Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥπΑνΥπ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥπΑνΥπ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Η Ελλάδα και τα πρόστιμα. -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αντιμέτωπη με την επιβολή προστίμων από Ευρωπαϊκά Δικαστήρια είναι η Ελλάδα.
Σύμφωνα με έγγραφα που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από την κυβέρνηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου αρκετές είναι οι υποθέσεις για τις οποίες η Ελλάδα βρέθηκε ή βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή επιβολής προστίμων.
Συγκεκριμένα, σε 480 ελληνικές υποθέσεις έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Αυτές κατά κύριο λόγο αφορούν στην εύλογη διάρκεια της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δίκης.

Ακόμη , η Ελλάδα για 12 παραβάσεις αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων, βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή επιβολής προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν έχει εκτελέσει προηγούμενες αποφάσεις του.

Υπουργείο Εξωτερικών
Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Βενιζέλου «οι παραβάσεις που εκκρεμούν στο πλαίσιο του άρθρου 260 ΣΛΕΕ, το οποίο αφορά την απειλή επιβολής προστίμων λόγω μη εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ είναι 12 (σ.σ. παραβάσεις) αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων. Σε μια μόνο απόφαση (Ανεξέλεγκτες χωματερές- αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ) έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία επαπειλείται ημερήσια χρηματική ποινή και κατ΄ αποκοπήν πρόστιμο. Αυτήν τη χρονική στιγμή, πάντως, η Ελληνική Δημοκρατία δεν πληρώνει πρόστιμο για κάποια υπόθεση».
Όπως εξηγεί ο κ. Βενιζέλος, ο χειρισμός των υποθέσεων αυτών, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, γίνεται από το υπουργείο Εξωτερικών (Ειδική Νομική Υπηρεσία ΕΕ) σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία. Η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της ΕΕ, εφόσον η υπόθεση φτάσει εκεί, είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Εξωτερικών δια της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, Τμήματος Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του υπουργείου Εξωτερικών είναι ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, η νομική τεκμηρίωση των επιχειρημάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας αλλά και η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ με στόχο την αποτροπή επιβολής χρηματικών κυρώσεων.
Όπως αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών σε 480 ελληνικές υποθέσεις έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ, οι οποίες αφορούν ως επί το πλείστον τέσσερις μεγάλες κατηγορίες υποθέσεων α) εύλογη διάρκεια πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δίκης και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής (αφορούν περίπου τα 2/3 των υποθέσεων), β) υπερβολική και αυθαίρετη αστυνομική βία γ) συνθήκες κράτησης και χορήγηση ασύλου και δ) ελεύθερη σύσταση σωματείων και ενώσεων.

Υπουργείο Περιβάλλοντος
Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης διαβίβασε στη Βουλή έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με τα οποία στην παρούσα χρονική περίοδο, εκκρεμούν 6 υποθέσεις καταγγελιών για τις οποίες έχει εκδοθεί 1η καταδικαστική απόφαση του ΔΕΕ, ενώ για ορισμένες από αυτές επίκειται 2η προσφυγή στο ΔΕΕ για την επιβολή προστίμου.
Οι υποθέσεις συνοπτικά έχουν ως εξής:
1. Καταγγελία 2001/2773: απόβλητα ανεξέλεγκτες χωματερές στην Ελλάδα. Το θέμα της υπόθεσης αυτής είναι η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Υποχρέωση για διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση συνόλου ΧΑΔΑ.

2. Καταγγελία 2004/2030: Διαχείριση αστικών λυμάτων σε 24 οικισμούς. Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2001, αφορά στη μη επαρκή κάλυψη σε δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 24 οικισμών που έπρεπε να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μέχρι το 2000.

3. Καταγγελία 1999/4336: Εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου- σύστημα επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο. Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1999 αφορά τη μη επαρκή κάλυψη της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου Δυτικής Αττικής (δήμοι Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίων, Ασπροπύργου) με αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων.
4. Καταγγελία 2187/2003: Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2003 αφορά τον ελλιπή εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και έλλειψη υποδομών διάθεσής τους. Σε αυτήν εντάχθηκαν και επιμέρους καταγγελίες για την Αυλίδα και τον Ασωπό.
5. Καταγγελία 2010/2074, C-297/11: Κατάρτιση και αποστολή σχεδίων διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταμών. Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010 αφορά στην καθυστέρηση κατάρτισης και αποστολής στην ΕΕ σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής επιφανειακών υδάτων κατά παράβαση οδηγίας.
6. Καταγγελία 2007/2384 Μέτρα προστασίας λίμνης Κορώνειας. Η υπόθεση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 αφορά τη ρύπανση της λίμνης Κορώνειας με αποτέλεσμα την καταστροφή του οικοσυστήματος της λίμνης και παραβίαση οδηγιών για προστασία οικοσυστημάτων.

Στο έγγραφο γίνεται αναφορά και στην υπόθεση για τον ΧΑΔΑ του Κουρουπητού. Η Ελλάδα καταδικάστηκε και υποχρεώθηκε σε καταβολή προστίμου από το 2000 έως το 2001. Η υπόθεση έκλεισε τον Ιούλιο του 2001 και συνολικά καταβλήθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ.

Υπουργείο Υποδομών
Το υπουργείο Υποδομών αναφέρει τις εξής υποθέσεις:
1. Παράβαση 2008/2095 εφαρμογής οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Κινήθηκε διαδικασία επιβολής προστίμων και το υπουργείο τον περασμένο Μάιο έστειλε έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αναθεωρημένο σύστημα επιδόσεων όπως καταρτίστηκε από την ΟΣΕ ΑΕ και αναμένεται η απάντηση.

2. Παράβαση 2009/4602 σχετικά με το πλαίσιο παροχής οδικής βοήθειας στην Ελλάδα. Το υπουργείο προέβη σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ενημερώθηκε η ΕΕ.

3. Παράβαση 2012/2181 για τη μη κύρωση από την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας του 2006 για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου μεταξύ των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η συμφωνία κυρώθηκε από τη Βουλή τον Νοέμβριο του 2013.

4. Παράβαση 2011/4083 που αφορά στο ν. 3669/2008 περί δημοσίων έργων και ειδικότερα το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε καταγγελία από εργοληπτικές επιχειρήσεις με ψηλό βαθμό πτυχίου, για την αδυναμία τους να συμμετέχουν σε έργα που απαιτείται μικρότερος βαθμός πτυχίου, μια και ο νόμος μέσα από τα μητρώα εργοληπτικών επιχειρήσεων έχει κατηγοριοποίηση. Η διαπίστωση η μη παραβίασης θα αποφασιστεί στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης σε υψηλότερο επίπεδο, κατά το οποίο θα αξιολογηθούν και στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις ΜΜΕ.

5. Παράβαση 2012/2183 για μη ορθή εφαρμογή Οδηγίας για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων τον Ιανουάριο του 2013 κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υπουργική απόφαση για την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών και αναμένεται από το υπουργείο αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

6. Παράβαση2013/2029 για μη συμμόρφωση της Ελλάδας προς οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Τον Οκτώβριο ψηφίστηκε νόμος στη Βουλή για τις Δημόσιες Υπεραστικές Μεταφορές Επιβατών και τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών. Σε εκκρεμότητα παραμένει η διαδικασία για την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου φορέα διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων.

7. Παράβαση 2013/2154 για μη κύρωση κρατικής συμφωνίας για το λειτουργικό τμήμα του Εναέριου Χώρου Blumed Fab. Η συμφωνία κυρώθηκε από τη Βουλή τον Νοέμβριο.

8. Παράβαση 2011/2010 για ασυμβατότητα διατάξεων της διμερούς συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας με το δίκαιο της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει προειδοποιητική επιστολή θεωρώντας ότι η εν λόγω συμφωνία ενδέχεται να παρεμποδίζει την ίση μεταχείριση των αεροπορικών εταιρειών της ΕΕ και ότι παρέχει τη βάση για την επιβολή τελών υπερπτήσης της Σιβηρίας, τα οποία ενδεχομένως είναι παράνομα με βάση τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ. Οι ελληνικές Αρχές απέστειλαν απάντηση τον Μάιο του 2011 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτάθηκε στη ρωσική πλευρά τροποποίηση της Διμερούς Αεροπορικής Συμφωνίας κάτι που μέχρι στιγμής δεν έγινε αποδεκτό. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

9. Παράβαση 2013/2039 για τα αερολιμενικά τέλη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Τα ισχύοντα αερολιμενικά τέλη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών επιβαρύνουν τους μη ελληνικούς προορισμούς 35% περισσότερο σε σχέση με τους εγχώριους. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπρόσθετα υποστηρικτικά στοιχεία και έκθεση του Διεθνούς Οίκου PriceWaterhouseCoopers για την ανάλυση του κόστους.

Υπουργείο Ανάπτυξης

Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου γίνεται γνωστό ότι υπήρξε μια καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 2009 λόγω μη ενσωμάτωσης οδηγίας για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών. Η οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο το 2009.

elzoni.gr
9/12/13

Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

ΥπΑνΥπ: «Σύντομα μπορούν να ξεκινήσουν» οι διαδικασίες για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ .... Παράδοση του υπουργείου Μεταφορών στον Μιχ. Χρυσοχοΐδη

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
-
Κωστής Χατζηδάκης (απερχόμενος Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων):
Με ιδιαίτερη χαρά παραδίδουμε σήμερα τον πρώην Τομέα Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, νυν Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στην καινούργια πολιτική ηγεσία, στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που καίτοι υπήρξαμε αντίπαλοι κατά το παρελθόν πάντοτε νομίζω είχαμε ένα σεβασμό ο ένας για τον άλλον.
Τον διαδέχτηκα με μια χρονική καθυστέρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ο ίδιος με διαδέχεται εδώ στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παρ” ότι σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους είχαμε μάθει να συνεργαζόμαστε και από το παρελθόν αναγνωρίζοντας και οι δυο νομίζω την ανάγκη της συνεννόησης και το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ και πέρα στο πλαίσιο της Κυβέρνησης Σαμαρά.


Θέλω επίσης να υποδεχτώ με ιδιαίτερη χαρά τον παλιό συνάδελφο και φίλο από την εποχή της ΟΝΝΕΔ το Μιχάλη Παπαδόπουλο ο οποίος αναλαμβάνει Υφυπουργός στο ίδιο Υπουργείο και να ευχηθώ και στον κ. Χρυσοχοΐδη και στον κ. Παπαδόπουλο καλή επιτυχία.
Δεν πρόκειται να εκφωνήσω κανένα λόγο, δυο τρεις παρατηρήσεις θέλω να κάνω.
Ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν θυμάστε πως ήταν η κατάσταση και σε αυτό τον τομέα. Ενδεικτικά θέλω να πω ότι σχεδόν όλα, τα περισσότερα πάντως τεχνικά έργα αν δεν ήταν υπό κατάρρευση είχαν πολύ μεγάλα προβλήματα, και τα λεωφορεία της ΟΣΥ είχαν πρόβλημα με καύσιμα για να κινηθούν τους επόμενους μήνες.
Στο ένα χρόνο που πέρασε δεν υπήρξαν φυσικά θαύματα, αλλά νομίζω κάθε καλόπιστος παρατηρητής μπορεί να δεχτεί ότι υπήρξαν σημαντικά βήματα μπροστά.
Κάναμε μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις στα δημόσια έργα που διευκολύνουν το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας, αναφέρομαι στο θεσμό της διαιτησίας, αναφέρομαι στις διευκολύνσεις με τις εγγυητικές επιστολές κλπ.
Στον ένα χρόνο αυτό δημοπρατήθηκαν ή συμβασιοποιήθηκαν 60 έργα στον τομέα των μεταφορών ύψους 2,5 δις ευρώ. Ολοκληρώθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά. Το Μετρό της Αθήνας προχωρεί κανονικά σε μερικές μέρες σε ένα μήνα περίπου θα παραδοθούν ακόμη τέσσερις σταθμοί στα νότια προάστια και το Σεπτέμβριο ο σταθμός στο Χαϊδάρι. Τα έργα του Μετρό από το Χαϊδάρι στον Πειραιά συνεχίζονται κανονικά.
Υπογράφηκε η σύμβαση για την επέκταση του Τραμ στον Πειραιά. Προχωρούν και τα έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης παρά τα προβλήματα που είχαμε στην αρχή και μέχρι πρόσφατα με τη ρευστότητα της εταιρείας του αναδόχου. Μάλιστα τώρα εντός των ημερών θα υπογραφεί και επισήμως και η σύμβαση για την επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Παράλληλα προχωρούν τα σιδηροδρομικά έργα. Πρόσφατα υπογράφηκαν τα έργα για το Θριάσιο και τα έργα από τη Ροδοδάφνη στον Ψαθόπυργο,
Επίσης προχωρούν και έργα εκσυγχρονισμού των αστικών συγκοινωνιών.Όπως ξέρετε έχει κλείσει το θέμα με το έργο της τηλεματικής και επίσης μέσα στο καλοκαίρι θα υπογραφεί η σύμβαση για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ένα έργο πολύ σημαντικό καθώς προβλέπεται να τοποθετηθούν και μπάρες στο Μετρό πράγμα το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής.
Επίσης όλο αυτό τον χρόνο αντιμετωπίστηκαν όλα τα ρυθμιστικά ζητήματα σε σχέση με τα περιφερειακά αεροδρόμια. Υπήρξε θεσμική παρέμβαση για την ΥΠΑ και σήμερα είναι σημαντικό ότι για τις δυο δέσμες που έχει μπροστά του το ΤΑΙΠΕΔ να χειριστεί, έχουμε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και από αξιόπιστους Ομίλους.
Θέλω επίσης να πω ότι έγινε σοβαρή δουλειά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο έργο που αποκαλείται «rural broadband», την ευρυζωνική σύνδεση των απομακρυσμένων περιοχών, που είναι επίσης εντός των ημερών έτοιμο να προχωρήσει με τον διαγωνισμό, όπως επίσης και στην προεργασία που έγινε μεταξύ των άλλων και σε νομικό επίπεδο και σε επίπεδο συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο «οπτική ίνα στο σπίτι» που πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να προχωρήσει με ΣΔΙΤ.
Κυρίως όμως θέλω να αναφερθώ κλείνοντας σε δύο σημαντικά θέματα, στους αυτοκινητοδρόμους και στον ΟΣΕ. Για τους αυτοκινητοδρόμους ξέρετε ότι μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις είμαστε στην τελική ευθεία, έχουμε στείλει πια σήμερα όλα τα κείμενα που απαιτούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο την έγκριση από την Κομισιόν έτσι ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η Κυβέρνηση στην κατάθεση των συμβάσεων στη Βουλή, προκειμένου να υπάρξει η έγκρισή τους από τη Βουλή.
Θέλω να πω ότι για μένα αυτό είναι μια μεγάλη ικανοποίηση και προσωπική αν θέλετε ικανοποίηση, διότι δεν ήταν καθόλου αυτονόητο όταν ξεκινούσαμε πέρσι τέτοιο καιρό γι΄ αυτή την προσπάθεια ότι το πράγμα θα εξελισσόταν θετικά. Εξελίχθηκε θετικά και νομίζω ότι είναι μια επιτυχία της χώρας.
Θέλω επίσης να πω ότι εάν υπάρξει μια απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ, που θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει σε πολύ λίγες μέρες, πλέον αίρονται όλα τα νομικά εμπόδια σε σχέση με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την αποκρατικοποίησή της κι επομένως λογικά σε πολύ λίγες μέρες, σε 10 μέρες, σε 15 μέρες, κάτι τέτοιο, θα μπορέσει να ξεκινήσει και η αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ROSCΟ, της εταιρείας συντήρησης, πράγμα για το οποίο ενδεχομένως κάποιος να πίστευε πριν από κάμποσα χρόνια ότι ήταν στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας.
Κι όμως, όλη αυτή τη χρονιά έγινε μια δύσκολη δουλειά, νομική δουλειά, γιατί υπήρχαν απίστευτες δυσκολίες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και τώρα πια είμαστε στο παρά ένα σε σχέση με την εκκίνηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης.
Για όλα αυτά είχα στο πλευρό μου τους Γενικούς Γραμματείς φυσικά του τομέα, αλλά πάνω απ΄ όλα το Σταύρο Καλογιάννη, στενό μου συνεργάτη, έναν πολύ ευγενή άνθρωπο, έναν έντιμο άνθρωπο και το υπογραμμίζω τη λέξη «έντιμος», γιατί ξέρετε τη σημασία που έχει ειδικά σε αυτό το Υπουργείο η εντιμότητα, ο οποίος χειρίστηκε τα θέματα με τον καλύτερο τρόπο.
Βεβαίως υπάρχει μια καινούρια δομή στην Κυβέρνηση, ήταν απόφαση των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Σταύρος θα προσφέρει τον καλύτερό του εαυτό όπως έκανε πάντοτε άλλωστε και στη Βουλή των Ελλήνων όπου η φωνή του και η γνώμη του θα είναι παραπάνω από χρήσιμες.
Επίσης να ευχαριστήσω με την ευκαιρία, αν και δεν υπηρέτησε αυτόν τον τομέα, τον Υφυπουργό που ήταν μέχρι πρότινος αρμόδιος για τα θέματα του ΕΣΠΑ, τον Κυριάκο Βιρβιδάκη, ο οποίος τους λίγους μήνες που ήταν σε αυτή την καρέκλα και ο ίδιος βοήθησε τόσο για την ομαλή πρόοδο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όσο και για τον σχεδιασμό του επόμενου ΕΣΠΑ.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι μας κι εμείς που ήμασταν μέχρι πρότινος σε αυτές τις καρέκλες και οι καινούριοι που έρχονται, δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι έχουμε μπροστά μας μία εθνική προσπάθεια. Δεν έχουν σημασία λοιπόν ούτε τα πρόσωπα, ούτε τα κόμματα, αυτό που μετράει τώρα είναι η Ελλάδα. Να καταλάβουμε ότι τη μάχη αυτή δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να την κερδίσουμε. Και σε αυτό το Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο των έργων κατεξοχήν, αυτό που θα δικαιώσει την προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι το απτό το μετρήσιμο το χειροπιαστό έργο.
Αυτό είναι που προσπαθήσαμε να κάνουμε το χρόνο που πέρασε κι αυτό είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, οι δυο Μιχάληδες οι οποίοι μας διαδέχονται.

Μιχάλης Χρυσοχοίδης (Νέος Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων):
Ευχαριστώ πολύ Κωστή.
Κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι έμπειρος Υπουργός, έχω θητεύσει σε δύσκολα Υπουργεία στο παρελθόν, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω και να σας κάνω γνωστό ότι αυτή η εποχή είναι μια εξαιρετικά διαφορετική εποχή, με πολύ μεγάλες δυσκολίες και απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες από την πλευρά του πολιτικού προσωπικού και των Πολιτικών που αναλαμβάνουν τη διοίκηση Υπουργείων, για να μπορέσουν πράγματι να έχουν αυτό που είπε ο κ. Χατζηδάκης προηγουμένως: Να έχουν αποτελέσματα πάνω σε μετρήσιμους στόχους.
Αυτή είναι και η αξία της πολιτικής και αυτό είναι και η αξία του Πολιτικού που τόσο έντονα αμφισβητείται το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας της κρίσης. Άρα λοιπόν, καλούμαστε σήμερα αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μαζί με το Μιχάλη Παπαδόπουλο, έναν εκλεκτό συνάδελφο ο οποίος έχει μακρά θητεία στη Βουλή, καλούμαστε μαζί με τους συνεργάτες μας τους Γενικούς Γραμματείς και τη Διοίκηση να απαντήσουμε ακριβώς σε αυτή την πρόκληση: Να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής, να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, για να διαμορφώσουμε ξανά ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
Όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Χατζηδάκης προηγουμένως, το πρόβλημα δεν είναι ιδεολογικό. Και να έχουμε ενδεχομένως ιδεολογικές διαφορές μεταξύ μας, αυτό δεν έχει καμία σημασία σήμερα. Το πρόβλημα ανάγεται στην εθνική και δημόσια σφαίρα, δηλαδή κατά πόσο μπορούμε όλοι εμείς να συνεννοηθούμε για να υπερβούμε όλοι μαζί την κρίση.
Κατ’ αυτή την έννοια η σημερινή Κυβέρνηση η οποία ορκίστηκε σήμερα αλλά και η πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί στη Βουλή, ουσιαστικά είναι ενταγμένη σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το σχέδιο.
Νομίζω δεν υπάρχει άλλη προτεραιότητα στο μυαλό κανενός από αυτούς που σήμερα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και όσοι ενδεχομένως έχουν διαφορετικές σκέψεις, διαφορετικές στοχεύσεις είναι σε μια διαφορετική κατεύθυνση, τουλάχιστον εμένα προσωπικά με αφήνουν αδιάφορο και η προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι μαζί είναι να υπερβούμε και αυτούς.
Με τον Κωστή Χατζηδάκη έχουμε πράγματι μια πορεία μέσα από μια αντιπαλότητα πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και αρκετά μεγάλες συγκλίσεις σε μια σειρά από ζητήματα που κυρίως είχαν να κάνουν με τον εκσυγχρονισμό της χώρας.
Θέλω επίσης να εξάρω την παρουσία, το ήθος, την εντιμότητα ενός πολύ σπουδαίου πολιτικού του Σταύρου Καλογιάννη, με τον οποίο με συνδέουν δεσμοί πολλά χρόνια τώρα και με αυτόν μέσα από την αντιπαλότητα αλλά και τη συνεργασία που είχαμε μέσα στη Βουλή σε πολλές περιπτώσεις σε πολλά θέματα, ακόμη κι όταν διαφωνήσαμε ουσιαστικά ήταν αποτέλεσμα μιας εποικοδομητικής και δημιουργικής αντιπαράθεσης.
Εδώ έχουμε να κερδίσουμε δυο στοιχήματα. Απευθύνομαι για το πρώτο στοίχημα σε εσάς που υπηρετείτε στο Υπουργείο, στους συνεργάτες δημοσίους υπαλλήλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου. Λένε πως οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αντιπαραγωγικοί, το δημόσιο είναι αντιπαραγωγικό. Εδώ κατ” εξοχήν όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης προηγουμένως καλούμαστε ως δημόσιο, μέσα από τη δουλειά μας να οδηγήσουμε τον τόπο στην ανάπτυξη.
Αποκλειστικά και μόνο μέσα από το δημόσιο τομέα να ξαναζωντανέψουμε νεκρά έργα, να συνεχίσουμε έργα τα οποία δεν έχουν την απόδοση αυτή που πρέπει, να δημιουργήσουμε απασχόληση για χιλιάδες εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ανεργία οι συμπολίτες μας, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας σε θέσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για τη νέα γενιά της πατρίδας μας, όπου περίπου ένα εκατομμύριο κάτω από 28 ετών νέοι συμπολίτες μας καλά μορφωμένοι, είναι άνεργοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοίχημα: να αποδείξουμε και να απαντήσουμε σε αυτούς οι οποίοι αποκαλούν τους δημοσίους υπαλλήλους αντιπαραγωγικούς και το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, τις ελληνικές υπηρεσίες, φραγμό στην ανάπτυξη , να τους διαψεύσουμε.
Το δεύτερο στοίχημα που έχουμε να κερδίσουμε μεταξύ μας που πιστεύω ότι είναι κρισιμότατο, είναι να βγάλουμε τη χώρα όσο γίνεται πιο γρήγορα από την κρίση. Να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα καινούργια εντελώς διαφορετική από αυτήν που ζήσαμε τα τελευταία 40 χρόνια, με την έννοια ότι πρέπει να αποκτήσουμε σταθερούς θεσμούς, θεσμούς που σέβονται την κοινωνία των πολιτών, να αποκτήσουμε θεσμούς που οδηγούν στην κοινωνική συνοχή, στην κοινωνική αλληλεγγύη και τελικώς και τελικώς σε μία κοινωνία όπου θα σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, σε μία κοινωνία όπου θα δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες, για να μπορεί ο καθένας στη συνέχεια μέσα από αυτές τις ίδιες ευκαιρίες να χαράζει το δρόμο του.
Αυτά τα δύο στοιχήματα λοιπόν καλούμαστε να κερδίσουμε και πιστεύω ότι από τη μέχρι τώρα πορεία μας από τη μεγάλη υπομονή αντοχή που έδειξε ο ελληνικός λαός αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε συνολικά όλοι μαζί, σύντομα βγαίνουμε νικητές και τα πρώτα αποτελέσματα ήδη έχουν έρθει, αποτελέσματα που αναγνωρίζονται από όλους.
Τώρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε πολύ πρακτικά πράγματα και η δική μας υπόσχεση και δέσμευση είναι ότι θα εργαστούμε όλοι μαζί, ούτως ώστε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες όλα αυτά τα οποία ο κ. Χατζηδάκης προηγουμένως περιέγραψε ως βήματα που έγιναν για την προετοιμασία της υλοποίησης των μεγάλων στόχων, να γίνουν πραγματικότητα.
Εύχομαι λοιπόν καλή δύναμη σε όλους μας, καλή συνεργασία και πιστεύω ότι πολύ σύντομα και απευθύνομαι και στους εκπροσώπους του Τύπου θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Μιχ. Παπαδόπουλος (Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων):
Πραγματικά ήταν σημαντική η ενημέρωση που έγινε από τον Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη, από τους Γενικούς Γραμματείς και από τον αναπληρωτή Υπουργό το Σταύρο Καλογιάννη.
Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα σήμερα την περίοδο αυτή να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και θεωρώ ότι επειδή έχουν κουραστεί όλοι από τα πολλά λόγια, που πολλές φορές είναι και κούφια, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αποδείξουμε στην πράξη και αυτά τα οποία πιστεύουμε για τη χώρα και αυτά που θέλουμε να αποδείξουμε στους Έλληνες πολίτες για τις θυσίες που έχουν κάνει.
Ο Υπουργός μου, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τον οποίον έχουμε μία άριστη σχέση και θα τη διατηρήσουμε και θα το κάνουμε ακόμη περισσότερο στη συνεργασία μας αυτή, είναι ακριβώς στην ίδια αντίληψη και στην ίδια νοοτροπία.
Πιστεύω λοιπόν ότι με τη δική σας βοήθεια, γιατί θεωρούμε το πιο σημαντικό όπως ειπώθηκε και πριν τη δική σας βοήθεια, των συνεργατών του Υπουργείου, θα τα καταφέρουμε στον κοινό στόχο. Γιατί θεωρώ πλέον ότι ο στόχος είναι κοινός. Όσοι θεωρούν ότι δεν είναι κοινός ο στόχος αυτός, τότε είμαστε σε μία διαφορετική λογική.
Επειδή όμως θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε τον κοινό στόχο η χώρα να φύγει το γρηγορότερο από την κρίση που περνάει, νομίζω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα φέρουμε θετικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ευχαριστώ πολύ.

www.mindev.gov.gr
25/6/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 ----------------

 

Russian Railways look at Greek transportation assets

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Δίνουν 90 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση της Πανεπιστημίου..... Εκταμιεύονται από προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής και του ΥΠΕΚΑ

Ενενήντα εκατομμύρια ευρώ θα εκταμιευθούν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ)  του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΥΠΕΚΑ) προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας, με άξονα την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου.

Το θέμα της χρηματοδότησης καθώς και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο Κέντρο της Αθήνας προκειμένου να προχωρήσει το έργο συζητήθηκαν σε σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων (υπουργείο Ανάπτυξης, ΥΠΕΚΑ, Δήμος Αθηναίων, Περιφέρεια Αττικής και Ίδρυμα Ωνάση).

Ειδικότερα, αποφασίστηκε να δοθούν 30 εκατ. ευρώ για τα έργα ανάπλασης στο Κέντρο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ και περίπου 60 εκατ. ευρώ για τα έργα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και της επέκτασης του τραμ, από το Σύνταγμα ως την πλατεία Αιγύπτου, από το ΠΕΠ Αττικής.

«Αυτή την ώρα ο προϋπολογισμός του υπολογίζεται γύρω στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Θα το δούμε όμως και στους αμέσως επόμενους μήνες με παραπάνω λεπτομέρειες» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο της ευρείας σύσκεψης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, αποφασίστηκε επίσης η συγκρότηση μιας συντονιστικής ομάδας για την ταχύτερη προώθηση του έργου και την επίλυση όλων των διαδικαστικών προβλημάτων, με επικεφαλής τον πρόεδρο της «Αττικό Μετρό» κ. Χρ. Τσίτουρα. Το «Αττικό Μετρό» θα είναι και ο φορέας εκτέλεσης του έργου.

Τα έργα ανάπλασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2014 και υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016.

Όλες οι μελέτες - χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Ωνάση - θα ολοκληρωθούν το ερχόμενο φθινόπωρο ώστε η «Αττικό Μετρό» να ξεκινήσει στις αρχές του 2014 τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου (αναπλάσεις, επέκταση του Τραμ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις). Στόχος είναι να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο τον Μάιο με Ιούνιο του 2014.  

Βασικά σημεία χρονοδιαγράμματος:

* Προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας του τροχαίου υλικού τον Ιούλιο 2013 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Μάρτιο του 2014 και με σκοπό την προμήθεια του έως τα τέλη του 2015.

* Εκπόνηση οριστικών μελετών τραμ και τευχών δημοπράτησης του έργου τον Σεπτέμβριο 2013.

* Προκήρυξη του διαγωνισμού επέκτασης το Δεκέμβριο 2013 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο 2014.

* Η υπογραφή σύμβασης επέκτασης και έναρξη εργασιών τον Ιούνιο 2014.
 
Τράτσα Μάχη  
3/6/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΥπΑνΥπ: Δηλώσεις του Υπουργού ΑνΥπ Κωστή Χατζηδάκη, του Αναπληρωτή ΥπΠεΚΑ Σ. Καλαφάτη, του Δημάρχου Αθηναίων Γ. Καμίνη, του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Σγουρού και του Προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση Αντ. Παπαδημητρίου, μετά την ευρεία σύσκεψη για τη Δράση « Rethink Athens, Ξανα-σκέψου την Αθήνα»

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «Η ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την Πανεπιστημίου, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Ωνάσης», είναι ένα έργο με πολύ μεγάλη περιβαλλοντική  και κοινωνική σημασία. Και γι’ αυτό το λόγο, δυο συναρμόδια Υπουργεία, η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων και το Ίδρυμα «Ωνάσης», συναντήθηκαν σήμερα προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους.
Δε μας ενδιαφέρει το έργο αυτό να μείνει  απλά και μόνο στο επίπεδο των ευχών και των υποσχέσεων. Μας ενδιαφέρει η θεωρία να γίνει πράξη. Και γι’ αυτό σήμερα, συζητήσαμε για τις πηγές χρηματοδότησης του έργου, αλλά  και για γρήγορα  χρονοδιαγράμματα. Στόχος είναι κάθε λογής μελέτη να ολοκληρωθεί μέχρι αργά το φθινόπωρο, να ξεκινήσει η δημοπράτηση μέχρι το τέλος του χρόνου και μέχρι τα μέσα του επόμενου χρόνου  να έχει αναδειχθεί μειοδότης.

Μας ενδιαφέρει το έργο αυτό να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, έτσι ώστε ν’ αλλάξει όψη το κέντρο της Αθήνας και ν’ αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής στην πρωτεύουσα της χώρας.
Σ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενισχύει έμπρακτα και ουσιαστικά την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας και στην προσπάθεια που επιχειρείται για  αναζωογόνηση του δομημένου περιβάλλοντος.
Κι αυτό γιατί το εγχείρημα αυτό εντάσσεται πλήρως στη γενικότερη φιλοσοφία του Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία προστασία και  ανάδειξη του περιβάλλοντος και αναπτυξιακή δραστηριότητα είναι έννοιες συνθετικές, συμπληρωματικές που μπορούν να συμβαδίζουν, δεν είναι έννοιες αντίθετες.
Σ’ αυτό  το πλαίσιο λοιπόν,  μαζί με το Δήμο, την Περιφέρεια και το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις και θα συμμετέχουμε και βεβαίως σ’ ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής ενίσχυσης μέσα από τη χρηματοδότηση του έργου σ’ ένα μέρος του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ουσιαστική στήριξη στο συγκεκριμένο εγχείρημα το οποίο έχει πολλαπλές ωφέλειες για την Αθήνα.
Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Κι εγώ από την πλευρά μου να πω ότι από την πρώτη στιγμή στο Δήμο της Αθήνας είχαμε συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται  για ένα έργο εμβληματικό για την πόλη, γιατί έρχεται να κάνει μια ουσιαστική παρέμβαση στο κέντρο της  το οποίο ξέρουμε ότι έχει υποφέρει πάρα πολύ. Γι’ αυτό και το στηρίξαμε από την αρχή, γι’ αυτό και ο Δήμος εκπροσωπήθηκε μ’ εμένα στην Επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού,  γι’ αυτό και θα συμμετέχουμε διαρκώς σε όλη τη δια του έργου, πόσο μάλλον που ο Δήμος στα θέματα τα τεχνικά έτσι θα έχει την ευθύνη των αδειοδοτήσεων και όχι μόνο για το έργο.
Μαζί λοιπόν με τα δυο Υπουργεία, μαζί με την Περιφέρεια, από τη στιγμή που εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του έργου και βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε μια ιδανική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα – πρέπει να το πούμε, είναι ένα σημαντικό ΣΔΙΤ αυτό που γίνεται, που εξασφαλίζει τα οφέλη και από τις δυο πλευρές – είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε αυτό το έργο με ταχύτατους ρυθμούς, γιατί είμαστε εκ των πραγμάτων υποχρεωμένοι ν’ απορροφήσουμε τους πόρους επειδή τμήμα από αυτούς είναι ευρωπαϊκοί πόροι.
Εμείς έχουμε την ελπίδα ότι θα δέσει έτσι και με το έργο που μελετά η Περιφέρεια  στη λεωφόρο Συγγρού που πάει μέχρι κάτω, το θαλάσσιο μέτωπο  να υπάρξει έτσι ένας ολόκληρος άξονας εκσυγχρονισμού της πρωτεύουσας, από αυτή την πλευρά του  που αγγίζει και το κέντρο κι επεκτείνεται μετά και μέχρι κάτω την Πατησίων με το τραμ.
Απλώς να σας πω ότι συμβαίνουν ευχάριστα πράγματα, σε λίγο και με τον Περιφερειάρχη, τον κ. Σγουρό,  θα υπογράψουμε στο Δήμο της Αθήνας ένα έργο το οποίο εκκρεμούσε επί πάρα πολλά χρόνια, είναι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων ο οποίος θα γίνει στα όρια του Δήμου Αθηναίων και  Αιγάλεω. Έτσι βλέπουμε δηλαδή ότι η κρίση είναι και μια ευκαιρία για μια φυγή προς τα εμπρός σε πάρα πολλά επίπεδα στην πόλη και γενικότερα στο λεκανοπέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ:  Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να  διαψεύσουμε την απραξία, τη σύγχυση και τη γραφειοκρατία. Τα δυο Υπουργεία μαζί με το Δήμο της Αθήνας, την Περιφέρεια και τον ιδιωτικό τομέα, που λέω πάντοτε ότι το Δημόσιο έχει ανάγκη τον ιδιωτικό τομέα και ο ιδιωτικός τομέας έχει την ανάγκη του Δημοσίου, είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε  να πετύχουμε την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου και τη διέλευση του τραμ.
Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να υπάρχει συνοχή, να υπάρχει οικονομική δυνατότητα και να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των φορέων. Εάν τα πετύχουμε αυτά εδώ, είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό.
Ως εκ τούτου λοιπόν, εμείς θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ως Περιφέρεια Αττικής συνεργαζόμενοι και με το Δήμο της Αθήνας και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τον ιδιωτικό τομέα. Και θέλω να πω δημοσίως, ότι η συνεργασία είναι αυτή που φέρνει τ’ αποτελέσματα, ούτε οι ευχές, ούτε  οι κατάρες. Ευχαριστώ πολύ.
Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Απ’ το Ίδρυμα «Ωνάση», θα ήθελα να σημειώσω ότι το έργο αυτό είναι ένα έργο ανάπτυξης, ένα έργο ουσίας, ένα έργο το οποίο θα φέρει οικονομική και εμπορική ζωή ξανά στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ένα έργο που ακουμπάει  τις λαϊκές συνοικίες της Αθήνας, της συνοικίες που μαστίζονται από την κρίση, τα Κάτω Πατήσια, την  Κυψέλη, τα Εξάρχεια, τη Νεάπολη, τα Χαυτεία, όλο αυτό το μέρος που ζουν περίπου 1 εκατομμύριο συμπατριώτες μας.
Είναι ένα  έργο το οποίο έχει την αποδοχή του λαού, όπως έχουμε δει και από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και από τη συμμετοχή του κόσμου στην έκθεση που είχε γίνει για το έργο αυτό, είναι ένα έργο το οποίο είναι πλήρες. Δηλαδή έχουν γίνει από μας, από το Ίδρυμα «Ωνάση» και αυτή είναι η βοήθεια η δική μας, με ταχύτατους ρυθμούς όλες οι απαραίτητες μελέτες.
Και πρέπει να σας διαβεβαιώσω κ.κ. Υπουργοί, κ. Δήμαρχε, κ. Περιφερειάρχη, ότι όλες οι μελέτες που πρέπει να γίνουν, έχουν γίνει  και θα παραδοθούν  μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται.
Αισθάνομαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, ότι με τη  βοήθειά σας και με τη σύμπραξή σας ειδικά των δυο Υπουργών, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Καλαφάτη, του κ. Σγουρού της Περιφέρειας που θα είναι και ο βασικός χρηματοδότης, του κ. Καμίνη με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία, το έργο θα γίνει και  θα υλοποιηθεί  μέσα στις χρονικές προθεσμίες τις οποίες θέλουμε.. Και πρέπει να το κάνουμε.
Το Ίδρυμα «Ωνάση» απ’ την πλευρά του θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι χρειάζεται για να γίνει αυτό το έργο.
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Να προσθέσω για την ενημέρωσή σας: Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής και από το Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το ΕΠΠΕΡΑΑ. Αυτή την ώρα ο προϋπολογισμός του υπολογίζεται γύρω στα 90 εκατομμύρια ευρώ, θα το δούμε όμως και στους αμέσως επόμενους μήνες με παραπάνω λεπτομέρειες.
Αποφασίστηκε επίσης, η συγκρότηση μιας συντονιστικής ομάδας για την ταχύτερη προώθηση του έργου και την επίλυση όλων των διαδικαστικών  προβλημάτων, υπό την Προεδρία του Προέδρου της  «Αττικό Μετρό», του κ. Τσίτουρα. Το «Αττικό Μετρό» θα είναι και ο φορέας εκτέλεσης του έργου.
Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Κι ένα τελευταίο: Τώρα το μεσημέρι πηγαίνοντας στο γραφείο, απεντάσσουμε το πρώτο έργο από αυτά που είχαμε κάνει προχθές την εξαγγελία, για την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, ύψους  8 εκατομμυρίων, σε σύμφωνη γνώμη  και με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και με το Δήμαρχο της Αθήνας, για να ξεκαθαρίσουμε ό,τι έργο δεν περπατάει…
Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Ο Δήμαρχος της Αθήνας δεν έχει κανένα λόγο σ’ αυτό..
Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Δεν πειράζει, το απεντάσσω εγώ, έχω την ευθύνη εγώ αλλά τη χαρά την έχει ο κ. Καμίνης. Να είστε καλά».
www.mindev.gov.gr
3/6/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 

 Τρίτη 28 Μαΐου 2013

ΥπΑνΥπ: Μεταφορά πόρων του ΕΣΠΑ για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης κονδυλίων του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’οίκον»

Σε μεταφορά των πόρων που απαιτούνται προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση κονδυλίων του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον στις Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη

Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούση παρέχεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης κονδυλίων ύψους 56 εκατ. ευρώ για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 18 εκατ. ευρώ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 0,6 εκατ. ευρώ για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
Οι πόροι θα εξευρεθούν με μεταφορά από άλλους άξονες των ΠΕΠ, από τα οποία χρηματοδοτείται η δράση, ή από άλλα επιχειρησιακά προγράμματα, μετά από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ που θα γίνει στο β’ εξάμηνο του 2013. Με τα επιπλέον κονδύλια καλύπτονται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις για υπαγωγές εγκεκριμένων αιτήσεων, και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να συνεχιστεί η εφαρμογή του προγράμματος στις συγκεκριμένες περιφέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, παρέχει άτοκα δάνεια και επιχορηγήσεις προς τα νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών. Η συνολική δημόσια δαπάνη είναι 396 εκατ. Ευρώ και διαχειριστής του Ταμείου είναι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Στο πρόγραμμα έχουν υπαχθεί περισσότερες από 25.000 κατοικίες με επιλέξιμους προϋπολογισμούς σχεδόν 250 εκατ. Ευρώ, ενώ έχουν ήδη εξοφληθεί επιλέξιμες δαπάνες 80 εκατ. Ευρώ σε δάνεια και 48 εκατ. Ευρώ σε επιχορηγήσεις.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το ΥΠΕΚΑ – το οποίο έχει την ευθύνη για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον – προκειμένου να απλοποιηθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής, να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράμματος και η απορρόφηση των πόρων.
www.mindev.gov.gr
28/5/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

ΥπΑνΥπ: Δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της νησιωτικής τουριστικής επιχειρηματικότητας

Τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Ναυτιλίας-Αιγαίου και Τουρισμού, δίνουν σήμερα στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της δράσης του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στα νησιά.
Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή δανείων ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή/και χρηματοδότηση επενδύσεων, με τετραετή περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8 %. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.

Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30 % τουλάχιστον θα το εισφέρει η επιχείρηση πριν την εκταμίευση. Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών από τους κλάδους (ενδεικτικά): ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, λιανεμπόριο τροφίμων, τουριστικών ειδών, έργων τέχνης,  επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ. ά. (Επισυνάπτεται η πλήρης λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ).
Σημειώνεται ότι για δάνεια κεφαλαίου κίνησης η έδρα της επιχείρησης πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά σε νησί ενώ για τα επενδυτικά δάνεια οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα αλλά η επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε νησί.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
•Δημιουργία- διαμόρφωση – ανακαίνιση – αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
•Μηχανήματα και Εξοπλισμός,
•Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,
•Λογισμικό,
•Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,
•Προβολή – Προώθηση,
•Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια – μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης-, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων).
Έμφαση θα δοθεί σε επενδύσεις που  συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ανανέωση εξοπλισμού, διαμόρφωση-αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. «Ελληνικό πρωινό»), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας (ενδυνάμωση εμπειρίας τουρίστα), δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών έχει οριστεί η ημέρα που ανακοινώθηκε η δράση, δηλαδή η 21η Φεβρουαρίου 2013.
Από την 31η Μαΐου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα των  τραπεζών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων. Πρόκειται για τις τράπεζες:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, NEA PROTON BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΤΕ.ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ATTICA BANK, PROBANK A.E., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτή έως ότου καλυφθεί ο προϋπολογισμός της δράσης, δηλαδή μέχρι να εκταμιευθούν δάνεια συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δάνεια πάντως πρέπει να έχουν εκταμιευθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2013.
Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποδοχή των αιτημάτων, τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού σχεδίου  και θα απευθύνουν προς την ΕΤΕΑΝ «σύσταση συνεργασίας με την επιχείρηση», αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα και τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει το δάνειο. Οι προτάσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται από την ΕΤΕΑΝ. Για όσες προτάσεις εγκρίνονται, οι τράπεζες θα αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη διαδικασία υπογραφής της δανειακής σύμβασης, ελέγχου των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαθεσιμότητα κεφαλαίων εκ μέρους της επιχειρήσεως που καλύπτουν το 30 % τουλάχιστον του επιχειρηματικού σχεδίου, παραλαβή και έλεγχος των παραστατικών των δαπανών κλπ.) καθώς και την εκταμίευση του δανείου, την είσπραξη των δόσεων και την παρακολούθηση της αποπληρωμής. Τόσο η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων όσο και η εκταμίευση των δανείων θα γίνονται το αργότερο 30 ημέρες μετά την έγκριση του ΕΤΕΑΝ.
Τα δάνεια θα εκταμιεύονται χωρίς διαχειριστικά έξοδα για τους δανειολήπτες και  χωρίς προσημείωση ακινήτου ή  άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις αλλά με προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.
Η δράση  εντάσσεται στο ΕΠΑΝ ΙΙ και στα ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς-Ηπείρου-Αττικής-Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  Η Δράση προκηρύσσεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
http://www.mindev.gov.gr/?p=10992
27/5/3

Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΥπΑνΥπ: Εξέλιξη εργασιών στους αυτοκινητόδρομους

 -
Μετά την υπογραφή, τον περασμένο μήνα, της Συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και των Παραχωρησιούχων / Κατασκευαστών της Ολυμπίας Οδού και του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, ξεκίνησαν σταδιακά οι εργασίες κατά μήκος των αξόνων στα τμήματα Κόρινθος- Πάτρα και στο τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός-Κλειδί.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Σε λειτουργία βρίσκονται, ήδη,  τέσσερα εργοτάξια και καλύπτουν αντίστοιχα τμήματα (Ζευγολατιό, Ξυλόκαστρο, Ακράτα, Αίγιο), τα οποία προχώρησαν σε επανακινητοποίηση του προσωπικού και των μηχανημάτων, με στόχο την πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, μετά και τη διετή διακοπή των εργασιών.
Οι εργασίες που  εκτελούνται, σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, περιλαμβάνουν χωματουργικές εργασίες (γενικές εκσκαφές και κατασκευές επιχωμάτων), εργασίες μετατόπισης δικτύων, κατασκευές άνω διαβάσεων, στεγάστρων των Τοίχων Αντιστήριξης, κατασκευή φρεατοπασσάλων, κατασκευή τοίχων ακροβάθρων γεφυρών, εργασίες σηράγγων και όσων άλλων αναγκαίων απαιτείται.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σε λειτουργία βρίσκονται, ήδη, τρία εργοτάξια στα τμήματα Ευαγγελισμός-Ραψάνη και  Πλαταμώνας-Σκοτίνα και κατασκευάζονται: δύο (2) δίδυμες σήραγγες Τ1 και Τ2 στο ύψος των Τεμπών μήκους 2 και 6 χιλιομέτρων (η μεγαλύτερη οδική σήραγγα στα Βαλκάνια) και μια δίδυμη σήραγγα Τ3 στο ύψος του Πλαταμώνα μήκους 2,7 χιλιομέτρων.
Επίσης, εκτελούνται εργασίες κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου που περιλαμβάνουν κατασκευή γεφυρών, χωματουργικές εργασίες και επιχώματα, εκσκαφή και εργασίες οδοποιίας, κατασκευή στηθαίων, τοίχων ακροβάθρων και μεσοβάθρων γεφυρών και κατασκευή κτιρίων εγκαταστάσεων σηράγγων.

Αναλυτικοί πίνακες των εργασιών στο .mindev.gov.gr
23/5/13
--

Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

ΥΠΕΚΑ: Νομοθετικέ​ς ρυθμίσεις του ΥΠΕΚΑ, για τη Διευκόλυνσ​η των Πολιτών και τη Μείωση της Γραφειοκρα​τίας

Αθήνα,  10 Μαΐου 2013
Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε σήμερα τροπολογία, σε σχέδιο Νόμου που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά Νομοθετικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. Πρόκειται για ρυθμίσεις που διευκολύνουν τους πολίτες και τους επενδυτές, τόσο στην έκδοση οικοδομικών αδειών, όσο και στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις ενισχύεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μειώνεται η γραφειοκρατία, στο πλαίσιο αδειοδοτήσεων κτιριακών έργων από τις δημόσιες αρχές.
Ειδικότερα:

-          Η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας συντάσσεται από τον υπεύθυνο μηχανικό και θεσπίζεται η ευθύνη του για την υποβολή και τήρηση όλων των σχετικών κανονισμών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα ελέγχει την υλοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας και όχι τη μελέτη κατά το στάδιο της έκδοσης άδειας δόμησης, μειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία και το χρόνο εξυπηρέτησης, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα προσωπικό για το ουσιαστικό κομμάτι του ελέγχου.
-          Η Αστυνομική Αρχή θα ενημερώνεται για τα στοιχεία της πράξης έγκρισης δόμησης και του εκτελούντος το έργο, σύμφωνα με συγκεκριμένο υπόδειγμα, αντί της μέχρι σήμερα αυτοπρόσωπης παρουσίας και θεώρησης όλων των στοιχείων από Αστυνομική Αρχή. Προβλέπεται επίσης, ότι με την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας της Ταυτότητας Κτιρίου η ενημέρωση της Αστυνομικής Αρχής θα γίνεται ηλεκτρονικά.
-          Όσες μελέτες για κτιριακό έργο δεν εγκρίνονται από τις Υπηρεσίες Δόμησης, θα μπορούν, μέχρι την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας, να υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή με συμπυκνωμένο ψηφιακό δίσκο (CD), συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού για το περιεχόμενό του, οι οποίες θα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο.
-          Ομογενοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τα στοιχεία των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, με τα στοιχεία της ταυτότητας κτιρίου.

Όσον αφορά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για έργα ή δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από Διαρθρωτικά Ταμεία και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνονται ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τη σύνταξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ή την απόφαση απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων.

ΥΠΕΚΑ
10/5/13

Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

ΥπΑνΥπ: Επισημάνσεις του Υπουργείου ΑνΥπ σχετικά με το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑΑναφορικά με το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επισημαίνονται τα εξής:
1.Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2012 και προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 με προθεσμία υποβολής των προτάσεων το διάστημα από 25 Φεβρουαρίου έως 25 Απριλίου 2013.
2.Με Υπουργική Απόφαση της 4ης Μαρτίου 2013 δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως τις 10 Μαΐου.

3. Στις 25/4/2013 εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία το Υπουργείο ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές ότι δεν υπήρχε η πρόθεση νέας παράτασης στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων και ενημέρωνε για το χρόνο λειτουργίας τόσο του Πληροφοριακού συστήματος όσο και του Help desk, δεδομένων των αργιών του Πάσχα. Η ανακοίνωση προέτρεπε επίσης τους ενδιαφερόμενους για την έγκαιρη υποβολή των προτάσεων, έτσι ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις από τον φόρτο του Πληροφοριακού Συστήματος τις τελευταίες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν μέτρα για την κάλυψη της αυξημένης κίνησης, με αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (Μνήμη συστήματος, επιπλέον χρήση servers, κ.α.) και αύξηση του προσωπικού του help desk. Ωστόσο ορισμένα προβλήματα δεν αποφεύχθηκαν αφού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία παρατηρήθηκε αύξηση της υποβολής προτάσεων με γεωμετρική πρόοδο τις τελευταίες ημέρες και ιδιαίτερα μετά την Κυριακή του Πάσχα, ενώ το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της διαθέσιμης προθεσμίας είχε μείνει ανεκμετάλλευτο.

Συγκεκριμένα:
-Από 25/2/2013 έως και 25/4/2013 (αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων), υποβλήθηκαν 906 προτάσεις
-Από 26/4 έως και 6/5, 1523  προτάσεις.
-Από την Τρίτη 7/5 έως Πέμπτη 9/5 και ώρα 17.00 οι υποβολές ανήλθαν σε 3059.

Συνολικά οι προτάσεις ανήλθαν σε 5488. Πλέον των παραπάνω οριστικοποιημένων προτάσεων, σε επεξεργασία (ανοιχτοί κωδικοί στο σύστημα), υπάρχουν ακόμη 24.710 προτάσεις.
Το Υπουργείο θεωρεί ότι οι συνεχείς παρατάσεις προθεσμιών αυτού του είδους δεν αποτελούν ευκταία κατάσταση, πολύ δε περισσότερο αν οδηγούν σε καθυστέρηση της αξιολόγησης και της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων προς τους επενδυτές.
  • Εν τούτοις προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, το Υπουργείο ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ωρα 17.00.
Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει η καταληκτική προθεσμία φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραμένει η 20η Μαΐου έτσι ώστε να μην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων.
Έτσι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν εγκαίρως τις προτάσεις τους δεν θα «τιμωρηθούν» εξαιτίας εκείνων που προτίμησαν να προσέλθουν στη λήξη της προθεσμίας. Ευχόμαστε η παρεχόμενη δεύτερη παράταση, η οποία είναι και η τελευταία, να αξιοποιηθεί πλήρως απο τους απομένοντες υποψήφιους.
.mindev.gov.gr
9/5/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Τρίτη 9 Απριλίου 2013

ΥπΑνΥπ: Υπογραφή απόφασης για την κατασκευή επέκτασης και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων του αερολιμένα Χανίων

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης υπέγραψε απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Επέκταση αεροσταθμού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Αερολιμένα Χανίων “Ι. Δασκαλογιάννης”» προϋπολογισμού 110.085.000 ευρώ.

Το έργο είχε αρχικώς ανατεθεί, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, στην πρώτη μειοδότρια εταιρεία «ΝΕΜΕΣΙΣ ΛΤΔ», με έκπτωση 48,48% (ποσό 56.954.491,16 ευρώ). Κατά της απόφασης προσέφυγε η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, αλλά η ένσταση απερρίφθη. Στη συνέχεια η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ άσκησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της απόφασης, η οποία έγινε αποδεκτή.


Κατόπιν αυτών, το έργο ανατίθεται στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η οποία είχε υποβάλει προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 44,43% (συμβατική δαπάνη 61.393.815,82 ευρώ).

Ο αναπληρωτής υπουργός Στ. Καλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

 «Ολοκληρώνεται σήμερα μία μακρά διαδικασία που αφορά στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Χανίων, ενός σημαντικού έργου υποδομής και ανάπτυξης για ολόκληρη την Κρήτη. Το έργο, το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού, είχε καθυστερήσει σημαντικά εξαιτίας ενστάσεων μεταξύ των διαγωνιζομένων. Το υπουργείο εργάζεται εντατικά για την επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση των σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα».
.mindev.gov.gr
9/4/13

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

ΥπΑνΥπ: Δήλωσεις του υπουργού ΑνΥπ Κωστή Χατζηδάκη μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ κ. Ανδρέα Ανδρεάδη

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Όπως γνωρίζετε ο Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς πήρε την απόφαση να ιδρυθεί χωριστό, αυτόνομο Υπουργείο Τουρισμού που ασχολείται με τα θέματα του τουριστικού κλάδου. Η Υπουργός, η κα Κεφαλογιάννη είναι σε συνεχή επαφή με τον ΣΕΤΕ.
Από την πλευρά μας υποστηρικτικά, όπως έχουμε την υποχρέωση, είμαστε σε επαφή με τον ΣΕΤΕ ο οποίος είναι πια και επίσημα κοινωνικός εταίρος, για τα θέματα αρμοδιότητας του δικού μας Υπουργείου.

Συζητήσαμε για τα ζητήματα του ΕΣΠΑ, κυρίως για το νέο ΕΣΠΑ και ζητήσαμε από τον ΣΕΤΕ με τις δικές του ιδέες, με τις δικές του ομάδες εργασίας να συμβάλλει στην προεργασία για την εκπόνηση των νέων προγραμμάτων, για να έχουν προστιθέμενη αξία και για τον τουριστικό κλάδο και για την ανάπτυξη στην Ελλάδα συνολικότερα.
Αλλά συζητήσαμε ειδικότερα και τα ζητήματα που αφορούν στις αερομεταφορές. Σε λίγες θέλω να πιστεύω μέρες, θα ξεκινήσει η διαδικασία για τις συμβάσεις παραχώρησης στα περιφερειακά αεροδρόμια από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ.
Από τη δική μας μεριά γίνεται η προεργασία σε σχέση με το νόμο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτά, θα προχωρήσουν μαζί και στόχος της Κυβέρνησης είναι οι συμβάσεις παραχώρησης να προχωρήσουν, αλλά να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στον τουρισμό. Αντίθετα, τα περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα να είναι ανταγωνιστικά με τα αεροδρόμια των χωρών που συνορεύουν με την Ελλάδα.
Συζητήσαμε επίσης και για το αεροδρόμιο των Αθηνών. Ο διεθνής αερολιμένας Αθηνών είναι ένα ακριβό αεροδρόμιο και αυτό δημιουργεί προβλήματα ανταγωνιστικότητας στη χώρα. Βούλησή μας είναι
-πιστεύω και του ΤΑΙΠΕΔ- στις διαδικασίες για την επέκταση της σύμβασης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», αλλά και στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης που προβλέπονται ήδη, να ληφθεί ειδική μέριμνα για το επίπεδο των χρεώσεων.

Ο τουρισμός αντιστοιχεί στο 20% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ελλάδας και επομένως θα πρέπει το βασικό αεροδρόμιο της χώρας να είναι ένα ανταγωνιστικό αεροδρόμιο. Αυτό είναι μια σαφής κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

Α. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ: Είχαμε, σε συνέχεια πρωινής συνάντησης με την Υπουργό Τουρισμού την κα Κεφαλογιάννη, την ευκαιρία να συναντηθούμε το Προεδρείο του ΣΕΤΕ με τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Χατζηδάκη και συζητήσαμε θέματα που αφορούν τρέχουσες εξελίξεις στον τουρισμό, την αναπτυξιακή δυναμική σε μια χρονιά και μια πολύ θετική προοπτική του τουρισμού, τη δυνατότητα να δημιουργηθούν μέσα από το ΕΣΠΑ το οποίο τώρα συζητείται για την επόμενη προγραμματική περίοδο σοβαρές δυνατότητες ανάπτυξης των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
Το κομμάτι των αερομεταφορών με την επικείμενη ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, τη μείωση του κόστους του αεροδρομίου της Αθήνας, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης και μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως την ενεργοποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που κύριος πρωταγωνιστής στην απορροφητικότητα, θα είναι ο τουρισμός.
Είχαμε μια πλήρη κάλυψη και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ θετικά νέα σύντομα.
Ευχαριστούμε.
13/2/13

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

ΥπΑνΥπ: Δηλώσεις του υπουργού ΑνΥπ Κωστή Χατζηδάκη μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό

Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη και του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των τεσσάρων διαγωνισμών για τη διαχείριση απορριμμάτων της Αττικής μέσω ΣΔΙΤ.

Κ. Χατζηδάκης: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των διαγωνισμών για τις τέσσερις σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι σημαντικό ότι παρά την οικονομική κρίση εκδηλώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Για δυο από αυτές, είχαμε οκτώ διαφορετικούς ομίλους που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και σε κάθε μια από τις άλλες δυο περιπτώσεις, είχαμε από επτά ομίλους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε γρήγορα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε παρουσιάσει από τον Οκτώβρη και τα οποία τηρούμε προκειμένου οι διαγωνισμοί να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο από τώρα.
Αυτή θα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής. Πρόκειται για μια αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, πρόκειται για ένα βήμα που θα μας επιτρέψει να μην χάσουμε κοινοτικά κονδύλια, αλλά κυρίως είναι μια υποχρέωση προς τους εαυτούς μας και τον πολιτισμό μας. Δεν μπορεί να είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο τομέα.
Γι” αυτό και η κυβέρνηση θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Προχωρούμε προφανώς για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, με βάση τη νομιμότητα και τις αρχές του δικαίου. Και όλοι εκείνοι που είναι προσκολλημένοι στο παρελθόν θα πρέπει να καταλάβουν ότι από την πλευρά της πολιτείας υπάρχει αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε μπροστά. Να έχουμε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων στην πρωτεύουσα.
Η Ελλάδα πρέπει να γίνει Ευρώπη στο συγκεκριμένο τομέα και σε αυτό είμαστε απολύτως ξεκάθαροι.
Είναι επίσης σημαντικό ότι οι διαγωνισμοί στην Περιφέρεια, άλλοι έξι ακόμη διαγωνισμοί, προχωρούν κι αυτοί με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Ασφαλώς υπήρξαν καθυστερήσεις στο παρελθόν, τώρα κάνουμε ένα αγώνα που είναι ταυτόχρονα και μαραθώνιος αλλά και αγώνας ταχύτητας, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να τα καταφέρουμε σε αυτό τον αγώνα.
Θα προχωρήσουμε με βάση τους στόχους που έχουμε θέσει. Είναι ζήτημα προτεραιότητας για την κυβέρνηση, στο θέμα αυτό, να παράγουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Γ. Σγουρός: Πρώτα απ” όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Χατζηδάκη τον υπουργό Ανάπτυξης για όλη αυτή τη συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Δεν θέλω να ευχαριστήσω απλώς μόνο για να πω καλές κουβέντες, αλλά όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ σωστά και πολύ αποτελεσματικά.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το δημόσιο έχει ανάγκη τον ιδιωτικό τομέα και ο ιδιωτικός τομέας έχει ανάγκη το δημόσιο τομέα. Άρα και σε αυτή την περίπτωση, αν αυτοί οι δυο τομείς λειτουργήσουν σωστά, πάλι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Αυτό που μετράει στη σημερινή συνάντηση και αυτά τα οποία σας λέμε, καθώς και στην πολιτική κυρίως αυτό που  μετράει, είναι συνέπεια των λόγων και των έργων.
Πριν από τρεις μήνες εδώ, μετά από πρόσκληση πάλι του κ. Χατζηδάκη, ειπώθηκε από εμένα ότι τέλος Φεβρουαρίου θα είμαστε έτοιμοι. Σήμερα λοιπόν, 6 Φεβρουαρίου, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των τεσσάρων διαγωνισμών: Κερατέα, Γραμματικό, Φυλή και Λιόσια.
Από εκεί και μετά πλέον ανοίγει ο διάλογος. Και μέσα από την ολοκλήρωση αυτή και τις επιλογές των ομίλων οι οποίες θα γίνουν, θα προχωρήσουμε στις οικονομικές προσφορές και μέσα από τις οικονομικές προσφορές θα βγει ο μειοδότης, ο οποίος θα υπογράψει και σύμβαση μεταξύ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. μέσω της διαδικασίας του ΣΔΙΤ και του υπουργείου Ανάπτυξης.
Εδώ θέλω να πω ότι δυο θέματα έχουμε: την τεχνολογία και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτά δεν κάνει ούτε το υπουργείο, ούτε εμείς βήμα πίσω.
Το δεύτερο θέμα είναι ότι δεν απειλείται καμία θέση εργαζόμενου στον ΕΣΔΝΑ. Το τρίτο είναι ότι βεβαίως θα αντιμετωπίσουμε ενστάσεις και δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες και οτιδήποτε άλλο. Εγώ κάνω έκκληση στον υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Χατζηδάκη, δεν ξέρω με ποιο νόμιμο τρόπο να επισπευσθούν όσο το δυνατό to συντομότερo τα αποτελέσματα των ενστάσεων, των παρεμβάσεων που μπορεί να γίνουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει ένας νόμος του κράτους του 2003, να είναι επικαιροποιημένος το 2006 και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά το 2013 με όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.
Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία την οποία είχαμε πάνω σε αυτό το αντικείμενο, το οποίο αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για την Αττική. Ή θα αποκτήσει υποδομές η Αττική, ή δεν θα έχει για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Υποδομές σημαίνει αξιοποίηση με τη δημιουργία των τεσσάρων εργοστασίων, σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, σημαίνει το 35 με 40% το πολύ θα θάβεται, το υπόλοιπο θα αξιολογείται και δεν θα βλέπουμε χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους να μεταφέρουν με καροτσάκια κάθε υλικό το οποίο ενώ εμείς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, να πηγαίνουν σε μαγαζιά ή οπουδήποτε αλλού και να το αξιοποιούν άλλοι.
Νομίζω ότι το κράτος πρέπει να δείξει αυτή τη στιγμή την θέλησή του, μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο με όλους τους φορείς και να ξέρουν όλοι οι πολίτες ότι αυτό ωφελεί τα 5 εκ. των πολιτών και όχι οργανωμένες μειοψηφίες οι οποίες κοιτάζουν το συμφέρον και ας κοιτάξουν πίσω να δουν τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν, τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν για το περιβάλλον και μιλάνε τώρα για το περιβάλλον;
Εμείς πρώτοι βάλαμε αυτό το θέμα του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και της επιλογής της τεχνολογίας με το μικρότερο κόστος για τους πολίτες. Αυτές είναι οι θέσεις του ΕΣΔΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής και δεν έχω να πω τίποτε άλλο.

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση προς εσάς. Είπε ο Περιφερειάρχης ότι κάνει έκκληση για να λύσετε τα θέματα των ενστάσεων, των παρεμβάσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι μπορείτε να κάνετε ή τι θα κάνετε σε αυτό.

Κ. Χατζηδάκης:  Η Δικαιοσύνη θα λειτουργήσει με τον τρόπο που νομίζει. Εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε, εμείς εκφράζουμε τη θέση απλώς της κυβέρνησης ότι προχωρούμε με βάση τη νομιμότητα. Άλλωστε είναι πρόσφατη η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Περιφερειάρχη τον κ. Σγουρό, η οποία εκφράζει την ικανοποίησή της για τον τρόπο με τον οποίο έχει προχωρήσει το όλο θέμα.
Άρα υπάρχει η στήριξη της κυβέρνησης, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά νομίζω και ο κοινός νους που έρχεται να πει πως από τη σημερινή σχεδόν χαοτική κατάσταση σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων, περνάμε σε ένα καινούργιο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό πλαίσιο. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει απολύτως κατανοητό από τη δικαιοσύνη.  Άλλωστε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο παρελθόν για τις συγκεκριμένες υποθέσεις ήρθε και απέρριψε ενστάσεις και προσφυγές. Απλώς τώρα για μια μεταγενέστερη φάση της όλης διαδικασίας, οι προσφεύγοντες έρχονται και χρησιμοποιούν τα ίδια παλαιά επιχειρήματα. Νομικά, τυπικά, δικαιούνται να το κάνουν, ουσιαστικά όμως νομίζω ότι έχουν πάρει ήδη κάποιες απαντήσεις.
Και πάλι ξαναλέω απομένει στη δικαιοσύνη να αποφασίσει, αλλά ελπίζω ακριβώς λόγω του ότι υπάρχουν οι προηγούμενες αποφάσεις η δικαιοσύνη θα προχωρήσει στο πλαίσιο που σας περιγράψαμε.

Γ. Σγουρός: Μπορώ να συμπληρώσω κάτι κ. Υπουργέ σε αυτό; Πριν από δέκα ημέρες επισκέφθηκα τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας και του παρουσίασα έναν διαγωνισμό ο οποίος είχε 29 μέχρι εκείνη τη στιγμή, τώρα έχει 32, παρεμβάσεις δικαστικές.
Ως εκ τούτου δεν υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθεί έργο, εάν δεν επισπευσθούν, Εγώ αυτό ζήτησα, δε ζήτησα να κάνω παρέμβαση στη δικαιοσύνη, μην παρεξηγηθούμε. Ζήτημα να επισπευσθούν οι αποφάσεις είτε του Συμβουλίου Επικρατείας είτε του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δεν μπορεί να κάνει δύο και τρεις μήνες να βγει μια απόφαση. Να βγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ότι γίνεται σε άλλα κράτη της Ευρώπης.

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ και προς τον κ. Σγουρό η ερώτηση: Είπατε ότι σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Οι κάτοικοι της Αττικής πότε θα δουν τις νέες μονάδες επεξεργασίας στους χώρους που έχουν επιλεγεί στις τέσσερις περιοχές; Πότε δηλαδή θα είναι έτοιμη η λειτουργία τους, πότε υπολογίζουμε;

Κ. Χατζηδάκης:: Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα μεσολαβήσει η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και όλα όσα προβλέπονται από το νόμο για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ΣΔΙΤ. Θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία στις αρχές του 2014 και στη συνέχεια μπαίνουμε στην περίοδο της κατασκευής των έργων.
Με βάση την πληροφόρηση που έχω από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ πιστεύουμε ότι θα έχουν παραδοθεί προς χρήση οι μονάδες αυτές στο τέλος του 2015.

Δημοσιογράφος: Του 2015;

Κ. Χατζηδάκης: Ναι, διότι δεν πρόκειται για περίπτερα, πρόκειται για ολόκληρες μονάδες ολοκληρωμένες, εργοστάσια επεξεργασίας των αποβλήτων. Ο ιδιώτης που θα τα κατασκευάσει καταλαβαίνετε ότι έχει κάθε λόγο να τα κατασκευάσει το ταχύτερο δυνατόν, αλλά απαιτείται κάποιος χρόνος με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία κι αυτός είναι ο χρόνος που σας περιέγραψα.

Δημοσιογράφος: Μια ερώτηση και προς τον Υπουργό και προς τον κ. Σγουρό ο οποίος προ μηνών είχε πει ότι η χωματερή στη Φυλή έχει όριο ζωής μέχρι τις αρχές του 2015 και σήμερα μαθαίνουμε ότι τα εργοστάσια θα είναι έτοιμα στα τέλη του 2015. Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει κάποιο μεσοδιάστημα όπου η Αττική ενδεχομένως να μην έχει χώρο διαχείρισης των απορριμμάτων της;

Γ. Σγουρός: Πρώτα απ΄ όλα, αυτό που είπα είναι ακριβώς όπως το είπατε. Ότι το κύτταρο της Φυλής μέχρι τέλος του 2015, θα έχει για τα δύο επόμενα χρόνια, έχουμε 2013, άλλα δύο χρόνια. Σχεδόν 2014, μισό 2015 και πάντοτε με την ίδια ποσότητα και όγκο που πηγαίνουν τα σκουπίδια από τους 65 Δήμους στο ΧΥΤΑ Φυλής.
Ακούστε να σας πω, το πρόβλημα αυτό το έχω αναφέρει εδώ και τέσσερα χρόνια. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο ολοκληρωμένος ανταγωνιστικός διάλογος, το πρώτο και το ουσιαστικότερο είναι να προκύψει η εταιρεία εκείνη η οποία θα προσφέρει την καλύτερη τεχνολογία πρώτα απ΄ όλα για το περιβάλλον.
Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γίνουν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες, εγώ θα διαφωνήσω μερικώς με τον κ. Υπουργό ότι τέλος 2013 να είναι ολοκληρωμένος ο ανταγωνιστικός διάλογος με ότι αυτό συνεπάγεται και εν συνεχεία μετά να μπουν μπροστά τα εργοστάσια τα οποία θα μειώσουν τον όγκο. Εάν θα γίνει λοιπόν ένα εργοστάσιο, γι΄ αυτό έχουμε τέσσερις διαγωνισμούς, θα αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος. Και γι΄ αυτό το λόγο είπαμε από την αρχή όχι ένας διαγωνισμός για όλα τα εργοστάσια, τέσσερις διαγωνισμοί για κάθε ένα ξεχωριστό.
Άρα λοιπόν η Κερατέα. Το Γραμματικό το οποίο μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί σε τρεις μήνες από σήμερα Φυλή και Λιόσια που οι υποδομές τους μπορούν να δημιουργήσουν και κάποιες άλλες παράλληλες λύσεις, εφόσον το επιθυμούν και οι πολίτες της περιοχής.
Εγώ έχω πει κατ΄ επανάληψη ότι το περιβάλλον δε δημιουργήθηκε το 2012 και το 2011. Το περιβάλλον υπήρχε εδώ και 20 χρόνια που θάβουν τα σκουπίδια. Άρα λοιπόν πρέπει να τρέξουμε όλοι μαζί, να τελειώσει τέλος του 2013 ο ανταγωνιστικός διάλογος, να βγει ο μειοδότης με την καλύτερη τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος, για το μειωμένο κόστος για τον πολίτη και να πάνε όλα μια χαρά και να αποκτήσει η Αττική για πρώτη φορά υποδομές. Όχι μόνο στα στερεά. Είναι και τα υγρά απόβλητα, αλλά δεν είναι της σημερινής συζήτησης.


Κ. Χατζηδάκης: Ξεκινώντας από ένα δυσμενές σημείο αφετηρίας, δίνουμε μια μάχη με το χρόνο και δίνουμε παράλληλα και μια μάχη με όλους εκείνους οι οποίοι δε θέλουν να αλλάξει τίποτα στον τόπο και αγνοούν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αυτό που λέμε είναι πως θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Μέσα βεβαίως στo πλαίσιo της νομιμότητας, προκειμένου να υπάρχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα το ταχύτερο δυνατόν.

Δημοσιογράφος: Υπάρχει τρόπος για να διασφαλίσετε και για να διασφαλιστεί και ο πολίτης ότι οι προδιαγραφές και η τεχνολογία που θα επιλεγούν θα ελέγχονται ότι τηρούνται επακριβώς, ώστε να έχετε την εμπιστοσύνη ότι από κει και μετά, μετά την έναρξη λειτουργίας και τα λοιπά θα είναι ασφαλές και όπως θα έπρεπε ένα τέτοιο εργοστάσιο; Και το λέω γιατί στην Αυστρία υπάρχει εμπεδωμένη π.χ. πεποίθηση ότι αφού είναι έτσι, έτσι ακριβώς λειτουργεί και στην Ελλάδα ξέρουν άλλα πράγματα. Ευχαριστώ.

Κ. Χατζηδάκης: Υπάρχει πρόβλεψη από τις ίδιες τις διαδικασίες του διαγωνισμού. Υπάρχει η υποχρέωση του αναδόχου να τηρεί συγκεκριμένες προβλέψεις και φυσικά η χώρα μας λειτουργώντας στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου, που είναι ιδιαίτερα αυστηρό κι έχει τους πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους σε όλο τον κόσμο, είναι υποχρεωμένη η χώρα μας να ακολουθεί αυτούς τους κανόνες.
Μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν τους ακολουθούσαμε. Οι ΧΑΔΑ, οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων ήταν ακριβώς ένα παράδειγμα του ότι δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Είναι λίγο οξύμωρο ορισμένοι να μην ενοχλούνται με τους ΧΑΔΑ και να έχουν τόσες πολλές ευαισθησίες για τις σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας των απορριμμάτων.

Δημοσιογράφος: Δεν είναι κακό, έστω και αργά μπορείτε να το δείτε και τώρα.

Κ. Χατζηδάκης: Δεν είπα ότι είναι κακό, αντιθέτως..

Δημοσιογράφος: Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι; Μιλάτε συνεχώς για συμφέροντα που θέλουν να κρατήσουν τη χώρα πίσω. Σε ποιους αναφέρεστε;

Γ. Σγουρός: Βεβαίως να σας απαντήσω. Λοιπόν, έπεσε στα χέρια μου πριν από τρεις μέρες η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φυλής και του ΕΣΔΝΑ, που έχει διάρκεια ζωής 20 χρόνια. Σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι.
Παραχωρήθηκε η Φυλή για τα 20 χρόνια. Η κριτική που γίνεται είναι για το περιβάλλον, χωρίς τότε να υπάρχει διαδικασία γι΄ αυτή την προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση. Με ψηφισμένους νόμους από το 2003, επικαιροποιημένους από το 2006, για να γίνουν τα τέσσερα εργοστάσια τα οποία θα μειώσουν τον όγκο, θα προστατεύσουν το περιβάλλον και ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί να λέει την αλήθεια χωρίς να υποκρίνεται.
Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν διατεθεί πάνω από 2 δις για αντισταθμιστικά, για έργα και οτιδήποτε άλλο. Η Περιφέρεια Αττικής είναι στη διάθεσή σας να σας δείξει την τελευταία λήψη που κάναμε και εντός ΧΥΤΑ Φυλής και εκτός ΧΥΤΑ Φυλής, για να δείτε το χάλι στο οποίο βρίσκεται. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος επικαλείται το περιβάλλον, όποιος και να είναι αυτός, είτε εγώ είτε οποιοσδήποτε άλλος, πρέπει να έχει συναίσθηση, να είναι ειλικρινής των λόγων και των πράξεών του.
Εγώ λέω τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, η Ελλάδα είναι τελευταία, κυρίως η Αττική στα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τελευταία. Αυτές είναι οι μετρήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν αξίζει τέτοια τύχη στους Αθηναίους πολίτες, στους πολίτες της Αττικής των 5 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν πρέπει να τρέξουμε όλοι μαζί, να φέρουμε σε πέρας αυτό το θέμα, με διαφάνεια, με λογική και να αφήσουμε την παλιά νοοτροπία η οποία μόνο δεινά μας έχει επιφέρει.
 .mindev.gov.gr
6/2/13

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...