Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΣΧΑΔΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΣΧΑΔΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Fast track επενδύσεις σε 45 μέρες....ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ....

Σε 45 μέρες και με την έκδοση μίας «πολύ-άδειας» έναντι πολλών θα ανάβει το πράσινο φως για τις μεγάλες επενδύσεις, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για «τη διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις».
Το νομοσχέδιο των 153 σελίδων που κατατέθηκε από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη στη Βουλή απλοποιεί τις διαδικασίες για την έγκριση δημόσιων και ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων φέρνοντας τις ακόλουθες σημαντικές αλλαγές:

 1. Δημιουργείται υπηρεσία μίας στάσης για τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς μαζεύονται όλες οι αρμοδιότητες στη γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και συγκεκριμένα στη γενική διεύθυνση Στρατηγικών επενδύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι για ιδιωτικές επενδύσεις θα υποβάλλουν τους φακέλους τους στην Invest In Greece και εκείνοι που θέλουν να αναπτύξουν σχέδια δημόσιων επενδύσεων θα στέλνουν τους φακέλους τους στη γενική διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για να συντονίσει όλους τους φορείς προκειμένου να συλλέξει τις άδειες. Αν παρέλθουν 45 μέρες χωρίς την έκδοση αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες τότε η επένδυση αυτόματα αδειοδοτείται.
 2. Καθιερώνεται η «πολυάδεια» αντί για την έκδοση πολλών αδειών για τις επενδύσεις.
 3. Παρέχονται διευρυμένα χρονικά όρια παραμονής στους επενδυτές τρίτων χωρών και ιδιαίτερα σε όσους προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ.
 4. Εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, αναφορικά με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, για τη διευκόλυνση των επενδυτών.
 5. Δίνεται η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδας να κάνει χρήση των διατάξεων για την αξιοποίηση της περιουσίας της.
 6. Δημιουργείται η «Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» στην οποία υπάγονται όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την περιοχή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το Σούνιο για την καλύτερη αξιοποίησή τους
 7. Βελτιώνεται ο επενδυτικός νόμος και δίνεται η δυνατότητα της 100% προκαταβολής των επιδοτήσεων κατά την έναρξη της επένδυσης, ο χρόνος υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοικτός, οι επενδυτές θα μπορούν να αναθέτουν τα σχέδια τους για έλεγχο σε πιστοποιημένους φορείς.
 8. Απλοποιείται η διαδικασία για τη δημιουργία υδατοδρομιων.
Πιο αναλυτικά:
Στρατηγικές Επενδύσεις
 • Ενισχύεται ο ρόλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Δίνεται η δυνατότητα στη Δ.Ε.Σ.Ε. να συγκροτεί ομάδες εργασίας σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος ο συντονισμός της δράσης των αρμόδιων Υπουργείων.
 • Διευρύνεται το πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν η διατήρηση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την εθνική οικονομία.
 • Διευκολύνεται το σύστημα αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων καθώς συστήνεται η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα χειρίζεται συνολικά τις αιτήσεις Στρατηγικών Επενδύσεων.
 • Με την σύσταση της Γ.Δ.Σ.Ε. αποσαφηνίζεται πλήρως το τοπίο σχετικά με την διαδικασία της αδειοδότησης καθώς αναλαμβάνει την ευθύνη να διαχειρίζεται τον επενδυτικό φάκελο ενώ η «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» στοχεύει με την αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου που διαθέτει στην προσέλκυση όλο και περισσότερων επενδύσεων και την παροχή τεχνογνωσίας.
 • Η «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» εισηγείται στη Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) την υποβολή επενδύσεων που πιθανόν να μην πληρούν κάποια από τα κριτήρια που ενδεικτικά έχουν τεθεί από την εν λόγω επιτροπή, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν συνολικά σημαντικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας της χώρας.
 • Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία, καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και προωθείται η αύξηση της Διαχειριστικής Αμοιβής η οποία θα καταβάλλεται σε δύο στάδια και σε συνάρτηση με την εξέλιξη της επένδυσης.
 • Δίνεται επίσης έμφαση, στη δυνατότητα εισαγωγής φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των περιορισμών του κοινοτικού δικαίου και της υφιστάμενης δημοσιονομικής συγκυρίας.
 • Για την άρση σημαντικών γραφειοκρατικών εμποδίων και με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, καταργείται η ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών και αντικαθίσταται με την έκδοση «πολυάδειας».
 • Διευκολύνονται οι επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους. Παράλληλα παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 300.000 Ευρώ.
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
Με το υφιστάμενο Σχέδιο Νόμου εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), που διέπουν τις Στρατηγικές Επενδύσεις επί ιδιωτικών ακινήτων αναφορικά με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την Παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας και για τα οποία προβλέπεται αναλογική εφαρμογή των ΕΣΧΑΔΑ, του ν. 3894/2010, περί δημοσίων Ακινήτων. Χρήση των σχετικών πλαισίων μπορεί να γίνεται κατόπιν αιτήματος του επενδυτή.
Εισάγεται διάταξη προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδας να κάνει χρήση του θεσμικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων και κατ΄επέκταση και των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Η υπαγωγή στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, έτσι ώστε, πέραν των άμεσων και σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων για τη συνολική εθνική οικονομία, να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό - κοινωνικό έργο της Εκκλησίας.
ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε
Δημιουργείται, προς χάριν του Δημοσίου και υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», με διάρκεια ζωής 99 έτη και με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου.
Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι το Ελληνικό κράτος να καθορίσει μια ισορροπημένη και ενιαία στρατηγική ανάπτυξης για όλη την περιοχή, με συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν:
 1. την πρόσβαση των πολιτών και επισκεπτών στο παράκτιο μέτωπο
 2. τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής
 3. την πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους
 4. το βέλτιστο καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης
 5. την υλοποίηση των αναγκαίων συμπληρωματικών υποδομών
 6. τη δημιουργία υπεραξιών για όλη την Αττική
Επενδυτικός Νόμος: Ρευστότητα - Ταχύτητα – Διαφάνεια
Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται επίσης ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους. Στο πλαίσιο αυτό:
 1. Εισάγονται διατάξεις που αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα των επενδυτών, δια της προκαταβολής έως και του συνολικού ποσού επιδότησης, κατά την έναρξη της επένδυσης, δια της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
 2. Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο και παρέχεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
 3. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, το ύψος των οποίων καθιερώνεται στο όριο των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, προβλέπεται νομοθετική κύρωση.
 4. Παρέχεται επίσης νομοθετική εξουσιοδότηση, για ανάθεση ελέγχων επενδυτικών σχεδίων σε πιστοποιημένους φορείς, προς υποβοήθηση του έργου των αρμοδίων Υπηρεσιών και υπό την τελική έγκριση της Διοίκησης. Με την έκδοση υπουργικής απόφασης, θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων.
 5. Συστήνεται αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι ο διαρκής έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που διέπουν τις επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και η πάταξη παραβατικών συμπεριφορών. Το γραφείο θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο, διότι μέσω των πορισμάτων θα εντοπίζεται κάθε δυσλειτουργία των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.
Υδατοδρόμια
Τέλος με το Παρόν σχέδιο Νόμου επιχειρείται να δοθεί μία μόνιμη λύση ως προς την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων, έτσι ώστε, εφόσον υπάρξουν ενδιαφερόμενοι πάροχοι τέτοιου είδους μεταφορών, να μπορούν να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην ανάπτυξη της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και εκμετάλλευση υδατοδρομίων είναι η προσέλκυση επενδύσεων σε αυτόν τον κλάδο, η ανάπτυξη της δραστηριότητας των αερομεταφορών τέτοιου τύπου, η τόνωση του τουρισμού, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές που δεν είναι ευκόλως προσβάσιμες, η ανάπτυξη της περιφέρειας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και φυσικά η βελτίωση υπηρεσιών μεταφοράς όπου αναπτυχθούν υδατοδρόμια.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτρέπεται η δημιουργία υδατοδρομίου από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιχειρείται η θεσμοθέτηση μίας σαφούς και χρονικά οριοθετημένης διαδικασίας αδειοδότησης. Συγκεκριμένα, ορίζεται μία Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως κύρια αρμόδια να παραλάβει την αίτηση και τον τεχνικό φάκελο του ενδιαφερόμενου και να λάβει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τις απαραίτητες εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
Χρ. Κολώνας
.imerisia.gr
21/2/13

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Χωροταξικό τουριστικών επενδύσεων : Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο, οφέλη, αλλά και πιθανές ζημίες

Του Γιωργου Λιαλιου
Αλλαγές που έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουν δρομολογηθεί για την ανανέωση ενός παρωχημένου τουριστικού μοντέλου; Ή παραγωγή νομοθετημάτων ανάλογα με τα αιτήματα υποψήφιων επενδυτών; Σε κάθε περίπτωση, από το 2010 έως σήμερα το ένα νομοθέτημα για τη χωροθέτηση τουριστικών επενδύσεων διαδέχεται το άλλο, όλα στην ίδια κατεύθυνση: τη δημιουργία ενός προνομιακού πλαισίου για την προώθηση των μεγάλης κλίμακας τουριστικών επενδύσεων, με παράλληλη κατάργηση των περιορισμών. Είναι αυτή η σωστή κατεύθυνση για τη χώρα μας; Οι υπέρμαχοι υποστηρίζουν ότι θα φέρει «ζεστό χρήμα» και θέσεις εργασίας σε μια κρίσιμη περίοδο. Οι πολέμιοι ότι θα προκαλέσει μη αναστρέψιμη καταστροφή, ανάλογη με αυτή που έχει συντελεστεί στις ισπανικές και τουρκικές ακτές.

Οι πρώτες μεγάλες αλλαγές στη ­νομοθεσία γύρω από τη χωροθέτηση τουριστικών επενδύσεων ήρθαν το 2009, με τη θέσπιση του πρώτου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Ενα πλαίσιο που δέχθηκε έντονη κριτική ως «περιβαλλοντοκτόνο», αλλά σε μια εποχή με εντελώς διαφορετικές οικονομικές συνθήκες από τη σημερινή.

Οι κυριότερες αλλαγές

Ας δούμε ορισμένες από τις κυριότερες αλλαγές που έχουν θεσπιστεί την τελευταία διετία:
- Στον ν. 3986/11 (εφαρμοστικός του μεσοπρόθεσμου) δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης δημοσίων ακινήτων για τουριστική αξιοποίηση, με την αναθεώρηση όλου του ισχύοντος σε κάθε περιοχή πολεοδομικού πλαισίου στα μέτρα της υποψήφιας επένδυσης. Δημιουργείται ένα νέο «μοντέλο» τουριστικής ανάπτυξης, οι ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικά Σχέδια Αξιοποίησης Δημοσίων Ακινήτων). Στον ίδιο νόμο νομιμοποιούνται όλες οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες που έχουν ανεγερθεί από τον ΕΟΤ ή τρίτο για λογαριασμό του μέχρι το 2000.
- Με τον ν. 4002/11 (για το συνταξιοδοτικό) δημιουργείται ένα νέο είδος επένδυσης, τα «σύνθετα τουριστικά καταλύματα». Επίσης θεσπίζεται η κατ’ εξαίρεση λειτουργία ειδικής πολεοδομικής υπηρεσίας από τον ΕΟΤ, η οποία αναλαμβάνει την έκδοση και αναθεώρηση οικοδομικών αδειών για τουριστικές εγκαταστάσεις.
- Στον ν. 4014/11 για τη «νομιμοποίηση» αυθαιρέτων δίνεται η δυνατότητα σε παράνομες τουριστικές εγκαταστάσεις να διεκδικήσουν τη νομιμοποίησή τους.
- Το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του πολεοδομικού γραφείου του ΕΟΤ καθορίζεται στον ν. 4030/11 (για το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών). Στον ίδιο νόμο συμπεριελήφθησαν και σειρά «φωτογραφικών» ρυθμίσεων, όπως η δυνατότητα διπλασιασμού (από 10% σε 20%) της δασικής έκτασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια τουριστική επιχείρηση για τη δημιουργία αθλητικών και τουριστικών εγκαταστάσεων.
- Με τον ν. 4067/11 (νέος οικοδομικός κανονισμός) πριμοδοτούνται περαιτέρω τα ξενοδοχεία - λ.χ. δεν προσμετράται πλέον στον συντελεστή ο πρώτος υπόγειος όροφος για γυμναστήρια, σάουνες κ.λπ. Επίσης ορίζει ότι τα ξενοδοχεία τύπου μοτέλ μπορούν να κάνουν «σύνθετη τουριστική κατοικία» αν βρίσκονται σε οικόπεδα τουλάχιστον 50 στρεμμάτων.
- Στον ν. 4070/11 αλλάζει το πλαίσιο δημιουργίας τουριστικών λιμένων.
- Τον Οκτώβριο του 2012 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου εισάγεται ο όρος «παραθεριστικό χωριό», μια μορφή προνομιακής ιδιωτικής πολεοδόμησης.
- Τον Νοέμβριο του 2012 υπεγράφη το νέο πλαίσιο για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα τουρισμού, δηλαδή τον νέο τρόπο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που περιλαμβάνει την κατάργηση της υποχρέωσης εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
- Τέλος, πριν από λίγες ημέρες ήρθε πλήθος νέων ρυθμίσεων σε σχέδιο νόμου των υπουργείων Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Οικονομικών. Προβλέπει την άρση των περιορισμών για τις οργανωμένες τουριστικές επενδύσεις ακόμα και σε μικρά νησιά (άνω των 90 τ.χλμ.) και προσθέτει διευκολύνσεις στο πλαίσιο για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).
Τα επόμενα βήματαΣύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην «Κ» ο γ.γ. Ολυμπιακής Αξιοποίησης του υπουργείου Τουρισμού, Γιάννης Πυργιώτης, η επεξεργασία του νέου χωροταξικού για τον τουρισμό έχει ολοκληρωθεί.
Ακολουθεί η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το ΥΠΕΚΑ, η διαβούλευση και, τέλος, η έγκρισή του από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας. Οι βασικές αλλαγές που περιλαμβάνει είναι η θωράκιση του πλαισίου για τους οργανωμένους τουριστικούς υποδοχείς και η αύξηση του αριθμού των νησιών στα οποία θα επιτρέπονται. Υπενθυμίζεται ότι το 2011 η τότε κυβέρνηση αποπειράθηκε να θεσπίσει ένα ανάλογο σχέδιο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν λόγω των αντιδράσεων που συνάντησε στη Βουλή. Ανάμεσα στους πολέμιους του σχεδίου ήταν η τότε υπεύθυνη τομέα Τουρισμού στη Ν.Δ. και σήμερα υπουργός, Ολγα Κεφαλογιάννη.
Τι λένε ξενοδόχοι, περιβαλλοντολόγοιΑναμφισβήτητα, οι ρυθμίσεις είναι πολλές και ίσως περιπλέκουν το τοπίο, αντί να το ξεκαθαρίζουν. Είναι μια προσπάθεια στη σωστή κατεύθυνση; «Είναι σαφές ότι με τις νέες ρυθμίσεις ο τουρισμός στρέφεται σε μια πιο εμπορική κατεύθυνση» λέει στην «Κ» ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) Γιώργος Τσακίρης.
«Το τι ταιριάζει πιο πολύ στη χώρα μας ως τουριστικό μοντέλο είναι μια μεγάλη συζήτηση, καθώς αυτή την περίοδο δεν είμαστε επιλέγοντες, αλλά... υπομένοντες. Ορισμένες από τις αλλαγές όμως έπρεπε να γίνουν. Για παράδειγμα, η δυνατότητα μακροχρόνιας ενοικίασης ή πώλησης μεμονωμένων τουριστικών κατοικιών ενδεχομένως να είναι διέξοδος για πολλά ξενοδοχεία, που σήμερα αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες λόγω δανείων. Ωστόσο, η ύπαρξη ξενοδοχείου σε τέτοιες μονάδες πρέπει να είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα. Ειδάλλως δημιουργείς παραθεριστικές κατοικίες με προνομιακούς όρους (σ.σ. σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση), τη στιγμή που υπάρχει ένα απόθεμα 50.000 απούλητων εξοχικών». Υπενθυμίζεται ότι το ΞΕΕ έχει προσβάλει στο ΣτΕ το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό, προσφεύγοντας ενάντια στον τρόπο που θεσμοθετούσε τα «σύνθετα τουριστικά καταλύματα». Η απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμα.
«Η διαφωνία μας έγκειται σε δύο βασικές κατευθύνσεις» λέει στην «Κ» ο κ. Κώστας Καρράς, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. «Από τη μια πλευρά, στην κατάργηση ή υποβάθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο. Εκτιμώ ότι η ενδυνάμωση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων θα οδηγήσει σε συγκρούσεις, που θα λύνονται πολιτικά. Κλασικό παράδειγμα είναι τα προβλήματα που προκαλεί στον τουρισμό το ειδικό χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Από την άλλη πλευρά, διαφωνούμε με την κλίμακα που προωθεί το νέο τουριστικό μοντέλο. Φαίνεται ότι η νομοθεσία για τον τουρισμό χρησιμοποιείται ως όχημα για να γίνουν μεγάλες ιδιωτικές πολεοδομήσεις, δηλαδή να ικανοποιηθούν κτηματομεσιτικά συμφέροντα και όχι οι επιδιώξεις των επαγγελματιών του τουρισμού.

Σε Ισπανία, Τουρκία

Ομως η εμπειρία της Ισπανίας και της Τουρκίας μάς έχουν αποδείξει πόσο επιζήμια είναι αυτή η κατεύθυνση όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονομία. Δεν θα πρέπει να προσθέσουμε στο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας μια νέα κτηματομεσιτική “φούσκα”. Αυτό που πιστεύουμε ότι χρειάζεται είναι να επεκταθεί η τουριστική περίοδος και όχι να γίνουν πολλές μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις. Ιδίως στα νησιά, που έχουν ήδη ένα ξεχωριστό τουριστικό προϊόν που δεν πρέπει να εξομοιωθεί με εκείνο λ.χ. της Ισπανίας. Επιπλέον εκτιμώ ότι είναι καλύτερο ο επισκέπτης να νιώθει ότι φιλοξενείται σε ένα τόπο, παρά ότι κυριαρχεί...».
.kathimerini.gr
19/1/13

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Οι επενδύσεις νικούν Δημόσιο και περιβάλλον

Ακόμη περισσότερες διευκολύνσεις για τους επενδυτές...
Τη δυνατότητα πολεοδόμησης και εκμετάλλευσης δημόσιων ακινήτων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συχνά εις βάρος του περιβάλλοντος, δίνουν στους υποψήφιους επενδυτές νέες τροπολογίες που κατατέθηκαν την Παρασκευή προς ψήφιση στη Βουλή.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ελαχιστοποιούνται πολεοδομικά και άλλα εμπόδια και ανοίγουν τον δρόμο για την αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Ειδικότερα, δίνεται το πράσινο φως για πολεοδόμηση δημόσιας περιουσίας που βρίσκεται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών, δεν θα εφαρμόζονται διατάξεις οι οποίες αφορούν εισφορά σε γη και χρήμα, θα υπερισχύουν τα ΕΣΧΑΔΑ (τα fast track Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, επισπεύδονται οι απαλλοτριώσεις σε ακίνητα που βρίσκονται δίπλα στις προς αξιοποίηση δημόσιες εκτάσεις, παραχωρείται παραλία, αιγιαλός, ακόμη και οι προσχώσεις για 99 χρόνια.

Επιγραμματικά οι κυριότερες ρυθμίσεις:

- Εισάγεται νέα γενική κατηγορία χρήσεων γης το Παραθεριστικό - Τουριστικό Χωριό.

- Αρκεί μια κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Τουρισμού για να εγκριθεί η πολεοδόμηση δημοσίων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλων και ορίων οικισμών και τα οποία προορίζονται για χρήση παραθεριστικού - τουριστικού χωριού. Σήμερα για να εγκριθεί σχετική πολεοδόμηση απαιτείται Προεδρικό Διάταγμα. Η αλλαγή αυτή δεν αποκλείεται να εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας της ρύθμισης. Ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων θα φτάνει το 0,4%.

- Ο κύριος της παραπάνω επένδυσης (παραθεριστικό - τουριστικό χωριό) υποχρεούνται να διαθέσει την απαιτούμενη έκταση για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και εγκατάστασης. Ωστόσο, διατάξεις που αφορούν στην εισφορά σε γη και χρήμα δεν εφαρμόζονται.

- Κατά την κατάρτιση ΕΣΧΑΔΑ για δημόσια εκτός σχεδίου ακίνητα που περιβάλλονται από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή ρυμοτομικά σχέδια ή πολεοδομικές μελέτες μπορεί να εφαρμόζονται τα οικεία ΓΠΣ (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια) εφόσον συνάδουν με τον χωρικό προορισμό του ακινήτου και δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της περιοχής στην οποία εντάσσεται το ακίνητο. Εάν σε περισσότερες γειτνιάζουσες πολεοδομικές ενότητες του εγκεκριμένου σχεδίου εφαρμόζονται διαφορετικού όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης εφαρμόζονται εκείνοι που συμφωνούν περισσότερο με την κατά προορισμό χρήση του ακινήτου.

- Επιτρέπεται η παραχώρηση στον επενδυτή της χρήσης για 99 χρόνια αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης καθώς και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης υφιστάμενων για την εξυπηρέτηση της επένδυσης.

- Στην περίπτωση που τα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν και προσχώσεις θαλάσσιου χώρου αυτές θεωρούνται δημόσιο κτήμα και μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση ή να εκμισθώνονται.

- Η αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας με την παραχώρηση πρέπει να μην εμποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των λουομένων στην παραλία και τον αιγιαλό εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων και περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και εφόσον προβλέπεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης. Αποτελεί ζητούμενο ποιοι είναι οι λόγοι δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης που επιβάλλουν την απαγόρευση πρόσβασης στον αιγιαλό πολιτών αλλά επιτρέπουν μια επένδυση.

- Δίνεται απευθείας δικαίωμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τη δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων σε επενδυτές που αξιοποιούν δημόσια ακίνητα ως ξενοδοχεία ή παραθεριστικά - τουριστικά χωριά.

- Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εφόσον το …απαιτεί η επένδυση. Ειδικότερα, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων ή ακινήτων ή η σύσταση επ΄ αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ ή για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου.

- Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που συντελέσθηκαν δεν ανακαλούνται. Η ανάκληση επιτρέπεται εντός τριετίας από την απαλλοτρίωση μόνον αν έγινε για ακίνητα μη χρησιμοποιηθέντα.

- Επιτρέπεται ακόμη η απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων με ειδικώς (;) αιτιολογημένη απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Υποδομών - Ανάπτυξης, Παιδείας - Πολιτισμού, Τουρισμού.

- Απαλλάσσει το δημόσιο από την τήρηση των προθεσμιών που ισχύουν για την «τακτοποίηση» αυθαιρέτων κτισμάτων.

- στο ΤΑΙΠΕΔ μπορούν πλέον να περιέλθουν και δικαιώματα αποκλειστικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης που κατά καιρούς έχουν συσταθεί υπέρ άλλων φορέων του δημοσίου.

- δεν θα μεταβιβάζονται στο Ταμείο μόνο δικαιώματα κυριότητας αλλά θα μπορούν να μεταβιβάζονται και άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.

- Στις δυνατότητες αξιοποίησης προστίθενται η σύσταση και μεταβίβαση ενοχικών δικαιωμάτων, καθώς και η σύσταση επικαρπίας επί δικαιώματος το οποίο έχει μεταβιβαστεί και περιέλθει στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα. Για παράδειγμα, για μετοχές που δίνουν μέρισμα θα μπορεί το κράτος να κρατά την υψηλή κυριότητα και το μέρισμα να πηγαίνει στον επικαρπωτή όπως και άλλα δικαιώματα όπως το δικαίωμα ψήφου κλπ. Επίσης, θα μπορεί να καρπώνεται τα ενοίκια ενός κτηρίου του δημοσίου που ενοικιάζεται.

- Το Ταμείο θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή παραχώρησης ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου έναντι ανταλλάγματος με ταυτόχρονη μίσθωση του ίδιου του ακινήτου. Δηλαδή ένα κτήριο όπου στεγάζεται μια δημόσια υπηρεσία ή ένα υπουργείο μπορεί να πουληθεί και στη συνέχεια το κράτος να καταβάλλει ενοίκιο στον ιδιώτη. Για παράδειγμα στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ υπάρχει ήδη ένα έτοιμο «πακέτο» : το κτήριο του Κεράνη στη Θηβών το οποίο προορίζεται να στεγάσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

- Η επικαρπία για ορισμένο χρόνο σε δημόσιο κτήμα ή επί δικαιώματος σε δημόσιο κτήμα είναι απεριόριστα μεταβιβαστή και κληρονομητή καθ΄ όλη τη διάρκεια της.

- Στα θεματικά πάρκα, εμπορικά κέντρα και εγκαταστάσεις αναψυχής επιτρέπονται επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και αποθήκες.

- Ως περιοχή μελέτης για τα ΕΣΧΑΔΑ προσδιορίζεται τουλάχιστον η οικεία δημοτική ενότητα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στον επενδυτή να μη μελετήσει τις ευρύτερες συνέπειες της επένδυσης σε μια περιοχή. Για παράδειγμα η κατασκευή ενός κόμβου σε μια παρθένα περιοχή μπορεί να μην έχει μόνο τοπικές επιπτώσεις.

- Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση

- Διαβάστε το κείμενο του νομοσχεδίου

----
Τράτσα Μάχη  
tovima gr
5/10/12

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...