Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΠΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΠΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΥΠΕΚΑ: Μεταρρύθμι​ση στην Περιβαλλον​τική Αδειοδότησ​η. Το συνολικό ετήσιο όφελος για την εθνική οικονομία εκτιμάται σε πάνω από 70 εκ. ευρώ.


ΥΠΕΚΑ, 21-10-13
Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας. Το κύριο εργαλείο για την υλοποίηση αυτού του στόχου είναι η ταχύτατη ολοκλήρωση του νέου θεσμικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με το νόμο 4014/2011, ο οποίος προβλέπει τη δραστική απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης με στόχο τη μείωση του αριθμού των απαιτούμενων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη μείωση του χρόνου αδειοδότησης, την κατάργηση επικαλυπτόμενων αδειών και τη διασφάλιση ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Με αφορμή την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
 
«Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί τα τευλευταία χρόνια μια από τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Οφείλουμε με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον να αξιοποιήσουμε το περιβαλλοντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της φύσης, ως μοχλό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και νέου εθνικού πλούτου.
 
Με βάση τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις, για απλοποίηση των διαδικασιών, το συνολικό ετήσιο όφελος για την εθνική οικονομία εκτιμάται σε πάνω από 70 εκ. ευρώ, ενώ το άμεσο όφελος για το Δημόσιο (αφού πολλά από τα έργα είναι δημόσια) φτάνει τα 20 εκ. ευρώ. Επίσης, προκύπτει έμμεσο όφελος πάνω από 15 εκ. ευρώ με την αποδέσμευση προς παραγωγικότερες εργασίες πάνω από 700 εργαζομένων. Στα παραπάνω οικονομικά οφέλη δεν έχει υπολογιστεί το όφελος από την κατάργηση όλων των επικαλυπτόμενων αδειδοτήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος ούτε και το όφελος του ιδιωτικού τομέα από τη μείωση του χρόνου αδειοδότησης.
 
Μόνο από την υπογραφή των Υπουργικών Αποφάσεων για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) έναντι 21.500 μελετών που απαιτούνταν ετησίως, μέχρι το 2011, έχουμε κάθε χρόνο 13.300 μελέτες λιγότερες με ετήσιο όφελος για την οικονομία πάνω από 25 εκ.ευρώ. Σε συνδυασμό με την κατάργηση της κατηγορίας Β3 και της Προμελέτης, η μείωση των φακέλων ξεπερνά τις 20.300 ετησίως, με αποτέλεσμα να έχει ήδη ξεπεραστεί ο αρχικός στόχος για υποδεκαπλασιασμό των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
 
Το βάρος πλέον πέφτει, τόσο στην ενδυνάμωση των ελέγχων, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας των μελετών και την περαιτέρω μείωση του χρόνου αδειοδότησης μέσω της προτυποποίησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)».
 
Ενημερωτικό σημείωμα
 ypeka.gr
21/10/13

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΥΠΕΚΑ: Υπογράφηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτη, η ΚΥΑ για την αυτόματη περιβαλλον​τική αδειοδότησ​η των χώρων αποθήκευση​ς παλαιών μετάλλων και παλαιών αυτοκινήτω​ν καθώς και χώρων αποθήκευση​ς οικοδομικώ​ν υλικών.


ΥΠΕΚΑ, 10/10/13 
 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τους χώρους αποθήκευσης παλαιών μετάλλων και παλαιών αυτοκινήτων καθώς και χώρους αποθήκευσης οικοδομικών υλικών που πλέον υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Με την απόφαση αυτή, οι χώροι αποθήκευσης παλαιών αυτοκινήτων και οι χώροι αποθήκευσης παλαιών μετάλλων που καταλαμβάνουν εμβαδόν μικρότερο από 10 στρέμματα και όλοι οι χώροι αποθήκευσης οικοδομικών υλικών απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους που προσαρτώνται στην άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. 
 
Έτσι συντομεύεται η συνολική διαδικασία αδειοδότησής τους, μειώνεται το κόστος αδειοδότησης και εξασφαλίζεται ομοιομορφία στους όρους και περιορισμούς που εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ομοειδείς επιχειρήσεις. 
ypeka.gr
10/10/13

Νέες προδιαγραφές για τα κατασκευαστικά έργα. -Το πρόβλημα των γεωτρήσεων σε σχιστολιθικά πετρώματα.

Πιο αυστηρές προδιαγραφές για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε δημόσια και ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα προβλέπονται σε οδηγία που ενέκρινε σήμερα (9/10/13) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. 

Με τη νέα νομοθεσία αναθεωρείται, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, παλαιότερη οδηγία για την «εκτίμηση σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον». Στην αναθεωρημένη οδηγία προβλέπεται ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών σε διαδικασίες διαβούλευσης, καθώς και προληπτικά μέτρα για να περιοριστούν οι πιέσεις των οργανωμένων λόμπι και να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων.

Η πρώτη αποτίμηση για όλα αυτά είναι θετική, τονίζει ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων-Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος. Υποστηρίζει ωστόσο ότι το πρόβλημα είναι η ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας. «Σε πολλές χώρες, όπως η Ελλάδα, πολλές φορές η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται απλώς για να δικαιολογήσουν το έργο, ενώ θα έπρεπε να εξετάζεται πραγματικά η χρησιμότητα του έργου, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι εναλλακτικές λύσεις, αλλά και η λεγόμενη μηδενική παρέμβαση, δηλαδή αν οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, τότε ένα έργο ίσως δεν θα πρέπει να γίνει» λέει ο Έλληνας ευρωβουλευτής στην Deutsche Welle.

«Όχι μονοτυπική διαβούλευση»

O ευρωβουλευτής των Πρασίνων υποστηρίζει μάλιστα ότι, τη στιγμή που η Ευρώπη καθιερώνει πιο αυστηρές προδιαγραφές, η Ελλάδα φαίνεται να καταργεί τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο όνομα της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας ή να τις υλοποιεί αποσπασματικά και με τρόπο που δεν διευκολύνει την ουσιαστική συμμετοχή περιοίκων ή άλλων ενδιαφερομένων. «Το ζητούμενο είναι να μην είναι μονον τυπική η διαβούλευση. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε τη διοίκηση απλώς να αναρτά στο διαδίκτυο ένα κείμενο και να ζητάει παρατηρήσεις από τους πολίτες. Ακόμα και στα περιφερειεκά συμβούλια που συνήθως γνωμωδοτούν σε τέτοια έργα, είναι δύσκολο όταν έρχεται μία μελέτη μερικές μέρες πριν από το περιφερειακό συμβούλιο, να πρέπει να διαβάσεις μερικές χιλιάδες σελίδες και να διατυπώσεις τεκμηριωμένη άποψη».
Ισχυρός ο αντίλογος σε όλα αυτά από τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, που υποστηρίζουν ότι η περιβαλλοντική προστασία έχει και μία οικονομική διάσταση. Όπως δηλώνει η Γερμανίδα ευρωβουλευτής των χριστιανοδημοκρατών Κρίστα Κλας «η μέχρι σήμερα εμπειρία μας από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν ήταν πάντοτε θετική. Μία τέτοια μελέτη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να εμποδίζεται η οικονομική δραστηριότητα. Πρέπει να κάνουμε το σωστό, αλλά στο σωστό πλαίσιο, με λογική διάρκεια και σε καμία περίπτωση με αναδρομική ισχύ».

Το πρόβλημα των γεωτρήσεων σε σχιστολιθικά πετρώματα

Για πρώτη φορά, η νέα οδηγία επεκτείνει την υποχρέωση για υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις γεωτρήσεις για άντληση φυσικού αερίου ή πετρελαίου από τα μέχρι πρότινος αδιαπέραστα σχιστολιθικά πετρώματα με τη βοήθεια νέων τεχνολογικών εφαρμογών. Οι υποστηρικτές των γεωτρήσεων υπόσχονται φθηνή ενέργεια, ενώ οι πολέμιοι κάνουν λόγο για σοβαρούς κινδύνους στο περιβάλλον. Η Αυστρία, η Γερμανία, η Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει στην έκδοση αδειών για τις πρώτες γεωτρήσεις, αλλά φαίνεται να επανεξετάζουν την πολιτική τους υπό το βάρος των αντιδράσεων. Όπως επισημαίνει ο Αυστριακός ευρωβουλευτής Ρίχαρντ Ζέεμπερ «η Αυστρία ενέκρινε δοκιμαστικές γεωτρήσεις, αλλά οι αντιδράσεις ήταν τόσο μεγάλες, ώστε τελικά οι επιχειρήσεις που είχαν αναλάβει τις γεωτρήσεις ουσιαστικά πάγωσαν τα επενδυτικά τους σχέδια. Ξέρουμε ότι το σχιστολιθικό αέριο είναι μία σοβαρή εναλλακτική πηγή ενέργειας. Εδώ λοιπόν χρειάζονται μελέτες, όπως αυτές που προβλέπει η νέα οδηγία, ώστε να διαπιστώσουμε, πρώτον, αν έχουμε τη συναίνεση των πολιτών και δεύτερον αν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον».
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα οι περίοικοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε όσο το δυνατόν πιο αρχικό στάδιο στις διαδικασίες δοαβούλευσης, ενώ το έργο παρακολουθείται από την αρχή μέχρι το τέλος και οι όποιες παρεκκλίσεις αποκαθίστανται από τον ανάδοχο- ο οποίος πάντως θα βγαίνει κερδισμένος από την όλη διαδικασία, υποστηρίζει ο Αυστριακός ευρωβουλευτής. «Αυτό ωφελεί τον φορέα υλοποίησης του έργου που ξέρει ότι, όταν το έργο αρχίσει, μπορεί να προχωρήσει χωρίς αντιδράσεις. Όλα αυτά ανταποκρίνονται στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα στην Ευρώπη, γιατί δεν έχει νόημα να βγάζετε άδεια για ένα έργο και να μην μπορείτε να την αξιοποιήσετε, γιατί έχετε απέναντι τους πολίτες» λέει ο Αυστριακός ευρωβουλευτής στην Deutsche Welle.
Γιάννης Παπαδημητριου, Στρασβούργο
Υπεύθυνος σύνταξης: Στέφανος Γεωργακόπουλος
http://www.dw.de
9/10/13


Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αγωγού ΤΑΡ

Κατατέθηκε σήμερα στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για τον αγωγό TAP, από την Κοινοπραξία κατασκευής και εκμετάλλευσης του έργου.
Η μελέτη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εκπονήθηκε μετά από στενή συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές, που έχουν ήδη εγκρίνει την προμελέτη του αγωγού και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη λεπτομερή όδευση του έργου, τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο περιβάλλον με βάση διεθνή στάνταρντς.

Ο αγωγός TAP θα ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους του Έβρου και θα ακολουθεί παράλληλη διαδρομή με το υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου ως τη Θεσσαλονίκη, απ' όπου θα συνεχίζει βορειοδυτικά προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Το συνολικό μήκος επί ελληνικού εδάφους είναι 543 χλμ. Περιλαμβάνει επίσης έναν σταθμό συμπίεσης στον Έβρο και έναν ακόμη, μελλοντικά στην περιοχή των Σερρών εφόσον αποφασισθεί ο διπλασιασμός της μεταφορικής ικανότητας από 10 σε 20 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

  • Σύμφωνα με την προτεινόμενη όδευση, ο αγωγός θα διέλθει από επτά περιοχές Natura 2000 στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές χωρίς διάνοιξη τάφρου στις διασταυρώσεις με τους ποταμούς (όπως τεχνικές μικροσηράγγων ή οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση).Ο υπεύθυνος του έργου για την Ελλάδα, Ρ. Σκούφιας (Rikard Scoufias), εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της μελέτης, η έγκριση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη κατασκευής του έργου. Παράλληλα η εταιρία θα θέσει τη μελέτη υπόψη των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός, σε σειρά συναντήσεων που προγραμματίζονται από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 18 Οκτωβρίου.

Η κατασκευή του έργου στην Ελλάδα αναμένεται να αρχίσει στα μέσα του 2015 και προβλέπεται να διαρκέσει περίπου 3,5 χρόνια.
 http://www.agelioforos.gr
7/8/13 
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΥΠΕΚΑ: Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, η ΚΥΑ για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλον​τικών Δεσμεύσεων στα Πρατήρια Καυσίμων

ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, 1 Αυγούστου 2013
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ –
ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ,
Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΠΠΔ).


Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε σήμερα την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για το σύνολο των πρατηρίων καυσίμων, που πλέον υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Με την απόφαση αυτή, περισσότερα από 6.000 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους, που προσαρτώνται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. Έτσι, συντομεύεται χρονικά η συνολική διαδικασία αδειοδότησής  τους, μειώνεται το κόστος αδειοδότησης και εξασφαλίζεται ομοιομορφία στους όρους και περιορισμούς που εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων. 
 
Το ΥΠΕΚΑ συνεχίζει, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του, την έκδοση των απαιτούμενων Υπουργικών αποφάσεων για την έκδοση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για όλα τα έργα και δραστηριότητες με μικρές και τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με γνώμονα τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το σύνολο των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β, θα έχει εκδοθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
 ypeka.gr
1/8/13

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Μετατοπίζεται λόγω αναδασμού στο Θρυλόριο ο αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας

ΘΕΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
 
Θα ξεκινά από την ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, θα προσεγγίσει τη χάραξητου κάθετου άξονα Κομοτηνή – Νυμφαία – Μάκαζα και θεωρείται στρατηγικής σημασίας

Με συνολικό μήκος περίπου 180 χλμ και σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός θα καταλήγει στην Stara Zagora της Βουλγαρίας, συνδέοντας έτσι το ελληνικό σύστημα 
φυσικού αερίου με το βουλγαρικό (X)
 

Στη Βουλγαρία θα καταλήγει προκειμένου να καλύψει ενεργειακές ανάγκες, ο αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας. Πρόκειται για αγωγό φυσικού αερίου που θα ξεκινά από την ΒΙΠΕ Κομοτηνής και το περιφερειακό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου. Όπως ειπώθηκε και στη συνεδρίαση του οργάνου την Τετάρτη, το έργο θα προσεγγίσει τη χάραξη του κάθετου άξονα Κομοτηνή – Νυμφαία – Μάκαζα και θεωρείται στρατηγικής σημασίας. Τα μέλη του συμβουλίου ωστόσο, επανέθεσαν το αίτημα των τοπικών κοινωνιών για την αξιοποίηση της φιλικής αυτής ενέργειας για τις ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι παρουσία των εκπροσώπων της κατασκευάστριας εταιρίας, συζητήθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο το θέμα, «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων  του έργου: «Αγωγός φυσικού αερίου διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας και συνοδευτικές εγκαταστάσεις». 

Ο ΑΓΩΓΟΣ

Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας αποτελεί το συμπληρωματικό κλάδο του Αγωγού ITGI προς τα Βαλκάνια. Το έργο χαίρει της πλήρους στήριξης των δύο κρατών, τα οποία έχουν υπογράψει σχετική διακρατική συμφωνία. Ο Ελληνο-Βουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στα ενεργειακά δρώμενα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με συνολικό μήκος περίπου 180 χλμ και σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός θα καταλήγει στη Stara Zagora της Βουλγαρίας, συνδέοντας έτσι το ελληνικό σύστημα φυσικού αερίου με το βουλγαρικό. Η δυναμικότητα του αγωγού, σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι της τάξης των 5 δισ. κυβ. μέτρων. Τον Ιανουάριο του 2011 ιδρύθηκε η Εταιρεία «Natural Gas Interconnector Greece Bulgaria ΕAD» (“ICGB” ΕAD), η οποία είναι υπεύθυνη για την µελέτη, κατασκευή και λειτουργία του αγωγού. Στην εταιρεία συμμετέχουν ισοµερώς η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ και η Bulgarian Energy Holding EAD (BEH EAD). Η ΕΕ αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου αγωγού ως έργο Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τον συμπεριέλαβε μεταξύ των έργων του Νοτίου διαδρόμου που συγχρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης στον τομέα της ενέργειας (EEPR), εγκρίνοντας επιχορήγηση του κόστους κατασκευής του με το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω του αγωγού, σημειώνεται ότι θα μπορεί να διοχετευθεί φυσικό αέριο μέσω Ελλάδος από την περιοχή της Κασπίας ή υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα εισάγεται στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή άλλες εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται ανά την Ελλάδα. 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ 

Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το περιφερειακό συμβούλιο με την προϋπόθεση τη μετατόπιση του, στο κομμάτι που αφορά τους οικισμούς Θρυλορίου και Καλλιθέας. Συγκεκριμένα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας εισηγήθηκαν τη μετατόπιση χωροθέτησης του αγωγού φυσικού αερίου στο τμήμα που διέρχεται από τα αγροκτήματα Θρυλορίου και Καλλιθέας, σύμφωνα με την προτεινόμενη διέλευση του αγωγού, προκειμένου να μην επηρεαστούν τα έργα αναδασμού για τους παρακάτω λόγους: 

Η εν λόγω περιοχή τελεί υπό αναδασμό του οποίου οι διοικητικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και οι επιμέρους  εργασίες τεχνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι τα αποστραγγιστικά και αρδευτικά      δίκτυα, τα έργα αγροτικής οδοποιίας και τις ισοπεδώσεις και επικαλύψεις αρκετών σημείων  της εν  λόγω  περιοχής. Συνέπεια των παραπάνω παρεμβάσεων, οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας των αναδασμών, θα είναι η σημαντική αλλαγή της σημερινής μορφής  των αγροτικών εκτάσεων των αγροκτημάτων των παραπάνω οικισμών. Οι κάτοικοι του οικισμού του Θρυλορίου δια των αιρετών και συλλογικών εκπροσώπων τους έχουν γνωστοποιήσει στην υπηρεσία, η οποία φέρει και την ευθύνη ολοκλήρωσης του αναδασμού, τη βούληση τους για προνομιακή παραχώρηση στην εν λόγω περιοχή, σε όλους τους κτηματίες, αγροτεμαχίων μικρότερης έκτασης, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την εκτέλεση περισσότερων τεχνικών έργων. Θα αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην εν λόγω περιοχή και θα γίνει εκ νέου διανομή αγροτεμαχίων, με αποτέλεσμα η αποζημίωση που θα δοθεί στους παλιούς ιδιοκτήτες δεν θα καλύπτει τους νέους ιδιοκτήτες. Στην εν λόγω περιοχή παραδοσιακά επικρατούσαν δενδροκαλλιέργειες με πιο συνηθισμένες της καλλιέργειες αμυγδαλιάς, καρυδιάς και συκιάς. Σήμερα μέσα στο πνεύμα αναδιάρθρωσης της γεωργικής παραγωγής υπάρχει η τάση για επιστροφή στις παραδοσιακές καλλιέργειες και στην εν λόγω περιοχή έχει αρχίσει να εξαπλώνεται και η καλλιέργεια της ελιάς. Οπότε η κατασκευή του αγωγού θα πρέπει να έχει τις ειδικές προδιαγραφές, για περιοχές με δένδρα. 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Το έργο καταψήφισε η επικεφαλής, της Οικολογίας Αλληλεγγύης Κατερίνα Γεροστεργίου, καθώς όπως είπε: 
Είναι απαξιωτικό προς το περιφερειακό συμβούλιο ως θεσμικό όργανο η έγγραφη αλλά και προφορική απαίτηση της εταιρίας “ICGB AD” να υπερψηφιστεί η ΜΠΕ από το περιφερειακό συμβούλιο και στη συνέχεια να υποβληθεί αίτηση για τροποποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου (ΥΠΕΚΑ). Η «τροποποίηση» αυτή αφορά το βασικό θέμα της χάραξης του αγωγού φυσικού αερίου και συγκεκριμένα της μετατόπισης του αγωγού δυτικότερα στην περιοχή των αγροκτημάτων Θρυλορίου και Καλλιθέας που τελούν υπό αναδασμό, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.  Στη ΜΠΕ γίνεται λόγος για περιβαλλοντικά οφέλη για την περιοχή που προκύπτουν από τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα προέρχονται από την καύση φυσικού αερίου αντί υγρών και στερών καυσίμων, όμως τα οφέλη αυτά δεν αφορούν τις περιοχές του Δήμου Κομοτηνής που διασχίζει ο αγωγός αλλά τη γείτονα χώρα- Βουλγαρία η οποία θα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο.  Στη ΜΠΕ γίνεται λόγος για οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από τη χρήση του φυσικού αερίου στις κεντρικές θερμάνσεις και τις βιομηχανίες των περιοχών που θα τροφοδοτεί ο αγωγός. Πουθενά στο κείμενο και στα σχέδια της ΜΠΕ που εξετάστηκε δε γίνεται λόγος ότι ο αγωγός θα τροφοδοτήσει με αέριο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του Δήμου Κομοτηνής  ώστε να υπάρξουν και στην πραγματικότητα και όχι στα λόγια αυτά τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την περιοχή. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας δεν απάντησε συγκεκριμένα σε σχετική ερώτηση για την προέλευση του φυσικού αερίου το οποίο θα μεταφέρει. Η απάντηση ήταν αόριστη ότι το αέριο μπορεί να προέρχεται ίσως από την Τουρκία, ίσως από τον πλωτό αγωγό που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, ίσως από κάπου αλλού, το οποίο δείχνει προχειρότητα. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας δεν τεκμηρίωσε τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω έργο θεωρείται έργο εθνικής σημασίας, δημόσιας ωφέλειας και γενικά δημοσίου συμφέροντος για την Ελλάδα, όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ με δεδομένο ότι ο αγωγός απλά θα διασχίσει το ελληνικό έδαφος. Να σημειώσουμε για άλλη μια φορά ότι  η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σεβασμό στα οικοσυστήματα που αποτρέπουν την κλιματική αλλαγή μπορούν να οδηγήσουν στη βιώσιμη ευημερία του τόπου μας και των ανθρώπων του». 

Όλγα Τσιούλφα
8/2/13

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Η Γραφειοκρατία «Φρενάρει» τον Αγωγό Αερίου

Σε γραφειοκρατικά εμπόδια, κυρίως περιβαλλοντικού περιεχομένου, εξακολουθεί και «σκοντάφτει» η προσπάθεια επιτάχυνσης της έναρξης των εργασιών κατασκευής για τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, που θα αναβαθμίσει τον περιφερειακό ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας και θα προσφέρει μια νέα εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας στη Βουλγαρία, που έχει υψηλό βαθμό εξάρτησης από τη Ρωσία.

Παρά την ισχυρή πολιτική βούληση των δύο κυβερνήσεων, όσο και των επενδυτών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του project, να το «τρέξουν», η εκκρεμότητα που συνεχίζει να υφίσταται στην ολοκλήρωση των οριστικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), αν και διαδικαστικού χαρακτήρα, αποτελεί έναν από τους πιο σοβαρούς «σκοπέλους» που πρέπει να ξεπεραστούν, πριν «στηθεί» το εργοτάξιο για το σκάψιμο του αγωγού.

Πολλές υπηρεσίες
Με τα σημερινά δεδομένα -και λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις εμπλέκονται πολλές δημόσιες υπηρεσίες και στις δύο χώρες, που δεν διακρίνονται για τον υψηλότερο βαθμό αποτελεσματικότητας στον κόσμο- ο στόχος που υιοθετήθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Μπόικο Μπορίσοφ, στη συνάντησή τους τον περασμένο Δεκέμβρη στην Αθήνα, για «θεμελίωση» του αγωγού τον Μάρτιο του 2013, καθίσταται, στην πράξη, μάλλον φιλόδοξος. «Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν αργότερα μέσα στο 2013, χωρίς προς το παρόν να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια το πότε», εξήγησε στην «Η» πηγή που γνωρίζει λεπτομέρειες για το project, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες γύρω από τις συγκεκριμένες μελέτες, που είναι αδύνατο να προβλέψει την ολοκλήρωσή τους».

Το πρόβλημα, όμως, επηρεάζει και άλλες πτυχές του project. Έτσι, μολονότι από την πλευρά των επενδυτών (σ.σ. ΔΕΠΑ, Edison και Bulgarian Energy Holding) άρχισε κι επίσημα να υλοποιείται το πλάνο για την εξεύρση χρηματοδότησης της επένδυσης, η EBRD, στην οποία απεστάλη το αίτημα, για τη χορήγηση δανείου ικανού να καλύψει το 50% του κόστους κατασκευής του αγωγού, αδυνατεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, όσο δεν υφίσταται η οριστική ΜΠΕ. Με... δεμένα χέρια βρίσκονται και οι τρεις επενδύτριες εταιρείες αφού, χωρίς να έχουν στα χέρια τους τις περιβαλλοντικές μελέτες, δεν μπορούν να λάβουν την τελική επενδυτική απόφαση για το έργο.
Θετικές εξελίξεις
Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, υπάρχουν και θετικές εξελίξεις. Όπως έγινε γνωστό στην «Η» ήδη η ΡΑΕ από ελληνικής πλευράς κι ο αντίστοιχος βουλγαρικός ρυθμιστικός φορέας -δεδομένου ότι πρόκειται για διακρατικό δίκτυο- δρομολογούν τις ενέργειες εκείνες που θα καταστήσουν τον αγωγό ενδιαφέρουσα επιλογή για την αγορά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. Επίσης, οι υπόλοιπες οικομοτεχνικές μελέτες κι αδειοδοτήσεις, που απαιτούνται, έχουν προχωρήσει αρκετά και σε ένα ποσοστό 60%-70% είναι έτοιμες, ενώ έχουν επιλογεί τόσο η διαδρομή, όσο και η χωροθέτηση των κτιρίων εποπτείας της συντήρησης και της λειτουργίας του αγωγού. Στο κομμάτι του finance ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ε.Ε. αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου, έχει αποφασίσει να το στηρίξει χρηματοδοτικά, εγκρίνοντας κονδύλι της τάξης των 45 εκατ. ευρώ.

(από την εφημερίδα "ΗΜΕΡΗΣΙΑ", 21/1/2013)
.energia.gr
21/1/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Η Κομοτηνή στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη 

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...