Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα βαθμός απόδοσης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα βαθμός απόδοσης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν αγοράσουμε καυσόξυλα

Από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνονται σχετικά με την εμπορία, διακίνηση και πώληση καυσόξυλων τα εξής:
Η εμπορία, διακίνηση και πώληση καυσόξυλων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 132 της υπ’ αρίθμ. Α2-718 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ - ΦΕΚ 2090/31-7-2014) με μονάδα μέτρησης το χωρικό κυβικό μέτρο (m3), το οποίο αναφέρεται στον όγκο που καταλαμβάνεται από το ξύλο, καθώς και από τον αέρα. Το κενό διάστημα θεωρείται ως γεμάτος χώρος.


Η διακίνηση, διάθεση και αγορά καυσόξυλων με χωρικό κυβικό μέτρο (m3) είναι υποχρεωτική και είναι προς όφελος των καταναλωτών να αναζητούν την τιμή πώλησης ανά κυβικό μέτρο στον τιμοκατάλογο του καταστήματος, ο οποίος πρέπει να είναι ανηρτημένος σε κεντρικό σημείο και καθαρογραμμένος, με ευανάγνωστα γράμματα.

Ο Τιμοκατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει:

 • το είδος του ξύλου
 • την τιμή σε €/m3 στοιβαχτού ή
 • την τιμή σε €/m3 χύδην, καθώς και
 • τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.ά.) που χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.
Το κυβικό χωρικό μέτρο είναι προς όφελος των καταναλωτών διότι:
 • Η υγρασία των καυσόξυλων δεν επηρεάζει την τιμή πώλησης.
 • Οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν πριν ή μετά την αγορά τον όγκο καυσόξυλων που αγοράζουν.
 • Ο έλεγχος του κόστους είναι ευκολότερος.
 • Η μέτρηση γίνεται με μια απλή μετροταινία.
 • Ελαχιστοποιείται η περίπτωση λάθους ή δόλιας πράξης.
 • Είναι ευκολότερη η μέτρηση του αποθηκευτικού χώρου.
Οι περιπτώσεις τιμολόγησης και διάθεσης των καυσοξύλων λιανικώς είναι μόνο δύο:
α) «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (χωρικό Μ3 ή χ.κ.μ. χύδην) νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα που δεν είναι στοιβαγμένα.

β) «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (χωρικό Μ3 ή χ.κ.μ. στοιβαχτού) νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.

Ο υπολογισμός του κυβικού μέτρου (Μ3) γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις διαστάσεις του περιέκτη που έχει ορθογώνιο σχήμα (π.χ. καρότσα φορτηγού, κλούβα, παλέτα κ.α.) στον οποίο βρίσκονται τα ξύλα.

Χωρητικότητα = Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Η τιμή κόστους των καυσόξυλων με το χωρικό κυβικό μέτρο (m3) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή του κιλού/τόνου με τον οποίο πωλούνταν παλαιότερα.

Αναλυτικότερα,  ένας απλός υπολογισμός γίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Παράδειγμα
:
Για 1 τόνο οξυά σε στοιβαγμένα καυσόξυλα μήκους 33 cm θα πρέπει να πάρουμε 2,20 χ.κ.μ. (m3) ή σε χύδην καυσόξυλα 3,27 χ.κ.μ. (m3). Αν λοιπόν για 1 τόνο οξυάς δίναμε παλαιότερα 140,00 €, κατ’ αντιστοιχία φέτος θα πρέπει να δώσουμε περίπου 63,50 € για 1 χ.κ.μ. (m3) στοιβαγμένα καυσόξυλα ή 43,00 € για 1 χ.κ.μ. (m3) χύδην καυσόξυλα. Ενώ για 1 τόνο ελιά σε στοιβαγμένα καυσόξυλα μήκους 33 cm θα πρέπει να πάρουμε 1,72 χ.κ.μ. (m3) ή σε χύδην καυσόξυλα 2,54 χ.κ.μ. (m3). Αν λοιπόν για 1 τόνο ελιά δίναμε παλαιότερα 160,00 €, κατ’ αντιστοιχία φέτος θα πρέπει να δώσουμε περίπου 93,00 € για 1 χ.κ.μ. (m3) στοιβαγμένα καυσόξυλα ή 63,00 € για 1 χ.κ.μ. (m3) χύδην καυσόξυλα.

Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος, και την ανάμειξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ) ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα) ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.ά.) προς καύση.

Υπενθυμίζεται πως τα σύμπηκτα (pellets), οι μπριγκέτες και τα κάρβουνα πωλούνται κατά κιλό.

Κυρώσεις
Για τους παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω απόφασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου φθάνει από 500-5.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης παράβασης.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να αναζητούν τις παραπάνω πληροφορίες και να αγοράζουν με το κυβικό μέτρο (Μ3), όπως επιβάλλει η νομοθεσία, κάνοντας έρευνα στην αγορά και συγκρίνοντας τις τιμές που διαμορφώνουν οι πωλητές, επιλέγοντας την τιμή που τους συμφέρει, ανάλογα και με το είδος του ξύλου που αγοράζουν.

Πηγή: Β.Μ.

[zougla.gr]
27/9/14
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Η τοποθέτηση α/γ σε διαφορετικούς σχηματισμούς ενισχύει την απόδοσή τους....


Η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών σε διαφορετικούς σχηματισμούς, στα θαλάσσια αιολικά πάρκα, θα μπορούσε να ενισχύσει την απόδοσή τους ακόμη και κατά εν τρίτο, υποστηρίζουν αμερικανοί επιστήμονες.
Οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Ντελαγουέρ θέλησαν να επαληθεύσουν τη θεωρία ότι η «σφιχτή» διάταξη των ανεμογεννητριών στα υπεράκτια αιολικά πάρκα οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή και ότι η καλύτερη τοποθέτησή τους θα μπορούσε να τις καταστήσει αποδοτικότερες για τους διαχειριστές και ακόμη πιο χρήσιμες στον αγώνα για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Η εναλλαγή της διάταξης σειρά παρά σειρά αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτική», αναφέρει σε ανακοίνωση η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Κριστίνα Άρτσερ. Η ίδια και οι συνάδελφοί της δεν κατασκεύασαν υπεράκτιο αιολικό πάρκο από το μηδέν, αλλά δοκίμασαν τη θεωρία τους σε ένα υπάρχον πάρκο, στο Λίλγκρουντ, ανοιχτά των ακτών της νότιας Σουηδίας, με τη χρήση προσομοιώσεων, οι οποίες βασίστηκαν σε διαφορετικά σενάρια τοποθέτησης των ανεμογεννητριών.
Το έργο ισχύος 110,5MW έχει συντελεστή εκμετάλλευσης μόλις 35%, αρκετά χαμηλότερο από το μέσο όρο του 43%, κάτι για το οποίο ενδέχεται να ευθύνεται η «σφιχτή» διάταξη των ανεμογεννητριών του. Χρησιμοποιώντας τα μοντέλα τους, οι επιστήμονες δημιούργησαν έξι εναλλακτικές διατάξεις, σε διάστημα αρκετών εβδομάδων, δίνοντας έμφαση στο πώς οι δίνες που προκαλούνται με την περιστροφή κάθε ανεμογεννήτριας επηρεάζουν την παραγωγή.
Διαπίστωσαν ότι, απομακρύνοντας τη μία ανεμογεννήτρια από την άλλη και δημιουργώντας σειρές παρόμοιες με αυτές των καθισμάτων στους κινηματογράφους, οι οποίες είναι τοποθετημένες με εναλλασσόμενο τρόπο έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ορατότητα, οι απώλειες από τις δίνες περιορίστηκαν κατά 14% και η συνολική απόδοση ενισχύθηκε κατά 33%.
Επιπλέον, είδαν ότι η παραγωγή μπορεί να ενισχυθεί αλλάζοντας τη θέση των ανεμογεννητριών ανάλογα με την εποχή, καθώς η διεύθυνση των ανέμων επίσης αλλάζει κατά τη διάρκεια του έτους. Παρότι κάτι τέτοιο δεν είναι τεχνικά εφικτό με τα σημερινά δεδομένα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα συμπεράσματά τους θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ομίλους να αποφασίσουν πού και πώς θα δημιουργήσουν υπεράκτια αιολικά πάρκα στο μέλλον.
(Naftemporiki)
 energypress.gr
6/11/13

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

Καλιφόρνια: Καινοτόμο πιλοτικό έργο συγκεντρωτικών φωτοβολταϊκών


Ένα καινοτόμο πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη της μείωσης κόστους και αύξησης της αποδοτικότητας που εξασφαλίζει η ανάπτυξη τεχνολογιών συγκεντρωτικών φωτοβολταϊκών με ενσωματωμένη αποθήκευση ενέργειας χρηματοδοτεί η Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνια.

Το πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από την ομάδα Maxwell Technologies των ΗΠΑ και τη γαλλική Soitec, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα ημιαγωγών, θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις.


Το ποσό που θα διατεθεί από την Επιτροπή για την ολοκλήρωση του προγράμματος ανέρχεται σε 1,39 εκατ. δολάρια.

Το πιλοτικό έργο θα κατασκευαστεί στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.
www.energypress.gr
20/6/13

Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

Σύντομα στο εμπόριο τα ηλιακά τζάμια;

ΦΩΤΟ: earthtechling.com
--
Μερικά βήματα πριν από την εμπορευματοποίηση βρίσκεται η τεχνολογία που επιτρέπει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας από τζάμια, τα οποία ψεκάζονται με ειδικό υλικό, καθώς οι εμπνευστές της ανακοίνωσαν μεταξύ άλλων ότι πέτυχαν σημαντική πρόοδο στην κατεύθυνση της μαζικής παραγωγής τέτοιων τζαμιών σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η New Energy Technology με έδρα το Κολούμπια των Ηνωμένων Πολιτειών υποστηρίζει ότι οι ερευνητές της βελτίωσαν το βαθμό διαφάνειας των τζαμιών και κατόρθωσαν να διπλασιάσουν την αποδοτικότητα της τεχνολογίας τους, ενώ παράλληλα μείωσαν κατά έξι φορές τους ρυθμούς παραγωγής τζαμιών που θα τοποθετούνται ακόμη και σε ουρανοξύστες τροφοδοτώντας τους με ανανεώσιμη ενέργεια.
Η μέθοδος SolarWindow που ανέπτυξε η αμερικανική εταιρεία βασίζεται στον ψεκασμό μικροσκοπικών, διαφανών ηλιακών κυψελών πάνω σε γυάλινες επιφάνειες. Ένα από τα βασικά επιτεύγματα των επιστημόνων της το τελευταίο διάστημα ήταν ο διπλασιασμός του ποσοστού μετατροπής του φωτός σε ενέργεια από κάθε κυψέλη, κάτι που βελτίωσε σημαντικά την αποδοτικότητα.
«Αυτό το πρόσφατο επίτευγμα δικαιώνει με συναρπαστικό τρόπο τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας καθώς εργαζόμαστε διαρκώς με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των μονάδων μας», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζον Κόνκλιν. «Καθώς συνεχίζουμε, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην κατασκευή πρωτοτύπων για μεγάλες επιφάνειες, που είναι συμβατά με τις μεθόδους ταχείας παραγωγής, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εμπορευματοποίηση του SolarWindow.»
www.naftemporiki.gr
1/6/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 

 

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης στις επιδόσεις των εργαζομένων

Η άνοδος της θερμοκρασίας και η αύξηση της υγρασίας, τις τελευταίες δεκαετίες, επηρεάζει και την παραγωγικότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αμερικανικής έρευνας, οι κλιματικές μεταβολές έχουν μειώσει κατά 10% την ποσότητα εργασίας που μπορεί να προσφέρει ένας εργαζόμενος, αυξάνοντας τα αναγκαία διαλείμματα. Οι επιστήμονες που την εκπόνησαν προειδοποιούν ότι το ποσοστό ενδέχεται να διπλασιαστεί έως τα μέσα του αιώνα.
Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 0,7 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Οι ερευνητές της αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), οι οποίοι δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της μελέτης τους στην επιθεώρηση Nature Climate Change, βασίστηκαν στην υπόθεση της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 1 βαθμό έως το 2050.

Όπως αναφέρουν, όσοι εργάζονται σε γραφεία χωρίς κλιματισμό, έως το 2050, θα πρέπει να κάνουν τα διπλάσια διαλείμματα για να αποφύγουν τη δυσφορία από τη ζέστη και την υγρασία. Θα συνεχίσουν μεν να εργάζονται σε θερμότερες συνθήκες, όμως «θα αισθάνονται όλο και πιο άσχημα, παρότι θα είναι παραγωγικοί», εξήγησε ο Τζον Ντιουν από τη NOAA μιλώντας στο NBC News.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρόναλντ Στάουφερ της NOAA, ένας εκ των συντακτών της έκθεσης, προειδοποίησε για «θερμική καταπόνηση, που δεν θα μοιάζει με οτιδήποτε βιώνουμε σήμερα. Ο κόσμος εισέρχεται σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον και οι επιπτώσεις στην εργασία θα είναι αξιοσημείωτες».
Η μελέτη δεν καλύπτει μόνο την εργασία σε γραφεία χωρίς κλιματισμό, αλλά και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, κατά τη διάρκεια της νύχτας ή υπό σκιάν. Δεν εξετάζει τη θερμική καταπόνηση για όσους εργάζονται εκτεθειμένοι στον ήλιο. Οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη τις προδιαγραφές ασφαλείας της βιομηχανίας και του αμερικανικού πενταγώνου για τους χώρους εργασίας σε θερμές συνθήκες.
«Αυτή η προσπάθεια αλλάζει το τοπίο της συζήτησης γύρω από την κλιματική αλλαγή, θέτοντας με πρακτικούς όρους τις άμεσες συνέπειες για τον άνθρωπο», σημείωσε ο Ντιουν. «Αφορά όποιον εργάζεται χωρίς την πολυτέλεια του κλιματισμού και αποτελεί την ελάχιστη εκτίμηση της θερμικής καταπόνησης για όσους δουλεύουν σε περιβάλλον αυξημένης ζέστης, π.χ. σε κουζίνα ή κοντά σε κλιβάνους.»
 .naftemporiki.gr
25/2/13

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Καυσόξυλα, ποιότητα καύσης και απόδοση

 Νίκος Λουπάκης 
Το είδος και η κατάσταση των καυσόξυλων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της καύσης. Κατά συνέπεια, ο καταναλωτής – χρήστης τζακιού ή ξυλόσομπας πρέπει να έχει υπόψη του εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση
Πριν πούμε οτιδήποτε για καυσόξυλα πρέπει να θυμίσουμε ότι καύση είναι η ένωση κάποιου υλικού (στην προκειμένη περίπτωση του ξύλου που περιέχει σε διάφορες μορφές άνθρακα και υδρογόνο) με το οξυγόνου και η μετατροπή τους σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και θερμική ενέργεια (θερμότητα). Στη χημεία μιλάμε για «εξώθερμη» αντίδραση που πραγματοποιείται με έκλυση θερμότητας αποδίδοντας περίπου 4,5 – 5,5 kWh ανά ένα κιλό ξηρού καυσόξυλου.

Μεταξύ των διαφορετικών δασικών ειδών συναντάμε διαφορετική χημική σύνθεση, πυκνότητα και δομή, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στο τελικό προϊόν, δηλαδή στα καυσόξυλα και κατά συνέπεια στην καύση.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η πυκνότητας της ελάτης είναι περίπου 400 kg/m3, του πεύκου 500-550 kg/m3, της οξιάς 700-750 kg/m3, και της δρυός 750-800 kg/m3. Αυτό σημαίνει ότι για να πάρουμε την ίδια ποσότητα ενέργειας, με τη μορφή θερμότητας κατά την καύση των ξύλων, θα χρειαστούμε διπλάσια σε όγκο ποσότητα ελάτης απ’ ότι δρυός. Γενικά καλό είναι να χρησιμοποιούμε ξύλα με πυκνότητα πάνω από 550 kg/m3, χωρίς αυτό να αποκλείει τη χρήση της ελάτης, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη σε μια περιοχή (κάτι τέτοιο συμβαίνει στο Περτούλι, όπου υπάρχει δάσος ελάτης).
Γενικώς τα κωνοφόρα (κυρίως τα πεύκα) περιέχουν ρητίνες, ιδιαίτερα στο φλοιό τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παράγεται πολύς καπνός κατά την καύση τους, ενώ οξιά και δρυς χαρακτηρίζονται από καθαρότερη καύση.
Πιο εύκολα καίγονται τα ξύλα με μεγάλους πόρους (που επιτρέπουν την είσοδο του οξυγόνου) και αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με το είδος του δέντρου και όχι με την προέλευσή του.
Η δρυς θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλη για καύση. Στην Ελλάδα έχουμε 10 είδη δρυός από τα οποία τα 8 καίγονται καλά, ενώ τα άλλα δύο όχι. Αυτά όμως δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει κανείς με γυμνό μάτι (ούτε οι καταναλωτές ούτε οι έμποροι), απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εξέταση στο μικροσκόπιο. Οι υλοτόμοι όμως οφείλουν εμπειρικά να γνωρίζουν τις ποικιλίες, ανάλογα με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. Παράδειγμα ξύλου που καίγεται σωστά αποτελεί η λευκή δρυς του Χολομώντα.
Από την άλλη μεριά η ακακία, παρόλο που έχει μεγάλη πυκνότητα και θεωρείται «βαρύ» ξύλο δεν καίγεται εύκολα γιατί έχει μικρούς πόρους.
Σε γενικές γραμμές το είδος του ξύλου που θα χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα. Στα νησιά και σε περιοχές που υπάρχουν ελαιώνες χρησιμοποιείται ευρύτατα η ελιά, που «κρατάει» αρκετά καθώς δεν έχει μεγάλη φλόγα και καίγεται πιο αργά από άλλα ξύλα.
Πέρα όμως από την ποιότητα και το είδος των καυσόξυλων, ένας παράγοντας που επηρεάζει καθοριστικά την καύση είναι η υγρασία.
Όταν κόβεται ένα δέντρο, η υγρασία των καυσόξυλων που προκύπτουν κυμαίνεται από 50% έως 100% (!), ανάλογα με την εποχή που πραγματοποιείται η υλοτόμηση. Για να καεί σωστά το ξύλο πρέπει η υγρασία του να κατέβει τουλάχιστον στο 20%, ενώ ιδανική θεωρείται η υγρασία όταν είναι 12% έως 15%.Αν λοιπόν τα ξύλα κοπούν την άνοιξη ή έστω τον Ιούνιο και τα αφήσουμε να στεγνώσουν κάτω από ένα υπόστεγο, σε καλά αεριζόμενο χώρο, είναι μια χαρά για να τα κάψουμε το χειμώνα.
Ωστόσο αυτό φαίνεται ότι δεν συμβαίνει και οι ξυλέμποροι πολύ συχνά πωλούν «φρέσκα» ξύλα, που δεν ανάβουν εύκολα, ενώ και όταν ανάβουν καταναλώνουν ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που αποδίδουν για να αποβάλλουν την υγρασία που περιέχουν. Οπότε τα καυσόξυλα πρέπει να αγοράζονται τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν τη χρήση τους και όχι τελευταία στιγμή.
Η άποψη ότι τα δέντρα που βρίσκονται σε ανήλιαγες πλαγιές καίγονται πιο δύσκολα είναι απλώς δοξασία – δεν έχει επιστημονική τεκμηρίωση. Ούτε η χώρα προέλευσης παίζει ρόλο. Η ίδια ποικιλία δρυός, όταν έχει την ίδια υγρασία θα καεί με τον ίδιο τρόπο είτε από Ελλάδα προέρχεται, είτε από Βουλγαρία είτε από Ρουμανία.
Συνοπτικά
 • Δρυς: δίνει ωραία φλόγα, έχει μεγάλη πυκνότητα και μεγάλη διάρκεια καύσης
 • Οξιά: σκληρό ξύλο με αρκετά μεγάλη πυκνότητα, κατάλληλο για καύση, καίγεται πιο γρήγορα από τη δρυ
 • Πεύκο: μαλακό, αρπάζει εύκολα, δίνει γρήγορα μεγάλη φλόγα, καίγεται όμως γρήγορα και αφήνει πολλά κατάλοιπα στην καπνοδόχο
 • Έλατο: αρπάζει εύκολα, δίνει μεγάλη φλόγα και καίγεται σχετικά γρήγορα (προτιμούμε λευκή και αποφεύγουμε την ερυθρή ελάτη γιατί μπορεί να έχουμε «σκασίματα» κατά την καύση)
 • Πουρνάρι: σκληρό ξύλο, ιδιαίτερα κατάλληλο για καύση, αλλά δυσεύρετο
 • Ελιά: δίνει μικρότερη φλόγα, αλλά έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια
 •  .pemptousia.gr
 • 24/01/13

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

Αυτοκόλλητες ηλιακές κυψέλες για κάθε επιφάνεια

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ ανακοίνωσαν ότι ανέπτυξαν μια αυτοκόλλητη ηλιακή κυψέλη που, σε αντίθεση με τις συμβατικές, μπορεί να τοποθετηθεί σε πολλών τύπων σκληρές επιφάνειες. Η εφεύρεσή τους, υποστηρίζουν, αυξάνει εντυπωσιακά τις δυνατότητες διείσδυσης της τεχνολογίας ηλιακής ενέργειας.
Υπό κανονικές συνθήκες, λεπτές «ταινίες» ηλιακών κυψελών τοποθετούνται σε εύκαμπτα υποστρώματα γυαλιού και πυριτίου, καθώς οι περισσότερες μη συμβατικές επιφάνειες δεν μπορούν να υποβληθούν στις θερμικές και χημικές διεργασίες που χρειάζονται για την παραγωγή των κυψελών.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές στην έκθεσή τους, στην επιθεώρηση Nature Scientific Reports, η διαδικασία που επινόησαν ξεπερνά αυτό το εμπόδιο γιατί δεν προϋποθέτει την κατασκευή της ηλιακής κυψέλης πάνω στο τελικό επίστρωμα. Η μέθοδός τους, λένε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθηνότερες, ελαφρύτερες, πιο εύκαμπτες κυψέλες.
Οι επιστήμονες παρομοιάζουν την κυψέλη τους με ένα... σάντουιτς, αποτελούμενο από μια πολύ λεπτή ταινία νικελίου, μια δεύτερη ταινία πυριτίου και διοξειδίου του πυριτίου και ένα προστατευτικό πολυμερές, τα οποία συνδέονται με μια θερμοευαίσθητη μεμβράνη. Όταν τοποθετηθούν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου, η ηλιακή κυψέλη αφαιρείται, σαν να ξεκολλάει, και μπορεί να τοποθετηθεί σε πάσης φύσεως επιφάνειες.

Ηλιακή κυψέλη τοποθετημένη πάνω σε επαγγελματική κάρτα.
Στόχος του Σιαολίν Ζενγκ και της ομάδας του ήταν να μεταφέρουν τα ενεργά υλικά της ηλιακής κυψέλης - αυτά που συλλέγουν το ηλιακό φως και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια- από το σκληρό υπόστρωμα σε μια άλλη επιφάνεια, π.χ. ένα κομμάτι χαρτιού, πλαστικού ή ακόμη και στο πίσω μέρος ενός κινητού τηλεφώνου.
Όπως συμβαίνει με άλλες ηλιακές κυψέλες, καλώδια χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια, όμως οι συγκεκριμένες μπορούν να τοποθετηθούν σε καμπύλες επιφάνειες. Επιπλέον, καθώς είναι ιδιαίτερα ελαφριές, εγκαθίστανται ευκολότερα σε σχέση με τα συμβατικά πάνελ.
Διαδικασία εφαρμογής αυτοκόλλητης ηλιακής κυψέλης. (Πηγή: Chi Hwan Lee, Stanford School of Engineering).
«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι [με την τεχνική αυτή] δεν είχαμε καμία απώλεια αποδοτικότητας» σε σχέση με τις συμβατικές κυψέλες, προσθέτει ο Ζενγκ. Επόμενος στόχος της ομάδας του είναι να εφαρμόσει την ίδια τεχνική σε κυψέλες από ακόμη αποδοτικότερα υλικά. 
 .naftemporiki.gr
23/12/12
----

 • Peel-and-Stick solar panels from Stanford engineering
For all their promise, solar cells have frustrated scientists in one crucial regard – most are rigid. They must be deployed in stiff, often heavy, fixed panels, limiting their applications. So researchers have been trying to get photovoltaics to loosen up. The ideal: flexible, decal-like solar panels that can be peeled off like band-aids and stuck to virtually any surface, from papers to window panes.
Now the ideal is real. Stanford researchers have succeeded in developing the world's first peel-and-stick thin-film solar cells. The breakthrough is described in a paper in the December 20th issue of Scientific Reports.
Unlike standard thin-film solar cells, the peel-and-stick version from Stanford does not require any direct fabrication on the final carrier substrate. This is a far more dramatic development than it may initially seem. All the challenges associated with putting solar cells on unconventional materials are avoided with the new process, vastly expanding the potential applications of solar technology.
Thin-film photovoltaic cells are traditionally fixed on rigid silicon and glass substrates, greatly limiting their uses, says Chi Hwan Lee, lead author of the paper and a PhD candidate in mechanical engineering. And while the development of thin-film solar cells promised to inject some flexibility into the technology, explains Xiaolin Zheng, a Stanford assistant professor of mechanical engineering and senior author of the paper, scientists found that use of alternative substrates was problematic in the extreme.
"Nonconventional or 'universal' substrates are difficult to use for photovoltaics because they typically have irregular surfaces and they don't do well with the thermal and chemical processing necessary to produce today's solar cells," Zheng observes. "We got around these problems by developing this peel-and-stick process, which gives thin-film solar cells flexibility and attachment potential we've never seen before, and also reduces their general cost and weight."
Utilizing the process, Zheng continues, researchers attached their solar cells to paper, plastic and window glass among other materials.
"It's significant that we didn't lose any of the original cell efficiency," Zheng said.
This shows demonstrations of the Stanford peel-and-stick thin-film solar process and various applications.
(Photo Credit: Chi Hwan Lee, Stanford School of Engineering.)
The new process involves a unique silicon, silicon dioxide and metal "sandwich." First, a 300-nanometer film of nickel (Ni) is deposited on a silicon/silicon dioxide (Si/SiO2) wafer. Thin-film solar cells are then deposited on the nickel layer utilizing standard fabrication techniques, and covered with a layer of protective polymer. A thermal release tape is then attached to the top of the thin-film solar cells to augment their transfer off of the production wafer and onto a new substrate.
The solar cell is now ready to peel from the wafer. To remove it, the wafer is submerged in water at room temperature and the edge of the thermal release tape is peeled back slightly, allowing water to seep into and penetrate between the nickel and silicon dioxide interface. The solar cell is thus freed from the hard substrate but still attached to the thermal release tape. Zheng and team then heat the tape and solar cell to 90°C for several seconds, then the cell can be applied to virtually any surface using double-sided tape or other adhesive. Finally, the thermal release tape is removed, leaving just the solar cell attached to the chosen substrate.
Tests have demonstrated that the peel-and-stick process reliably leaves the thin-film solar cells wholly intact and functional, Zheng said. "There's also no waste. The silicon wafer is typically undamaged and clean after removal of the solar cells, and can be reused."
While others have been successful in fabricating thin-film solar cells on flexible substrates before, those efforts have required modifications of existing processes or materials, noted Lee. "The main contribution of our work is we have done so without modifying any existing processes, facilities or materials, making them viable commercially. And we have demonstrated our process on a more diverse array of substrates than ever before," Lee said.
"Now you can put them on helmets, cell phones, convex windows, portable electronic devices, curved roofs, clothing – virtually anything," said Zheng.
Moreover, peel-and-stick technology isn't necessarily restricted to thin-film solar cells, Zheng said. The researchers believe the process can also be applied to thin-film electronics, including printed circuits and ultra thin transistors and LCDs.
"Obviously, a lot of new products – from 'smart' clothing to new aerospace systems – might be possible by combining both thin-film electronics and thin-film solar cells," observed Zheng. "And for that matter, we may be just at the beginning of this technology. The peel-and-stick qualities we're researching probably aren't restricted to Ni/SiO2. It's likely many other material interfaces demonstrate similar qualities, and they may have certain advantages for specific applications. We have a lot left to investigate."
This is a process developed for peel-and-stick thin-film solar cell from Stanford.
(Photo Credit: Chi Hwan Lee, Stanford School of Engineering)
 

Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

ΕΣΣΗΘ: Τα Φωτοβολταϊκά Επιδοτούνται Υπέρμετρα σε Σχέση με την Απόδοσή τους

Συνέχεια δόθηκε σήμερα στο «σίριαλ» ΣΠΕΦ-ΕΣΣΗΘ, με τους εκπροσώπους της συμπαραγωγής να χαρακτηρίζουν ως αντι-επιχειρηματικές τις θέσεις του συνδέσμου φωτοβολταϊκών. Ο ΕΣΣΗΘ τονίζει σε νέα του ανακοίνωση ότι τα φωτοβολταϊκά επιδοτούνται υπέρμετρα στη χώρα μας, ενώ η συμπαραγωγή χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του συνδέσμου:
«Με έκπληξη παρακολουθούμε από τον Τύπο, εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μία ανοίκεια, ασαφή, αντι-επιστημονική και, εν πολλοίς, αντι-αναπτυξιακή, αντι-επιχειρηματική και αντι-κοινωνική επίθεση κύρια του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) αλλά και άλλων φορέων ΑΠΕ κατά της Εξοικονόμησης Ενέργειας, η οποία συμπεριλαμβάνει και την τεχνολογία Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ).

Θεωρούμε την επίθεση ανοίκεια διότι ο ΣΠΕΦ οφείλει να γνωρίζει ότι η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έχουν δεσμευθεί για τον ίδιο ακριβώς στόχο, τόσο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ΑΠΕ όσο και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Επομένως κατά την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία το πλαίσιο του στόχου είναι κοινό και αδιαίρετο.
Θεωρούμε την επίθεση αντι-επιστημονική διότι ο ΣΠΕΦ γνωρίζει ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν, με βάση τις έως σήμερα διαθέσιμες τεχνολογίες, συντελεστή ισχύος της τάξης του 15-17% , ενώ επιδοτούνται υπέρμετρα στην Ελλάδα. Όποιος όμως ανησυχεί για το γεγονός ότι η ασθενής οικονομική κατάσταση της Χώρας μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ενισχύσεων, καλό είναι να επιχειρηματολογεί με βάση την τεχνολογία που έχει επιλέξει και όχι στρεφόμενος κατά των άλλων τεχνολογιών.
Αντιπαραβάλλοντας, η ΣΗΘΥΑ έχει απόδοση που πολλές φορές υπερβαίνει το 80%, συντελεστή φορτίου 100%, ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμότητας ενώ συμβάλει στην εξοικονόμηση πρωτογενούς καυσίμου έως και 25%. Τα εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά την αναδεικνύουν ως μία από τις πλέον ανταγωνιστικές τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, σήμερα, στην Ελλάδα. Για αυτό ακριβώς το λόγο, η εξοικονόμηση μέσω μίας εγκατάστασης ΣΗΘΥΑ προσμετράται στην επίτευξη του στόχου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ διότι ουσιαστικά παράγεται ενέργεια με μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης καταναλώνοντας πρωτογενώς λιγότερη καύσιμη ύλη.
Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι μία εγκατάσταση ΣΗΘΥΑ χρεώνεται κανονικά το φυσικό αέριο που καταναλώνει, καθιστώντας το όποιο οικονομικό κίνητρο ως ένα απλό μέτρο υποβοήθησης (premium) για την ταχύτερη απόσβεση της επένδυσης, που υπολογίζεται στα 8-10 χρόνια. Αντιθέτως, το υπέρμετρο Feed-in-Tariff των φωτοβολταϊκών, είναι αμφίβολο, εάν μπορεί να υποστηριχθεί στο μέγιστο βαθμό από τη δοκιμαζόμενη οικονομία μας.
Θεωρούμε την επίθεση αντι-αναπτυξιακή, αντι-επιχειρηματική και αντι-κοινωνική διότι πιστεύουμε ότι κάθε τεχνολογία έχει το μερίδιό της στον εθνικό ενεργειακό στόχο. Η προσπάθεια κάποιων επενδυτών μίας τεχνολογίας να στρέψουν την κοινωνία ενάντια σε μία άλλη τεχνολογία έχει να κάνει με επιχειρηματικά συμφέροντα και δεν αφορά την κοινωνία, η οποία έχει ενταχθεί στο σύνολό της στους στόχους του «20-20-20» και παρακολουθεί τους «ανανεώσιμους», τους οποίους αυτή επιδοτεί από το υστέρημά της, να «τσακώνονται μεταξύ τους» και επιπλέον δημιουργεί σύγχυση και κακή εικόνα για το σύνολο των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Επίσης, γνωρίζοντας την κατάσταση που βρίσκεται η οικονομία μας και με πολλαπλώς ζητούμενο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, σε μία «πρώην» παραγωγό Χώρα, όπου σήμερα εισάγεται το 75% των καταναλισκομένων τροφίμων, θεωρούμε ότι η χρήση γεωργικής γης υψηλής αποδοτικότητας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι απαράδεκτη και αμφισβητείται έντονα από την ίδια την κοινωνία και τους φορείς της.
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ, πιστεύει, και θα εξακολουθήσει να πιστεύει και στο μέλλον, ότι κάθε επιχειρηματική προσπάθεια, με όποια τεχνολογία επιλέξει ο επενδυτής, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αρκεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του «20-20-20» και της κλιματικής αλλαγής.
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ, πιστεύει ότι οι ενεργειακές επενδύσεις γενικά, αλλά και αυτές των ΑΠΕ όσο και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ, θα σταθεί στο πλευρό του Υπουργείου ΠΕΚΑ με ενάντια σε κάθε επιτήδεια προσπάθεια διάσπασης του ενιαίου ενεργειακού μετώπου για την επίτευξη των στόχων της Χώρας».

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...