Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Νόμος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Νόμος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή 2 Απριλίου 2017

Οι Μουσουλμάνοι να σέβονται την ανεκτικότητα και τους νόμους: Angela Merkel

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ  δήλωσε πως οι πρόσφυγες στη χώρα θα πρέπει να σέβονται την ανεκτικότητα, την ανοικτή κοινωνία και την θρησκευτική ελευθερία, την ώρα που σημαίνοντα στελέχη του κόμματός της αξίωναν την απαγόρευση των ξένων χρηματοδοτήσεων σε τεμένη στη Γερμανία.

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

ΥΠΕΚΑ: Έκδοση Εγκυκλίου Εφαρμογής του Νόμου 4178/2013, για Αντιμετώπι​ση της Αυθαίρετης Δόμησης


Σε έκδοση νέας εγκυκλίου εφαρμογής του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, προχώρησε σήμερα το ΥΠΕΚΑ. Κατόπιν ερωτημάτων που κατέθεσαν ιδιώτες και μηχανικοί, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, έδωσε εντολή για κωδικοποίηση και ανάλυση των σημαντικότερων από αυτά προς το Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη. Η σημερινή εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ορισμένα ζητήματα ερμηνείας που έθεσαν μηχανικοί και υπηρεσίες, ενώ απαντά και σε συχνά ερωτήματα ειδικών περιπτώσεων εφαρμογής του νόμου.
 
Σχετικά με το θέμα ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε:
 
«Η εφαρμογή του νέου νόμου για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης έχει ξεκινήσει και προχωρά. Όσο περισσότερο εξοικειώνονται οι μηχανικοί, οι υπηρεσίες και οι πολίτες με τις διατάξεις του νόμου, τόσο περισσότερο κάνουν χρήση των ρυθμίσεων που φέραμε. Για αυτό το λόγο το ΥΠΕΚΑ πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης μηχανικών και υπηρεσιών στην Περιφέρεια. Παράλληλα, εκδώσαμε σήμερα νέα εγκύκλιο εφαρμογής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, για να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες και τα μέχρι στιγμής ερωτήματα, όσο απλά και αν ήταν. Θέλω να τονίσω την ουσιαστική συμβολή των μηχανικών στις ενημερωτικές ημερίδες που πραγματοποιούμε, καθώς τα περισσότερα από τα ερωτήματα που απαντάμε με τη σημερινή εγκύκλιο έχουν προκύψει από τον επιτόπιο διάλογο μαζί τους, κατά τη διάρκεια των μέχρι σήμερα ημερίδων.
Η Πολιτεία με το νόμο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο έχει κάνει το καλύτερο δυνατό για λυθεί επιτέλους το σύνθετο αυτό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα. Ο νέος νόμος είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για τους πολίτες να δηλώσουν το αυθαίρετό τους, ώστε να ωφεληθούν από πολλές δόσεις στην αποπληρωμή του προστίμου και από εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 85%, ειδικά για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα, όσο νωρίτερα ενταχθούν οι πολίτες στις διατάξεις του νόμου, τόσο περισσότερες δόσεις θα έχουν. Σημειώνω ότι για όσους ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου, οι δόσεις για την αποπληρωμή του προστίμου φτάνουν μέχρι τα οκτώμισι χρόνια.
Θέλω όμως να δώσω ιδιαίτερη έμφαση κάτι ακόμη, πολύ σημαντικό: η Πολιτεία έχει πλέον τη βούληση και τα εργαλεία να σταματήσει την αυθαίρετη δόμηση και να εντοπίσει, προοδευτικά, τα αυθαίρετα κτίσματα. Η χώρα άλλαξε σελίδα και η Πολιτεία δεν θα επιδείξει πλέον καμία ανοχή σε τυχόν προσπάθεια δημιουργίας νέας γενιάς αυθαιρέτων. Θέλουμε και μπορούμε να τη σταματήσουμε. Βάζουμε «κόκκινη γραμμή» στην αυθαιρεσία, προχωρούμε τον αναγκαίο χωροταξικό σχεδιασμό, δίνουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο και προσφέρουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιοποιήσουν τα περιουσιακό τους δικαίωμα. Παρουσιάσαμε μία σειρά ρυθμίσεων χρήσιμων και ωφέλιμων για όλους».
 
Ειδικότερα στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται πληθώρα ζητημάτων. Ανάμεσα στις επιμέρους παρατηρήσεις, ξεχωρίζουν οι εξής:
-        Η προθεσμία μεταφοράς δηλώσεων του νόμου 4014/2011 στο νέο νόμο 4178/2013 για όσες δηλώσεις έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή βρίσκονταν σε κατάσταση αρχικής υποβολής λήγει στις 6-2-2014.
-        Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στο νόμο 3843/10 από την οικεία ΥΔΟΜ στις εξαιρετικές περιπτώσεις που το ανείσπρακτο πρόστιμο υπολείπεται των 50 €.
-        Τονίζεται ότι στις μη υπαγόμενες (απαγορευόμενες) περιοχές για την ένταξη στο νόμο συμπεριλαμβάνονται και η όχθη, η παλαιά όχθη και η παρόχθια ζώνη λιμνών, όπως ορίζονται στο άρθρου 1 του ν. 2971/00, δεδομένου ότι διέπονται από το ίδιο καθεστώς προστασίας. Επιπλέον, απαγόρευση υπαγωγής υπάρχει σε αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται μέσα σε ρέμα και δεν εφαρμόζεται συντελεστής πλάγιας απόστασης.
-        Γίνεται σαφές ότι σε περίπτωση ατόμου που εμπίπτει σε περισσότερες από μια ειδικές ομάδες πληθυσμού του άρθρου 17 του ν. 4178/13 επιλέγεται η συμφέρουσα για τον πολίτη.
-        Όσον αφορά τις προβλεπόμενες εκπτώσεις, ειδικά για τις περιπτώσεις που η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη από τους προβλεπόμενους περιορισμούς, τότε σε ένα φύλλο καταγραφής υπολογίζεται το ενιαίο ειδικό πρόστιμο με τους μειωτικούς συντελεστές για την τυχόν αυθαίρετη επιφάνεια εντός των περιοριστικών ορίων και η επιπλέον επιφάνεια σε άλλο φύλλο καταγραφής, υπολογιζόμενου του ενιαίου ειδικού προστίμου χωρίς τη ανωτέρω μείωση.
-        Γίνεται απολύτως σαφές ότι στην έκφραση «ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω» που προβλέπεται στο νόμο, νοείται ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 80%.
-        Διευκρινίζεται ρητώς ότι η ιδιότητα του τριτέκνου αποδεικνύεται και με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-        Διευκρινίζεται ρητώς ότι η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται και με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και με αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
-        Προκειμένου να είναι ξεκάθαρο για όλες τις δικαιοπραξίες, διευκρινίζεται ότι στα συμβολαιογραφικά έγγραφα, που καταρτίζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν σαν αντικείμενο τη σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών, προσαρτώνται αντίγραφα εκ των συνολικών σχεδίων της άδειας δόμησης τα οποία απαιτούνται και υποβάλλονται για την έγκριση δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011, δηλαδή τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης θεωρημένα από την αρμόδια Υ.Δ.Ο.Μ..
-        Ο έλεγχος για την επιλογή της κατηγορίας 4 ή 5 γίνεται με τα πολεοδομικά μεγέθη που προβλέπονται να κατασκευαστούν από την οικοδομική άδεια. Μετά την επιλογή της κατηγορίας, για τον υπολογισμό του προστίμου εφαρμόζονται οι συντελεστές που προκύπτουν από τη σύγκριση των αυθαιρέτων επιφανειών προς τις επιτρεπόμενες επιφάνειες από τους όρους δόμησης που ισχύουν σήμερα στην περιοχή του ακινήτου.
-        Διευκρινίζεται εκ νέου ότι κατά τη διαδικασία υπαγωγής ο ιδιοκτήτης καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός περιγράφει στην τεχνική έκθεση την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη χρήση μόνον ως προς το εμβαδόν και τη χρήση. Ωστόσο γίνεται σαφές ότι σε κάθε περίπτωση (αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης) ο μηχανικός υποβάλλει αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής του κτιρίου.
-        Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις κληρονομιάς ακινήτων με αυθαιρεσίες, όταν στο έντυπο Ε9 του αποβιώσαντος αναφέρεται η αυθαίρετη κατασκευή και ο χρόνος κατασκευής της, τότε θεωρείται ως δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή/και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.
-        Διευκρινίζεται επίσης ρητά ότι σε περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που έχει ρυθμιστεί με το ν. 4014/11, τη διαδικασία μετάβασης της δήλωσης στο ν. 4178/13 μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης.
-        Διευκρινίζεται πλήρως το καθεστώς ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου των σταυλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών ή και αγροτικών ζώων ανεξαρτήτως μεγέθους, ενώ ως συνοδά κτίρια προσωρινής διαμονής για τα οποία ισχύει ο περιορισμός των 35 τ.μ., θεωρούνται κτίρια που διαμένουν άτομα και όχι κτίρια που στεγάζουν σταυλικές εγκαταστάσεις.
-        Γίνεται εκ νέου σαφές ότι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.07.2011, μετά την υπαγωγή τους στο ν. 4178/13 εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων και δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές, οποιοσδήποτε φόρος και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κ.λ.π.). Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης είναι η ισχύς του ν. 4178/13, δηλ. η 8.8.2013.Αντίστοιχα για τις αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης με ολοκληρωμένη υπαγωγή στο ν. 4014/11, δηλ που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου και έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα όλα τα σχέδια και δικαιολογητικά, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης είναι η ισχύς του ν. 4014/11, δηλ. η 21.9.2011.
-        Διευκρινίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου 4178/2013 επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών με τη διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης της ΥΔΟΜ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4178/13, επομένως καταργείται κάθε σχετική διάταξη της υπ’ αριθ.οικ. 9070/12-2-2013 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του ν. 4067/12 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»
-        Στη σημερινή εγκύκλιο εφαρμογής περιλαμβάνεται για πρώτη φορά συγκεκριμένο υπόδειγμα έγγραφης ενημέρωσης της ΥΔΟΜ για τις εργασίες που επιτρέπονται σε όσα ακίνητα έχουν ενταχθεί στο νόμο 4178/2013

Κείμενο εγκυκλίου
 ypeka.gr
4/12/13

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Συγχωροχάρτι σε όσους έχτισαν σε δάση δίχως (;) να το γνωρίζουν

Ξεμπλοκάρουν ιδιοκτησιακά πρώην δασικές εκτάσεις, οι οποίες έχουν πλέον χτιστεί με ευθύνη της διοίκησης. Νέα οριζόντια διάταξη, η οποία προστέθηκε στο σχέδιο νόμου για το Εθνικό Κτηματολόγιο, το οποίο συζητείται αυτές τις ημέρες στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, δίνει συγχωροχάρτι σε όσους έχτισαν σε δάση δίχως (;) να το γνωρίζουν.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλήφθηκε διάταξη - δεν υπήρχε στην αρχική εκδοχή του νόμου που είχε παρουσιαστεί τον περασμένο Μάρτιο - σχετικά με τις εκτάσεις που έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έγιναν, βάσει σχετικής διοικητικής πράξης, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας.

Αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Αυτό μάλιστα εφαρμόζεται και σε ιδιωτικές εκτάσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους) με την προϋπόθεση η μεταγραφή των τίτλων κτήσης να έχει συντελεστεί προ της ενάρξεως ισχύος του νόμου 998/79.

Ωστόσο, παρ' ότι η ρύθμιση αυτή φαίνεται να ξεκαθαρίζει το καθεστώς σε περιοχές που άλλοτε ήταν δάση αλλά σήμερα έχουν δομηθεί, αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνείας. Παραιτείται δηλαδή το Δημόσιο των δικαιωμάτων του και δεν προχωρά σε ιδιοκτησιακή έρευνα σε πρώην δασικές εκτάσεις μόνο και μόνο επειδή μεταγράφηκαν πριν από το 1979;

Παράλληλα, στις συγκεκριμένες εκτάσεις φεύγουν τα εμπόδια για όσους ήθελαν να βγάλουν άδειες για επιπλέον δόμηση. Όπου έχει εκδοθεί νομίμως οικοδομική άδεια, ακόμη κι αν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από το αρμόδιο Δασαρχείο (μέχρι την κύρωση του Δασικού Χάρτη) για έκδοση νέας άδειας προσθήκης.

Επίσης, προστέθηκε άρθρο σύμφωνα με το οποίο δεν επανεξετάζεται - στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 ή της κατάρτισης των δασικών χαρτών - ο χαρακτήρας εκτάσεων για τις οποίες είχαν εκδοθεί από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές πράξεις βεβαιωτικές του μη δασικού τους χαρακτήρα.

Πάντως, από το σχέδιο νόμου εξαφανίστηκε διάταξη σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο έχανε το δικαίωμα να επικαλείται δικαιώματα κυριότητας (ως δάση) σε καταπατημένα ακίνητα άνω των δύο στρεμμάτων, τα οποία σήμερα βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού.

Οικοδόμηση σε «τυφλά οικόπεδα»

Την ίδια ώρα αλλαγές υπάρχουν και στο ζήτημα της δυνατότητας οικοδόμησης σε «τυφλά οικόπεδα» (οικόπεδα που γίνονταν οικοδομήσιμα με την παραχώρηση στον οικείο δήμο μιας λωρίδας γης για τη δημιουργία δρόμου προκειμένου να αποκτά «πρόσωπο» σε κοινόχρηστο χώρο).

Στο… ανανεωμένο σχέδιο νόμου που συζητείται στη Βουλή περιλαμβάνεται και μια επιπλέον διάταξη που διαφοροποιεί τις προβλέψεις για τα τυφλά στην προηγούμενη εκδοχή του σχεδίου νόμου.

Ειδικότερα, προστέθηκε μια ρύθμιση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διατύπωσή της. Σύμφωνα με αυτή, «η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων μπορεί να περιλαμβάνει και τμήματα ακινήτων που είχαν τεθεί μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3937/2011 σε κοινή χρήση, εφόσον εξυπηρετούν οικόπεδα για την κτήση των οποίων έχουν συνταχθεί συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης οικοπέδων πριν την 29/1/2010 μετά από απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μεταγραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου για το Κτηματολόγιο καθώς και η αναφορά στις συμβολαιογραφικές πράξεις ότι τα συγκεκριμένα τμήματα συνορεύουν με δρόμο.

Πάντως, παραμένουν οι διατάξεις της πρώτης εκδοχής του σχέδιο νόμου που προέβλεπε ότι για τη δόμηση σε «τυφλά» οικόπεδα που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο σε εδαφική λωρίδα η οποία έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, απαιτείται προηγούμενη κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων. Κατ' εξαίρεση όμως η δόμηση σε αυτά μπορεί να επιτρέπεται πριν από την κύρωση του δικτύου εφόσον το τμήμα που έχει παραχωρηθεί, έχει τεθεί σε κοινή χρήση και έχει γίνει η σχετική μεταγραφή στον οικείο δήμο ή έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της πρότασης για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ιδιοκτησία για την οποία αιτείται η άδεια δόμησης.

Καταργείται ο ΟΚΧΕ

Ο ΟΚΧΕ (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος) καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στην Κτηματολόγιο ΑΕ, η οποία μετονομάζεται σε Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ). Η κυβέρνηση προβάλλει ότι η επιλογή αυτή έγινε με στόχο, μεταξύ άλλων, τον εξορθολογισμό των φορέων του Δημοσίου και την εξοικονόμηση δαπανών από μισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα. Ο ΟΚΧΕ έχει 34 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 30 είναι μόνιμοι και οι τέσσερις συμβασιούχοι αορίστου χρόνου, οι οποίοι, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, θα ενταχθούν στο δυναμικό του υπουργείου.

Το νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 18 Ιουνίου.
Τράτσα Μάχη
7/6/13

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Η Βουλή απέρριψε την αναπομπή του νόμου για την ΚΡΕΤΥΚ

Ο πρόεδρος Χριστόφιας επικαλείτο αντισυνταγματικότητα. Λευκωσία: Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε την Πέμπτη το απόγευμα την αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
Η επιστολή αναπομπής του νόμου κατατέθηκε στην πρωινή συνεδρία της Ολομέλειας και εξετάσθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου με τη διαδικασία του επείγοντος, για να επανέλθει προς ψηφοφορία το απόγευμα στην Ολομέλεια, μετά το μεσημβρινό διάλειμμα.Υπέρ της αναπομπής τάχθηκαν 15 βουλευτές του ΑΚΕΛ και εναντίον 19 βουλευτές (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΥΡΩΚΟ, Κίνημα Οικολόγων -Περιβαλλοντιστών και ο Βουλευτής Αμμοχώστου Ζαχαρίας Κουλίας), ενώ οι 5 βουλευτές του ΚΣ ΕΔΕΚ τήρησαν αποχή.

Ο αναπεμφθείς νόμος είχε κατατεθεί ως πρόταση νόμου από τους βουλευτές Αβέρωφ Νεοφύτου και Ζαχαρία Ζαχαρίου του ΔΗΣΥ, Άγγελο Βότση του ΔΗΚΟ και Γιώργο Περδίκη των Οικολόγων, η ψήφισή του δε έγινε στην Ολομέλεια της 6ης Δεκεμβρίου 2012.

Με το νόμο αυτόν γινόταν τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, έτσι ώστε να ρυθμίζονται διάφορα θέματα που αφορούσαν τη διαδικασία ανάθεσης της διαχειρίσεως των υδρογονανθράκων σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Ως λόγους αναπομπής του νόμου, ο πρόεδρος Χριστόφιας επικαλείτο με την επιστολή του το ότι η Κρατική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΚΡΕΤΥΚ) συστάθηκε, εγγράφηκε και λειτουργεί ως ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) συμφώνως του περί εταιρειών νόμου και δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα (άρθρο 26) να παρεμβαίνει η Βουλή στον καθορισμό του τρόπου διορισμού των μελών της διοίκησής της και των προσόντων των προσώπων αυτών, όπως προνοεί ο ψηφισθείς νόμος.


Πηγή: ΚΥΠΕ
20/12/12 
---
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

Προς ρήξη με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Τη ρήξη με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), αφού οι διαπραγματεύσεις των τελευταίων μηνών απέβησαν άκαρπες σκοπεύει να προτείνει στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο ειδικός σύμβουλος για τη ναυπηγική βιομηχανία της χώρας, Νίκος Αναστασόπουλος, ο οποίος παράλληλα με δηλώσεις του στη «Ν» σημειώνει ότι ο κλάδος στη χώρα μας δεν θα ανακάμψει ούτε γρήγορα ούτε και εύκολα.
Αναφορικά με το μέλλον των ναυπηγείων στη χώρα μας ο κ. Αναστασόπουλος αναλύοντας τα δεδομένα σημειώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κρίση στη ναυτιλία, αλλά και στη ναυπηγική βιομηχανία. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ταυτόχρονα, προσθέτει, ότι τον κυρίαρχο ρόλο σήμερα τόσο στις ναυπηγήσεις όσο και στις επισκευές διαδραματίζουν οι μονάδες στη Κίνα, τη Κορέα αλλά και την Ιαπωνία. Επιπλέον ο ανταγωνισμός στην περιοχή μας, από τις βαλκανικές χώρες και την Τουρκία εξακολουθεί να είναι ισχυρός, ενώ και τα τρία μεγάλα ελληνικά ναυπηγεία ουδεμία διάθεση προσαρμογής έδειξαν στα νέα οικονομικά δεδομένα. «Θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον διέξοδος στη συγκεκριμένη δραστηριότητα», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα όπως τονίζει στη «Ν», «η κατάσταση είναι τέτοια σήμερα που δεν επιτρέπει τη διατήρηση του συνόλου της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας, αφού ο όγκος εργασιών δεν καλύπτει το break even. Εκεί που διακρίνω, υπό προϋποθέσεις δυνατότητα διατήρησης υγιών επισκευαστικών δυνάμενων είναι στη ναυπηγοεπισκευή, εφόσον βελτιωθεί σημαντικά η διαμόρφωση του κόστους, επανέλθει η αξιοπιστία των εταιρειών στο θέμα τήρησης ημερομηνιών ολοκλήρωσης των εργασιών, εξασφαλισθεί 5ετής συμφωνία ειρήνης με τα σωματεία και λειτουργήσει επιτέλους το αναγκαίο τραπεζικό σύστημα».
Εφόσον ικανοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, ο ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού θεωρεί ότι θα «λυθούν τα χέρια της κυβέρνησης, η οποία θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ζητήσει από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα να στηρίξει την ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία».
Όμως όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά, «ούτε και σε αυτή την περίπτωση, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, θεωρώ ότι μπορούν να παραμείνουν βιώσιμα όλα τα ναυπηγεία».
Οι διαπραγματεύσεις
Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για το μέλλον των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ο κ. Αναστασόπουλος διαπιστώνει ότι: «από τα τελευταία μηνύματα που από όλες τις πλευρές λαμβάνω, από τις επίσημες και ανεπίσημες επαφές που έχω από την πλευρά της ΕΝΑΕ, οι απαιτήσεις έναντι του ελληνικού δημοσίου αυξάνονται.
Για παράδειγμα δηλαδή αναφέρω ότι μου ζητήθηκε η εξασφάλιση της λειτουργίας με νέα εξοπλιστικά προγράμματα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που όμως δεν υπάρχουν λόγω και της κρίσης», ενώ προσθέτει: «Παράλληλα διαπιστώνω και αρνητική διάθεση εξεύρεσης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, κάποιας λύσης, και για το λόγο αυτό θα προτείνω την προετοιμασία της ελληνικής πλευράς, για διεκδίκηση των απαιτήσεών μας και προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος μέσω της νομικής οδού».
Νομοθετική διάταξη
Παράλληλα η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για την υλοποίηση της στρατιωτικής συμφωνίας του 2010 για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
«Σε ό,τι αφορά την ανάκτηση των εδαφών από το ελληνικό δημόσιο και την εκποίηση της κινητής περιουσίας από πλευράς ΕΝΑΕ του εμπορικού τμήματος, η ελληνική πλευρά διαπραγματεύεται ήδη με τις Βρυξέλλες, όλα τα θέματα υλοποίησής της. Καταθέτει μάλιστα μέσα στην εβδομάδα, νομοθετική διάταξη ανάκτησης των εδαφών, κάτι το οποίο από τον Οκτώβριο του 2010 είχε γίνει αποδεκτό από την ΕΝΑΕ και μέχρι τώρα δεν είχε υλοποιηθεί. Αυτό είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα υλοποίησης της στρατιωτικής συμφωνίας», αναφέρει στη «Ν» ο κ. Αναστασόπουλος.
Η στρατιωτική συμφωνία του 2010 αναφέρει ότι τα ναυπηγεία μέχρι το 2025 δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εμπορικές κατασκευές. Θα μπορούν μόνο να ασχολούνται με εργασίες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, αφού με επεξηγηματική επιστολή το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, διευκρίνισε ότι τα ναυπηγεία δεν δικαιούνται να κλείσουν συμφωνίες ούτε με το Πολεμικό Ναυτικό τρίτων χωρών.
Επίσης αναφέρει ότι τα ναυπηγεία χωρίζονται στο στρατιωτικό και εμπορικό μέρος. Η ακίνητη περιουσία θα πρέπει να επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο και τα κινητά στοιχεία να βγουν σε πλειστηριασμό από τα ΕΝΑΕ.
Ωστόσο από ελληνικής πλευράς έχει τεθεί ζήτημα να επιτραπούν στα ΕΝΑΕ να κλείσει συμφωνίες με Π.Ν. τρίτων χωρών. Θέμα που συζητείται ήδη με την κοινότητα σε όλα τα επίπεδα.
Ορατός ο κίνδυνος πτώχευσης
Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, το μόνο έργο που υλοποιείται σήμερα στα ναυπηγεία είναι το υπόλοιπο της κατασκευής τριών πυραυλακάτων. «Λόγω οικονομικών διαφωνιών για τον τρόπο πληρωμών του Πολεμικού Ναυτικού προ τα ναυπηγεία ενεπλάκη το νομικό συμβούλιο του κράτους το οποίο και γνωμάτευσε αρνητικά στην καταβολή κάποιων συμβατικών πληρωμών», αναφέρει ο κ. Αναστασόπουλος και προσθέτει: «Συζητάμε για 12,7 εκατ. ευρώ, άμεσα αλλά μετά τη γνωμάτευση είναι στον αέρα και η δεύτερη ανάλογη δόση του Μαρτίου του 2013.
Πέραν αυτών υπάρχουν απαιτήσεις των ναυπηγείων ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ έναντι του Δημοσίου οι οποίες δεν έχουν ακόμα εξετασθεί», ενώ καταλήγει: «Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, είναι η διακοπή των εργασιών του ναυπηγείου και η αναμονή επίλυσης των θεμάτων. Τυχόν αρνητική έκβαση στην καταβολή των δόσεων οδηγεί μετά βεβαιότητας στην οριστική πτώχευση των ναυπηγείων, που έχουν ήδη υπαχθεί στο άρθρο 99 αλλά εκκρεμεί η έγκριση των συνδιαλλαγών με τους πιστωτές από το δικαστήριο».
Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη επιστολή του προς τον κ. Αναστασόπουλο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Νεώριον, Νίκος Ταβουλάρης, επισήμανε: «Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια "δυσλειτουργία" που προδικάζει, κατά την άποψή μας, ότι τα Νεώριον/Ελευσίνα θα "εκπνεύσουν" πριν καταλήξετε στις προτάσεις σας».
«Το ελληνικό Δημόσιο δεν τήρησε τις υποσχέσεις του»
Ενώπιον δυσάρεστων εκπλήξεων και αντισυμβατικών ενεργειών εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου υποστηρίζει ότι βρέθηκε η διοίκηση των ΕΝΑΕ και ο όμιλος Privinvest, μόλις ανέλαβε τη διοίκηση των ναυπηγείων.
«Κυριότερη από αυτές τις εκπλήξεις ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2010 (όπως αυτή ερμηνεύτηκε από την ελληνική κυβέρνηση, και τους υπουργούς της με δηλώσεις τους), σύμφωνα με την οποία τα ΕΝΑΕ εμφανίζονταν να μην έχουν δικαίωμα να δέχονται παραγγελίες και να κατασκευάζουν πλοία και υποβρύχια για πολεμικό ναυτικό τρίτων χωρών», αναφέρουν τα ΕΝΑΕ.
«Με άλλα λόγια μετά την εξαγορά των ναυπηγείων και προκειμένου το ελληνικό δημόσιο να αποφύγει τις συνέπειες των ενεργειών του κατά το παρελθόν, αποφασίστηκε, χωρίς καμία δική μας υπαιτιότητα, ότι υποχρεωτικά αποκλειστικός μας πελάτης θα ήταν το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, γεγονός που ουσιαστικά αναιρεί το σκοπό της επένδυσής μας. Τα ανωτέρω καθίστανται ακόμη πιο σοκαριστικά, καθώς το ελληνικό δημόσιο αποφάσισε, επίσης, ότι ακόμη και έργα για το ίδιο το ελληνικό δημόσιο δεν θα μπορούσαν να ανατεθούν στα ελληνικά ναυπηγεία αν αποτελούσαν αντικείμενο διαγωνισμού», επισημαίνουν τα ΕΝΑΕ.
«Κανένας ιδιώτης επενδυτής Ελληνας ή ξένος δεν θα μπορούσε να κρατήσει ανοικτά τα ναυπηγεία, αν αποκλειστικός πελάτης είναι το ελληνικό δημόσιο και μάλιστα σε φάση ύφεσης», τονίζουν και προσθέτουν: «Τα δύο προγράμματα υποβρυχίων (που είναι γνωστά ως Αρχιμήδης και Ποσειδών), μπορούν, όπως είναι γνωστό σε όλους, μετά βίας να απασχολήσουν 500 άτομα, για το λόγο αυτό το ελληνικό δημόσιο υποσχέθηκε έργα εν αναμονή της ανάθεσης κατάλληλων συμβάσεων από το ναυτικό ξένων χωρών».
Τονίζεται επίσης ότι το ελληνικό δημόσιο προέβη στην παύση κάθε πληρωμής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
Καταλήγοντας τα ΕΝΑΕ σημειώνουν ότι οι εργασίες στα ναυπηγεία, έπρεπε να ανασταλούν, διότι το ελληνικό δημόσιο δεν τήρησε τις υποσχέσεις του όπως προκύπτουν από το νόμο που ισχύει ώς σήμερα.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ
12/11/12
----
 

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Αναστολή αδειοδοτικής διαδικασίας φ/β σταθμών: Νομικές παράμετροι

Την 10.08.2012 δημοσιεύθηκαν οι υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932 και Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933 Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 2317 Β /10.08.2012) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ. Σύμφωνα με τις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις, αναστέλλεται, από τη δημοσίευσή τους, η διαδικασία αδειοδότησης και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και τροποποιείται η υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/31.01.2012 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η υποβολή νέων αιτημάτων στη ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς καθώς και η εξέταση των αιτημάτων που εκκρεμούν σήμερα. Αντίστοιχα αναστέλλεται η υποβολή νέων αιτημάτων στον αρμόδιο διαχειριστή για προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων. Συνεχίζεται, όμως, η αδειοδοτική διαδικασία για έργα με άδεια παραγωγής και έργα που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Επιπλέον, από τις προβλέψεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης εξαιρούνται τα φ/β στις οικιακές στέγες καθώς και τα έργα που έως την ημερομηνία της αναστολής είχαν ενταχθεί στη διαδικασία fast track.
Σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αποφασίζεται η σημαντική μείωση των τιμών, η οποία καταλαμβάνει πάντως μόνο τις νεοεισερχόμενες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, με τις νέες τιμές θα τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους, μέχρι τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, δεν έχει υποβληθεί αίτηση με πλήρη φάκελο για σύναψη σύμβασης πώλησης καθώς και από σταθμούς για τους οποίους έχει μεν υποβληθεί αίτηση με πλήρη φάκελο για σύναψη σύμβασης πώλησης, πλην όμως η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, δεν γίνει εντός της προθεσμίας των δεκαοκτώ ή τριάντα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης. 
Τα ως άνω περιγραφόμενα μέτρα, τα οποία αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς στοχεύουν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, στη διάσωση της αγοράς ενέργειας από πιθανή κατάρρευση λόγω του «τεράστιου ελλείμματος στον Ειδικό Λογαριασμό εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων και εσφαλμένου σχεδιασμού». Είναι βάσιμο, ωστόσο, να διατυπωθούν συγκεκριμένοι νομικοί ενδοιασμοί σε σχέση με ουσιώδη νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την αγορά ενέργειας και δη τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
Ειδικότερα, νομικά ζητήματα και αντίστοιχες περιπτώσεις αναγκαίας νομικής προστασίας για τους επενδυτές  μπορούν να ανακύψουν λόγω της ζημίας που δύναται να προκύψει σε μία ιδιαίτερα μεγάλη μερίδα επενδυτών λόγω της μη ακριβούς τήρησης από τον αρμόδιο διαχειριστή των εκ του νόμου υποχρεώσεών του κατά την διάρκεια της αδειοδοτικής διαδικασίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υπέρβασης από τον αρμόδιο διαχειριστή, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, της αποκλειστικής τετράμηνης προθεσμίας που προβλέπεται στο νόμο για τη χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης, και δη χωρίς καμία ενημέρωση των επενδυτών, με συνέπεια στην επιβληθείσα με τα ανωτέρω μέτρα αναστολή να υπάγονται και αιτήματα που έχουν υποβληθεί προ ενός και πλέον έτους. Από αυτό και από σειρά άλλων ρυθμίσεων που εμπεριέχονται στις εν λόγω Υπουργικές Αποφάσεις, ανακύπτουν μείζονα θέματα που χρήζουν με βάση τα δεδομένα κάθε επιμέρους περίπτωσης εξειδικευμένης νομικής αξιολόγησης για τη συγκεκριμενοποίηση των τυχόν δυνατοτήτων νομικής προστασίας των επενδυτών.
Επιμέλεια στήλης: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)
29/8/12

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

Φρένο στη δόμηση σε επιβαρημένες περιοχές

Συνταγματικό «φρένο» στην επιδείνωση των πολεοδομικών συνθηκών σε ήδη βεβαρημένες οικιστικές περιοχές βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτα και επομένως ανίσχυρα οποιαδήποτε μέτρα (χωροταξικά - πολεοδομικά) οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμιση.

Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε κατά ένα μέρος την υπουργική απόφαση που τροποποίησε το 2005 το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Ελευσίνας εντάσσοντας διάφορα παλαιά εργοστάσια (Κρόνος, Ιρις κ.λπ.) σε καθεστώς χρήσης «πολεοδομικού κέντρου», μολονότι στο αρχικό ΓΠΣ προβλεπόταν η δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και πρασίνου που είναι απολύτως αναγκαίοι για μια τόσο επιβαρημένη ζώνη όσο αυτή του Θριασίου Πεδίου.
Κάνοντας δεκτή σχετική προσφυγή κατοίκων της ευρύτερης ζώνης, το ΣτΕ έκρινε παράνομη τη μεταβολή των χρήσεων και τη μείωση χώρων πρασίνου, κοινόχρηστων και κοινωφελών λειτουργιών. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πολεοδομική υποβάθμιση των οικιστικών περιοχών του Θριασίου Πεδίου, το δικαστήριο δέχθηκε ότι εν όψει της μεγάλης ανάγκης για εξασφάλιση ελεύθερων χώρων, η υπουργική απόφαση προκαλεί συνταγματικά ανεπίτρεπτη τροποποίηση των πολεοδομικών συνθηκών στην περιοχή. Παράλληλα έκρινε (2877/12) ότι κάθε πολεοδομική αλλαγή οφείλει μόνο να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης.
Προσφυγές
Αντίθετα το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές δύο εταιρειών - ιδιοκτητριών παλαιών εργοστασίων στην ίδια ζώνη, οι οποίες διαμαρτύρονταν, θεωρώντας ότι με τα μέτρα αναμόρφωσης της περιοχής δεσμεύονταν υπέρμετρα οι ιδιοκτησίες τους, ενώ υποχρεώνονταν και σε εισφορά γης.
Το δικαστήριο έκρινε συνταγματικό το νομοθετικό πλαίσιο της εισφοράς σε γη για να εξασφαλίζονται ελεύθεροι κ.λπ. χώροι, ενώ δέχθηκε ότι δεν αδρανοποιείται η οικονομική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αφού επιτρέπονται κατοικίες, ξενοδοχεία 100 κλινών, εμπορικά καταστήματα (πλην υπεραγορών, πολυκαταστημάτων), γραφεία, τράπεζες, εστιατόρια κ.λπ., με συνέπεια να μη θίγεται ο πυρήνας της συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας.
ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line
"Η" Online 10/8 08:04

Τρίτη 7 Αυγούστου 2012

Διευκόλυνση της ένταξης επαγγελματικών εγκαταστάσεων στον νόμο περί αυθαιρέτων, ζητά η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Διευκόλυνση της ένταξης των αυθαίρετων επαγγελματικών εγκαταστάσεων στον νόμο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, ζητά ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Κωνσταντίνος Μίχαλος, από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελο Λιβιεράτο.
Εκτός από διευκολύνσεις στη διαδικασία, η Ένωση ζητά και μείωση των προστίμων που προβλέπει ο νόμος, λόγω της οικονομικής κρίσης.
Η ΚΕΕΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η θεσμοθέτηση τεσσάρων γενικών κατηγοριών χρήσης, μεταξύ των οποίων και η ενότητα Τουρισμός- Βιομηχανία αδικεί τη Βιομηχανία- Βιοτεχνία, καθώς και ότι η χρήση ενιαίων συντελεστών, ανά είδος «παράβασης», για κάθε ακίνητο, ανεξάρτητα της κατηγορίας στην οποία αυτό ανήκει, δημιουργεί σημαντικά αντικίνητρα για τη μη υπαγωγή των επαγγελματικών ακινήτων στις ρυθμίσεις του νόμου.

Η ΚΕΕΕ αναφέρει τέλος ότι: - Τα τεχνικά μεγέθη αυθαιρέτων υπερβάσεων είναι συντριπτικά ανισοδύναμα μεταξύ των διαφόρων χρήσεων. Δηλαδή 100 τμ. αυθαίρετη κατοικία, προσθήκη ή νέο κτίριο, είναι μια πλήρης κατοικία, ενώ 100 τμ. αυθαίρετο βιομηχανικό κτίριο είναι το 5% ή μέχρι και το πολύ 20% ενός βιομηχανικού συγκροτήματος νομίμως υφιστάμενου.
- Η περίπτωση αλλαγής χρήσης που συντριπτικά αφορά στα βιομηχανικά κτίρια είναι μια ιδιάζουσα κατηγορία αυθαιρεσίας που χρειάζεται να «ευνοηθεί» από τον νόμο, σε μια χώρα που ποτέ δεν είχε οργανωμένη χωροταξική πολιτική για τη μεταποίηση, απέκτησε μόλις το 2009 Ειδικό Χωροταξικό Βιομηχανίας και αντιμετωπίστηκε (η μεταποίηση) ως το «μίασμα» της χωροταξίας στα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που εκπονήθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια, για όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας.

7/8/12

Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Ο ρόλος της άγριας πανίδας στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων

Τι αναφέρει νέα έρευνα

Σπουδαίο ρόλο στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων κατείχε η άγρια πανίδα, η προστασία της οποίας ήταν κύριο μέλημα στους αρχαίους χρόνους, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στο χαρακτήρα της θεάς Αρτέμιδος όσο και στις ρυθμίσεις της θήρας μέσω θρησκευτικών κανονισμών.

Τα παραπάνω στοιχεία καταγράφονται σε έρευνα των Χρήστου Σώκου, ερευνητή και διαχειριστή σε θέματα άγριας πανίδας στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας & Θράκης και Περικλή Μπίρτσα, επίκουρου καθηγητή Βιολογίας Άγριας Πανίδας στο Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος/ ΤΕΙ Λάρισας.


Όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη με τίτλο «Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και στη δραστηριότητα της θήρας», οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τη θήρα ωφέλιμη και αξιέπαινη δραστηριότητα για τον άνθρωπο, καθώς αποτελεί μέσο διαπαιδαγώγησης, δοκιμής ικανοτήτων και σύμβολο ελευθερίας.


Ο Ξενοφώντας (430-354 π.Χ.), όπως εξηγεί στο ΑΜΠΕ ο κ. Μπίρτσας, στο έργο του «Κυνηγετικός» αναδεικνύει τη θήρα σε άριστο μέσο διαπαιδαγώγησης των νέων. Θεωρεί τη θήρα απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ώριμου και ολοκληρωμένου πολίτη, καθώς είναι ωφέλιμη για το άτομο επειδή σκληραγωγεί το σώμα και οξύνει τις αισθήσεις και το πνεύμα.


Οι κυνηγοί κάθε εποχής, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση, η οποία ορίζεται από τις παραπάνω τρεις διαστάσεις της θήρας, αναμένεται να αποκομίζουν περισσότερα οφέλη από τη δραστηριότητά τους, σημειώνουν οι δύο ερευνητές.


Δεχόμενοι τη διαχρονικότητα των παραπάνω αξιών, οι σύγχρονοι διαχειριστές θήρας θα πρέπει να τις λαμβάνουν υπ’ όψιν τους, ώστε μέσω αυτών να εξετάζουν την ορθότητα των επιλογών τους, τονίζουν.


Οι αρχαίοι Έλληνες, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν δίνουν έμφαση στην επεξήγηση του νοήματος της θήρας, καθώς δεν εντοπίστηκε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια ερμηνείας των πτυχών και των διαστάσεών της. Ίσως, επειδή για την αρχαία κοινωνία η θήρα ήταν κάτι το αυτονόητο, το απτό και το κοινό, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στη σύγχρονη κοινωνία.


Γι’ αυτό το λόγο, στη σχετική μελέτη έγινε η προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο τρόπος σκέψης των αρχαίων για την πανίδα και τη θήρα, έμμεσα, από τους μύθους, τη θρησκεία, τη φιλοσοφία και την τέχνη.


Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, η θήρα βοηθά τους ανθρώπους να βελτιώσουν και να δοκιμάσουν τις σωματικές και τις πνευματικές τους ικανότητες. Τα οφέλη του κυνηγιού συνοδεύουν τους κυνηγούς και στους άλλους τομείς της ζωής τους και τους βοηθούν να διατηρούνται εύρωστοι, να γίνονται σοφότεροι, έμπιστοι, ετοιμοπόλεμοι και να καλλιεργούν αισθήματα συνεργασίας και αλληλεγγύης.


Η θήρα για τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και καλλιτέχνες


Η δραστηριότητα της θήρας παρουσιάζεται συχνά στη Μινωική και Μυκηναϊκή τέχνη από το 2000 π.Χ. και αργότερα αποτελεί μια εξέχουσα πτυχή της ελληνικής γραμματείας, από την εποχή του Ομήρου, το 800 π.Χ.. Αυτή η ενασχόληση με τη θήρα αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό όλων των τάξεων της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας για την άγρια πανίδα και τη θήρα.


Ο Ξενοφώντας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προτρέπω τους νέους να μην περιφρονούν τα κυνήγια και την υπόλοιπη εκπαίδευση, γιατί από αυτά γίνονται καλοί στα πολεμικά και στα άλλα ζητήματα, από τα οποία είναι απαραίτητο να προέρχεται σωστή σκέψη, λόγος και πράξη».


Ο συσχετισμός της θήρας με τον ηρωισμό καταδεικνύει τον ηρωικό χαρακτήρα της θηρευτικής πράξης και τη δυνατότητά της να εξυψώσει την ανθρώπινη φύση. Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, το κυνήγι είναι επικίνδυνο, αλλά και συναρπαστικό.


Δεν είναι τυχαίο ότι μυθικοί ήρωες, όπως ο Οδυσσέας και ο Θησέας, απέκτησαν μεγάλη υπεροχή, μαθητεύοντας σχετικά με τη θήρα και την υπόλοιπη παιδεία κοντά στον Κένταυρο Χείρωνα, το δάσκαλο των κυνηγών.


Την ίδια εποχή, ο Πλάτωνας (428-348 π.Χ.) αποδοκιμάζει στους «Νόμους» κάθε εύκολο και δόλιο τρόπο σύλληψης των ζώων, όπως τα δίχτυα και οι παγίδες. Τέτοιες μέθοδοι δεν συμβάλλουν στην εξάσκηση του σώματος. Πέρα από αυτό, δεν έχουν καμία παιδαγωγική επιρροή στους κυνηγούς, επειδή έτσι δεν εκτιμούν την κυνηγετική τους επιτυχία, ούτε το θήραμα (μόνο η δυσκολία δίνει αξία στο κυνήγι): "…ο νομοθέτης, για τη θέσπιση νόμων για το κυνήγι… θα πρέπει να επαινέσει το κυνήγι με σκοπό την άσκηση των νέων…".


Μια τρίτη πηγή πληροφοριών είναι το βιβλίο "Ονομαστικόν" του Πολυδεύκη, γραμμένο προς το τέλος του 2 αιώναου μ.Χ.. Πέντε αιώνες μετά τον Ξενοφώντα και τον Πλάτωνα, ο Πολυδεύκης τόνισε εκ νέου ότι οι ψυχικές και σωματικές ικανότητες δοκιμάζονται και ενισχύονται μέσα από τη θήρα.


Σύμφωνα με τον Αθήναιο (2ος-3ος αιώνας μ.Χ.), οι Μακεδόνες δεν επέτρεπαν σε ορισμένους άντρες να ξαπλώσουν κατά τη διάρκεια συμποσίου εφόσον δεν είχαν θηρεύσει κάπρο (αρσενικό αγριόχοιρο) χωρίς δίχτυ. Το δίχτυ περιόριζε το ζώο και η θανάτωσή του ήταν ευκολότερη και ασφαλέστερη για τον κυνηγό. Στη Σπάρτη, τα αγόρια δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στο συμπόσιο προς τιμήν της Αρτέμιδος, εάν δεν είχαν συμμετάσχει σε κυνηγετικές εξόδους.


Εκτός από τα γραπτά κείμενα, μια δεύτερη πηγή πληροφόρησης είναι τα δημιουργήματα των καλλιτεχνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχαίοι Έλληνες κυνηγοί ποτέ δεν απεικονίζονται να θηρεύουν από άρματα, όπως συμβαίνει στην Ανατολή από τους Ασσύριους, Πέρσες και Αιγύπτιους. Οι Έλληνες θηρεύουν ως ιππείς ή συχνότερα πεζοί, ενώ για τους βασιλείς, συνήθως, δεν υπάρχει βασιλική συνοδεία κατά το κυνήγι.


Το πνευματικό αποτέλεσμα της θήρας έχει αναγνωριστεί από τον Ξενοφώντα μέχρι και σύγχρονους διανοούμενους, όπως τον Ρούσβελτ, τον Ορτέγκα και τον Λέοπολντ, επισημαίνουν οι δύο ερευνητές και σημειώνουν πως η θήρα, ως αρχέγονη δραστηριότητα, είναι από τις πρώτες που οφείλουν να αντισταθούν στην αλλοτρίωση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και στην αλόγιστη είσοδο και αδιάκριτη αποδοχή των προτύπων της τεχνολογικής εξέλιξης. 
31/7

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

"Σύμμαχο" το νόμο έχουν οι συμμορίες του χαλκού

Παρά τις τεράστιες ζημιές που έχει υποστεί η ΔΕΗ, δεκάδες βιομηχανίες και χιλιάδες αγρότες, από τις κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρικών καλωδίων, το προσοδοφόρο «σπορ» στο οποίο έχουν επιδοθεί συμμορίες, που πλέον έχουν την «προστασία» και καλάσνικοφ, συνεχίζεται.
Μόνο η ΔΕΗ υπολογίζει τις ζημιές σε ετήσια βάση σε πάνω από 10 εκατομμύρια, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι επιπτώσεις που έχουν υποστεί καλλιεργητές, οι εκμεταλλεύσεις των οποίων έμειναν χωρίς άρδευση, καθώς λόγω των εκτεταμένων κλοπών, η αγορά αδυνατεί να καλύψει τη ζήτηση.

Όπως αποκαλύπτει ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Δάνης Τζαμτζής, οι συμμορίες και τα παράνομα κυκλώματα διακίνησης χαλκού, μέχρι στιγμής έχουν «σύμμαχο» την ισχύουσα νομοθεσία. Δηλαδή ο νόμος επιτρέπει στα φορτία χαλκού «σκράπ» να διακινούνται χωρίς παραστατικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την προέλευσή τους.
Ετσι, ακόμη και αν η αστυνομία βρει ένα όχημα με φορτίο χαλκού, ο ιδιοκτήτης του δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα, αφού η αστυνομία είναι αυτή που θα πρέπει να αποδείξει την προέλευσή τους από παράνομη δραστηριότητα. Ο κ. Τζαμτζής επισημαίνει ότι παρόμοιο καθεστώς ίσχυε και για τον σίδηρο που χρησιμοποιείται για σιδηροδρομικές ράγες κ.λπ., το οποίο όμως καταργήθηκε.
Αντίστοιχη ρύθμιση θα πρέπει να ισχύσει και για το χαλκό, ώστε οι αποδέκτες (μάντρες) του μετάλλου, να είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν την προέλευσή του.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιλελέρ Ρίζος Κομήτσας, με επιστολή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Δένδια και τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αστυνομικών αρχών και του ΣΔΟΕ.
Όπως τονίζει ο Δήμαρχος, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις προς τις τοπικές αρχές, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Συνιστά δε η παρέμβαση του ΣΔΟΕ να στραφεί «στον εντοπισμό των χώρων που καταλήγουν τα κλοπιμαία, ώστε να σπάσει το «απόστημα» του κυκλώματος των κακοποιών, που εκμεταλλεύονται τις περιουσίες των αγροτών του Δήμου Κιλελέρ».
Το φαινόμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα έντονο σε αγροτικές περιοχές της χώρας με εκτατικές αρδευόμενες καλλιέργειες που χρησιμοποιούν αντλητικά συγκροτήματα. Στην περιοχή της Λάρισας, η αντιπεριφερειάρχης Ρένα Καραλαριώτου, με επιστολές της ζητά την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, μεταφέροντας την οργή των αγροτών που, έχουν έρθει πλέον αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο μίας ολοκληρωτικής καταστροφής των καλλιεργειών τους, καθώς δεν μπορούν να αρδεύσουν τα χωράφια.
Η αντιπεριφερειάρχης, τονίζει επίσης ότι η ΔΕΗ δεν διαθέτει πλέον ικανό αριθμό μετασχηματιστών ούτε για να αντικαταστήσει τους κλεμμένους, ούτε για να τοποθετήσει νέους μετασχηματιστές στους αγρότες που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το έτος 2012.
Στην Κωπαίδα τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα. Οι συμμορίες του χαλκού, έχουν μισθώσει ένοπλους κακοποιούς, οι οποίοι συνοδεύουν τις συμμορίες στις καταδρομικές τους επιχειρήσεις, σκορπώντας το φόβο στους καλλιεργητές. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις στα τοπικά αστυνομικά τμήματα, η κατάσταση παραμένει τραγική και όλο και περισσότεροι αγρότες, στην πιο κρίσιμη περίοδο για τις καλλιέργειές τους βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ολοκληρωτικής απώλειας της παραγωγής τους.
Έτσι, τόσο στην περιοχή αυτή, όσο και στον κάμπο των Σερρών, οι αγρότες είναι έτοιμοι να πάρουν το νόμο στα χέρια τους, με ό,τι μπορεί να σημείνει αυτό.
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΔΕΗ, κατά τους τελευταίους μήνες στην Αργολίδα κλάπηκαν 150 μετασχηματιστές από το δίκτυο της ΔΕΗ. Περίπου 40 στην Αρκαδία και δεκάδες στην Ήπειρο. Στο Νομό Ξάνθης, από το 2011 οι κλοπές μετασχηματιστών ανέρχονται σε 85 ενώ από τις αρχές του 2012 κλάπηκαν 30.
(του Μιχάλη Καϊταντζίδη, 20/7/2012)

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Ακίνητα Δημοσίου: Νομικές δυσκολίες και ανεπάρκειες καθυστερούν την "αξιοποίησή" τους

Νομικές δυσκολίες και ανεπάρκειες και προβλήματα με τον χωροταξικό σχεδιασμό καθυστερούν την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία προσπαθεί να «καθαρίσει» περίπου 100 κρατικά ακίνητα φιλέτα τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει στο προσεχές διάστημα.
Αν και η κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δέσμευση να διορθώσει τις νομικές και τεχνικές ανεπάρκειες, να επισπεύσει τον χωροταξικό σχεδιασμό και θα εκδώσει τις άδειες που απαιτούνται για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, όλες οι διαδικασίες αυτές γίνονται με αργούς ρυθμούς.
Έτσι, ελάχιστος αριθμός από τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου θεωρούνται ώριμα προς αξιοποίηση.
Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε γη που ανήκει σε άλλον, ήτοι ο λεγόμενος θεσμός «επιφανείας». Ο θεσμός της «επιφανείας» που ήταν μέρος του Ελληνικού Δικαίου μέχρι το 1946, οπότε καταργήθηκε, θα διευκολύνει τις τιτλοποιήσεις εσόδων από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
Ο νόμος για την επανεισαγωγή του θεσμού της «επιφανείας» προβλέπει μεταξύ άλλων ότι εταιρείες χαρτοφυλακίου ακινήτων (sovereign real estate funds) του Δημοσίου μπορούν να τιτλοποιούν μελλοντικά έσοδα από «εδαφονόμια». Το «εδαφονόμιο» είναι το αντάλλαγμα που θα πληρώνουν οι ιδιώτες στο Δημόσιο για την απόκτηση – μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων – της πλήρους κυριότητας των κτισμάτων που θα οικοδομούνται ή έχουν ήδη οικοδομηθεί στις δημόσιες εκτάσεις.
Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο θεσμός και για να γίνουν οι τιτλοποιήσεις είναι οι εταιρείες χαρτοφυλακίου ακινήτων να έχουν στην κατοχή τους «καθαρά» ακίνητα, που θα διέπονται από συγκεκριμένους όρους χρήσης και αξιοποίησης.

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Κατατέθηκαν οι Πρώτες Αιτήσεις Κατάσχεσης Κατά του ΛΑΓΗΕ Από Παραγωγούς Φωτοβολταϊκών

Σε αιτήσεις κατάσχεσης προς τον ΛΑΓΗΕ έχουν προχωρήσει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, επενδυτές φωτοβολταϊκών λόγω της μη καταβολής των οφειλόμενων σε αυτούς πληρωμών. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την περασμένη εβδομάδα παραδόθηκαν στον ΛΑΓΗΕ οι πρώτες εις βάρος του δικαστικές αποφάσεις κατάσχεσης από απλήρωτους ηλεκτροπαραγωγούς των φωτοβολταϊκών.

Από την πλευρά του, ο ΛΑΓΗΕ προχώρησε σε αιτήσεις αναστολής. Ωστόσο, νομικοί κύκλοι που επικαλούνται οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών, χαρακτηρίζουν αμφιβόλου ποιότητας τα νομικά επιχειρήματα που επικαλείται ο ΛΑΓΗΕ στις παραπάνω αιτήσεις αναστολής, εκτιμώντας, μάλιστα, ότι θα τον φέρουν σύντομα εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης.


Συγκεκριμένα, κύριο επιχείρημα του ΛΑΓΗΕ στις αιτήσεις αναστολής των κατασχέσεων αποτελεί το ότι δεν έχει παραλάβει και καταχωρήσει τα επίμαχα τιμολόγια των παραγωγών οπότε και αμφισβητεί ευθέως το χρέος του.

Ωστόσο, νομικοί κύκλοι των παραγωγών προτίθενται να ζητήσουν Εισαγγελική παραγγελία για απόσπαση των ισοζυγίων – καρτέλας πελάτη του ΛΑΓΗΕ για να διαπιστωθεί το αληθές του ισχυρισμού του. Σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί του ΛΑΓΗΕ αποδειχθούν αναληθείς, μεγάλες είναι οι πιθανότητες για έναν νέο, ποινικό αυτή την φορά, κύκλο δικαστικών διενέξεων ανάμεσα στους παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά και στον ΛΑΓΗΕ.

Αλλά και σε περίπτωση που από τις λογιστικές καρτέλες του ΛΑΓΗΕ προκύψει πως τα τιμολόγια δεν είναι όντως καταχωρημένα, οι ίδιοι νομικοί κύκλοι των παραγωγών έχουν έτοιμες καταγγελίες εις βάρος του ΛΑΓΗΕ στο εποπτεύον Υπουργείο Οικονομικών, στο ΣΔΟΕ και στην Εφορία για μην τήρηση από πλευράς του της φορολογικής νομοθεσίας και του ΚΒΣ σε ποσά δισεκατομμυρίων ευρώ που διαχειρίζεται. Τα τιμολόγια άλλωστε των παραγωγών έχουν παραδοθεί εμπροθέσμως συστημένα στο λογιστήριο του ΛΑΓΗΕ και μάλιστα με λήψη υπογραφής για την παραλαβή από τους υπαλλήλους του.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς, ο ΛΑΓΗΕ «διαρρέει» πως οι υπογραφές παραλαβής των υπαλλήλων του δεν είναι ισχυρές αλλά δεν δίνει πειστική απάντηση στο γιατί στην επίσημη ιστοσελίδα του και συγκεκριμένα στις «Πληροφορίες Λογιστηρίου» υποδεικνύει ρητά στους παραγωγούς να αποστέλλουν τα τιμολόγια τους με απλό ταχυδρομείο και ούτε καν συστημένα. Και εδώ λοιπόν φαίνεται να ανοίγει νέος δικαστικός γύρος εις βάρος του Λειτουργού με την κατηγορία της εξαπάτησης των χιλιάδων ηλεκτροπαραγωγών όσον αφορά τον τρόπο παράδοσης των τιμολογίων τους. «Φανταστείτε δε τι έχει να γίνει όταν από τον τρέχοντα κιόλας μήνα οι χιλιάδες παραγωγοί θα εισρεύσουν στο γραφείο του νομίμου εκπροσώπου του ΛΑΓΗΕ και θα απαιτήσουν σφραγίδα και υπογραφή του για τα τιμολόγια τους, όπως αυτός στα δικόγραφα του ισχυρίζεται. Θα επικρατήσει μάλλον πανδαιμόνιο…», τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι.

Σε κάθε περίπτωση οι χιλιάδες παραγωγοί είναι αγανακτισμένοι αφού από πλευράς τους τονίζουν ότι έχουν πράξει όλα όσα προβλέπει ο νόμος, οι συμβάσεις και ο ΚΒΣ για την εμπρόθεσμη έκδοση και παράδοση των τιμολογίων τους στον ΛΑΓΗΕ, έχοντας μάλιστα πληρώσει από την τσέπη τους πολλών μηνών ΦΠΑ που δεν έχουν εισπράξει και έχοντας ήδη σημαντικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις τράπεζες για τα δάνεια τους. Αντίθετα, όπως χαρακτηριστικά λένε, ο Λειτουργός έχει καταστρατηγήσει κάθε νόμο και σύμβαση και τώρα ακροβατεί επικίνδυνα υποπίπτοντας σε σφάλματα του κοινού ποινικού δικαίου που τον φέρνουν σε μετωπική σύγκρουση με την ίδια την κοινωνία. 
energia.gr

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

Ανεξάρτητοι οργανισμοί θα ελέγχουν τις ΔΕΚΟ που θα ιδιωτικοποιηθούν

Υπέρ της ίδρυσης ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες θα ελέγχουν τις μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές ΔΕΚΟ που θα ιδιωτικοποιηθούν, τάσσεται ο υπουργός Υποδομών και Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκης.
Την Τρίτη μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα, κ. Χόρστ Ράιχενμπαχ, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε, αναφερόμενος στις ιδιωτικοποιήσεις, ότι «πρέπει να ληφθούν διάφορα ρυθμιστικά μέτρα, όταν οι εταιρείες αυτές θα αποκρατικοποιηθούν προκειμένου να λειτουργεί ομαλά η αγορά».
«Η παροχή της τεχνικής βοήθειας δεν αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, τα προγράμματα των ιδιωτικοποιήσεων αυτά καθαυτά. Αφορά τις Ρυθμιστικές Αρχές. Π.χ. μπορεί να χρειαστεί να δημιουργηθεί μια Ρυθμιστική Αρχή για τα ύδατα, για την ποιότητα των υδάτων» συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος ζήτησε την υποστήριξη της Task Force για την υπόδειξη των βέλτιστων διεθνών πρακτικών.
Η ρύθμιση μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών ΔΕΚΟ, που θα ιδιωτικοποιηθούν, προβλέπεται από το νέο μνημόνιο και, σύμφωνα με έμπειρα στελέχη της αγοράς, «κάπου έχει νόημα και κάπου όχι». Η αρχική ιδέα είχε ξεκινήσει από το υπουργείο Υποδομών, όταν κατέστη πια αναπόφευκτη η πώληση των «ασημικών» της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ.
Τότε, προτάθηκε από αξιωματούχους του υπουργείου να ιδρυθεί ρυθμιστική αρχή υδάτων με ισχυρές αρμοδιότητες, καθώς το δημόσιο σχεδίαζε να παραχωρήσει τις πλέον μονοπωλιακές εταιρίες της χώρας. Το σχέδιο της εποχής ήθελε την ρυθμιστική αρχή Υδάτων να εκτελεί ενδεχελείς ελέγχους κοστοστοστρέφειας, να ορίζει αγορανομικά τις τιμές, αλλά και να εποπτεύει την ποιότητα των υδάτων, χάριν της προστασίας των καταναλωτών.
Ρυθμιστική αρχή για τους σιδηροδρόμους υπάρχει από το 2011, κατ' εφαρμογήν σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού, η δε αγορά των σιδηροδρόμων είναι πλέον ανοιχτή για όλους, καθώς έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την είσοδο των ιδιωτών στις ράγες.
Εκεί που τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα είναι στους οδικούς άξονες, που κατασκευάζονται με συμβάσεις παραχώρησης, την Αττική Οδό, την Γέφυρα Ρίου - Αντίρριου και την Εγνατία Οδό. Πρόθεση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο έχει «προικιστεί» με τα δικαιώματα του δημοσίου στα εν λόγω έργα, είναι να δημιουργηθεί ρυθμιστική αρχή αυτοκινητοδρόμων, που θα ρυθμίζει την πολιτική διοδίων.
Αντίθετα, έμπειρα στελέχη του υπουργείου Υποδομών τονίζουν ότι οι συμβάσεις παραχώρησης προέκυψαν κατόπιν διεθνών διαγωνισμών και θεσμοθετήθηκαν με νόμους, γεγονός που συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε ρυθμιστική παρέμβαση θα προσέκρουε στο κοινοτικό κεκτημένο και θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από όσα θα έλυνε.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ
------------

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

ΥΠΕΚΑ : Εξετάζει αποφορολόγηση του λογαριασμού της ΔΕΗ και Τέλος ΑΠΕ

Η μείωση των φόρων και των τελών που βαρύνουν το λογαριασμό του ρεύματος και ισοδυναμούν με το 35% του τελικού ποσού που πληρώνουν οι καταναλωτές, σε συνδυασμό με το έλλειμμα της αγοράς ΑΠΕ και μια ενδεχόμενη αύξηση του ειδικού Τέλους, είναι τα θέματα που εξετάζονται την περίοδο αυτή από τη νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.

Έχοντας απορρίψει μια αύξηση για φέτος στα τιμολόγια, στο υπουργείο μελετούν με ποιο τρόπο θα ελαφρύνουν τους λογαριασμούς ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα της ΔΕΗ, ένα θέμα που πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες να συζητηθεί σε
σύσκεψη αυτή την εβδομάδα μεταξύ της νέας ηγεσίας και του προέδρου της επιχείρησης Αρθούρου Ζερβού.

Στη συνάντηση, τη
μεταξύ των δύο πλευρών, η διοίκηση της ΔΕΗ θα προσκομίσει στοιχεία για τη ρευστότητά της, τα κόστη της, και τους φόρους που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς. «Δεν είναι μόνο οι ΕΦΚ που επιβάλλονται στα καύσιμα του ηλεκτρισμού, υπάρχουν σκέψεις και για τα υπόλοιπα τέλη που πληρώνονται μέσω του λογαριασμού», λένε στο υπουργείο, που περιμένουν να δουν τα στοιχεία που θα τους προσκομίσει η ΔΕΗ προκειμένου να πάρουν τις αποφάσεις τους.
Βέβαια, για να αφαιρεθούν οι ΕΦΚ από το λογαριασμό της ΔΕΗ, και να γίνουν «μεταφορές» αλλού, θα πρέπει πρώτα να βρεθούν άλλα ισοδύναμα μέτρα αφού τα έσοδα έχουν καθοριστεί από τους εφαρμοστικούς νόμους του μνημονίου. Γι’ αυτό και δεν αποκλείεται οι αλλαγές να κινηθούν σε άλλο επίπεδο.

Έρχεται αύξηση τέλους ΑΠΕ ;


Το άλλο θέμα, που είναι συνάρτηση του πρώτου, αφορά στο έλλειμμα των ΑΠΕ. «Θα αντιμετωπιστεί άμεσα», λένε από το υπουργείο, και δεν αποκλείουν μια
αύξηση του Τέλους ΑΠΕ.
Πριν από οτιδήποτε, αναμένουν τις σχετικές εισηγήσεις του ΛΑΓΗΕ και της ΡΑΕ πάνω στο θέμα, επισημαίνοντας ότι το «Τέλος ΑΠΕ παραμένει στο τραπέζι, αφού το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού του λειτουργού δεν μπορεί να περιμένει, και χρειάζεται άμεσα μέτρα».

http://www.energypress.gr/news/YPEKA-:-Exetazei-apoforologhsh-toy-logariasmoy-ths-DEH-kai-Telos-APE 


Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

Νομικές συμβουλές: Άτυπη μεταβίβαση ακινήτου χωρίς συμβόλαιο - χρησικτησία

Είναι βασική αρχή του ελληνικού δικαίου ότι για να αποκτήσει κάποιος ακίνητο στην Ελλάδα πρέπει να συνταχθεί και υπογραφεί συμβόλαιο σε συμβολαιογράφο, το οποίο ακολούθως πρέπει να μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολογικό γραφείο.
Εξαίρεση της υποχρεωτικής μεταβίβασης ακινήτου μόνο με συμβόλαιο είναι η χρησικτησία, στην οποία η κυριότητα ακινήτου μπορεί να αποκτηθεί μετά από εικοσαετή χρήση του (έκτακτη χρησικτησία), έστω κι αν δεν υπογραφεί και μεταγραφεί συμβόλαιο, εφόσον αποδειχθεί ότι η μακροχρόνια χρήση άνω των είκοσι ετών ήταν με την πεποίθηση της κτήσεως κυριότητος.

Στην υπ’αριθ. 621/2004 απόφασή του ο Άρειος Πάγος έκρινε υπόθεση στην οποία κατά τα έτη 1944 και 1965 έλαβαν χώρα άτυπες μεταβιβάσεις της νομής ενός ακινήτου στην Κερασίτσα Αρκαδίας. Συγκεκριμένα, το ακίνητο που ήταν οικόπεδο με κτίσμα, ανήκε αρχικώς στον πατέρα, ο οποίος το μεταβίβασε (δώρισε) διά λόγου και όχι με συμβόλαιο στην σύζυγό του το 1944, λίγο πριν αποβιώσει.
Επομένως, μετά τον θάνατό του το ακίνητο δεν περιελήφθη στην κληρονομία του, διότι το είχε δωρίσει στην γυναίκα του, άρα οι κληρονόμοι του (γυναίκα και παιδιά του) δεν το κληρονόμησαν, αλλά αυτό είχε περιέλθει κατά τη νομή του στην γυναίκα του και μόνο.
Σημειώνεται ότι ενώ για την μεταβίβαση της κυριότητος ακινήτου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή αυτού, για την μεταβίβαση της νομής αρκεί και άτυπη πράξη, χωρίς συμβόλαιο.
Η μητέρα (σύζυγος του αρχικού κυρίου) κράτησε το ακίνητο αυτό από το 1944 έως το 1965, δηλαδή για χρονικό διάστημα πάνω από 20 χρόνια, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι το 1964 απέκτησε την κυριότητά του με έκτακτη χρησικτησία.
Το 1965 η μητέρα δώρισε ατύπως πάλι, χωρίς συμβόλαιο, το ακίνητο στην μία κόρη της, η οποία αν και ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το κράτησε ως δικό της, είτε με δικές της ενέργειες απ’ αυτού, είτε με ενέργειες συγγενών της, κατόπιν όμως δικών της οδηγιών.
Το 1992 ένας αδελφός της κόρης εισήλθε στο ακίνητο και το κατέλαβε, υποστηρίζοντας ότι είναι δικό του. Ο κόρη που το είχε λάβει με άτυπη δωρεά από την μητέρα της το 1965, άσκησε αγωγή στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως, το οποίο την δικαίωσε, με το αιτιολογικό ότι η μητέρα είχε γίνει κυρία του ακινήτου με νομή αυτού για πάνω από 20 χρόνια (1944 έως 1965), ενώ η κόρη είχε γίνει κυρία αυτού επίσης με χρησικτησία, με άσκηση νομής για πάνω από 20 έτη, από το 1965 που της το δώρισε ατύπως η μητέρα της, μέχρι το 1992, όταν ο αδελφός της το κατέλαβε αποβάλλοντάς την από τη νομή.
Ο ηττηθείς διάδικος άσκησε έφεση, αλλά και το Εφετείο Ναυπλίου έκρινε με τον ίδιο τρόπο, δικαιώνοντας την κόρη. Ο αντίδικος άσκησε αναίρεση στον Άρειο Πάγο, ο οποίος επικύρωσε τις αποφάσεις των δύο πρώτων δικαστηρίων, διότι έκρινε ότι για την μεταβίβαση της νομής (από τον σύζυγο προς την σύζυγό του το 1944 και από την μητέρα στην κόρη το 1965), δεν ήταν αναγκαία η σύνταξη συμβολαίου.
Επίσης έκρινε ότι ισχύει μεν ο κανόνας ότι για την κτήση κυριότητος μεταξύ συγκυρίων απαιτείται όχι απλή άσκηση νομής αλλά και γνωστοποίηση προς τον συγκύριο περί της ενάρξεως ασκήσεως αποκλειστικής νομής, αλλά ότι αυτός ο κανόνας δεν ισχύει όταν δεν έχει σχηματισθεί κληρονομία και συγκυριότητα επί ενός ακινήτου. 
Αυτό συνέβη και στην ανωτέρω υπόθεση, όπου ο πατέρας το 1944 είχε μεταβιβάσει τη νομή του ακινήτου στην σύζυγό του και έτσι όταν αργότερα ο πατέρας απεβίωσε, το συγκεκριμένο ακίνητο δεν ήταν μέρος της κληρονομίας του για να κληρονομηθεί από σύζυγο και τέκνα του και να σχηματισθεί συγκυριότητα, αλλά ανήκε κατά τη νομή ολόκληρο στην σύζυγό του και μόνο, η οποία όταν μετά είκοσι έτη κατέστη κυρία αυτού, εδύνατο να μεταβιβάσει με την σειρά της ατύπως τη νομή στην κόρη της, ώστε εφόσον κι εκείνη ασκούσε νομή επί είκοσι τουλάχιστον έτη, θα μπορούσε, όπως και τελικώς έγινε, να καταστεί κυρία αυτού με χρησικτησία.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws. bm-bioxoi@otenet.gr και ktimatologiolaw@yahoo.gr

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...