Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ορυκτά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ορυκτά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Νέοι κανόνες διαφάνειας για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά .... ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Οι μεγάλες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου, ορυκτών και υλοτόμησης πρωτογενών δασών θα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες γύρω από τις πληρωμές που πραγματοποιούν προς όλες τις κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, για κάθε έργο εξόρυξης, βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στόχος είναι να καταστούν οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται στρατηγικούς πόρους και οι κυβερνήσεις πιο υπεύθυνες και υπόλογες.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, με δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες, τη δέσμη των δύο νομοθετημάτων για την επιβολή υποχρέωσης στις μεγάλες εξορυκτικές επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες για τις πληρωμές που πραγματοποιούν προς τις κυβερνήσεις. Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν επίσης το γραφειοκρατικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ.Στη συζήτηση της Τρίτης, η εισηγήτρια του ΕΚ Arlene McCarthy (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο), δήλωσε τα εξής: 'Κατά τη διάρκεια των σκληρών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο (...) επιμείναμε σε πολύ αυστηρούς κανόνες έτσι ώστε οι εκθέσεις αναφοράς των επιχειρήσεων να είναι ουσιαστικές και να συντελούν στην επίτευξη πραγματικής διαφάνειας"

Ο δεύτερος εισηγητής του ΕΚ Klaus-Heiner Lehne (ΕΛΚ, Γερμανία), επεσήμανε ότι τα σημαντικότερα επιτεύγματα των νέων νομοθετημάτων είναι "πρώτον, η αυξημένη εναρμόνιση των ευρωπαϊκών νομοθεσιών για τη λογιστική (...), και δεύτερον η απαλλαγή από την υπερβολική γραφειοκρατία, κάτι που θα κάνει τη ζωή ευκολότερη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις".
Πλήρης αποκάλυψη στοιχείων

Η νέα οδηγία υποχρεώνει τις μεγάλες εξορυκτικές εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου, ορυκτών και υλοτομίας να παρέχουν πλήρη στοιχεία των πληρωμών που πραγματοποιούν προς τις ομοσπονδιακές, εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνεται για κάθε έργο ξεχωριστά, δηλαδή για κάθε μίσθωση ή  άδεια που λαμβάνεται και αφορά την πρόσβαση σε πόρους, όπως για παράδειγμα η άδεια εξόρυξης σε ένα ορυχείο ή η άδεια εξόρυξης πετρελαίου σε μία συγκεκριμένη περιοχή.

Όλες οι πληρωμές άνω των 100.000 ευρώ θα πρέπει να δημοσιεύονται, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν μια ειδική ρήτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να κατακερματίζουν ή να συγκεντρώνουν τεχνητά πληρωμές προκειμένου να αποφύγουν την υποχρέωση δημοσιοποίησής τους. Τα είδη των πληρωμών που πρέπει να αποκαλύπτονται συμπεριλαμβάνουν τα εξής: δικαιώματα παραγωγής, ορισμένοι φόροι, δικαιώματα, μερίσματα, μπόνους, αμοιβές και πληρωμές που σχετίζονται με βελτιώσεις υποδομών.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξαιρούνται από τις νέες διατάξεις και θα δουν έτσι το διοικητικό φόρτο που έχουν να μειώνεται περαιτέρω σε σύγκριση με τους ισχύοντες κανόνες.
Καμία απαλλαγή από την απαίτηση δημοσιοποίησης στοιχείων

Μια σημαντική επιτυχία για τους ευρωβουλευτές ήταν ότι κατάφεραν να διαγράψουν μία ρήτρα που θα απάλλασσε τις επιχειρήσεις από τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στις περιπτώσεις όπου το ποινικό δίκαιο της χώρας υποδοχής απαγορεύει τέτοιου είδους κοινοποιήσεις.

Το Κοινοβούλιο εισήγαγε επίσης μια ρήτρα αναθεώρησης, που υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν επιπλέον τομείς και διατάξεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μετά και την επίσημη έγκριση του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια προκειμένου να ενσωματώσουν τις διατάξεις των οδηγιών στην εθνική τους νομοθεσία.

http://www.elzoni.gr
19/6/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

EK: Νέοι κανόνες διαφάνειας για εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών

Οι μεγάλες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου, ορυκτών και υλοτόμησης πρωτογενών δασών θα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες γύρω από τις πληρωμές που πραγματοποιούν προς όλες τις κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, για κάθε έργο εξόρυξης, βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη. Στόχος είναι να καταστούν οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται στρατηγικούς πόρους και οι κυβερνήσεις πιο υπεύθυνες και υπόλογες.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, με δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες, τη δέσμη των δύο νομοθετημάτων για την επιβολή υποχρέωσης στις μεγάλες εξορυκτικές επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες για τις πληρωμές που πραγματοποιούν προς τις κυβερνήσεις. Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν επίσης το γραφειοκρατικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ.


Στη συζήτηση της Τρίτης, η εισηγήτρια του ΕΚ Arlene McCarthy (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο), δήλωσε τα εξής: 'Κατά τη διάρκεια των σκληρών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο (...) επιμείναμε σε πολύ αυστηρούς κανόνες έτσι ώστε οι εκθέσεις αναφοράς των επιχειρήσεων να είναι ουσιαστικές και να συντελούν στην επίτευξη πραγματικής διαφάνειας"

Ο δεύτερος εισηγητής του ΕΚ Klaus-Heiner Lehne (ΕΛΚ, Γερμανία), επεσήμανε ότι τα σημαντικότερα επιτεύγματα των νέων νομοθετημάτων είναι "πρώτον, η αυξημένη εναρμόνιση των ευρωπαϊκών νομοθεσιών για τη λογιστική (...), και δεύτερον η απαλλαγή από την υπερβολική γραφειοκρατία, κάτι που θα κάνει τη ζωή ευκολότερη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις".

Πλήρης αποκάλυψη στοιχείων

Η νέα οδηγία υποχρεώνει τις μεγάλες εξορυκτικές εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου, ορυκτών και υλοτομίας να παρέχουν πλήρη στοιχεία των πληρωμών που πραγματοποιούν προς τις ομοσπονδιακές, εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνεται για κάθε έργο ξεχωριστά, δηλαδή για κάθε μίσθωση ή άδεια που λαμβάνεται και αφορά την πρόσβαση σε πόρους, όπως για παράδειγμα η άδεια εξόρυξης σε ένα ορυχείο ή η άδεια εξόρυξης πετρελαίου σε μία συγκεκριμένη περιοχή.

Όλες οι πληρωμές άνω των 100.000 ευρώ θα πρέπει να δημοσιεύονται, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν μια ειδική ρήτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να κατακερματίζουν ή να συγκεντρώνουν τεχνητά πληρωμές προκειμένου να αποφύγουν την υποχρέωση δημοσιοποίησής τους. Τα είδη των πληρωμών που πρέπει να αποκαλύπτονται συμπεριλαμβάνουν τα εξής: δικαιώματα παραγωγής, ορισμένοι φόροι, δικαιώματα, μερίσματα, μπόνους, αμοιβές και πληρωμές που σχετίζονται με βελτιώσεις υποδομών.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξαιρούνται από τις νέες διατάξεις και θα δουν έτσι το διοικητικό φόρτο που έχουν να μειώνεται περαιτέρω σε σύγκριση με τους ισχύοντες κανόνες.

Καμία απαλλαγή από την απαίτηση δημοσιοποίησης στοιχείων

Μια σημαντική επιτυχία για τους ευρωβουλευτές ήταν ότι κατάφεραν να διαγράψουν μία ρήτρα που θα απάλλασσε τις επιχειρήσεις από τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στις περιπτώσεις όπου το ποινικό δίκαιο της χώρας υποδοχής απαγορεύει τέτοιου είδους κοινοποιήσεις.

Το Κοινοβούλιο εισήγαγε επίσης μια ρήτρα αναθεώρησης, που υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν επιπλέον τομείς και διατάξεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μετά και την επίσημη έγκριση του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια προκειμένου να ενσωματώσουν τις διατάξεις των οδηγιών στην εθνική τους νομοθεσία.
 europarl.europa.eu
12/6/13

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Σε «ελεύθερη πτώση» η αγορά ορυκτών πρώτων υλών το 2012 .... ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟ 2013

«Αδρανή, δοµικά υλικά, βιοµηχανικά ορυκτά που στήριζαν παραδοσιακά την ελληνική βιοµηχανία έχουν φτάσει στο ναδίρ ζήτησης και κατά συνέπεια παραγωγής, καθιστώντας την επιβίωση των εταιρειών του τοµέα αυτού ιδιαίτερα προβληµατική», δήλωσε ο επανεκλεγείς πρόεδρος του Συνδέσμου  Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) κ. Ελευθέριος Φαίδρος.

Μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που έγινε στο Τεχνολογικό Πάρκο στο Λαύριο ο κ. Φαίδρος τόνισε μεταξύ άλλων ότι  το 2012 ήταν ακόµη µια πολύ δύσκολη χρονιά που ήλθε να προστεθεί στις ήδη πολύ κακές προηγούμενες.«Εκτιμάται ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων του κλάδου θα κινηθούν και το 2013 σε ίδια ή και σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε το 2012, µε τις διεθνείς αγορές να διαφοροποιούνται έντονα θετικά από το 2014 και µετά».

Επίσης, ανέφερε ότι «δυστυχώς για µία ακόμη φορά, στον απολογισµό και αυτής της χρονιάς που πέρασε ότι τα προϊόντα των Ορυκτών Πρώτων Υλών(Ο.Π.Υ) που απευθύνονται στην εσωτερική αγορά βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Αδρανή, δοµικά υλικά, βιοµηχανικά ορυκτά που στήριζαν παραδοσιακά την ελληνική βιοµηχανία έχουν φτάσει στο ναδίρ ζήτησης και κατά συνέπεια παραγωγής, καθιστώντας την επιβίωση των εταιρειών του τοµέα αυτού ιδιαίτερα προβληµατική».

«Σε ότι αφορά τη δραστηριότητα του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων το 2012 πρέπει να χαρακτηριστεί ως το έτος της «Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών» η οποία ανακοινώθηκε επίσηµα, από το ΥΠΕΚΑ. Αυτή ήταν µία από τις µεγάλες στιγµές στη πορεία του ΣΜΕ τα τελευταία χρόνια ,αφού μπαίνουν οι βάσεις για μια σταθερή πορεία αξιοποίησης του Ορυκτού πλούτου της χώρας.Στη δημιουργία της Εθνικής Πολιτικής ο ΣΜΕ διαδραμάτισε ιδιαίτερο ρόλο», δήλωσε ο κ. Φαίδρος.

Ακόμη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου τόνισε πως «η ελληνική εξορυκτική - µεταλλουργική βιοµηχανία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει άµεσα στην πολυπόθητη ανάπτυξη του τόπου. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε καλύτερη νοµοθεσία, βελτίωση της αδειοδότησης έργων, ειδικό χωροταξικό σχεδιασµό για την αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. στήριξη έρευνας, κίνητρα για τεχνολογικούς νεωτερισμούς, ανάπτυξη διαλόγου της Πολιτείας µε τις τοπικές κοινωνίες για µεταστροφή της κοινής γνώμης και των τοπικών κοινωνιών σε σχέση µε την εκμετάλλευση των Ο.Π.Υ. και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και τέλος ανάπτυξη πρωτοβουλιών για καθολική αλλαγή νοοτροπίας και της πολιτικής ηγεσίας και των κλάδων της ∆ηµόσιας Διοίκησης στην αντιμετώπιση των εξορυκτικών - µεταλλουργικών επιχειρήσεων».

«Όλα αυτά απαιτούν εφαρμογή (και όχι θεωρητικές, συνθηµατολογικές και ευχολογικές επικλήσεις περί ορυκτού πλούτου της χώρας) της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ.
∆υστυχώς σχεδόν ένα χρόνο µετά την ανακοίνωσή της δεν έγινε τίποτε ουσιώδες για την εφαρµογή της, µε τεράστια ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας», πρόσθεσε ο κ. Φαίδρος.

 .elzoni.gr
23/5/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Ο «αβίωτος» βίος του μεθανίου

Αβιοτικό μεθάνιο-Χίμαιρα  Τουρκίας*
Η πρωτοποριακή εργασία του Αμερικανού ορυκτολόγου, Τ. Ρ. Thayez, το 1966, αποτέλεσε τη βάση για τις μετέπειτα ερευνητικές ομάδες, που ασχολήθηκαν με το θέμα της παραγωγής μεθανίου από πετρώματα με αβιωτικές διεργασίες. Μια ιστορία με τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση των διεργασιών που οδήγησαν στη δημιουργία ζωής στον πλανήτη...

Του
Κάπου ανάμεσα στα χωριά Αρχάνιο και Εκκάρα, στην περιοχή του όρους Οθρυος στο Νομό Φθιώτιδας, ανακαλύφθηκε από ερευνητική ομάδα προσφάτως «διαφυγές αβιοτικό μεθάνιο». 

Η διαφορετικότητά του από το «κοινό» μεθάνιο πιστοποιήθηκε με τη βοήθεια προηγμένων τεχνικών και βάσει μετρήσεων ισοτοπικών αλλαγών του άνθρακα και του υδρογόνου.

Ενδείξεις για την παρουσία αβιοτικού μεθανίου σε μεγάλες ποσότητες υπήρξαν αρχικά στην ατμόσφαιρα του πλανήτη Αρη.
Το σημαντικό είναι ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια το μεθάνιο CH4, που είναι ένα από τα βασικά συστατικά του φυσικού αερίου και αέριο που συμβάλλει στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου», θεωρούνταν ότι είναι προϊόν άμεσης ή έμμεσης βιολογικής δραστηριότητας (π.χ. σήψη οργανισμών, ελαφρά κλάσματα υδρογονανθράκων). 

«Τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι μεθάνιο μπορεί να παραχθεί και από αβιοτικούς παράγοντες: μη βιολογική προέλευση. Αποτέλεσμα διεργασιών που αναπτύσσονται στα πετρώματα, χωρίς τη συμμετοχή του βιολογικού παράγοντα». Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι μεθάνιο «μπορεί να παραχθεί μέσα από χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια σχηματισμού πετρωμάτων που ονομάζονται σερπεντινίτες». 

Ο Γιώργος Παπαθεοδώρου, καθηγητής Περιβάλλοντος Ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μας μιλά για τη σημασία των αποτελεσμάτων της έρευνας που συνεχίζεται από την ομάδα στην οποία συμμετέχει: «Η περιοχή της Οθρυος είναι το πέμπτο μέρος στον κόσμο όπου ανακαλύπτεται η διαφυγή αβιοτικού μεθανίου, μετά τις Φιλιππίνες, το Ομάν, τη Νέα Ζηλανδία και την Τουρκία. Στην Ελλάδα προχωρήσαμε την έρευνα ένα βήμα παραπάνω. Παρατηρήσαμε στο μικροσκόπιο ορυκτά που ονομάζονται ολιβίνης και πυρόξενος και τα οποία διασπώνται, δίνοντας προϊόντα που δικαιολογούν την παραγωγή μεθανίου.
»Προφανώς το αβιοτικό μεθάνιο, ως αέριο που είναι, διαφεύγει από τους πόρους των πετρωμάτων, επομένως δεν είναι παρόν κατά τη μικροσκοπική παρατήρηση. Βρέθηκαν όμως τα προϊόντα που σχηματίζονται μαζί του».
Φωτογραφία μικροσκοπίου όπου παρατηρούνται θύλακοι-διάκενα σε πετρώματα, στα οποία βρίσκεται πιθανώς αβιοτικό μεθάνιο  
Φωτογραφία μικροσκοπίου όπου παρατηρούνται θύλακοι-διάκενα σε πετρώματα, στα οποία βρίσκεται πιθανώς αβιοτικό μεθάνιο  

Ο αναπληρωτής καθηγητής Βασίλης Τσικούρας υποστηρίζει ότι «ο τρόπος σχηματισμού του αβιοτικού μεθανίου δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως. Δύο κύριες απόψεις φαίνεται να είναι οι επικρατέστερες: είτε κατά τη διάρκεια σχηματισμού των σερπεντινιτών παράγονται αρχικά υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα, τα οποία στη συνέχεια αντιδρούν μεταξύ τους και παράγουν μεθάνιο, είτε πραγματοποιείται άμεση παραγωγή του μεθανίου από την επίδραση διοξειδίου του άνθρακα στα πετρώματα αυτά». 

Είναι πιθανόν η παραγωγή αβιοτικού μεθανίου να συμβάλλει κατά ένα μέρος στο σχηματισμό υδρογονανθράκων, καθότι ανήκει και αυτό στην ίδια χημική οικογένεια. Σήμερα το σκάφος Curiosity στον Αρη συλλέγει πληροφορίες και δεδομένα για την παρουσία αβιοτικού μεθανίου στην ατμόσφαιρα του πλανήτη. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την παρουσία του και σε άλλους πλανήτες ή δορυφόρους του ηλιακού μας συστήματος, όπως στον Τιτάνα, το μεγαλύτερο δορυφόρο του Κρόνου, στην επιφάνεια του οποίου πιθανολογείται επίσης η παρουσία μεγάλων «λιμνών» υδρογονανθράκων.
Τα τελευταία δέκα χρόνια το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, με τους Γιώργο Παπαθεοδώρου, Βασίλη Τσικούρα, Σταυρούλα Κορδέλλα, Ελένη Υφαντή, Δημήτρη Χριστοδούλου, σε συνεργασία με τον ερευνητή Giuseppe Etiope, μελετά συστηματικά τις διαφυγές ρευστών (αερίων και υγρών) από το θαλάσσιο-λιμνοθαλάσσιο πυθμένα και από το χερσαίο περιβάλλον.
Ο Giusepppe Etiope, από το Ινστιτούτο INGV της Ιταλίας, είναι βαθύς γνώστης των αερίων διαφυγών και είναι καθοριστική η συμμετοχή του στην έρευνα. Ο εντοπισμός θέσεων διαφυγής αβιοτικού μεθανίου τέθηκε ως στόχος της ερευνητικής ομάδας την τελευταία τριετία. Ο Βασίλης Τσικούρας με την εμπειρία του και η συνεργάτιδά του Ελένη Υφαντή ήρθαν να συμπληρώσουν την ομάδα που οδηγήθηκε στην Εκκάρα και το Αρχάνιο.
Η πιο μεγάλη θέση διαφυγής αβιοτικού μεθανίου είναι στη Χίμαιρα της Τουρκίας, όπου οι φλόγες δεν σβήνουν ποτέ.
«Το αβιοτικό μεθάνιο», λέει ο καθηγητής Γιώργος Παπαθεοδώρου, «είναι πιθανόν να αποτελεί το κλειδί στο ερώτημα της δημιουργίας ζωής στον πλανήτη Γη, αφού από ανόργανα υλικά -που είναι τα πετρώματα σερπεντινίτες- σχηματίζεται οργανική ένωση...».
Η έρευνα του αβιοτικού μεθανίου βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια και «έχει αναμφίβολα πολύ μέλλον». 

*** Η Χίμαιρα στην Τουρκία θεωρείται ίσως η πιο μεγάλη θέση διαφυγής αβιοτικού μεθανίου (δημιουργία αερίου χωρίς βιολογικό κύκλο)
.enet.gr
12/3/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Με υπουργικό φιρμάνι και έως 20% επί της παραγωγής τα τέλη ορυχείων

Μέχρι και 20% επί της παραγωγής σε όγκο θα φθάνουν τα μισθώματα στα δημόσια ορυχεία, με βάση τη ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο ΠΕΚΑ, με την οποία απειλείται να πληρώσει μεταλλευτικά τέλη στο λιγνίτη και η ΔΕΗ που ώς τώρα λειτουργεί με ειδικό καθεστώς.
Η ειδική επιτροπή για τον καθορισμό των τελών έχει ολοκληρώσει το έργο της, αλλά δεν ανακοινώνει τα σχετικά μισθώματα για τα ιδιωτικά ορυχεία, τα οποία από το ΥΠΕΚΑ λένε πως θα γίνουν γνωστά μετά την κατάθεση του νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ περιλαμβάνει αποσπασματικά μερικές διατάξεις για τα ορυχεία. Κυρίως τα δημόσια ορυχεία και πάλι. Για τα ιδιωτικά ορυχεία το σχέδιο νόμου προβλέπει, πάντως, ότι τα μεταλλευτικά τέλη θα ισχύουν αναδρομικά από 1/1/2013, αλλά τα μισθώματα θα καθορίζει τελικά υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), η οποία θα δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στο νόμο και θα τον ενεργοποιεί. Και η υπουργική απόφαση θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του νόμου.
Θα εκδίδονται δύο ΚΥΑ και η πρόβλεψη στο νομοσχέδιο τουλάχιστον για τα δημόσια ορυχεία είναι ότι θα εκδίδεται στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο θα γίνει και με τα ιδιωτικά ορυχεία, ώστε σύμφωνα με μία εκδοχή να είναι γνωστή η παραγωγή τους.
Αν επιβεβαιωθεί αυτό, σημαίνει ότι θα εκδίδονται δύο ΚΥΑ στο τέλος κάθε χρόνου οι οποίες θα ορίζουν τα μισθώματα, με βάση και την παραγωγή των ορυχείων. Η ουσία της ρύθμισης δηλαδή θα περιέχεται σε υπουργική απόφαση και όχι στο νόμο και η απόφαση αυτή θα χρειάζεται να εκδίδεται κάθε χρόνο...
Το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις κυρίως για τα δημόσια ορυχεία, καθορίζει μεταξύ άλλων και το πώς θα διανέμονται μεταξύ των δήμων τα έσοδα από αυτά. Ουσιαστικά βάζει το κριτήριο της επιφάνειας.
Υπενθυμίζεται ότι το Δημόσιο προσδοκά έσοδα από την εκμίσθωση των ορυχείων χρυσού στη Χαλκιδική. Η ίδια η Eldorado Gold έχει υπολογίσει ότι τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου θα φθάσουν τα 1,4 δισ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, προερχόμενα τόσο από φόρους όσο και από μεταλλευτικά τέλη.
Και η ΔΕΗ
Αν και από το υπουργείο ΠΕΚΑ δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι για το νέο μεταλλευτικό κώδικα, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρισθεί τι θα γίνει με τη ΔΕΗ. Θα ακριβύνει κι άλλο το ρεύμα από το λιγνίτη και θα πληγεί εκ νέου ο καταναλωτής, πέραν των πράσινων τελών;
Σύμφωνα με πληροφορίες η ΔΕΗ και το υπουργείο αντιμετώπισαν το θέμα μια και ο κώδικας θα επιβάλει την υποχρέωση της καταβολής μεταλλευτικών μισθωμάτων σε όλους όσους εξορύσσουν ορυκτά. Εμπίπτει όμως σε αυτό και η ΔΕΗ;
Μέχρι στιγμής το καθεστώς στο οποίο υπάγεται η ΔΕΗ προβλέπει ότι τα δικαιώματα εξόρυξης και εκμετάλλευσης έχουν παραχωρηθεί στην Επιχείρηση, με ειδική εξαίρεση για την επιβολή τελών από τα ορυχεία λιγνίτη ο οποίος χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ.
Ωστόσο, η ΔΕΗ καταβάλλει ήδη αυξημένα ποσά με την επιβολή ειδικού τέλους στο λιγνίτη. Συνολικά, κατέβαλε πέρυσι για «στερεά καύσιμα τρίτων» (ειδικό τέλος λιγνίτη) 48,4 εκατ. ευρώ με την εξόρυξη 61,7 εκατ. τόνων λιγνίτη από τα ορυχεία που εκμεταλλεύεται.

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΕΚ: Ορυχεία και πετρελαιοπηγές: διαφάνεια για όλους Βιομηχανία

Περισσότερο φως στην ενίοτε ομιχλώδη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρεί να ρίξει η ΕΕ επιβάλλοντας υποχρέωση δημοσιοποίησης κάθε κρατικής σύμβασής τους αξίας άνω των 100.000 ευρώ όπου με όποια κυβέρνηση και αν συνάπτεται η σύμβαση αυτή. Μάλιστα, με παρέμβαση του ΕΚ που απεδέχθη στις 9 Απριλίου το συμβούλιο της ΕΕ, ουδεμία εξαίρεση προβλέπεται στον κανόνα αυτό.

Στο κείμενο της συμφωνίας αρχικά προβλεπόταν εξαίρεση στην εφαρμογή της δημοσιοποίησης σε περίπτωση που το απαγορεύει η χώρα που αφορά η όποια σύμβαση εξόρυξης πετρελαίου, αερίου, αδαμάντων ή κάθε άλλου ορυκτού.Ωστόσο το ΕΚ απαίτησε και επέβαλλε την απαλοιφή της συγκεκριμένης πρόνοιας στις διαπραγματεύσεις που είχε με τις κυβερνήσεις στο Συμβούλιο της Ένωσης. Έτσι, κάθε σύμβαση εξόρυξης με αξία άνω των 100.000 ευρώ θα δίδεται στη δημοσιότητα ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι νέοι κανόνες, σημειώνεται, προβλέπουν επίσης γενικότερη ελάφρυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που συνοδεύουν τέτοια εγχειρήματα, κυρίως με στόχο τη διευκόλυνση των μικρότερων επιχειρήσεων του τομέα.

Για να τεθεί σε ισχύ, σημειώνεται, θα πρέπει η συμφωνία να λάβει την επίσημη έγκριση της ολομέλειας του ΕΚ και του Συμβουλίου της Ένωσης.

.europa.eu
10/4/13

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Εξόρυξη ορυκτών σε αστεροειδείς: όνειρα και πραγματικότητα

Η εξόρυξη ορυκτών σε αστεροειδείς μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τελευταία έγινε γνωστό ότι στις ΗΠΑ ιδρύθηκε ειδική εταιρία με την επωνυμία Deep Space Industries, η οποία θα ασχολείται εκεί με τις εξορυκτικές εργασίες.Τα εξορυγμένα σε αστεροειδείς ορυκτά θα μεταφέρονται για κατεργασία στη Γη.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των αστεροειδών έχει πολύ καλή προοπτική. Σήμερα κιόλας προς τους αστεροειδείς στέλνονται αυτόματες συσκευές και στη Γη έχουν μεταφερθεί μερικά χιλιογραμμάρια μιάς αστεροειδούς ουσίας. Ωστόσο, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς σήμερα αν δικαιωθούν ή όχι οι οικονομικές δαπάνες για τη βιομηχανική εξόρυξη ορυκτών σε αστεροειδείς ακολουθώντας το σχήμα των Αμερικανών,- είπε ο Βαντίμ Σουρντίν, επιστήμονας του Ινστιτούτου Αστρονομίας Στένμπεργκ.

- Αν μιλήσουμε σοβαρά για κάποιο όφελος των εν λόγω σχεδίων, δεν είναι καθόλου σαφές τι αποτέλεσμα μπορούν να έχουν. Δεν γνωρίζουμε τη σύνθεση των αστεροειδών και δεν ξέρουμε πόσο θα κοστίσει ένα τέτοιο σχέδιο. Πραγματικά η τοποθέτηση οποιασδήποτε ουσίας ακόμα και σε χαμηλή περίγεια τροχιά στοιχίζει 12-15 χιλιάδες δολάρια για ένα κιλό, ενώ η μεταφορά της ουσίας από τους αστεροειδείς στη Γη θα κοστίσει 5-10 φορές πιο ακριβά.
Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα Σουρντίν, πιο ρεαλιστικό σήμερα φαίνεται το καθήκον της χρησιμοποίησης της ουσίας των αστεροειδών για την παραγωγή στο διαστημικό περιβάλλον αντί του καθηκόντος της εξόρυξης και της μεταφοράς της στη Γη:
- Η αλήθεια είναι ότι στο Διάστημα υπάρχει πολύ ενέργεια και πρώτ’ απ’ όλα ηλιακή, η οποία χρησιμοποιείται από καιρό στις διαστημικές συσκευές. Αν περιοριστούμε στην παραγωγή σε κάποιο αστεροειδή ή στην επιφάνεια της Σελήνης, αυτό μπορεί να έχει οικονομικό νόημα. Στη Γη πρέπει να μεταφέρονται μόνο οι ουσίες, πλούσιες σε κάτι, π.χ., το ισότοπο ηλίου-3, το οποίο, απ’ότι φαίνεται, αναμένεται να βρεθεί στην επιιφανεία της Σελήνης. Το ισότοπο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε θερμοπυρηνικούς Σταθμούς. Εξάλλου, το ισότοπο αυτό δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη σε αστεροειδείς.
Η αξιοποίηση των αστεροειδών μπορεί να θεωρηθεί ως προσπάθεια πρόσδοσης μιάς νέας ώθησης στην ανάπτυξη όλης της παγκόσμιας κοσμοναυτικής,- δήλωσε ο Αντρέι Ιόνιν, αντεπιστέλλον μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Κοσμοναυτικής.
- Όλο το νόημα της κοσμοναυτικής συνίσταται στην τοποθέτηση υπερακραίων καθηκόντων και στην εκπλήρωσή τους. Το 1950, κανείς δεν μπορούσε ούτε καν να φανταστεί ότι 11 χρόνια αργότερα, θα πετάξει στο Διάστημα ο Άνθρωπος. Αλλά το καθήκον αυτό εκπληρώθηκε με επιτυχία.
Οι επιστήμονες λένε ότι οι πιο ελκτικοί από την άποψη της αξιοποίησης τους είναι οι αστεροειδείς της κατηγορίας M – δηλαδή της τρίτης ως προς τη διάδοσή της στο ηλιακό σύστημα. Οι αστεροειδείς αυτοί αποτελούνται- αν και όχι όλοι- από κράμα νικελίου και σιδήρου. Οι αστεροειδείς της κατηγορίας S, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορουν να περιέχουν κοιτάσματα σιδήρου, νικελίου, μαγνησίου, καθώς επίσης και πλατίνας και χρυσού.
01/02/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Δημόσιο λατομείο βιομηχανικών ορυκτών

Γνωμοδότηση Δημόσιο λατομείο βιομηχανικών ορυκτών, ζεόλιθος
Γνωμοδότηση του Αναστ. Ι. Τάχου,   Oμ.Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οικονομική ελευθερία. -Δημόσιο λατομείο βιομηχανικών ορυκτών.

- Διαδικασία έρευνας Δικαίωμα εκμετάλλευσης από ιδιώτη «δι'απ'ευθείας συμβάσεως>>. - Προϋποθέσεις. - Επίκληση ανακριβών γεγονότων και εσφαλμένης ερμηνείας του νόμου από την Διοίκηση.


Διάγραμμα : Α. Ιστορικό. Β. Ερώτημα. Γ. Κρίσιμες διατάξεις. Δ. Παρατηρήσεις. α. Γενικές. Η ισχύς των Διεθνών Συμβάσεων. β. Ειδικές.

I. Η οικονομική ελευθερία κατά την εκμετάλλευση δημόσιου λατομείου από ιδιωτική επιχείρηση και η ανάπτυξη της Χώρας. 11. Η ερμηνεία από την Διοίκηση της δήλωσης του διοικούμενου στην λατομική διαδικασία. 111. Η διαδικασία λατομικής έρευνας ενόψει της εκμετάλλευσης δημόσιου λατομεί­ ου. IV. Η οικονομική ελευθερία και η αιτιολογία του περιορισμού της κατά την διαδικασία της εκμίσθωσης «δι"απ 'ευθεfας συμβάσεως». Ε.Απάντηση.


Α. Ιστορικό
Από τα έγγραφα που έχουν τεθεί υπόψη μου, προκύπτουν τα ακόλουθα.............Περισσότερα στο.http://ellhnikos-zeolithos.blogspot.gr

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

ΥΠΕΚΑ: Ομιλία Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργί​ου, στο 14ο Επενδυτικό Forum του Capital Link

Ομιλια ΥΦΥπουργου ΠΕΚΑ, ΜΑΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
σΤΟ 14ο επενδυτικο φορουμ του capitallink,
buildinganewgreece” (Ν. ΥΟΡΚΗ29/11/12).
 
 
«Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του Capital Link για την πρόσκληση, που μου δίνει την ευκαιρία να απευθυνθώ σε ένα τέτοιο εκλεκτό κοινό. Είναι χαρά και τιμή μου να συμμετέχω σε μία γόνιμη και εποικοδομητική πρωτοβουλία, γύρω από τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση.
 
Πρώτα από όλα όμως θα ήθελα, με αυτή την αφορμή, να ευχηθώ την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη στους κάτοικους της Νέας Υόρκης, που επλήγησαν τον προηγούμενο μήνα από την καταστροφή του τυφώνα “Sandy”.
Τέτοια γεγονότα, μας υπενθυμίζουν τη σημασία ενός συνεπή και αποφασιστικού κρατικού μηχανισμού, καθώς και την αξία της αλληλεγγύης σε καιρούς κρίσης.
 
Στο μέσον μίας τέτοιας κρίσης, πολλών ετών και με ανυπολόγιστες συνέπειες, βρίσκεται η Ελλάδα.
Η οικονομική κρίση, μας έχει αφήσει πολλαπλά τραύματα. Το ιδιωτικό εισόδημα των νοικοκυριών έχει συρρικνωθεί δραματικά, με έναν πρωτοφανή τρόπο σε καιρό ειρήνης. Η ύφεση άσκησε πίεση – και θα τολμούσα να πω απείλησε – την κοινωνική συνοχή της χώρας. Υποβάθμισε την αξιοπιστία της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.
 
Δεν έχουμε όμως ούτε το χρόνο, ούτε την πρόθεση να ανατρέχουμε στο παρελθόν. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις. Αυτό θα συμβεί μέσα από ριζικές μεταρρυθμίσεις, που θα εκσυγχρονίσουν και θα προσαρμόσουν τη χώρα μας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς : στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και οι διεθνείς συνεργασίες, είναι το κλειδί για την επιβίωση.
 
Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό πως δεν μπορούμε να ζούμε μέσα από μακροχρόνια ελλείμματα. Θα πρέπει, αντιθέτως, να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Να σταθούμε στα πόδια μας και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μας, για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί.
 
Και αυτό ακριβώς κάνουμε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, το υφεσιακό περιβάλλον, την υψηλή ανεργία, τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκαλούν οι τρέχουσες συνθήκες σε ολόκληρη την κοινωνία, επιδείξαμε αποφασιστικότητα και συνέπεια στην εφαρμογή όλων των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μέρα με τη μέρα, αποδεικνύουμε έμπρακτα την επιθυμία μας να εξορθολογίσουμε τις δομές μας και να αναπτύξουμε τις παραγωγικές μας δυνάμεις.
 
Και τολμώ να πω ότι είναι ορατά τα πρώτα σημάδια αλλαγής του κλίματος, που δημιουργούν τη βάση για την ανάκαμψη. Πρέπει λοιπόν να «χτίσουμε» πάνω σε αυτό το κλίμα και να πολεμήσουμε την ύφεση, ενθαρρύνοντας τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
 
Και φυσικά, η Ενέργεια είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς που η Ελλάδα θα βασιστεί, ένα πολυδύναμο εργαλείο για την ανοικοδόμηση και την επιστροφή στην Ανάπτυξη.
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προχωράμε στην αποκατάσταση λαθών και αστοχιών του παρελθόντος, μέσα από αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα :
 
·      εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της ενεργειακής αγοράς και θα
·      θέσουν τις βάσεις για ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον.
 
Προχωρήσαμε στη λήψη μίας σειράς αποφάσεων για να καταργήσουμε σταδιακά το έλλειμμα του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα του λογαριασμού για την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής, ώστε μέχρι το τέλος του 2014 το έλλειμμα να έχει εκμηδενιστεί. Τα μέτρα αυτά βαδίζουν παράλληλα με τις γενικότερες ευρωπαϊκές τάσεις: μέτρα που αντανακλούν την τεχνολογική εξέλιξη, το μειωμένο κόστος των επενδύσεων, και – στην περίπτωση της χώρας μας – το υψηλό ηλιακό και αιολικό δυναμικό.
 
Στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, είναι επιπλέον απολύτως αναγκαίο να ενδυναμώσουμε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε αγορά, ώστε να διασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για :
·      την προσέλκυση επενδύσεων,
·      την ενθάρρυνση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας,
·      τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας βρίσκεται στην παρούσα φάση στο στάδιο της διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, για την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπεύουμε να εισάγουμε έτσι το αποκαλούμενο «Target Model» μέχρι το 2015, μετά το πέρας μίας μεταβατικής περιόδου με βραχυπρόθεσμες προσαρμογές (για παράδειγμα, με τη δημοπρασία «πακέτων» υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας).
 
Παράλληλα, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώνονται το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Αυτό όμως θα πρέπει να επιτευχθεί μετά από προσεκτική μελέτη και μέριμνα, ώστε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να προστατευτούν. Από την άλλη όμως, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αντανακλά το κόστος παραγωγής για να είμαστε ακριβείς.
 
Περαιτέρω, στο ίδιο πλαίσιο, εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα μέτρα, μέσα από τη στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και κατόπιν ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους της αγοράς.
 
Το επικαιροποιημένο πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς, επιτυγχάνει ένα διττό στόχο:
·      Από τη μία πλευρά, την εύρυθμη λειτουργία και τη στενή παρακολούθηση της αγοράς καυσίμων, ώστε όλες οι υποχρεώσεις, οι εισφορές και οι φόροι να καταβάλλονται εγκαίρως.
·      Και από την άλλη, την άρση των υφιστάμενων εμποδίων, την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, μικρούς και μεγάλους, προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
 
Ως γνωστόν, οι επενδύσεις προϋποθέτουν τα κατάλληλα κίνητρα και ικανοποιητικές αποδόσεις, ενώ ταυτόχρονα οι στρεβλώσεις της αγοράς απαιτούν διορθωτικές κινήσεις. Μία σταθερή και υγιής ενεργειακή αγορά είναι απαραίτητη συνθήκη για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, στο οποίο προχωρά η ελληνική Κυβέρνηση. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος δεν είναι μόνον να εξισορροπήσουμε ελλείμματα, ή να ανασάνουμε από τις δημοσιονομικές πιέσεις. Θεωρούμε, επιπλέον, ότι το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον και τα νέα επενδυτικά κεφάλαια που θα προσελκύσει ο ενεργειακός κλάδος,
·      Θα συνεισφέρουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας,
·      Θα προωθήσουν την τεχνογνωσία και την καινοτομία,
·      Θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα.
 
Ήδη η πρώτη φάση για τη ΔΕΠΑ έχει ολοκληρωθεί, ο διαγωνισμός προχωράει. Στις αρχές του νέου έτους θα ξεκινήσουμε την διαδικασία για τα Ελληνικά Πετρέλαια και θα ανακοινώσουμε το μοντέλο αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ.
 
Στις αρμοδιότητες μας ανήκει όμως και η διαχείριση του Ορυκτού Πλούτου που είναι στενά συνδεδεμένος με την Ενέργεια. Στη χώρα μας υπάρχει σημαντικό δυναμικό, υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερης ποικιλίας, το οποίο στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε και να προωθήσουμε στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε μία ολοκληρωμένη Μεταλλευτική Πολιτική, μέσα από ένα φιλικό στον επενδυτή ρυθμιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
 
Και το επιδεικνύουμε στην πράξη: Μέσα σε λίγους μόνο μήνες ρυθμίσαμε ζητήματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία λειτουργούντων ιδιωτικών λιγνιτωρυχείων και αυτό το διάστημα ολοκληρώνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε ένα ακόμη.
 
Εξυπακούεται ότι, η εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης Μεταλλευτικής Πολιτικής προϋποθέτει σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Κράτος, τη βιομηχανία και τις τοπικές κοινωνίες, πάνω στη βάση ότι η αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου, με την ταυτόχρονη εξασφάλιση του σεβασμού προς το περιβάλλον, μπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της οικονομίας.
Η ύπαρξη αντικειμενικών δεδομένων και αμερόληπτης και απροκατάληπτης πληροφόρησης για την αξία του εξορυκτικού κλάδου για την τοπική και την εθνική οικονομία, σε συνδυασμό με την ύπαρξη διαφανών σχέσεων με τις κοινωνίες και τους τοπικούς παράγοντες, είναι τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά εργαλεία για μία τέτοια στρατηγική.
 
Κυρίες και κύριοι,
 
Στη σημερινή περίοδο αναταραχής για την περιοχή μας και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό σταθεροποιητικό παράγοντα.
 
Επιτρέψτε μου να σας αναπτύξω περαιτέρω αυτήν την άποψη.
Ήδη, έχουν υπάρξει σημαντικά ευρήματα υδρογονανθράκων – και συγκεκριμένα φυσικού αερίου – υπεράκτια της Κύπρου και του Ισραήλ. Θεωρούμε όμως ότι, τα ελπιδοφόρα κοιτάσματα μπορεί να επεκτείνονται και δυτικότερα, νότια της Κρήτης, και πραγματοποιούμε γεωφυσικές έρευνες για να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας.
 
Όπως και να έχει όμως, αξιολογούμε τα κοιτάσματα αυτά ως μία ευκαιρία για διεθνείς συνεργασίες και κοινή ευημερία.
Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στα προγραμματισμένα σχέδια για τη μεταφορά φυσικού αερίου από νέες πηγές, όπως η Κασπία και η Ανατολική Μεσόγειος.
 
Η αξιοποίηση του δυναμικού της Ελλάδας που απορρέει από τη γεωγραφική της θέση, δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα του φυσικού αερίου. Η Ελλάδα συμμετέχει παράλληλα σε σημαντικά σχέδια ηλεκτρικών διασυνδέσεων, που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη.
 
Κυρίες και κύριοι,
 
Η αποφασιστικότητα είναι το σημαντικότερο στοιχείο για να ανακτήσουμε τη χαμένη μας αξιοπιστία στο εξωτερικό, αλλά και για να δώσουμε ελπίδα στους Έλληνες, που εμπιστεύτηκαν την Κυβέρνηση σε πολύ δύσκολους καιρούς.
 
Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Προϋποθέτει επώδυνα μέτρα, με όλες τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Πιστεύουμε όμως ακράδαντα ότι θα πετύχουμε και ότι θα φανούμε αντάξιοι της πολιτιστικής μας κληρονομίας.
 
Μόνο τότε, οι θυσίες που έχουν κάνει οι Έλληνες δε θα πάνε χαμένες. 
 
Σας ευχαριστώ.»

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Η «καλή» ΛΑΡΚΟ σε ιδιώτες και η «κακή» σε εκκαθάριση!

Η χθεσινή παρέμβαση της ΓΣΕΕ στο θέμα της ΛΑΡΚΟ αποκάλυψε τον κίνδυνο που δημιουργεί το ίδιο το Δημόσιο, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ: να εξανεμιστούν, με πενιχρά οφέλη για τη χώρα, τα εθνικά αποθέματα νικελίου αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ!
Στη χθεσινή συνάντηση των συνδικαλιστών της ΓΣΕΕ με τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ και τα εργατικά κέντρα της περιοχής οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ κατήγγειλαν το σχέδιο που προωθεί το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) για την εκποίηση των αποθεμάτων νικελίου σε ιδιώτες, τονίζοντας ότι το Δημόσιο θα μπορούσε να αποκομίσει κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία, όπως φαίνεται, προτιμά να τα παραδώσει σε ιδιώτες.
Τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ αντιπροτείνουν την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή, θεωρώντας βέβαιο ότι για την εταιρεία θα ενδιαφερθούν οι μεγάλοι «διεθνείς» παίκτες (το 2009 εκδήλωσαν ενδιαφέρον 11 υποψήφιοι, παρότι εκείνη την περίοδο η εταιρεία εμφάνιζε μεγάλες λειτουργικές ζημιές).
Τα αποθέματα
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σημειώνονται:
1. «Με βάση την έκθεση των αποθεμάτων της 31-12-2010 τα μετρημένα αποθεματικά μεταλλεύματος της εταιρείας εκτιμώνται σε 105 εκατ. τόνους με μέση περιεκτικότητα νικελίου 0,91%.
Η εκμετάλλευση του 2011 δεν απέφερε σημαντικές αλλαγές στα νούμερα, διότι η έρευνα πρακτικά αναπλήρωσε τις εξορυχθείσες ποσότητες».
2. Τα αποθεματικά περιέχουν 900.000 τόνους νικελίου, οι οποίοι στην τρέχουσα τιμή (σ.σ.: 31-5-2012) των 18.300€/τόνο νικελίου αντιστοιχούν σε σημερινή αξία 16,5 δισ. ευρώ.
Με δικαιολογία ότι δεν μπορεί να γίνει ανανέωση αδείας, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει έρευνα για παράνομες κρατικές ενισχύσεις και θα αξιώσει την επιστροφή ποσού συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, το ΤΑΙΠΕΔ προκρίνει ως λύση ιδιωτικοποίησης τη διάσπαση της ΛΑΡΚΟ.
Η «καλή» Λάρκο θα κρατήσει το ορυχείο της Βοιωτίας, το εργοστάσιο στη Λάρυμνα και περίπου 600 εργαζόμενους.
Τα αποθέματα σε νικέλιο στη Βοιωτία είναι 13 εκατ. τόνοι ακατέργαστο νικέλιο από τους συνολικά 105 τόνους των αποθεματικών.
Γι’ αυτήν τη ΛΑΡΚΟ θα γίνει διεθνής διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης, με την προοπτική να δοθεί στον ενδιαφερόμενο επενδυτή ένα εργοστάσιο που δεν θα έχει στη διάθεσή του επαρκή αποθέματα νικελίου.
Κόστος παραγωγής
Εδώ εντοπίζουν οι εργαζόμενοι το πρόβλημα: η αξιοποίηση εισαγόμενου μεταλλεύματος θα αυξήσει το κόστος παραγωγής, αφού το εργοστάσιο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να παράγει νικέλιο από φτωχό σε περιεκτικότητα μετάλλευμα (μέχρι 1,5%), ενώ χώρες που εξάγουν μετάλλευμα, όπως η Ινδονησία, διαθέτουν μετάλλευμα με πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα νικελίου (2,5%).
Το εισαγόμενο μετάλλευμα δεν μπορεί να το επεξεργαστεί πλήρως η μονάδα. Ετσι, κανένας ιδιώτης δεν αναμένεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για μια μεταλλουργική μονάδα χωρίς εξασφαλισμένη πρόσβαση σε επαρκή αποθέματα.
Από την άλλη, η «κακή» Λάρκο θα κρατήσει τα υπόλοιπα ορυχεία (Εύβοια, Καστοριά και Κοζάνη) και θα μπει σε εκκαθάριση με πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.
Επισημαίνεται ότι τα 5 ορυχεία στην Εύβοια περιέχουν, σύμφωνα με την έκθεση, 87 τόνους λατερίτη, ενώ τα ορυχεία της Καστοριάς περιέχουν 5 τόνους απόθεμα.
Οποιος ιδιώτης αγοράσει τα ορυχεία, θα μπορεί αμέσως να προχωρήσει σε υπερεντατική εξόρυξη μεταλλεύματος, το οποίο θα εξάγει σε «διψασμένες» για νικέλιο τρίτες χώρες.
Ηδη, όπως σημειώνουν οι εργαζόμενοι, στα Σκόπια λειτουργεί βιομηχανική μονάδα που παράγει νικέλιο από φτωχά σε περιεκτικότητα μεταλλεύματα
Του Τζώρτζη Ρούσσου
&
29/11/12

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Προσφυγή για την εξόρυξη βωξίτη στη Φωκίδα από τον Δήμο Δελφών

Γίνεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Natura 2000.
Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και ανεπανόρθωτη βλάβη των οικοσυστημάτων της περιοχής καταγγέλλει ο Δήμος Δελφών, με αφορμή την απόφαση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του υπουργείου Περιβάλλοντος, με την οποία εγκρίθηκε τεχνική μελέτη έρευνας κοιτασμάτων βωξίτη στις περιοχές Στρόμη, Πανουριά, Καλοσκοπή και Προσήλιου. Ο δήμος προσέφυγε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της επίμαχης απόφασης.
Όπως τονίζεται σχετικά στην προσφυγή, οι 600 γεωτρήσεις βάθους από 100 έως 300 μέτρα που θα πραγματοποιηθούν θα γίνουν σε περιοχή στην ευρύτερη Γκιώνα, που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 και έχει χαρακτηριστεί ως ειδική ζώνη διατήρησης, ζώνη ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα και βρίσκεται εντός δασικής έκτασης.
Σύμφωνα με τον Δήμο Δελφών, η έγκριση της μελέτης αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος περί προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και τη νομοθεσία, καθώς θα επέλθει αλλοίωση, υποβάθμιση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής όπου θα πραγματοποιηθούν οι γεωτρήσεις.
Επίσης, από τις γεωτρήσεις θα προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στο οικοσύστημα της περιοχής, θα υπάρξει διατάραξη της οικολογικής προστασίας και θα επέλθει βλάβη στην πανίδα και τη χλωρίδα της επίμαχης περιοχής, καθώς και στους υδάτινους πόρους.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Δελφών έχει προσβάλει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και την υπουργική απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη διενέργεια των ερευνητικών γεωτρήσεων.
15/11/12

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Κρατήρας από διαμάντι στη Σιβηρία;/Les diamants secrets des Russes menacent le marché mondial...

Επιστήμονες στη Ρωσία ισχυρίζονται πως βρήκαν γιγάντια αποθέματα διαμαντιού σε έναν κρατήρα στη Σιβηρία, που δημιουργήθηκαν από πρόσκρουση μετεωρίτη και τα οποία μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με προβλέψεις, πρόκειται για μια πηγή τρισεκατομμυρίων καρατίων, που αρκεί για να καλύψει τις παγκόσμιες ανάγκες σε διαμάντι για τις επόμενες τρεις χιλιετίες.

Το απόθεμα διαμαντιών στον κρατήρα Popigai είχε ανακαλυφθεί ήδη από το 1970, αλλά αφέθηκε ανεκμετάλλευτο και υπό καθεστώς μυστικότητας, καθώς η Σοβιετική Ένωση έδωσε προτεραιότητα στην παραγωγή τεχνητών διαμαντιών για βιομηχανικούς σκοπούς, ενώ εκείνη την εποχή ήταν σε λειτουργία και το κολοσσιαίο ορυχείο διαμαντιών Mirny, το οποίο πρωτοστατούσε στην εξόρυξη διαμαντιών για 50 χρόνια πριν κλείσει οριστικά το 2011, αποφέροντας τεράστια κέρδη για το ρωσικό κράτος.
Η κυβέρνηση έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως στους γεωλόγους από το κοντινό Ινστιτούτο Γεωλογίας του Novosibirsk να ερευνήσουν τον κρατήρα ανοίγοντας το δρόμο για την εξόρυξη των αποθεμάτων. Σύμφωνα με τις γεωλογικές έρευνες, τα διαμάντια που βρέθηκαν στον κρατήρα Popigai, είναι δύο φορές πιο σκληρά από τα κοινά διαμάντια και μεγαλύτερα σε μέγεθος, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για πλήθος βιομηχανικών και επιστημονικών εφαρμογών.
Ο κρατήρας, διαμέτρου περίπου 100 χιλιομέτρων, είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος γνωστός κρατήρας στον κόσμο, και προέκυψε από πρόσκρουση μετεωρίτη στη Γη, πριν από περίπου 36 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Ηώκαινη εποχή. Το διαμάντι δημιουργήθηκε από τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες που προέκυψαν από την πρόσκρουση του μετεωρίτη, οι οποίες μετέτρεψαν το γραφίτη της περιοχής σε διαμάντι, σε μια ακτίνα 13.6 χιλιομέτρων από την πρόσκρουση.
Η εξαγωγή διαμαντιών είναι μια πολύ σημαντική πηγή εσόδων για τη Ρωσία, με μεγαλύτερους πελάτες το Βέλγιο, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας. Εάν και πρόκειται να γίνουν και άλλες έρευνες στην περιοχή για να εξακριβωθούν οι λεπτομέρειες του κοιτάσματος, η συγκεκριμένη ανακάλυψη πρόκειται να φέρει επανάσταση στην αγορά και να διατηρήσει τη Ρωσία κυρίαρχο ρυθμιστή της.
naftemporiki gr
18/9/12

----------------

  • [1] Les diamants secrets des Russes menacent le marché mondial


Le gouvernement russe vient de déclassifier une information gardée secrète depuis plus de 40 ans et qui pourrait bien avoir des conséquences sans précédent sur le marché des pierres précieuses : la découverte d’un gigantesque gisement diamants représentant "plusieurs milliards de carats" et capable de répondre à la demande durant 3.000 années.
Selon le "Christian Science Monitor"[1], cette découverte a été faite durant les années 70 par les soviétiques en Sibérie, plus précisément dans une zone appelée cratère Popigaï. D’un diamètre d’une centaine de kilomètres, ce cratère a été causé par la chute sur terre d’une météorite géante, il y a 35,7 millions d’années.Des "diamants d'impact"

C’est d’ailleurs la météorite qui, en frappant la terre, aurait soumis des dépôts de graphite à une pression et une température extrêmement élevées, créant ainsi des diamants appelés "diamants d’impact".
A l’époque, l’Union soviétique aurait décidé de conserver cette information secrète, et de ne pas exploiter leur découverte, dans un souci de contrôle du marché. En effet, l’URSS possédait déjà une grande réserve de diamants à Mirny, dans le Yakutia, et la découverte d’un tel gisement aurait pu provoquer un effondrement des prix.

Selon Nikolai Pokhilenko, directeur de l’institut de géologie et de minéralogie de Novosibirsk, la mise en exploitation du gisement pourrait bien "retourner" le marché mondial. En effet, la réserve disponible serait "dix fois supérieure à toutes les réserves mondiales connues" de ce type de diamants. "Nous parlons de milliards de carats", a-t-il ajouté.

Toujours selon Nikolai Pokhilenko, les diamants d’impact du Popigaï auraient la spécificité d’être particulièrement durs et seraient, de ce fait, plutôt destinés à un usage industriel.

18/9/12 
---- 

  • [1] Russia reveals shiny state secret: It's awash in diamonds
Russia has just declassified news that will shake world gem markets to their core: the discovery of a vast new diamond field containing "trillions of carats," enough to supply global markets for another 3,000 years.

The Soviets discovered the bonanza back in the 1970s beneath a 35-million-year-old, 62-mile diameter asteroid crater in eastern Siberia known as Popigai Astroblem.

They decided to keep it secret, and not to exploit it, apparently because the USSR's huge diamond operations at Mirny, in Yakutia, were already producing immense profits in what was then a tightly controlled world market...............csmonitor.com 17/9/12 

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Φύση και φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους

Η Χερσόνησος του Άθω, γνωστή περισσότερο ως Χερσόνησος του Άγιου Όρους ή Άγιον Όρος, αποτελεί την ανατολικότερη από τις τρεις χερσονήσους της Χαλκιδικής. Διαφέρει από τις δύο άλλες όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και γεωλογικά, μορφολογικά, κλιματικά και ιστορικά. Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται κατά ένα σαφή τρόπο στη βλάστηση της περιοχής. Γεωλογικά, ενώ στην Χερσόνησο της Κασσάνδρας κυριαρχούν σχηματισμοί της τριτογενούς (ιζηματογενείς σχηματισμοί, μάργες), και στην Χερσόνησο της Σιθωνίας κυριαρχούν επίσης τριτογενείς σχηματισμοί, αλλά κυρίως γνεύσιοι και γρανίτες, στην Χερσόνησο του Άθω συναντάμε την προέκταση του γεωλογικού σχηματισμού της Ροδόπης, με επικράτηση των μεταμορφωσιγενών-κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων (γνεύσιοι, πρασινόλιθοι, ασβεστόλιθοι, κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι-μάρμαρα) και των πυριγενών πετρωμάτων (γρανίτες, γρανοδιορίτες και οφιόλιθοι).

Μορφολογικά διακρίνεται επίσης η Χερσόνησος του Άθω από τις απόκρημνες κλίσεις κατά μήκος των ακτών, την ισχυρή πτύχωση, δηλαδή το ισχυρό ανάγλυφο και την παρουσία του Όρους Άθω, το οποίο υψώνεται απότομα σαν πυραμίδα, ξεπερνώντας τα 2000 μέτρα (2033 m) ύψος, από το οποίο πήρε και την ονομασία. Το ισχυρό αυτό ανάγλυφο σε συνδυασμό με τις απόκρημνες ακτές και τα θαλάσσια ρεύματα του νοτίου άκρου της, τα οποία ανάγκασαν τον Ξέρξη στην διάνοιξη της ομώνυμης διώρυγας, απετέλεσαν πιθανώς την αιτία της σχετικά αραιής αποίκησης κατά την αρχαιότητα, αλλά επίσης και το κίνητρο για την ίδρυση της ομώνυμης μοναστικής πολιτείας. Η γεωγραφική αυτή μόνωση της περιοχής συνέβαλε στη διατήρηση της αρχέγονης ποικιλότητας της χλωρίδας, της πανίδας και της βλάστησης, καθώς και στην εμφάνιση 37 ενδημικών είδών. Διαφέρει επίσης κλιματικά η Χερσόνησος του Άθω από τις δύο άλλες χερσονήσους της Χαλκιδικής, στις οποίες κυριαρχεί το ευμεσογειακό κλίμα. Το κλίμα της Χερσονήσου του Άθω επηρεάζεται από τα μεγαλύτερα υπερθαλάσσια ύψη, αλλά και από τους ΒΑ ανέμους, οι οποίοι κυριαρχούν στην περιοχή, καθώς και από τα ανοδικά και καθοδικά ρεύματα αέρος που δημιουργούνται από την έξαρση του Άθω. Έτσι στην Χερσόνησο του Άθω διακρίνουμε ένα ευμεσογειακό κλίμα στο βόρειο τμήμα της και κατά μήκος των ακτών, σε ένα υπερθαλάσσιο ύψος που ποικίλλει από τα 150-500 (8οο) m, ανάλογα με την έκθεση, την κλίση, το πέτρωμα, με κυριαρχία της χαλεπίου πεύκης και των αειφύλλων πλατύφυλλων, ενώ στο εσωτερικό της επικρατεί ένα μεταβατικό κλίμα, από το μεσογειακό προς το ηπειρωτικό, με κυριαρχία των φυλλοβόλων πλατύφυλλων (δρυός, καστανιάς, οξιάς) και των ορεινών μεσογειακών κωνοφόρων (ελάτης, μαύρης πεύκης). Στο υψηλότερο τμήμα του Άθω, πάνω από τα 1600 ή περίπου, κυριαρχεί ένα καθαρά ηπειρωτικό κλίμα που συνοδεύεται από την εμφάνιση της υπαλπικής βλάστησης.
Αποτέλεσμα της μεγάλης ποικιλίας των γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων, του πολύμορφου τοπογραφικού ανάγλυφου και της ποικιλίας κλιματικών τύπων, είναι να εμφανίζει η χερσόνησος του Άθω μία μεγάλη βιοποικιλότητα σε όλα τα επίπεδά της. Είναι ενδεικτικός ο μεγάλος αριθμός ειδών της χλωρίδας και της πανίδας (πάνω από 1200 είδη φυτών, 350 είδη μανιταριών), των μορφών βλάστησης (περίπου 50 τύποι φυτοκοινωνιών) και των τοπίων. Οι τύποι βλάστησης και τα τοπία δημιουργούν ένα μοναδικό μωσαϊκό ποικιλότητας, που σπάνια συναντά κανείς σε μία τόσο μικρή έκταση των 30000 ha του Αγίου Όρους.
Αλλά και ιστορικά διαφέρει επίσης η περιοχή του Αγίου Όρους από την υπόλοιπη Χαλκιδική. Ενώ κατά την αρχαιότητα οι δύο άλλες χερσόνησοι της Χαλκιδικής, Κασσάνδρα και Σιθωνία, είχαν κατοικηθεί αρκετά νωρίς, και αναπτύχθηκαν σ’ αυτές σημαντικές πόλεις, πολλές από τις οποίες είχαν κατακτηθεί από τους Αθηναίους, η χερσόνησος του Άθω, για τους λόγους που ήδη αναφέραμε, φαίνεται ότι ήταν αραιοκατοικημένη. Τα δάση της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας, λόγω της ήρεμης θάλασσας που τις περιβάλλει και της ύπαρξης φυσικών λιμένων, εφοδίαζαν με ξυλεία ναυπηγήσιμη και οικοδομήσιμη, και με ορυκτά των μεταλλείων κ.λπ. την αγορά των Αθηναίων και αργότερα του κράτους των Μακεδόνων, με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί σημαντική αλλοίωση ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Αντίθετα τα δάση της περιοχής του Άθω φαίνεται ότι παρέμειναν σχεδόν ανέπαφα, διατηρώντας το αρχέγονο του χαρακτήρα τους, τόσο σε ό,τι αφορά τη μείξη των ειδών, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα, όσο και τη δομή τους, η οποία διατηρείται ακόμη και σήμερα σε ορισμένα απομακρυσμένα σημεία.Η μοναχική ζωή, η οποία αποτελεί σταθμό για την εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος, εμφανίζεται αρκετά νωρίς στη Χερσόνησο του Άθω, η οποία ονομάσθηκε αργότερα Χερσόνησος του Αγίου Όρους, αλλά μέχρι τα μέσα του 10ου αιώνα μ.Χ. ήταν σποραδική. Από τα μέσα όμως του 10ου αιώνα (963) αρχίζει, με την ίδρυση της Ιεράς Μονής της Μεγίστης Λαύρας, η συστηματική ανάπτυξη της μοναχικής ζωής, η οποία ολοκληρώθηκε στα μέσα του 15ου αιώνα με την ίδρυση 20 αυτόνομων Ιερών Μονών, οι όποιες συγκροτούν την αυτόνομη κοινότητα του Αγίου Όρους.
Η κοινότητα αυτή στην υπερχιλιετή ιστορία της γνώρισε εξάρσεις και υφέσεις, υπέστη τις συνέπειες της κυριαρχίας των διαφόρων κατακτητών, αλλά διατήρησε αλώβητο το αγιορείτικο μοναχικό πνεύμα. Σε περιόδους έξαρσης το σύνολο των μοναχών ξεπερνούσε τις 20.000, και αν υπολογίση κανείς και τους κοσμικούς οι οποίοι εργάζονταν ως εργάτες, κτίστες, υλοτόμοι κ.λπ., το Όρος έσφυζε από ζωή. Αυτό όμως το γεγονός είχε συνέπειες και στο φυσικό περιβάλλον, δηλαδή στο φυσικό χώρο που περιέβαλλε τις Ιερές Μονές. Ένα μεγάλο μέρος της ξυλείας που χρειάσθηκε για την οικοδόμηση, τις επισκευές και την ανοικοδόμηση των Ιερών Μονών προερχόταν από τα δάση του Όρους, ιδιαίτερα από τα δρυοδάση και τα δάση της καστανιάς, αλλά επίσης χρησιμοποιήθηκε και ξυλεία ελάτης και μαύρης πεύκης. Ο επιλεκτικός τρόπος υλοτομίας που εφαρμόσθηκε και οι περιορισμένες δυνατότητες μεταφοράς της εποχής εκείνης, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ικανότητα ανάπλασης των φυσικών οικοσυστημάτων, δεν αλλοίωσε ανεπανόρθωτα τη σύνθεση των οικοσυστημάτων τα οποία διατήρησαν την ποικιλότητα τους. Κάποια σημαντική όμως επίδραση υπέστησαν τα οικοσυστήματα των αειφύλλων πλατυφύλλων, στην περιοχή των οποίων έχουν κτισθεί τα περισσότερα μοναστήρια, σκήτες και κελλιά, από τα οποία προσπορίζονταν το καύσιμο ξύλο για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Ακόμη και σήμερα μοναδική σχεδόν πηγή ενέργειας για πολλές μονές, σκήτες και κελλιά (σπίτια), είναι τα καυσόξυλα και τα ξυλοκάρβουνα. Αυτός είναι ο λόγος που γύρω σχεδόν από όλες τις Ιερές Μονές οι σχηματισμοί των αειφύλλων πλατυφύλλων εμφανίζονται περισσότερο ή λιγότερο υποβαθμισμένοι. Επίσης οι Ιερές Μονές, πέρα από την ανάγκη εξεύρεσης χώρου για τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις και την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών και των αναγκών τους σε ξυλεία οικοδομών, χρειάσθηκαν και χώρους για την ενάσκηση γεωργικών καλλιεργειών για τη διατροφή των μοναχών και των επισκεπτών. Κυρίως ασχολήθηκαν με την λαχανοκομία, την ελαιοκομία, την αμπελουργία και την δενδροκομία. Για την απόκτηση των απαραίτητων, για την διαβίωση των μοναχών, εκτάσεων, χρειάσθηκε να εκχερσωθεί κάποια επιφάνεια δασών, η οποία όμως στο σύνολο της δεν ξεπερνά το 5-10% της συνολικής έκτασης της Χερσονήσου, η οποία ανέρχεται περίπου σε 30.000 ha, ή 300.000 στρέμματα (300km2).
Συνεπώς το περιβάλλον και το τοπίο δεν έμειναν εντελώς άθικτα. Η κάλυψη των αναγκών σε ξυλεία κατασκευών και καυσόξυλων επέδρασε στη σύνθεση και τη δομή των οικοσυστημάτων. Επειδή όμως όλα τα είδη, εκτός των κωνοφόρων, που συνθέτουν τα οικοσυστήματα του Αγίου Όρους, πρεμνοβλαστάνουν, και γενικά παραβλαστάνουν έντονα, και με δεδομένη την έλλειψη βοσκής ήμερων ζώων και ιδιαίτερα των γιδιών, η ανάπλαση και ανόρθωση των οικοσυστημάτων γινόταν εύκολα και σχετικά γρήγορα. Μ’ αυτό τον τρόπο το τοπίο έμεινε μακροχρόνια αναλλοίωτο. Ακόμη και μετά από πυρκαγιές τα οικοσυστήματα αυτά, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές, αναλαμβάνουν και ανορθώνονται εύκολα λόγω της ικανότητας αναγέννησης των κωνοφόρων, και ιδιαίτερα της χαλεπίου πεύκης, και λόγω της υψηλής πρεμνοβλαστικής ικανότητας των πλατυφύλλων ειδών που τα συνθέτουν.
Από τα μέσα και προς το τέλος του 19ου αιώνα αρχίζει μία άλλη περίοδος για τα δασικά οικοσυστήματα της Χερσονήσου. Οι ανάγκες των μεταλλείων της Χαλκιδικής σε υποστηλώματα των στοών τους, αλλά και η αυξανόμενη χρήση του ξύλου της καστανιάς σε αγροτικές και άλλες κατασκευές, οδήγησε στην έναρξη της εφαρμογής μιας συστηματικής διαχείρισης των δασών, η οποία απέφερε και αποφέρει σημαντικό εισόδημα σε ορισμένες Ιερές Μονές. Η εφαρμοσθείσα μέθοδος των αποψιλωτικών υλοτομιών, και η εκδίωξη της ελάτης και των άλλων ειδών, είχε ως συνέπεια την αναγωγή των μικτών σπερμοφυών δασών της μεσαίας ζώνης σε σχεδόν αμιγή πρεμνοφυή-χαμηλά δάση καστανιάς. Αυτό οφείλεται στην υπεροχή των πρεμνοβλαστημάτων της καστανιάς σε ταχύτητα αύξησης έναντι όλων των άλλων ειδών, και στην αντοχή της στη σκιά. Έτσι τα μικτά, πυκνά, ανομήλικα, υψηλά, δαψιλά δάση, με τους γιγαντιαίους κορμούς, όπως τα περιέγραψε ο Griesebach (1839), μετατράπηκαν βαθμιαία σε σχεδόν αμιγή, πρεμνοφυή, ομοιόμορφα δάση καστανιάς, με μια εξίσου δαψιλή αύξηση και πυκνότητα.
Ανακεφαλαιώνοντας υπογραμμίζουμε ότι, η μεγάλη ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων, το πολύπτυχο της γεωμορφολογικής διαμόρφωσης του εδάφους, το μεγάλο σχετικά υπερ-θαλάσσιο ύψος του Άθω, ο οποίος ανορθώνεται απότομα σε σχήμα πυραμίδας (κώνου) από την επιφάνεια της θάλασσας στα 2033 m, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποικιλία κλιματικών τύπων, τη μόνωση της περιοχής και την έλλειψη βοσκής από νομαδική κτηνοτροφία, δημιουργούν ένα πολυποίκιλο μωσαϊκό τύπων βλάστησης, από τους καθαρά μεσογειακούς μέχρι τους υπαλπικούς-αλπικούς, με μοναδική θαλερότητα και πληρότητα, καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών της χλωρίδας και της πανίδας.
Τα τοπία που δημιουργούνται από το συνδυασμό της βλάστησης και της μορφολογίας του εδάφους είναι σπάνιας ομορφιάς και ποικιλίας. Είναι μοναδικά. Συναντώνται από τα πιο «ήμερα» της παραθαλάσσιας ζώνης μέχρι τα πιο «άγρια» τοπία των φαραγγιών, των λιθώνων και των απόκρημνων βράχων. Όλα αυτά συνιστούν αυτό που λέγεται «μαγεία του Όρους», και που πρέπει να διατηρηθεί ανέπαφη. Το φυσικό περιβάλλον του Άγιου Όρους, αποτελεί και αυτό αναπόσπαστο στοιχείο της όλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του.
Σπύρος Ντάφης, Ομ. Καθηγητής Δασοκομίας Α.Π.Θ
Πηγή: «Το φυσικό κάλλος του Αγίου Όρους», “The natural beauty of Mount Athos”, Ημερολόγιο 2003, έκδοση «Αγιορείτικη Εστία».
1/9/12

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...