Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ενεργιακή επιθεώρηση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ενεργιακή επιθεώρηση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

ΥΠΕΚΑ: Συγκρότηση «οριστικού​» Μητρώου Ενεργειακώ​ν Επιθεωρητώ​ν - Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη

ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013
 Με το άρθρο 52 του νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες, το ΥΠΕΚΑ προχωρά στην κατάρτιση «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες μηχανικούς που έχουν ήδη παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα να δραστηριοποιηθούν άμεσα ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές.
 
Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε :
 
«Στο ΥΠΕΚΑ, προσπαθούμε να δίνουμε πραγματικές λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα των πολιτών και της αγοράς. Οι λύσεις σε πολλά θέματα του Υπουργείου, βρίσκονται στον εξορθολογισμό του πλαισίου. Με τη ρύθμιση που φέραμε για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, διευρύνεται το πλήθος των μηχανικών που μπορούν να απασχοληθούν σε αυτή τη δραστηριότητα. Προχωράμε όμως και ένα βήμα παραπέρα : σύντομα οι μηχανικοί θα μπορούν να επιδοτηθούν για τα σχετικά σεμινάρια. Διότι η επένδυση στη γνώση και στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας δεν συμβάλλει μόνο στην επίτευξη των ενεργειακών μας στόχων για το 2020, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, αλλά και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.»
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, αλλά και με βάση το ευρύτερο νομικό πλαίσιο, ισχύουν τα παρακάτω:
 
·          Με την έναρξη ισχύος της ρύθμισης (δηλαδή από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ), όσοι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί έχουν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.buildingcert.gr).
·          H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) οφείλει να εξετάσει το αίτημα εντός διαστήματος δύο (2) μηνών.
·          Η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε σχετικές εξετάσεις από το ΤΕΕ δεν καταργείται, αλλά αναβάλλεται προσωρινά για σύντομο χρονικό διάστημα.
·          Μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ, όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν αδιάλειπτα τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, πρέπει να συμμετάσχουν επιτυχώς στις σχετικές εξετάσεις. Διαφορετικά, μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους θα διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.
·          Ουσιαστικά μετά την παρέλευση διαστήματος ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ, στο Μητρώο θα είναι ενταγμένοι μόνο όσοι έχουν επιτύχει και στις εξετάσεις.
·          Η ισχύς του μέχρι τώρα «προσωρινού» Μητρώου λήγει την 6η Οκτωβρίου 2013, όπως προέβλεπε η τελευταία παράτασή του. Πρόθεση του ΥΠΕΚΑ είναι να μη δοθεί επιπρόσθετη παράταση, εκτός εάν ο αριθμός των «οριστικών» Ενεργειακών Επιθεωρητών δεν είναι αρκετός για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς (περίπου 5.000).
·          Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο θα είναι πλέον ανοιχτή, χωρίς προθεσμία για την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με τα παραπάνω.
·          Επισημαίνεται ότι, η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο.
 
Επίσης, το ΥΠΕΚΑ με πλήρη συναίσθηση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας και των μηχανικών, ικανοποιώντας το αίτημα των προέδρων των Επιστημονικών Συλλόγων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων και Αρχιτεκτόνων προς τον Υπουργό Αναπληρωτή, Σταύρο Καλαφάτη, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών με στόχο την επιδότηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η σχεδιαζόμενη δράση, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.) θα έχει και αναδρομική ισχύ, δηλαδή θα καλύπτει και όσους μηχανικούς έχουν ήδη εκπαιδευτεί. Σύντομα αναμένεται ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων, για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και την επιδότηση της εκπαίδευσης τους, μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας (www.buildingcert.gr).
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=2544&language=el-GR 
--

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

ΥΠΕΚΑ: Επιστολή σε εφημερίδα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013
 
Κύριε Αγόρη
Σχετικά με δημοσίευμα που υπογράφετε στις 10 Μαρτίου 2013 στην εφημερίδα «Χωνί» και αναφέρεται στη διαδικασία έκδοσης των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Σύμφωνα με την Οδηγία 98/34/ΕΚ οι αποφάσεις που αποτελούν τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να τύχουν δημόσιας διαβούλευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση, έκρινε ότι οι Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης των παραπάνω ΤΟΤΕΕ αποτελούν τεχνικές προδιαγραφές και καταλόγισε στις Ελληνικές Αρχές ότι δεν αποτέλεσαν αντικείμενο κοινοποίησης στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η ως άνω κοινοποίηση αποτελεί τυπική διαδικασία, την οποία το ΥΠΕΚΑ σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες άμεσα υλοποιεί. Η μη κοινοποίηση των αποφάσεων, κατά το χρόνο έκδοσής τους (Σεπτέμβριος 2010) αποτελεί τυπική παράλειψη και σε καμία περίπτωση δεν θέτει σε αμφισβήτηση το θεσμό των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.
Άρα, επουδενί υπάρχει «”βόμβα” στα θεμέλια του θεσμού του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» ούτε βρίσκονται «στον αέρα 230 χιλ πιστοποιητικά».
Τέλος, σε ό,τι αφορά τον υπαινιγμό ότι ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Ευ. Λιβιεράτος αποκρύπτει το θέμα, σας ενημερώνουμε ότι ο Υπουργός δεν έχει αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα κι επομένως δεν «κρατά εδώ και ένα μήνα στο συρτάρι του τη σύσταση των Ευρωπαίων», παρόλα αυτά προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την οριστική διευθέτηση του θέματος όταν αυτό ετέθη σε γνώση του.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να προβείτε σε διόρθωση, για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις.
 
Με εκτίμηση
Γραφείο Τύπου ΥΠΕΚΑ

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Και στα Διαμερίσματα Κάτω των 50 τ.μ. Υποχρεωτική η Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού από το 2016

Και στα μικρά διαμερίσματα, κάτω των 50 τμ., επεκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2016, η εφαρμογή των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Αυτό προβλέπει το σχέδιο νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, επίσης, αυστηρότερες προδιαγραφές για τα κτίρια που θα κατασκευαστούν την επόμενη δεκαετία, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2014, για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα.
Από το 2021 και μετά, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, διαφορετικών για νέα και υφιστάμενα κτίρια. Τα νέα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενώ τα υφιστάμενα θα πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτές όταν υφίστανται ριζική ανακαίνιση.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, προβλέπεται ότι το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό στα νέα κτίρια προκειμένου να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), ενώ καθίσταται υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας στις εμπορικές αγγελίες και διαφημίσεις για την πώληση ή τη μίσθωση ενός κτιρίου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ.

Επίσης, προβλέπονται πρόστιμα για την περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ ή εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς επίσης και για την παρακώλυση των ελέγχων της ΕΥΕΠΕΝ.

Τέλος, τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης στις οποίες διαπιστώνεται παράβαση θα ακυρώνονται αυτοδίκαια, ενώ ο αρμόδιος ενεργειακός επιθεωρητής υφίσταται κυρώσεις. Οι ιδιοκτήτες θα υποχρεούνται σε αντικατάστασή των ΠΕΑ ενώ δύναται να λάβουν και αποζημίωση.
 .energia.gr
20/12/12

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

2.000 αιτήσεις κάθε εβδομάδα στις τράπεζες για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»

Σε 88.368 ανέρχονται οι αιτήσεις στις τράπεζες για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον». Σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλε στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκης Παπαγεωργίου, το ενδιαφέρον των πολιτών έχει αυξηθεί σημαντικά και, από τον Οκτώβριο και μετά, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 2.000 την εβδομάδα.


         Έως σήμερα, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων στις τράπεζες ανέρχεται σε 88.368, από τις οποίες πάνω από το 50% έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ για 13.687 από αυτές, συνολικού προϋπολογισμού 126,4 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Επιπλέον, αναμένεται η υπαγωγή ακόμη 4.000 αιτήσεων. Αναφορικά με τις εκταμιεύσεις των αιτήσεων που έχουν ήδη υπαχθεί στο πρόγραμμα, το 50% έχουν λάβει προκαταβολή δανείου και πάνω από το 50% ολική εκταμίευση.

         Στοιχεία για την πορεία του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον», είχε ζητήσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος, επισημαίνοντας ότι συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απέρριψαν τις αιτήσεις, αν και πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

         Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος ενημερώνει τον βουλευτή ότι πράγματι υπάρχουν αναφορές πολιτών για απόρριψη αιτήματος δανειοδότησης από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος είναι ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας.

         Ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρει, εξάλλου, ότι οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για την υποβολή των αιτήσεων εφαρμόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δυνητικά ωφελούμενου. 

.express gr
16/11/12
---
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά (πλην των μικρών εγκαταστάσεων στις στέγες), κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών των μηχανικών για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, απελευθέρωση της δραστηριότητας μεταφοράς καυσίμων και μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, προβλέπει για τον τομέα της ενέργειας το νομοσχέδιο για το μεσοπρόθεσμο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Ειδικότερα, η έκτακτη εισφορά για τα φωτοβολταϊκά (που προκαλεί ήδη την αντίδραση του κλάδου, δεδομένου ότι είχαν κυκλοφορήσει σχετικές πληροφορίες), κλιμακώνεται ως εξής, επί του τιμήματος πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας προ ΦΠΑ:


-25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011.
-35% για τους σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται με τις υψηλές τιμές που ίσχυαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.
-29% για τους σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται με τις τιμές που ίσχυσαν στο διάστημα, μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012.

Δεν επιβάλλεται εισφορά στα φωτοβολταϊκά που πουλάνε την ενέργεια με τις νέες μειωμένες τιμές που θεσπίστηκαν και ισχύουν από τις 10 Αυγούστου 2012.

Η έκτακτη εισφορά ισχύει για δύο χρόνια, αναδρομικά από 1.7.2012 έως και 30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής. Επίσης, μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο με υπουργική απόφαση.
Από το ΥΠΕΚΑ επισημαίνεται ότι η εισφορά επιβάλλεται, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα του λογαριασμού αποζημίωσης των ανανεώσιμων πηγών, χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι καταναλωτές, δεδομένου ότι το σχετικό τέλος που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος ήδη αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 40 % (από 5,43 σε 7,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα).
Παρά την αύξηση αυτή και τις λοιπές ρυθμίσεις που προηγήθηκαν το έλλειμμα του λογαριασμού από 190 εκατ. στο τέλος του 2011, αυξήθηκε σε 282,5 εκατ. τον Ιούνιο του 2012 και σε 330 εκατ. τον Αύγουστο λόγω της αλματώδους ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις η διάταξη προβλέπει την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών που είχαν θεσπιστεί το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ενεργειακά πιστοποιητικά εκδίδονται υποχρεωτικά για κάθε νέα μίσθωση ή πώληση κτιρίου.

Οι διατάξεις για τη μεταφορά καυσίμων είναι αυτές που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στην κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομικών και ΠΕΚΑ. Οι περιορισμοί που ίσχυαν για τις μεταφορές καυσίμων με ΙΧ ή ΔΧ βυτιοφόρα αίρονται, ενώ σε όλα τα βυτιοφόρα θα εγκατασταθούν υποχρεωτικά συστήματα GPS και ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα ψηφιακής ταυτότητας. Με GPS θα εφοδιαστούν και τα πλοία μεταφοράς καυσίμων.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου, εντάσσεται και η ρύθμιση για ιχνηθέτηση των καυσίμων με μοριακούς ιχνηθέτες που διευκολύνουν τον εντοπισμό των λαθραίων καυσίμων. Τέλος προβλέπονται ποινές για όποιον διυλίζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται, διακινεί, παραδίδει, προμηθεύει, εφοδιάζει, εμφιαλώνει ή πωλεί πετρελαιοειδή χωρίς άδεια. Αυτές είναι φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή 10.000 μέχρι 50.000 ευρώ, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
 .e-typos.com
6/11/12 
----------------
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Ξεπέρασαν τις 79 χιλιάδες οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Σε 79.126 ανέρχονται οι αιτήσεις στις τράπεζες για τη συμμετοχή ιδιωτών στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011 και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου, οι μισές από τις ανωτέρω αιτήσεις έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ για 13.687 εξ αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 126,4 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, αναφορικά με τις εκταμιεύσεις των αιτήσεων που έχουν ήδη υπαχθεί στο «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον», το 50% έχουν λάβει προκαταβολή δανείου και πάνω από 50% έχουν προβεί σε ολική εκταμίευση.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 396 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.
Προβλέπεται δυνατότητα λήψης δανείου τεσσάρων, πέντε ή έξι ετών με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/αναδόχων μέσω της τράπεζας, χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης. Για την ένταξη στο «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» απαιτείται η διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Ξεπέρασαν τις 79 χιλιάδες οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα
Επιλέξιμες κατοικίες
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των νομίμως υφιστάμενων μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση), που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/τ.μ. - Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στο έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας, στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.
Επιλέξιμες παρεμβάσεις
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μίας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες, όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κ.τ.λ.).
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κ.τ.λ).
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κ.τ.λ.).
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία. Το ενδιαφέρον των πολιτών έχει αυξηθεί ιδιαίτερα μετά την τελευταία τροποποίηση του Προγράμματος, η οποία έγινε τον Μάρτιο του 2012, με τις αιτήσεις για προέγκριση δανείου να φτάνουν τις 1.000 την εβδομάδα, ενώ από τον Σεπτέμβριο και μετά ο αριθμός ξεπερνά τις 1.500 αιτήσεις σε εβδομαδιαία βάση.
imerisia.gr
13/10/12
------------------

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Ενεργειακή τεχνολογία και μηχανική: Απόψεις σχετικά με το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ προς το ΥΠΕΚΑ για την μείωση του κόστους των ενεργειακών πιστοποιητικών

Ενεργειακή τεχνολογία και μηχανική: Απόψεις σχετικά με το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ προς το ΥΠ...: Αναφορά της είδησης υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο: http://energy-engineer.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3306.html
Η έννοια της επιθεώρησης περιλαμβάνει οπωσδήποτε την παρουσία του ενεργειακού επιθεωρητή στο κάθε ακίνητο για να κάνει αυτοψία στον χώρο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επιθεώρηση αυτόματη μέσω διαδικτύου λοιπόν.
Για τα παλαιά ακίνητα τώρα. Όντως οι ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων έχουν επιβαρυνθεί με ένα σωρό χαράτσια φόρους και επιπλέον κόστη για τα σπίτια τους. Η ΠΟΜΙΔΑ κάνει λόγο για αυτόματη έκδοση ΠΕΑ μέσω internet για τα παλαιά ακίνητα βάσει των ετών παλαιότητας και υποστηρίζει από τα στατιστικά στοιχεία του ΥΠΕΚΑ ότι έτσι και αλλιώς όλα τα ακίνητα της δεκαετίας του 80 είναι ενεργειακής κατηγορίας Γ και ακόμα χαμηλότερης.
Όντως αν υπάρξει η κατάλληλη στατιστική επεξεργασία μπορούμε να θεωρήσουμε και να ομαδοποιήσουμε τα ακίνητα κάποιας σημαντικής παλαιότητας με την αντίστοιχη πιθανή ενεργειακή κατηγορία που ανήκουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει de facto για τα παλιά ακίνητα.
Σίγουρα θα υπάρξουν αποκλίσεις με αποτέλεσμα κάποια μικρή ομάδα παλιών ακινήτων να αποκτήσουν άλλη ενεργειακή κατηγορία από αυτή που θα έπρεπε να ήταν κανονικά. Πχ μπορεί ένα ακίνητο αντί για Δ κατηγορία να βγεί Ε ή Γ. Δεν επαρκεί λοιπόν μονάχα η παλαιότητα των ακινήτων για να καταταχθούν σε ενεργειακή κατηγορία.

Άλλο επιπλέον πρόβλημα που θα δημιουργηθεί είναι η αναγραφή του θερμαντικού και ψυκτικού φορτίου του κάθε ακινήτου, το οποίο φορτίο καταγράφεται και είναι γνωστό στον ιδιοκτήτη με το ΠΕΑ. Οι τιμές αυτές είναι πολύ σημαντικές διότι θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης/μισθωτής να γνωρίζει τι θερμική και ψυκτική ισχύ χρειάζεται για να τοποθετήσει κλιματιστικό μηχάνημα για ψύξη και θέρμανση, ακόμα θα το χρειάζεται αν θελήσει να βάλει ηλεκτρικά καλοριφέρ. Ειδικά τώρα που το πετρέλαιο είναι ακριβότερο του ρεύματος, όλοι αναζητούν αυτά τα νούμερα για το σπίτι τους. Με το να λαμβάνουμε διάφορες εμπειρικές τιμές ότι πχ για θέρμανση με καλή μόνωση θέλουμε 80W/τμ δεν οδηγούμαστε σε σωστό αποτέλεσμα αλλά κατά προσέγγιση και μπορεί με τις αποκλίσεις που θα υπάρξουν και σε περίπτωση που θελήσουμε να βάλουμε κλιματιστικό να έχει χαμηλότερη ή υψηλότερη ισχύ από αυτή που πρέπει. Έτσι λοιπόν προσδιορισμός θερμικού και ψυκτικού φορτίου από την παλαιότητα του ακινήτου δεν γίνεται.

Σίγουρα θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση ΠΕΑ ώστε να μην ταλαιπωρείται ο μηχανικός – ενεργειακός επιθεωρητής που πρέπει να κοιτάει πολλές παραμέτρους για την έκδοση του ΠΕΑ.

Η μείωση κόστους έκδοσης ΠΕΑ έτσι όπως πάνε να την εφαρμόσουν, θα βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να απαλλαγούν από περιττά έξοδα, θα μειώσει τον τζίρο των μηχανικών και ενεργειακών επιθεωρητών οι οποίοι σαν ελεύθεροι επαγγελματίες δοκιμάζονται από την κρίση και την φορολόγηση που θα τους επιβάλλει το κράτος στο 35%. Και τέλος θα προκύψουν χιλιάδες ενεργειακά πιστοποιητικά με εσφαλμένα στοιχεία για τα εκάστοτε ακίνητα.

Η κατάταξη ακινήτου σε ενεργειακή κατηγορία μόνο βάσει παλαιότητας είναι αντιεπιστημονικό και σε περίπτωση που υιοθετηθεί από το ΥΠΕΚΑ είτε θα καταπέσει από τα ενδοχώρια ένδικα μέσα είτε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν υπάρχει καμία χώρα στην Ευρώπη που να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πάλι θα είμαστε αυτοί που θα πρωτοτυπούν σε κάτι 

http://energy-engineer.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8070.html
8/10/12 
--------------------
 

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Αυτόματη Διαδικασία για τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά Προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ

Αυτοματοποιημένη διαδικασία για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, με κατάταξη των κτιρίων σε βαθμίδες ενεργειακής συμπεριφοράς ανάλογα με το έτος κατασκευής τους και με κόστος έως 20 ευρώ που θα χρηματοδοτεί το «Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, κ. Σταύρο Καλαφάτη και τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, κ. Σάκη Κουρουζίδη.


Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει επίσης ότι τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα το ΥΠΕΚΑ για τις δεκάδες χιλιάδες ενεργειακές επιθεωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, και ιδιαίτερα η κατηγοριοποίηση των επιθεωρηθέντων κτιρίων σε σχέση με την χρονική περίοδο κατασκευής τους θεμελιώνουν το αίτημα για αυτόματη κατάταξη ανάλογα με το έτος κατασκευής, χωρίς γραφειοκρατικές και κοστοβόρες διαδικασίες για τους πολίτες.

Ολόκληρη η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ έχει ως εξής:


"Εν όψει της επικείμενης κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου που αφορά τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, και κατόπιν της δημοσιοποίησης των στοιχείων που προκύπτουν από την επεξεργασία των μέχρι σήμερα εκδοθέντων 203.000 ΠΕΑ, και ιδιαίτερα την ενεργειακή κατηγοριοποίηση των επιθεωρηθέντων υφισταμένων κτιρίων σε σχέση με την χρονική περίοδο

κατασκευής τους, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Η ανάγκη πάταξης της γραφειοκρατίας που βασανίζει τους πολίτες και η ανάγκη μείωσης του κόστους έκδοσης των ενεργειακών πιστοποιητικών, που υιοθετείται από το νομοσχέδιο, επιβάλλουν την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης των πιστοποιητικών, μέσω της μείωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων, και όχι της επαύξησης

τους. Η ισχύουσα διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού για ένα διαμέρισμα (αυτοψία, συγκέντρωση στοιχείων, εισαγωγή 200 περίπου δεδομένων στο υπάρχον λογισμικό) συνολικής διάρκειας πολλών ωρών, πρέπει να απλοποιηθεί άμεσα και ουσιωδώς.

2.Περαιτέρω, η επεξεργασία των μέχρι σήμερα στοιχείων μας έδειξε καθαρά ποια είναι η συνήθης ενεργειακή κατάταξη των παλαιών κτιρίων, με κύριο κριτήριο το χρόνο κατασκευής τους. Προκειμένου να μην επιβαρύνονται και ταλαιπωρούνται άδικα οι πολίτες για κάτι εκ των προτέρων γνωστό, πρέπει, τουλάχιστον για τις μισθώσεις κτιρίων, να υιοθετηθεί άμεσα το

σύστημα της αυτόματης (εκ του νόμου) ενεργειακής κατάταξης των παλαιών κτιρίων, με την παρακάτω διαβάθμιση που προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύσατε, και με αυτοματοποιημένη έκδοση του πιστοποιητικού από διαδικτυακή εφαρμογή του ΥΠΕΚΑ, παρόμοια με την υπάρχουσα στην ιστοσελίδα του («Γνωρίστε την Ενεργειακή Απόδοση του σπιτιού σας»), με νομική υπευθυνότητα του ιδιοκτήτη ως προς την ακρίβεια των δηλουμένων περιγραφικών στοιχείων του κτιρίου του και με παράβολο έως 20€ υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» ΥΠΕΚΑ, ως εξής:

*Ενεργειακή κλάση Η (κατώτατη) για τα παλαιά κτίρια κατασκευής μέχρι και το 1980 (δηλαδή προ της ισχύος του παλαιού Κανονισμού Θερμομόνωσης).


*Ενεργειακή κλάση Ζ για τα κτίρια κατασκευής 1981 έως 2.000, λόγω της επελθούσας σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των κατασκευών ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας.


*Ενεργειακή κλάση Ε για τα κτίρια κατασκευής έτους 2001 και νεώτερα.


Βεβαίως όποιοι ιδιοκτήτες έχουν προβεί σε ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους και ενδιαφέρονται για την απόκτηση πιστοποιητικού ανώτερης κατηγορίας κατάταξης, ή έχουν κάνει αίτηση ένταξης σε κρατικό πρόγραμμα επιδότησης των εργασιών αναβάθμισης, θα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση ΠΕΑ από ενεργειακό επιθεωρητή, καταβάλλοντας μόνον αυτοί την αμοιβή του, και όχι υποχρεωτικά και συλλήβδην όλοι οι ιδιοκτήτες των ξενοίκιαστων, δυστυχώς, κτιρίων.


Ευελπιστούμε να ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημά μας, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή, ιδιαίτερα δύσκολη για τους πολίτες, οικονομική συγκυρία".

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=62327
3/10/12

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Επίσκεψη του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, στο 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας


 Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

Επίσκεψη του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, στο 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας:

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, επισκέφθηκε σήμερα Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, το 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας, με αφορμή την ένταξή του στο πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013".

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Σταύρος Καλαφάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προχωρά στη χρηματοδότηση έργων που αφορούν στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικές μονάδες, ώστε να γίνουν βιοκλιματικές παρεμβάσεις. Η δράση αυτή έχει διττό χαρακτήρα, καθώς από τη μία βελτιώνουμε τις συνθήκες στις οποίες δουλεύουν οι μαθητές και βελτιώνουμε την ενεργειακή απόδοση των σχολείων. Παράλληλα δημιουργείται πρόσθετη αξία, γιατί επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και του μαθητικού πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020.
Συνολικά, θα δοθούν 110 εκ. ευρώ για τις δράσεις που αφορούν σε 120 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, που θα ενταχθούν σε αυτό τον άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη, για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των μαθητών.
Η εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος με αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ αποτελεί κυρίαρχο στόχο, ενώ με τις παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούμε στην προστασία του περιβάλλοντος, στη σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους των κτιρίων, αλλά και στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων».

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε τις εξής αποφάσεις εντάξεων στο ΕΠΠΕΡΑΑ που αφορούν σε σχολεία:
 • ·         Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνάσιου Πολυσίτου Δ. Αβδηρών.
 • ·         Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνιων.
 • ·         Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 3ο Γυμνάσιο του Δήμου Κοζάνης.
 • ·         Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσημων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο - 1ο Λύκειο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Στα σχολεία θα γίνουν παρεμβάσεις σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια, που αφορούν κατά κύριο λόγο σε εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας όπως:
 • -          μονώσεις στεγών και τοιχωμάτων (κέλυφος κτιρίων).
 • -          αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα, με θερμοδιακοπή.
 • -          αντικατάσταση / αναβάθμιση καυστήρα / λέβητα.
 • -          αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και εγκατάσταση διάταξης ελέγχου φωτισμού.
 • -          τοποθέτηση συτημάτων ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β, γεωθερμία, βιομάζα).
 • -          ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά την παρέμβαση ώστε να είναι δυνατόν να μετρηθεί το ενεργειακό όφελος που θα προκύψει.
 • -          ευαισθητοποίηση / ενημέρωση των μαθητών και του ευρέως κοινού, με έντυπο υλικό, ανάπτυξη ιστοσελίδων, διαλέξεις και σεμινάρια.


Μπορείτε να βρείτε φωτογραφικό υλικό στη σελίδα:

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Υπουργείο Οικονομικών: Έκπτωση Φόρου από Ενεργειακές Αναβαθμίσεις

Τη στιγμή που οι περισσότεροι περιμένουν την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για να επισκεφτούν την εφορία, το υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει ότι προκύπτει έκπτωση φόρου έως 3.000 ευρώ από ενεργειακές αναβαθμίσεις στις κατοικίες, όπως είναι δηλαδή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
Σε σχετικό εγχειρίδιο του υπουργείου σημειώνεται ότι ως δαπάνες τέτοιες λογίζονται η αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή η νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, η αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση συστήματος τηλεθέρμανσης ή νέας εγκατάστασης τηλεθέρμανσης στα σπίτια, ηλιακοί θερμοσίφωνες ή εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας, φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, καθώς και συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης-θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών.

Επίσης, αναγνωρίζονται δαπάνες θερμομόνωσης κτηρίων που ήδη υπάρχουν και για τα οποία δεν προβλεπόταν η τοποθέτηση θερμομονωτικών υλικών, δαπάνες για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρμόδιο επιθεωρητή κλπ.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται και το ποσό που καταβάλλεται για τέλη σύνδεσης στην εταιρεία παροχής αερίου, αλλά δεν αναγνωρίζεται το ποσό που καταβάλλεται ως εγγύηση. Από τη δαπάνη αυτή, ποσοστό 10% αφαιρείται από το φόρο και το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δε μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
energia.gr

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Η κατάσταση της Ελληνικής αγοράς
Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κατανάλωση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα για τη χώρα μας,
 • Σημαντική οικονομική επιβάρυνση λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας,
 • Μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στην Ελλάδα, η ανάγκη για θέρμανση – κλιματισμό των κατοικιών είναι η σημαντικότερη, καθώς υπερβαίνει το 75% της συνολικής ενεργειακής τους κατανάλωσης.

Το ενεργειακά αποδοτικό κτίριο...
Πολύ σύντομα αναμένεται η επικαιροποίηση του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων [Κ.ΕΝ.Α.Κ], ο οποίος θα ορίζει το ενεργειακά αποδοτικό κτίριο με αυστηρότερα όρια από τα ισχύοντα. Νέο δεδομένο που εισάγει ο Κανονισμός είναι ότι όλα τα κτίρια άνω των 50 m2 που θα κατασκευάζονται καθώς και τα υφιστάμενα που πωλούνται ή ενοικιάζονται, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Το πιστοποιητικό θα το παρέχουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές οι οποίοι θα ορίζονται και θα λειτουργούν σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό και με σχετικές Διατάξεις.

Το ενεργειακά αποδοτικό κτίριο θα καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια και θα ρυπαίνει με πολύ μικρότερες ποσότητες CO2 . Τα οφέλη αυτά σε συνδυασμό με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρθηκε, θα οδηγήσουν σύντομα στην αύξηση της αξίας τους ως προς τα συμβατικά κτίρια.


Ολοκληρωμένη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους

Η σημαντικότερη επέμβαση για να γίνει ένα (νέο ή υφιστάμενο) κτίριο ενεργειακά αποδοτικό, είναι η εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του. Η επέμβαση αυτή προσφέρει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας (έως και 55%) από οποιαδήποτε άλλη (φωτισμός, συσκευές χαμηλής κατανάλωσης κλπ).

Η απόδοση της μεγιστοποιείται όταν περιλαμβάνει ολόκληρο το κέλυφος του κτιρίου (οροφή, τοιχοποιία, πόρτες, παράθυρα, πυλωτή). Μη ξεχνάμε ότι το κρύο και η ζέστη βρίσκουν τον πιο εύκολο δρόμο (θερμογέφυρες) για να εισέλθουν μέσα σε αυτό. Το κέλυφος του κτιρίου δεν πρέπει να έχει «αδύναμους κρίκους».


Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της επέμβασης είναι η θερμική άνεση. Στα κτίρια χωρίς καλή θερμομόνωση, η θερμοκρασία των χώρων κοντά στις τοιχοποιίες και στα παράθυρα διαφέρει από αυτήν που έχει ρυθμίσει ο χρήστης στο σύστημα θέρμανσης / κλιματισμού που διαθέτει. Με την θερμομόνωση του κελύφους, οι διαφορές αυτές εξομαλύνονται και ο χρήστης απολαμβάνει ένα άνετο, από θερμικής άποψης, περιβάλλον.

Πρόσφατες μελέτες του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έδειξαν ότι εάν στο απόθεμα 2.500.000 αμόνωτων κτιρίων της χώρας μας εφαρμοζόταν εντός 10ετίας ολοκληρωμένη θερμομόνωση του κελύφους τους, τα οφέλη για την εθνική οικονομία θα ήταν μεγάλα:

 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 10.200 GWh / έτος ή αλλιώς σε 0,7 δις € /έτος δαπάνη τελικού καταναλωτή.
 • Μείωση της ανεργίας και τόνωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας σε ευαίσθητες κοινωνικές τάξεις που ασχολούνται με την οικοδομή και πλήττονται από το 2008.
 • Μείωση των ρύπων του CO2 τουλάχιστον κατά 750.000 tn  / έτος.
 • Υπερκάλυψη του στόχου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/91 για εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα κατά 20% έως το 2020.
 • Δυνητική αύξηση κρατικών εσόδων από το ΦΠΑ κατά 0,5 δις € /έτος και των εσόδων του ΙΚΑ κατά 1,8 δις €/έτος, από τα έργα που θα εκτελεστούν.
 • Μείωση των εισαγωγών πετρελαίου κατά 600.000 τόνους / έτος και βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Το προϊόν KELYFOS

Η POLYKEM σε συνεργασία με κορυφαίους οίκους της δόμησης (DOW, ISOMAT, ALUMIL, AGC) δημιούργησε το KELYFOS, το σύστημα θερμομόνωσης που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω οφέλη κάτω από ένα όνομα. Όλα τα προϊόντα που απαρτίζουν το σύστημα είναι πιστοποιημένα, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων πιστοποιήσεων CE.

Τα KELYFOS προσφέρει επίσης και πολλά άλλα πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων καλαίσθητη όψη, υψηλότερη αντοχή στο χρόνο από τα συμβατικά προϊόντα, υδατοστεγανότητα, αεροστεγανότητα, εξάλειψη προβλημάτων μούχλας και μεγαλύτερη γενικά προστασία του κτιρίου από τις καιρικές καταπονήσεις.


Τα προϊόντα που συνθέτουν το KELYFOS και τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα, ανάλογα με τις ανάγκες, είναι:
 • Για την πυλωτή και τους τοίχους χρησιμοποιείται το KELYFOS WALL (άριστο σύστημα  εξωτερικής θερμομόνωσης με θερμομονωτικά υλικά της DOW, κόλλες και  έγχρωμους σοβάδες της ISOMAT και ειδικά υλικά της POLYKEM).
 • Για την ταράτσα χρησιμοποιείται το KELYFOS ROOF (αποτελεσματική & εύκολα  εφαρμόσιμη λύση για την ταράτσα, με πλακάκι από λευκό τσιμέντο και  θερμομονωτικό υλικό της DOW).
 • Για τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα χρησιμοποείται το KELYFOS OPENINGS με  ειδικά ανοιγόμενα / συρόμενα  κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή της  ALUMIL.
 • Για τα τζάμια χρησιμοποιείται το KELYFOS ENERGY με θερμομονωτικούς  υαλοπίνακες υψηλής απόδοσης της AGC.

Η POLYKEM παρέχει γραπτή κατασκευαστική εγγύηση υλικών και εργασίας για το σύστημα KELYFOS, με την προϋπόθεση της εφαρμογής του από εγκεκριμένο συνεργείο από αυτήν. Το KELYFOS είναι ίσως το μοναδικό προϊόν στην οικοδομή για το οποίο παρέχεται τέτοιου είδους εγγύηση.
-
-

Εξοικονόμηση Ενέργειας- Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργιακή Επιθεώρηση

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Εξοικονόμηση Ενέργειας- Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργιακή Επιθεώρηση

Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, προκαλεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση τόσο σε επίπεδο νοικοκυριού όσο και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στην Ελλάδα οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής ενεργειακής τους κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου.
Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα.

H κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική τάση, λόγω της αύξησης της χρήσης κλιματιστικών και μικροσυσκευών. Η χρήση των κλιματιστικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής στη χώρα, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες και σημαντική επιβάρυνση του καταναλωτή.


Επί πλέον τα κλιματιστικά επιδεινώνουν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης των αστικών κέντρων και τις συνεπαγόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι.


Έτσι λοιπόν αποτελεί αναμφίβολα σημαντική προτεραιότητα
η Εξοικονόμηση Ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Στις
Νέες Οικοδομές  η εξοικονόμηση Ενέργειας εξασφαλίζεται από τον κατάλληλο Ενεργειακό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό αλλά και τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης .

Ο Ενεργειακός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός στοχεύει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ενέργειας για την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων με πολύ μικρή όμως κατανάλωση ενέργειας.

Βασίζεται στο σχεδιασμό των κτιρίων αλλά και του περιβάλλοντος χώρου έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ενεργειακές απαιτήσεις (κατάλληλος προσανατολισμός, σκίαση, κτλ), στη χρήση όσο περισσότερο είναι αυτό δυνατό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ήλιος) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου,  στη χρήση νέων συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης για τη θέρμανση, την ψύξη, την παραγωγή ζεστού νερού αλλά και το φωτισμό, αλλά και στη χρήση προηγμένων συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμών για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης.

Στα υπάρχοντα κτίρια όμως προκειμένου να ελαττωθεί η κατανάλωση ενέργειας μπορούν να γίνουν επεμβάσεις.

Επεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια προκειμένου να ελαττωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε αυτά


Επεμβάσεις στο Κέλυφος
 • Θερμομόνωση του κελύφους και των θερμογεφυρών
 • Αντικατάσταση υαλοστασίων με σύγχρονα, βελτιωμένων οπτικών και θερμικών ιδιοτήτων
 • Έλεγχος και επισκευή των ρωγμών στην τοιχοποιία και τα πλαίσια
 • Χρήση διατάξεων σκίασης
 • Επιλογή απαλών χρωμάτων για τις επιφάνειες του κελύφους, εξωτερικές και
 • εσωτερικές
 • Εγκατάσταση κινητής  οροφής ή φυτεμένου δώματος
Επεμβάσεις στο Σύστημα ΖΝΧ
 • Χρήση ηλιακών συλλεκτών
Επεμβάσεις στον Τεχνητό Φωτισμό
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης με φθορισμού
 • Αντικατάσταση παλαιών στραγγαλιστικών διατάξεων με σύγχρονες ηλεκτρονικές
 • Μείωση υπερβολικής στάθμης φωτισμού σε χώρους γενικής χρήσης
 • Χρήση συστημάτων ελέγχου τεχνητού φωτισμού
 • Αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού
 • Χρήση φωτιστικών σωμάτων με παραβολοειδείς ανακλαστήρες
Επεμβάσεις στο Σύστημα Θέρμανσης
 • Τακτική επιθεώρηση ή / και συντήρηση της εγκατάστασης
 • Τοποθέτηση ελατηρίων στους αεριαυλωτούς λέβητες
 • Τοποθέτηση μόνιμου μετρητικού συστήματος
 • Επισκευή ή / και αναβάθμιση θερμομόνωσης του δικτύου διανομής.
 • Αντικατάσταση παλαιού καυστήρα με σύγχρονο και αποδοτικότερο
 • Αντικατάσταση συμβατικού λέβητα με υψηλής απόδοσης
 • Εγκατάσταση εναλλάκτη θερμότητας
 • Χρήση ηλιακών συλλεκτών
Επεμβάσεις στο Σύστημα Ψύξης
 • Πρόψυξη κτιρίου
 • Χρήση εξοικονομητή
 • Θερμομόνωση του δικτύου κυκλοφορίας αέρα
 • Ορθή επιλογή φίλτρων αέρα και τακτικός καθαρισμός τους
 • Χρήση ανεμιστήρων υψηλής απόδοσης με κινητήρες πολλαπλών ταχυτήτων
 • Χρήση ψύκτη απορρόφησης 
Επεμβάσεις στα Συστήματα Ελέγχου
 • Χρήση χρονοδιακοπτών
 • Χρήση αντισταθμιστών
 • Χρήση θερμοστατικών διακοπτών
 • Εγκατάσταση συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (BEMS)
Επεμβάσεις στα Ηλεκτρικά Συστήματα
 • Βελτίωση του συντελεστή ισχύος
 • Αντικατάσταση υπερδιαστασιολογημένων κινητήρων
 • Χρήση κινητήρων βελτιωμένου βαθμού απόδοσης
 • Χρήση κινητήρων μεταβλητής ταχύτητας
 • Βελτίωση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας
 • Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματης επέμβασης στην
κατανομή φορτίων
Επεμβάσεις στους Εξωτερικούς Χώρους
 • Κάλυψη τοιχοποιίας με αναρριχώμενα φυτά
 • Φύτευση δένδρων – φυλλοβόλων ή /και αειθαλών

Ενδεικτικές τιμές της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας μετά από την πραγματοποίηση επεμβάσεων

Επέμβαση                                  Εξοικονόμηση Ενέργειας
Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων και οροφής     40%
Αντικατάσταση απλού τζαμιού με πλαίσιο αλουμινίου από:
 • Διπλό τζάμι με πλαίσιο αλουμινίου
 • Τζάμι Low-e με πλαίσιο αλουμινίου
 • Διπλό τζάμι με ξύλινο πλαίσιο  
 • Τζάμι Low-e με ξύλινο πλαίσιο
Για πλαίσιο αλουμινίου με θερμοδιακοπή, η εξοικονόμηση ενέργειας αυξάνεται κατά 3%

12%
17%
21%
25%
Μείωση θερμοκρασίας χώρου κατά 1°C 6%
Αντικατάσταση απλών διακοπτών στα θερμαντικά σώματα του
δισωλήνιου συστήματος από θερμοστατικούς διακόπτες  
10%
Αντικατάσταση κυκλοφορητή σταθερής ταχύτητας από
κυκλοφορητή μεταβλητής ταχύτητας Ηλ. Ρεύματος  
έως 60%
Αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα από λέβητα συμπύκνωσης 15-20%
Δεκάωρη λειτουργία μεγάλου ανεμιστήρα αντί μικρού κλιματιστικού 9 kWh
Αντικατάσταση κλιματιστικού κατηγορίας G με Α 150 kWh
Σωστή χρήση τεντών και κουρτινών     5-10%
Κατασκευή φυτεμένου δώματος Μείωση φορτίου ψύξης 30% στον τελευταίο όροφο και θέρμανσης 10%
Αντικατάσταση λαμπτήρα πυράκτωσης 100 W από
λαμπτήρα φθορισμού 20 W             
80 kWh /1000 h
Χρήση ηλεκτρονικών ballasts αντί των συμβατικών      20-25%
Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα με 3 m2 συλλέκτες    1400 kWh/έτος
Εγκατάσταση ΦΒ συστήματος ισχύος 1kWp 1300 kWh/έτος
Κλείσιμο ηλεκτρικών συσκευών από διακόπτη on-off            300 kWh/έτος
Αντικατάσταση ψυγείου κατηγορίας G με κατηγορίας Α 300 kWh/έτος
Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου 10-15%
Χρήση χύτρας ταχύτητας 50%
Αντικατάσταση πλυντηρίου ρούχων κατηγορίας G με Α    250 kWh/έτος
Πρόγραμμα πλύσης στους 40°C αντί των 60°C 35%
Εγκατάσταση συστήματος BEMS σε μεγάλο κτίριο Τουλάχιστον 20%

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...