να τάσσονται κατά της μελλοντικής της χρήσης, ενώ Γαλλία και Βρετανία σχεδιάζουν να κατασκευάσουν νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Πάνω από το 40% των πυρηνικών σταθμών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη βρίσκεται στη Γαλλία, 4 είναι υπό κατασκευή στη Φινλανδία, τη Γαλλία και τη Σλοβακία, ενώ στα σχέδια βρίσκονται άλλοι 8.
EurActiv με Reuters
http://euractiv.gr
14/3/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:
 

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Οι υπερβολές της Gazprom που οδήγησαν στο ναυάγιο

Η στενή σύνδεση της εταιρείας με το Κρεμλίνο και τον πρόεδρο Πούτιν έχει οδηγήσει το μάνατζμεντ σε μια σειρά από λάθος στρατηγικές και πανάκριβες επενδύσεις αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κεφαλαιοποίηση της Gazprom το 2008 ήταν στα 369 δισ. δολάρια και ο διευθύνων σύμβουλος Αλεξέι Μίλερ είχε δηλώσει τότε ότι θα προσεγγίσει σύντομα το 1 τρισ. Αντ’ αυτού σήμερα η χρηματιστηριακή της αξία είναι στα 83 δισ. δολάρια και η μείωση συνεχίζεται. Η εταιρεία, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, έχει εκτινάξει τα έξοδά της στα 43 δισ. ευρώ το 2012 και η διαφθορά εκτιμάται ότι της στοιχίζει 30-40 δισ. δολάρια τον χρόνο.
Η αναποτελεσματικότητα αυτή αποδίδεται από διεθνείς αναλυτές στο γεγονός ότι η Gazprom ακριβώς λόγω του εναγκαλισμού της με το Κρεμλίνο, δεν δείχνει να κατανοεί τους όρους της αγοράς. Ακολουθεί ανάρμοστες πρακτικές παλαιού τύπου τις οποίες έχει πληρώσει ακριβά. Το παράδειγμα της Ουκρανίας είναι απολύτως ενδεικτικό. Οταν οι καταναλωτές έθεσαν θέμα μείωσης της τιμής, η Gazprom έκλεισε τις στρόφιγγες, πιέζοντας ασφυκτικά τη μεγαλύτερη αγορά της, που είναι οι χώρες της Ε.Ε.


Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν η Ευρώπη να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας και το μερίδιο της Gazprom στις 27 χώρες της Ε.Ε. από το 47% το 2003 να πέσει στο 35,4% το 2012.

O ρωσικός κολοσσός έδειξε επίσης ότι δεν έχει αντιληφθεί την αξία των κανόνων ανταγωνισμού για την Ε.Ε. Εάν αυτό είχε συμβεί θα είχε αποφύγει την έρευνα που ξεκίνησε εις βάρος της για τον έλεγχο των τιμών από τον περασμένο Σεπτέμβρη και της στοίχισε ήδη σημαντικές μειώσεις και την υποχρέωσε, όπως όλα δείχνουν, σε παραίτηση από τη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ, υπόθεση που καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξής της φάνηκε ότι είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία και την ίδια τη Ρωσία.

Από την έναρξη του διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το ΤΑΙΠΕΔ και κυβερνητικά στελέχη, φρόντισε να κάνει ξεκάθαρο το προφίλ του ισχυρού. Πολύ συχνά στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ μετέφεραν την ενόχλησή τους από το «τσαρικό» ύφος των Ρώσων συνομιλητών τους και τα παράλογα αιτήματα που πρόβαλαν. Η υπερβολή αυτή επιβεβαιώθηκε πλήρως μετά την υποβολή ενός καταλόγου 20 αιτημάτων από την αντιπροσωπεία της Gazprom στη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ. Μεταξύ αυτών ήταν η απαίτηση για αναστροφή της πώλησης εάν αλλάξει το φορολογικό καθεστώς στην αγορά ενέργειας. Εξίσου «εξωφρενικό», σύμφωνα με τους πρώτους χαρακτηρισμούς αρμοδίων στελεχών, ήταν και το αίτημα για ρήτρα δραχμής, το οποίο τελικά η ελληνική κυβέρνηση ικανοποίησε μαζί με αυτό της εγγυητικής επιστολής προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμετοχή της Gazprom στον διαγωνισμό και να τον διασώσει αφού ουσιαστικά ήταν ο μοναδικός διεκδικητής.

Η σκληρή διαπραγματευτική στάση της Gazprom, την οποία κράτησε και ο ίδιος ο Μίλερ στις επαφές του με τον πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά, ενισχύθηκε από το γεγονός ότι οι Ρώσοι διέκριναν εγκαίρως ότι θα είναι οι μοναδικοί παίκτες και από την πίεση της ελληνικής πλευράς για έσοδα από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Υπήρχε όμως δυνατότητα διαφυγής από τον ρωσικό κλοιό;

Ναι, είναι η απάντηση ακόμα και από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη που αποκαλύπτουν ότι η κυβέρνηση εκτίμησε τις αδυναμίες του διαγωνισμού και πρότεινε στην τρόικα τη μετάθεσή του για αργότερα, αίτημα που δεν έγινε δεκτό.

Οι τρεις λόγοι
Τρεις ήταν οι λόγοι που κατέστησαν την Gazprom προνομιακό συνομιλητή και αδιαφιλονίκητο φαβορί. Η κατάθεση των μη δεσμευτικών προσφορών συνέπεσε με την περίοδο που ο κίνδυνος του «Grexit» βρισκόταν στο ζενίθ, απομακρύνοντας τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που προσήλθαν αρχικά στον διαγωνισμό. Την ίδια περίοδο δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία και η λήψη μέτρων για την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα της αγοράς ηλεκτρισμού από την οποία συναρτάται άμεσα και η βιωσιμότητα της ΔΕΠΑ. Ο τρίτος λόγος είναι το ανοιχτό θέμα της επιλογής του αγωγού που θα μεταφέρει το αέριο του Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη. Η εκτίμηση που υπήρχε σε αρκετούς κύκλους και μέσα στην κυβέρνηση ήταν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός εάν δεν κλείσει το γεωπολιτικής σημασίας για την Ευρώπη πρωτίστως, αλλά και για τη χώρα, αυτό θέμα.

Η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού θα γίνει σε συνθήκες που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και εμπορικών εταιρειών αερίου και να διεξαχθεί με πραγματικούς όρους ανταγωνισμού. Αυτή είναι μια θετική οπτική των χθεσινών εξελίξεων μαζί με το έδαφος που κερδίζει ο αγωγός Tap έναντι του Nabucco με την αποχώρηση των Ρώσων και την παράλληλη διεκδίκηση του ΔΕΣΦΑ από τους Αζέρους.

 EurActiv.gr   
 Σε αδιέξοδο η ΕΕ για το γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο

Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν χθες (10 Ιουνίου) στην έγκριση ή όχι τριών γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών αραβοσίτου για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές.
Καθώς η μόνιμη επιτροπή της ΕΕ για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων απέτυχε να εξασφαλίσει πλειοψηφία είτε για την απόρριψη είτε για την έγκριση, οι αποφάσεις θα περάσουν τώρα τις προσεχείς εβδομάδες σε μια επιτροπή προσφυγής, τόνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν.
Εάν η επιτροπή προσφυγής δεν καταφέρει να βρει συμφωνία, η Κομισιόν θα είναι ελεύθερη να χορηγήσει άδεια για χρήση στην ΕΕ.


Δύο από τα αιτήματα είναι για ποικιλίες αραβοσίτου που περιέχουν πολλαπλές μεταλλάξεις. Αυτά έχουν ως στόχο να προστατεύουν τα φυτά από τα έντομα ενώ και τα δύο παράγονται από κοινού από τις Monsanto Co και Dow Chemical Co.

Καμία από τις ποικιλίες δεν έχει έγκριση για καλλιέργεια στην Ευρώπη. η άδεια θα καλύπτει τη χρήση εισαγωγών σε τρόφιμα και ζωοτροφές που πωλούνται στην Ευρώπη, παρόλο που υπάρχει λίγη ή καθόλου ζήτηση για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα μεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών.
Η τρίτη έγκριση καλύπτει την γύρη αραβοσίτου MON810 της Monsanto που είναι ανθεκτική στα έντομα. Πρόκειται για τη μόνη γενετικά τροποποιημένα καλλιέργεια που αναπτύσσεται εμπορικά στην Ευρώπη.
EurActiv με Reuters
 http://euractiv.gr
11/6/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

Ρωσικό ενδιαφέρον για το γκάζι..... Ο σχιστόλιθος προκαλεί ανησυχία, αφού αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά

«Πρέπει να στραφούμε προς την ανατολική Μεσόγειο», σχολίασε πρόσφατα σε συνάντηση ο Valery Yazev, πρόεδρος της Ρωσικής Ένωση Φυσικού Αερίου. Ο κ. Yazev κάλεσε τις ρωσικές επιχειρήσεις να μην ακολουθήσουν στην κούρσα που άρχισαν οι αμερικανικές επιχειρήσεις για να μην παγιδευτούν στην αξιοποίηση μη οικονομικών κοιτασμάτων, όπως εκείνα σε σχιστόλιθο.
Τα κοιτάσματα που απομένουν, σχολίασε «είναι πλέον πολύ κοντά στον Αρκτικό Κύκλο και η παραγωγή τους είναι εξαιρετικά ακριβή». Σχολίασε, επίσης, πως «η μεταφορά του αερίου προς τις αγορές αποτελεί μεγάλο μέρος του κόστους παραγωγής», πέρα από το γεγονός ότι είναι δύσκολη αυτή η μεταφορά. Τα σχόλια αυτά έγιναν στο πλαίσια συζήτησης, όταν ο κ. Yazev ρωτήθηκε για τις προοπτικές της ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Yaznev δεν απέφυγε να σχολιάσει πως η ανατολική Μεσόγειος θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για την Gazprom, τη Rosnef και άλλες εταιρείες, αφού σε αυτή την περιοχή, η παραγωγή είναι πιο φθηνή και είναι ευκολότερο να μεταφερθεί το προϊόν στις αγορές.
Δεν έγινε γνωστό κατά πόσο ο κ. Yazev εκφράζει –έστω και κατ’ ιδίαν– προτίμηση ανάμεσα στις διάφορες επιλογές μεταφοράς (LNG, CNG, αγωγό κ.λπ.). Πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν πως θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα σχετικά με το ενδιαφέρον των Ρώσων για την κυπριακή ΑΟΖ. 


Παίζει ο σχιστόλιθος
Κάτω από αφόρητη πίεση βρίσκεται πλέον η αγορά Φυσικού Αερίου στη Ρωσία. Οι νέες μέθοδοι παραγωγής, μεταξύ των οποίων και η υδραυλική ρωγμάτωση (hydraulic fracturing, ή fracking), έχουν ανοίξει την πόρτα στην εκμετάλλευση τεράστιων κοιτασμάτων που μέχρι πρότινος θεωρούνταν μη αξιοποιήσιμα. Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται πλέον να γίνουν η μεγαλύτερη παραγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο τα επόμενα χρόνια, ξεπερνώντας τους παραδοσιακούς εξαγωγείς αερίου.

Το λεγόμενο «μη συμβατικό» αέριο αποτελεί ήδη το 12% της παγκόσμιας προσφοράς, ενώ αναλυτές της Exxon Mobil εκτιμούν πως η παραγωγή θα αυξηθεί κατά 30% ως το 2040. Σε συνδυασμό με μια σειρά ήπιων χειμώνων στις ΗΠΑ την τελευταία πενταετία, το μη συμβατικό αέριο θεωρείται «ένοχο» για την μείωση των τιμών του αερίου. Μέρος της εικόνας, είναι πως εξαγωγείς αερίου που μέχρι σήμερα τροφοδοτούν τις ΗΠΑ, αναζητούν απελπισμένα άλλες αγορές στις οποίες να διαθέσουν το προϊόν τους. Έτσι, οι τιμές συνεχίζουν να συμπιέζονται.
Η μείωση των τιμών είναι ήδη προβληματική για τις εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή φυσικού αερίου. Εκπρόσωπος της εταιρείας Halliburton που παρέχει υπηρεσίες εξόρυξης, σχολίασε στην «Κ» πως οι πελάτες τους, που κατά βάση αναζητούν κοιτάσματα χαμηλού κόστους, «έχουν ξεκάθαρα αρχίσει να εγκαταλείπουν το αέριο», κυρίως, κατά τον ίδιο, διότι το μη συμβατικό αέριο, με τις χαμηλές τιμές του, «έχει διαβρώσει τα περιθώρια κέρδους».
Εκτιμήσεις αναλυτών σχολιάζουν πως οι επενδύσεις στο αέριο έχουν μειωθεί κατά 50%.

Παρά την παροδική αύξηση στις τιμές που καταγράφηκε τον τελευταίο χειμώνα –όταν η ζήτηση αυξήθηκε απότομα– αναλυτές εκτιμούν πως οι τιμές άμεσης παράδοσης θα υποχωρήσουν τα επόμενα δύο χρόνια στα 3 με 3,5 δολάρια ανά δισ. btu. Ήδη, οι τιμές μελλοντικής παράδοσης (futures) που είναι και οι πιο σημαντικές, καταδεικνύουν αυτή την τάση.

Αλλάζει και η Ε.Ε.
Σε πλήρη επαναπροσδιορισμό της ενεργειακής της πολιτικής προχωρά και η Ε.Ε. ελέω κρίσης. Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου, προκύπτει πως η Ε.Ε. επιλέγει πλέον ως προτεραιότητα τη φθηνή, αντί την «καθαρή» ενέργεια. Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες οι ηγέτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. έθεσαν ως προτεραιότητα της κοινής ενεργειακής πολιτικής τη μείωση του ενεργειακού κόστους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και στα συμπεράσματα της Συνόδου έγινε για πρώτη φορά ρητή αναφορά στην έρευνα και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων της Ευρώπης, χερσαίων και υποθαλάσσιων.

Σε αυτό τον στόχο καθοριστική θα είναι η συμβολή των υδρογονανθράκων Ελλάδας και Κύπρου, στους οποίους προσδοκά η Ε.Ε. για τον περιορισμό της ενεργειακής της εξάρτησης αλλά και η αξιοποίηση κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου.
Ενώ η αξιοποίηση του σχιστολιθικού αερίου αντιμετώπιζε έντονες ενστάσεις στην Ε.Ε. μέχρι πρόσφατα, η κρίση έχει αλλάξει τα δεδομένα, αφού η οικονομική πίεση είναι πλέον αφόρητη.
Η μετατόπιση της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρώπης από την καθαρή στη «φθηνή» ενέργεια, που χάραξε η Σύνοδος Κορυφής ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Πολύ νωρίτερα εθνικές κυβερνήσεις σε πολλά κράτη, από την ισχυρή Γερμανία μέχρι την πρωτοπόρο στον τομέα των ΑΠΕ Ισπανία αλλά και την Ελλάδα των μνημονίων, προχώρησαν σε άρση των κινήτρων για την προώθηση της «πράσινης» ενέργειας προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις στην οικονομία από το υψηλό κόστος παραγωγής. Παράλληλα, η ύφεση οδήγησε σχεδόν σε κατάρρευση το Σύστημα Εμπορίας Ρύπων που αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα της πολιτικής της κλιματικής αλλαγής στην οποία στήριξε μέχρι τώρα τη στρατηγική της στην ενέργεια η Ε.Ε. 
www.kathimerini.com.cy
2/6/13
--
--
ΣΧΕΤΙΚΑ:


Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Νίκη Τζαβέλα: Σημαντική η όσο το δύνατον μεγαλύτερη ενεργειακή απεξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας .... επεσήμανε τον κίνδυνο μετατροπής της Τουρκίας σε μονοπωλιακό διάδρομο μεταφοράς ενέργειας

 --
Κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριο του Economist με θέμα «Ενεργειακή ασφάλεια οδεύοντας προς το 2030 - Ο ρόλος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου» ήταν η ευρωβουλευτής του ΛΑΟΣ κα Νίκη Τζαβέλα σήμερα στις Βρυξέλλες. 
Στο συνέδριο συμμετείχαν Ευρωπαίοι πολιτικοί καθώς και υψηλόβαθμοι παράγοντες στον τομέα της ενέργειας όπως ο Επίτροπος Ενέργειας κος Gunther Oettinger, ο υφυπουργός ενέργειας της Βουλγαρίας κος Bojan Stoyanov και ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Ε.Ε. κος Vladimir Chizhov.


Στην παρέμβασή της η κα Τζαβέλα τόνισε τη μεγάλη σημασία της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ενεργειακής απεξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας και πρόσθεσε ότι αυτό μπορεί να επιτευχτεί με την εκμετάλλευση των ενδογενών πηγών ενέργειάς που διαθέτει. 


Επίσης πρόσθεσε ότι η νοτιοανατολική Μεσόγειος με τα κοιτάσματα αερίου που έχουν ανακαλυφθεί στα οικόπεδα Αφροδίτη και Λεβιάθαν προσφέρουν μια άριστη ευκαιρία διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών της Ε.Ε. μέσω της υλοποίησης του Νοτιανατολικού ενεργειακού διαδρόμου.

  • Η Ευρωβουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. Νίκη Τζαβέλα, ως ομιλήτρια στο συγκεκριμένο πάνελ, επεσήμανε τον κίνδυνο μετατροπής της Τουρκίας σε μονοπωλιακό διάδρομο μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη.
  • "Πρέπει να ιδρυθεί και να διατηρηθεί ο διάδρομος μεταφοράς αερίου Ισραήλ - Κύπρος- Ελλάδα" , τόνισε η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής.
 EurActiv.gr 
 

Ισχυρή παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα το 2015 επιδιώκει η ΕΕ

Όλες οι χώρες πρέπει να θέσουν τους εθνικούς τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου του χρόνου και όχι αργότερα, όπως θέλουν οι ΗΠΑ, πρότειναν την Τρίτη (28 Μαΐου) οι Βρυξέλλες.
Μετά τις αποτυχίες του παρελθόντος, σχεδόν 200 χώρες συμφώνησαν το 2011 να επεξεργαστούν μέχρι το τέλος του 2015, μια συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με τους περιορισμούς να τίθενται σε ισχύ από το 2020. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί οι υποχρεώσεις κάθε χώρας.

Με τις προετοιμασίες για τη συνάντηση των κυβερνητικών αντιπροσώπων την κλιματική αλλαγή την επόμενη εβδομάδα στη Βόνη να βρίσκονται σε εξέλιξη, η ΕΕ είπε ότι όλες οι χώρες πρέπει να έχουν θέσει τις εθνικές δεσμεύσεις τους για τον περιορισμό την αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το τέλος του 2014.

Οι αποφάσεις για τις δεσμεύσεις θα ληφθούν τον επόμενο χρόνο, συνεπώς υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την επανεξέταση όλων των εθνικών σχεδίων πριν από τη συμφωνία του 2015, τόνισαν οι Βρυξέλλες.
Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να είναι εύκολα συγκρίσιμα, ώστε να μπορούν να γίνουν πιο αυστηρά αν χρειαστεί μετά την επανεξέτασή τους, δήλωσε η ΕΕ σε επίσημο έγγραφό της προς τα Ηνωμένα Έθνη.
Η προσέγγιση της ΕΕ είναι πιο απαιτητική σε σύγκριση με την πρόταση των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία κάθε χώρα θα πρέπει να προσφέρει απλώς μια «συνεισφορά» στη συμφωνία του 2015, ίσως και μέχρι τα μέσα του 2015, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μια μη δεσμευτική επανεξέταση η οποία θα διαρκέσει μερικούς μήνες.
Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις θα αναλάβουν πιο εύκολα δράση, εάν έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν οι ίδιες τα σχέδια τους αναφορικά με το ζήτημα των αερίων του θερμοκηπίου, και δεν τους υποδεικνύουν εξωτερικοί «εξεταστές» πώς να κινηθούν. Ωστόσο, αξιωματούχοι της ΕΕ φοβούνται ότι τέτοιες εθνικές πολιτικές θα υπονομεύσουν τη «φιλοδοξία».
Η ιδέα του να θέτει κάθε κυβέρνηση τους δικούς της στόχους σημαίνει την εγκατάλειψη του Πρωτοκόλλου του Κιότο (1997), το οποίο έθετε κεντρικούς στόχους για τις βιομηχανικές χώρες να μειώσουν τις εκπομπές μέχρι το 2012 και στη συνέχεια να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους θα τις εφαρμόσουν.
Οικονομική επιβράδυνση
Σε αντίθεση με τους βασικούς βιομηχανικούς συμμάχους τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έμειναν έξω από το Πρωτόκολλο, ενώ δεν έχουν θέσει ανώτατα όρια στις εκπομπές. Η οικονομική επιβράδυνση έχει καταστήσει πολλές κυβερνήσεις απρόθυμες να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Όλες οι πλευρές ισχυρίζονται ότι οι δεσμεύσεις σχετικά με τις εκπομπές πρέπει να επιτύχουν το στόχο των Ηνωμένων Εθνών για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 ° Κελσίου, το απαραίτητο όριο για να αποφευχθούν επικίνδυνες αλλαγές με περισσότερες πλημμύρες, ξηρασίες και άνοδο της στάθμης των θαλασσών.
Οι θερμοκρασίες έχουν ήδη αυξηθεί κατά 0.8 ° C από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Τα δέκα θερμότερα έτη έχουν καταγραφεί από το 1998 και μετά, παρόλο που ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη αυτόν τον αιώνα έχει επιβραδυνθεί.
 «Στηρίζουμε την έκκληση της ΕΕ προς όλες τις χώρες να φέρουν εις πέρας τις δεσμεύσεις τους όσο το δυνατόν πιο σύντομα», είπε η Samantha Smith, από την ομάδα διαχείρισης της WWF. Είπε επίσης ότι το σχέδιο των ΗΠΑ ήταν απλώς μια συνταγή για μια αδύναμη συμφωνία η οποία απέτυχε να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C.
Η Κίνα και η Ινδία λένε ότι οι πλούσιες χώρες πρέπει να ηγηθούν των προσπαθειών για μεγάλες μειώσεις στις εκπομπές αερίων μετά το 2020, δίνοντας παράλληλα στις αναδυόμενες χώρες το χρόνο να προβούν στην καύση ορυκτών καυσίμων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η Κομισιόν πρότεινε μια μείωση της τάξεως του 40% για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κάτω από τα επίπεδα του 1990, καθώς και οι ανανεώσιμες ενέργειες να καλύπτουν το 30% του συνόλου των ενεργειακών αναγκών. Και τα δύο θα πρέπει να έχουν γίνει μέχρι το 2030.
EurActiv.gr  


Oρόσημα

  • Μέχρι τον Οκτώβριο του 2014: Παράδοση της πέμπτης επιστημονικής ανάλυσης αναφορικά με την κλιματική αλλαγή από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC)
  • 2015: Τα μέρη του COP17 (Conference of the Parties) θα συμφωνήσουν σε ένα νέο νομικό πλαίσιο για ένα δεύτερο γύρο μείωσης των εκπομπών αερίων σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο
  • 2020: Νέα συνθήκη για το κλίμα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ

Τρίτη 21 Μαΐου 2013

Eκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος: Εξαιρετικά τα Ελληνικά νερά (VIDEO)


--
Σύμφωνα με την έκθεση, τα ελληνικά νερά κολύμβησης κατέχουν την πέμπτη θέση στην Ευρώπη σε καθαρότητα, με ποσοστό ποιότητας 93,3%. Ξεχωρίζουν η Κύπρος και το Λουξεμβούργο, καθώς έχουν επιτύχει εξαιρετική ποιότητα υδάτων (100%) στο σύνολο των οικείων καταχωρισμένων περιοχών κολύμβησης.


Σε οκτώ χώρες οι τιμές ποιότητας είναι εξαιρετικές, σε ποσοστά που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τη Μάλτα (97%), την Κροατία (95%), την Ελλάδα (93%), τη Γερμανία (88%), την Πορτογαλία (87%), την Ιταλία (85%), τη Φινλανδία (83%) και την Ισπανία (83%). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ποσοστά αυτά αντιπροσωπεύουν βελτίωση των περυσινών αποτελεσμάτων, διατηρώντας τη θετική τάση που διαπιστώνεται από το 1990, οπότε άρχισε η παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης βάσει της σχετικής οδηγίας.

Όσον αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης, η έκθεση του ΕΟΠ επισημαίνει ότι συνεχίζεται η βελτίωσή τους, καθώς το 94% των περιοχών κολύμβησης στην ΕΕ πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων. Η ποιότητα των υδάτων είναι άριστη στο 78% των περιοχών, ενώ αυξήθηκε σχεδόν κατά 2% ο αριθμός των περιοχών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, σε σύγκριση με τα στοιχεία της περυσινής έκθεσης.

Παρά τη γενική βελτίωση, από τη φετινή έκθεση προκύπτει ότι η ποιότητα των υδάτων είναι ανεπαρκής σχεδόν στο 2% των παράκτιων, λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης.
Τα υψηλότερα ποσοστά περιοχών κολύμβησης που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις παρατηρούνται στο Βέλγιο (12%), στις Κάτω Χώρες (7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (6%). Σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές χρειάστηκε να απαγορευτεί η κολύμβηση κατά την κολυμβητική περίοδο 2012. Σε γενικές γραμμές, οι επιδόσεις στις παράκτιες περιοχές κολύμβησης είναι καλύτερες, καθώς πάνω από το 95% των περιοχών της Ένωσης πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ το 81% χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας. Συγκριτικά, το ελάχιστο όριο υπερβαίνει το 91% των λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης, ενώ εξαιρετική ποιότητα παρουσιάζει το 72% αυτών.

Οι υπερχειλίσεις ομβρίων, που παρατηρούνται όταν το αποχετευτικό δίκτυο δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε ισχυρές βροχοπτώσεις, εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα σε κάποιες περιοχές, αν και η ποιότητα έχει βελτιωθεί χάρη στην καλύτερη επεξεργασία των λυμάτων και τον περιορισμό της απόρριψης ανεπεξέργαστων λυμάτων στο περιβάλλον. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, τα ύδατα ήταν εξαιρετικής ποιότητας περίπου στο 60% των περιοχών, ενώ τα ελάχιστα πρότυπα τηρούνταν στο 70%.

Παρουσιάζοντας την έκθεση του ΕΟΠ, ο αρμόδιος επίτροπος για το περιβάλλον, Γιάνες Ποτότσνικ, δήλωσε: «Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι συνεχίζεται η βελτίωση των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης. Εν τούτοις, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των υδάτων της Ευρώπης για κολύμβηση και πόση, και η καλή κατάσταση της υγείας των υδάτινων οικοσυστημάτων. Τα ύδατα αποτελούν ανεκτίμητο πόρο και οφείλουμε να εφαρμόσουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την πλήρη προστασία τους».

Κάθε χρόνο ο ΕΟΠ συνθέτει τα στοιχεία για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που συγκεντρώνουν οι τοπικές αρχές σε περισσότερες από 22.000 περιοχές των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, της Κροατίας και της Ελβετίας, τα οποία προκύπτουν από μετρήσεις των επιπέδων βακτηριδίων που οφείλονται στην αποχέτευση και την κτηνοτροφία. Πάνω από τα δύο τρίτα των περιοχών κολύμβησης είναι θαλάσσιες ακτές και το υπόλοιπο ποταμοί και λίμνες.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ποιότητα των υδάτων της περιοχής κολύμβησης που προτιμούν, από τον σχετικό ιστότοπο του ΕΟΠ. Επίσης, μπορούν να αναφέρουν την κατάσταση των υδάτων της περιοχής τους μέσω του ιστότοπου Eye on Earth (Ματιά στη Γη).
http://euractiv.gr/periballon/ekthesi-eyropaikoy-organismoy-periballontos-eksairetika-ta-ellinika-nera
21/5/13
----------------------
ΣΧΕΤΙΚΑ:

-----

Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

Oettinger: «Μη βιάζεστε να απορρίψετε το σχιστολιθικό αέριο»

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με την πρακτική της υδραυλικής ρωγμάτωσης για την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου θα είναι φέτος στην ατζέντα της ΕΕ, επεσήμανε σε γερμανική εφημερίδα ο Επίτροπος σε θέματα ενέργειας, Guenther Oettinger.
Είναι απόλυτα σωστό να προστατευτούν περιοχές με πόσιμο νερό και με υπόγεια ύδατα, όπως στη Λίμνη Κωνσταντίας. Σε επίπεδο ΕΕ το ζήτημα του «fracking» (Δείτε ιστορικό) και η προστασία του περιβάλλοντος θα εξεταστούν πιο στενά αυτό τον χρόνο», είπε ο Oettinger στην γερμανική Die Welt.

Το «Fracking» ή «υδραυλικό σπάσιμο» είναι μια μέθοδος άντλησης νερού, άμμου και χημικών σε βραχώδεις σχηματισμούς υπό υψηλή πίεση και χρησιμεύει για την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου. Αναλυτές λένε ότι η εν λόγω μέθοδος αυξάνει τον κίνδυνο σεισμού και μολύνει το πόσιμο νερό.


Ο Oettinger επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι η Γερμανία δεν θα πρέπει να βιαστεί να απορρίψει το fracking ως μια επιλογή, σύμφωνα με την Die Welt, λέγοντας ότι η χώρα «θα πρέπει να εξετάσει τη δυναμική του σχιστολιθικού αερίου και να δημιουργήσει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την επίδειξη έργων και την πραγματοποίηση πρακτικών τεστ.

 «Εάν επιτρέψουμε δοκιμαστικές γεωτρήσεις θα είμαστε αρκετά πιο σοφοί σε λίγα χρόνια και επίσης θα γνωρίζουμε περισσότερα για το κόστος. Αυτό θα ήταν πολύ καλό για μια κορυφαία χώρα στην μηχανική, όπως η Γερμανία», είπε.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Angela Merkel έχει εκφράσει ανησυχίες, λέγοντας ότι πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
EurActiv.gr 
 
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 Σχιστολιθικό Φυσικό Αέριο
Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Πιο Κοντά στον Τριπλασιασμό του Τέλους ΑΠΕ Μετά την Παρότρυνση της Ε.Ε.

Τα χρόνια προβλήματα της ελληνικής αγοράς ενέργειας έχουν θορυβήσει εκτός από την ελληνική κυβέρνηση και την Ε.Ε., η οποία τα καταγράφει σε σχετική έκθεσή της, απαριθμώντας ταυτόχρονα πιθανές λύσεις, ανάμεσά τους και ο τριπλασιασμός του τέλους ΑΠΕ.

Η Ε.Ε. κάνει λόγο για το σύνολο των ζητημάτων, δηλαδή για τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρισμού, για την απελευθέρωση της αγοράς, για τη ΔΕΗ, καθώς και για την κατάσταση στις ΑΠΕ.
Σημειώνει ότι παρατηρούνται πολιτικές αντιδράσεις στην απελευθέρωση των τιμολογίων ηλεκτρισμού που προγραμματίζεται να γίνει τον Ιούλιο και στις αναγγελμένες αυξήσεις. Επίσης, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να διευκολύνει την είσοδο κι άλλων επιχειρήσεων στην αγορά, ώστε αυτή να ανοίξει και να είναι περισσότερο ανταγωνιστική.

Στο επίμαχο θέμα των ΑΠΕ, η Ε.Ε. σημειώνει ότι έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής αρκετά μέτρα, όπως η μείωση στις εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών και η έκτακτη εισφορά, αλλά επιβάλλεται να αυξηθεί εκ νέου σε στάδια το ειδικό τέλος ΑΠΕ που καταβάλουν οι καταναλωτές, από τα 9 ευρώ στα 27 ευρώ το συντομότερο δυνατόν. Αυτή τη λύση άλλωστε παρουσίαζε στις αρχές του μήνα και ο ΛΑΓΗΕ στο μηνιαίο δελτίο του για την πορεία του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ. Με τον τρόπο αυτό, οι συντάκτες της έκθεσης της Ε.Ε. θεωρούν ότι θα αντιμετωπιστεί το έλλειμμα κατά το ήμισυ, αλλά μακροπρόθεσμα απαιτείται ένας ευρύτερος επανασχεδιασμός της αγοράς από τις ελληνικές αρχές.
Τέλος, όσον αφορά τα καύσιμα, το σχετικό κείμενο προβλέπει, με άξονα τον Ιούνιο του 2013, να γίνει μείωση των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για ίδρυση εταιριών εμπορίας, γραπτές συμβάσεις μεταξύ εταιριών και πρατηριούχων, με υποχρέωση αναγραφής του ύψους και της διάρκειας των εκπτώσεων στα τιμολόγια, εγκατάσταση των συστημάτων εισροών - εκροών σε εταιρίες και διυλιστήρια, καθώς και κατάργηση της υποχρέωσης που ισχύει για τις αποθήκες των εταιριών, να είναι προσβάσιμες διά θαλάσσης, σιδηροδρόμου ή να είναι συνδεδεμένες με διϋλιστήριο. Επίσης, προβλέπεται η κατάργηση της υποχρέωσης που ισχύει για τις εταιρίες εμπορίας, να διακινούν τουλάχιστον δύο είδη καυσίμων.

Επίσης, για τα πρατήρια καυσίμων προβλέπεται η αναγραφή της τιμής και ποσότητας πώλησης στις αποδείξεις λιανικής από τον Αύγουστο του 2013 για τα πρατήρια Αθήνας - Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο του 2013 για τις μεγάλες πόλεις και τον Μάρτιο του 2014 για τις λοιπές περιοχές.

 .energia.gr
17/5/13

Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

Το Λάος, καλύτερος προορισμός στον κόσμο για το 2013.... Ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τουρισμού και Εμπορίου

O ποταμός Μεκόνγκ
Καλύτερος προορισμός στον κόσμο για το 2013 ανακηρύχθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τουρισμού και Εμπορίου.
Το Συμβούλιο επέλεξε φέτος να βραβεύσει τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας για την «κυβερνητική προώθηση της ελεύθερης διακίνησης και ασφάλειας τουριστών, της παροχής υπηρεσιών, της πρόσβασης σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της επένδυσης στην διατήρηση ιστορικών χώρων», όπως έγραψε η εφημερίδα Vientiane Times.

Το βραβείο θα απονείμει στον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ασάνγκ Λαόλι επιτροπή από το Βουκουρέστι όπου εδρεύει το Συμβούλιο, μια μη κυβερνητική οργάνωση προώθησης του τουρισμού εκτός της ΕΕ.Η Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, με πρωτεύουσα το Βιετνιάν, είναι μία από τις τελευταίες χώρες με κομμουνιστικό καθεστώς στον κόσμο και προωθεί τον τουρισμό ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. 

Τον περασμένο χρόνο, το Λάος υποδέχτηκε περίπου 3,3 εκατομμύρια τουρίστες, και έπεται δυναμική συνέχεια...

.tovima.gr
7/5/13

Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Στα αζήτητα 8,8 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Στοιχεία απορρόφησης ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πάνω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η επίδοση της χώρας μας σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς διευρύνεται η απόσταση της Ελλάδας από το μέσο όρο της ΕΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αρχές Απριλίου 2013, το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων από τη χώρα μας διαμορφώθηκε σε 56,7% έναντι 49,2% του κοινοτικού μέσου όρου. Δηλαδή, η επίδοση της χώρας μας ήταν 7,5 μονάδες υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η διαφορά αυξήθηκε κατά 1,5 μονάδα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, όταν η απόσταση ήταν έξι ποσοστιαίες μονάδες (55% για την Ελλάδα έναντι 49% της ΕΕ).
Με την επιτάχυνση των απορροφήσεων η Ελλάδα κατατάσσεται στην 8η θέση μεταξύ των «27» ενώ το Φεβρουάριο βρισκόταν στην 13η θέση. Η πρόοδος στην αξιοποίηση των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων αναμένεται να επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες, με την απλούστευση των διαδικασιών απορρόφησης των κονδυλίων, την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων, την εφαρμογή των προγραμμάτων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.α.
Σε κοινή τους δήλωση ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Κυριάκος Βιρβιδάκης επισημαίνουν τα εξής:
«Το ΕΣΠΑ φυσικά δεν είναι πανάκεια. Είναι ωστόσο ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα  προβλήματα που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα (εγγυητικές, ρυθμοί χορήγησης δανείων κλπ.), η πρόοδος στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων είναι εμφανής. Υπάρχει βελτίωση τόσο στο ποσοστό απορρόφησης όσο και στην κατάταξη της χώρας μας σε σχέση με τις άλλες Χώρες-Μέλη. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με μεγαλύτερη ένταση, γιατί ο φετινός στόχος είναι ακόμη πιο δύσκολος αλλά κυρίως επειδή οι ανάγκες της οικονομίας είναι μεγαλύτερες.»
Είδος
Φορέας
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Σχετικά αρχεία
http://www.espa.gr/

Στα αζήτητα 8,8 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ
Με την ανεργία να ξεπερνά το 27% και την ύφεση να τρέχει με ποσοστό άνω του 6%, σημαντικά ποσά από τα κοινοτικά κονδύλια παραμένουν “παρκαρισμένα” σε διάφορα ταμεία
Αναξιοποίητα στο ράφι της ελληνικής ύφεσης παραμένουν 8,8 δισ. ευρώ ή το 43,3% των κοινοτικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει επειδή η απορροφητικότητα… επέστρεψε στα επίπεδα του 2011.
Τότε δηλαδή που ο σημερινός υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης ασκούσε κριτική ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις χαμηλές απορροφήσεις, τα «λογιστικά τερτίπια» και τα «παρκαρισμένα» λεφτά στα διάφορα ταμεία, που ανέβαζαν τεχνικά τα ποσοστά απορρόφησης.
Απορρόφηση στα.. χαρτιά
Μια από τα ίδια ισχύουν και σήμερα, καθώς σε μια περίοδο που η ανεργία ξεπερνά το 27% και η ύφεση τρέχει με ποσοστό άνω του 6%, σημαντικά ποσά από τα χρήματα που εμφανίζονται σήμερα στα χαρτιά να έχουν απορροφηθεί, στην πραγματικότητα δεν έχουν διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία και παραμένουν παρκαρισμένα σε ταμεία χαρτοφυλακίου, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, το Ταμείο Εγγυοδοσίας, το Jeremie κ.ά.
Ακόμη και αν στο άμεσο μέλλον η απορροφητικότητα αυξηθεί, όπως εκτιμά ο υπουργός Ανάπτυξης, η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς και ωραιοποιήσεις, όπως επιχείρησε να κάνει μέσα στο Σαββατοκύριακο η ηγεσία του ΥΠΑΝ, επενδύοντας στις εντυπώσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τα επικαλέστηκε το υπουργείο Ανάπτυξης, στις αρχές Απριλίου 2013 το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων διαμορφώθηκε σε 56,7% έναντι 49,2% του κοινοτικού μέσου όρου (11,46 δισ. ευρώ σε σύνολο 20,2 δισ. ευρώ). Το ποσοστό αυτό κατατάσσει τη χώρα μας πλέον στην 8η θέση μεταξύ των «27», ενώ τον Φεβρουάριο βρισκόταν στη 13η θέση, αλλά ακόμη αρκετά πίσω από τα προ κρίσης επίπεδα (5η θέση στα τέλη του 2009).
Μάλιστα η Ελλάδα παραμένει ακόμη πίσω από χώρες όπως η Ιρλανδία (67,6%) και η Πορτογαλία (63,2%), που παρότι αντιμετώπισαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα κατάφεραν να εκμεταλλευτούν πιο αποτελεσματικά τα κοινοτικά κονδύλια, αλλά και τη Λιθουανία (62,9%), την Εσθονία (62,8%), τη Σουηδία (59,5%), τη Φινλανδία (58,2%) και τη Γερμανία (58%).
Oι χαμένοι των κονδυλίων
Ο κίνδυνος να χαθούν στο μέλλον κονδύλια από τα 8,8 δισ. ευρώ που πρέπει να απορροφήσει η χώρα είναι υπαρκτός, και στην καλύτερη περίπτωση πολλά από τα χρήματα αυτά που αφορούν «κολλημένα» έργα, θα διοχετευθούν σε άλλες δράσεις από αυτές για τις οποίες προορίζονταν, με μεγάλους χαμένους τις κοινωνικές υποδομές, όπως τα σχολεία, τους επαρχιακούς δρόμους, τα πολιτιστικά κέντρα, τις μονάδες ψυχικής υγείας, μικρά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης κ.ά., τα οποία οι Περιφέρειες δεν μπορούν να υλοποιήσουν λόγω έλλειψης χρημάτων.
Το 2013 θα είναι ακόμη πιο δύσκολη χρονιά από την περσινή, δεδομένου ότι φέτος ο πήχης για την είσπραξη κοινοτικών κονδυλίων έχει ανέβει στα 3,89 δισ. ευρώ και η συμβολή τους θα είναι σημαντική για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ύφεσης στην οικονομία. Ηδη το ΥΠΑΝ έχει θέσει σε εφαρμογή αλλαγές στο καθεστώς των απαλλοτριώσεων ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων, προωθεί νέο πακέτο απλοποίησης των διαδικασιών είσπραξης των κονδυλίων από τους δικαιούχους, κ.ά.
Την ίδια στιγμή «τρέχει» παράλληλα και η προετοιμασία για το επόμενο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 μέσω των περιφερειακών συνεδρίων που διοργανώνονται σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Με ορίζοντα τις 13 Μαΐου, οι Περιφέρειες θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τις οποίες θα διαμορφωθεί το συνολικό σχέδιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα σχέδια του ΕΣΠΑ θα τεθούν σε άτυπη διαβούλευση τον Ιούλιο με την Ε.Ε., ενώ επισήμως αναμένεται να υποβληθούν το φθινόπωρο.
Του Βασίλη Γεώργα
www.efsyn.gr
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

«Χωματερή» πλοίων το Μπαγκλαντές (2 VIDEOS)

Παλιά ευρωπαϊκά πλοία που δεν μπορούν να ταξιδέψουν πια μεταφέρονται και διαλύονται στην Νοτιανατολική Ασία. Συχνά κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Η Ε.Ε. επιχειρεί να βελτιώσει την κατάσταση.
Σε μια παραλιακή έκταση εφτά χιλιομέτρων κοντά στην πόλη Σιταγκόνγκ στο Μπαγκλαντές υπάρχει δουλειά για 150.000 ανθρώπους. Εδώ και σαράντα χρόνια στην περιοχή αυτή βρίσκεται το μεγαλύτερο νεκροταφείο πλοίων στον κόσμο. Εκεί διαλύεται το 40% των πλοίων σε όλο τον κόσμο, τα οποία πλέον δεν ταξιδεύουν. Από τα πλοία αυτά ξεχωρίζουν πόρτες, παράθυρα, κρεβάτια και οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια πωλούνται.


Παρόμοιες επιχειρήσεις υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας όπως το Πακιστάν και η Ινδία. Υπάρχει όμως και μια σκοτεινή πλευρά γύρω από αυτό το θέμα. Οι εργάτες συχνά δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας: χαμηλά μεροκάματα, κακές συνθήκες ασφαλείας και μεγάλη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Ο σκηνοθέτης Σαχίν Ντιλ Ριάζ βρέθηκε σε αυτές τις περιοχές το 2008 και γύρισε μια ταινία.
Όπως λέει, «υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί όταν αποκόπτονται κομμάτια από το πλοίο ή σπάνε τα σχοινιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις χάνουν το χέρι τους ή το πόδι τους. Και αυτό είναι καθημερινότητα».
Στην ταινία του με τίτλο «Ο σιδηροφάγος» διηγείται τις δύσκολες συνθήκες εργασίες αυτών των ανθρώπων. Και ο ίδιος είναι από το Μπαγκλαντές, αλλά από το 1992 βρίσκεται στη Γερμανία.

Δεν υπάρχει προθυμία από τους πλοιοκτήτες

Κατά τη γνώμη του, το χειρότερο είναι ότι τα ευρωπαϊκά εφοπλιστικά γραφεία στέλνουν σε ποσοστό 75% τα παλιά τους πλοία στη Νοτιανατολική Ασία, γνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν αλλά δεν κάνουν τίποτα.
«Δεν μπορούμε απλά να αφήσουμε ένα αυτοκίνητο έτσι στο δρόμο, αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε και τα έξοδα για την απόσυρσή του. Γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει το ίδιο με τα παλιά πλοία»;
Η Ε.Ε. θέλει τώρα να αλλάξει αυτή την κατάσταση και να θέσει τα εφοπλιστικά γραφεία προ των ευθυνών τους. Μέχρι σήμερα η νομοθεσία προέβλεπε ότι μετά από 8 χρόνια ταξιδιών στην Ε.Ε. τα πλοία θα μπορούσαν να πουληθούν εκτός Ε.Ε. και πολλά χρόνια αργότερα θα μπορούσαν να αποσυρθούν. Τα έξοδα της απόσυρσης βάρυναν τον τελευταίο πλοιοκτήτη. Μετά από πρωτοβουλία ορισμένων ευρωβουλευτών, στο εξής κάθε ευρωπαίος πλοιοκτήτης θα πρέπει να πληρώνει σε ένα ειδικό ταμείο επιπλέον τρία σεντ ανά τόνο, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιούνται για την ορθή απόσυρση των πλοίων. Για ένα πλοίο 100.000 τόνων θα έπρεπε να πληρώσει κανείς 3.000 ευρώ. Η προθυμία των ευρωπαίων πλοιοκτητών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
«Το γεγονός ότι ένα πλοίο, ανήκει καταρχάς σε έναν γερμανό πλοιοκτήτη και μετά από πολλά χρόνια πρέπει να αποσυρθεί, δεν σημαίνει ότι ο πρώτος πλοιοκτήτης ευθύνεται για τον τρόπο που ο τελευταίος θέλει να αποσύρει το πλοίο του» λέει ο Ραλφ Νάγκελ από το σύνδεσμο Γερμανών Πλοιοκτητών. Εκτός αυτού εκφράζει τις αμφιβολίες του εάν πράγματι τα χρήματα του ειδικού ταμείου θα καταλήξουν στα χέρια των ανθρώπων που έχουν ανάγκη στη Νοτιανατολική Ασία.
Friedel Taube / Μαρία Ρηγούτσου
Υπεύθ. σύνταξης: Άρης Καλτιριμτζής

http://www.dw.de/χωματερή-πλοίων-το-μπαγκλαντές/a-16714823
3/4/13 
----
VIDEO ΣΧΕΤΙΚΟ:-Shipwreck is the story of Jahur, Lamu and Rubel, men that work at the ship yards breaking vessels in Chittagong, a coastal province of Bangladesh. This is the story of ordinary Bengali men struggling to raise their families against a backdrop of labor uncertainty, health hazards unknown to us, and salaries that make them the most competitive labor force in the world. Jahur is a cutter, a crafted worker that slices down the ships day and night. He sits at the top of the job positions in the yard. Rubel is younger, one of the many helpers assisting the cutters. He knows that if he misses a day, another youngster will replace him immediately: they are the bottom of the job pyramid. Lamu is older but strong, he is one of those workers that lift and carry steel planks all day. The three of them represent the whole of the man power assembled in the yards. This is their story.
Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...