Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ιαματικές πηγές. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ιαματικές πηγές. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Παρεμβάσεις στα ιαματικά Λουτρά Θερμών Σαμοθράκης. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ENERGEIA.

Εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου με τίτλο ENERGEIA «Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising» στο πλαίσιο του  προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας 2007-2013. 
Στο έργο συμμετέχει ο Δήμος Σαμοθράκης ως εταίρος ενώ το σχήμα αποτελείται από τους: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Τηλεμετρίας και Τηλεπισκόπησης Σχολής Γεωπονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Τοπείρου, ενώ από τη Βουλγαρική πλευρά συμμετέχουν το υπουργείο Οικονομίας Ενέργειας και Τουρισμού, ο Δήμος Simitli και ο Δήμος Mineralni Bani με επικεφαλή εταίρο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης-Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για τον Δήμο Σαμοθράκης είναι 167.000,00 ενώ το σύνολο του έργου ανέρχεται στα 3.353.535,04 ευρώ. Η χρηματοδότησης προέρχεται κατά 85% από  ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι  22 μήνες με έναρξη τις 23/10/2013.
Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου αφορούν στα Ιαματικά Λουτρά Θερμών. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για το υδροθεραπευτήριο των Θέρμων Σαμοθράκης προσανατολίζονται στην κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας και στην αξιοποίηση του γεωθερμικού ρευστού για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των κτιριακών υποδομών. 
Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις διακρίνονται σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, παρεμβάσεις εξορθολογισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας.

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων. Η υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει κουφώματα κακής αεροστεγανότητας, χωρίς θερμοδιακοπή και μονούς υαλοπίνακες. Προτείνεται αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα ξύλινα κουφώματα με δίδυμους ενεργειακού υαλοπίνακες και συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw<2,5(W/m2K). 
Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους. Το κέλυφος του υδροθεραπευτηρίου αποτελείται από διπλή οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη έσω και έξω με ασβεστοτσιμεντοκονία, ενώ απουσιάζει στοιχείο θερμομόνωσης. 
Ο φέρον οργανισμός είναι από σκυρόδεμα. Προτείνεται η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κελύφους σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (τοιχοποιίες, φέρον οργανισμός) τύπου διογκωμένης πολυστερίνης. 
Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού. Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός του φωτισμού του κτιρίου με αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας LED ή φθορισμού. Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 2700K (ζεστό λευκό) και η ελάχιστη διάρκεια ζωή θα είναι 15.000hrs. Οι λαμπτήρες θα συνοδεύονται από πιστοποίηση CE. 

Παρεμβάσεις εξορθολογισμού ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
Εγκατάσταση δικτύου διανομής της θέρμανσης.  Στα πλαίσια αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας και του εξορθολογισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου του υδροθεραπευτηρίου Σαμοθράκης προτείνεται η τοποθέτηση δικτύου διανομής της θέρμανσης αποτελούμενο από τερματικές μονάδες. Η εν λόγω παρέμβαση θα υλοποιηθεί μετά από μελέτη θερμικών απωλειών για την βέλτιστη διαστασιολόγηση των τερματικών μονάδων και εκτός από τερματικές μονάδες περιλαμβάνει τα δίκτυα μονωμένων σωληνώσεων και δοχείο αδρανείας. 

Παρεμβάσεις αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας
Για την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υποσυστημάτων:
• Αντλητικό συγκρότημα ανόρυξης ανόρυξης του γεωθερμικού ρευστού
• Σωληνώσεις μεταφοράς νερού από την γεώτρηση προς τον εναλλάκτη θερμότηττας
• Εναλλάκτης θερμότητας
• Σωληνώσεις μεταφοράς του δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη προς τις καταναλώσεις
• Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας του δευτερεύοντος κυκλώματος

Η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου περιλαμβάνει την ανόρυξη του γεωθερμικού ρευστού μέσω των σωληνώσεων και του αντλητικού συγκροτήματος, την μεταφορά θερμότητας μέσω του εναλλάκτη στο δευτερεύον κύκλωμα, την ανακυκλοφορία του εργαζόμενου μέσου (νερού) στο δεύτερον κύκλωμα και την διανομή της θέρμανσης στο κτίριο μέσω των τερματικών μονάδων. 

Καινοτόμα παρέμβαση
Εγκατάσταση Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος. Προτείνεται η τοποθέτηση μικρού αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος στην στέγη του κτιρίου του υδροθεραπευτηρίου το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του συστήματος αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας σε ηλεκτρικό ρεύμα (αντλιοστάστιο κλπ). Συμπληρωματικά, προβλέπεται το φωτοβολταϊκό σύστημα να καλύπτει μέρος των αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια, όπως για παράδειγμα ο φωτισμός. Η σύνδεση του κτιρίου με την ΔΕΗ θα παραμένει για την ενεργειακή ασφάλεια της λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου. 
 xronos.gr
17/1/14

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στον ελληνικό τουρισμό Υγείας δίνουν οι Ρώσοι. -ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ THERMAL SPA-ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΕΞΙΑΣ.

Έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον των Ρώσων επαγγελματιών του τουρισμού για τον κλάδο του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, όπως αυτό καταγράφηκε στο 2ο Greek Medical & Health Tourism Workshop που έγινε στη Μόσχα. 

Μάλιστα, όπως τονίστηκε, η ρωσική πλευρά έκλεισε τα πρώτα συμβόλαια με ελληνικά ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Thermal Spa και τα κέντρα ευεξίας της χώρας.
Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 792 επαγγελματικές συναντήσεις, ενώ το «παρών» έδωσαν τουριστικοί πράκτορες, όπως επίσης και 21 εκπρόσωποι των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών της Ρωσίας.
Ταυτόχρονα, το κοινό εμπλουτίστηκε και από ομάδες ιατρών οι οποίοι ενδιαφέρονταν να εξασφαλίσουν στους ασθενείς τους διαφορετικά είδη αποκατάστασης και θεραπείας, σε συνδυασμό με διακοπές.

Κοινό τόπο αποτέλεσε η αμοιβαία διακρατική διάθεση συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού υγείας, απόρροια του γεγονότος ότι υπάρχει ισχυρό ρεύμα Ρώσων τουριστών το 2013 προς την ελληνική αγορά, τάση η οποία θα συνεχιστεί δυναμικά και το 2014.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Ρωσίας και αρμόδιος για τον εξερχόμενο τουρισμό, Γκριγκόρι Σαρισβίλι (Grigory Sarishvili) εξέφρασε στα ΜΜΕ της Ρωσίας την πεποίθηση ότι η Ελλάδα εισέρχεται στο επιχειρησιακό πλάνο των Ρώσων τουριστών υγείας για το προσεχές έτος, εκφράζοντας έκπληξη για την ποιότητα των ελληνικών κλινικών και των εξειδικευμένων κέντρων υγείας.

Όπως επισήμανε ο κ. Σαρισβίλι, το 2014 η αύξηση από τη ρωσική αγορά προς την Ελλάδα θεωρείται δεδομένη σε ποσοστό άνω του 15% σε σχέση με το 2013, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός υγείας μπορεί να φέρνει στην Ελλάδα Ρώσους επισκέπτες όλο τον χρόνο. Παράλληλα ανέφερε ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές στον κλάδο υγείας, προοπτική που αναμένεται να επιφέρει έτι περαιτέρω ζήτηση στον προορισμό.
Ο αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού της Ρωσίας ζήτησε από την ελληνική πλευρά, την ενίσχυση του brand του Τουρισμού Υγείας της Ελλάδας στη Ρωσία και το 2014, πιστεύοντας ότι η χώρα μας δύναται να γίνει ο αγαπημένος προορισμός των Ρώσων και για προγράμματα αποκατάστασης και ευεξίας.
ethnos.gr
31/10/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 

 


Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Σημαντική πτώση στον ιαματικό τουρισμό. Η Ελλάδα διαθέτει 110 σημεία πλούσια σε φυσικούς ιαματικούς πόρους.

Σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας στις ελληνικές λουτροπόλεις το 2012- που ανέρχεται στο 45% έναντι 2011 και 56% έναντι του 2005- δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών που παρουσιάζεται σήμερα στο πλαίσιο ημερίδας του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, από την ΚΕΔΕ. 

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο ελληνικός ιαματικός τουρισμός θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πόλο ανάπτυξης για τη χώρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές οικονομίες καθώς η Ελλάδα διαθέτει 110 σημεία πλούσια σε φυσικούς ιαματικούς πόρους.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του ΕΚΚΕ, η πτωτική τάση ξεκινά από το 2010 λόγω περικοπών επιχορηγήσεων από ασφαλιστικά ταμεία οπότε και ανακόπτεται η άνοδος που σημειώνεται στις τοπικές οικονομίες των ιαματικών λουτροπόελων και καταγράφεται πτώση 11,5% έναντι του 2009. Το 2012, εξάλλου, οι διεθνείς αφίξεις επισκεπτών που αναζητούν ιαματικά κέντρα και κέντρα ευεξίας στη χώρα μας είχαν πτώση 5,5%.
 
  • Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τουρισμός υγείας -σημαντικό κομμάτι του οποίου είναι ο ιαματικός τουρισμός- κινεί περίπου 23 έως 25 εκατομμύρια ευρωπαίους ετησίως, οι οποίοι στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας τους.
25/9/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 ----------------

Προσφυγές στο ΣτΕ για Μικρό Καβούρι-ιαματικές πηγές Θερμοπυλών .... ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

 ----------------

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Στο σφυρί τέσσερις ιαματικές πηγές από το ΤΑΙΠΕΔ...

Σε διεθνή διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση τεσσάρων ακινήτων ιαματικών πηγών, που βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, προχωρά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. 

Πρόκειται για το ακίνητο ιαματικών πηγών Υπάτης, μέσα στη πόλη των Λουτρών Υπάτης, τις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών με πέντε κτίρια, στην ιστορική πόλη των Θερμοπυλών. τις ιαματικές πηγές Κονιαβίτη Καμένων Βούρλων, στα Καμένα Βούρλα, από τη θάλασσα δυτικά μέχρι τους πρόποδες του όρους Κνημίς, με τρία τμήματα, από τα οποία το μεγαλύτερο (με το κάμπινγκ) έχει παραθαλάσσιο μέτωπο μήκους περίπου 800 μέτρων, και το ακίνητο ιαματικών πηγών Λουτρόπολης Καμένων Βούρλων, το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη, από τη θάλασσα μέχρι και τις πλαγιές του όρους Κνημίς, με πέντε τμήματα και πέντε κτίρια σε ένα από αυτά.
 
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
- Α΄ φάση: υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
- Β΄ φάση: κατάθεση δεσμευτικών οικονομικών προσφορών από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους.
 
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για το έργο, είναι η ALPHA BANK.
 
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, με την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας
 enet.gr
9/9/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 ----------------

Προσφυγές στο ΣτΕ για Μικρό Καβούρι-ιαματικές πηγές Θερμοπυλών .... ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Ιαματικές πηγές: ανενεργή ατμομηχανή!

ΤΗΣ ΝΤΕΠΥΣ ΧΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (agelioforos.gr)

Ως μια ατμομηχανή η οποία ήταν για πολύ καιρό ανενεργή, χαρακτήρισε τις ιαματικές πηγές της χώρας μας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών, Παναγιώτης Ζαφειρίου, τονίζοντας ότι χρειάζεται να ξεκινήσει η ανάπτυξή τους, για να μπορέσει να «γράψει» πολλά χιλιόμετρα για την Ελλάδα.
Στην αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και στην ανάπτυξη του θερμαλισμού επικεντρώθηκε το σημερινό συνέδριο με τίτλο «Nthessis Workshop» το οποίο πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης και ολοκληρώνεται αύριο.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, Παναγιώτης Ζαφειρίου, ανέπτυξε την ανάγκη της αξιοποίησης των ιαματικών λουτροπόλεων της Ελλάδας, κάτι που θα επιφέρει οικονομική τόνωση στις τοπικές οικονομίες καθώς και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στις περιοχές με ιαματικές πηγές.

«Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον ανθρώπων που μετακινούνται για τον ιαματικό τουρισμό, κυρίως από αλλοδαπούς, και αν σκεφτούμε ότι πάνω από 13 εκ. το χρόνο μετακινούνται για το συγκεκριμένο είδος τουρισμού, καταλαβαίνει κανείς την αναγκαιότητα της αξιοποίησης τους» επισήμανε στο www.agelioforos.gr ο κ. Ζαφειρίου.


Δυνατό χαρτί το φυσικό μας κάλλος
Σίγουρα η Ελλάδα με τις εγκαταστάσεις που διαθέτει αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο και δύσκολο ανταγωνισμό.
«Ερχεσαι αντιμέτωπος με χώρες που έχουν μεγάλη ιστορία στον ιαματικό τουρισμό, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Τσεχία, η Γερμανία αλλά και γύρω από εμάς όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία κάνουν μεγάλες προσπάθειες για ανάπτυξη» επισήμανε στο www.agelioforos.gr ο κ. Ζαφειρίου τονίζοντας ότι «το δικό μας μεγάλο υπέρ που δεν έχουν οι άλλοι είναι το τεράστιο φυσικό κάλλος στις πηγές μας' έχουμε πηγές που καταλήγουν στη θάλασσα, κάτι που δεν το συναντάς σε χώρες του εξωτερικού».
Ως συγκριτικό πλεονέκτημα με τις χώρες του εξωτερικού, χαρακτήρισε τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν την Ελλάδα, και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος και γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Κεντρικής Ελλάδος, Νίκος Βασιλός, ο οποίος τόνισε ότι προσφέροντας ένα προϊόν υψηλού επιπέδου, θα καταφέρουμε νε επιμηκύνουμε την τουριστική μας περίοδο, από Σεπτέμβριο – Νοέμβριο, και από Μάρτιο – τέλη Μαΐου. «Για να παρέχουμε όμως προϊόν υψηλού επιπέδου, θα πρέπει να αναπτυχθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, με τη συμμετοχή των Δήμων» ανέφερε στο www.agelioforos.gr ο κ. Βασιλός.

Πιστοποιημένες ιαματικές πηγές
Τον ερχόμενο Οκτώβριο, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο θερμαλισμός εντάσσεται ως μορφή θεραπευτικής αγωγής, στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών και των εκάστοτε συστημάτων υγείας.
Για να μπορέσουν να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και στη χώρα μας θα πρέπει να υπάρξει πιστοποίηση των ιαματικών λουτρών. Αυτή τη στιγμή οι αναγνωρισμένες πηγές της Ελλάδας ανέρχονται στις 20, ενώ στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι να συνεχιστεί η αναγνώριση πηγών που πληρούν τις προδιαγραφές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλη τη χώρα.
Οσον αφορά την πιστοποίησή τους, αυτή πραγματοποιείται από την Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων, με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, Παναγιώτη Ζαφειρίου, «ετοιμάζουμε να καταθέσουμε φακέλλους για άλλες 10 πηγές, ενώ στόχος μας είναι να πάρουμε την πιστοποίηση όλων των πηγών, με το σήμα λειτουργίας και το τι έχει η κάθε πηγή από πλευράς ιατρικών δεδομένων».
Να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 102 πηγές οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε 56 δήμους τους χώρας. Η δε χρηματοδότηση που γίνεται στους θεράποντες από τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας του εξωτερικού, ανέρχεται κοντά στα 1.600 ευρώ, για περίπου δέκα ημέρες.
28/6/13 
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 ----------------

Προσφυγές στο ΣτΕ για Μικρό Καβούρι-ιαματικές πηγές Θερμοπυλών .... ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

 

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Προσφυγές στο ΣτΕ για Μικρό Καβούρι-ιαματικές πηγές Θερμοπυλών .... ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

Το Μικρό Καβούρι./ΦΩΤΟ: ethnos.gr
-
Σε πλέγμα συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων προσκρούει η μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς αντάλλαγμα, των εκτάσεων των 110.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης -η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της είναι δασική έκταση- και της έκτασης των 800.000 τ.μ. περίπου των ιαματικών πηγών Θερμοπυλών-Καλλιδρόμου.

Αυτό υποστηρίζουν με προσφυγές τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας κάτοικοι των Δήμων Βούλας - Βουλιαγμένης - Βάρκιζας και Λαμίας.

Ειδικότερα, τέσσερις κάτοικοι του Δήμου Βούλας, κ.λπ., αναφέρουν στη προσφυγή τους ότι η μεταβίβαση της έκτασης του ΕΟΤ στη θέση Μικρό Καβούρι στο ΤΑΙΠΕΔ αντιστρατεύεται τις συνταγματικές επιταγές των άρθρων 1, 5, 24, 25, 26 και 43 και προσκρούει σε πλέγμα νομοθετικών διατάξεων (νόμοι 1737/1984,1558/1985,1734/1987 και 3986/2011).
Συγκεκριμένα, υπογραμμίζουν ότι το Μικρό Καβούρι είναι δασική έκταση η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα και το αναπαλλοτρίωτο των δημοσίων κοινόχρηστων πραγμάτων και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εκποιηθεί.
Ακόμη, επισημαίνουν οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης ότι η απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με την οποία μεταβιβάστηκε το Μικρό Καβούρι στο ΤΑΙΠΕΔ παραβιάζει, κατά το τμήμα της επίδικης έκτασης που είναι δασική, τις διατάξεις άρθρου 13 παράγραφος 3 του Ν. 1737/1984, στο βαθμό που επιτρέπει την άρση του δημόσιου χαρακτήρα της επίμαχης έκτασης χωρίς να έχει προηγηθεί η νόμιμη διαδικασία αποχαρακτηρισμού της, ενώ παραβιάζονται και οι συνταγματικές εγγυήσεις για την κατ' εξαίρεση μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων.
Σε άλλο σημείο της προσφυγής τους οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης αναφέρουν ότι με τη μεταβίβαση της υψηλής κυριότητας της επίδικης έκτασης στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την περαιτέρω εκποίηση αυτής σε ιδιώτες, αίρεται η δημόσια ωφέλεια, η οποία αφορά την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα, καθώς η εν λόγω έκταση αγοράστηκε από τον ΕΟΤ.
Συνεπώς, προσθέτουν, παραβιάζονται οι ρητές διατάξεις του νόμου που αφορά τον ΕΟΤ.
Εξάλλου, επισημαίνουν ότι η επίμαχη μεταβίβαση έπρεπε να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής.
Με τη σειρά τους, 16 κάτοικοι της Λαμίας επικαλούνται τις ίδιες συνταγματικές παραβάσεις με αυτές των κατοίκων της Βουλιαγμένης και επιπρόσθετα υπογραμμίζουν ότι παραβιάζεται και ο Ν. 3498/2006 για τη δημόσια κυριότητα των ιαματικών και φυσικών πόρων.
Τέλος, οι κάτοικοι της Λαμίας επισημαίνουν ότι η συνταγματική απαγόρευση μεταβίβασης των ιαματικών πηγών στο ΤΑΙΠΕΔ και περαιτέρω σε ιδιώτη δεν αφορά μόνο την πηγή ή τις πηγές «ως ρέον ύδωρ αλλά και την αναγκαία για τη λειτουργία της πηγής έκταση, δηλαδή όλο το μεταβιβαζόμενο κτήμα» των ιαματικών πηγών.
www.ethnos.gr
9/6/13
--

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Στις 18 οι αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές στην Ελλάδα .... Προστέθηκε η πηγή στην περιοχή Αγίου Φωκά στην Κω

ΦΩΤΟ: tovima.gr
 ---
Στις 18 ανήλθαν οι ιαματικές πηγές που έχει αναγνωρίσει η Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων, καθώς στον κατάλογο προστέθηκε η ιαματική πηγή στην περιοχή Αγίου Φωκά στην Κω.
Υπενθυμίζεται ότι οι άλλες 17 αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές είναι: Λίμνης Βουλιαγμένης (Ν. Αττικής), Καμένων Βούρλων (Δήμος Αγ. Κωνσταντίνου-Μώλου), Κρηνίδες (Καβάλα), Λουτράκι-Πόζαρ (Αριδαία), Σουρωτή (Θεσσαλονίκη), Κάνιστρα (Κασσάνδρα-Χαλκιδικής), Καλλιθέα (Ρόδος), Λουτράκι-Περαχώρα (Κόρινθος), Θέρμη (Θεσσαλονίκη), Παρανέστι (Δράμα), Γιάλτρα Αιδηψού, Χανόπουλος (Άρτα), Ν. Απολλωνία (Βόλβη), Παπαϊωάννου (Αιδηψός), Τραιανούπολη (Έβρος), Θέρμαι Σύλλα στην Αιδηψό και πρόσφατα η πηγή Διαμάντη-Πεπόνα στην Αιδηψό.Στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι να συνεχιστεί η αναγνώριση πηγών που πληρούν τις προδιαγραφές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλη τη χώρα.

www.tovima.gr
28/5/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Στα σκαριά τουριστική συμφωνία με την Σερβία

Τη βαρύτητα που δίδεται στην προσέλκυση επισκεπτών από τη Σερβία επανέλαβε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Μακεδονίας - Θράκης Θεόδωρο Καράογλου, στο πλαίσιο της 35ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Βελιγραδίου.
Από την πλευρά του, ο κ. Καράογλου, ο οποίος παρέστη στα χθεσινά εγκαίνια της Έκθεσης κι επισκέφθηκε το ελληνικό περίπτερο, αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - στις δυνατότητες που προσφέρει η Βόρεια Ελλάδα για τους ξένους τουρίστες.
Η κ. Κεφαλογιάννη, η οποία ολοκληρώνει, σήμερα, την επίσκεψή της στη σερβική πρωτεύουσα, ανέφερε ότι με τον Σέρβο ομόλογό της Γκόραν Πέτκοβιτς συμφώνησαν να κινηθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή νέας τουριστικής συμφωνίας, με δεδομένο ότι η ισχύουσα υπεγράφη το 1959 και δεν καλύπτει πλήρως τη σημερινή πραγματικότητα.

Η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε, επίσης, στα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό, επισημαίνοντας ότι προσφέρονται στον επισκέπτη ποικιλόμορφες δυνατότητες, αφού, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, όποιο σημείο της Ελλάδας και να επισκεφτεί κάποιος - την ηπειρωτική ή τα νησιά - μπορεί να συνδυάσει θάλασσα και φύση, ιαματικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό.
Αναφέρθηκε δε στις επενδυτικές δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα του τουρισμού, αναγγέλλοντας πολλά επενδυτικά προγράμματα για τουρισμό υψηλού επιπέδου.
Η κ. Κεφαλογιάννη δήλωσε αισιόδοξη για το 2013 σε ό,τι αφορά τον τομέα του τουρισμού, τονίζοντας ότι τα μηνύματα που φτάνουν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Σε ερώτηση Σερβίδας δημοσιογράφου για το πώς αναμένεται να επηρεάσουν τον τουρισμό η κρίση και οι συνεχείς διαδηλώσεις και απεργίες, η Ελληνίδα υπουργός απάντησε: "Οι διαδηλώσεις είναι δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να εκφράσουν τα συναισθήματα τους για μια κατάσταση και αυτά είναι κατανοητά, αλλά ποτέ δεν σημειώθηκε κάποιο επεισόδιο με ξένους τουρίστες. Σε σχέση με το 2012, η κατάσταση φέτος είναι καλύτερη και διαβεβαιώνω όλους τους ξένους επισκέπτες ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα και ευχάριστος προορισμός".
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη Βόρεια Ελλάδα, ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης, αφού επισήμανε ότι αποτελεί κύριο προορισμό των Σέρβων αλλά και των επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τόνισε ότι, πέρα από τη γεωγραφική εγγύτητα, η καθαρή θάλασσα, η ποιότητα των υπηρεσιών, η παραδοσιακή φιλοξενία και οι προσιτές τιμές αποτελούν τους βασικούς λόγους, για τους οποίους οι πολίτες από τις γειτονικές χώρες επισκέπτονται τη συγκεκριμένη περιοχή της ελληνικής επικράτειας.
"Στόχος μας είναι να αποκτήσει ο τουρισμός στην Ελλάδα δωδεκάμηνη προοπτική συνδυάζοντας το τετράπτυχο: θάλασσα, θρησκευτικός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός και σόπινγκ" τόνισε ο κ. Καράογλου. Αναφερόμενος ιδιαίτερα στον ιαματικό τουρισμό ανήγγειλε την εφαρμογή προγράμματος για την καταγραφή και επικύρωση όλων των ιαματικών πηγών, που συνολικά, σε όλη την Ελλάδα ξεπερνούν τις 700, όπως ανέφερε.
"Σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης των ιαματικών πηγών με πολύ αυστηρές παγκόσμιες προδιαγραφές ώστε το προϊόν που προσφέρουμε να είναι πιστοποιημένο και κατάλληλο για τους ιαματικούς λόγους που προσφέρεται" ανέφερε ο κ. Καράογλου, συμπληρώνοντας ότι "η Ελλάδα και στον τομέα του ιαματικού τουρισμού θα είναι πολύ σύντομα στη θέση να δώσει ένα βροντερό παρών".
Ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης, σήμερα και αύριο, θα έχει επαφές με τουριστικούς παράγοντες της Σερβίας.
22/2/13

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Αναγνωρίστηκαν τρεις νέες ιαματικές πηγές

Συνολικά 12 έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων.
 
Τρεις νέες ιαματικές πηγές στη χώρα αναγνωρίστηκαν από την Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων. Πρόκειται για τις πηγές Λίμνης Βουλιαγμένης (Ν. Αττικής), Καμένων Βούρλων (Δήμος Αγ. Κωνσταντίνου-Μώλου) και Κληνίδες (Ν. Καβάλας).


Συνολικά, οι πηγές που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης το τελευταίο διάστημα ανέρχονται σε 12. Πρόσφατα η Επιτροπή  αναγνώρισε τις ιαματικές πηγές Λουτράκι - Πόζαρ (Αριδαία), Σουρωτή (Θεσσαλονίκη), Κάνιστρα (Κασσάνδρα, Χαλκιδική), Καλλιθέα (Ρόδος), Λουτράκι - Περαχώρα (Κόρινθος), Θέρμη (Θεσσαλονίκης) και Παρενέστη (Δράμας), Γιάλτρα Αιδηψού και «Χανόπουλος» στον νομό Αρτας.

Στόχος του υπουργείου είναι να συνεχιστεί με σταθερό ρυθμό η αναγνώριση πηγών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλη την επικράτεια. 

.tovima.gr
8/2/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

 

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Λάρισα: Θα αξιοποιηθούν οι ιαματικές πηγές στο Κόκκινο Νερό

Ξεκινά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το έργο που αφορά στην αξιοποίηση των ιαματικών πηγών στο Κόκκινο Νερό μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Το έργο «Ανάδειξη ιαματικής πηγής Κόκκινου Νερού του Δήμου Αγιάς» προϋπολογισμού 307.500 ευρώ είναι ενταγμένο έργο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και κύριο του έργου τον Δήμο Αγιάς.
 Όπως τόνισε ο κ. Αγοραστός: «Οι ιαματικές πηγές στο Κόκκινο Νερό μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πόλο τουριστικής έλξης για την ευρύτερη περιοχή των παραλίων της Π.Ε Λάρισας.

Αναδεικνύοντας τις εγκαταστάσεις και με την κατάλληλη προβολή, φιλοδοξούμε να αποκομίσουμε σημαντικά οφέλη από την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, τόσο στην περιοχή όσο και ευρύτερα στη Θεσσαλία. Με την ολοκλήρωση του έργου, πρόκειται να παραδοθεί ένας αναβαθμισμένος χώρος, αναδεικνύοντας τις ιαματικές πηγές του Κόκκινου Νερού, που αποτέλεσαν θεραπευτικό κέντρο κατά τα παρελθόν».
Άρης Ψύχας 

.ert.gr
18/12/12

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...