Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ιόνιο Πέλαγος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ιόνιο Πέλαγος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Θαλάσσια πολιτική: Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέα στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, με την οποία θα ενισχυθεί η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην περιοχή. Η εν λόγω στρατηγική στηρίζεται σε 4 πυλώνες: σε μια ισχυρότερη γαλάζια οικονομία, σε ένα υγιέστερο θαλάσσιο περιβάλλον, σε έναν ασφαλέστερο θαλάσσιο χώρο και στην υπεύθυνη αλιεία. Αξιοποιεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη «Δήλωση της Λεμεσού για μια ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας», που εγκρίθηκε πρόσφατα από τους υπουργούς της ΕΕ. Το όραμα από το οποίο διαπνέεται η πρωτοβουλία είναι να καταστεί η θάλασσα καίριος χώρος καινοτομίας, οικονομικών ευκαιριών και ευημερίας για όλες τις χώρες που διαβρέχονται από αυτήν.

Η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε σχετικά: «Εν όψει της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αναπόφευκτα θα αυξηθεί η κίνηση των ατόμων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους. Η διατήρηση των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων και η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής θα αποτελέσουν πρόκληση – πρόκληση για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις όλων των οικείων μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα και επιθυμώ να καταρτίσουμε από κοινού ένα λεπτομερές σχέδιο για μελλοντική δράση».
Η νέα στρατηγική αναγνωρίζει μεν το έργο που έχει ήδη επιτελεστεί από διάφορους οργανισμούς στην περιοχή υπογραμμίζει όμως παράλληλα την ανάγκη για επιτάχυνση της συνεργασίας. Θα αξιοποιήσει υφιστάμενους πόρους, δομές και κανονισμούς ώστε να ενθαρρύνει διασυνοριακές συνεργασίες και να κινητοποιήσει τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς για την επίτευξη κοινών στόχων. Ως η πρώτη πρωτοβουλία του είδους της στη λεκάνη της Μεσογείου, η στρατηγική θα συμβάλει στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη θαλάσσια λεκάνη μέσω του συντονισμού μηχανισμών χρηματοδότησης και υλοποίησης.
Έχουν εντοπιστεί ορισμένοι τομείς προτεραιότητες, όπως:
  • Η τόνωση της δημιουργίας συναφών προς τη θάλασσα πόλων και δικτύων έρευνας, καθώς και η κατάστρωση μιας στρατηγικής για την έρευνα με σκοπό την παρακίνηση της καινοτομίας
  • Η αύξηση των δεξιοτήτων και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, με μεγαλύτερη διαφάνεια επαγγελματικών προσόντων
  • Η βελτιστοποίηση των μεταφορικών συνδέσεων μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου, βασιζόμενου στη ζήτηση και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δικτύου θαλάσσιων μεταφορών ανά την περιοχή, με ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών
  • Η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, με έμφαση στην καινοτομία και τις κοινές στρατηγικές εμπορίας και τα κοινά προϊόντα
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας
  • Η μείωση των απορριμμάτων στη θάλασσα και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές
  • Ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω καλύτερης συμμόρφωσης, διατήρησης της φύσης, διαβίβασης πληροφοριών και συνεργασίας με αντικείμενο την επιβολή του νόμου και τον έλεγχο.
Η στρατηγική θα εφαρμοστεί το 2013 μέσω Σχεδίου Δράσης που θα αναπτυχθεί από κοινού με τους εμπλεκόμενους παράγοντες της περιοχής. Η Επιτροπή καλεί συνεπώς σε ισότιμη βάση όλα τα μέρη – σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο – να προτείνουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Η έκκληση αυτή γίνεται έπειτα από σειρά εργαστηρίων με ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, τα οποία φιλοξένησαν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Σλοβενία στη διάρκεια του 2012.
Η νέα στρατηγική αποτελεί μέρος της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ, που περιλαμβάνει ήδη θαλάσσιες στρατηγικές για τη Βαλτική και τον Ατλαντικό. Θα μπορούσε μάλιστα να αποτελέσει το πρώτο δομοστοιχείο μιας ευρύτερης μακροπεριφερειακής στρατηγικής την οποία επιθυμούν να αναπτύξουν οι χώρες της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου πελάγους.
Η Κροατία και η Επιτροπή θα εγκαινιάσουν από κοινού την εν λόγω στρατηγική στις 6 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο διάσκεψης στο Ζάγκρεμπ.
Ιστορικό
Η Αδριατική Θάλασσα και το συνεχόμενο με αυτήν Ιόνιο Πέλαγος αποτελούν σημαντική θαλάσσια και ναυτιλιακή περιοχή στην Ευρώπη, αν και έχουν αρκετή ποικιλομορφία από οικονομικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σκοπιάς. Οι οικονομικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χωρών και περιοχών υπήρξαν ιστορικώς έντονες και σήμερα ενισχύονται ακόμη περισσότερο από τη διαδικασία προσχώρησης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. Ωστόσο, οι υφιστάμενες θαλάσσιες συνδέσεις δεν ικανοποιούν τις ανάγκες κινητικότητας των πολιτών, των επιχειρήσεων και των τουριστών. Και παρά τον πλούτο θαλάσσιας παράδοσης και γνώσεων, η καινοτομία κινεί μόλις με βραδύ ρυθμό τη θαλάσσια οικονομία προς την πρόοδο. Επιπλέον, τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα αντιμετωπίζουν σειρά περιβαλλοντικών προκλήσεων καθώς και αυξημένη αστικοποίηση και κυκλοφοριακή κίνηση. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της συνιστούν εντεινόμενες απειλές για τις παράκτιες περιοχές.
Για περισσότερες πληροφορίες
---
ΣΧΕΤΙΚΑ:
 

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Η Ναυαρχίδα των Βίκινγκ Ψάχνει Πετρέλαιο στο Ιόνιο

Nordic Explorer
Το πρώτο βήμα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου που ενδεχομένως «κρύβει» ο βυθός των θαλασσών μας, είναι γεγονός.
Το ερευνητικό σκάφος «Nordic Explorer» της νορβηγικής εταιρείας Petroleum Geo-Services (PGS) έχει ήδη ξεκινήσει τις σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες στο βόρειο Ιόνιο, όπου κατευθύνθηκε λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Πάτρα πριν από περίπου μια εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της, τουλάχιστον τρίμηνης, παραμονής του στα χωρικά μας ύδατα, αναμένεται να «σαρώσει» ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή μέχρι τη νοτιοδυτική Κρήτη.

Τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος κάνουν λόγο για συνολική έκταση περίπου 220.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθούν τέτοιας κλίμακας έρευνες στη χώρα μας, ενώ στην ερευνητική «φαρέτρα» συμπεριλαμβάνεται και η κορυφαία τεχνολογία αιχμής Geostreamer.
Νέα τεχνολογία
Η PGS υιοθέτησε για πρώτη φορά τη νέα τεχνολογία το 2007. Κορυφαία ανάμεσα στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα είναι η, σε μεγάλο βαθμό, εξάλειψη των ανεπιθύμητων τεχνικών προβλημάτων στα σεισμικά δεδομένα, με αποτέλεσμα την πιστότερη αποτύπωση και περιγραφή των κοιτασμάτων, σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές. Το 2011, η εξέλιξη της τεχνολογίας Geostreamer πρακτικά εξάλειψε τα παραπάνω τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα το σεισμικό σήμα που φθάνει τώρα στη γη να είναι κατά πολύ ισχυρότερο.
Το ίδιο συμβαίνει και με το σήμα που επιστρέφει, με αποτέλεσμα τη σημαντική αναβάθμιση των περισσότερων σεισμικών εφαρμογών: την αποτύπωση και τον χαρακτηρισμό του κοιτάσματος, καθώς και την καταγραφή-παρακολούθηση των μικρών αλλαγών της κατάστασης του κοιτάσματος κατά τη διάρκεια της παραγωγής υδρογονανθράκων.
To επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει συνεχή παρουσία, στο σκάφος της νορβηγικής εταιρείας, δύο ειδικών γεωεπιστημόνων της Δ/νσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ, οι οποίοι θα εκπροσωπούν το ελληνικό Δημόσιο, ενώ παράλληλα θα εκπαιδεύονται στις εξελιγμένες τεχνολογικές μεθόδους της PGS. Πρόκειται για την πρώτη φάση των ερευνών που αποτελεί το αρχικό στάδιο υλοποίησης της σύμβασης, η οποία υπεγράφη επισήμως την προηγούμενη εβδομάδα από τον υπουργό ΠΕΚΑ και τον εκπρόσωπο της νορβηγικής εταιρείας.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα στάδια της επεξεργασίας και ερμηνείας των δεδομένων που αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα του 2013, με στόχο την προκήρυξη παραχώρησης «οικοπέδων» μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014. Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους εδράζονται τα αρχικά χρονοδιαγράμματα.
Την έναρξη των ερευνών χαιρέτισε με δήλωσή του ο υπουργός ΠΕΚΑ Ευάγγελος Λιβιεράτος: «H έναρξη των ερευνών σηματοδοτεί μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή για το ΥΠΕΚΑ και ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, τη γεωστρατηγική της θέση και τις προοπτικές που διανοίγονται, όπως ευελπιστούμε, στους τομείς των επενδύσεων, της ανάπτυξης, της δημιουργίας νέου πλούτου και θέσεων απασχόλησης. Για πρώτη φορά θα υπάρξουν τεκμηριωμένες επιστημονικές απαντήσεις για τα αποθέματα υδρογονανθράκων της περιοχής του Ιονίου και νοτίως της Κρήτης».
Σε συνομιλία που είχαμε με τα κεντρικά γραφεία της PGS στο Οσλο, ο κ. Τόρε Λάνγκμπαλ, ένας από τους αντιπροέδρους της εταιρείας και επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας, δήλωσε στο «Εθνος της Κυριακής»: «Η PGS έχει συνάψει συμφωνία με τις ελληνικές Αρχές, προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή χαρτογράφηση. Το σκάφος ''Nordic Explorer'' είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία GeoStreamer, που εγγυάται ορθή συλλογή σεισμικών δεδομένων και, επομένως, καλή εκτίμηση των πιθανών δυνατοτήτων. Η εταιρεία μας έχει μακρά εμπειρία από παρόμοιες συμφωνίες συνεργασίας με άλλα κράτη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και ο Λίβανος. Η συμφωνία προβλέπει ότι η PGS θα επενδύσει στα δεδομένα, τα οποία θα πωλήσει σε πετρελαϊκές εταιρείες που θα χρηματοδοτήσουν τις τελικές έρευνες».
Το σκάφος... θαλασσόλυκος
Με 25ετή εμπειρία σε ωκεανούς

To ερευνητικό σκάφος «Nordic Explorer» κατασκευάστηκε το 1986. Εχει μήκος 86μ. και πλάτος 16μ. Στα καταστρώματά του κυματίζει η σημαία των νησιών Μπαχάμες. Το 1993 ήταν το πρώτο σκάφος του είδους του που χρησιμοποίησε προηγμένες τεχνολογίες αιχμής σε ό,τι αφορά τις έρευνες για την εύρεση και αξιοποίηση πετρελαϊκών κοιτασμάτων.
Πρόκειται για πολυταξιδεμένο σκαρί που άρχισε την ερευνητική του «σταδιοδρομία» στη βορειοδυτική Ευρώπη. Το 1994 συμμετείχε σε επιχειρήσεις στον κόλπο του Μεξικού, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στη δυτική Αφρική για μία περίοδο δύο ετών, όπου κατέκτησε άλλη μία πρωτιά.
Ηταν το πρώτο σκάφος υψηλής πετρελαϊκής τεχνολογίας που προσέφερε ολοκληρωμένες, επιτόπιες υπηρεσίες επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων στα πρακτικά ανεξερεύνητα μέχρι τότε νερά της μαύρης ηπείρου.
Τα επόμενα χρόνια ο «αρκτικός εξερευνητής» ξεψάχνισε θαλάσσιες περιοχές στην Ασία και στον Ειρηνικό ωκεανό. Ξεκινώντας από τη θάλασσα της νότιας Κίνας, δραστηριοποιήθηκε και στις τέσσερις γωνίες του μεγαλύτερου ωκεανού της Γης. Αυτήν τη στιγμή και για τους προσεχείς μήνες, φιλοξενείται στα «ομηρικά» νερά της Ιθάκης, του Ιονίου και της Κρήτης.
Η συμβολή του στις έρευνες στα ελληνικά χωρικά ύδατα, μπορεί να αποδειχτεί εθνικής σημασίας σε αυτή την ευρύτερη συγκυρία που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας μας.
Πρότυπο ευημερίας
Τις δεκαετίες του '50 και του '60, η Νορβηγία ήταν ένα φτωχό κράτος, η οικονομία του οποίου στηρίζονταν στην αλιεία και άλλες παραδοσιακές δραστηριότητες. Μεγάλοι αριθμοί Νορβηγών πολιτών μετανάστευαν σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Ολα άλλαξαν με την ανακάλυψη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, στις αρχές της δεκαετίας του '70. Στην πορεία η πανέμορφη σκανδιναβική χώρα ευτύχησε να γίνει πρότυπο ευημερίας.
Κράτος βαθιά δημοκρατικό με μηδενικό εξωτερικό χρέος και βέλτιστη αξιοποίηση του πλούτου του που, επιπλέον, φιλοξενεί μία από τις πλέον «ανοικτές» κοινωνίες του πλανήτη.
Petroleum Geo Services
Καινοτομία με «πράσινες» αρχές

«Βοηθάμε τις πετρελαϊκές εταιρείες να ανακαλύψουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης». Αυτό είναι το μότο της εταιρείας «Πετρελαϊκές Γεω-Υπηρεσίες» (ελεύθερη μετάφραση του Petroleum Geo Services - PGS) στην οποία ανήκει το σκάφος «Nordic Explorer».
Στο εταιρικό της προφιλ διαβάζουμε ότι ειδικεύεται στις σεισμικές και ηλεκτρομαγνητικές υπηρεσίες, στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, στην ανάλυση και αξιολόγηση κοιτασμάτων. Ιδρύθηκε το 1991 στη Νορβηγία. Στην αρχή διέθετε μόλις δύο «σεισμικά» πλοία και «πολλές, δημιουργικές ιδέες για την αναδιάταξη της εξειδικευμένης βιομηχανίας».
Με 14 σκάφη
Η προσήλωση στην καινοτομία εξακολουθεί να κυβερνά τις επιχειρησιακές επιλογές, με την εικοσαετή ανάπτυξη να μεταφράζεται σήμερα σε δεκατέσσερα υψηλής τεχνολογίας σκάφη, είκοσι ένα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων και τριάντα πέντε εταιρικά παραρτήματα σε παγκόσμιο επίπεδο που αξιοποιούν ανθρώπινο δυναμικό από εβδομήντα χώρες.
Με παρουσία σε περισσότερα από 25 κράτη, περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων σε Λονδίνο, Χιούστον (Τέξας-ΗΠΑ), Σιγκαπούρη και αρχηγείο στο Οσλο, η PGS θεωρείται μία από τις ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου. Στο καθαρά τεχνικό επίπεδο, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των επιτόπιων ερευνών της PGS είναι η καθαρή, ρεαλιστική απεικόνιση των πιθανών κοιτασμάτων.
Οι κυριότεροι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της σεισμικής απεικόνισης είναι οι φυσικές ιδιότητες των εδαφών, ο καλός σχεδιασμός και η εκτέλεση της σεισμικής έρευνας, η επιλογή της καλύτερης τεχνολογίας σε σχέση με τις κατά τόπους γεωλογικές ιδιαιτερότητες και η συμβατότητα των μεθόδων συλλογής στοιχείων με τις αντίστοιχες πρακτικές επεξεργασίας των τελικών δεδομένων.
Οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες του νορβηγικού επιχειρείν βρίσκονται, ως γνωστόν, στην κορυφαία θέση παγκοσμίως και οι πρακτικές της PGS δεν αποτελούν εξαίρεση.
Διαφάνεια
Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η επιχειρηματική ηθική: «Στόχος μας είναι η εξάλειψη της πιθανότητας τραυματισμού των εργαζομένων και οι απολύτως μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιδιώκουμε τη διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές μας και προσυπογράφουμε πλήρως τα υψηλότερα επίπεδα εταιρικής ηθικής. Η καθημερινή μας πρακτική ενθαρρύνει τη συμμετοχή, την αξιοπιστία και την τιμιότητα. Σεβόμαστε και εξελίσσουμε τους ανθρώπους - είμαστε όλοι πολύτιμα μέλη της ομάδας μας».
(από την εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ", 18/11/2012)
 .energia.gr
19/11/12
-----
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Εκτιμήσεις και Ερωτήματα του ΕΛΛΙΝΥ για την Έναρξη των Ερευνών σε Ιόνιο και Ν. Κρήτη

Μια σειρά από ερωτήματα και εκτιμήσεις σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και την περιοχή νότια της Κρήτης διατυπώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων ( ΕΛΛΙΝΥ), με αφορμή την άφιξη του νορβηγικού σκάφους Nordic Explorer στο λιμάνι της Πάτρας. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
"Σήμερα, όπως προκύπτει από τις σχετικές ανακοινώσεις του ΥΠΕΚΑ, αναμένεται να αρχίσει τις ερευνητικές εργασίες για την ανακάλυψη πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και τη Νότια Κρήτη, το ερευνητικό σεισμικό πλοίο Nordic Explorer. Το γεγονός αυτό είναι θετικό για τη χώρα και ευχόμαστε να τελειώσει επιτυχώς με ουσιαστικά αποτελέσματα.


Το ΕΛΛΙΝΥ όμως θα ήθελε να βάλει στη σωστή του διάσταση το γεγονός αυτό, με κύριο σκοπό να αποφύγει την υποβάθμισή του αλλά και την υπερεκτίμησή του.

1. Το σκάφος αυτό θα κάνει σεισμική έρευνα για πιθανό εντοπισμό πετρελαιοπιθανών περιοχών χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο.

2. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι ένα μεγάλο μέρος του Ιονίου έχει ήδη ερευνηθεί κατά το παρελθόν και ήδη υπάρχουν χιλιάδες χιλιομέτρων σεισμικά για τα οποία το Κράτος έχει πληρώσει στο παρελθόν πολλά χρήματα.

3. Με την παρούσα έρευνα, θα ερευνηθεί βέβαια μια ευρύτερη περιοχή, που όμως χαρακτηρίζεται από μεγάλα βάθη νερού, μεγαλύτερα των 2.500-3.000 μέτρων. Άρα θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι στην πραγματικότητα, η παρούσα έρευνα θα συμβάλλει στο να επιβεβαιώσει η να διαψεύσει πετρελαιοπιθανές περιοχές που είχαν ήδη εντοπιστεί στο παρελθόν στις ήδη ερευνημένες περιοχές, λόγω πιθανόν καλυτέρων μεθόδων και εξοπλισμού από ότι στο παρελθόν και δεύτερον, να εντοπίσει νέες σε περιοχές που δεν έχουν ερευνηθεί.

4. Όσον αφορά στην περιοχή Νότια της Κρήτης, η συμβολή της εκεί θα είναι μεγαλύτερη, διότι θα καλύψει μια περιοχή για την οποία έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν δύο μόνον ουσιαστικά σεισμικά προγράμματα για ανεύρεση υδρογονανθράκων. Ένα δυτικά στην περιοχή της Γαύδου και ένα Ανατολικά στην περιοχή μεταξύ του Κουφονησίου και του Γαϊδουρονησίου.

5. Το Δημόσιο προσδοκά μικρά έσοδα από τη διαδικασία αυτή, που θα προκύψουν μόνο σαν ένα ποσοστό από τις πωλήσεις των δεδομένων που θα πραγματοποιήσει η PGS στους μελλοντικούς ενδιαφερόμενους επενδυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ.

6. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν στη χώρα μας, υπήρχε περίοδος που δύο τουλάχιστον τέτοια σκάφη εκτελούσαν συγχρόνως σεισμικά προγράμματα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, την ίδια ώρα γινόταν ανάλογη σεισμική έρευνα στην ξηρά και παράλληλα εκτελούντο δυό με τρείς γεωτρήσεις, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη δημοσιότητα... Άρα στο γεγονός αυτό δεν πρέπει να δώσουμε τόσο μεγάλο βάρος, ίσως δε είναι και παρακινδυνευμένο να τονίζεται τόσο πολύ από τα ΜΜΕ και να παρευρίσκονται τόσα υψηλόβαθμα στελέχη σε ένα τυπικό ξεκίνημα. Αντίθετα, μια υπογραφή σύμβασης, που θα είχε αδιαμφισβήτητα οφέλη για τη χώρα, με μια Διεθνή και μεγάλη πετρελαϊκή Εταιρία θα ήταν το γεγονός που όλοι θα θέλανε να βρίσκονταν παρόντες στην αναμνηστική φωτογραφία...
7. Εάν ισχύει η δέσμευση ότι οι πιο πάνω περιοχές θα δεσμευτούν 2 χρόνια, τότε μπορούμε να περιμένουμε άλλα 2 χρόνια περίπου για τη διενέργεια διαγωνισμών παραχωρήσεων και ακόμη πολύ περισσότερο για τη διενέργεια γεωτρήσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή, που σε άλλους καιρούς θα ήταν χρήσιμη, καθυστερεί πολύ τη διενέργεια γεωτρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές, που θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα, με καλύτερο σχεδιασμό και με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, εφ' όσον υπήρχε καλύτερη αξιοποίησή τους.
8. Το ξεκίνημα αυτό παράλληλα θέτει και μερικά ερωτήματα που πρέπει άμεσα να απαντηθούν όπως:
Υπάρχει στο ΥΠΕΚΑ η κατάλληλη υποδομή από τεχνικούς και εξοπλισμό για την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων, αλλά και τη μελλοντική εκκίνηση του κύκλου παραχωρήσεων που αναμένεται; Αν δεν υπάρχει, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα το Υπουργείο προς την κατεύθυνση αυτή; Θα χρειαστούμε πάλι ξένους συμβούλους;

Είναι έτοιμες οι κατάλληλες περιβαλλοντικές μελέτες που απαιτεί η σύγχρονη βιομηχανία έρευνας υδρογονανθράκων που θα καλύψουν τις μελλοντικές δραστηριότητες και έχουν ληφθεί υπ' όψη όλες οι παράμετροι που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία των τοπικών κοινωνών από πιθανές παρενέργειες;

Την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών των εργασιών θα τις κάνουν άνθρωποι που έχουν ήδη πείρα, ή απλοί υπάλληλοι που θα κάνουν εθιμοτυπικές επισκέψεις χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τους ειδικούς της PGS και ανάληψης πρωτοβουλιών κατά την εκτέλεση αυτής που κρίνονται σημαντικές και εξασφαλίζουν το Δημόσιο συμφέρον αλλά και των μελλοντικών εργασιών;

Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει γνωστό στην κοινή γνώμη η εμπειρία των ανθρώπων αυτών σε εφαρμοσμένες ανάλογες σύγχρονες έρευνες, καθώς και οι ώρες εργασίας τους επάνω σε γεωφυσικά τέτοια σκάφη, ώστε να διαλυθούν αμφιβολίες για την επάρκειά τους.

Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να βελτιώσουν το νομικό υπόβαθρο που υφίσταται και να το απαλλάξουν από ατέλειες που εντοπίστηκαν μεταγενέστερα από τους επιστήμονες, ώστε να γίνει πιο ολοκληρωμένο και πιο ελκυστικό για τους επενδυτές;

Έχει γίνει αντιληπτό ότι ξεκινά μια διαδικασία που δεν είναι κάποια ερευνητικά προγράμματα για να κάνουμε επιστημονικές ανακοινώσεις μόνον, αλλά για να αξιοποιήσουμε μη ανανεώσιμους πόρους της χώρας, που απαιτούν επαγγελματίες της βιομηχανίας πετρελαίου με συναίσθημα ευθύνης, λόγω των τεράστιων ιδιομορφιών που περιέχει και πλέον δεν γίνονται επιτρεπτά τα λάθη, οι καθυστερήσεις και η άγνοια;

Το ΕΛΛΙΝΥ χαιρετίζει το ξεκίνημα αυτό και εύχεται να έχουν μπει ήδη σε τροχιά προς επίλυση τα πιο πάνω ερωτήματα. Σε ενάντια περίπτωση είναι στη διάθεση της πολιτείας να συμβάλλει με όσες δυνάμεις μπορεί μεταφέροντας την εμπειρία του. Οι καιροί είναι δύσκολοι, ο κόσμος δεν πείθεται με ανακοινώσεις και λόγια και δεν θα συγχωρήσει άλλους ερασιτεχνικούς σχεδιασμούς. Θέλει έργα ουσίας και αποτελέσματα.

Το ΕΛΛΙΝΥ θα είναι παρόν και θα κοιτά πάντα την ουσία, που πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτή από τον επιφανειακό θόρυβο που αναπτύσσεται και ο οποίος πολλές φορές σκιάζει την πραγματικότητα". 
 .energia.gr
13/11/12
----


Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

Επίσκεψη Υπουργού ΠΕΚΑ στο ερευνητικό πλοίο της PGS

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2012
 
 
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΘΑ ΜΕΤΑΒΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΚΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΗΣ PGS
 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Λιβιεράτος, θα επισκεφθεί την Κυριακή, 11 Νοεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, το ερευνητικό σκάφος «Nordic Explorer» της Νορβηγικής εταιρίας PetroleumGeo-Services (PGS), το οποίο θα καταπλεύσει στο λιμάνι της Πάτρας.
Τον Υπουργό ΠΕΚΑ θα συνοδεύσει ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, Κων/νος Μαθιουδάκης, ενώ το παρόν στην εκδήλωση θα δώσουν, ο Γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών, Νίκος Υφαντής, καθώς και οι Αντιπεριφερειάρχες, της Ηλείας, Χαράλαμπος Καφύρας, καιτηςΑχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
Σε διάστημα 9 ωρών μετά τον ελλημενισμό του και τις αναγκαίες διαδικασίες ανεφοδιασμού, το σκάφος «Nordic Explorer» θα αποπλεύσει με κατεύθυνση το βόρειο Ιόνιο, προκειμένου να ξεκινήσει αμέσως τις γεωφυσικές διασκοπήσεις στον Ελλαδικό χώρο. Οι έρευνες, που θα καλύψουν μια συνολική έκταση περίπου 220.000 χιλιομέτρων στο Ιόνιο Πέλαγος και τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, θα διαρκέσουν τουλάχιστον 3 μήνες.
Πρόκειται για τις πρώτες ερευνητικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα σε τέτοια κλίμακα και με κορυφαία τεχνολογία αιχμής (Geostreamer). Στο πλοίο θα παρευρίσκονται διαρκώς, δύο Έλληνες ειδικοί γεωεπιστήμονες της Δ/νσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ, οι οποίοι θα εκπροσωπούν το Δημόσιο και θα εκπαιδευτούν στις νέες τεχνικές που εφαρμόζει η Νορβηγική PGS.
Η πρώτη αυτή φάση των ερευνών, αποτελεί το αρχικό στάδιο υλοποίησης της σύμβασης που υπεγράφη επισήμως την προηγούμενη εβδομάδα από τον Υπουργό ΠΕΚΑ - ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου - και τον εκπρόσωπο της PetroleumGeo-Services. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία (processing) και ερμηνεία (interpretation) των ερμηνευτικών δεδομένων στα μέσα του 2013, προκειμένου να προκηρυχθεί ο γύρος παραχωρήσεων «οικοπέδων» εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014.
Mε δήλωσή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Λιβιεράτος, επισημαίνει :
 
«Ο κατάπλους του ερευνητικού πλοίου της PGS στο λιμάνι της Πάτρας, αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για το ΥΠΕΚΑ, αλλά ταυτόχρονα συνιστά και ένα κομβικό σημείο για τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα, τη γεωστρατηγική της θέση στη περιοχή, καθώς και τις προοπτικές που διανοίγονται, όπως ευελπιστούμε, στον τομέα των επενδύσεων, της ανάπτυξης, της δημιουργίας νέου πλούτου και θέσεων απασχόλησης.
Για πρώτη φορά θα υπάρξουν τεκμηριωμένες, επιστημονικές απαντήσεις για τα αποθέματα υδρογονανθράκων που διαθέτουμε στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και νοτίως της Κρήτης, έκταση που είναι 40% μεγαλύτερη της ηπειρωτικής χώρας.
Η επιχείρηση αυτή, είναι για μένα και μια προσωπική δικαίωση, αναπολώντας την πρόταση και επιμονή μου, πριν 30 χρόνια, ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του νέου Πολυτεχνείου Κρήτης, να ιδρυθεί τότε στα Χανιά, το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, όταν πάρα πολλοί θεωρούσαν την πρωτοβουλία μου άνευ αντικειμένου και προοπτικής, ή ως μια ακαδημαϊκή εμμονή, εκτός τόπου και χρόνου.
Για να φτάσουμε όμως, στο ελπιδοφόρο σήμερα, απαιτήθηκαν επίπονες προσπάθειες, αποφασιστικότητα και συστηματικό έργο, που ξεκίνησε το ΥΠΕΚΑ πριν από ενάμισι χρόνο με τον τότε Υφυπουργό Ενέργειας, Γιάννη Μανιάτη. Φέραμε εις πέρας μια διαγωνιστική διαδικασία η οποία στηρίχθηκε εξ΄ αρχής σε ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο, με διακομματική συναίνεση στους χειρισμούς. Διασφαλίσαμε, ως σημερινή πολιτική ηγεσία, την ασφαλή συνέχεια, σταθερότητα και συνέπεια. Είναι άλλωστε από τις λίγες περιπτώσεις, όπου οι αρχικές εξαγγελίες δεν λοξοστράτησαν, ούτε μεταλλάχθηκαν λόγω αλλαγής του κυβερνητικού σχήματος, ή επιμέρους σκοπιμοτήτων. Αντιθέτως, δρομολογήθηκαν με σαφήνεια και εν τέλει υλοποιούνται. Σε αυτή την περίπτωση επικράτησε η βούληση του αυτονόητου. Η προσωπική συμβολή του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά στην ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας ανάθεσης του έργου, ήταν αποφασιστική».

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Από την επιλογή της PGS στην de facto ΑΟΖ

Ν. Λυγερός (OPUS)
Για αυτούς που θεωρούν ακόμα και τώρα την ελληνική ΑΟΖ μόνο ως ένα θεωρητικό κατασκεύασμα από ειδικούς, η επιλογή της νορβηγικής εταιρείας Petroleum Geo-Services (PGS) αποτελεί μία αλλαγή φάσης που πρέπει να παραδεχθούν και για πολλούς λόγους μάλιστα. Η επιλογή της PGS δεν είναι μόνο σημαντική επιστημονικά, διότι είναι μία από τις καλύτερες εταιρείες στο κόσμο στον τομέα των σεισμικών ερευνών, αλλά επίσης συμβολική, διότι είναι η ίδια εταιρεία που έκανε τις ανάλογες έρευνες στην Κύπρο, οι οποίες κατέληξαν μέσω της εταιρείας Noble στην ανακάλυψη του κοιτάσματος Αφροδίτη στο οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ. Κι αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αυτή η εταιρεία δεν έχει καμία φοβία με την Τουρκία, όπως το απέδειξε, συνεχίζοντας αδιάκοπα τις έρευνες της δίχως να την επηρεάζουν οι εξωτερικές και απαράδεκτες πιέσεις. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι σημαντική αυτή η επιλογή προέρχεται από την καταγωγή της, δηλαδή την Νορβηγία, η οποία είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός της Ευρώπης και σχετίζεται άμεσα με το θέμα των αποθεμάτων της Αρκτικής μέσω του Συμβουλίου. Με άλλα λόγια, είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει στο ίδιο επίπεδο την Αρκτική και την Ανατολική Μεσόγειο, λόγω της ενεργειακής της στρατηγικής που ακολουθεί την οδηγία της.

Ο τρίτος λόγος που είναι ο βασικότερος αφορά άμεσα το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Διότι ακόμα κι αν δεν έχουμε θεσπίσει και οριοθετήσει την ελληνική ΑΟΖ με την τροποποίηση του Νόμου 2289|1995 από τον Νόμο 4001|2011, λόγω της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 2, μπορούμε να προχωρήσουμε σε έρευνες υδρογονανθράκων, αρκεί να μην ξεπεραστεί η μέση γραμμή που αφορά τα 200 ΝΜ. Πρακτικά ο διαγωνισμός δίνει τη δυνατότητα έρευνας στο Ιόνιο και Νότια της Κρήτης και αυτήν την περιοχή θα εξετάσει σεισμικά η εταιρεία PGS. Αυτό όμως σημαίνει ότι επί της ουσίας κάνουμε μια επέκταση της συμφωνίας που έχουμε με την Ιταλία και αγγίζουμε πλέον και την Λιβύη εξ ολοκλήρου όσο αφορά στην ΑΟΖ και ένα μέρος της Αιγύπτου. 


Αυτή η πρακτική είναι πολύ σημαντική, διότι δηλώνει de facto ήδη ένα μέρος της ελληνικής ΑΟΖ, βέβαια θα είναι ακόμα καλύτερο όταν φτάσουμε σε de jure, αλλά είναι ένα βήμα ουσιαστικό που συμβαδίζει μάλιστα και με την πρακτική που ακολουθεί κι η Λιβύη κι η Αίγυπτος με τους γύρους παραχώρησης που εξέδωσαν το 2012 και δεν καταπατούν την έννοια της μέσης γραμμής κι ειδικά στη περιοχή που μας αφορά. Αυτό το στοιχείο θα παίξει ένα ρόλο πολύ θετικό την ώρα της θεσμικής οριοθέτησης. Μ’ αυτόν τον τρόπο ακολουθούμε πρακτικά την τακτική της Κύπρου και σε αυτό το πλαίσιο. Για όλους αυτούς τους λόγους η επιλογή κι η έναρξη των σεισμικών ερευνών αποτελεί μια αλλαγή φάσης στον αγώνα της ελληνικής ΑΟΖ. 

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

Συνέντευξη Τύπου ΥΠΕΚΑ - Ανακοίνωση αποτελεσμά​των για σεισμικές έρευνες σε Ιόνιο και νότια της Κρήτης

Αθήνα, 04 Σεπτεμβρίου 2012
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΣΕ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
 
Την τελική απόφαση του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με τη διενέργεια γεωφυσικών ερευνών - μη αποκλειστικής χρήσης - για τον εντοπισμό Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, θα ανακοινώσει αύριο Τετάρτη, στη 1 μετά το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Υπουργείου, επί της λεωφόρου Μεσογείων 119 (αίθουσα 622).
Νωρίτερα το πρωί ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Ευάγγελος Λιβιεράτος, θα ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Οικονομικά δεδομένα και στρατηγική της ΑΟΖ

Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος (OPUS)
Ακόμα και αν κάνουμε μία πολύ συντηρητική προσέγγιση, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και αξιολογήσεις έγκυρων πετρελαϊκών οίκων, τα αναμενόμενα (με 50% πιθανότητα) αποθέματα Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου του Αιγαίου Πελάγους ανέρχονται σε περίπου 1,5 Δις αντίστοιχα βαρέλια πετρελαίου, του Ιονίου Πελάγους σε περίπου 2 Δις αντίστοιχα βαρέλια, του Λιβυκού Πελάγους Νότια της Κρήτης σε περίπου 20 Δις αντίστοιχα βαρέλια και της Λεκάνης του Ηροδότου Νοτιο-Ανατολικά της Κρήτης σε περίπου 13 Δις αντίστοιχα βαρέλια.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα αμέσως μετά την ανακήρυξη της Ελληνικής ΑΟΖ θα πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει το συντομότερο σε ουσιαστικές συνομιλίες με τα γειτονικά Κράτη για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και την δημιουργία κατάλληλου πολιτικού κλίματος. Περιοχές όπως το Αιγαίο πέλαγος (περιορισμένα αποθέματα) και η Λεκάνη του Ηροδότου (απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία) δεν θα ήταν σκόπιμο να τύχουν προς το παρόν προτεραιότητας ερευνητικού πετρελαϊκού ενδιαφέροντος. Η οριοθέτηση όμως της ΑΟΖ με την Κύπρο που αναφέρεται στην λεκάνη του Ηροδότου πρέπει να προχωρήσει άμεσα λόγω της προταθείσας διαδρομής ηλεκτρικού καλωδίου EuroAsia Interconnector και του αγωγού φυσικού αερίου όπου εκεί παίζουν μαζί μας ένα πολύ σημαντικό ρόλο η Κύπρος και το Ισραήλ. Με δεδομένη την σημερινή οικονομική κρίση προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η μαζική προσέλκυση επενδύσεων για τυχόν ανακάλυψη κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων ιδιαίτερα Νότια της Κρήτης (80% πιθανότητα για παρουσία Φυσικού Αερίου) και στο Ιόνιο Πέλαγος (80% πιθανότητα για παρουσία πετρελαίου) όπου είναι σημαντικό να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά με την Ιταλία αφού υπάρχει πλαίσιο συνεκμετάλλευσης για τον στόχο κοιτάσματος «Πύρρος». Κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας το συντομότερο δυνατόν. 

 Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προκήρυξη ταυτόχρονα σε διαγωνισμό μεγάλου αριθμού θαλασσίων οικοπέδων, ακριβώς όπως έκανε πρόσφατα η Κύπρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση προκήρυξε συνολικά όλα τα διαθέσιμα οικόπεδα της νότιας Κυπριακής ΑΟΖ (1+ 12 οικόπεδα). Εμφανίστηκαν 30 σημαντικές Εταιρείες Πετρελαίου με προσφορές για 9 από αυτά (τώρα έχουν τελειώσει οι αξιολογήσεις των εταιρειών από την Κύπρο και αναμένεται το Νοέμβριο η υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων). Αν επιπλέον σκεφτούμε ότι η συμφωνία Κύπρος-Ισραήλ έγινε το 2010 και η ανακάλυψη φυσικού αερίου το 2011, ακόμα και αν είμαστε συντηρητικοί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η παραπάνω διαδικασία θα επιτρέψει εντός διετίας στην χώρα μας τον εντοπισμού πιθανών κοιτασμάτων, η αξία των οποίων θα μπορούσε να προεξοφληθεί αμέσως στην Διεθνή Αγορά του Πετρελαίου. Είναι δυνατόν μια ταυτόχρονη προκήρυξη παραχώρησης π.χ. ομάδας 20 υποθαλασσίων οικοπέδων να αποδώσει στατιστικά εντός πενταετίας ανακαλύψεις κατ’ ελάχιστον 3 κοιτασμάτων μεγέθους π.χ. Κυπριακής Αφροδίτης δηλαδή συνολικά περίπου 600 Δις m3 Φυσικού Αερίου και αναμενόμενης συνολικής σημερινής ακαθάριστης αξίας της τάξης των περίπου $90 Δις. Με βάση τις ισχύουσες Συμβάσεις παραχώρησης περί το 75% της παραπάνω αξίας αντιπροσωπεύει κατά κανόνα στην αγορά το καθαρό μερίδιο του Δημοσίου δηλαδή περίπου $68 Δις. 

Εάν δε στις 3 επόμενες πενταετίες επαναληφθούν από στατιστική άποψη τα παραπάνω αποτελέσματα τότε είναι δυνατόν το συνολικό όφελος του δημοσίου μέσα στην πρώτη 20ετία να μπορέσει να φθάσει στο επίπεδο των περίπου $270 Δις. Εάν δε εντός της παραπάνω 20ετίας αποδειχθεί τελικά ότι το 1/4 από τα ανακαλυφθέντα κοιτάσματα ήταν κοιτάσματα Πετρελαίου αντί Φυσικού Αερίου τότε το συνολικό όφελος του Ελληνικού Δημοσίου θα μπορούσε να φθάσει στο επίπεδο του περίπου $1,2 Τρις.

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την τελική αξιολόγηση των εταιριών που θα διενεργήσουν σεισμικές έρευνες

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Στον Πρωθυπουργό της χώρας, Αντώνη Σαμαρά, παρέδωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Λιβιεράτος, το πόρισμα αξιολόγησης των φακέλων και προσφορών που είχαν καταθέσει συνολικά οκτώ εταιρίες, με παγκόσμια παρουσία και εμπειρία, προκειμένου να διενεργήσουν γεωφυσικές έρευνες, μη αποκλειστικής χρήσης, για τον εντοπισμό Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή που είχε συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/4495/24.02.2012 απόφαση. Η σύνθεσή της ήταν υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των Υπουργείων Εξωτερικών και Αμύνης, Πανεπιστημιακούς και ειδικοί επιστήμονες, υπό την Προεδρία του Γ.Γ Ενέργειας, Κώστα Μαθιουδάκη. Στο έργο της Επιτροπής συνέδραμε ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων του Γαλλικού Οργανισμού Beicip Franlab, τεχνικού συμβούλου του ΥΠΕΚΑ σε θέματα Υδρογονανθράκων.
Στο αρχικό στάδιο, εξετάστηκαν οι λεπτομέρειες των προσφορών που είχαν καταθέσει οι εταιρίες : 
1) TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA
2) DOLPHIN GEOPHYSICAL
3) ION GEOPHYSICAL CORPORATION
4) SPEC PARTNERS LTD
5) CGGVERITAS
6) PETROLEUM GEO-SERVICES (PGS)
7) SPECTRUM GEO LIMITED
8) FUGRO MULTICLIENT SERVICES AS.
Ακολούθησαν διαβουλεύσεις με τέσσερεις προκριθείσες εταιρίες, οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν τεθεί κατά τη «Διεθνή Πρόσκληση για συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης, εντός της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα» (ΥΑ Δ1/20472/05.09.2011 ΦΕΚ Β’ 2201) και η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της με την αξιολόγηση.
Λεπτομερείς ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.
Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Ευάγγελος Λιβιεράτος, ο οποίος συντόνισε τη τελική φάση της αξιολόγησης και σε δηλώσεις του ανέφερε :
«Ολοκληρώθηκε αυτή η μεγάλη προσπάθεια, που ευελπιστούμε ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας και θα θωρακίσει το μέλλον του τόπου. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του όλου προγράμματος και την Επιτροπή που έβγαλε εις πέρας το δύσκολο έργο της, με υπευθυνότητα και με λεπτομερή τεκμηρίωση του πορίσματος που παρέδωσε. Προσβλέπω στην απρόσκοπτη δρομολόγηση των διαδικασιών, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και τις συμφωνίες που έχουν τεθεί. Η εθνική προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι πρέπει να δώσει καρπούς. Το οφείλουμε στην ίδια την Πατρίδα και στους Έλληνες».

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...