Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα αλληλεγγύη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα αλληλεγγύη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Γιάννης Μανιάτης: Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να δημιουργήσ​ει μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για τροφοδοσία φυσικού αερίου

ΥΠΕΚΑ, 20.08.14:

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, με επιστολή του προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο για θέματα Ενέργειας, Günther Oettinger, και τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, Αν. Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας, Claudio De Vincenti,  αναδεικνύει την αναγκαιότητα δημιουργίας ευρωπαϊκού μηχανισμού για την προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ενεργειακής κρίσης εξαιτίας της κατάστασης στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μανιάτης προτείνει να δημιουργηθεί «Συντονιστικός Μηχανισμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) έκτακτης ανάγκης», υπό την εποπτεία της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο (Gas Coordination Group), με στόχο την κατά προτεραιότητα παράδοση πλεοναζουσών ποσοτήτων ΥΦΑ στις πλέον πληττόμενες αγορές της Ευρώπης, αντί για άλλους προορισμούς. Η δημιουργία του θα επιτρέψει στα Κράτη-Μέλη, στην Επιτροπή και στις επιχειρήσεις του τομέα του φυσικού αερίου να αναλάβουν, σε συνθήκες στενής συνεργασίας, τις κοινές τους ευθύνες για την εξασφάλιση της παροχής φυσικού αερίου όπως περιγράφονται από την Οδηγία 994/2010 και στο πνεύμα της αλληλεγγύης που θεμελιώνει.


Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι πιθανότητες να υπάρξει κατά την χειμερινή περίοδο σημαντική διακοπή, σε διάρκεια και σε ποσότητες, του φυσικού αερίου προς την ΕΕ είναι περισσότερο αυξημένες από ποτέ. Η περιοχή των Βαλκανίων αναμένεται να πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της Ευρώπης. Σημαντική διέξοδος για τις χώρες της περιοχής μας είναι η τροφοδοσία με LNG, μέσω Ελλάδaς.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε η Ευρώπη να δημιουργήσει για πρώτη φορά έναν Μηχανισμό Αλληλλεγγύης στην προμήθεια ποσοτήτων LNG κατά την πιθανή περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας. Προτείνουμε να εφαρμοστεί τώρα μια ουσιαστική και ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική στον τομέα αυτό.

Με την πρόταση μας ζητάμε η ΕΕ να περάσει από την φάση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των ενεργειακών κρίσεων, σε έναν κοινό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση, ως μια ενιαία πολιτική οντότητα, όπως οφείλει να είναι η Ευρώπη στην πράξη, με τη διαμόρφωση ενός διαφανούς, αποτελεσματικού μηχανισμού τροφοδοσίας με φυσικό αέριο.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε να δημιουργηθεί, κατά την περίοδο κρίσεων εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο, κατάλογος προμηθευτών οι οποίοι έχουν  LNG προς διάθεση, καθώς και αντίστοιχος κατάλογος εθνικών αναγκών σε LNG στα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Καλείται δε η Επιτροπή να συντονίσει τις προσπάθειες, οι οποίες θα δημιουργήσουν τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα και θα παρέχουν τις κατάλληλες εκείνες εγγυήσεις, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης, από την πλευρά της ΕΕ, ώστε οι προμηθευτές των διαθέσιμων ποσοτήτων LNG να τις κατευθύνουν προς τις χώρες της ΕΕ, που θα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κατά τη διάρκεια πιθανής  κρίσης.

Αυτή η πρωτοβουλία της Ελλάδος μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική διέξοδο για την τροφοδοσία των γειτονικών μας χωρών - και της Ελλάδας, βεβαίως - με φυσικό αέριο, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την γεωπολιτική σημασία της χώρας μας».


Η ελληνική πρωτοβουλία προτείνει τη δημιουργία ενός μηχανισμού, υπό την εποπτεία όλων των εμπλεκόμενων μερών, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωποι Υπουργείων, εκπρόσωποι Ρυθμιστικών Αρχών, Διαχειριστές υποδομών, έμποροι, προμηθευτές με διαχειριστικό ρόλο και εξουσίες ως προς την διαχείριση της κρίσης), που θα επιτρέψει τον ενιαίο συντονισμό της αγοράς LNG από πλευράς Ευρώπης με στόχο να καταμερισθούν και δρομολογηθούν τα φορτία LNG προς τα Κράτη-Μέλη που τα έχουν περισσότερο ανάγκη στο ενεργειακό τους ισοζύγιο. Ο μηχανισμός θα λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης και συναλλαγής, όπου θα καταγράφονται τα φορτία LNG από πλευράς ευρωπαικών χωρών και προμηθευτών, οι τιμές τους και οι αντίστοιχες συναλλαγές και δρομολογήσεις φορτίων LNG προς άλλα κράτη – μέλη που τα έχουν ανάγκη. Έτσι, μπορούν να προβλεφθούν και χρηματοδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία πιστώσεων προς κράτη-μέλη, των οποίων οι εταιρείες τους έχουν υποστεί αποδεδειγμένα οικονομικές απώλειες από την πώληση φορτίων LNG σε εταιρίες αλλων κρατών-μελών. Ο προτεινόμενος μηχανισμός θα μπορεί να ενεργοποιείται ώστε να αντιμετωπίζει στην πράξη τις κρίσεις ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, είτε αυτές είναι εκτεταμένες, είτε αφορούν σε μικρότερες ευρωπαικές περιφέρειες (π.χ. Βαλκάνια).

Σημειώνεται πως σε αντίστοιχη κρίση, το 2009, η Ελλάδα μπόρεσε να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο τη Βουλγαρία για λίγες ημέρες, γεγονός που μνημονεύεται ακόμη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και θεωρείται κλασσικό παράδειγμα κοινοτικής αλληλεγγύης.

ypeka.gr
20/8/14
-

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

ΥΠΕΚΑ: Ένταξη Κοινωνικών και Προνοιακών Δομών σε Ευνοϊκά Τιμολόγια Ηλεκτρικού Ρεύματος

ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013
Με πρωτοβουλία του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, προωθούνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και η απαραίτητη Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να ενταχθούν σε θεσμό αντίστοιχο του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (KOT) όλοι οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που εξυπηρετούν Δημοτικά, ή Εκκλησιαστικά, ή Κοινωνικά Συσσίτια και άλλες ανάλογες δράσεις κοινωνικών παροχών, καθώς επίσης και οι λογαριασμοί των ειδικών Κοινωνικών Προνοιακών Υποδομών στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως π.χ. τα Παιδικά Χωριά SOS, κ.ά.
Πρόθεση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, είναι να προσφερθούν ευνοϊκά τιμολόγια από το σύνολο των επιχειρήσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.


 

Ήδη, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε, Αρθούρο Ζερβό, την περασμένη Δευτέρα 08.07.2013, επεσήμανε ότι για φορείς που επιτελούν έργο κοινωνικής αλληλεγγύης θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Επιχείρησης, προκειμένου να απολαμβάνουν αντίστοιχες εκπτώσεις με τους δικαιούχους του Κ.Ο.Τ ΙΙ, στο οποίο εντάσσονται - μεταξύ άλλων - οι άνεργοι, τα ΑΜΕΑ και τα άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής στήριξης, εξασφαλίζοντας ποσοστό έκπτωσης που προσεγγίζει το 40% σε σχέση με τα υφιστάμενα τιμολόγια. 

Προκειμένου να μην υπάρξουν περιστατικά κατάχρησης της ειδικής αυτής έκπτωσης, θα μπορούσε να τεθεί ανώτατο όριο αναγνωριζόμενης κατανάλωσης.
Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, η συγκεκριμένη ενέργεια θα αντιμετωπίσει ένα πολύ σημαντικό κόστος των δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που με πολύ κόπο και προσπάθεια έχουν δημιουργήσει σε ολόκληρη τη χώρα αρκετοί Δήμοι, Ενορίες, καθώς και η Κοινωνία των Πολιτών.

www.ypeka.gr
10/7/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Ε/Κ-Jerzy Buzek: μόνο η ενιαία αγορά ενέργειας θα ρίξει τις τιμές

Η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ένωσης σημαίνει επίσης βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας γενικά και, στο ΕΚ, ο πρώην πρόεδρος Jerzy Buzek έτοιμάζει τώρα έκθεση για την ενίσχυση της αγοράς αυτής. Στις 4 Ιουνίου συζήτησε το θέμα με τους φίλους του ΕΚ στο Facebook.


Ανοίγοντας το chat στο FB του ΕΚ, ο πρόεδρος Buzek υπογράμμισε τη σημασία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ένωσης που "εξασφαλίζει την παροχή αερίου και ρεύματος στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας και δη σε ανταγωνιστικές τιμές".

Η περαιτέρω ενίσχυση της αγοράς, τόνισε, όχι μόνο θα αυξήσει τις ωφέλειες αυτές αλλά θα αποφέρει και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας: "οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η μόνωση κ.ο.κ.... κάθε μία από τις δραστηριότητες αυτές μπορεί να δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας".


Ερωτηθείς από φίλο του ΕΚ για τις τιμές της ενέργειεας που συνεχώς αυξάνονται, ο κ Buzek σημείωσε ότι "η αύξηση των τιμών αντικατοπτρίζει τις επενδύσεις που γίνονται, τις πολιτικές μας για το κλίμα αλλά και την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Χωρίς πλήρη ενιαία αγορά για την ενέργεια οι τάσεις αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν".

Μάλιστα η αύξηση της ζήτησης όταν κάποτε τελειώσει η κρίση θα εντείνει την ανοδική πίεση στις τιμές.

Πολλοί ρώτησαν για το σχιστολιθικό αέριο και τους περιβαλλοντικούς και άλλους κινδύνους που φέρεται να ενέχει. Για τον πρόεδρο Buzek, το σχιστολιθικό φυσικό αέριο επιβάλλουν οι ανάγκες και η απουσία αξιόπιστης εναλλακτικής λύσης. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, εκείνο που μπορεί να γίνει είναι να εφαρμοσθούν με τον καλύτερο τρόπο οι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος στην εξόρυξή του".


Προσθέτοντας πώς σε ορισμένες περιπτώσεις όπως η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά είναι σημαντικό να παρεμβαίνει στην αγορά και να ρυθμίζει τις τιμές το κράτος, ο κ. Buzek τόνισε ότι είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει "ενεργειακή αλληλεγγύη" μεταξύ των κρατών μελών για να αντιμετωπίζονται προβλήματα εφοδιασμού και κερδοσκοπίας.

Όσο για το αν ήταν ευκολότερο να είναι πρωθυπουργός της Πολωνίας ή πρόεδρος του ΕΚ, ο κ. Buzek σημείωσε ότι το πρώτο ήταν πιο δύσκολο, όμως το δεύτερο, η προεδρία του ΕΚ ήταν σαφώς πιο χρονοβόρο.
 europarl.europa.eu
7/6/13

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Ουκρανία: Πληρώνουμε ακριβά την «ανεξαρτησία» από τη Μόσχα

Η Ουκρανία θα απορρίψει οποιαδήποτε προϋπόθεση της τεθεί, για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ τόνισε ο Ουκρανός πρέσβης στις Βρυξέλλες, ενόψει της συνόδου κορυφής τη Δευτέρα.
Οι δηλώσεις του Kostiantyn Yelisieiev αποτελούν απάντηση στις επίμονες απαιτήσεις των Βρυξελλών να υλοποιήσει το Κίεβο τις «3 προϋποθέσεις» πριν υπογραφεί η συμφωνία με την ΕΕ. Ο Επίτροπος , αρμόδιος για τη Διεύρυνση, Štefan Füle πρόσφατα επανέλαβε στην Ουκρανία τις 3 προϋποθέσεις, που περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις στο σύστημα δικαιοσύνης.
Ο Yelisieiev είπε ότι η χώρα του δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο που πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις για την Ουκρανία: Έφερε ως παράδειγμα τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι δεν υποχρεούνται να καταργήσουν τη θανατική ποινή προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

 «Προσπαθείτε να μεταχειριστείτε την Ουκρανία ως χώρα προς ένταξη», είπε.
Η Κομισιόν στο μεταξύ διαχειρίζεται το θέμα της Ουκρανίας έξω από το πλαίσιο διεύρυνσης, και την αντιμετωπίζει ως «εταίρο» της ευρύτερης γειτονιάς της.
Ωστόσο ο Ουκρανός δεν παρέλειψε να επαινέσει τον Füle και την Ύπατη Εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Catherine Ashton, για την καλή κατανόησή τους για την κατάσταση στη χώρα του.
Αντίθετα ήταν επικριτικός απέναντι σε μεμονωμένα κράτη μέλη που καθυστερούν όπως είπε την πρόοδο στις διμερείς σχέσεις.
 «Μην αγνοείτε το φιλορωσικό λόμπυ μέσα στην ΕΕ», είπε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο Yelisieiev είπε ότι η πολιτική της «ντροπής και ενοχοποίησης» που προωθήθηκε από αυτές τις χώρες αναφορικά με την Ουκρανία «απέτυχε» και ότι η ΕΕ «κατάλαβε τη σημασία να δεσμευθεί σε έναν διάλογο» με το Κίεβο.
Πράγματι, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, όπου οι διμερείς σχέσεις είχαν φθάσει σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο.
Ωστόσο σήμερα, σύμφωνα με τον διπλωμάτη, ο διάλογος έχει εντατικοποιηθεί και το «καλό κλίμα» προνοεί πρόοδο στις σχέσεις.
Σύμφωνα με αξιωματούχους, η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας αναμένεται να υπογραφεί στη σύνοδο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους το Νοέμβριο, υπό την αιγίδα της Λιθουανικής Προεδρίας.

Απογοήτευση με την «έλλειψη αλληλεγγύης» από την ΕΕ
Ο Ουκρανός τόνισε ότι η χώρα του είναι απογοητευμένη με την πολύ «παθητική προσέγγιση των Βρυξελλών» σε ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή βοήθειας από τη Ρωσία καθώς και τη μεταφορά του μέσω του ουκρανικού εδάφους.
Συγκεκριμένα εξέφρασε πικρία για την θέση της Σλοβακίας, που θεωρεί πως δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα να «επιστρέψει» ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι ευτυχώς η Πολωνία, συμφώνησε να πουλήσει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουκρανία.
Παρά τους πρόσθετους φόρους διέλευσης για την εκ νέου δρομολόγηση ρωσικού φυσικού αερίου από τη Γερμανία μέσω της Πολωνίας και την προμήθεια που πληρώθηκε στην γερμανική εταιρεία RWE, το αέριο ήταν 20% φθηνότερο από τις παροχές της Gazprom στο Κίεβο, τόνισε.
Εξέφρασε επίσης παράπονα για την «αποτυχία εφαρμογής της αρχής της αλληλεγγύης» έναντι του South Stream, τον αγωγό που στηρίζει η Gazprom για να μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ευρώπη παρακάμπτοντας την Ουκρανία.
Κατηγόρησε κάποιες χώρες της ΕΕ που φέρονται να ζήτησαν εξαίρεση του South Stream από το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο της ΕΕ.
Παρά τις καθυστερήσεις, ο Ουκρανός πρέσβης τόνισε ότι η χώρα του δεν έμεινε αδρανής και ότι βρίσκονται διάφορα έργα σε εξέλιξη για την μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία. Έφερε ως παράδειγμα την ανάπτυξη του φυσικού αερίου από σχιστόλιθο.
Όλο αυτό, είπε, χρηματοδοτήθηκε από την Ουκρανία χωρίς καμία βοήθεια από την ΕΕ, και ότι αποτελεί μια άλλη απόδειξη ότι το Κίεβο πληρώνει ακριβά την ανεξαρτησία της από τη Μόσχα.
EurActiv.gr    

--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Π.Ε. Χίου κατά ΥΠΑΝ για την απώλεια 20 εκατ. για τις πυρόπληκτες περιοχές

Ευθύνες στο υπουργείο Ανάπτυξης από το οποίο ζητά να δώσει τα 20 εκατ. ευρώ που χάθηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια των πυρόπληκτων περιοχών επιρρίπτει η περιφερειακή ενότητα Χίου. 

Όπως τονίζεται σε σχετική δήλωση του αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνου Γανιάρη «ο φάκελος για την αποστολή αιτήματος συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τη συνεργασία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και κατατέθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης την 17η Οκτωβρίου 2012. Καμία ενημέρωση δεν είχαμε ποτέ ως Περιφέρεια, για τυχόν ελλείψεις του φακέλου ή για πιθανολογούμενη μη ένταξη της Χίου, από την πλευρά του υπουργείου».

»Αντ' αυτού το υπουργείο άφησε την προθεσμία που έληγε την 27η  Οκτωβρίου 2012 να παρέλθει άπρακτη. Στέρησε έτσι το δικαίωμα από τη Χίο να διεκδικήσει πόρους για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών», προσθέτει ο αντιπεριφερειάρχης Χίου.
Παράλληλα ο κ. Γάνιαρης ζητά από το υπουργείο «να χρηματοδοτήσει άμεσα από εθνικούς η κοινοτικούς πόρους το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα  για την Χίο ύψους 20.000.000 € που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  και με ευθύνη του  ποτέ δεν διαβιβάστηκε στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Να σημειωθεί ότι ευθύνες στο ΥΠΑΝ επέρριψε μετά την αποκάλυψη του θέματος και το ΠΑΣΟΚ.
.aftodioikisi.gr
22/12/12
----------------------
Σχετικά

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Κομισιόν: Δεν θα είχε χρηματοδοτηθεί εκτάκτως η Χίος για τις πυρκαγιές

Οι φωτιές της Χίου είναι μάλλον απίθανο να επιλεγούν για την ένταξη του νησιού σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. 
Αυτό απαντά η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν στην εφημερίδα Καθημερινή μετά από σχετική επερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή, στον αρμόδιο επίτροπο της Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχανες Χαν, για το αν η Χίος θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί εκτάκτως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.
Η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν προσθέτει ότι αν η Ελλάδα είχε υποβάλλει σχετικό αίτημα θα είχε χάσει χρόνο και χρήματα σε μια ανεπιτυχή αίτηση, καθώς έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία. Σημειώνεται οτι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε παρέχει έκτακτη χρηματική βοήθεια σε μεγάλες φυσικές καταστροφές, το κόστος των οποίων υπερβαίνει το 0,6% του ΑΕΠ του κράτους

-
EurActiv.gr 
 


Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Παραγωγοί Φωτοβολταϊκών Δ. Μακεδονίας: Εισπράττουμε τα 70, Φορολογούμαστε για τα 100

Η ισοπεδωτική εισφορά επί του τζίρου στα φωτοβολταϊκά πρέπει να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών των παραγωγών, τονίζει ο Σύλλογος Παραγωγών Φωτοβολταικών Δ. Μακεδονίας σε επιστολή του προς τους βουλευτές της περιφέρειας αυτής.
Οι παραγωγοί σημειώνουν τα εξής:
«Σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4093/2012 και της πρωτοφανούς για τα ευρωπαϊκά δεδομένα επιβολής εξοντωτικής, ισοπεδωτικής και οριζόντιας εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των φωτοβολταϊκών μονάδων από 25% – 30%, βρισκόμαστε δυστυχώς μπροστά σε μία νέα οδυνηρή πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 1 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν. 4093/2012 για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, δεν αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη.
Πρόκειται δηλαδή να συμβεί το αδιανόητο, οι παραγωγοί π.χ. από τα 100 ευρώ θα εισπράττουν τα 70 ευρώ (λόγω της παρακράτησης της έκτακτης εισφοράς 25% εως 30%) ενώ θα φορολογούνται για τα 100, δηλαδή για επιπλέον 30 ευρώ που ουδέποτε εισέπραξαν.
Το μέγεθος της εισφοράς (25% – 30%) και το γεγονός ότι επιβλήθηκε οριζόντια στον τζίρο χωρίς καμία επιμέρους παραμετροποίηση, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παραγνώρισης του προβλήματος αυτού αφού ουδείς δύναται να καταβάλει φόρο εισοδήματος σε χρήματα που δεν είσπραξε και μάλιστα στο μέγεθος αυτό. Οτιδήποτε διαφορετικό είναι άκρως πρωτόγνωρο, προκλητικό, άδικο και παρελκυστικό.
Αξιότιμοι κύριοι/ες Βουλευτές Η κατάσταση αυτή πλέον έχει γίνει εφιαλτική για τους χιλιάδες μικροπαραγωγούς Φ/Β, οι οποίοι επέλεξαν να επενδύσουν τις οποιεσδήποτε οικονομίες είχαν στη χώρα τους, δανείστηκαν από τις τράπεζες υποθηκεύοντας τα σπίτια τους, ελπίζοντας σε ένα μικρό εισόδημα για τα επόμενα χρόνια και αντ αυτού οδηγούνται μονοσήμαντα στην οικονομική καταστροφή μη έχοντας πλέον καμιά άλλη εναλλακτική λύση. Ταυτόχρονα η διαμορφούμενη πλέον κατάσταση στον κλάδο των Φ/Β οδηγεί στον μαζικό αφελληνισμό της ηλεκτροπαραγωγής που ως επί το πλείστον κινείται σε μικρομεσαία επίπεδα μεγέθους και αντοχών και φέρει επιπλέον πανάκριβο τραπεζικό δανεισμό.
Ενδεικτικό παράδειγμα του οικονομικού αποτελέσματος για μια μικρή μονάδα των 20KW με κινητές βάσεις (Trackers) που κατασκευάστηκε μέσα στο 2011.
Κόστος Επένδυσης 100000
Ιδία Συμμετοχή 25% 25000
10 ετές δάνειο 75% 75000

Ετήσια Απόδοση (Τζίρος) 17500
Μείον ετήσια λειτουργικά έξοδα
(Ασφάλεια, Συντήρηση, Φύλαξη, ΤΕΒΕ, τόκοι) 7000
Υπόλοιπο 10500
Μείον Φόρος εισοδήματος 26% 2730
Υπόλοιπο 7770
Ετήσια χρεολύσια 7500
Υπόλοιπο 270
Μείον έκτακτη εισφορά 25% 4375
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΖΗΜΙΑ -4105

Αυτή είναι πλέον διαμορφωμένη οδυνηρή πραγματικότητα μετά την εξοντωτική έκτακτη εισφορά και τον παραλογισμό της φορολογίας στο σύνολο του τζίρου. Ζημίες που καλείται να καλύψει ο επιχειρηματίας από άλλες πηγές εισοδημάτων, που στην πλειοψηφία των μικροεπενδυτών δεν υπάρχουν.
Ευελπιστώντας πως η λογική, η δημοκρατία και το πνεύμα δικαίου λειτουργούν ακόμη σ' αυτόν τον τόπο , παρακαλούμε για τις ενέργειες και την συμπαράστασή σας προς την κατεύθυνση άμεσης διόρθωσης του Φορολογικού Νομοσχεδίου ώστε η εισφορά που μας επιβλήθηκε με τον ν. 4093/2012 να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα μας.

Για τον Σύλλογο
Με εκτίμηση,
Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
Αγνάντος Δημήτριος
Καλεντηριάδης Κυριάκος
Μπαλτζάκη Θωμαή
Μπιάλας Νικόλαος
Σιαμπανόπουλος Αντώνιος»

.energia.gr
19/12/12

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Απάντηση του Υπουργείου ΑνΥπ σε δηλώσεις βουλευτών για τη Χίο

Με αφορμή τις δηλώσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τη μη ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τις πυρκαγιές της Χίου από το υπουργείο Ανάπτυξης διευκρινίζονται τα εξής:
«Υπενθυμίζουμε στους δυο βουλευτές ότι  οι προϋποθέσεις  που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι:
-Το ύψος των ζημιών να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 0,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος ή
-Να έχουν προκληθεί σημαντικές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην πλειονότητα του πληθυσμού της Περιφέρειας, εν προκειμένω του Βορείου Αιγαίου καθως και στο περιφερειακό ΑΕΠ.

Στην περίπτωση της Χίου δεν ίσχυε καμία από τις δύο προϋποθέσεις. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν υπεβλήθη αίτημα αποζημίωσης στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Για τον ίδιο λόγο, αιτήσεις αποζημίωσης που υπεβλήθησαν στο Ταμείο για τις πυρκαγιές στην Αττική το 2009 και τις πλημμύρες στην Εύβοια το 2010, απερρίφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σημειώνεται η Κυβέρνηση έσπευσε από την αρχή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και έχει καταβάλλει αποζημιώσεις από τον Προϋπολογισμό.
Μένουμε στα στοιχεία, η κριτική δεν μας αφορά.»
 .mindev.gov.gr
18/12/12
---------------
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 

Οι εταίροι μας, μιλούν για αλληλεγγύη και κόβουν 40% του ΕΣΠΑ

Η ελληνική κυβέρνηση έχασε την προθεσμία χρηματοδότησης για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις φωτιές στη Χίο το καλοκαίρι

Η ελληνική κυβέρνηση από ότι φαίνεται έχασε την προθεσμία και δεν ζήτησε δωρεάν χρηματοδότηση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές στη Χίο από την πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου. Σύμφωνα με όσα απάντησε ο αρμόδιος Επίτροπος για τα διαρθρωτικά ταμεία, Επίτροπος Γιοχάνες Χαν σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή, Νίκου Χουντή: «Δε λάβαμε αίτημα από την Ελλάδα για ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης σχετικά με τις πυρκαγιές στη Χίο. Παράταση της προθεσμίας δεν είναι δυνατή».

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής, σε ερώτησή του προς την Κομισιόν, ζητούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για την χρηματοδότηση των καταστροφών που υπέστη η Χίος τον Αύγουστο του 2012, επικαλούμενος τον Κανονισμό 2012/2020, σύμφωνα με τον οποίο, δίνεται η δυνατότητα εξαιρετικά ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε νησιά όπως της Ελλάδας αλλά και σε υπερπόντια νησιά, όπως η Ρεουνιόν, η Μαρτινίκα, η Μαδέρα, κλπ, με μόνο όρο, η καταστροφή να έχει «σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης και για την οικονομική σταθερότητα της περιοχής». Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής ζητούσε να πληροφορηθεί αν εμπίπτει υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η περίπτωση της Χίου στον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και αν υπάρχει δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας.
«Η απάντηση του Επίτροπου, η οποία εκθέτει ανεπανόρθωτα την ελληνική κυβέρνηση, ήταν ότι, «Οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή από τις εθνικές αρχές της πληγείσας χώρας εντός δέκα εβδομάδων από την ημερομηνία καταγραφής της πρώτης ζημιάς. Η Επιτροπή δεν μπορεί να ενεργοποιήσει το Ταμείο με δική της πρωτοβουλία. Αν οι πυρκαγιές στη Χίο ξεκίνησαν στις 18 Αυγούστου, η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι η 27η Οκτωβρίου. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει αίτηση από την Ελλάδα σχετικά με τις πυρκαγιές στη Χίο. Ωστόσο, η παράταση της προθεσμίας δεν είναι δυνατή»!!!
Συνεχίζοντας, ο Επίτροπος, διευκρινίζει ότι, «οι επιδοτήσεις από το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις επειγουσών ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί οι δημόσιες αρχές. Ιδιωτικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της γεωργίας, δεν αποζημιώνονται» (σ.σ: αλλά υπολογίζονται προκειμένου να στοιχειοθετηθεί ότι υπάρχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομική σταθερότητα της περιοχής, που είναι το μόνο ζητούμενο από τον Κανονισμό του Ταμείου Αλληλεγγύης).
Καταλήγοντας στην απάντησή του, ο κ. Χαν αναφέρει ότι, ήδη έχουν δοθεί στη Γαλλία για τα νησιά Ρεουνιόν και Μαρτινίκα περίπου 19 εκατ. Ευρώ, στην Πορτογαλία για τη Μαδέρα 31,2 εκατ. Ευρώ, ενώ αξιολογείται τώρα αίτηση της Ισπανίας για πυρκαγιές στα Κανάρια νησιά!», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Χουντής.

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή και η απάντηση του Γιοχάνες Χαν:

Ερώτηση Νίκου Χουντή: Εντύπωση προκαλεί η απάντηση της Επιτροπής σε ερώτημά μου (Ε-007655/2012) σχετικά με την πυρκαγιά στο νησί της Χίου τον περασμένο Αύγουστο. Συγκεκριμένα, πουθενά στην απάντησή της δεν γίνεται λόγος για τη δυνατότητα των ελληνικών αρχών να επικαλεστούν το άρθρο 2 του κανονισμού 2012/2002, περί ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, όπου αναφέρεται ότι «Υπό εξαιρετικές περιστάσεις, ακόμα και όταν δεν πληρούνται τα ποσοτικά κριτήρια που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, μια περιοχή μπορεί επίσης να απολαύει ενίσχυσης από το ταμείο, εφόσον η εν λόγω περιοχή επλήγη από τεράστια καταστροφή, ιδίως φυσική, που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της και είχε σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης και για την οικονομική σταθερότητα της περιοχής. Η πλήρης ετήσια ενίσχυση, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, περιορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, στο 7,5 % του ετήσιου διαθέσιμου ποσού του ταμείου. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές, όπως οι νησιωτικές και οι εξόχως απόμακρες…».
Με βάση το ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:
Δεν εμπίπτει, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η περίπτωση της Χίου στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης; Εάν ναι, υπάρχει ακόμη προθεσμία υποβολής αιτήματος από την ελληνική κυβέρνηση; Αν όχι, τι άλλο θα πρέπει να συμβεί σε ένα τέτοιο νησί για να ενταχθεί στον εν λόγω κανονισμό;
Υπάρχουν περιπτώσεις φυσικών καταστροφών σε «απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές» που να έχει γίνει χρήση του ανωτέρω κανονισμού και ιδιαίτερα της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 2 του 2012/2002; Ποιες είναι αυτές;

Απάντηση Johanes Hahn: Οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή από τις εθνικές αρχές της πληγείσας χώρας εντός δέκα εβδομάδων από την ημερομηνία καταγραφής της πρώτης ζημιάς. Η Επιτροπή δεν μπορεί να ενεργοποιήσει το Ταμείο με δική της πρωτοβουλία. Αν οι πυρκαγιές στη Χίο ξεκίνησαν στις 18 Αυγούστου, η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι η 27η Οκτωβρίου. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει αίτηση από την Ελλάδα σχετικά με τις πυρκαγιές στη Χίο· ωστόσο, η παράταση της προθεσμίας δεν είναι δυνατή. Σύμφωνα με το κριτήριο της αποκαλούμενης τεράστιας καταστροφής μιας περιοχής, στο οποίο αναφέρεται ο κ. βουλευτής, μόνο εάν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την έκτακτη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης θα μπορούσαν αυτές να αξιολογηθούν βάσει των λεπτομερών στοιχείων της αίτησης. Οι επιδοτήσεις από το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις επειγουσών ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί οι δημόσιες αρχές. Ιδιωτικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της γεωργίας, δεν αποζημιώνονται.
Από τη σύσταση του Ταμείου Αλληλεγγύης το 2002, τρεις επιδοτήσεις έχουν καταβληθεί για καταστροφές σε απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές, όπως οι νησιωτικές και οι εξόχως απόκεντρες: Γαλλία/ Ρεϋνιόν (κυκλώνας Gamède 2007, οικονομική ενίσχυση 5 290 εκατομμύρια ευρώ), Γαλλία/Μαρτινίκα (τροπική καταιγίδα Dean 2007, 12 780 εκατομμύρια ευρώ), Πορτογαλία/Μαδέρα (πλημμύρες 2010,31 256 εκατομμύρια ευρώ). Μία άλλη αίτηση από την Ισπανία σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές στα Κανάρια νησιά βρίσκεται επί του παρόντος υπό αξιολόγηση.

 .agrotypos.gr
18/12/12
-----
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Οι εταίροι μας, μιλούν για αλληλεγγύη και κόβουν 40% του ΕΣΠΑ

• Ν. Χουντής: «Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλάει γα αλληλεγγύη προς την Ελλάδα όταν προτείνει να μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ για την χώρα μας κατά 40% για τα επόμενα 6 χρόνια;»
• Απάντηση της Επιτροπής στον Ν. Χουντή για την κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ
«Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλάει για αλληλεγγύη προς την Ελλάδα όταν προτείνει να μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ για την Ελλάδα κατά 40% για τα επόμενα 6 χρόνια»; Σε αυτό ουσιαστικά το ερώτημα, του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, κλήθηκε να απαντήσει ο Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Hahn.
Η ερώτηση του Ν. Χουντή, είναι η πολλοστή γι αυτό το θέμα. Από τις αρχές του 2010 ο έλληνας ευρωβουλευτής, θέτει συνεχώς το ζήτημα αλλαγής των Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων, προκειμένου να αλλάξει η βάση υπολογισμού, ώστε τα κονδύλια να επιμεριστούν με τα σημερινά οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα κι όχι με δεδομένα τα οποία ίσχυαν πριν την εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής τόνιζε ότι είναι κρίσιμο ζήτημα η κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) και ζητούσε χώρες που πλήττονται από την κρίση όχι μόνο να μην λάβουν χαμηλότερη χρηματοδότηση, σε σχέση με το προηγούμενο Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-13), αλλά αντίθετα να λάβουν αυξημένους πόρους».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, για την επόμενη εξαετία 2014-2020, τα κονδύλια για την Ελλάδα θα είναι μειωμένα κατά 42% σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ (2007-2013), για την Πορτογαλία θα είναι μειωμένα κατά 10%, ενώ αυξάνονται της Ιρλανδίας κατά 26%, της Πολωνίας κατά 15%, της Σουηδίας κατά 12% και του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 22%!!
Στην απάντησή του ο κ. Hahn με πολύ “κοφτό” ύφος, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι «Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 σχετικά με την πολιτική συνοχής βάσει εναρμονισμένων, αντικειμενικών δεικτών, για όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες» και καταλήγει «το τελικό ύψος της χρηματοδότησης για την Ελλάδα θα καθοριστεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Δηλαδή, ο Επίτροπος εξηγεί ότι εφαρμόστηκαν «άτεγκτα» οι Κανονισμοί που ισχύουν, και οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση που ίσχυε στην Ελλάδα πριν την κρίση και όχι τώρα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση των κονδυλίων που θα λάβει η Ελλάδα.
Με αφορμή τα παραπάνω ο Ν. Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η απάντηση αναδεικνύει δύο πράγματα, την υποκρισία της Κομισιόν και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αλλά και την ανικανότητα των ελληνικών κυβερνήσεων. Ενώ η Κομισιόν διακηρύσσει την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της κρίσης, τελικά τους περικόπτει τα κονδύλια που θα μπορούσαν να φέρουν μια κάποια ανάπτυξη. Είναι ακραία υποκριτικό να δηλώνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τους Κανονισμούς σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία όταν ήδη έχουν φέρει τα πάνω κάτω για άλλους κανονισμούς, όταν τους βολεύει. Καταδεικνύεται όμως και η ανικανότητα των ελληνικών κυβερνήσεων που ενώ εδώ και 3 χρόνια ήταν φανερές οι προθέσεις για μείωση των κονδυλίων, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να διαχειριστούν αυτή την εξέλιξη. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί είναι ότι ενώ για την Ελλάδα τα κονδύλια μειώνονται δραματικά για άλλες χώρες όπως η Σουηδία η Βρετανία και αυξάνονται κατά 12% και 22% αντίστοιχα».
17/12/12
-----
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Οικονομική βοήθεια προς την Ιταλία λόγω σεισμών, αποφάσισαν ΕΚ και Συμβούλιο

Οικονομική βοήθεια προς την Ιταλία, ύψους 670 εκατ. ευρώ, αποφάσισε την Παρασκευή η Επιτροπή Συνδιαλλαγής του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωκοινοβουλίου.

Η Επιτροπή, η οποία συνήλθε για δεύτερη φορά προκειμένου να εξεύρει λύση στο αδιέξοδο που σημειώθηκε μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013,  εξέδωσε κοινή δήλωση σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2012.


Η συμφωνία αφορά την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ιταλία, η οποία επλήγη από σεισμούς το Μάιο του 2012, μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Τόσο η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου όσο και η Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο χαιρέτισαν την απόφαση αυτή, σημειώνοντας τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα.
.sigmalive.com
10/11/12
----

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Στην Αθήνα το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα, οι Οικολόγοι Πράσινοι θα φιλοξενήσουν 300 στελέχη, βουλευτές και ευρωβουλευτές των Ευρωπαίων Πράσινων στo πλαίσιο του 17ου Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Μεταξύ αυτών θα παρευρεθούν οι Rebecca Harms, Dany Cohn-Bendit, Νίκος Χρυσόγελος, Philippe Lamberts, Judith Sargentini, Eva Joly, Jose Bove, Eva Lichtenberger καθώς και στελέχη των Οικολόγων Πράσινων.
Η επιλογή να πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο στην Αθήνα αποδεικνύει την ειλικρινή διάθεση για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μέσα από τη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων και κοινωνικών συμμαχιών από την οικογένεια των Πρασίνων κομμάτων στην Ευρώπη. 

Τα βασικά θέματα του Συμβουλίου αφορούν στην Πράσινη Διέξοδο από την Κρίση, το Πράσινο όραμα για το Μέλλον της Ευρώπης, τα Ψηφιακά Δικαιώματα και το Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκαν η Ελλάδα και η Ευρώπη στην τριπλή κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική κρίση αλλά -ακόμη κυριότερα-η εξεύρεση κοινών στρατηγικών για την ευρωπαϊκή διέξοδο από την πολλαπλή κρίση. Ιδιαίτερα σε αυτή τη σημερινή συγκυρία, ο επαναπροσδιορισμός των πολιτικών κατευθύνσεων της Ευρώπης έχει στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος και την ανατροπή της κρίσης αξιών που διανύουμε.
Το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος θα πραγματοποιηθεί 9-11 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Κάραβελ. Πληροφορίες εγγραφής καθώς και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.
 .ecogreens-gr.org
5/11/12

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: 16 Οκτωβρίου 2012

Τον Οκτώβριο του 1980 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιέρωσε την 16η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής με κύριο στόχο τον περιορισμό της πείνας στον πλανήτη.
Οι στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής είναι οι εξής:
- Να ενθαρρύνει την προσοχή στη γεωργική παραγωγή τροφίμων και να εντείνουν τις εθνικές, διμερείς, πολυμερείς και μη κυβερνητικές προσπάθειες προς το σκοπό αυτό
- Να ενθαρρύνει την οικονομική και τεχνική συνεργασία μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών
- Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αγροτών, ιδιαίτερα των γυναικών και των λιγότερο προνομιούχων ομάδων, με αποφάσεις και δραστηριότητες που θα επηρεάζουν τις συνθήκες ζωής τους
- Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα της πείνας στον κόσμο
- Να προωθήσει τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο
- Να ενισχύσει τη διεθνή και εθνική αλληλεγγύη στον αγώνα κατά της πείνας, του υποσιτισμού και της φτώχειας και να επιστήσει την προσοχή σε επιτεύγματα στην ανάπτυξη τροφίμων και γεωργίας.

Σήμερα η πείνα απειλεί περισσότερο από 800 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη και ο υποσιτισμός, η διατροφική ανασφάλεια, οι άθλιες συνθήκες υγιεινής και ο περιορισμός της βιοποικιλότητας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των υπό ανάπτυξη χωρών.
Αντίθετα στις ανεπτυγμένες χώρες το πρόβλημα της παχυσαρκίας απειλεί την υγεία εκατομμυρίων πολιτών. Την ίδια στιγμή, δηλαδή, που ο μισός πλανήτης αντιμετωπίζει το φάσμα της πείνας εξαιτίας χρόνιων καταστάσεων αλλά και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών, ο άλλος μισός αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων διατροφής που σχετίζονται είτε με την υπερκατανάλωση τροφίμων είτε με στρεβλές εικόνες που παράγει ο δυτικός τρόπος ζωής.
Η εντατικοποίηση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης, η ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογιών μεταποίησης και συντήρησης τροφίμων και η υπερκατανάλωση «βιομηχανοποιημένων τροφίμων», δημιούργησαν καινούργια πρότυπα διατροφής και διαφοροποίησαν σημαντικά τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων .
Τονίζοντας την επίδραση των κλιματικών αλλαγών και της αύξησης χρήσης βιοκαυσίμων στην ποσότητα, τις τιμές και την ποιότητα των τροφίμων παγκοσμίως, η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής δίνει ταυτόχρονα το έναυσμα για να προβληματιστούμε σχετικά με τις διατροφικές συνήθειές μας και το διατροφικό μας μέλλον.

Διατροφή
Η διάδοση και υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προάσπισης της ατομικής υγείας, καθώς και βασικό συντελεστή προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
H δραστική αλλαγή του σύγχρονου τρόπου ζωής, η μείωση του ελεύθερου χρόνου, η μετεξέλιξη της οικογενειακής δομής και η επακόλουθη υιοθέτηση νέων διατροφικών συνηθειών, που οδηγούν στην κατανάλωση έτοιμου και τυποποιημένου φαγητού, είναι μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία στη σημερινή εποχή. Την ίδια στιγμή, η συστηματική καλλιέργεια αισθητικών προτύπων που αποκλίνουν από μια υγιή στάση ζωής, σε συνδυασμό με την εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας, αυξάνουν τη συχνότητα νοσημάτων που συνδέονται με διατροφικές διαταραχές.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει πλέον ευρεία ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της πληροφόρησης και της ενίσχυσης της κατανάλωσης υγιεινών τροφίμων. Στην Ευρώπη, όλο και περισσότερες χώρες υιοθετούν στρατηγικές και προγραμματισμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Με τις πολιτικές αυτές, σε πολλές χώρες έχουν επιτευχθεί ορισμένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τόσο στα πρότυπα διατροφής όσο και στη βελτίωση της υγείας του γενικού πληθυσμού, όπως είναι για παράδειγμα ο περιορισμός της συχνότητας και της θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης στον τομέα της διατροφής.
Ωστόσο, στη χώρα μας, τα διατροφικά δεδομένα ακολουθούν μια πορεία που μας απομακρύνει όλο και περισσότερο από την επιθυμητή κατεύθυνση. Η κατανάλωση λιπιδίων βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και οι χαμηλοί δείκτες θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένους καρκίνους που συνδέονται με τη διατροφή είναι πλέον παρελθόν. Τα μόνα στοιχεία που μπορούν να επιτρέψουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία είναι η αυξημένη κατανάλωση φυτικών τροφίμων και ορισμένα στοιχεία της διατροφικής παράδοσης, εφόσον και αυτά μπορέσουν να αξιοποιηθούν.

Η Στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Από το Σεπτέμβριο του 2000, το ευρωπαϊκό τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με το «Πρώτο Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφική Πολιτική και Πολιτική Τροφίμων» (WHO 2001), ανέπτυξε μια συνολική στρατηγική στα ζητήματα της διατροφής και της ασφάλειας των τροφίμων, με σκοπό να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για τη Δημόσια Υγεία. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει μια ενιαία πολιτική τροφίμων και διατροφής, με τρεις διακριτές στρατηγικές:
• στρατηγική προώθησης της υγιεινής διατροφής
• στρατηγική προώθησης της ασφάλειας των τροφίμων και
• στρατηγική για την εξασφάλιση του εφοδιασμού στα ενδεδειγμένα τρόφιμα.
Τον Μάιο του 2004, η Παγκόσμια Συνέλευση του Π.Ο.Υ. υιοθέτησε την «Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατροφή, τη Σωματική Δραστηριότητα και Υγεία» (WHO 2004). Το «Δεύτερο Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφική Πολιτική και Πολιτική Τροφίμων 2007-2012» (WHO 2003a), συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση, συμπεριλαμβάνοντας και τη στάθμιση κινδύνων – ωφελειών των νέων τροφίμων.
Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ότι η ανάπτυξη της ενιαίας πολιτικής τροφίμων και διατροφής θα στηρίζεται απόλυτα πάνω σε μια ευρεία διατομεακή συνεργασία, η οποία θα εμπλέκει όλους τους τομείς από την παραγωγή τροφίμων, μέχρι την επεξεργασία και την κατανάλωση.
Τα δύο Σχέδια Δράσης του ευρωπαϊκού τμήματος του Π.Ο.Υ. καθορίζουν στόχους για τη μείωση των βλαπτικών συνεπειών της διατροφής στην υγεία, στα εξής πεδία:
• Περιορισμό της πρόσληψης κεκορεσμένων λιπαρών, ζάχαρης και αλατιού και αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.
• Μείωση των μη λοιμωδών νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή.
• Μείωση της παχυσαρκίας στα παιδιά και τους εφήβους.
• Περιορισμό των ανεπαρκειών σε μικροδιατροφικούς παράγοντες.
• Περιορισμό των τροφιμογενών λοιμώξεων.
• Μείωση κατά 50% του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα.
Η στρατηγική του Π.Ο.Υ. καθορίζει τις παρακάτω έξι περιοχές παρεμβάσεων:
Υποστήριξη ενός υγιούς ξεκινήματος: Φροντίδα για τη μητέρα και το παιδί
Οι δράσεις – κλειδιά αφορούν στη διασφάλιση της κατάλληλης διατροφής της εγκύου, το θηλασμό για 6 μήνες, τη βελτίωση της συμπληρωματικής διατροφής του βρέφους και τη διασφάλιση ασφαλών και ισορροπημένων γευμάτων για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Διασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων για όλους
Οι δράσεις απευθύνονται στο εμπόριο και τη βιομηχανία τροφίμων και αποβλέπουν στην ενίσχυση της υπευθυνότητάς τους για ασφαλή και υγιεινή διατροφή, συμπεριλαμβανομένων και οικονομικών μέτρων, καθώς και στην προβολή της στον πληθυσμό.
Πληροφόρηση και εκπαίδευση καταναλωτών: Πώς και τι να τρώμε και πώς να μειώσουμε τους κινδύνους
Δράσεις επικοινωνίας και πληροφόρησης για την προώθηση υγιών τρόπων ζωής και συνηθειών, και ασφαλών προμηθειών τροφίμων. Στο πεδίο αυτό περιλαμβάνονται οι εκστρατείες ενημέρωσης των καταναλωτών, η επισήμανση των τροφίμων και η προώθηση μέτρων για τη βελτίωση της πληροφόρησης, τα οποία είναι αναγκαία για την υποστήριξη υγιεινών επιλογών.
Ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων που λαμβάνουν υπόψη και άλλους παράγοντες κινδύνου (π.χ. τη σωματική άσκηση). Αυτό το πεδίο δράσης αναφέρεται στην ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, οι οποίες θα συνυπολογίζουν και άλλους παράγοντες κινδύνου και ιδίως την κατανάλωση αλκοόλ και τη σωματική άσκηση, αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ασφάλεια του νερού και των τροφίμων.
Ενίσχυση της υγιεινής διατροφής και της ασφάλειας των τροφίμων στον υγειονομικό τομέα. Οι δράσεις στον τομέα αυτό αποβλέπουν στο να αξιοποιήσουν τον υγειονομικό τομέα στην προώθηση υγιεινής και ασφαλούς διατροφής και να μειώσουν τις επιβλαβείς δράσεις της διατροφής στην υγεία.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Αναφέρεται στην ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων εποπτείας της υγείας και της διατροφής, τα οποία να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στις διάφορες παραμέτρους της παραγωγής, διαθεσιμότητας και κατανάλωσης τροφίμων, τη σύνθεση της διατροφής, την πορεία των τροφιμογενών μη λοιμωδών και λοιμωδών νοσημάτων και την παρακολούθηση των βιολογικών και χημικών κινδύνων.
Παράλληλα, ο Π.Ο.Υ. προωθεί την ανάπτυξη επιμέρους στρατηγικών, που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και στην προώθηση της σωματικής άσκησης, προτείνοντας στις χώρες μέτρα και πολιτικές οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Τέλος, ο Π.Ο.Υ. έχει οργανώσει την επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και βάσεις δεδομένων για τη διατροφή και την παχυσαρκία, μέτρα που διευκολύνουν τις χώρες να σχεδιάσουν πολιτικές και προγράμματα παρέμβασης.
Πηγή: Υπουργείο Υγείας
16/10/12

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΣΠΕΦ: Δύο μέτρα και δύο σταθμά από το ΥΠΕΚΑ

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού ΠΕΚΑ στον τύπο για την πρόθεση της Κυβέρνησης να επιβάλει εκ των υστέρων έκτακτη εισφορά στις εν λειτουργία μέχρι σήμερα μονάδες ΑΠΕ, δυστυχώς για μία ακόμη φορά είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε στην Πολιτική ηγεσία μια σειρά από γεγονότα που αποδεικνύουν το καταστροφικό ατόπημα της κίνησης αυτής.  Συγκεκριμένα:


·        Διατείνεται ο κος Υφυπουργός πως το επιβαλλόμενο στις ΑΠΕ νέο «χαράτσι» θα είναι δήθεν προσωρινή εισφορά αλληλεγγύης προς τον λογαριασμό τους που διατηρεί ο ΛΑΓΗΕ και πως δεν πρόκειται τα χρήματα να πάνε αλλού.  Αλήθεια το γεγονός ότι το 60% του ΕΤΜΕΑΡ πηγαίνει στα ορυκτά καύσιμα αντί για τις ΑΠΕ που προορίζεται (μελέτη ΙΟΒΕ), λόγω των στρεβλώσεων και της τεχνητά απομειωμένης ΟΤΣ (Οριακής Τιμής Συστήματος), δεν σημαίνει τίποτα για τους αρμοδίους;  Αυτό μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ απώλεια πόρων για τις ΑΠΕ κάθε χρόνο με ισόποση δημιουργία πλασματικού ελλείμματος, το οποίο και θα συνεχίσει να παράγεται στον ειδικό λογαριασμό, μονομερή στάση πληρωμών προς τις ΑΠΕ και ισόποση «σκιώδη» επιδότηση των ορυκτών καυσίμων.

·        Διατηρώντας στο ακέραιο τις στρεβλώσεις υπέρ των ορυκτών καυσίμων και ειδικότερα του φυσικού αερίου, αφού ο κατά τα λοιπά προσωρινός Μηχανισμός ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ) και τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας (ΑΔΙ) Ισχύος μόλις ανανεώθηκαν αυτούσια για ένα ακόμη έβδομο κατά σειρά έτος, ποιος εξορθολογισμός άραγε απομένει να γίνει στην χονδρεμπορική αγορά;  Πως αυτές οι ανορθόδοξες και εκτός ΟΤΣ επιδοτήσεις της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής θα πάψουν να δημιουργούν πλασματικά ελλείμματα στον λογαριασμό ΑΠΕ του Λειτουργού όταν «διαρρέεται» πως ο ΜΜΚ θα διατηρηθεί ως μηχανισμός παραβίασης της ορθολογικής ένταξης των μονάδων στο σύστημα;  Ποιο μπορεί να είναι το μέλλον του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ όταν η ΟΤΣ θα παραμένει και πάλι προς τα κάτω νοθευμένη;   

·         Έχει γίνει άραγε κατανοητό ότι αμυδρές αλλαγές μόνο επί του premium στο ΜΜΚ (από +10% στο +5%) που λαμβάνει η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο εκτός ΟΤΣ και καθ’ υπέρβαση της λογικής του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), που παγίως δίνει προτεραιότητα στην φθηνότερη διαθέσιμη ενέργεια, δεν αναιρούν την στρέβλωση ότι μέσω του ΜΜΚ ακόμη και σε ώρες με χαμηλή ζήτηση εκτοπίζεται ηθελημένα διαθέσιμη φθηνή λιγνιτική ισχύς για να αντικατασταθεί με τριπλασίου κόστους ακριβότερη από φυσικό αέριο αφού όλες οι σχετικές μονάδες παραμένουν σε λειτουργία εντός του συστήματος χωρίς να απαιτείται και μάλιστα εκτός της ΟΤΣ;  Αποτελεί πρόκληση ο δήθεν μετασχηματισμός αυτός μόνο στο premium, ο οποίος μάλιστα θα αντιλογιστεί από συμμετρική αύξηση στα ΑΔΙ που επιπλέον λαμβάνουν οι μονάδες αυτές εκτός ΟΤΣ ώστε να παραμείνει το εγγυημένο εισόδημα τους εν τέλει ανέπαφο αλλά επιζήμιο για την ορθολογική λειτουργία της αγοράς.  Επιπλέον ο μηχανισμός αυτός πριμοδοτεί την προμήθεια ολοένα και ακριβότερου φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή αφού έτσι μέσω του premium μεγιστοποιούνται τα κέρδη των εν λόγω μονάδων σε απόλυτα μεγέθη.

·        Το γεγονός ότι για την αποζημίωση της μεγάλης Συμπαραγωγής (τεχνολογία ΣΗΘΥΑ με χρήση ορυκτών καυσίμων > 35 MW) με υψηλό Feed in Tariff (FIT) από τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ χωρίς Κοινοτική ή άλλη υποχρέωση, όπως εισήχθη με το άρθρο 197 του ν. 4001 από 22/8/12, παρά τις θυελλώδεις αντιδράσεις των φορέων ΑΠΕ,  τις σοβαρές επιφυλάξεις της ΡΑΕ επί του άρθρου αυτού συνολικά αλλά και του μαθηματικού τύπου που περιλαμβάνει και που προσδιορίζει το ύψος των FIT της όπως εκφράζονται στο συνοδευτικό έγγραφο της υπ’ αριθμ. 3/2012 Γνωμοδότησης της, την Προσφυγή στο ΣτΕ του Συνδέσμου μας με αίτηση ακύρωσης κατά της Υπουργικής Απόφασης Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β’ 889/22.3.2012) του Υφυπουργού ΠΕΚΑ η οποία βασιζόμενη στο επίμαχο άρθρο εισάγει περαιτέρω «αμφιλεγόμενα μορφώματα» συμπαραγωγής καθ’ υπέρβαση των ρητά ορισμένων στους νόμους εννοιών και ορισμών, εγκυμονεί άμεσα ο κίνδυνος να επιβαρυνθεί ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ του Λειτουργού με εφάπαξ καταβολή 70 εκατ. ευρώ και επιπλέον 70 εκατ. ευρώ ετησίως από την λειτουργία της τουλάχιστον μίας μέχρι σήμερα τέτοιας μονάδας, αφού η Κυβέρνηση δεν έχει αποσύρει την πρόθεση της για τις επίμαχες αυτές ρυθμίσεις.   

·        Το κλίμα που διαρρέεται για τον σε κάθε περίπτωση «συναινετικό» με τους ηλεκτροπαραγωγούς από φυσικό αέριο δήθεν μετασχηματισμό των στρεβλών μηχανισμών λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς, ενώ την ίδια στιγμή ουδέποτε υπήρξε ουσιαστικός διάλογος με τους πολλαπλά θιγόμενους ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά, αποτελεί γλαφυρό δείγμα άνισης μεταχείρισης με δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Ο ΣΠΕΦ καλεί την Πολιτεία να απέχει από την καταστροφική σκέψη της εκ των υστέρων επιβολής εισφοράς επί του τζίρου στις εν λειτουργία μέχρι σήμερα φωτοβολταϊκές μονάδες, η οποία θα πλήξει ασύμμετρα την εν λόγω ηλεκτροπαραγωγή, χωρίς να θεραπεύονται οι γενεσιουργές αιτίες των ελλειμμάτων του Λειτουργού που δεν είναι άλλες από τις ηθελημένες «σκιώδεις» επιδοτήσεις του εισαγόμενου φυσικού αερίου, από το οποίο και θα έπρεπε να αναζητηθεί η επιστροφή τους ή έστω από την Προμήθεια που επίσης τις καρπώθηκε. 

Προτεινόμενη λύση
Εφ’ όσον η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να καταργήσει τα γενεσιουργά αυτά αίτια, τότε ας απαλείψει το ΕΤΜΕΑΡ ως διακριτή χρέωση από τους λογαριασμούς που δυσφημεί τις ΑΠΕ, ενσωματώνοντας το πλήρως στο κόστος του ρεύματος, συγχωνεύοντας επίσης τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ με τους άλλους δύο αποπληρωμής των συμβατικών μονάδων (λογαριασμός ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ και λογαριασμός αποκλίσεων του ΑΔΜΗΕ) σε έναν και μοναδικό που θα διατηρεί μόνο ο ΛΑΓΗΕ. Έτσι τα όποια δομικά ελλείμματα της χονδρεμπορικής αγοράς δεν θα «φορτώνονται» αδίκως μέσω των στρεβλώσεων μόνο στις ΑΠΕ οι οποίες και υφίστανται μονομερή στάση πληρωμών, αλλά αναλογικά (pro-rata) θα ισοκατανέμονται σε όλους τους ηλεκτροπαραγωγούς, αφού όλοι θα πληρώνονται πλέον συμμέτρως. Βάσει των ισολογισμών άλλωστε του τέως μοναδικού διαχειριστή (ΔΕΣΜΗΕ) στο διασυνδεδεμένο για τα αμέσως προηγούμενα τρία έτη, το δομικό συνολικό του ετήσιο έλλειμμα (ζημία στα αποτελέσματα χρήσης επί του τζίρου της χονδρεμπορικής αγοράς) κινείτο στα επίπεδα του 1,5% – 2,5% που σωρευτικά συνεπάγεται στις πληρωμές υπερημερία κάτω του ενός μήνα.  Σήμερα δυστυχώς οι ΑΠΕ βιώνουν υπερημερίες στις πληρωμές τους που αναλογούν στο 40% του τζίρου τους (4+ μήνες) το οποίο και συμβαίνει επειδή λόγω των στρεβλώσεων τα δομικά αυτά ποσοστιαία «μικρά» ελλείμματα της συνολκής χονδρεμπορικής αγοράς «φορτώνονται» αδίκως μόνο στις ΑΠΕ αποκλειστικά.  Ο ΣΠΕΦ θα καταθέσει ολοκληρωμένα άμεσα την πρόταση του αυτή στην ΡΑΕ, στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον μετασχηματισμό της χονδρεμπορικής αγοράς που διενεργείται.  
30/9/12
------

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...