Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ακτές. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ακτές. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Στις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως οι ακτές της Ελλάδας

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε αριθμό βραβευμένων ακτών, 3η το 2016, επισημαίνει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, καθώς το διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», το πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια εφαρμογής στον κόσμο και στην Ελλάδα.

Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Χαιρετισμό​ς Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στο Συνέδριο με θέμα: “Could Blue Growth turn into Green?” Γεωπονικό Πανεπιστήμ​ιο Αθηνών

ΥΠΕΚΑ, 3/6/14:
"Θέλω να σας συγχαρώ θερμά για τη σημερινή αξιέπαινη προσπάθεια ανάδειξης του σημαντικού αυτού ζητήματος για την προβολή του οποίου έχουμε εργαστεί συστηματικά στο εξάμηνο της Προεδρίας.

Η Ελλάδα, με πάνω από 15.500 χιλιόμετρα ακτογραμμής, μια χώρα άρρηκτα συνδεδεμένη ιστορικά, οικονομικά και πολιτισμικά με τη θάλασσα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της καλής ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος θεωρώντας το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο πρέπει να «χτίσουμε» τη γαλάζια ανάπτυξη.


Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η γαλάζια οικονομία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεισφέρει με 500 δισεκατομμύρια € στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Ο στόχος είναι, μέχρι το 2020, να προσφέρει 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 600 δισεκατομμύρια € στην οικονομία.

Μελέτες που έχουν εκπονηθεί υπέδειξαν ως πιο ελπιδοφόρους για την απασχόληση, πέντε τομείς:

1. Τη θαλάσσια ενέργεια,
2. τον τουρισμό,                                                              
3. τη βιοτεχνολογία,
4. την αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια και
5. την εξόρυξη από το θαλάσσιο βυθό.

Οι τομείς αυτοί συμπληρώνουν τις θαλάσσιες μεταφορές και τις ναυπηγικές δραστηριότητες. Για το θαλάσσιο τουρισμό, ήδη ανεπτυγμένο τομέα, χρειάζεται εκσυγχρονισμός της μέχρι σήμερα οπτικής μας. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη νέων τουριστικών τομέων και προϊόντων όπως ο αλιευτικός τουρισμός, ο οικολογικός τουρισμός, η ιστιοπλοΐα, ο καταδυτικός τουρισμός κ.α.

Ειδικότερα για τη Μεσόγειο, αξίζει να αναφέρω ότι στις ακτές της κατοικούν πάνω από 155 εκατομμύρια, αριθμός που διπλασιάζεται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Η κάλυψη των δομημένων περιοχών σε αρκετές παράκτιες περιοχές της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας στην παράκτια λωρίδα του πρώτου χιλιομέτρου υπερβαίνει το 50% (στη Ισπανία το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 80%).

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει επιπλέον το πρόβλημα του περίκλειστου χαρακτήρα της καθώς και της μη ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, ιδίως σε αρκετές χώρες του Νότου, το 80% των οποίων προέρχεται από χερσαίες πηγές. Πρόσφατες, μάλιστα, μελέτες αναφέρουν ότι περισσότερα από 650 είδη θαλάσσιων οργανισμών επηρεάζονται δυσμενώς, ενώ 9 στα 10 είδη αλιευμάτων της εξακολουθούν να υπεραλιεύονται.

Με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η Ελληνική Προεδρία, σε συνέχεια του συνεδρίου ΗOPE (Υγιείς Ωκεανοί – Παραγωγικά Οικοσυστήματα) για το Θαλάσσιο Περιβάλλον που συνδιοργανώθηκε μαζί με την Ευρ. Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου, οργάνωσε στις 14 Μαΐου το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στην Αθήνα έχοντας ως κεντρικό θέμα τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Το βασικό νομοθετικό εργαλείο που διαθέτουμε είναι η Οδηγία Πλαίσιο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, η οποία έχει ως συγκεκριμένο στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση «Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης» στα θαλάσσια ύδατα μέχρι το 2020, στόχος που πρέπει να λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για διαρκή βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση της Οδηγίας Πλαίσιο, προχωρά στη χώρα μας σύμφωνα το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα νομικά και διαχειριστικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και η νέα Οδηγία για το Θαλάσσιο Σχεδιασμό, η οποία υιοθετήθηκε πολύ πρόσφατα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Η αναβάθμιση της γνώσης μας για τον υποθαλάσσιο χώρο είναι επίσης μία από τις δράσεις της στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» τα κονδύλια που θα διατεθούν ως το 2020 για το σκοπό αυτό φθάνουν τα 80 δισ. Ευρώ. Στόχος μέχρι το 2020 είναι η πλήρης χαρτογράφηση του βυθού όλων των Ευρωπαϊκών Θαλασσών. Γνωρίζουμε περισσότερα για την επιφάνεια του Άρη από ό, τι για το βυθό των θαλασσών μας.

Καθοριστικός παράγοντας για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, είναι η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης στην οποία η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η χώρα μας έχει να επιδείξει απτά παραδείγματα «Γαλάζιας Ανάπτυξης» με την αρμονική συνύπαρξη φαινομενικά αντικρουόμενων χρήσεων και σεβασμό στο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά μπορώ να αναφέρω αρκετά νησιά μας, όπου εκτός από τον τουρισμό αναπτύσσονται αρμονικά και άλλες χρήσεις όπως η παραγωγή ενέργειας, οι αγροτικές καλλιέργειες και οι γεωργικές βιομηχανίες, η αλιεία, η εξόρυξη, οι υδατοκαλλιέργειες, ενώ τμήματα των νησιών αυτών τυγχάνουν πρόσθετης προστασίας, ενταγμένα στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Φύση 2000.

  • Τέλος, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ακολουθήσει και δεν θα ακολουθήσει το μοντέλο παράκτιας ανάπτυξης της Ισπανίας [***] και της Πορτογαλίας ή ακόμα, σε ορισμένες περιοχές, της Ιταλίας και της Γαλλίας το οποίο, έχει οδηγήσει στην ανεπανόρθωτη αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση της ακτογραμμής των χωρών αυτών με προφανείς αρνητικές συνέπειες στο τουριστικό τους προϊόν.
  • Η χώρα μας δεν πρέπει να στοχεύει στη μαζικότητα του τουρισμού της αλλά στη συνεχή ποιοτική αναβάθμισή του και στην προώθηση ενός μοναδικού τουριστικού προϊόντος που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό, την αυθεντικότητα, το καλό κλίμα, τις καλές υποδομές, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κλίμακα του τοπίου, καθώς και την ασφάλεια που επιτρέπει στον επισκέπτη να κινηθεί και αυτόνομα, έξω από αυστηρά προδιαγεγραμμένες διαδρομές και προορισμούς.

Με αυτές μου τις σκέψεις, σας εύχομαι καλές εργασίες και καλή επιτυχία στο Συνέδριο.

Σας ευχαριστώ πολύ"

ypeka.gr
3/6/14
--
-
****Ισπανική WWF προς κυβέρνηση: Μην καταστρέψετε τις ακτές σας όπως στην Ισπανία

Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Ισπανική WWF προς κυβέρνηση: Μην καταστρέψετε τις ακτές σας όπως στην Ισπανία

"Η εκτεταμένη οικοδομική δραστηριότητα τις τελευταίες δεκαετίες, δίχως πρόβλεψη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είχε καταστροφικές συνέπειες"....
 
Η επιστολή της ισπανικής WWF εστάλη ενώ αναμένεται η κυβέρνηση να επαναφέρει προς συζήτηση το επίμαχο και αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό το οποίο είχε μπει στον πάγο μέχρι τις ευρωεκλογές λόγω των αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από φορείς της προστασίας του περιβάλλοντος.


«Όπως είμαι σίγουρος πως θα γνωρίζετε, η Ισπανία είναι η χώρα της Μεσογείου που υποφέρει τα μέγιστα από τη δραματική αλλοίωση και καταστροφή της παράκτιας ζώνης της. 

Η εκτεταμένη οικοδομική δραστηριότητα τις τελευταίες δεκαετίες, δίχως πρόβλεψη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είχε καταστροφικές συνέπειες, τις οποίες η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια.

Αυτή τη στιγμή, το 75% των ισπανικών ακτών έχει οικοδομηθεί ή βρίσκεται σε στάδιο οικοδόμησης (με ρυθμό 8 εκτάρια ανά ημέρα τα τελευταία 20 χρόνια), ενώ το πρώτο χιλιόμετρο ακτογραμμής έχει οικοδομηθεί πλήρως στο ένα τρίτο των μεσογειακών ακτών της Ισπανίας. Την ίδια στιγμή, σχεδόν μισό εκατομμύριο κατοικίες είναι κενές....
mme.gr
27/5/14
--
-

Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

ΥΠΕΚΑ: Εξαιρετικής ποιότητας το 94% των υδάτων κολύμβησης

Η αξιολόγηση έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις μικροβιολογικές παραμέτρους 2.150 αντιπροσωπευτικών σημείων δειγματοληψίας και εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των τεσσάρων τελευταίων ετών (2010-2013) .
Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 2.016 σημεία (93,8%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 111 σημεία (5,2%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», 18 σημεία (0,8%) χαρακτηρίζονται ως «επαρκούς ποιότητας» και μόνο 5 σημεία (0,2%) ως «ανεπαρκούς ποιότητας».............Το Βήμα Online

Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

Ξεκινά η απάντληση των καυσίμων από το πλοίο που προσάραξε στη Μύκονο

Ξεκινά η απάντληση των 200 τόνων καυσίμων από τις δεξαμενές του φορτηγού πλοίου «Υusuf Cepnioglu», με σημαία Τουρκίας, που έχει προσαράξει φορτωμένο με κοντέινερ από την περασμένη Παρασκευή, βόρεια των ακτών της Μυκόνου,
Την απάντληση επιχειρεί το ειδικά διαμορφωμένο πλοίο «ΑΙΓΙΣ 1».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, η επιχείρηση παρακολουθείται από κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος από το υπουργείο Ναυτιλίας, εξειδικευμένο σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.


Στη θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται το τουρκικό πλοίο, έχουν τοποθετηθεί πλωτά φράγματα σε δύο σειρές ενώ αναμένεται να γίνει και περισυλλογή απορριμμάτων που έχουν ξεφύγει από το προσαραγμένο πλοίο λόγω της έντονης θαλασσοταραχής των προηγουμένων ημερών.

Το «ΑΙΓΙΣ 1» έχει αποθηκευτική ικανότητα πετρελαιοειδών καταλοίπων, 500 κυβικά μέτρα, διαθέτει φορητούς ελαιοσυλλέκτες για την περισυλλογή πετρελαιοειδών και πάνω από 1.000 μέτρα πλωτά φράγματα ανοιχτής θαλάσσης.

Παράλληλα, το πλοίο έχει την δυνατότητα μεταφοράς φορτίων επί του κυρίου καταστρώματος σε μια επιφάνεια 260 τετραγωνικών μέτρων.

Αφού ολοκληρωθεί η απάντληση των πετρελαιοειδών, αναμένεται να υπάρξει σχέδιο απομάκρυνσης των κοντέινερ και στη συνέχεια, του πλοίου.

Εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών ρυμούλκησης χαρακτηρίζουν την όλη επιχείρηση αρκετά δύσκολη, καθώς στο σημείο υπάρχουν απότομα βράχια και επικρατούν συχνά δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

To πλοίο, με 14 άτομα πλήρωμα και φορτωμένο με 204 κοντέινερ, είχε αναχωρήσει από τη Σμύρνη με προορισμό την Τυνησία. 

mme.gr
15/3/14
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:
 

 

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

ΥΠΕΞ: Ομιλία Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ ΥΠΕΞ Π. Μίχαλου στην Διάσκεψη «Παράκτιος και Θαλάσσιος Τουρισμός»

ΥΠΕΞ, Δευτέρα, 10 Μάρτιος 2014
Παρουσία της Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρίας Δαμανάκη, του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, Taleb Rifai, και εκπροσώπων της τουριστικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Π. Μίχαλος, παρουσίασε, σήμερα, Δευτέρα 10 Μαρτίου, την προοπτική της «Μπλε Οικονομίας» για την Ελλάδα, στη Διάσκεψη «Παράκτιος και Θαλάσσιος Τουρισμός», που διοργάνωσαν, στο Μουσείο της Ακρόπολης, από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Τουρισμού.

«Είναι καιρός να αναδείξουμε τη Μπλε Οικονομία ως μοχλό εξόδου από την κρίση. Οι οικονομικές και εμπορικές συνέργειες που αυτή καλύπτει δημιουργούν μία πραγματική εργαλειοθήκη οικονομικής ανάπτυξης. Το 18 % του διεθνούς εμπορικού στόλου ανήκει σε Έλληνες πλοιοκτήτες. Η ναυτιλία συνεισφέρει 25 δις ευρώ στην Ελληνική οικονομία, 13,5% στο ετήσιο ΑΕΠ και 165.000 θέσεις εργασίας ενώ, μόνο το 2012, το λιμάνι του Πειραιά αύξησε την εμπορική του δραστηριότητα κατά 64%» υπογράμμισε ο κ. Μίχαλος, αναλύοντας τον ρόλο της Μπλε Οικονομίας στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης.

«Ο ναυπηγό-κατασκευαστικός τομέας, η δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου με μαρίνες, η κάθετη διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη ναυτιλία, ο θαλάσσιος τουρισμός και η ανάπτυξη των λιμανιών αποτελούν την προμετωπίδα της Μπλε Οικονομίας για τη χώρα μας. Μαζί μπορούμε να χτίσουμε αυτή τη νέα αφήγηση που θα προσελκύσει επενδύσεις και, γιατί όχι, θα δημιουργήσει το πρώτο ναυτικό cluster στην Ελλάδα με έμφαση στην καινοτομία» κατέληξε ο Παναγιώτης Μίχαλος.

Η Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τον Παράκτιο και το Θαλάσσιο Τουρισμό επικεντρώνεται στις στρατηγικές γαλάζιας ανάπτυξης για την Ε.Ε., με έμφαση στις επιχειρηματικές συνεργασίες στην Ελλάδα. Συνδιοργανώνεται, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Τουρισμού, με ομιλητές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την UNESCO και τον ιδιωτικό ναυτιλιακό και βιομηχανικό τομέα.

 http://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/omilia-gen-grammatea-dos-upeks-mikhalou-sten-diaskepse-paraktios-kai-thalassios-tourismos.html
10/3/14

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Μύκονος: Μετά τη βελτίωση του καιρού η επιχείρηση απομάκρυνσης του τουρκικού κοντέινερ (VIDEO)

Κακές καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους που φθάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όπου έχει προσαράξει από χθες το απόγευμα σε βραχώδη περιοχή, το τουρκικό πλοίο μεταφοράς κοντέινερ YUSUF CEPNIOGLU, στο οποίο έχει σημειωθεί κλίση και μεγάλη εισροή υδάτων, ενώ το πλήρωμά του 14 Τούρκοι υπήκοοι το εγκατέλειψαν.


Στη θαλάσσια περιοχή έχει προκληθεί μικρή ρύπανση ενώ αντιρρυπαντικά φράγματα δεν μπορούν προς το παρόν να τοποθετηθούν, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οποιαδήποτε επιχείρηση διάσωσης του πλοίου, με απάντληση των υδάτων, σφράγισης των ρηγμάτων και ρυμούλκησης του, θα γίνει αφού υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

Τα 11 άτομα από το πλήρωμα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού ενώ οι 3 από ελικόπτερο super puma. Όλοι τους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο της Μυκόνου.

Το πλοίο, που ήταν φορτωμένο με 204 κοντέινερ και είχε αναχωρήσει από τη Σμύρνη με προορισμό την Τυνησία.
http://www.defencenet.gr/defence/item/μύκονος-μετά-τη-βελτίωση-του-καιρού-η-επιχείρηση-απομάκρυνσης-του-τουρκικού-κοντέινερ-βίντεο
8/3/14
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:
 

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

Πράσινο φως στα υδατοδρόμι​α σε όλη την Ελλάδα από το ΥΠΕΚΑ. - Συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, με την Hellenic Seaplanes. -ΥΠΕΚΑ

ΥΠΕΚΑ, 18/2/14
Το «πράσινο φως» για την επίσπευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα συζητήθηκε στην συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, με την Hellenic Seaplanes, ανοίγοντας το δρόμο για την άμεση υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων στο δίκτυο υδατοδρομίων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος όλα τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον νέο τομέα δραστηριότητας υδροπλάνων και τις περιβαλλοντικές διαδικασίες. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η ανάπτυξη και δημιουργία των κατάλληλων υποδομών (υδατοδρόμια) σε όλη την Ελλάδα πριν την τουριστική περίοδο του 2014, έτσι ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή υποστήριξη στα υδροπλάνα.


Η Hellenic Seaplanes παρουσίασε το επενδυτικό της πρόγραμμα και τους στόχους της προκειμένου αυτή τη φορά η προσπάθεια να τελεσφορήσει και τα υδροπλάνα να καθιερωθούν στη χώρα μας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Νικόλας Χαραλάμπους, ανέφερε ότι πρόκειται για επενδύσεις που λόγω του στρατηγικού τους χαρακτήρα θα δημιουργήσουν ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για την αξιοποίηση απομονωμένων περιοχών και αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα και κίνητρα υλοποίησης τουριστικών επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή των υδατοδρομίων.

Ο Γιάννης Μανιάτης, επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τη νέα δραστηριότητα, επισημαίνοντας τα πολλαπλά οφέλη που η υλοποίησή τους θα είχε ως αποτέλεσμα, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ανάπτυξη υποδομών και δικτύων, οι θετικές επιδράσεις στον τουρισμό και η τόνωση της εγχώριας βιομηχανίας σε αυτή την κρίσιμη καμπή που βρίσκεται η Ελλάδα. Επιπλέον, δεσμεύθηκε για την λεπτομερή εξέταση όλων των αιτημάτων που θα κατατεθούν και θα τύχουν άμεσης ανταπόκρισης.

«Σκοπός μας, δήλωσε ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, είναι η ουσιαστική συμβολή μας ως Υπουργείο και ως κυβέρνηση στην επενδυτική πρωτοβουλία και να βάλουμε στη τελική ευθεία προς υλοποίηση το δίκτυο υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα. Η χώρα δείχνει ότι ξεπερνά τη μεγάλη κρίση της ύφεσης που ζει τα τελευταία έξι χρόνια και ελπίζουμε ότι το 2014 θα είναι το έτος της αλλαγής, φέρνοντας ακόμη μια δυνατότητα στην σύνδεση των παράκτιων περιοχών της χώρας μας. Έχουμε σκοπό να αδράξουμε την ευκαιρία που μας δίνεται, στην διαμόρφωση ενός άλλου αναπτυξιακού τοπίου στη χώρα με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιλογών για τον Έλληνα».

ypeka.gr
18/2/14

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

ΥΠΕΚΑ: 18η Υπουργική Σύνοδος της Σύμβασης της Βαρκελώνης

Πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη πριν λίγες μέρες η 18η Υπουργική Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και των Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου, η Γραμματεία της οποίας (Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών – UNEP/MAP) εδρεύει στην Αθήνα. Η Ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχε στη Σύνοδο, με επικεφαλής την Γενική Διευθύντρια Πολεοδομίας, Αθηνά Μουρμούρη. Η Σύμβαση της Βαρκελώνης έχει ως Συμβαλλόμενα Μέρη τις 21 παράκτιες χώρες της Μεσογείου και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ελληνική αντιπροσωπεία προήδρευσε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και παρουσίασε στις Μεσογειακές Χώρες, μη Μέλη, τις κοινές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως, η Ελλάδα προήδρευε, σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών στο πλασίσιο της Σύμβασης Βαρκελώνης, στην Ομάδα Εργασίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου για θέματα Προϋπολογισμού. Η χώρα μας είναι η μία από τις δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μαζί με την Γαλλία) που θα συμμετέχουν στο Εκτελεστικό Γραφείο της Σύμβασης, στο οποίο προεδρεύει η Τουρκία, για την επόμενη διετία 2014-2015.

Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Σκέλους της Συνόδου, η Ελλάδα ανήγγειλε ότι θα φιλοξενήσει την επόμενη Υπουργική Σύνοδο της Σύμβασης της Βαρκελώνης (COP19) στην Αθήνα, στο τέλος του 2015, αναδεικνύοντας περαιτέρω το σημαντικό ρόλο της, και αξιοποιώντας τη συγκυρία δύο επετείων συγχρόνως, εκείνη των 40 χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης της Βαρκελώνης και του UNEP/MAP, καθώς επίσης των 30 χρόνων της Ελλάδας, ως φιλοξενούσας χώρας, της έδρας της Γραμματείας της Σύμβασης της Βαρκελώνης στην Αθήνα.

ypeka.gr
17/12/13
--
-

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Γαλλία: Εφεση για την αθώωση κατηγορουμένων για το ναυάγιο του Prestige.

Το γαλλικό κράτος προσέφυγε σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, υποβάλλοντας έφεση στην απόφαση ισπανικού δικαστηρίου το οποίο αθώωσε, πριν από δέκα ημέρες, τους τρεις κατηγορούμενους για το ναυάγιο του τάνκερ Prestige, τον Σεπτέμβριο του 2002, που προκάλεσε μία από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιστορία των τριών χωρών που επλήγησαν από αυτή.

Η Γαλλία ελπίζει ότι με την έφεσή της "θα αναγνωριστεί (...) ότι διαπράχθηκε ποινικό αδίκημα σε βάρος του περιβάλλοντος εξαιτίας των πράξεων του πλοιάρχου και του πληρώματος" του πλοίου, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους η υπουργός Δικαιοσύνης Κριστιάν Τομπιρά και ο υπουργός Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί.

Έφεση κατά της αθώωσης του Έλληνα πλοιάρχου Απόστολου Μαγκούρα, του πρώτου μηχανικού Νικόλαου Αργυρόπουλου και του επικεφαλής του ισπανικού Εμπορικού Ναυτικού Χοσέ Λουίς Λόπεθ-Σορς υπέβαλε και η εισαγγελία της πόλης Λα Κορούνια.

Οι εισαγγελικές αρχές ζητούσαν, στην πρώτη δίκη, την καταδίκη των κατηγορουμένων σε ποινές από 5 μέχρι 12 χρόνια κάθειρξης.
Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν κριθεί αθώοι για το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου που προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες πετρελαιοκηλίδες στην ιστορία, ρυπαίνοντας τις ακτές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Γαλλίας σε μήκος 1700 χιλιομέτρων.

Μόνο ο πλοίαρχος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 9 μηνών επειδή αρνήθηκε τη ρυμούλκηση του πλοίου, αλλά λόγω ηλικίας —είναι 78 ετών— δεν θα οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.
Επίσης, το δικαστήριο δεν επιδίκασε την αποζημίωση που ζητούσαν η Γαλλία και η Ισπανία για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, μια απόφαση που σύμφωνα με την εισαγγελία "δεν συνάδει με τα αιτήματα και τις θέσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας".

Η εισαγγελία της Λα Κορούνια "ως συνήγορος των συμφερόντων της κοινωνίας και των αιτημάτων των Ισπανών και Γάλλων πολιτών εκτιμά ότι διαπράχθηκε ένα αδίκημα οικολογικού χαρακτήρα που προκάλεσε ζημίες", σημειώνει στην ανακοίνωσή της.
ethnos.gr
22/11/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Η θάλασσα «τρώει» τις ακτές του δήμου Θερμαϊκού!

Κατά 10 εκατοστά τον χρόνο υποχωρεί, κατά μέσο όρο, η ακτή σε ορισμένα σημεία του δήμου Θερμαϊκού, λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται στην περιοχή τα πιο έντονα φαινόμενα διάβρωσης στην Ελλάδα.
Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από μελέτες που διεξήγαγε τα τελευταία χρόνια ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Αλμπανάκης, ο οποίος ήταν και επιβλέπων καθηγητής σε μεταπτυχιακό με θέμα την παράκτια διάβρωση της ευρύτερης περιοχής του δήμου Θερμαϊκού, το οποίο εκπόνησαν ο Γ. Ανδρέου, ο Π. Βρατσίδας και ο Δ. Οικονομίδης.Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αλμπανάκης, στη συγκεκριμένη περιοχή, από τη Μηχανιώνα έως το Αγγελοχώρι, είχαν εγκατασταθεί πρόσφυγες, οι οποίοι έχτισαν τα σπίτια τους και άρχισαν να καλλιεργούν τη γη.

«Η ημιαστικοποίηση, όμως, με την κάλυψη των μικρών ρεμάτων και η εντατική γεωργία, ειδικά από τη στιγμή που εισήχθη η βαθιά άρωση, οδήγησε στην ταχύτερη διάβρωση και στην "εξαφάνιση" σιγά σιγά της παραλίας σε διάφορες περιοχές» ανέφερε ο καθηγητής, διευκρινίζοντας ότι μπορεί η διάβρωση να είναι μια διαδικασία που συντελείται από τα αρχαία χρόνια στις ακτές του Θερμαϊκού, αλλά επιταχύνεται με τα χρόνια λόγω των εντονότερων ανθρωπογενών παρεμβάσεων.

Η μελέτη των μεταπτυχιακών φοιτητών θα παρουσιαστεί αύριο, σε ημερίδα με θέμα «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής: ειδικές περιπτώσεις μελέτης», που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Βιολογικών Εφαρμογών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιαστεί μια σειρά ειδικών περιπτώσεων μελέτης και ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Κολυμπάτε άφοβα στις ακτές του Θερμαϊκού!
Στην ημερίδα θα παρουσιασθεί και μελέτη εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας των υδάτων στην παράκτια ζώνη του δήμου Θερμαϊκού με βάση το φυτοπλαγκτό, την οποία εκπόνησαν η Μ. Μποζατζίδου, η Μ. Κατσιάπη και η Μ. Μουστάκα.

«Στην εργασία έγινε μια πρώτη προσέγγιση για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων της παράκτιας ζώνης του δήμου Θερμαϊκού, με βάση το βιολογικό στοιχείο φυτοπλαγκτό και τις κατευθυντήριες γραμμές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ» διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας Ευαγγελία Μιχαλούδη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, έγιναν δειγματοληψίες από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2012 σε 8 σταθμούς της περιοχής, κατά μήκος της ακτογραμμής. «Όπως προέκυψε» λέει η κ. Μιχαλούδη, «στις περιοχές που κολυμπάει ο κόσμος, στην Περαία, στην Αγία Τριάδα, στην Επανωμή, στον Ποταμό και στους Νέους Επιβάτες, η οικολογική ποιότητα του νερού ήταν καλή, σε αντίθεση με τις περιοχές ελλιμενισμού στο Αγγελοχώρι και στη Μηχανιώνα, όπου η ποιότητα ήταν κατώτερη της καλής».

 zougla.gr
19/11/13
---
-
 ΣΧΕΤΙΚΑ:

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Ισπανία: Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση στην απόφαση για το "Prestige"/España apelará sentencia del "Prestige" (video)

Η ισπανική κυβέρνηση πρόκειται να εφεσιβάλει την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου στο οποίο εκδικαζόταν η υπόθεση του ναυαγίου, το 2002, του πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου Prestige, για να ζητήσει αποζημίωση για την χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή στην ιστορία της Ισπανίας, όπως διεμήνυσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Αλμπέρτο Ρουίθ-Γκαγιαρδόν.

Δικαστήριο στην Λα Κορούνια αποφάνθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για τη βύθιση του πλοίου, το οποίο προκάλεσε μια τεράστια πετρελαιοκηλίδα στα ανοικτά της βορειοδυτικής περιφέρειας της Γαλικίας και μόλυνε 2.000 χλμ. της ακτογραμμής.


Το δικαστήριο αθώωσε τον καπετάνιο του Πρεστίζ, τον πρώτο μηχανικό και τον τότε διευθυντή της υπηρεσίας του εμπορικού ναυτικού από την κατηγορία της πρόκλησης της καταστροφής. Ο πλοίαρχος Απόστολος Μαγκούρας καταδικάστηκε σε εννέα μήνες φυλάκιση διότι δεν είχε υπακούσει στις εντολές των ισπανικών αρχών.

Ο Ρουίθ-Γκαγιαρδόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση εναντίον της απόφασης αυτής διότι δεν καθιστά κανέναν υπεύθυνο για την κάλυψη των οικονομικών ζημιών, οι οποίες έχει υπολογιστεί ότι υπερέβησαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κυβέρνηση πρόκειται επίσης να αναλάβει άλλα μέτρα νομικού χαρακτήρα για να λάβει αποζημίωση από τη ναυτιλιακή και την ασφαλιστική ευκαιρία και προσφεύγοντας κατά παντός υπευθύνου βάσει του αστικού δικαίου.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της αυτόνομης περιφέρειας της Γαλικίας Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, η κυβέρνησή του επιδιώκει να λάβει αποζημίωση μέχρι του ποσού που κατέβαλε για την διαδικασία απορρύπανσης των ακτών μετά το ναυάγιο του Πρεστίζ.
mme.gr
18/11/13
--
-

Madrid busca, por lo menos, recuperar el dinero que costó la limpieza de las costas contaminadas por la marea negra. "El propósito del gobierno no es revisar las decisiones" judiciales, sino "insistir en la necesidad de que existan responsabilidades civiles y que sean satisfechas por los autores y responsables del siniestro", manifestó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al confimar hoy que la Abogacía del Estado presentará el recurso.

A él se unirá el gobierno regional de Galicia, frente a cuyas costas se hundió el petrolero hace ahora 11 años. "Lo que tenemos que hacer es ocuparnos en quién paga", manifestó el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez-Feijóo. El tribunal que juzgó el caso del "Prestige" exoneró la semana pasada de responsabilidad en la catástrofe al capitán, al jefe de máquinas y al entonces director general de la Marina Mercante española, los tres acusados juzgados, en un fallo que causó estupor y tristeza en España.

60.000 toneladas de carburante derramadas en el mar
El capitán recibió una condena, pero leve y no relacionada con la causa de la tragedia: nueve meses de prisión por haber desobedecido durante tres horas las órdenes de las autoridades españolas. Hace justo once años, el buque monocasco, bajo bandera de conveniencia de Bahamas, se partió en dos y se hundió frente a la costa de Galicia tras seis días a la deriva. De él salieron unas 60.000 toneladas de fuel. Otras 13.000 se sacaron después del pecio hundido en una complicada operación.
El Estado iniciará además "procesos paralelos" para exigir responsabilidad civil a la naviera y a la aseguradora, según dijo Ruiz-Gallardón. El "Prestige" era una "chatarra flotante", manifestó por su parte el presidente del gobierno regional gallego. "La aseguradora sabía muy bien cómo estaba ese barco".
El desastre afectó la principal fuente de ingresos de la costa gallega: hubo que prohibir la pesca y el marisqueo. Las cofradías de pescadores, sin embargo, no tienen intención de recurrir la sentencia judicial porque no ven "posibilidades", según medios españoles.
Además de la costa gallega, el fuel alcanzó las de las regiones españolas de Asturias, Cantabria y País Vasco, y llegó a las de Portugal y Francia. En total, 1.600 kilómetros de litoral con su fauna y su flora se tiñeron de negro. Un total de 250.000 aves murieron y más de 1.000 playas quedaron contaminadas.
En el plano político, el gobierno presidido entonces por José María Aznar sufrió uno de los mayores cuestionamientos sociales por su gestión del accidente. Once años después, el "Prestige" continúa a casi 4.000 metros de profundidad frente a la costa gallega.
jov (dpa, elmundo.es)

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Αθωώθηκαν τα μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου Prestige. -Kαταδίκασε τον έλληνα καπετάνιο.

Η ισπανική δικαιοσύνη απήλλαξε των κατηγοριών τα μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου Prestige, το ναυάγιο του οποίου προκάλεσε τη μεγαλύτερη θαλάσσια οικολογική καταστροφή στην ιστορία της Ισπανίας.

Ωστόσο το δικαστήριο καταδίκασε τον έλληνα καπετάνιο του Πρεστίζ Απόστολο Μαγκούρα σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών επειδή αρνήθηκε τη ρυμούλκηση του πλοίου πριν από το ναυάγιο.

Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Prestige, με σημαία Μπαχαμών, το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1976 μετέφερε 77.000 τόννους πετρέλαιο από τη Λιθουανία στη Σιγκαπούρη.

>>>>>Αρνείται κάθε ευθύνη για την οικολογική καταστροφή ο Έλληνας καπετάνιος του Prestige.

El capitán del ‘Prestige’ admite que detectó “corrosión” en los tanques<<<<<

Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου εν μέσω καταιγίδας στις 13 Νοεμβρίου του 2002. Επί έξι ημέρες έπλεε στ΄ανοικτά της Γαλικίας με ένα ρήγμα στις δεξαμενές του. Η ισπανική κυβέρνηση έδωσε εντολή να ρυμουλκηθεί στην ανοικτή θάλασσα. Το πετρελαιοφόρο δεν άντεξε στα μεγάλα κύματα. Κόπηκε στα δυο και βυθίστηκε το πρωί της 19ης Νοεμβρίου, στ΄ανοικτά της Γαλικίας. Πάνω από 60.000 τόννοι καυσίμου διέρρευσαν στη θάλασσα ρυπαίνοντας ακτογραμμή 2.000 χιλιομέτρων και προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή.
mme.gr
13/11/13

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013

Η ελεύθερη Αμμόχωστος πρώτη στις προτιμήσεις των Σκανδιναβών τουριστών.

Πρώτη στις προτιμήσεις των Σκανδιναβών τουριστών έρχεται η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και συγκεκριμένα η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς, σύμφωνα με όλους τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες της Σουηδίας, με τους οποίους συζήτησαν θέματα για αποστολή περισσοτέρων τουριστών στην περιοχή, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας και αντιπροσωπεία του Δήμου Παραλιμνίου που μετέβησαν την περασμένη εβδομάδα στη Σουηδία.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος «πρώτη προτεραιότητα για τους Σκανδιναβούς για τις διακοπές τους είναι η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς. Επίσης οι τουριστικοί πράκτορες με τους οποίους συζητήσαμε διάφορα θέματα, ανέφεραν πως στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου υπάρχει έλλειψη δωματίων. Δυστυχώς με τα κίνητρα που έθεσε η κυβέρνηση, στην Αγία Νάπα δεν δικαιούνται καθόλου να χτιστούν επιπλέον νέα δωμάτια, ενώ περίπου το ίδιο ισχύει και για τον Πρωταρά».Ερωτηθείς σχετικά ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας δήλωσε άγνοια γιατί με τα νέα κίνητρα της κυβέρνησης δεν δικαιούνται οι πιο τουριστικές περιοχές της Κύπρου να χτίσουν και άλλα δωμάτια αφού όπως εξήγησε «ακόμα και 15 χιλιάδες καινούργιες κλίνες να είχαμε θα ήταν γεμάτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει ζήτηση από τους 3 μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες της Σουηδίας για επιπλέον κλίνες στην Αγία Νάπα και τον Πρωταρά αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τις παρέχουμε» σημείωσε.

Ανέφερε ακόμα ότι με τους Σκανδιναβούς τουριστικούς πράκτορες συζητήθηκαν «διάφορα θέματα έργων υποδομής όπως είναι η οδός διασημοτήτων, το πάρκο γλυπτικής, η πρόσληψη επιπλέον τροχονόμων οι οποίοι περιπολούν στους πολυσύχναστους δρόμους της Αγίας Νάπας τα βράδια και άλλα θέματα που αφορούν τόσο την διασκέδαση όσο και την ασφάλεια των τουριστών».

Ωστόσο, συνέχισε «ένα σοβαρό θέμα που έθεσαν οι τουριστικοί πράκτορες είναι το παραλιακό μέτωπο της Αγίας Νάπας το οποίο δεν είναι και το καλύτερο ενώ απ’ ότι φαίνεται δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2014. Χρειαζόμαστε περίπου 400 χιλιάδες ευρώ για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο που για μας είναι άμεσης και υψίστης προτεραιότητας» είπε και πρόσθεσε πως «έχουμε ενημερωθεί ότι ούτε το παραλιακό μέτωπο αλλά ούτε και άλλα έργα που ζητήσαμε από το κράτος για την επαρχία μας, δεν περιελήφθησαν στον προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο».

Ο κ. Καρούσος είπε επίσης πως στη Στοκχόλμη η αντιπροσωπεία παρευρέθηκε και στην Τουριστική Εκθεση για την τρίτη ηλικία, όπου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για την Κύπρο «αναφερθήκαμε στην Αγία Νάπα και τον Πρωταρά και αναπτύξαμε τα σημεία τα οποία θα προσελκύσουν τον τουρίστα για τις καλοκαιρινές όσο και για τις χειμερινές διακοπές του».

Σε άλλη ερώτηση ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας απάντησε πως «κατά τη διάρκεια του χειμώνα στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου θα παραμείνουν ανοικτές περίπου 17 ξενοδοχειακές μονάδες. Ταυτόχρονα όμως κάνουμε εκστρατεία για προσέλκυση στην Αγία Νάπα και τον Πρωταρά εσωτερικού τουρισμού με στόχο να αυξηθούν οι μονάδες που θα παραμείνουν ανοικτές και το χειμώνα» κατέληξε.

tv100.gr
21/10/13

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

ΚΥΠΡΟΣ: Θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Ακρωτηρίου στις ΒΒ. -Θα προσφέρει χώρο για ασφαλείς καταδύσεις και ελεύθερη κολύμβηση

Θαλάσσιο πάρκο δημιουργήθηκε αυτό το μήνα στην παραλιακή περιοχή Ακρωτηρίου, μέσα στις Βρετανικές Βάσεις, το οποίο θα προσφέρει χώρο για ασφαλείς καταδύσεις και ελεύθερη κολύμβηση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη θαλάσσια ζωή.

Ανακοίνωση των Βάσεων αναφέρει ότι τον Οκτώβριο του 2013 δημιουργήθηκε στην παραλιακή περιοχή Ακρωτηρίου μέσα στις Βρετανικές Βάσεις θαλάσσιο πάρκο που σηματοδοτείται με κίτρινες σημαδούρες.

Το πάρκο εκτείνεται περίπου 250 από την ακτή και σηματοδοτείται καθαρά για σκοπούς αποκλεισμού σκαφών και άλλων θαλάσσιων χρήσεων.Στο πάρκο απαγορεύεται κάθε είδους ψάρεμα αλλά επιτρέπονται οι καταδύσεις και η ελεύθερη κολύμβηση. Επίσης απαγορεύεται η χρήση ψαροτούφεκου.

Ο νόμος των Βάσεων περί Αλιείας του 2012 προνοεί πρόστιμο €8000 σε περίπτωση καταδίκης για ψάρεμα μέσα στο πάρκο με ψηλότερες ποινές για περεταίρω αδικήματα.
Με την Λιμενική Αστυνομία των Βάσεων στην περιοχή και τους επισκέπτες του κέντρου καταδύσεων να βοηθούν στην παρακολούθηση, το πάρκο προσφέρει, αναφέρεται στην ανακοίνωση, την απαιτούμενη προστασία.

 - See more at: http://www.onlycy.com/398906
17/10/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:


Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Καθαρές ακτές από τη Δράση Παγγαίου «ΥποστηρίΖΩ».

«Οχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες κι ακτές» πληροφορούσε το τηλεοπτικό κοινό διαφήμιση της HELMEPA, της Ελληνικής Ενωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, εν έτει 1992.

Η Δράση Παγγαίου ΥποστηρίΖΩ αναλαμβάνει να το κάνει πράξη στο πλαίσιο του Μήνα Δράσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον (έως 21 Οκτωβρίου), καθώς συμμετέχει στον καθαρισμό ακτών και τμημάτων του βυθού απευθύνοντας πρόσκληση σε φορείς, συλλόγους και πολίτες να συνδράμουν το έργο της. Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου η Δράση Παγγαίου θα βρίσκεται στη Χερσόνησο του Βρασίδα, στη Νέα Πέραμο (συνάντηση στην πλατεία Νέας Περάμου, στις 11.00π.μ.). 

Η εκστρατεία καθαρισμού των ακτών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας εθελοντικού καθαρισμού ακτών και σε συνεργασία με τη HELMEPA ως συντονιστή στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 694/29.84.044, Θόδωρος Μπόνος, και 697/30.43.809, Γιάννης Κανίογλου, ή να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα drasipaggaiou.blogspot.com
26/9/13
-

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Εθελοντικός καθαρισμός στον Αμβρακικό Κόλπο. -Το ερχόμενο Σάββατο 21-9-13.

Εθελοντικό καθαρισμό στην περιοχή από Σαλαώρα μέχρι Κορωνησία, θα πραγματοποιήσουν ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και οι Ενεργοί Πολίτες Αμβρακικού, το ερχόμενο Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών.

Καλούν λοιπόν όλους τους πολίτες και τους φορείς να συμμετέχουν στην εθελοντική αυτή προσπάθεια που, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, «έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή πολιτών για την προστασία του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού».Σημείο συνάντησης των εθελοντών θα είναι ο  Φάρος Σαλαώρας, στις 9:30π.μ..

proinoslogos.gr
18/9/13

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Costa Concordia καθόλου όπως Sea Diamond. -Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών.

Έλλειψη πολιτικής βούλησης καταλογίζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Diamond, σημειώνοντας ότι, με αφορμή την ανέλκυση του Costa Concordia στη γειτονική Ιταλία, “το μυαλό μας πηγαίνει στο ξεχασμένο από την πολιτεία κρουαζιερόπλοιο Sea Diamond της εταιρείας Louis Cruises που έχει αφεθεί να σαπίζει στον κλειστό κόλπο της Καλντέρας της Σαντορίνης εδώ και έξι χρόνια”. 

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή τονίζει ότι αυτά τα έξι χρόνια, οι κάτοικοι της Σαντορίνης δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται και να διεκδικούν την ανέλκυση και απομάκρυνση του τοξικού ναυαγίου, για να εισπράξουν “ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, άπειρες υπεκφυγές και ανυπόστατες δικαιολογίες” για να μην πράξει η πολιτεία αυτό που πρέπει. “ Δηλαδή να υποχρεώσουν την πλοιοκτήτρια και την ασφαλιστική της εταιρεία να ανελκύσουν το Sea Diamond με δικά τους έξοδα, όπως ακριβώς έκαναν και οι γείτονές μας Ιταλοί μέσα σε λίγους μήνες”.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το Costa Concordia που ανελκύεται αυτές τις μέρες είναι περίπου πέντε φορές μεγαλύτερο και βαρύτερο από το Sea Diamond, ότι το κόστος ανέλκυσής του θα ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθεί όλο από την πλοιοκτήτρια και την ασφαλιστική της, ενώ το αντίστοιχο κόστος για το Sea Diamond είναι τουλάχιστον έξι φορές μικρότερο σύμφωνα με τις πρόχειρες ανεπίσημες εκτιμήσεις που έχουν γίνει. Υπογραμμίζεται ότι ο Οργανισμός που υποχρέωσε την πλοιοκτήτρια σε αυτή την ενέργεια είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και οι Λιμενικές Αρχές της Ιταλίας και όχι το φτωχό Λιμενικό Ταμείο του Giglio.
Η Επιτροπή διερωτάται ποιός θα υποχρεώσει την πλοιοκτήτρια και διαχειρίστρια του Sea Diamond να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, όπως υποχρεούται, για την ανέλκυση του ναυαγίου και ποιος είναι ο ρόλος των υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, καθώς και του Λιμενικού Σώματος σε αυτή τη διαδικασία.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η μέχρι σήμερα δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης δημιουργεί επιπλέον ευθύνες στην απούσα πολιτεία, ενώ σημειώνεται ότι πλήττεται η τουριστική εικόνα της Ελλάδας, αφήνοντας απροστάτευτη απέναντι στους κερδοσκόπους τη Σαντορίνη των 2 εκατομμυρίων επισκεπτών κάθε χρόνο.
Η Επιτροπή θυμίζει ότι στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που έγινε το 2008 από το Λιμενικό Ταμείο Θήρας, απάντησαν σοβαρές και μεγάλες εταιρείες που εκδήλωσαν την επιθυμία συμμετοχής τους στη διαδικασία της ανέλκυσης, ωστόσο οι ενέργειες δεν συνεχίστηκαν από την πολιτεία.
 
Η ανακοίνωση επικαλείται τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με την οποία: «Θεωρείται ήδη αναγκαιότητα ότι το ναυάγιο του Sea Diamond θα πρέπει να ανελκυθεί και απομακρυνθεί από την περιοχή της Καλντέρας ή με οποιονδήποτε τρόπο να εξουδετερωθεί. Η επιβάρυνση που έχει επιφέρει στην περιοχή είναι σαφής και μοναδικός τρόπος αποτροπής της συνέχισής της είναι η απομάκρυνση του ναυαγίου. Κάθε άλλη καθυστέρηση ή ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την οικολογική και όχι μόνον καταστροφή της Καλντέρας. Από την Πολιτεία θα πρέπει να απαιτηθεί η εφαρμογή του άρθρου 24 του Συντάγματος για την αποκατάσταση της βλάβης του θαλασσίου περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των πολιτών».
Τονίζεται επίσης ότι η επιχείρηση απάντλησης των καυσίμων του πλοίου το 2009 κατέληξε σε αποτυχία, καθώς επί των αντληθέντων υγρών το 99% αντιστοιχούσε σε θαλασσινό νερό και μόλις το 1% σε πετρελαιοειδή. “Η διάβρωση του σκάφους συνεχίζεται με το χρόνο και εμείς απλά περιμένουμε το μοιραίο. Να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να δούμε τα πετρελαιοειδή στην επιφάνεια της θάλασσας μη προλαβαίνοντας πλέον να κάνουμε τίποτα” σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Οι κάτοικοι της Σαντορίνης συνεχίζουμε να απαιτούμε το αυτονόητο και το δίκαιο, καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής.
enet.gr
17/9/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:


Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Λήμνος: Αργοπεθαίνει το νησί λόγω ασταθούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης. -Ακριβά αεροπορικά εισιτήρια αναγκάζουν τους κατοίκους να επιλέγουν πλοία

ΦΩΤΟ: tovima.gr
Σε οδύσσεια μετατράπηκε και το καλοκαίρι το ταξίδι προς και από τη Λήμνο λόγω της ασταθούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης, καταγγέλουν κάτοικοι του νησιού στο «Βήμα».

Επιβάτης πλοίου της NEL Lines (τα στοιχεία της είναι στη διάθεση της εφημερίδας) που εξυπηρετεί το νησί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουμε Κυριακή στις 23.30 και ξαφνικά δεχθήκαμε τελευταία στιγμή μήνυμα χωρίς ένα συγνώμη ότι το πλοίο θα αναχωρούσε στις 03.30. Μέσα στη νύχτα δεν είχαμε να πάμε κάπου και αναγκαστικά περιμέναμε κάπου στο λιμάνι. Το πλοίο τελικά αναχώρησε περίπου στις 04.00 και αντί για την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στο Λαύριο νωρίς το πρωί τελικά φτάσαμε περίπου στις 3 το μεσημέρι, κάνοντας δηλαδή ένα ταξίδι περίπου 11 ωρών».

Όπως μας είπε ο επιβάτης - που διατηρεί εξοχικό στο νησί και το επισκέπτεται κάθε χρόνο - το διαρκές σοβαρό ακτοπλοϊκό πρόβλημα της Λήμνου αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στο νησί το οποίο φοβούνται πως «αργοπεθαίνει».

Επεσήμανε ακόμη πως το καλοκαίρι δεν το επέλεξαν τουρίστες για τις διακοπές τους - με εξαίρεση ορισμένα ξενοδοχεία που είχαν τουρίστες από την Αγγλία μέσω γραφείων - καθώς οι «ανατροπές» στα δρομολόγια ήταν συχνές και δεν μπορούσαν να κάνουν προγραμματισμό.

Την ίδια στιγμή αισθάνονται και «εγκλωβισμένοι» καθώς η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου το καλοκαίρι κρίνεται ως «απαγορευτική» καθώς είναι πάνω από 250 ευρώ με επιστροφή ενώ του ακτοπλοϊκού για μια διαδρομή στο σαλόνι του πλοίου κοστίζει περίπου 30 ευρώ και αρκετοί είναι εκείνοι που λένε πως εάν δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα το επόμενο καλοκαίρι δεν πρόκειται να επισκεφτούν το νησί.

Το θέμα είχε απασχολήσει το καλοκαίρι και τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ο οποίος είχε ζητήσει να βρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει από την έλλειψη πλοίου στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Καβάλα -Λήμνο-Μυτιλήνη-Χίο-Σάμο-Ικαρία.

Τον κίνδυνο έλλειψης τουριστών είχε επισημάνει από τον Μάιο μιλώντας στο «Βήμα» ο δήμαρχος Λήμνου Αντώνης Χατζηδιαμαντής, ο οποίος είχε πει επίσης πως το νησί είναι σε κομβικό σημείο απέναντι από τα Δαρδανέλια και εν τούτοις δεν βρίσκεται σε ρότα άλλων πλοίων που εξυπηρετούν ελληνικά νησιά με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι να περιμένουν εάν και πότε θα εμφανιστεί πλοίο στο λιμάνι για να πάνε στον προορισμό τους.
tovima.gr
28/8/13
--
-

Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013

Αποζημίωση 10 εκ. ευρώ από την AKSA για την περιβαλλοντική καταστροφή ζητεί η αυτοαποκαλούμενη «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα

Αποζημίωση 10 εκ. ευρώ για τη ζημιά που προκάλεσε στον τουρισμό της περιοχής Γαστριών και στα κατεχόμενα γενικότερα, ζητεί η ονομαζόμενη «κυβέρνηση» Σιμπέλ Σιμπέρ, καθώς ο «υπουργός» τουρισμού, περιβάλλοντος και πολιτισμού Μεχμέτ Χαρμαντζί ζήτησε από το «γενικό εισαγγελέα» την ανάληψη νομικών μέτρων κατά της εταιρείας AKSA.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, παράλληλα μια ειδική επιτροπή καταγράφει τις ζημιές που προκάλεσε η περιβαλλοντική καταστροφή από την πετρελαιοκηλίδα στα Γαστριά, ενώ γίνεται αναφορά για μόλυνση μιας περιοχής 12 χιλιομέτρων.


Ο κ. Χαρμαντζί ανέφερε ότι η διαρροή έχει καταστρέψει την εικόνα του νησιού ως καθαρού και αμόλυντου τουριστικού προορισμού και κάποιος πρέπει να πληρώσει γι’ αυτό. Μέχρι στιγμής, πρόσθεσε, έχουν μαζευτεί 250 τόνοι αποβλήτων και όλα τα έξοδα καθαρισμού έχουν αναληφθεί από την AKSA.
 onlycy.com
14/8/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...