Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ενεργειακή Απόδοση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ενεργειακή Απόδοση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Δεσμευτικό στόχο Ενεργειακή​ς Απόδοσης για το έτος 2030 ζητούν ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης και άλλοι Έξι Ευρωπαίοι Υπουργοί


ΥΠΕΚΑ, 19/6/14

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, μαζί με τους ομότιμούς του Υπουργούς, της Γερμανίας, της Δανίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και του Βελγίου, συνυπέγραψαν επιστολή σχετικά με την  ανάγκη υιοθέτησης ενός φιλόδοξου στόχου για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για το 2030, την οποία απέστειλαν στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, αλλά και στους Επιτρόπους Ενέργειας, Günther Oettinger και Δράσης για το Κλίμα, Connie Hedegaard.
 
Με τη συγκεκριμένη επιστολή, οι επτά (7) Ευρωπαίοι Υπουργοί ζητούν να τεθεί σε επίπεδο Ε.Ε. ένας συγκεκριμένος και δεσμευτικός στόχος για την Ενεργειακή Απόδοση για το έτος 2030, ο οποίος και να περιληφθεί στην επικείμενη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται να δημοσιευθεί τον Ιούλιο του 2014 και θα αναφέρεται στην επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης του 2020.
 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην επιστολή τους οι Ευρωπαίοι Υπουργοί «η σημερινή κατάσταση στην Ουκρανία, επισημαίνει τη σημασία της μείωσης της εξάρτησης από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης, είναι το πιο ισχυρό και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στους περισσότερους τομείς. Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) είναι σήμερα σε θέση να παρέχει κίνητρα στον ηλεκτρισμό και σε μέρη του βιομηχανικού τομέα, ενώ άλλοι τομείς, όπως οι μεταφορές, τα κτίρια, το εμπόριο, οι υπηρεσίες και τα ιδιωτικά νοικοκυριά δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για μια νέα πολιτική ενεργειακής απόδοσης και ένα νέο στόχο
 
 Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% για το 2030 και μερίδιο 27% των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ (χωρίς να δεσμεύονται τα κράτη μέλη της ΕΕ από αυτό), αλλά ωστόσο δεν καθόρισε κάποιον  δεσμευτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση.
 
Σε δήλωσή του, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, ανέφερε :
«Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, έχω επισημάνει επανειλημμένως τον ζωτικό και ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζουν η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, στη μείωση των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην μείωση του κόστους της ενέργειας, για τα ίδια τα κράτη αλλά και τον τελικό καταναλωτή.
 
Ας μην ξεχνάμε ότι με στοιχεία του 2012, τα κράτη της ΕΕ ξόδευαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, ενώ επιπλέον αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου θα λειτουργήσει αθροιστικά. Αν λοιπόν, θέλουμε να μιλάμε για ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την ενεργειακή της ασφάλεια, θα πρέπει να προτάξουμε ένα από τα κύρια μέσα που τα ίδια τα Ευρωπαϊκά κράτη διαθέτουν : την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης. Αυτό είναι το αδιαμφισβήτητο πρόσφορο μέτρο που διαθέτουμε, στην προσπάθεια που καταβάλουμε για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτοι καταναλωτές και τα νοικοκυριά, σε επίπεδο ΕΕ.
 
Όλες οι κυβερνήσεις έχουν χρέος να αναλάβουν ευθύνες και συγκεκριμένες δεσμεύσεις προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και τους πολίτες των Κρατών-Μελών».
ypeka.gr
19/6/14
--
-
 

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Νέα έργα 3,15 εκατ. Ευρώ, για Εξοικονόμη​ση Ενέργειας σε ΟΤΑ. - ΥΠΕΚΑ


ΥΠΕΚΑ, 26/3/14
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη οχτώ (8) προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 3.157.000 ευρώ.
 
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τα τεχνικά δελτία για τους εξής Δήμους σύμφωνα με τον πίνακα:
 
Δήμος
Ποσό
Έργο
Δήμος Καβάλας
600.000 ευρώ
Ενεργειακή Ανασυγκρότηση Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Καβάλας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
Δήμος Ναυπλιέων
400.000 ευρώ
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Ναυπλιέων
Δήμος Θάσου
400.000 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας κτιρίων Γυμνασίου – Λυκείου Λιμεναρίων και Δημοτικού Σχολείου Θάσου
Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας
400.000 ευρώ
Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές – κτιριακό συγκρότημα 1ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας
Δήμος Σκύδρας
399.999,33 ευρώ
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Γυμνασίου Σκύδρας
Δήμος Νίκαιας –Αγ. Ιωάννη Ρέντη
398.973,15 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη (Δημοτική Ενότητα ΑΓ.Ι.Ρέντη)
Δήμος Ναυπακτίας
398.286,51 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια του Δήμου Ναυπακτίας
Δήμος Αλμωπίας
160.000 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Γενικό Λύκειο Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας
Σύνολο
3.157.258,99 ευρώ
 
 
 
Από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται:
·        Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας
·        Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
·        Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
·        Νέες θέσεις εργασίας.
 
Αμέσως μετά τις αποφάσεις ένταξης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης των πράξεων, με ορίζοντα υλοποίησης των έργων έως το τέλος του 2015.
ypeka.gr
26/3/14
 
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

ΥΠΕΚΑ: Συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Πολιτική Καταναλωτών Neven Mimica

ΥΠΕΚΑ, 17/3/14
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 17 Μαρτίου, με τον Κροάτη Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για θέματα Πολιτικής Καταναλωτών, Neven Mimica. Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμα ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Νίκος Βασιλάκος.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ αναφέρθηκε στα θέματα που αφορούν στους ευπαθείς καταναλωτές ενέργειας στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και στα μέτρα για την ανακούφιση ευπαθών ομάδων, μέσα από τις δράσεις που έλαβε το Υπουργείο, όπως το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Όπως τόνισε, τρεις είναι οι βασικές κατευθύνσεις για το θέμα που εφαρμόζεται από το Υπουργείο, κι έχουν να κάνουν με την αποφυγή αποσύνδεσης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους, με τη μείωση των τιμών της ενέργειας για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού που έχουν ανάγκη και με την διευκόλυνση της πληρωμής των χρεών.

Επιπλέον, ο Γιάννης Μανιάτης υπογράμμισε την αναγκαιότητα προγραμμάτων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση στα κτίρια των νοικοκυριών, όπως το «Εξοικονομώ κατ οίκον», που εφαρμόζεται στη χώρα μας από το 2011 μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, δίνοντας κίνητρα στους πολίτες να υλοποιήσουν σειρά παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους. Όπως είπε το πρόγραμμα είχε μεγάλη αποδοχή, με περισσότερες από 191.000 αρχικές αιτήσεις να έχουν υποβληθεί, από τις οποίες βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης περίπου 60.000, στο πλαίσιο ενός συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης που πλησιάζει το ένα δις ευρώ. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες μέσα από συγκεκριμένα κίνητρα να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις, που αποσκοπούν στη βελτίωση έως και 40% της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων στην Ελλάδα.
 

Τέλος, συζήτηση έγινε για το ρόλο των οργανώσεων καταναλωτών ως πολλαπλασιαστών της πληροφόρησης για θέματα ενέργειας. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Neven Mimica χαρακτήρισε καινοτόμες και πρωτοποριακές τις δράσεις του ΥΠΕΚΑ, ενώ τόνισε πώς είναι αναγκαίο ένα δίκτυο ενημέρωσης που θα επιτρέψει στον πολίτη να έχει πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά κρίνεται απαραίτητο και για την προστασία των δικαιωμάτων του, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο κύριος Mimica ανέφερε ότι το σύνολο αυτών των δράσεων θα παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Καταναλωτών (European Consumer Summit)  που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 2 Απριλίου, όπου θα συμμετέχει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel  Barroso.
ypeka.gr
17/3/14
-

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΕΚΑ: Επιστολή Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στον Επίτροπο, Günther Oettinger, για το Πρόγραμμα «Εξοικονομ​ώ κατ’ Οίκον»

ΥΠΕΚΑ, 20/2/14
Ο Υπουργός  ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, απέστειλε επιστολή προς τον Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα Ενέργειας, GüntherOettinger, ζητώντας την στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ε.Ε. και του ίδιου προσωπικά, για την απρόσκοπτη συνέχιση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Στην επιστολή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επισημαίνει ότι η Ελλάδα θεωρεί ως σημαντικές προτεραιότητές της την ενεργειακή απόδοση και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτό, το 2011 συστήθηκε το Πρόγραμμα "Εξοικονομώ Κατ Οίκον" μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, δίνοντας κίνητρα στους πολίτες για να υλοποιήσουν σειρά παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους.

Το πρόγραμμα είχε μεγάλη αποδοχή, καθώς κατέθεσαν αιτήσεις περισσότερες από 187.000 Ελληνικές οικογένειες, ενώ έχουν ήδη δαπανηθεί 396.000.000 Ευρώ. Ωστόσο, λόγω της ευρείας αποδοχής του Προγράμματος και των οφελών για την ενεργειακή απόδοση, ο συνολικός προϋπολογισμός έχει εξαντληθεί. Την ίδια ώρα, οι πολίτες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (προμηθευτές / επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας και στον κλάδο της οικοδομικής), ζητούν με ένταση τη συνέχιση του Προγράμματος, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης.

«θα εκτιμούσαμε την υποστήριξή σας στις προσπάθειές μας να προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος, πριν από την υποβολή και έγκριση των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσμένουμε στη θετική γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών», αναφέρει χαρακτηριστικά του ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, στην επιστολή του προς τον Επίτροπο, Günther Oettinger.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, είχε την ευκαιρία να θέσει το ζήτημα και στον Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, JohannesHahn, κατά την πρόσφατη εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe», στις Βρυξέλλες. Η αντίδραση του Επιτρόπου ήταν θετική και σύντομα αναμένεται η απάντησή του, προκειμένου το Πρόγραμμα να συνεχιστεί χωρίς καμία απολύτως διακοπή και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Σε δήλωσή του προς τους εκπροσώπους του Τύπου ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε :

«Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον κορυφαίο πυλώνα ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, που παράγει πλούτο, δημιουργεί θέσεις εργασίας και δίνει ωφέλειες στα χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ελληνικά νοικοκυριά.
Στόχος μας είναι η συνέχιση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και η ενίσχυσή του με επιπλέον κίνητρα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αποδείχτηκε πια, με τις περίπου 25.000 επεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί, ότι έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην ίδια την εθνική οικονομία, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει τις εγχώριες βιομηχανίες που παράγουν πρώτες ύλες, καθώς πάνω από το 70% των υλικών που χρησιμοποιούνται παράγονται στον τόπο μας.
Την ίδια ώρα, βελτιώνεται το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, σε συνδυασμό και με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτήρια, αλλά και δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας στον επαγγελματικό τομέα. Το ΥΠΕΚΑ είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και απαιτητικό στο συγκεκριμένο θέμα.
»

ypeka.gr
20/2/14

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΕΚΑ: Νέα έργα για εξοικονόμη​ση ενέργειας σε ΟΤΑ ύψους 4 εκ. ευρώ


ΥΠΕΚΑ,4/2/14
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη έντεκα (11) προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 4.019.806,86 ευρώ.
 
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τα τεχνικά δελτία για τους εξής Δήμους σύμφωνα με τον πίνακα:
 
Δήμος
Ποσό
Έργο
Δήμος Αλμυρού
200.000 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και προσθήκης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλμυρού
Δήμος Αγ. Νικολάου
395.000 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου
Δήμος Χανίων
397.984,40 ευρώ
Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Χανίων
Δήμος Ελασσόνας
399.861,47 ευρώ
Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο Ελασσόνας και στο δημοτικό σχολείο Καρυάς
Δήμος Φαιστού
400.000 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Φαιστού
Δήμος Κορινθίων
599.086,59 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο - 13ο δημοτικό σχολείο και 2ο δημοτικό σχολείο Κορίνθου
Δήμος Θέρμης
599.874,40 ευρώ
Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) του 1ου Γυμνασίου και του 2ου δημοτικού σχολείου Δήμου Θέρμης
Δήμος Κιλελέρ
358.000 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου και Γυμναστηρίου Νίκαιας
Δήμος Κισσάμου με δικαιούχο το Δήμο Χανίων
270.000 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Κισσάμου
Δήμος Ανωγείων με δικαιούχο το Δήμο Ρεθύμνης
200.000 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Ανωγείων
Δήμος Βιάννου
200.000 ευρώ
Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Βιάννου
Σύνολο
4.019.806,86 ευρώ
 
 
Από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται:
·        Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας
·        Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
·        Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
·        Νέες θέσεις εργασίας.
 ypeka.gr
4/1/14

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

ΥΠΕΚΑ: Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή Σταύρου Καλαφάτη για την κλαδική έρευνα της Εθνικής Τράπεζας «Χρήσεις Γης και Τουρισμός 2014»

ΥΠΕΚΑ, 15/1/14

Η Εθνική Τράπεζα στην κλαδική έκθεση «Χρήσεις Γης και Τουρισμός 2014» θεμελιώνει οικονομετρικά, ειδικά για τον κλάδο του τουρισμού, την ανάγκη αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στις χρήσεις γης και τον χωροταξικό σχεδιασμό. Από τα συμπεράσματα της μελέτης δικαιώνεται η επιλογή της Κυβέρνησης και του ΥΠΕΚΑ να δρομολογήσει την αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Το Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον Τουρισμό ήταν ένα σημαντικό βήμα αυτής της αλλαγής, που δίνει τις εγγυήσεις για την προσέλκυση επενδύσεων, όπως αναγνωρίζει και η μελέτη. Ακολουθούν σύντομα οι νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΚΑ για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, για τις χρήσεις γης, για την ιδιωτική πολεοδόμηση και για την Τράπεζα Γης.

«Χαιρόμαστε που ακόμη και πέρα από τα πλαίσια του τεχνικού κόσμου, οι οικονομικοί φορείς αναγνωρίζουν - και επιστημονικά - τα θετικά και γενναία βήματα που έγιναν ήδη από την κυβέρνηση στο θέμα των αυθαιρέτων, τη θεσμοθέτηση της Τράπεζας Γης και της δυνατότητας ανταλλαγής εκτάσεων από οικοδομικούς συνεταιρισμούς», δήλωσε ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης.

Η ίδια έκθεση ζητά ακόμη περισσότερα βήματα για παράλληλη προώθηση της ανάπτυξης και αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς επιδιώκει το ΥΠΕΚΑ. Αποτυπώνεται άλλωστε στα νομοθετήματα που θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση το αμέσως επόμενο διάστημα: ιδιωτική πολεοδόμηση, χρήσεις γης, χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση.

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Για να προστατεύσουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το περιβάλλον και για να προσφέρουμε επενδυτική σιγουριά οφείλουμε να ρυθμίσουμε το χώρο αποτελεσματικά, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος. Να αποκτήσουμε μία ολοκληρωμένη εθνική πολιτική γης, με νέα και σύγχρονα εργαλεία για τη δόμηση του χώρου. Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός, ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, ο νέος νόμος για το Κτηματολόγιο, ο αντίστοιχος για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, ο νόμος για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων είναι σημαντικά βήματα για τη θεμελίωση αυτής της νέας εθνικής πολιτικής. Ακολουθούν σύντομα τα σχέδια νόμου για τις χρήσεις γης, την ιδιωτική πολεοδόμησης και τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση. Αλλάζοντας το θεσμικό πλαίσιο, αλλάζουμε τις δυνατότητες της χώρας. Είναι ένα γενναίο βήμα προς την απλοποίηση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, που θα φέρει στη χώρα επιπλέον έσοδα από επενδύσεις και βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης για τους πολίτες.»

ypeka.gr
15/1/14
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΥΠΕΚΑ: Σημαντική Αύξηση των Διαθέσιμων Πόρων για το Πρόγραμμα "Εξοικονόμ​ηση κατ΄Οίκον"


ΥΠΕΚΑ, 30-9-13
Προσαρμογή του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στις ανάγκες της οικονομίας και των νοικοκυριών με αύξηση των διαθέσιμων συνολικών πόρων ως προς τις άμεσες ενισχύσεις που παρέχει το πρόγραμμα αποφάσισαν τα συναρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,
 
Έτσι ενώ το ποσό που προβλέπεται για το Ταμείο του προγράμματος (κλάδος δανειοδοτήσεων σε συνεργασία με τις τράπεζες) παραμένει αμετάβλητο στο ύψος των 241 εκ. ευρώ, οι απευθείας ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά αυξάνονται από 155 εκ. ευρώ σε 307 εκ. ευρώ. Αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ για την «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ" και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών».
 
Η απόφαση αυτή ελήφθη για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση σε σχέση με τις απευθείας ενισχύσεις και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία το προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και η ενίσχυση των παρεμβάσεων στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιών.
 
Αναλυτικά, το πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης των Νοικοκυριών, συνολικού ύψους 307.200.000 €, χρηματοδοτείται από τα επί μέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα ως ακολούθως:
 
(α) ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης άξονας προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με εξήντα οκτώ εκατομμύρια (68.000.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (12.000.000) Ευρώ.
 
(β) ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με είκοσι τρία εκατομμύρια (23.000.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (5.000.000) Ευρώ.
 
(γ) ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας 5: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» με δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (18.600.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (9.000.000) Ευρώ.
 
(δ) ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας - Ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής» με τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) Ευρώ».
 
(ε) ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραιότητας 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» με δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (2.000.000) Ευρώ
 
(στ) ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» άξονας προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» με εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια (161.000.000) ευρώ. Αρχικός Π/Υ (93.000.000) Ευρώ.
 
 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” γίνεται πιο γρήγορο και ευέλικτο. Η προσαρμογή του στην ιδιαιτερότητα της εποχής και στις ανάγκες των νοικοκυριών θα συντελέσει ώστε να πέσουν γρηγορότερα χρήματα στην αγορά. Είναι ένα βήμα ακόμη για την ενίσχυση της ρευστότητας, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως ο κατασκευαστικός που έχει πληγεί από την κρίση, Ταυτόχρονα βοηθούνται σημαντικά τα νοικοκυριά – ιδιαίτερα αυτή την περίοδο- προκειμένου να στραφούν σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, πιο οικονομικές και πιο φιλικές στο περιβάλλον».
 
Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε : «Σε μια περίοδο όπου απαιτείται επανεκκίνηση της οικονομίας, το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας προσφέρει ρευστότητα στην αγορά. Με την απόφασή μας, ενισχύουμε σημαντικά τα νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση των κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουμε και τον κλάδο της οικοδομής. Μέσα από τις παρεμβάσεις μας, στοχεύουμε στην αναζωογόνηση, αλλά και στην αλλαγή της δομής του κατασκευαστικού τομέα. Δίνουμε ελπίδα και προοπτική στηρίζοντας επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας σε ένα χειμαζόμενο κλάδο. Αυτό χρειαζόμαστε, για να βγούμε σταδιακά από την κρίση και να στρέψουμε τη χώρα μας σε μια νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση.»
 ypeka.gr
30/9/13

Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

60 ΔΙΣ. ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ. Μπίζνες με τα πεταμένα λεφτά της ενέργειας

ΜΕ αρκετή καθυστέρηση, συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εν μέσω της πιο βαθιάς οικονομικής κρίσης, αρχίζει να κάνει τα πρώτα βήματά του στην Ελλάδα ο νέος θεσμός των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ). 
Οι συγκεκριμένες εταιρείες θα συνάπτουν συμβόλαια με ιδιοκτήτες κάθε είδους κτηρίων, από μεγάλα εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, γραφεία, νοσοκομεία, μέχρι απλές πολυκατοικίες και μονοκατοικίες, για την ενεργειακή βελτίωση των κτηρίων.

Τόσο η χρηματοδότηση για τις ενεργειακές παρεμβάσεις όσο και οι τεχνικές, οικονομικές και διαχειριστικές υπηρεσίες των εταιρειών θα αποπληρώνονται από το οικονομικό όφελος που θα έχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων από τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας.
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα νέο πεδίο μεγάλης επιχειρηματικής και οικονομικής εμβέλειας, αφού η Ελλάδα θεωρείται πρωταθλήτρια στην ενεργειακή σπατάλη του κτηριακού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ σύμφωνα με επίσημους υπολογισμούς τα ποσά που απαιτούνται, ώστε το ελληνικό κτηριακό απόθεμα να γίνει ενεργειακά αποτελεσματικό, ξεπερνούν τα 60 δισ. ευρώ.
Στο υπουργείο Περιβάλλοντος λειτούργησε τις τελευταίες ημέρες το ηλεκτρονικό Μητρώο Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις σχετικού νόμου που έχει ψηφιστεί από το 2010. Συνολικά 140 εταιρείες έσπευσαν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις ένταξής τους στο Μητρώο.
Η πλήρης και υποχρεωτική λειτουργία του μητρώου προγραμματίζεται να γίνει μέχρι τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον αρμόδιο προϊστάμενο της διεύθυνσης Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ Δημήτρη Αντωνόπουλο, οπότε η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ θα έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση πιλοτικών συμβάσεων με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), που θα αποτελούν τη βάση για συμφωνίες μεταξύ ενδιαφερόμενων ιδιωτών και εταιρειών.
Παράγοντες του χώρου αναφέρουν προς την «Κ.Ε.» ότι ο νέος τομέας των ενεργειακών υπηρεσιών συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών του εξωτερικού, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα αλλά και πολλών μικρότερων εγχώριων εταιρειών, που προέρχονται από παρεμφερείς δραστηριότητες, όπως οικονομικών συμβούλων, τεχνικών και μελετητικών γραφείων, οι οποίες αναζητούν νέο επαγγελματικό πεδίο.
Παράλληλα, στην αγορά γίνονται τα πρώτα δειλά βήματα. Εταιρείες έχουν προχωρήσει σε κατ' αρχήν συμφωνίες με μεγάλα εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία. Οι διαδιακασίες βρίσκονται στο στάδιο των μετρήσεων και μελετών για να εκπονηθούν σενάρια κόστους των ενεργειακών παρεμβάσεων και οφέλους εξοικονόμησης ενέργειας. 
 http://www.enet.gr
 14/7/13

Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Ευρωπαίοι επιχειρηματίες συγκρούονται με την Κομισιόν για τις πολιτικές κλίματος

Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και η έμφαση στην ενεργειακή απόδοση θα είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία στην μείωση των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό τόνισε χθες (16 Μαΐου) η Επίτροπος για την Κλιματική Αλλαγή της ΕΕ, απορρίπτοντας τα «όνειρα» περί έκρηξης της παραγωγής του φυσικού αερίου από σχιστόλιθο.
Μιλώντας στη Σύνοδο Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, η Επίτροπος για το Κλίμα Connie Hedegaard έκανε έκκληση για μια «έξυπνη ρύθμιση» που θα προωθήσει την καινοτομία καθώς και για μια απελευθερωμένη αγορά ενέργειας στην ΕΕ για την μείωση των τιμών, λέγοντας ότι η επανεθνικοποίηση θα είναι πιο ζημιογόνα οικονομικά από ό, τι οι πανευρωπαϊκές πολιτικές για το κλίμα.

 «Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά καθώς και αποδοτικά ενεργειακά συστήματα. Πρέπει να απελευθερώσουμε την αγορά ενέργειας, χρειαζόμαστε μια εξευρωπαϊσμένη αγορά. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η επανεθνικοποίηση θα είναι φθηνότερη. Φυσικά, δεν μπορείς να έχεις πολιτικές για το κλίμα που δεν κοστίζουν τίποτα», υπογράμμισε.
Η Hedegaard ουσιαστικά προσπάθησε να καθησυχάσει τους επιχειρηματίες αναφορικά με τις αμφιβολίες τους ότι το κόστος των πολιτικών για το κλίμα αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξή τους συγκριτικά με άλλες χώρες όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, που έχουν λιγότερο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για το περιβάλλον.
Ο Adrian van den Hoven, αναπληρωτής διευθυντής της ένωσης εργοδοτών της ΕΕ Business Europe, κατηγόρησε τους πράσινους φόρους ως αιτία για τη μειονεκτική θέση που βρίσκονται οι ευρωπαϊκές εταιρίες έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών τους.
 «Κοιτώντας στο 2020 και το 2030, οι οδηγίες της Κομισιόν για το κλίμα δημιουργούν τεράστια κόστη. Θα ήταν διαχειρίσιμο εάν και ο υπόλοιπος κόσμος επίσης ερχόταν αντιμέτωπος με τους ίδιους παράγοντες κόστους. Αυτό όμως δεν συμβαίνει», είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα μπορούσε να διδαχθεί από την ραγδαία αύξηση του φυσικού αερίου από σχιστόλιθο στις ΗΠΑ, η οποία και μείωσε τα ενεργειακά κόστη.
 «Οι επενδύσεις που θα στραφούν στα εργοστάσια φυσικού αερίου από σχιστόλιθο είναι τεράστιες σε επίπεδο δημιουργίας απασχόλησης. Πρέπει να μειώσουμε τη διαφορά μας με τις ΗΠΑ».
  • Ωστόσο η Hedegaard απέρριψε το επιχείρημα της BusinessEurope. «Ακόμη και χωρίς πολιτικές για το κλίμα και πάλι θα έχουμε τον αμερικανικό ανταγωνισμό με το φυσικό αέριο από σχιστόλιθο».
  •  «Στην Κομισιόν δεν μας πειράζει το φυσικό αέριο από σχιστόλιθο. Εάν τα κράτη μέλη θέλουν να στραφούν στο φυσικό αέριο από σχιστόλιθο, μπορούν να το κάνουν. Το ενεργειακό μίγμα εναπόκειται στα κράτη μέλη», τόνισε.
Και «ακόμη και εάν στραφούν στο φυσικό αέριο από σχιστόλιθο, εμπειρογνώμονες θα σας πουν ότι η ΕΕ δε θα μειώσει τις τιμές της στα αμερικανικά επίπεδα», πρόσθεσε.
Διαφορετικό έδαφος
Η Hedegaard επεσήμανε ότι γεωλογικοί και γεωγραφικοί παράγοντες του φυσικού αερίου από σχιστόλιθο στην Ευρώπη δεν μπορούν να καταστήσουν την εκμετάλλευσή τους σε μεγάλη κλίμακα τόσο αποδοτική όσο στη Βόρεια Αμερική. Οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων δεν είναι πλέον η απάντηση, είπε. «Πέρυσι €1 δις πετρελαίου εισαγόταν κάθε μέρα στην ΕΕ. Η αποδοτικότητα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την οικονομία μας». 
EurActiv.gr 
  
 --

 Σχιστολιθικό Φυσικό Αέριο


Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

Επιστολή του Barroso προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Ενέργεια και φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή ....να εκμεταλλευτούμε τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης

Στις 22 Μαΐου θα συνεδριάσουμε στις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε δύο σημαντικά και επίκαιρα θέματα — ενέργεια και φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή. Επειδή ο χρόνος της συζήτησης θα είναι περιορισμένος, θεώρησα χρήσιμο να σας διαβιβάσω μερικά βασικά στοιχεία για τα δύο αυτά θέματα πριν από τη συνεδρίασή μας.Όπως θα διαπιστώσετε από τα συνημμένα στοιχεία, μολονότι τα κράτη μέλη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα, βρίσκονται όλα αντιμέτωπα με παρόμοιες προκλήσεις. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις αυτές από κοινού. Οι τιμές της ενέργειας διαφέρουν σημαντικά στο εσωτερικό της ΕΕ, επειδή η αγορά μας είναι κατακερματισμένη. Αν δεν εκμεταλλευτούμε τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές θα πληρώνουν ακριβότερα την προμήθεια ενέργειας. Μέρος της λύσης στο πρόβλημα των υψηλών τιμών ενέργειας βρίσκεται στα χέρια μας: ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η συζήτησή μας θα πρέπει να βασιστεί στα συμπεράσματα του Φεβρουαρίου του 2011 και να οδηγήσει σε περαιτέρω εξέλιξη της πολιτικής μας. Θα προτείνω ορισμένες κατευθύνσεις πολιτικής κατά τη συνεδρίασή μας. Απολύτως απαραίτητη για τον σκοπό αυτόν είναι η ολοκλήρωση μιας πλήρως λειτουργούσας, διασυνδεδεμένης και ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η οποία είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και δεν πρέπει να είναι κατακερματισμένη. Υπάρχει πλέον επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθεί η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια. Στο ίδιο πνεύμα, πρέπει να λάβουμε επειγόντως μέτρα για να διευκολυνθούν οι βιώσιμες ιδιωτικές και οι δημόσιες επενδύσεις στην ενεργειακή μας υποδομή —που αποτελεί τον διασυνοριακό άξονα στήριξης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας— συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την εσωτερική και εξωτερική διαφοροποίηση του εφοδιασμού. Αυτό περιλαμβάνει την αξιοποίηση νέων διεθνών πηγών και την ενιαία εκπροσώπηση της Ευρώπης στα παγκόσμια ενεργειακά θέματα. Προϋποθέτει επίσης μια πιο συντονισμένη μεταξύ των κρατών μελών προσέγγιση της θετικής ανόδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και μια ισόρροπη, ενωσιακή προσέγγιση της χρησιμοποίησης του δυναμικού των μη συμβατικών υδρογονανθράκων.Όλα τα παραπάνω είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την προώθηση της βιώσιμης μεγέθυνσης, την αντιμετώπιση των αλλαγών που σημειώνονται στο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο και τη διατήρηση των αυξανόμενων τιμών ενέργειας υπό έλεγχο. Πρέπει να αναλάβουμε επειγόντως δράση, σύμφωνα με τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και να δώσουμε πολιτική ώθηση στο ανώτατο επίπεδο.Ένα δεύτερο ζήτημα —η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή— αποκτά με ταχύ ρυθμό όλο και μεγαλύτερη σημασία στον δημόσιο διάλογο, και δικαίως. Σε εποχή δημοσιονομικής εξυγίανσης, τα κράτη μέλη δεν μεγιστοποιούν τα φορολογικά έσοδα που θα μπορούσαν να έχουν και το ζήτημα της δίκαιης μεταχείρισης έχει σαφώς τεθεί στην ημερήσια διάταξη. Στο συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα τονίζεται η ανάγκη να αποφασίσουν τα κράτη μέλη σχετικά με καίριας σημασίας προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο, όπως η οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, και να εντείνουν τη χρήση των μέσων άσκησης πολιτικής που είναι ήδη διαθέσιμα, μεταξύ άλλων με φιλόδοξη εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, καθώς και των δύο συστάσεων σχετικά με τους φορολογικούς παραδείσους και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.Για πολλά χρόνια, η ΕΕ θέτει την αρχή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο επίκεντρο της προσέγγισής της. Είναι σημαντικό να επεκταθεί η αρχή αυτή σε όλες τις μορφές εισοδήματος. Για τον λόγο αυτόν, ανακοινώνω με μεγάλη ικανοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση με σκοπό την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της οδηγίας περί διοικητικής συνεργασίας. Αυτό θα εξασφαλίσει την πλήρη και συνεπή κάλυψη όλων των τύπων εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη. Επίσης, με βάση τις ρυθμίσεις της ΕΕ, θα πρέπει να καθορίσουμε συλλογικά μια ισχυρή και συντονισμένη θέση της ΕΕ στην ομάδα G8, στην ομάδα G20 και στον ΟΟΣΑ, ώστε η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών να γίνει το νέο παγκόσμιο πρότυπο.Προσδοκώ να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα κατά τη συνεδρίασή μας.EurActiv.gr  
 
--
-

Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Πρώτη η Εσθονία στην «κούρσα» των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Εσθονία βρίσκεται στο σωστό δρόμο να γίνει η πρώτη χώρα που θα επιτύχει τον στόχο της ΕΕ αναφορικά με την αύξηση του μεριδίου χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα (26 Απριλίου).
Κατά μήκος της ηπείρου, ενέργειες όπως η αιολική, η ηλιακή και η βιομάζα συνεισέφεραν το 13% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη το 2011, ποσοστό υψηλότερο κατά 0.9 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Τα υψηλότερα μερίδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφηκαν στην Σουηδία, την Φινλανδία και την Αυστρία, αλλά η ΕΕ έχει θέσει σε κάθε κράτος διαφορετικούς επιμέρους στόχους, συμβατούς με τις συνθήκες σε κάθε χώρα, και μονάχα η Εσθονία κατάφερε να κάνει την υπέρβαση των δικών της.

Η Ελλάδα σημείωσε επίσης αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από το 9.2% το 2010 στο 11.6% το 2011, ενώ τελικός στόχος για το 2020 είναι το 18%.
«Είναι πάντα ευχάριστο να βρίσκεσαι μεταξύ των πρώτων», δήλωσε η Φιλελεύθερη ευρωβουλευτής της Εσθονίας Kristiina Ojuland, μιλώντας από την εκλογικής της περιφέρεια στο Eesti Reformierakond. «Παρόλα αυτά πιστεύω πως είχαμε την δυνατότητα εξαρχής να το καταφέρουμε αυτό λόγω της ορθής πολιτικής μας και την δέσμευσή μας για επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα».
 «Επιπλέον οι Εσθονοί δέχθηκαν με ενθουσιασμό τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», πρόσθεσε. «Όταν  ένα κράτος είναι μικρό, είναι ευκολότερο να καταφέρει κάτι, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση».

Ήδη από το 2011, το μερίδιο της Εσθονίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το τρέχον ποσοστό φτάνει το 14.9% της συνολικής κατανάλωσης, σύμφωνα με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου Elering AS που εδρεύει στο Ταλίν. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αύξηση παραγωγής της βιομάζας, η οποία έχει επικριθεί για τις πιθανότητες αύξησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Όμως και η παραγωγή αιολικής ενέργειας έχει αυξηθεί κατά 23% λόγω της δημιουργίας τριών πάρκων αιολικής ενέργειας. Καθώς κλιμακώνεται η συζήτηση για τους στόχους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός του 2030, η  Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας δήλωσε ότι ο μακρόπνοος σχεδιασμός μέσω δεσμευτικών υποχρεώσεων είναι αναγκαίος προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική.

 «Χρειαζόμαστε έναν νομικά δεσμευτικό στόχο για το 2030 έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο στόχος του 2020 μπορεί να επιτευχθεί, διότι χωρίς έναν τέτοιο στόχο, η Κομισιόν έχει διδαχθεί ότι οι ετήσιες επενδύσεις θα κατρακυλήσουν από το 6% στο 1%», είπε ο Peter Sennekamp, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας.

Η αιολική ενέργεια αυτή την στιγμή κατέχει περίπου το 7% της ισχύος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, αλλά το μερίδιο αυτό θα χρειαστεί να διπλασιαστεί και να φτάσει το 14% ως το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη υλοποιήσουν τα σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Αυτό με την σειρά του θα απαιτήσει την εγκατάσταση 13GW νέας παραγωγικής ικανότητας σε ετήσια βάση, ξεκινώντας από τώρα μέχρι και το τέλος της δεκαετίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εμφανίζουν το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

EurActiv.gr 
 

Oρόσημα

  • Έως το τέλος του 2013: Αναμένεται ανακοίνωση των στόχων του 2030
  • 2014:Αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής απόδοσης για το 2020.
  • Μάιος 2014:  Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ετοιμάσουν σχέδια για τις εταιρείες ενέργειας προκειμένου να εξοικονομούν ετησίως ενέργεια της τάξεως του 1.5%
  • 2014,2016: Επανεξέταση της οδηγίας από την Κομισιόν.
  • 2020: Προθεσμία για τα κράτη μέλη της ΕΕ να ανταποκριθούν εθελοντικά στον στόχο της ενεργειακής απόδοσης της τάξεως του 20%.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Κομισιόν: Η «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προχωρά ικανοποιητικά

Το ποσοστό απορρόφησης για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» που αφορά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ελλάδα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, τονίζει η Κομισιόν σε απάντησή της σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.
Τα κτίρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.
Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτίρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια. Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» καταρτίστηκε το 2010 και προβλέπει δάνεια και άμεσες επιχορηγήσεις σε νοικοκυριά, ώστε να πετύχουν τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας
19.4% η απορροφητικότητα.....

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, το ποσοστό απορρόφησης του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» ήταν στο 19.4% στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2012.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο είναι 396εκ € και σύμφωνα με τον επίτροπο περιφερειακής πολιτικής, Johannes Hahn, «έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, είχαν παραληφθεί 29.451 αιτήσεις, εκ των οποίων κρίθηκαν επιλέξιμες οι 19.001 και έλαβαν επιχορήγηση οι 11.377. Οι πληρωμές για τις 8.129 αιτήσεις που είχαν επιτύχει τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, αναλύονται ως εξής: δάνεια 46 εκατομμύρια ευρώ, άμεση βοήθεια 27 εκατομμύρια ευρώ και κόστος πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης 4 εκατομμύρια ευρώ».
Ο Hahn επεσήμανε στην απάντησή του ότι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα «καθυστερούν» την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά πλέον η πρόοδος είναι «ικανοποιητική» αφού «ορισμένες περιοχές έχουν δεσμεύσει πάνω από το 90% των διαθέσιμων πιστώσεων».
Σημειώνεται ότι στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Νίκος Χουντής επεσήμανε ότι οι σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου οφείλονται στην άρνηση των τραπεζών να προχωρήσουν στις τελικές εγκρίσεις και εκταμιεύσεις των «αναγκαίων κονδυλίων».
EurActiv.gr 
 
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:
 

Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Όλι Ρεν: Αξιοποιήστε Κονδύλια για Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Χρήση ΑΠΕ για Θέρμανση Κτηρίων

«Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ μπορούν να στηρίξουν πολιτικές στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» απάντησε ο Όλι Ρεν σε ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου σχετικά με τις παρενέργειες της αυξημένης χρήσης ξύλου καθώς και συσκευών χαμηλής ενεργειακήςαπόδοσης για τη θέρμανση κτηρίων.

Ο κ. Ρεν χαρακτηριστικά αναφέρει τα 396 εκ. ευρώ που υπάρχουν στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’οίκον» για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ως χρηματοδοτικά εργαλεία για τη μείωση της εξάρτησης των νοικοκυριών από το πετρέλαιο για θέρμανση, μέσω υιοθέτησης περιβαλλοντικά υπεύθυνων εναλλακτικών λύσεων κι αποτελεσματικών μέτρων προστασίας, που θα αναζωογονούσαν παράλληλα κλάδους της οικονομίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας.


Ο Επίτροπος στην απάντησή του δηλώνει ενήμερος για το πρόβλημα της αυξημένης οικιακής καύσης ξύλου στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη που συντελεί στην υπέρβαση των οριακών τιμών μικροσωματιδίων PM10 και PM2,5, πράγμα που με τη σειρά του έχει σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία. Ωστόσο, δηλώνει ότι “αναμένει τα επίσημα στοιχεία που θα κατατεθούν το Σεπτέμβριο του 2013 για να υπάρξει πλήρης εικόνα σχετικά με τις επιπτώσεις της αυξημένης χρήσης καυσόξυλων και συσκευών χαμηλής ενεργειακής απόδοσης”.

Από την απάντηση του Επιτρόπου σχετικά με τις συνέπειες από την αύξηση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης προκύπτει ότι “το μέτρο αποφασίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση, σε συνεννόηση με την Τρόικα, με σκοπό να μειωθούν τα κίνητρα για λαθρεμπόριο και να περιοριστούν οι δημοσιονομικές ανισορροπίες”. Ο Επίτροπος εκτιμά ότι το μέτρο δεν είναι το μόνο υπεύθυνο για την κατάσταση που κυριάρχησε τον φετινό χειμώνα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «και άλλοι σημαντικοί παράγοντες επηρεάζουν την κατάσταση και οι επιπτώσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση δεν μπορούν να αποδοθούν σε αυτό το συγκεκριμένο μέτρο».

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή “βρίσκεται σε αναζήτηση των εφαρμοστικών εκείνων μέτρων για ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποτελεσματικές συσκευές θέρμανσης στο πλαίσιο των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/EΕ”.

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:
«Τα κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων που μπορεί να μειώσει κατά πολύ τις ανάγκες σε θέρμανση, ειδικά των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας, και ταυτόχρονα να αναζωογονήσει τον κατασκευαστικό κλάδο, υπάρχουν. Τα κονδύλια για τη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο θέρμανσης και τη στροφή στις ΑΠΕ, υπάρχουν επίσης. Ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση αδράνησε χαρακτηριστικά προσεγγίζοντας τη νέα τραγική πραγματικότητα της ενεργειακής φτώχειας της Ελλάδας με λογιστικό κυνισμό. 
Χωρίς να ενημερώσει τους πολίτες για τις εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης που υπάρχουν. Χωρίς να τους προστατεύσει μέσω θεσμικών μέτρων και ελέγχων της αγοράς. Χωρίς να θωρακίσει το περιβάλλον μέσα από την ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Χωρίς να λάβει μέτρα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Χωρίς να σχεδιάσει, έστω υποτυπωδώς, την αντιμετώπιση του φετινού χειμώνα παρά το γεγονός ότι η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν γνωστή από καιρό. 
Από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαντλήθηκαν σε λαϊκιστικές κορώνες για το ποια θα πρέπει να είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ότι ακόμα και με τον περσινό ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, το πρόβλημα θα εξακολουθούσε να υπάρχει σε σημαντικό βαθμό, δεδομένης της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει πολλοί πολίτες. Μαθαίνοντας από τα ολέθρια σφάλματα αυτού του χειμώνα, είναι ανάγκη να γυρίσουμε αυτή την τραγική σελίδα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου και να κάνουμε μια νέα αρχή. Αξιοποιώντας την σημαντική εμπειρία που υπάρχει και σε άλλες χώρες (πχ Ιρλανδία, Βέλγιο) για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσα στο πλαίσιο πολιτικών για την υγεία, τις κοινωνικές πολιτικές, την πολιτική κατοικίας. 
Είναι επείγουσα ανάγκη να σχεδιάσουμε ΤΩΡΑ τα μέτρα εκείνα που θα εξασφαλίσουν αξιοπρεπή επίπεδα θέρμανσης στους οικονομικά ασθενέστερους και θα απεγκλωβίσουν τη χώρα από το φαύλο κύκλο των επιδομάτων πετρελαίου θέρμανσης δίνοντάς της ταυτόχρονα μια νέα προοπτική για απασχόληση ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους. Ο επόμενος χειμώνας είναι εδώ!»
.energia.gr
2/4/13

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Το νταβατζηλίκι της ευρωπαϊκής ένωσης και η ενεργειακή αποδοτικότητα των υφιστάμενων κτιρίων στην Ελλάδα

Σήμερα διάβαζα στο energypress.gr*** για την παραπομπή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο επειδή δεν έθεσε ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση στα νέα και υφιστάμενα κτίρια. Επίσης παραπομπή έγινε και στην Βουλγαρία την Πορτογαλία και μια ακόμα χώρα.
Μια πρώτη απορία που μου δημιουργήθηκε είναι σε τι ακριβώς απαιτήσεις αναφέρετε η εν λόγω παραπομπή. Η Ελλάδα έχει ήδη θέσει απαιτήσεις για τα νέα κτίρια που ανεγείρονται με τον ΚΕΝΑΚ και το ενεργειακό πιστοποιητικό. Για τα υφιστάμενα κτίρια δεν υπάρχει κάποια απαίτηση πέραν από την έκδοση του ΠΕΑ για πώληση μεταβίβαση ή μίσθωση του ακινήτου.
Απορώ μήπως τώρα η Ε.Ε απαιτεί να παρθούν μέτρα και για τα υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία. Ήδη από τα στατιστικά στοιχεία που δίνει το ΥΠΕΚΑ, ελάχιστα ακίνητα έχουν καταταχθεί στις κατηγορίες Α και Α+ ενώ λίγο περισσότερα είναι Β, τα περισσότερα είναι από Δ και κάτω. Έχουν ακουστεί γνώμες ότι μάλλον στα ακίνητα με χαμηλή ενεργειακή κλάση μελλοντικά θα επιβληθεί κάποιος φόρος είτε μέσω της εφορίας είτε μέσω ΔΕΗ είτε από αλλού.
Η Ελλάδα σαν μέλος της Ε.Ε έχει αποκομίσει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα, μέσα στα μειονεκτήματα δυστυχώς συγκαταλέγεται και το νταβατζηλίκι κατ εμέ σε διάφορους τομείς.Δυστυχώς μετά την υποχρεωτική επιβολή έκδοσης ΠΕΑ για όλα τα ακίνητα μετά από ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο, προβλέπω και επιβολή μέτρων τιμωρίας ή φόρων στα ακίνητα που είναι σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία. Και δυστυχώς επειδή τα περισσότερα ακίνητα στην Ελλάδα είναι του 70 και του 80, αυτοί οι ιδιοκτήτες προβλέπω ότι θα πληρώσουν πάλι τα σπασμένα μετά το ΕΤΑΚ το ΦΑΠ το ΕΕΤΗΔΕ και πολλά άλλα πράγματα, δυστυχώς όσοι κατέχουν ακίνητα δεν έχουν προβλέψει τι ακόμα έρχεται και δεν θα έχει τελειωμό. Η κατοχή ακινήτου για πολλά χρόνια θα είναι το παράδειγμα προς αποφυγή πλέον, διότι είτε έχουμε την τροϊκα είτε χαράτσια τύπου Βενιζέλου, πάντα θα υπάρχει κάποιος πάνω από το κεφάλι μας που θα μας χτυπάει το καμπανάκι για κάτι.

Όσον αφορά πιθανές λύσεις για τα ακίνητα με χαμηλή ενεργειακή κατηγορία, υπάρχει το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον που χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου μέχρι και στο 70% της συνολικής δαπάνης αναβάθμισης. Όλες οι άλλες λύσεις είναι πολύ δαπανηρές αφού το κόστος θερμομόνωσης στα ακίνητα παραμένει αρκετά υψηλό κατά την γνώμη μου κοιτάζοντας την τιμολογιακή πολιτική μερικών εταιριών.

***και imerisia gr 
 
http://energy-engineer.blogspot
24/01/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ1:
ΣΧΕΤΙΚΑ2:

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

ΕΕ: Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλείται η Ελλάδα για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Πορτογαλία να λάβουν εθνικά μέτρα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Ειδικότερα, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες (δεύτερο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας) στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, με τις οποίες τις καλεί να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας 2010/31/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών έληξε στις 9 Ιουλίου 2012.

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια, να διασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να απαιτήσουν την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι, έως το 2021, όλα τα νέα κτίρια θα είναι «κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας».
Αν τα τέσσερα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις νομικές τους υποχρεώσεις εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο.
.imerisia.gr
24/01/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...