Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ενεργειακή κατανάλωση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ενεργειακή κατανάλωση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

«Ανάσα» για τα Νοικοκυριά οι Ευνοϊκότεροι Όροι του «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Μετά την αυξημένη ζήτηση από τους πολίτες για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», τα αρμόδια υπουργεία αποφάσισαν την αύξηση των διαθέσιμων συνολικών πόρων. Πλέον, και λόγω και της κρίσης που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αποφασίστηκε η κατάργηση περιορισμών για τα επιλέξιμα κτίρια, έγιναν ελαστικότερα τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ, επίσης, το πρόγραμμα καλύπτει πλέον και τις δαπάνες για ενεργειακή επιθεώρηση.
Εκτός από τις κτιριακές παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», που από το Μάρτιο του 2012 έχει τροποποιηθεί επί το ευνοϊκότερον, χρηματοδοτεί και εργασίες αναβάθμισης στα συστήματα θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι νέοι όροι προβλέπουν, εκτός από τα προαναφερθέντα, και την μείωση της προκαταβολής της συμμετοχής του ιδιώτη από 30% σε 40%, αύξηση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου, ενώ, πλέον, προβλέπεται και η αμοιβή συμβούλου.
Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος είναι τα παρακάτω:
Επιλέξιμες κατοικίες
Είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ. Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ωφελούμενοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, το οποίο έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος του προγράμματος και

β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α, Β ή Γ.

Ωφελούμενοι κατηγορίας Α1: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 €.

Ωφελούμενοι κατηγορίας Α2: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 €.

Ωφελούμενοι κατηγορίας Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 € και δεν ξεπερνά τις 80.000 €.

Επιλέξιμες ενέργειες
Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (κούφωμα - πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση παρεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν τη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

• Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούργιο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας - ΑΠΕ (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα κ.λπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων κ.λπ.) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου διανομής. Εξαιρούνται οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.).

• Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάνα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών κ.λπ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.

• Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις κ.λπ.).

Προτάσεις υποβάλλονται έως εξαντλήσεως των πόρων ανά περιφέρεια.

Εως 15.000 ευρώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελουμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων).
Οι ωφελούμενοι των τριών κατηγοριών Α, Β και Γ εντάσσονται κατ’ αντιστοιχία στις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων:

• Κατηγορία κινήτρων Α1: Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, άτοκο δάνειο ύψους 30% με επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015 και επιχορήγηση ύψους 70%.

• Κατηγορία κινήτρων Α2: Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, άτοκο δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015 και επιχορήγηση ύψους 35%.

• Κατηγορία κινήτρων Γ: Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, άτοκο δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015 και επιχορήγηση ύψους 15%.

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα, παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Τέλος, για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου, ενώ καλύπτεται και δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

energia.gr
1/9/14
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΥΠΕΚΑ: Έργα ύψους 21 εκατομμυρί​ων ευρώ και 400 θέσεων εργασίας στο πρόγραμμα "Βιοκλιματ​ικές Αναβαθμίσε​ις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων"


ΥΠΕΚΑ, 21-10-13
-
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη έξι έργων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στο Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 21.337.961,93 ευρώ και 405 συνολικά θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.
 
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τα τεχνικά δελτία σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Δικαιούχος
Ποσό
Έργο
Δήμος Ήλιδας
4.827.341,73 ευρώ
Ανάπλαση & Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Κέντρου Αμαλιάδας
Δήμος Ρεθύμνης
4.310.968,90 ευρώ
Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων Δ.Ρεθύμνης- Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο
Δήμος Τανάγρας
3.025.839,67 ευρώ
Βιοκλιματική Αναβάθμιση Οινοφύτων
Δήμος Χαλκιδέων
1.279.326,75 ευρώ
Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις δημόσιων ανοιχτών χώρων του Δ.Χαλκιδέων
ΤΕΙ Πειραιά
3.298.604,00 ευρώ
Βιοκλιματική Αναβάθμιση ανοιχτών χώρων ΤΕΙ Πειραιά
Δήμος Μοσχάτου -Ταύρου
4.595.880,88 ευρώ
Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση – Μερική ανάπλαση, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του βορειοανατολικού τμήματος του Δ.Μοσχάτου-Ταύρου
 
 
 
 
Τα αναμενόμενα οφέλη των παραπάνω έργων είναι πολλαπλά και σημαντικά, καθώς βελτιώνουν αισθητά το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των περίοικων, αλλά και όλων των κατοίκων των ανωτέρω Δήμων και των επισκεπτών τους. Από τις προτεινόμενες βιοκλιματικές αναβαθμίσεις αναμένεται:
·        Βελτίωση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου αστικού ιστού των γύρω περιοχών
·        Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο
·        Αύξηση χώρων πρασίνου
·        Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
·        405 νέες θέσεις εργασίας
 
Με τη δημιουργία αυτών των πρότυπων βιοκλιματικά αναβαθμισμένων υπαίθριων χώρων οι περιοχές θα καταστούν προνομιούχες και ελκυστικές, ενισχύοντας την εμπορική και επαγγελματική δραστηριότητα στους περιμετρικούς δρόμους, παρέχοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, από τις οποίες θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας. Επισημαίνεται ότι όλα τα προτεινόμενα έργα δίνουν βαρύτητα στην εύκολη προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και παιδιά ώστε να κινούνται με άνεση και ασφάλεια στους προτεινόμενους υπαίθριους χώρους.
 
Αμέσως μετά τις αποφάσεις ένταξης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες έναρξης των έργων εντός του 2013, με σκοπό την ολοκλήρωσή τους μέχρι το 2015.
ypeka.gr
21/10/13
----

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΥΠΕΚΑ:Τοποθέτηση Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργί​ου, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου, συμμετείχε την Τρίτη και την Τετάρτη (23 & 24.04.13) στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διεξήχθη στο Δουβλίνο υπό την Προεδρία της Ιρλανδίας.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι δυνατότητες που προσφέρουν τα έξυπνα δίκτυα στη βελτίωση του ελέγχου της ενεργειακής κατανάλωσης, η επίδραση της εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου στην ανταγωνιστικότητα και τις ενεργειακές τιμές, θέματα που αφορούν στη βελτίωση της εφαρμογής του Κανονισμού για την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και η επίδραση της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά συστήματα.


Αναφορικά με τις επιδράσεις της ανάπτυξης του κλάδου του σχιστολιθικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κ. Παπαγεωργίου επεσήμανε τους περιοριστικούς παράγοντες που υφίστανται στην Ευρώπη, τόσο γεωλογικά, όσο και προς την εδαφική δραστηριότητα και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, προέτρεψε προς τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του κλάδου για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών, ενώ ενημέρωσε τους ομολόγους του για τα ενθαρρυντικά προκαταρκτικά ευρήματα που υπάρχουν ως προς την ύπαρξη σχιστολιθικού αερίου στη Β. Ελλάδα.

Σχετικά με την επίδραση της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά συστήματα, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ αναφέρθηκε στην ανάγκη για ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, αλλά και για προσαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων στο σημερινό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Ανέφερε περαιτέρω, πως η Ελλάδα ενθαρρύνει την εφαρμογή καινοτόμων μηχανισμών οι οποίοι θα διευκολύνουν την χρηματοδοτική πρόσβαση των κλάδου των ΑΠΕ, επισημαίνοντας το ζωτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της διαβούλευσης γύρω από τη δημιουργία ενός πλαισίου μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων μέχρι το 2030, ο κ. Παπαγεωργίου ζήτησε να διασφαλιστεί ότι τα Κράτη - Μέλη θα συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις στις εθνικές τους οικονομίες ως συνέπεια της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Προέτρεψε, επίσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να επιδιώκει μία παγκόσμια συμφωνία μείωσης των ρύπων, η οποία θα περιορίσει τις εκπομπές άνθρακα και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Όπως τόνισε ο Έλληνας Υφυπουργός, περαιτέρω μονομερής αύξηση του ευρωπαϊκού στόχου για μείωση των αεριών του θερμοκηπίου, θα έχει μικρό ή και καθόλου αντίκτυπο στην εκπομπή αερίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα θα υπονομεύσει τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών ενεργοβόρων βιομηχανιών. 

ΥΠΕΚΑ
24/4/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

ΥΠΕΚΑ: Στο Δουβλίνο μεταβαίνει ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργί​ου, για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών για θέματα Eνέργειας

 Αθήνα, 22 Απριλίου 2013

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου, θα συμμετάσχει στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών για θέματα Eνέργειας, που θα διεξαχθεί μεταξύ 23-24 Απριλίου 2013, στο Δουβλίνο.

Κατά το Συμβούλιο θα συζητηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν τα έξυπνα δίκτυα στη βελτίωση του ελέγχου της ενεργειακής κατανάλωσης, η επίδραση της εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου στην ανταγωνιστικότητα και τις ενεργειακές τιμές, θέματα που αφορούν στη βελτίωση της εφαρμογής του Κανονισμού για την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και η επίδραση της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά συστήματα. 


ΥΠΕΚΑ
22/4/13 
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Κομισιόν: Η «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προχωρά ικανοποιητικά

Το ποσοστό απορρόφησης για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» που αφορά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ελλάδα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, τονίζει η Κομισιόν σε απάντησή της σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.
Τα κτίρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.
Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτίρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια. Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» καταρτίστηκε το 2010 και προβλέπει δάνεια και άμεσες επιχορηγήσεις σε νοικοκυριά, ώστε να πετύχουν τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας
19.4% η απορροφητικότητα.....

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, το ποσοστό απορρόφησης του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» ήταν στο 19.4% στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2012.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο είναι 396εκ € και σύμφωνα με τον επίτροπο περιφερειακής πολιτικής, Johannes Hahn, «έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, είχαν παραληφθεί 29.451 αιτήσεις, εκ των οποίων κρίθηκαν επιλέξιμες οι 19.001 και έλαβαν επιχορήγηση οι 11.377. Οι πληρωμές για τις 8.129 αιτήσεις που είχαν επιτύχει τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, αναλύονται ως εξής: δάνεια 46 εκατομμύρια ευρώ, άμεση βοήθεια 27 εκατομμύρια ευρώ και κόστος πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης 4 εκατομμύρια ευρώ».
Ο Hahn επεσήμανε στην απάντησή του ότι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα «καθυστερούν» την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά πλέον η πρόοδος είναι «ικανοποιητική» αφού «ορισμένες περιοχές έχουν δεσμεύσει πάνω από το 90% των διαθέσιμων πιστώσεων».
Σημειώνεται ότι στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Νίκος Χουντής επεσήμανε ότι οι σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου οφείλονται στην άρνηση των τραπεζών να προχωρήσουν στις τελικές εγκρίσεις και εκταμιεύσεις των «αναγκαίων κονδυλίων».
EurActiv.gr 
 
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:
 

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»….. σας ενδιαφέρει!

Αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν καταθέσει αιτήσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, ενώ τις τελευταίες μέρες ακούγεται ότι το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, πρόκειται να ανακοινώσει σημαντικές αλλαγές, οι οποίες θα το κάνουν περισσότερο ελκυστικό και λιγότερο γραφειοκρατικό.

Τί είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»;
Είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες νομίμως υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2100€/τ.μ. και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας (χαμηλότερη ή ίση της Δ). Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς και για το ποσοστό της επιδότησης, είναι το ύψος του εισοδήματος του ιδιοκτήτη.

Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας ταυτόχρονα την αξία του.
Ποιές εργασίες χρηματοδοτούνται;
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση της επιλέξιμης κατοικίας τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία ή η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες:
  1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ). 
  2.  Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ). 
  3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ). 
Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί, πως επιδοτείται 100% και η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που απαιτούνται, όπως επίσης και αμοιβή συμβούλου έργου έως 250€ χωρίς ΦΠΑ.
Ποιό είναι το ποσό της επιδότησης;
Συνολικά, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€, από τα οποία βάση εισοδηματικών κριτηρίων επιδοτείται το 15-70%, ενώ το υπόλοιπο ποσό παρέχεται με άτοκο δάνειο από την τράπεζα (επιδότηση 100% του επιτοκίου έως 31-12-2015).
Τί πρέπει να κάνω για να ενταχθώ στο πρόγραμμα;
1.      Προέγκριση δανείου-Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση
Αρχικά, εκείνο που θα πρέπει να κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι να ελέγξει αν ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Εφόσον τα πληροί, το επόμενο βήμα είναι να απευθυνθεί σε κάποια από τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η οποία θα εξετάσει την πιστοληπτική του ικανότητα. Αν εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες με την τράπεζα, μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση του πρώτου ΠΕΑ.
 2.     Συλλογή δικαιολογητικών-Λήψη προσφορών
Με την έκδοση του 1ου πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή, να επιλέξει ποιές απ’ τις παρεμβάσεις που προτείνει ο επιθεωρητής θα πραγματοποιηθούν, και βάση αυτών, να ληφθούν προσφορές απ’ τους προμηθευτές. Επίσης, θα πρέπει να συλλεχτούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση.
3.      Υποβολή αίτησης & αξιολόγησή της
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτησή του στη συμβαλλόμενη τράπεζα, η οποία μετά από έλεγχο που διενεργεί, την αποστέλλει για δεύτερο έλεγχο στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.), το οποίο εκδίδει την τελική απόφαση υπαγωγής ή όχι στο πρόγραμμα.
 4.     Υπογραφή δανειακής σύμβασης-Εκταμίευση προκαταβολής
Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής, η τράπεζα προσκαλεί τον ωφελούμενο για υπογραφή της δανειακής σύμβασης, η οποία πρέπει να υπογραφεί εντός τεσσάρων (4) μηνών ή εφόσον ζητηθεί παράταση από τον δικαιούχο, εντός συνολικού μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.
Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, παρέχεται στον ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης του 40% του προϋπολογισμού της απόφασης υπαγωγής. Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται εντός 3 εβδομάδων από την εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων.
5.      Υλοποίηση παρεμβάσεων-2η ενεργειακή επιθεώρηση
Η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην τράπεζα,  θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος (3) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης της προκαταβολής ή το ανώτερο εντός (12) μηνών εφόσον ζητηθεί από τον δικαιούχο.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο ωφελούμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για τη 2η  ενεργειακή επιθεώρηση, η οποία θα πρέπει να διενεργηθεί εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Με την επιθεώρηση αυτή, διαπιστώνεται η επίτευξη του αρχικού στόχου, δηλαδή της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. 
6.      Εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης
Μετά τη διενέργεια και της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης ο δικαιούχος προσκομίζει τα δικαιολογητικά στην τράπεζα, η οποία προχωράει στην τελική εκταμίευση του λοιπού δανείου και της επιχορήγησης.  Η εκταμίευση αυτή, καθώς και η εξόφληση των δαπανών, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται δε, ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες.

Ευαγγελία Αλεξανδράκη
Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ
.housepro.gr
28/01/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Greenpeace: «Υψιστης προτεραιότητας η εξοικονόμηση ενέργειας»

Την αδυναμία του πολιτικού κόσμου να προσφέρει πραγματικές λύσεις στα θέματα που αφορούν τη θέρμανση των κτιρίων και την επανεμφάνιση της αιθαλομίχλης, καταγγέλλει η Greenpeace. «Αναλώνεται στο πώς θα γυρίσει η χώρα στο παρελθόν, δηλαδή στο πετρέλαιο», αναφέρει η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Κάθε χειμώνας που περνά χωρίς η εξοικονόμηση ενέργειας να γίνεται ύψιστη προτεραιότητα για την Πολιτεία, «η ενεργειακή φτώχεια και τα συμπτώματά της θα γίνονται πιο έντονα και η οικονομία μας πιο αδύναμη», σημειώνουν τα μέλη της Greenpeace.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι η στείρα αντιπαράθεση για λιγότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα και μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης περιορίζεται στα συμπτώματα και παραβλέπει την πραγματική αιτία: την ακαταλληλότητα των ελληνικών κτιρίων τα οποία απαιτούν πολυέξοδη και ρυπογόνα θέρμανση.

Αλλωστε, όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Τάκης Γρηγορίου, από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace:
«Τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα δεν θα έχουν χρήματα για να αγοράσουν πετρέλαιο ακόμα και αν η τιμή του πέσει κάτω από ένα ευρώ, αν μειωθεί ή και καταργηθεί ο ΕΦΚ. Από την άλλη μεριά, αν τελικά διευρυνθούν τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης, τον επόμενο χειμώνα θα ξαναμιλάμε για το ίδιο πρόβλημα, απλά η οικονομία θα έχει λιγότερους πόρους για ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική. Την ίδια ώρα, η διαρροή πολύτιμων κεφαλαίων για εισαγωγές πετρελαίου θα συνεχίζεται επιβαρύνοντας το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας και υπονομεύοντας τις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης».

Το ερώτημα σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι πού θα βρούμε πετρέλαιο για θέρμανση αλλά πώς θα πάψουμε να το έχουμε ανάγκη. Οπως αναφέρει ο κ. Γρηγορίου, «αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι η φορολόγηση του πετρελαίου δεν κατευθύνεται σε αναπτυξιακές δράσεις που θα οδηγήσουν σε τόνωση της οικονομίας και μείωση της εξάρτησης από αυτό».
tovima gr
9/1/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Χαμηλή Παραμένει η Απορρόφηση του «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

energia.gr
Χαμηλοί παραμένουν οι ρυθμοί απορρόφησης του «», παρ’ ότι η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και η συνεπαγόμενη αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης ενίσχυσε τον Οκτώβριο το ενδιαφέρον του κοινού για το πρόγραμμα. Όπως είχε αναφέρει πρόσφατα ο υφυπουργός ΠΕΚΑ κ. Μάκης Παπαγεωργίου από τον Οκτώβριο και μετά οι αιτήσεις προς τις τράπεζες ξεπερνούν τις 2.000 την εβδομάδα.
Συνολικά, οι αιτήσεις προς τις τράπεζες, από την αρχή του προγράμματος ως σήμερα έχουν ανέλθει στις 88.368, προέγκριση του δανείου έχουν λάβει πάνω από το 50% των αιτήσεων, ενώ απόφαση για υπαγωγή έχει εκδοθεί για 13.687 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 126,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, άλλες 4.000 αιτήσεις αναμένεται να υπαχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Από τις υπαχθείσες αιτήσεις, περίπου οι μισές έχουν λάβει προκαταβολή δανείου και για το 50% έχει γίνει η ολική εκταμίευση των ποσών, κάτι που σημαίνει ότι λιγότεροι από 7.000 δικαιούχοι μέσα σε μία ολόκληροι διετία έχουν λάβει το σύνολο του χρηματοδοτικού πακέτου, για το οποίο κατέθεσαν αίτηση.
Η κρίση, αλλά και η απροθυμία και οι καθυστερήσεις των τραπεζών στη χορήγηση πιστώσεων, έχουν οδηγήσει σε χαμηλή απορρόφηση το πρόγραμμα, οι προδιαγραφές του οποίου, ωστόσο, είναι πολύ ελκυστικές, καθώς ενισχύει, με επιδότηση και άτοκα δάνεια, τη διενέργεια εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, με τοποθέτηση διπλών τζαμιών, μονώσεων κ.λπ. Για το πρόγραμμα έχουν συνολικά δεσμευθεί 396 εκατ. ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη άνοιξη χαλάρωσαν για δεύτερη φορά τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα με αποτέλεσμα οι αιτήσεις στις τράπεζες να αυξηθούν σε 1.500 την εβδομάδα από 1.000 που ήταν πριν, χωρίς, ωστόσο, να επιταχυνθούν οι ρυθμοί εξέτασης, έγκρισής και εκταμίευσης.
Η περιορισμένη ρευστότητα και η προσπάθειας διασφάλισης της αποπληρωμής των δανείων, οδηγεί τις σε «σφικτή» πολιτική και στο «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον», με συνέπεια, μέχρι σήμερα μόνον το 1/6 των υποψηφίων να λαμβάνουν έγκριση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις τράπεζες που συνεργάζονται στο πρόγραμμα, πρακτικά σχεδόν σε όλες τις εμπορικές τράπεζες. Τέλος το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του.
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
- Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
- Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ωφελούμενοι
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:
α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, το οποίο έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος του προγράμματος και
β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α, Β ή Γ.
Ωφελούμενοι κατηγορίας Α1: Το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.
Ωφελούμενοι κατηγορίας Α2: Το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.
Ωφελούμενοι κατηγορίας Β: Το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.
Επιλέξιμες ενέργειες
Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (κούφωμα - πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση παρεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν τη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούργιο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, ΑΠΕ, (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα κ.λπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων κ.λπ.) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου διανομής. Εξαιρούνται οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.).
- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή / και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών κ.λπ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.
- Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις κ.λπ.).
Προτάσεις υποβάλλονται έως εξαντλήσεως των πόρων ανά περιφέρεια.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελουμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Οι ωφελούμενοι των τριών κατηγοριών Α, Β και Γ εντάσσονται κατ’ αντιστοιχία στις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων:
Κατηγορία κινήτρων Α1: Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, άτοκο δάνειο ύψους 30% με επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015 και επιχορήγηση 70%.
Κατηγορία κινήτρων Α2: Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, άτοκο δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015 και επιχορήγηση 35%.
Κατηγορία κινήτρων Γ: Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, άτοκο δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015 και επιχορήγηση 15%.
energia.gr   
27/11/12
------

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Τα Φυτεμένα Δώματα «Ανάσα» Ζωής για τους Κατοίκους του Πυκνοδομημένου Κέντρου της Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση η ημερίδα που διοργανώθηκε στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου “δώμαTHESS” με σκοπό την παρουσίαση των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων της προσομοίωσης Φυτεμένων Δωμάτων στο Δ. Θεσ/νίκης με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Το έργο “δώμαTHESS” είναι χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο και υλοποίησε για τον Δ. Θεσσαλονίκης η ομάδα δώμαTHESS, με υπεύθυνο τον καθηγητή του ΑΠΘ, Μιχάλη Καρτέρη.

Στην ημερίδα παρευρέθησαν διακεκριμένοι ομιλητές από το ΑΠΘ, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείο κ. Σερράος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΚΜ κ. Κονακλίδης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δεντροστοιχιών, Αλσών και Φυτωρίων του Δ. Θεσ/νίκης κ. Σωτηριάδης.
Στο πλαίσιο της ημερίδας συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα όπως:
- Η ποιότητα αέρα στη Θεσσαλονίκη, υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές
- Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και βιώσιμες πόλεις
- Η συμβολή των φυτεμένων δωμάτων στο φυσικό δροσισμό των κτιρίων
- Φυτεμένα δώματα - Μια περιβαλλοντική και αισθητική προσέγγιση αναβάθμισης των αστικών τοπίων
Τα αποτελέσματα του έργου έδειξαν ότι τα φυτεμένα δώματα μπορούν να δώσουν μια «ανάσα» ζωής στους κατοίκους του πυκνοδομημένου αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα μπορούν να καλύψουν το 55% περίπου των δωμάτων των πολυκατοικιών, αυξάνοντας μέχρι και 7 φορές την επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο, κατακρατώντας το 33% των όμβριων υδάτων σε περιοχές με συχνά πλημμυρικά φαινόμενα και μεγιστοποιώντας με τα φυτά το ρυθμό συσσώρευσης διοξειδίου του άνθρακα.
Η προσομοίωση της εφαρμογής των φυτεμένων δωμάτων έγινε με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης. Στην ουσία, «σκαναρίστηκαν» από ψηλά οι ελεύθερες επιφάνειες των κτιρίων και εμπλουτίστηκαν αυτά τα στοιχεία με δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούσαν, για παράδειγμα, τα έτη κατασκευής των οικοδομών και το σύστημα δόμησης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου, εμφανίζονται διαφοροποιήσεις ανά περιοχή του δήμου σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των φυτεμένων δωμάτων λόγω της παλαιότητας των κτιρίων και των διαφόρων αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων των δωμάτων. Διαπιστώνεται δηλαδή, μειωμένη δυνατότητα παρεμβάσεων σε κέντρο (1ο Δημοτικό Διαμέρισμα) και Άνω Πόλη (3ο Δημοτικό Διαμέρισμα) εξαιτίας κυρίως των ρετιρέ, των απολήξεων κλιμακοστασίων και μηχανοστασίων ανελκυστήρων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Ωστόσο, η εφαρμογή των φυτεμένων δωμάτων μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο με χαρακτηριστική περιοχή την Τούμπα όπου από 1,4 τετραγωνικά μέτρα που είναι τώρα, μπορεί να αυξηθεί σε 9,4. Στο κέντρο της πόλης μπορεί να αυξηθεί από 4,6 σε 13,2, στην Ξηροκρήνη από 2,3 σε 11,2 και στην περιοχή του Ντεπώ, από 1,8 σε 8,5.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα φυτεμένα δώματα σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο του Δ. Θεσσαλονίκης μπορούν να μειώσουν τόσο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο απορροφούνται από 50 στρέμματα δάσους ανά χρόνο, ενώ τα αρωματικά φυτά στις ταράτσες απορροφούν αντίστοιχα τόσες εκπομπές που ισοδυναμούν με την ποσότητα που παράγεται από 1420 αυτοκίνητα ετησίως στο Δ. Θεσσαλονίκης!
Πάντως τα μεγαλύτερα ενεργειακά οφέλη παρατηρούνται σε κτίρια μη θερμομονωμένα, με έτος κατασκευής πριν το 1980, σε συνεχές σύστημα δόμησης, με λιγότερους ορόφους, με υψηλό ποσοστό αξιοποίησης του δώματος και μικρότερη στεγασμένη επιφάνεια.
Όσων αφορά τη συγκράτηση όμβριων υδάτων, με τις φυτεύσεις μπορεί γενικότερα να κατακρατηθεί σε όλη την έκταση του Δήμου το 45% της υφιστάμενης απορροής από τα δώματα.
Τέλος, παρουσιάζεται χωρική μεταβλητότητα ως προς τις ωφέλειες της εφαρμογής των ΦΔ, συνεπώς απαιτούνται στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης των ΦΔ ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος του Δ. Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικότερα τα παραδοτέα του έργου “δώμαTHESS” και εικόνες με τρισδιάστατη απεικόνιση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης φυτεμένων δωμάτων στο Δ. Θεσσαλονίκης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου (http://www.domathess.gr) 
 http://www.energia.gr/article.asp?art_id=63887
16/11/12

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Ενεργειακό Σεμινάριο από την ΠΟΜΙΔΑ

Ενημερωτικό σεμινάριο ιδιοκτητών κτιρίων από το κοινοτικό πρόγραμμα ανακαίνισης κτιρίων TRAINREBUILD διοργανώνει η ΠΟΜΙΔΑ στην Αθήνα, την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, στα γραφεία της επί της οδού Σοφοκλέους.


Στο σεμινάριο θα παρουσιασθούν και θα αναπτυχθούν οι στόχοι και το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ενδιαφερομένου (μόνωση ανοιγμάτων, θερμομόνωση οικοδομής, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, σύγχρονα συστήματα ψύξης - θέρμανσης, παραγωγή ενέργειας και θερμότητας με χρήση ανανεώσιμων πηγών κ.λπ.) καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησης και υλοποίησης των επεμβάσεων αυτών μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών επιδοτούμενων προγραμμάτων.
.energia.gr
6/11/12

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Αυτονομία με κλιματιστικό

Δεδομένο θεωρείται το οικονομικό όφελος από την αντικατάσταση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης με τη χρήση κλιματιστικών κατά τον φετινό χειμώνα. Πέρα από την εξαιρετικά αυξημένη τιμή διάθεσης του λίτρου (από 1,35 ευρώ έως και 1,40 ευρώ), το κυρίαρχο πλεονέκτημα προκύπτει από τη βελτίωση της τεχνολογίας των κλιματιστικών αλλά και από την ίδια τη φύση του εναλλακτικού συστήματος θέρμανσης. Στον λογαριασμό της ΔΕΗ η τιμή της κιλοβατώρας για οικιακή χρήση χρεώνεται από 0,054 ευρώ έως και 0,082 ευρώ, ανάλογα με τη συνολική κατανάλωση ενέργειας κάθε κατοικίας. Μία ώρα θέρμανσης με κλιματιστικό απαιτεί την κατανάλωση περίπου 5 κιλοβατώρων, οπότε εύκολα μπορεί κάποιος να υπολογίσει το ποσοστό των χρημάτων που μπορεί να εξοικονομήσει σε σχέση με την κατοικία και τις ανάγκες θέρμανσης.


Το περιβάλλον


Κερδισμένο, ωστόσο, βγαίνει και το περιβάλλον. Η τεχνολογική βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας των κλιματιστικών επιτρέπει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ποσοστό που φτάνει το 50%, σε σύγκριση με τα παλαιού τύπου κλιματιστικά. Η αγορά είναι γεμάτη από μονάδες κλιματισμού της τεχνολογίας inverter, τα οποία μεταβάλλουν τον αριθμό των στροφών του μοτέρ ανάλογα με τις ανάγκες θέρμανσης. Τα νέας τεχνολογίας κλιματιστικά αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στα πρώτα λεπτά της λειτουργίας τους, ενώ στη συνέχεια κατεβάζουν τους ρυθμούς τους μπαίνοντας σε φάση «συντήρησης», ώστε να ξοδέψουν μόνο την ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση της προγραμματισμένης θερμοκρασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πιο φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία του κλιματιστικού, καθώς η ίδια θερμότητα αποδίδεται με τη μισή κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς με τις μισές εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων.

Προσαρμογή

Οφέλη για την ατμόσφαιρα προκύπτουν και από τη δυνατότητα προσαρμογής της χρήσης του κλιματιστικού στις ξεχωριστές συνθήκες κάθε κατοικίας, αλλά και στις ανάγκες των ενοίκων της. Στα συστήματα αυτόνομης θέρμανσης με καλοριφέρ, οι ένοικοι δεν μπορούν να ρυθμίσουν τη λειτουργία των σωμάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αχρείαστη κατανάλωση πετρελαίου. Αντιθέτως, κάθε ξεχωριστό δωμάτιο του σπιτιού που έχει μονάδα κλιματιστικού έχει τη δική του αυτονομία θέρμανσης και η ενέργεια που καταναλώνεται μπορεί να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο.

ΠΗΓΗ: Realnews

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Εναλλακτικά και οικολογικά

Από τη χρήση των εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης δεν κερδίζει μόνο ο καταναλωτής αλλά και το περιβάλλον, καθώς οι ρύποι που εκλύονται στην ατμόσφαιρα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα είναι κατά πολύ λιγότεροι.

Σήμερα στην Ελλάδα ο κτιριακός τομέας, μαζί μ’ αυτόν των μεταφορών, βρίσκεται στην πρώτη θέση ως προς την κατανάλωση ενέργειας. Η θέρμανση κατέχει τα ηνία στην ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών και υπολογίζεται πως φτάνει το 60% επί των συνολικών ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Εχει υπολογιστεί πως από την κατανάλωση θερμικής ενέργειας η εκπομπή αέριων ρύπων ανά πολυκατοικία φτάνει κάθε χρόνο τους 98,3 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, τους 0,19 τόνους διοξειδίου του θείου, τους 0,06 τόνους μονοξειδίου του άνθρακα, τους 0,06 τόνους οξειδίου του αζώτου και τους 0,005 τόνους μεθανίου.

Καθαρή ατμόσφαιρα

Οι εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των ρύπων από την ατμόσφαιρα. Οταν καίγεται ένας τόνος πετρελαίου εκλύει στην ατμόσφαιρα 3 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Στην περίπτωση της βιομάζας, η μικρή ποσότητα CO2 που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα επαναδεσμεύεται από τα φυτά κατά τη διάρκεια της αέναης διαδικασίας της φωτοσύνθεσης.

Παράλληλα, από την καύση της βιομάζας δεν εκπέμπονται τα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία μικροσωματίδια που εκπέμπονται σε μεγάλες ποσότητες από την καύση του πετρελαίου.

Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (SO2) και την καθιστά ένα από τα καθαρότερα καύσιμα.

Ανάλογο είναι και το κέρδος που προκύπτει για το περιβάλλον από τη χρήση των αντλιών θέρμανσης, καθώς οι εκλυόμενοι ρύποι στην ατμόσφαιρα είναι μειωμένοι κατά 70% σε σχέση με το πετρέλαιο.

Γεωθερμικές αντλίες

Αντίστοιχα, μια γεωθερμική αντλία καταναλώνει συνήθως γύρω στο 30% της ενέργειας που αποδίδει, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ αποφεύγονται εκπομπές 3,8 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Αντίστοιχα, ένα ενεργειακό τζάκι αξιοποιεί το 70%-85% της θερμογόνου απόδοσης του ξύλου και γλιτώνει την ατμόσφαιρα από 4,5 τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο.

Οποιον τρόπο θέρμανσης κι αν επιλέξει ένας καταναλωτής, θα πρέπει και ο ίδιος να φροντίσει ώστε να βελτιώσει την «ενεργειακή» του συμπεριφορά, γεγονός που θα μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα αλλά και τα έξοδα του νοικοκυριού.
real gr
22/10/12
--------

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Γαλλία: Προς σύστημα ενεργειακού bonus/malus στα σπίτια

Στην πρώτη φάση υλοποίησης του σχεδίου, θα καθοριστεί μια «βασική κατανάλωση» ενέργειας για κάθε νοικοκυριό, η οποία θα αντιστοιχεί στις «κατώτατες βασικές ανάγκες» τους, όπως τις ορίζει το γαλλικό υπουργείο Οικολογίας και Ενέργειας.
Η γαλλική εθνοσυνέλευση υιοθέτησε σχέδιο νόμου που προβλέπει την εισαγωγή συστήματος bonus/malus, ανάλογου με αυτό που ισχύει στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, για την οικιακή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
Το σύστημα θα επιβραβεύει όσους έχουν μονώσει το χώρο τους και καταναλώνουν με μέτρο, ενώ θα «τιμωρεί» όσους ξοδεύουν αλόγιστα, επιβαρύνοντας τα τιμολόγιά τους ακόμη και με εκατοντάδες ευρώ το χρόνο.

Αρχικά το πρόγραμμα, το οποίο εισηγήθηκε ο βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Φρανσουά Μπροτ, ονομαζόταν «κλιμακωτή τιμολόγηση». Η ονομασία αυτή ωστόσο κρίθηκε ότι δεν αντικατοπτρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο «τα ίδια τα τιμολόγια δεν αλλάζουν, απλώς εφαρμόζεται επιπροσθέτως το σύστημα της επιβράβευσης με bonus και της αποθάρρυνσης με αύξηση [των τιμολογίων]».
Στην πρώτη φάση υλοποίησης του σχεδίου, θα καθοριστεί μια «βασική κατανάλωση» ενέργειας για κάθε νοικοκυριό, η οποία θα αντιστοιχεί στις «κατώτατες βασικές ανάγκες» τους, όπως τις ορίζει το γαλλικό υπουργείο Οικολογίας και Ενέργειας.
Η ποσότητα ενέργειας θα υπολογίζεται με βάση τα μέλη κάθε νοικοκυριού, την κλιματική ζώνη όπου βρίσκεται το εκάστοτε σπίτι, τα μέσα θέρμανσης που χρησιμοποιεί και άλλα κριτήρια.
Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές θα αποστέλλονται στους παρόχους ενέργειας, οι οποίοι θα καλούνται να διαμορφώσουν τα τιμολόγιά τους με άξονα τη «βασική κατανάλωση» που θα έχει καθοριστεί για κάθε νοικοκυριό. Από εκεί και πέρα, θα εφαρμόζουν το σύστημα bonus/malus εξηγώντας αναλυτικά στο λογαριασμό τις αυξομειώσεις που θα προκύπτουν.
Νοικοκυριά που θα δαπανούν λιγότερο από τη «βασική κατανάλωση» που τους αναλογεί, θα δουν τα τιμολόγιά τους να μειώνονται έως και 20 ευρώ/MWh, από το 2014, και κατά 30 ευρώ/MWh από το 2015. Όσοι δαπανούν περισσότερο, θα τιμωρούνται με αυξήσεις 6 και 9 ευρώ/MWh, αντίστοιχα.
Όταν μάλιστα ένα νοικοκυριό ξεπερνά τη «βασική κατανάλωση» κατά 150% και πάνω, θα καλείται να πληρώσει 20 ευρώ (και 30 ευρώ από το 2015) για κάθε επιπλέον MWh.
Ο Αντουάν Ερτ, βουλευτής του UMP, παρουσίασε ένα παράδειγμα στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της εθνοσυνέλευσης. «Ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, που ζει σε ένα καλά μονωμένο σπίτι, καταναλώνει 9 MWh το χρόνο. Το ίδιο ζευγάρι, που ζει σε ένα σπίτι χωρίς καλή μόνωση, καταναλώνει 20 MWh. Όταν μία MWh κοστίζει 120 ευρώ, οι πρώτοι ξοδεύουν 1.080 ευρώ και οι δεύτεροι 2.400 ευρώ το χρόνο».
Με τα νέα δεδομένα, το δεύτερο ζευγάρι «θα έχει malus 20 ευρώ, το οποίο θα προσθέσει στο τιμολόγιό του 400 ευρώ», ενώ το πρώτο ζευγάρι «θα έχει bonus 270 ευρώ». 
 http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2242535
8/10/12

Κίνδυνο μπλακ άουτ στην Ευρώπη έως το 2030 "βλέπει" η PwC

Με μπλακ άουτ απειλείται η Ευρώπη και η Βόρειος Αμερική έως το 2030 σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης για τις προοπτικές στον παγκόσμιο κλάδο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που διεξήγαγε η Pricewaterhousecoopers (PwC).
Στη μελέτη με τίτλο Global Power & Utilities report - «The shape of power to come», φιλοξενούνται οι απόψεις 72 εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν σε 43 χώρες, οι οποίες εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την ασφάλεια στον κλάδο της ενέργειας, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις που αφορούν στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με οικονομικούς όρους για τους καταναλωτές, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην εξασφάλιση παροχής ενέργειας.

Με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας να αναμένεται να αυξηθεί από 17.200 TWh το 2009 σε 31.700 TWh το 2035, οι μονάδες με βάση το φυσικό αέριο είναι πρώτες στη λίστα των επενδυτικών προτεραιοτήτων σε διπλάσιο ποσοστό από αυτό των επενδύσεων για μονάδες με βάση την πυρηνική ενέργεια ή τις λιγνιτικές μονάδες. Παρ' όλα αυτά, οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει δραστικά η υπάρχουσα ενεργειακή ισορροπία, με το μερίδιο του φυσικού αερίου να αναμένεται να αυξηθεί από 29% που είναι σήμερα σε 33% το 2030.
Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπουν μεταβολή της σύνθεσης του ενεργειακού μείγματος από 66% ορυκτά καύσιμα και 34% μη ορυκτά καύσιμα που ισχύει σήμερα σε 57% και 43% αντίστοιχα το 2030, γεγονός το οποίο καθιστά πολύ μακρινό το στόχο που έχει τεθεί για τον περιορισμό της ανόδου θερμοκρασίας του πλανήτη.
Με τον προβληματισμό για την αδυναμία των καταναλωτών να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και το ρυθμό των επενδύσεων σε υποδομές στις δυτικές αγορές να δημιουργούν ανασφάλεια για την εξασφάλιση παροχής ενέργειας, η Ευρώπη και η Βόρειος Αμερική ανησυχούν τώρα περισσότερο για τον κίνδυνο «μπλακ-άουτ», σε σύγκριση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική περίπου οι μισοί των ερωτηθέντων (46%) προβλέπουν αυξημένο κίνδυνο «μπλακ-άουτ» μέχρι το 2030 ενώ στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος είναι πιο συνηθισμένες, το 53% αναμένει ότι θα μειωθούν.
H αδυναμία ανταπόκρισης των καταναλωτών στο κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχει ανέβει υψηλότερα στην ατζέντα, με την πλειοψηφία να παραδέχεται ότι το θέμα αυτό αποτελεί θεμελιώδη προβληματισμό για τον κλάδο, αφού ο αριθμός των καταναλωτών που δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση σε οικονομικές πηγές ενέργειας να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Νότιο Αμερική. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η αδυναμία ανάκτησης του κόστους των απαιτούμενων επενδύσεων από τον καταναλωτή θα αποτελέσει εμπόδιο στη δυνατότητα ανταπόκρισης στην αυξανόμενη ζήτηση.
Οι απόψεις για τα έξυπνα δίκτυα και τους έξυπνους μετρητές αντικατοπτρίζουν το κενό που πρέπει να γεφυρωθεί μεταξύ των οικιακών καταναλωτών και των επιχειρήσεων του κλάδου. Το φαινόμενο δυσπιστίας είναι εντονότερο στη Βόρειo Αμερική και την Ευρώπη, όπου το 80% και 74% των ερωτηθέντων αντίστοιχα προβληματίζονται για την αποδοχή αυτών από τους καταναλωτές και θεωρούν ότι αυτό αποτελεί πιθανό εμπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών.
Η νέα παραγωγική δυναμικότητα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση θα ενισχύσει τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με πολλούς ερωτηθέντες- πάνω από το 80% - να πιστεύουν ότι μέχρι το 2030 η αιολική ενέργεια, η βιομάζα καθώς και όλες οι μορφές ηλιακής ενέργειας δεν θα χρειάζονται πια επιδοτήσεις για να είναι ανταγωνιστικές. Γενικά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν μια τεράστια ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός των υδροηλεκτρικών ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στα σενάρια ενεργειακής ζήτησης για το 2030.
http://www.energypress.gr/news/Mplak-aoyt-sthn-Eyrwph-ews-to-2030-blepei-h-PwC
8/10/12
 

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...