Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα πράσινη ανάπτυξη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα πράσινη ανάπτυξη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλον​τος, στην Ιταλία

ΥΠΕΚΑ, 16.07.14

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, θα συμμετάσχει την Τετάρτη 16 και την Πέμπτη 17 Ιουλίου στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ που συνεδριάζει μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας, το πρώτο υπό την Ιταλική Προεδρία, που θα διεξαχθεί στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Στα κύρια θέματα που θα συζητηθούν είναι οι θέσεις της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή ενόψει της Συνόδου Κορυφής που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ Ban Ki-Moon του επόμενου γύρου των διεθνιών διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθεί στο τέλος του έτους στη Λίμα καθώς και η δέσμη μέτρων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια έως το 2030.


Επίσης, θα συζητηθεί η Πράσινη Ανάπτυξη στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής διάστασης της Στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 καθώς και οι δυνατότητες αύξησης της απασχόλησης που προσφέρει η πράσινη οικονομία.

ypeka.gr
16/7/14
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΕΚΑ: Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, στις Βρυξέλες για το φόρουμ «Πόλεις του Αύριο: Επενδύοντα​ς στην Ευρώπη» («CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe»)

ΥΠΕΚΑ, 14/2/14
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, θα συμμετάσχει στο φόρουμ «Πόλεις του Αύριο: Επενδύοντας στην Ευρώπη»  (CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe), το οποίο θα λάβει χώρα το διάστημα 17-18 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες.

Ο Γιάννης Μανιάτης τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιήσει εναρκτήρια ομιλία στην κύρια ενότητα του φόρουμ, όπου συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jose Manuel Barroso, ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, Johannes Hahn, και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και Εκτελεστικός Διευθυντής του προγράμματος UN-Habitat, Joan Clos.

Οι επιμέρους ενότητες του φόρουμ είναι: Πόλεις και Επιχειρηματικότητα, η Αστική Διάσταση της Πράσινης Ανάπτυξης, η Αστική Διάσταση της Έξυπνης Ανάπτυξης, η Αστική Ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς.

Στόχος του φόρουμ είναι η ενδυνάμωση της φωνής των ευρωπαϊκών πόλεων και η τοποθέτηση του προγράμματος για το αστικό περιβάλλον στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Στο φόρουμ θα συναντηθούν επίσης δήμαρχοι από 16 πρωτεύουσες της ΕΕ, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν για ένα ενιαίο πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον. Μέσα από συναντήσεις υψηλού επιπέδου, εργαστήρια και την κεντρική εκδήλωση, το φόρουμ θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα χάραξης των ευρωπαϊκών πολιτικών και θα θέσει μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των πόλεων στην εφαρμογή πολιτικών οι οποίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους —και το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό.

ypeka.gr
14/2/14

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

ΥΠΕΚΑ: Σημεία ομιλίας του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, κατά την παρουσίαση των προτεραιοτ​ήτων της Ελληνικής Προεδρίας για το Περιβάλλον

ΥΠΕΚΑ, 9/1/14
-
Το Περιβάλλον στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, θα έχει κυρίαρχο ρόλο στην agenda της Ελληνικής Προεδρίας. Οι προκλήσεις που προκύπτουν από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε μακροχρόνιο ορίζοντα χωρίς μια σαφή και επίμονη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και στην εξοικονόμηση πόρων. Συνεπώς, στόχευση της ελληνικής προεδρίας θα παραμείνει η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας το οποίο μπορεί να υποστηρίξει μια αρμονική και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη.

Σε διεθνές επίπεδο η συνέχιση της agenda του Rio+20 θα προσφέρει την δυνατότητα για περαιτέρω προσδιορισμό των ευρωπαϊκών θέσεων σε πολλά θέματα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας του ΟΗΕ στο επίπεδο της Γενικής Συνέλευσης.

Η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει την ενσωμάτωση περιβαλλοντικής οπτικής στις τομεακές πολιτικές. Θα ακολουθήσει πολιτικές και νομοθεσία που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην πρόνοια και στον σεβασμό της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Ξεκινώ με μια οριζόντια θεματική προτεραιότητα της προεδρίας μας, που αφορά στη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική προεδρία φιλοδοξεί να αναλάβει σημαντική δράση στον ανασχεδιασμό της Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014, ώστε σε αυτή να περιληφθούν, εκτός της αναπτυξιακής διάστασης, θέματα όπως το περιβάλλον, η ασφάλεια, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο.

Στο ειδικό μέρος του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής, οι βασικοί στόχοι της Προεδρίας, είναι:

    Η επίτευξη συμφωνίας με το Ε. Κοινοβούλιο σε δύο θέματα: της πρότασης που αφορά στην αεροπλοΐα στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και της πρότασης για μεταφορά αποβλήτων.
    
    Η προώθηση και ενδελεχής εξέταση των επιμέρους θεμάτων που θα προκύψουν από το αναμενόμενο πακέτο «Κλίμα – Ενέργεια στο πλαίσιο του 2030» που αφορά εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής – το θέμα αυτό άλλωστε αναμένεται ότι θα απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου 2014.

Θα γίνει προσπάθεια – αν και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος της προεδρίας μας, δεδομένου ότι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτονται για τις Ευρωεκλογές – να προωθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, αναλόγως και της ανταπόκρισης του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα θέματα που αφορούν τους δύο Κανονισμούς, της πρότασης για τα Ξενικά Χωροκατακτητικά Είδη και της πρότασης για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα της Ναυτιλίας (Κανονισμός MRV).
Επιπρόσθετα θα γίνει προσπάθεια ώστε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος επίσης:

    Στις προτάσεις για την επικύρωση της δεύτερης δεσμευτικής περιόδου του Πρωτοκόλλου του Κιότο,
    Στο πακέτο προτάσεων για την ποιότητα του αέρα και
    Στη πρόταση για τις πλαστικές σακούλες

Από τα μη νομοθετικά ζητήματα, επισημαίνω τα θέματα:

α) της συνεισφοράς του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο του Μαρτίου,

β) τα Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Βιοποικιλότητα (COP-12) στην Κορέα που θα πρέπει να υιοθετηθούν στο Συμβούλιο του Ιουνίου 2014,

γ) τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πορεία μετά το 2015 (post 2015) και την προετοιμασία των κοινοτικών θέσεων στην πρώτη ολομέλεια των Ην. Εθνών για το Περιβάλλον στο Ναϊρόμπι τον Ιούνιο του 2014, και

δ) την προετοιμασία των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων για το σύνολο των διεθνών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, όπως η σύμβαση του Aarhus, του ESPOO και άλλα.

Στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής, θα απασχολήσει την Προεδρία μας η περαιτέρω ωρίμανση των θέσεων της ΕΕ επί του θέματος, ενόψει της κλιμάκωσης των διεθνών διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο στη Βόννη, για το COP-20 που θα γίνει στη Λίμα στο τέλος του 2014, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα μια παγκόσμια συμφωνία – στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών – στο Παρίσι το 2015.

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει στις 3 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και στις 12 Ιουνίου 2014 στο Λουξεμβούργο.

Στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου 2014 θα διεξαχθεί επίσης συνέδριο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελληνική Προεδρία.

Κλείνω αναφέροντας τις διεργασίες που θα λάβουν μέρος στις 14-15 Μαΐου 2014, κατά την διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου που θα έχει ως βασικό θέμα την Γαλάζια Ανάπτυξη. Θεωρώ ότι θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα ολοκληρωμένης και αειφόρου ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με ισόρροπη διαχείριση και ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, με μακροπρόθεσμη προσέγγιση όλων των θεμάτων συνύπαρξης του τουρισμού, της ναυτιλίας, της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, της αλιείας, της αξιοποίησης ορυκτών πόρων, της ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τελικά της μακροχρόνιας συνύπαρξης του ανθρώπου με την ίδια τη φύση του.

ypeka.gr
9/1/14

Σάββατο 4 Μαΐου 2013

Η επιστροφή της «πράσινης ανάπτυξης»; .... στην Ευρώπη των 19 εκατομμυρίων ανέργων και της ύφεσης

Η «πράσινη ανάπτυξη» εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο στην Ευρώπη των 19 εκατομμυρίων ανέργων και της ύφεσης. Ποιος όμως θα χρηματοδοτήσει τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούν τα ευρωπαϊκά σχέδια;
Επί τα χείρω διόρθωσε τις προγνώσεις της για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη η Κομισιόν. Στην εαρινή της έκθεση, η ευρωπαϊκή επιτροπή προβλέπει ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 0,4% το 2013 και όχι κατά 0,3% όπως ήθελε η πρόγνωση του Φεβρουαρίου. Η ανεργία θα παραμείνει στα επίπεδα του 12% και αυτό θα έχει επιπτώσεις στην κατανάλωση. Οι ζοφερές προβλέψεις επαναφέρουν στη δημόσια συζήτηση το πρόταγμα της «πράσινης ανάπτυξης», που σύμφωνα με τα σχέδια των Ευρωπαίων θα έδινε ώθηση στην οικονομία και θα δημιουργούσε εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Δεν υπάρχει η βεβαιότητα του σχεδιασμού

Περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα, λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και περισσότερη φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, θέλει το πολιτικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν στο πρόσφατο παρελθόν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μαμούθ το οποίο απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και εμπεριέχει υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό. Ωστόσο, η «πράσινη επανάσταση» δεν πήρε ποτέ σάρκα και οστά. Κι αυτό γιατί η «ευρωκρίση» που ξέσπασε στο μεταξύ, την έβαλε στο ψυγείο, υποστηρίζει ο Γιοργκ Τσόινερ, επικεφαλής οικονομολόγος της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας KfW και διευκρινίζει: «Έχουμε ένα έλλειμμα στο πεδίο της ζήτησης. Στην Ευρώπη οι περικοπές είναι υπερβολικές. Έχουμε πρόβλημα χρηματοδότησης, επειδή ο χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. Δεν υπάρχει η λεγόμενη βεβαιότητα του σχεδιασμού, καθώς σε πολλές χώρες βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αναμόρφωσης των φορολογικών συστημάτων και του ρυθμιστικού πλαισίου».
Όλα αυτά συνιστούν αρνητικές προϋποθέσεις για την ανάληψη μεγάλων επενδύσεων, μολονότι είναι διαθέσιμες οι απαιτούμενες τεχνολογίες για την προστασία του κλίματος, υπενθυμίζει ο Κέρστεν-Καρλ Μπάρτ, διευθυντής του τμήματος βιώσιμης ανάπτυξης στον όμιλο Siemens. «Η τεχνολογία που χρειαζόμαστε προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων μέχρι το 2030 είναι εδώ σε ποσοστό 70%. Φυσικά και θα πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερες επενδύσεις στο πεδίο αυτό. Εάν δεν το κάνουμε θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητά μας. Η «πράσινη οικονομία» είναι μια κούρσα και θα πρέπει να ανήκουμε στους νικητές. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε πρόβλημα».

Siemens: Τεράστια επενδυτικά περιθώρια στην «πράσινη οικονομία»

Η Siemens έχει ενισχύσει το «πράσινο χαρτοφυλάκιό» της. Το τμήμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών αποτελεί το 42% των δραστηριοτήτων του ομίλου. Ο Μπαρτ διακρίνει μεγάλα αναπτυξιακά περιθώρια και αυτό αποτελεί κίνητρο για τους ιδιωτικούς επενδυτές, που αναζητούν ευκαιρίες. Το χρήμα είναι εδώ και περιμένει να επενδυθεί, λέει χαρακτηριστικά το στέλεχος της Siemens.
Ένα από τα μεγάλα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο επενδυτικός κόσμος είναι η απουσία ενός σταθερού συστήματος κανόνων. Το σημερινό έχει πολλές αδυναμίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστούν οι πρόσφατες ανατροπές στην νομοθεσία για το «εμπόριο ρύπων». Οι τιμές για τα «δικαιώματα ρύπανσης CO2» έχουν μειωθεί σε τέτοια επίπεδα ώστε να μην συμφέρει πλέον στις επιχειρήσεις να επενδύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.
Παρά τις αντιξοότητες, υπάρχουν και θετικές εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) χρηματοδοτεί σειρά προγραμμάτων στο πεδίο της «πράσινης οικονομίας». Όπως υπογραμμίζει το στέλεχος της ΕΙΒ, Ματίας Τσέλνερ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη φάση αυτή, εν μέσω κρίσης, να υπάρχει «αντικυκλική δραστηριότητα». Μετά την αύξηση των κεφαλαίων της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορεί να διαθέσει τα επόμενα τρία χρόνια περίπου 60 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι κατά κανόνα η EIB καλύπτει το ένα τρίτο της επένδυσης, ο συνολικός επενδυτικός όγκος θα αγγίζει τα 180 δισ. ευρώ.

Το μπαλάκι είναι και πάλι στην πολιτική ηγεσία της Ευρώπης, που καλείται να ρυθμίσει το νομικό πλαίσιο και να δώσει οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις στο πεδίο της «πράσινης οικονομίας».
Sabine Kinkartz/Σταμάτης Ασημένιος
Υπεύθ. Σύνταξης: Κώστας Συμεωνίδης
.dw.de
4/5/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013

Έλληνες παραγωγοί στην Grüne Woche

Μετά από πολλά χρόνια οι έλληνες παραγωγοί επιστρέφουν στην διεθνή έκθεση προώθησης αγροτικών προϊόντων "Πράσινη Εβδομάδα" (7-17.2.). Η κρίση τους αναγκάζει να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες στο εξωτερικό
Η "Πράσινη Eβδομάδα" του Βερολίνου είναι η μεγαλύτερη έκθεση προώθησης αγροτικών προϊόντων στον κόσμο. Πάνω από 400.000 επισκέπτες προσφέρουν στους παραγωγούς τροφίμων ένα πρόσφορο δοκιμαστικό πεδίο για τα προϊόντα τους, δηλαδή κατά πόσο γίνονται αποδεκτά από το γερμανικό κοινό. Παρότι οι επισκέπτες έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε 100.000 προϊόντα από 67 χώρες, Οι πάνω από 1.600 εκθέτες έχουν πολλές ευκαιρίες να κάνουν γνωστά τα προϊόντα τους. Και αυτό επειδή είναι μεγάλη η διάθεση του κοινού να γνωρίσει νέες γεύσεις.

Με την κρίση επιστροφή στην Πράσινη Εβδομάδα
Ο ελαιοπαραγωγός Μπάστιαν Γιόρνταν  
Ο ελαιοπαραγωγός Μπάστιαν Γιόρνταν
Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια είχε ατονήσει το ελληνικό ενδιαφέρον για την Πράσινη Εβδομάδα, στην οποία παλιότερα έρχονταν όλοι ο σημαντικοί εξαγωγείς ελληνικών τροφίμων. Την έκθεση γευσιγνωσίας την ανακάλυψαν πάλι όταν ξέσπασε η κρίση. Ο παραγωγός φιστικιού Παντελής Λαμπαδάριος από την Αίγινα:“Οι αγορές του εξωτερικού είναι αυτήν την στιγμή πρόσφορες για μας, τόσο για πώληση όσο και για συνεργασίες. Η ελληνική αγορά δεν έχει μόνον ασθενήσει, έχει εξασθενήσει εντελώς. Προσπαθούμε λοιπόν να τονώσουμε τις πωλήσεις με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο προς τα έξω.”
Το περίπτερο στο Βερολίνο ο Παντελής Λαμπαδάριος το μοιράζεται με τον συντοπίτη του Νίκο Δρίτσα, ο οποίος, όπως μας είπε, παράγει την μεγαλύτερη ποσότητα ελαιόλαδου στην Αίγινα. Ενώ στο παρελθόν η συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού επιδοτούνταν από το ελληνικό κράτος, τώρα τα έξοδα στην Πράσινη Εβδομάδα θα πρέπει να τα πληρώσουν οι ίδιοι οι εκθέτες. Για το νοίκι του περιπτέρου, την μεταφορά του προϊόντος και τη διανυκτέρευση θα πρέπει να υπολογίζει κανείς το ποσό των 7000 ευρώ. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που τελικά ο αριθμός των ελλήνων εκθετών δεν ξεπερνά τους πέντε. Ο Νίκος Δρίτσας το ρίσκαρε: “Το κόστος των εκθέσεων είναι μεγάλο. Στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτήν την στιγμή είναι για μας ένα μεγάλο άλμα. Τα χρήματα δεν μας περισσεύουν. Ελπίζουμε επειδή διαθέτουμε ένα πάρα πολύ καλό προϊόν να υπάρχει η ανάλογη προβολή και η ανταπόκριση του κόσμου ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να συμμετέχουμε σε διάφορες εκθέσεις ανά τον κόσμο για να μπορούμε να προβάλουμε το προϊόν μας.”
Πληρώνουν οι εκθέτες για το περίπτερο
Ο Παντελής Λαμπαδάριος και ο Νίκος Δρίτσας στην Grüne Woche
Ο Παντελής Λαμπαδάριος και ο Νίκος Δρίτσας στην Grüne Woche
Για την διεξαγωγή της Πράσινης Εβδομάδας οι δύο παραγωγοί από την Αίγινα έμαθαν μόλις τυχαία την ημέρα των Χριστουγέννων από άτομο που εργάζεται στο Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο στην Αθήνα.
Μόλις μερικές μέρες νωρίτερα είχε ρωτηθεί και ο Bastian Jordan από τους αρμόδιους της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αν θα μπορούσε να την εκπροσωπήσει στην έκθεση του Βερολίνου. Ο γερμανικής καταγωγής παραγωγός ελαιόλαδου από τη Λέσβο που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ελαιόλαδου του νησιού στην γερμανική αγορά συμφώνησε αμέσως. “Το κονδύλιο που σκόπευε να διαθέσει η περιφέρεια για το περίπτερο της έκθεσης έφτανε για ενοικιαστούν 12 τμ. Αυτό το είχε αποφασίσει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όταν εγώ δεν είχα ακόμη εμπλακεί στην όλη υπόθεση. Επειδή στην πορεία αντιμετώπισαν δυσκολίες να βρουν εκθέτες για αυτά τα 12 τμ. ρώτησαν εμένα. Το αποτέλεσμα είναι, να πληρώσουμε εμείς οι εκθέτες για το περίπτερο, δηλαδή οι εταιρίες Jordan, Mastihashop και ούζα Βαρβαγιάννη.”

“Αν δεν κάνεις προσπάθειες, δεν προχωράς”
O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Τσαυτάρης στο Βερολίνο 
O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Τσαυτάρης στο Βερολίνο
Μέλι, γύρη, πρόπολη, βασιλικό πολτό, ότι δηλαδή παράγει η μέλισσα, αυτά είναι τα προϊόντα που έφερε στο Βερολίνο ο Ανδρέας Γκοράνης, ιδιοκτήτης της εταιρείας “Μελοπωλείον” με έδρα την Πάτρα. Επειδή τα προϊόντα του δεν είναι, όπως λέει, πρώτης ανάγκης, σήμερα δεν έχουν στην ελληνική αγορά οπωσδήποτε την ίδια ζήτηση όπως στο παρελθόν. Για αυτό το λόγο αναζητά καινούργιους αγοραστές στο εξωτερικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στη Γερμανία θα μας πει ο Ανδρέας Γκοράνης: “Έχουμε έρθει σε άλλες μικρότερες εκθέσεις στη Γερμανία. Αυτή τη φορά είπαμε να κάνουμε κάτι πιο σοβαρό. Μια προσπάθεια ακόμη για να κάνουμε διαφήμιση στα προϊόντα μας. Τα έξοδα είναι αρκετά, αλλά αν δεν κάνεις προσπάθειες, δεν προχωράς. Οπότε είπαμε να κάνουμε κάποια έξοδα για να δούμε πως θα τα πάμε. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά.”
Παναγιώτης Κουπαράνης
Υπεύθ. Σύνταξης: Σταμάτης Ασημένιος
Deutsche Welle
19/1/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

Αυξάνονται οι ελληνικές αγροτικές εξαγωγές στη Γερμανία

Οι εξαγωγές ελληνικών παραδοσιακών τροφίμων στο εξωτερικό σημειώνουν αύξηση. Το μέλλον ανήκει όμως στην γεωργία ποιότητας, δηλώνει στη DW ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Τσαυτάρης.
Στo πλαίσιo της διεθνούς έκθεσης προώθησης αγροτικών προϊόντων "Πράσινη Εβδομάδα" (Grüne Woche) στο Βερολίνο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Τσαυτάρης εγκαινίασε τα ελληνικά περίπτερα μαζί με τη γερμανίδα ομόλογό του Ilse Aigner.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Deutsche Welle τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας του ελληνικού αγροτικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. «Την ώρα που όλος ο κόσμος θέλει αυτά τα προϊόντα, νομίζω ότι είναι καιρός να στρέψουμε και εμείς την προσοχή μας από μια γεωργία χαμηλού κόστους που ήταν η προτεραιότητα του παρελθόντος προς μια γεωργία περισσότερο ποιοτική και εξωστρεφή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαυτάρης.

Αύξηση των εξαγωγών ελληνικών αγροτικών προϊόντων
Ο έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Τσαυτάρης 
Ο έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Τσαυτάρης
Ο νέος αυτός προσανατολισμός έχει ήδη ξεκινήσει, διευκρινίζει ο κ. Τσαυτάρης, παρουσιάζοντας ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα: «Χάρη στις προσπάθειες αυτές βλέπουμε να έχει ανεβεί και στη Γερμανία κατά 25% η εξαγωγή του ελληνικού ελαιόλαδου, προπαντός του βιολογικού ελαιόλαδου. Η εξαγωγή των κρασιών μας προς τη Γερμανία έχει αυξηθεί κατά 26% . Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για το τυρί τη φέτα, τα μέλια μας, τα φυσικά βιολογικά φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, τις κονσέρβες».
Όπως είπε ο κ. Τσαυτάρης, η εξαγωγή λαδιού προς την Κίνα διπλασιάστηκε ενώ στη Ρωσία η Ελλάδα έχει κατακτήσει ήδη την πρώτη θέση στην αγορά κονσερβοποιημένου ροδάκινου. Οι εξαγωγές γιαουρτιού και φέτας στην Αμερική και την Αυστραλία αυξήθηκαν κατά 30%. Αν βασιστούμε στα εδαφοκλιματικά πλεονεκτήματα αλλά και αν τεθούν οι σωστές προτεραιότητες και γίνουν οι κατάλληλες επιλογές, μπορεί, όπως είπε ο έλληνας υπουργός, η «γεωργία να γίνει ξανά πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης» για την Ελλάδα. Αυτή η ανάπτυξη είναι όμως αδιανόητη χωρίς την αύξηση των εξαγωγών, υπογραμμίζει ο κ. Τσαυτάρης.
Ως προϋπόθεση ανάπτυξης του τομέα εξαγωγής ελληνικών γεωργικών προϊόντων θεωρεί πρωτίστως το σεβασμό των κανόνων του εμπορίου και την τήρηση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. «Αν πραγματικά ο γερμανός καταναλωτής θέλει ένα βιολογικό προϊόν, εμείς σαν υπουργείο θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό που αγοράζει έχει ελεγχθεί και είναι πράγματι αποτέλεσμα βιολογικής καλλιέργειας», αναφέρει χαρακτηριστικά.
“Πάντρεμα” ποιοτικών προϊόντων με τουρισμό
Από την επίσκεψη της Άγκελα Μέρκελ στην Πράσινη Εβδομάδα του Βερολίνου 
 Από την επίσκεψη της Άγκελα Μέρκελ στην "Πράσινη Εβδομάδα" του Βερολίνου
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από κοινού με το υπουργείο Τουρισμού επιδιώκουν να κάνουν γνωστά στους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα τα ντόπια προϊόντα. Η ιδέα αυτού του προγράμματος είναι να δοθεί στον τουρίστα που έρχεται στην χώρα για να απολαύσει τον ήλιο και την θάλασσα η ευκαιρία να γνωρίσει την ελληνική γαστρονομία και διατροφή. Με άλλα λόγια να δοκιμάσει τα ελληνικά προϊόντα στην ίδια τη χώρα, ώστε επιστρέφοντας στη χώρα του να επιδιώξει να τα αναζητήσει στη γερμανική αγορά. Αρκετοί ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν εντάξει στα ταξιδιωτικά τους πακέτα επισκέψεις σε οινοποιεία, καλλιέργειες κλπ. με στόχο την παρουσίαση τυπικών δειγμάτων της ελληνικής αγροτικής κουλτούρας.
Όπως τονίζει ο κ. Τσαυτάρης, οι επισκέψεις αυτές αφορούν καλλιεργητές που ασχολούνται με την ποιοτική γεωργία. Αλλά εδώ θα πρέπει να εστιάσει ο αγροτικός τομέας της χώρας το ενδιαφέρον του, καθώς ο μικρός κλήρος δεν επιτρέπει τον ανταγωνισμό σε ποσότητες. Η βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, υποστηρίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει πολλές ευκαιρίες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Όσο για τη χρηματοδότηση αυτών των προσπαθειών, ο κ. Τσαυτάρης εκφράζεται αισιόδοξα, διότι και από την πλευρά της η ΕΕ στηρίζει όλο και περισσότερο τον προσανατολισμό σε βιοκαλλιέργειες.
Στα πλαίσια της συνάντησης με υπουργούς Γεωργίας το Σάββατο στο Βερολίνο ο κ. Τσαυτάρης θα συνεχίσει με την γερμανίδα ομόλογό του Ilse Aigner μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει πριν δύο μήνες, όταν η κ. Aigner είχε επισκεφθεί την Αθήνα. Πρόκειται για θέματα που σχετίζονται με τις δυνατότητες προώθησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά μέσω ερευνητικών συνεργασιών, κυρίως με τα Ινστιτούτα Μαξ-Πλανκ. Ως παράδειγμα για ξένες επενδύσεις ο κ. Τσαυτάρης αναφέρει ένα μεγάλο γεωθερμικό πεδίο στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης[1], όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν θερμοκήπια λαχανικών και φρούτων χρησιμοποιώντας φθηνή ενέργεια, η οποία δεν μολύνει το περιβάλλον.
Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο
Υπεύθ. σύνταξης: Δήμητρα Κυρανούδη
.dw.de
18/1/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Ροδόπη: Πράσινη ανάπτυξη

Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται τα έργα της πράσινης ανάπτυξης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του έργου Κομποστοποίησης, Κώστα Τσιμπιρίδη, ο οποίος είναι και ο αντιπρόεδρος του παραρτήματος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών, στην ΑΜ-Θ. Συγκεκριμένα έργα της πράσινης ανάπτυξης είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί αστικών λυμάτων, τους οποίους διαθέτουν οι πρωτεύουσες και των πέντε νομών της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης(Δράμα, Κομοτηνή , Ξάνθη, Αλεξ/πολη), οι οποίοι είναι υπερσύγχρονοι και λειτουργούν άψογα.

Οι Βιολογικοί καθαρισμοί αστικών λυμάτων, υλοποιήθηκαν μέσα από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, αλλά και με την συνδρομή των ευρωπαϊκών ταμείων και των τραπεζών, βάζοντας πλώρη για την κατασκευή και λειτουργία των δύο μονάδων επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων στην Αλεξ/πολη και στον Ξεριά Καβάλας.   Επιπλέον βιολογικούς καθαρισμούς διαθέτουν θα διαθέτουν με πόρους του ΕΣΠΑ και οι Σάππες, αλλά και η Μύκη της Ξάνθης, που θεωρούνται περιοχές με άνω των 2.000 κατοίκων και τα έργα των βιολογικών μπορούν να ολοκληρωθούν ως το 2015, όπου λήγει και η περίοδος του ΕΣΠΑ. Σε ότι αφορά το θέμα της Ανακύκλωσης ήδη στις δύο πόλεις της Κομοτηνής και της Αλεξ/πολης, με τους μπλε κάδους που έχουν τοποθετηθεί, γίνεται εντατικά η ανακύκλωση των συσκευασιών, ενώ τα προς ανακύκλωση υλικά (γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί), κατευθύνονται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Αλεξ/πολη. «ΚΔΑΥ θα έχουν όλες οι πόλεις της περιφέρειας,(Κομοτηνή, Διδυμότειχο, Ξάνθη, Δράμα πλην της Καβάλας, τα οποία κατασκευάσθηκαν μέσω του ταμείου Συνοχής. Για την Κομοτηνή, αναμένεται έκδοση λειτουργίας για το ΚΔΑΥ, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 και ο χώρος που έχει ορισθεί είναι ο πρώην ΧΑΔΑ (χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων), σημείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Τσιμπιρίδης. Ανέφερε δε ότι θα η περιφέρεια θα προμηθευθεί 5.000 μπλε κάδους, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει και το έργο της κομποστοποίησης, ύψους 21 εκ ευρώ για το οποίο η περιφέρεια θα προμηθευθεί μηχανήματα και εξοπλισμό για το διαχωρισμό των απορριμμάτων και την παραγωγή κομπόστ, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό λίπασμα υψηλής αξίας για τους αγρούς και για τους κήπου.
 Βασιλική Μαχαίρα
ert gr
16/1/13
--
-

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

«Πράσινες» εξελίξεις στην Ευρώπη το 2012

Χρονιά έντονων εξελίξεων στον περιβαλλοντικό τομέα χαρακτηρίζεται το 2012 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των εκπομπών CO2 πιέζοντας παράλληλα για λήψη μέτρων σε «διεθνές επίπεδο» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 Η συντακτική ομάδα της EurActiv.gr σε συνεργασία με την Έρη Πασπάτη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης παραθέτουν τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν το περιβάλλον το 2012.


Στο «ράφι» η ένταξη των αερογραμμών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών

Στο ζήτημα της εισαγωγής των διεθνών αερογραμμών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, η τελευταία έκανε «μικρή υποχώρηση» αναστέλλοντας «προσωρινά» την εισαγωγή τους ενόψει εύρεσης λύσης σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη μικρή μεν αλλά ταχέως αυξανόμενη συνεισφορά των αερογραμμών στην κλιματική αλλαγή, η Κομισιόν προέβη σε νομοθετική πρόταση τον Δεκέμβριο του 2006, εντάσσοντας τις αερογραμμές στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ.
Η πρόταση προέβλεπε επιβολή ανώτατου ορίου εκπομπών CO2 για όλα τα αεροπλάνα που προσγειώνονται ή απογειώνονται από αεροδρόμια της ΕΕ.
8 κινεζικές και δύο ινδικές αεροπορικές εταιρείες δεν κατέθεσαν τις αναφορές τους για τις εκπομπές του 2011 στην ΕΕ,  ενώ το αμερικανικό Κογκρέσο εξουσιοδότησε τις ΗΠΑ να κάνουν το ίδιο σε περίπτωση που συναινεί και ο Obama.
«Κανείς δε θέλει ένα διεθνές πλαίσιο αντιμετώπισης των εκπομπών CO2 από τις αερογραμμές περισσότερο από εμάς», δήλωσε η επίτροπος για την κλιματική αλλαγή Connie Hedegaard.
Η επίτροπος επεσήμανε ωστόσο ότι προκειμένου να καλλιεργηθεί «θετικό κλίμα», συνέστησε στους υπόλοιπους επιτρόπους να «αναβληθεί προσωρινά» η ένταξη των αερογραμμών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών μέχρι την επόμενη συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας το φθινόπωρο του 2013.

Σε «καλό» δρόμο οι στόχοι Ευρώπη 2020 για την κλιματική αλλαγή 
Αντίθετα με τις άλλες προτεραιότητες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, ο στόχος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκεται σε «ικανοποιητικό» στάδιο.
Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012,  τα στοιχεία σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών άνθρακα, αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση καθώς και της ενεργειακής απόδοσης, έχουν «θετική εικόνα».
Αναφορικά με την μείωση των εκπομπών κατά 20% συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990, μέχρι το 2010 είχαν μειωθεί κατά 15%.
Σε ό, τι αφορά τον στόχο αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση (που είναι 20%), το ποσοστό αυξήθηκε την πρώτη δεκαετία του 2000, από το 8.1% του 2004 στο 12.5% το 2010.
Σημειώνεται ότι η στροφή προς τις ΑΠΕ αποτέλεσε έναν από τους λόγους μείωσης των πωλήσεων φυσικού αερίου της Gazprom προς την Ευρώπη και άλλες χώρες κατά 0.5% στα 10.2 δις € το πρώτο 6μηνο του 2012, και σε συνδυασμό με την μείωση στο εσωτερικό, Gazprom και Μόσχα θέτουν πλέον στρατηγική προτεραιότητα την «ενεργειακή επέκταση» στην Ασία.
Τέλος η ενεργειακή απόδοση επίσης βρίσκεται σε καλό δρόμο. Στόχος της ΕΕ για το 2020 είναι η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 1474 εκ τόνων ισοδύναμου πετρελαίου. Την περίοδο 1990 μέχρι και το 2010 το επίπεδο κυμάνθηκε στους 1650 εκ τόνους ισοδύναμου πετρελαίου.

H «ιστορικά θερμότερη» της Ευρώπης, η τελευταία δεκαετία
Ιστορικά «υψηλά επίπεδα» έπιασαν οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), του συμβουλευτικού σώματος της ΕΕ για το κλίμα.
Φαίνεται ότι η θερμοκρασία κινήθηκε περίπου κατά 1,3 βαθμούς Κελσίου πάνω από την ιστορικά θερμότερη περίοδο (από το μέσο όρο τη προ - βιομηχανικής εποχής, οπότε και άρχισαν οι πρώτες επίσημες μετρήσεις). Η έκθεση κατέδειξε ότι από το 2002, οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί στη νότια Ευρώπη, την ίδια στιγμή που έχουν αυξηθεί στο βόρειο τμήμα της και ότι υπάρχουν περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Η έκθεση του ΕΟΠ, «Κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις και τρωτότητα στην Ευρώπη 2012», ισχυρίζεται ότι οι επιπτώσεις της επιτάχυνσης της κλιματικής αλλαγής θα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή της Ευρώπης, με τη Μεσόγειο να πλήγεται από κύματα καύσωνα και την ίδια στιγμή ο Βορράς να υποφέρει από θαλάσσιες και ποτάμιες πλημμύρες.

Πρωτοφανές λιώσιμο πάγου στη Γροιλανδία
Τον Ιούλιο του 2012, το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας έλιωσε με τους ταχύτερους ρυθμούς σε όλη την ιστορία. Το ανεπανάληπτο λιώσιμο του πάγου διαπιστώθηκε από 3 δορυφόρους. 
Το γεγονός εξέπληξε και ανησύχησε τους επιστήμονες, ενώ πυροδότησε και τους φόβους για τον ρυθμό και τις μελλοντικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 
Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της NASAεπιστήμονες παραδέχτηκαν ότι τα στοιχεία του δορυφόρου ήταν τόσο εντυπωσιακά, που στην αρχή νόμιζαν ότι έχει γίνει κάποιο λάθος!
«Ήταν τόσο ασυνήθιστο που αρχικά αμφισβήτησα το αποτέλεσμα: ήταν πραγματικό ή ήταν λανθασμένο δεδομένο;», τόνισε σε δήλωσή του ο Son Nghiem από τη NASA.
Οι εικόνες της NASA δείχνουν μια ταχεία απόψυξη μεταξύ 8 και 12 Ιουλίου. Μέσα σε αυτές τις 4 μέρες, οι μετρήσεις των τριών δορυφόρων έδειξαν ένα ανεπανάληπτα γρήγορο λιώσιμο των πάγων από περίπου το 47% της επιφάνειας του πάγου στο 97%.

Μάχη ΕΕ-Κίνας… για μια «θέση στον ήλιο»
Τον Σεπτέμβριο του 2012, η Κομισιόν ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για το εάν και κατά πόσο οι κινεζικές κατασκευάστριες ηλιακών πάνελ μειώνουν παρανόμως τις τιμές στα προϊόντα που διαθέτουν στην ενιαία αγορά της ΕΕ.
Η Ευρώπη είναι ακόμα η σημαντικότερη αγορά για προϊόντα ηλιακής ενέργειας, αναλογώντας στο 74% των παγκόσμιων εγκαταστάσεων το 2011, σύμφωνα με την  ευρωπαϊκή βιομηχανική ένωση φωτοβολταϊκών (EPIA). Το 2011, το 57% όλων των ηλιακών κυττάρων παρήχθησαν στην Κίνα, με δεύτερη την Ταϊβάν μόλις 11%, έδειξαν τα στοιχεία από τη δημοσίευση της Photon. Κοντά στο 7%, η Γερμανία - η μεγαλύτερη αγορά ηλιακής ενέργειας στον κόσμο σε συνολικές εγκαταστάσεις - ήρθε τρίτη.
Ευρωπαϊκές εταιρείες με πρωτοπόρα την γερμανική SolarWorld AG, ζήτησαν από την ΕΕ να ερευνήσει ισχυρισμούς ότι οι κινεζικές εταιρείες πωλούν τα προϊόντα τους κάτω από την αγοραία αξία στην Ευρώπη- την μεγαλύτερη αγορά ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως. Η SolarWorld πήρε παρόμοια πρωτοβουλία στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η αμερικανική κυβέρνηση να επιβάλει τον Μάιο δασμούς της τάξεως 31% στις εισαγωγές ηλιακών πάνελ από την Κίνα.
Το Νοέμβριο του 2012, η σύγκρουση ΕΕ-Κίνας για τα ηλιακά πάνελ κλιμακώθηκε, καθώς η Κίνα κατήγγειλε στον ΠΟΕ ότι Ιταλία και Ελλάδα ευνοούν αθέμιτα τους εγχώριους παρόχους.
Η Κίνα, η μεγαλύτερη παραγωγός ηλιακών πάνελ παγκοσμίως, κατηγόρησε την ΕΕ ότι παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, αφού πρώτα προειδοποίησε ότι θα μπλοκάρει τις εισαγωγές ηλιακής τεχνολογίας από την Ευρώπη. Είπε ότι η ουσία της καταγγελίας επικεντρώνεται στις προσφορές υψηλότερων τιμών ηλεκτρισμού από Ρώμη και Αθήνα σε παραγωγούς ηλιακής ενέργειας που χρησιμοποιούν κυρίως εγχώρια προϊόντα.

Με «εκπτώσεις» η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση

Μετά από χρονοβόρες διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου, Κομισιόν και Κοινοβουλίου, επετεύχθη τελικά τον Ιούνιο του 2012 συμφωνία με «εκπτώσεις» για την Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης στην ΕΕ.
Η Δανική Προεδρία όντας αντιμέτωπη με την ισχυρή αντίσταση κρατών μελών, κυρίως Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, βρήκε συμβιβαστική λύση για την Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης, με την βρετανίδα ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων Fiona Hall να ισχυρίζεται ότι η «οδηγία θα πετύχει το 17% από το αρχικό 20% της ενεργειακής εξοικονόμησης που χρειαζόμαστε μέχρι το 2020».
 «Δυστυχώς οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν είχαν τη βούληση να συμφωνήσουν σε πιο φιλόδοξα μέτρα, που θα πετύχαιναν το 20% του στόχου», τόνισε ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων Claude Turmes, εκπρόσωπος του ΕΚ στις διαπραγματεύσεις με Κομισιόν και Συμβούλιο.
«Συνεισφέρει στο πλαίσιο και είναι μια μακροπρόθεσμη προοπτική αλλά δεν είναι αρκετά ισχυρή για το 2020- τα κράτη μέλη συμφώνησαν διότι δεν πρέπει να εφαρμόσουν πολύ σύντομα αυτούς τους χάρτες πορείας», είπε η Erica Hope από το Climate Action Network.

Για πρώτη φορά η οικολογική πρόοδος στο κινεζικό «λεξιλόγιο»

Για πρώτη φορά εντάσσεται η «οικολογική πρόοδος» στον στρατηγικό σχεδιασμό και ανάπτυξη της Κίνας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελευταίου Κογκρέσου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.
«Η συνολική μας προσέγγιση (στην ανάπτυξη του σοσιαλισμού με κινεζικά χαρακτηριστικά) είναι η προώθηση της πολιτικής, κοινωνικής, πολιτισμικής και οικολογικής προόδου», είπε χαρακτηριστικά ο Κινέζος Πρόεδρος Hu Hintao.
«Πρέπει να δώσουμε υψηλή προτεραιότητα για την επίτευξη οικολογικής προόδου και να την ενσωματώσουμε σε όλες τις πτυχές και την όλη διαδικασία προαγωγής της οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικής προόδου, ​​να εργαστούμε σκληρά για να οικοδομήσουμε μια όμορφη χώρα, και να επιτύχουμε διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη του κινεζικού έθνους», συνέχισε.

Οι ευρωπαϊκοί δήμοι στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση

Αξιοποιώντας δημόσιες χρηματοδοτήσεις και ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη και τη στήριξη της ηλεκτροκίνητης αυτοκίνησης Τοπικές Αυτοδιοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ενίσχυσαν το 2012 τις υποδομές τους σε σταθμούς φόρτισης και στόλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Μία πρωτοβουλία του Παρισιού οδήγησε στην υπηρεσία ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων Autolib η οποία αξιοποίησε 235εκ € χρηματοδότησης. Αυτή η πρωτοβουλία εν συνεχεία ενέπνευσε το σύστημα Zen Car στις Βρυξέλλες, ενώ παρόμοια πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε και στο νησί  Bornholm της Δανίας.
«Στην Ελλάδα γίνονται κάποιες προσπάθειες και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, ωστόσο πρέπει να υπάρξει σαφής πολιτική βούληση σε κάθε επίπεδο διοίκησης», είπε στη EurActiv.gr, o Κωνσταντίνος Ζέρβας, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων Θεσσαλονίκης.
«Η επιτάχυνση της διάδοσης και ευρύτερης υιοθέτησης της ηλεκτροκίνησης θα απαιτήσει γενναία κρατική υποστήριξη», δήλωσε η  Έλενα Ταβλάκη, Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών της εταιρείας FORTISIS.

Ευρωπαϊκή «νίκη» στη Ντόχα
 
«Κερδισμένη» βγήκε η ΕΕ στην 18η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (COP 18) που έλαβε χώρα στην Ντόχα του Κατάρ (Δεκέμβριος 2012).
«Το κόστος της έλλειψης κλιματικής δράσης θα είναι πιο ακριβό από την επένδυση τώρα […] Καθώς είμαστε απασχολημένοι να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια κλιματική κρίση που έρχεται», υπογράμμισε η επίτροπος για την κλιματική αλλαγή Connie Hedegaard.
Οι διεθνείς συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην εξέλιξη του διεθνούς καθεστώτος για την κλιματική αλλαγή μετά τη λήξη της δεύτερης περιόδου δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο, το 2012.
Τα φτωχά κράτη κέρδισαν την ιστορική αναγνώριση για τα δεινά που αντιμετωπίζουν λόγω των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, μέσω της δέσμευσης των πλουσιότερων χωρών για χρηματοδότηση, την οποία έχουν ανάγκη για  να αποκαταστήσουν τις «απώλειες και τις ζημιές» που υπέστησαν.
Βασική προτεραιότητα για την ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων παρέμεινε η υιοθέτηση μίας νέας δεσμευτικής συμφωνίας η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους μείζονες ρυπαίνοντες και η οποία θα πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι το 2020. Παράλληλα, πάγια θέση της Ένωσης τα τελευταία χρόνια είναι και η κατάργηση του θεσμοθετημένου διαχωρισμού ανάμεσα σε ανεπτυγμένα  και αναπτυσσόμενα συμβαλλόμενα κράτη-μέρη. Αυτό που η ΕΕ θέλει να εξασφαλίσει και φαίνεται να το καταφέρνει είναι η μετάβαση σε ένα νέο νομικό καθεστώς και σε μία νέα θεσμική αρχιτεκτονική όπου όλοι θα αναλάβουν δεσμεύσεις μείωσης ή περιορισμού των εκπομπών τους, συμπεριλαμβανομένων και των ισχυρών αναπτυσσόμενων κρατών, όπως η Κίνα και την Ινδία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για την Κίνα οι εκπομπές της αυξάνονται συνεχώς με τις κατά κεφαλήν εκπομπές να φτάνουν τους 7,2 τόνους τη στιγμή που στην ΕΕ οι αντίστοιχες είναι 7,5.
Επιπλέον, η ΕΕ συνέστησε βασικό υποστηρικτή της συνέχισης του Πρωτοκόλλου του Κιότο, κάτι που τελικά κατάφερε στη  Συνδιάσκεψη του Ντέρμπαν ένα χρόνο πριν (2011). Στη Ντόχα, η ΕΕ παρέμεινε πιστή πάνω σε αυτή τη θέση ζητώντας πιο αυστηρούς ποσοτικοποιημένους στόχους μείωσης των εκπομπών και από τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες προκειμένου να αποτραπεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πάνω από το «όριο συναγερμού» των 2 βαθμών. Η ίδια θέτει το στόχο μείωσης των εκπομπών στο 20% (και 30% εάν δεχτούν και οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες παρόμοιους περιορισμούς), ζητώντας και από τους άλλους να πράξουν το ίδιο.
EurActiv.gr  

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

Διαδηλώσεις και στην Κίνα για πράσινη ανάπτυξη

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί το αναγκαίο κακό της εκρηκτικής ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας. Το Πεκίνο αναγνωρίζει πλέον πως η μόλυνση της ατμόσφαιρας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.
H κινεζική πόλη Λανζού φημίζεται για την πολύχρωμη, «έθνικ» ατμόσφαιρα και μουσική της, αλλά και την ιστορική σύνδεσή της με τον ασιατικό δρόμο του μεταξιού, μέσω του οποίου μεταφέρονταν παλιά τα κινεζικά υφάσματα στην Ευρώπη. Από το 2011 βέβαια έχει και μία αρνητική διάκριση παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κίνα.

Την περασμένη άνοιξη πρωτοφανείς αμμοθύελλες τοξικών ουσιών προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στην πόλη, ως συνέπεια της αλόγιστης αποψίλωσης για βιομηχανικούς σκοπούς, της υπερβόσκησης αλλά και της άνευ κεντρικού σχεδιασμού πολεοδομικής εξάπλωσης . Η πόλη είναι χτισμένη σε μία μεγάλη πεδιάδα με μία εκτεταμένη βιομηχανική ζώνη γύρω της. Εργοστάσια χημικών, ανθρακωρυχεία και βαριά βιομηχανία συνθέτουν το τοπίο. Η αλματώδης όμως ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας σε συνδυασμό με την απουσία σοβαρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών έχει οδηγήσει σε μία άνευ προηγουμένου υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. «Την περασμένη άνοιξη κυκλοφορούσαμε με μάσκες για να μας προστατεύσουν. Είχαμε προβλήματα αναπνοής και όρασης» αναφέρει ο Λι Ξιάο, κάτοικος της Λανζού.
Μόλυνση και προβλήματα υγείας
Κινεζικά ορυχεία στα σύνορα με τη Μογγολία 
Κινεζικά ορυχεία στα σύνορα με τη Μογγολία
Η κατάσταση είναι παρόμοια σε πολλές κινεζικές μεγαλουπόλεις. Η πρωινή αιθαλομίχλη είναι σχεδόν παντού παρούσα. Η άναρχη αστικοποίηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβληματικά στοιχεία της κινεζικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Κίνα στηρίζεται ακόμη κατά τα δύο τρίτα της συνολικά παραγόμενης ενέργειας στον άνθρακα. Έτσι σήμερα θεωρείται ο «νούμερο ένα» υπαίτιος για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Οι πολίτες όμως πλέον αντιδρούν και αρχίζουν να αμφισβητούν το μότο «ανάπτυξη άνευ όρων και ορίων». Ανησυχούν κυρίως επειδή βλέπουν άμεσες επιπτώσεις και στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Λανζού, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ασθενών που πάσχουν από σοβαρά αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα στην πόλη έχει σημειώσει κατακόρυφη αύξηση και γι’ αυτό ευθύνεται πρωτίστως η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Αίτημα για καθαρό αέρα
Πρωινή κίνηση στο ΠεκίνοΠρωινή κίνηση στο Πεκίνο
Πριν από δύο χρόνια το αμερικανικό προξενείο στην πόλη άρχισε να εκδίδει σε ημερήσια βάση διαδικτυακές ανακοινώσεις για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή, κάτι που κατηγορηματικά αρνιόταν να κάνει η κινεζική κυβέρνηση. Μετά από έντονες πιέσεις πολιτών, οι κινεζικές αρχές αναγκάστηκαν τελικά να δώσουν στο φως στοιχεία για την κατάσταση του ατμοσφαιρικού αέρα. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ανησυχητικά, με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο πλέον και επίσημα για σύνδεση της ρύπανσης με σοβαρά προβλήματα στους πνεύμονες και το αίμα.
Από τότε έχουν δημιουργηθεί στο κινεζικό διαδίκτυο διάφορες σχετικές ιστοσελίδες που παρέχουν στοιχεία από μετρήσεις, ενημερωτικά δελτία και επιστημονικές αναλύσεις. «Είναι μία καλή μόδα. Ολοένα περισσότεροι νέοι ευαισθητοποιούνται έτσι για τα περιβαλλοντικά ζητήματα», λέει ο Τομ Γιανγκ, βιολόγος από τη Σανγκάη. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια έχουν πυκνώσει και οι διαδηλώσεις διαφόρων οικολογικών ομάδων και ακτιβιστών κατά της ανεξέλεγκτης εκβιομηχάνισης. Ειδικοί εκτιμούν ότι αυτές οι αυθόρμητες ενέργειες στέλνουν με τον τρόπο τους ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση του Πεκίνου. Είναι πλέον ανάγκη να θυσιαστεί ένα κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος μίας πιο πράσινης και αειφόρας ανάπτυξης που θα σέβεται και τον άνθρωπο, δηλώνουν οι νέοι διαδηλωτές.
Ruth Morris / Δήμητρα Κυρανούδη
Υπεύθ. σύνταξης: Σπύρος Μοσκόβου
DEUTSCHE WELLE
3/12/12 

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Είναι δυνατή η πράσινη ανάπτυξη;

Οι προοδευτικοί φορείς χάραξης πολιτικής, θεωρούν τις θέσεις εργασίας στις καθαρές τεχνολογίες ως εργαλείο για την πράσινη ανάπτυξη. Η εν λόγω ιδέα και η συνδρομή των ΜΚΟ και των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της, συνιστούν τον πυρήνα του Έτους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους (SE4ALL). Όμως, κάποιοι οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί και περιβαλλοντολόγοι, αμφισβητούν ολοένα και περισσότερο την κεντρική ιδέα της πρωτοβουλίας των ΗΕ.
Οι κριτικές στην «πράσινη ανάπτυξη» συχνά εγείρονται από τα λόμπυ των επιχειρηματιών που αντιτίθενται στις δράσεις για το κλίμα, αλλά και από τους οικολόγους και σοσιαλιστές, που υποστηρίζουν ότι η απεριόριστη ανάπτυξη είναι αδύνατη σε έναν πεπερασμένο φυσικό κόσμο.

Ανώνυμος αξιωματούχος της ΕΕ μιλώντας στη EurActiv ανέφερε ότι η επίτευξη της μείωσης των εκπομπών, ώστε να διατηρηθεί ο στόχος των ΗΕ για αύξηση της θερμοκρασίας λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ την ίδια στιγμή να συνεχίζεται η ανάπτυξη είναι μια προσπάθεια «αλλόκοτη».
«Εάν θέλουμε ανάπτυξη την οποία να ορίζουμε ως εκθετική -αυξανόμενη χρόνο με το χρόνο- στο μέλλον θα υπάρχει ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στη συνολική οικονομική παραγωγή και τη μείωση των συνολικών εκπομπών την οποία επιθυμούμε».
Πράγματι, πολλοί ειδικοί για το κλίμα βλέπουν το στόχο των δύο βαθμών ως καταδικασμένο. 
Τον τελευταίο μήνα, έρευνα του πράσινου γερμανικού ιδρύματος Heinrich Böll διαπίστωσε ότι η αυξανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας αυξάνει την παραγωγικότητα και οδηγεί σε αύξηση των κερδών, όμως με τη σειρά του, το γεγονός αυτό αυξάνει τη ζήτηση.
Λόγω του ότι αυτή η ζήτηση θα καλυφθεί από ένα δίκτυο παραγωγής που θα επιβαρύνει  την ατμόσφαιρα με επιπλέον εκπομπές, η έρευνα (με τον τίτλο «Green Growth Unravelled») υποστηρίζει ότι μια τέτοιου είδους «μοιραία πλάνη» για την πράσινη ανάπτυξη θα επιφέρει «φαινόμενα αναπήδησης» που ουσιαστικά θα αυξήσουν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.
Για παράδειγμα, η αυξανόμενη αποδοτικότητα των αεροπλάνων μπορεί να μειώσει τις τιμές των εισιτηρίων των πτήσεων και να οδηγήσει πολύ κόσμο σε διακοπές σε μακρινούς προορισμούς.
13 τύποι αναπήδησης
Η έρευνα της Böll διέκρινε 13 διαφορετικά είδη αναπήδησης -οικονομική, υλική, ψυχολογική- και καταλήγει στο ότι «οι βελτιώσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα σε ένα οικονομικό σύστημα θα μειώσει κατά μέσο όρο στο ήμισυ το θεωρητική δυναμική εξοικονόμησης της ενέργειας» και σε ορισμένες περιπτώσεις λιγότερο από το μισό.
Τα πρότυπα της αποδοτικότητας για τις συσκευές ή τις διαδικασίες παραγωγής έχουν τη μεγαλύτερη δυναμική αναπήδησης, ενώ οι οικολογικοί φόροι διαθέτουν την ελάχιστη δυναμική.
Όμως η θεωρία της αναπήδησης δέχεται πολλές περιβαλλοντικές κριτικές, οι οποίες τονίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι ασήμαντα και όταν είναι θετικά, εξασθενούνται συν τω χρόνω. 
Στην πράξη, οι επικριτές της πράσινης ανάπτυξης υπονομεύουν αυτές τις κινήσεις, υπολογίζοντας και το ότι η διοίκηση του Ομπάμα έλαβε μια στρατηγική απόφαση το 2009, για να υποβαθμίσει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής προς όφελος της υπεράσπισης των πράσινων θέσεων εργασίας.
 «Καθώς ο κόσμος διέρχεται μιας μεγάλης οικονομικής ύφεσης, μια αποτελεσματική αγορά ενέργειας μπορεί να βοηθήσει τα πλέον εύπορα κράτη να αναπτυχθούν, επιτρέποντας στα φτωχότερα την ευκολότερη πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες που προηγουμένως δεν μπορούσαν να απολαύσουν», ανέφερε στην Euractiv η Marina Migliorato, επικεφαλής του τμήματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ιταλικού ενεργειακού κολοσσού Enel.
Παγκόσμια πρόσβαση στην ενέργεια
Κορυφαίοι οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι ο στόχος του SE4ALL, για την παγκόσμια πρόσβαση στην ενέργεια, 1,3 δις ατόμων έως το 2030, δε θα αυξήσει δραματικά τις εκπομπές άνθρακα.
Η Ετήσια Έκθεση για την Ενέργεια του 2011 του Διεθνούς Οργανισμού Περιβάλλοντος αναφέρει ότι λόγω των χαμηλών επιπέδων ανά κεφαλή ενέργειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο και το σχετικά μεγάλο ποσοστό της ανανεώσιμης ενέργειας, οι συνολικές αυξήσεις των εκπομπών θα είναι περιορισμένες.
Ο Διεθνής Οργανισμός Περιβάλλοντος εκτιμά ότι η επίτευξη του στόχου των ΗΕ θα απαιτούσε επιπλέον 220 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι θα αυξάνονταν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά 239 εκατομμύρια τόνους έως το 2030.
 «Το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών προέρχεται από εμάς κι όχι από την Αφρική» ανέφερε στην EurActiv ο Christophe Yvetot, εκπρόσωπος του UNIDO στην ΕΕ.  
Σύμφωνα με το σενάριο του ΔΟΠ για το σχέδιο SE4ALL, 45% επιπλέον ηλεκτρικής ενέργειας θα παραγόταν και θα μεταφερόταν μέσω των υπαρχόντων εθνικών δικτύων και 36% από νέα μικρότερα δίκτυα. Γύρω στο 60% από αυτό το σύνολο θα προερχόταν από πηγές ορυκτών καυσίμων, ειδικότερα άνθρακα. Συνεπώς, έτσι θα προωθούνταν πρωτοβουλίες για να βοηθούν οι αναδυόμενες οικονομίες να χρησιμοποιήσουν τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είπε ο Yvetot.
Ηλιακές λύσεις όπως συστήματα πάνελ που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές και δε συνιστούν μέρος του δικτύου, μπορούν να παρέχουν ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια τη ημέρας, χωρίς να αυξάνουν τις εκπομπές άνθρακα και αναμένεται να αγγίξουν το 20% του συνόλου του σχεδίου SE4ALL, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Περιβάλλοντος.
«Ίσως μπορούμε να υποστηρίξουμε τους φτωχότερους των φτωχών στην υιοθέτηση πράσινης ενέργειας, είπε ο Yvetot, προσθέτοντας ότι «μπορεί να μην είναι σε θέση να το κάνουν σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι ώστε αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο να πρέπει να κάνουν περισσότερες δομικές αλλαγές, οδηγούμενοι στη βιομηχανία που δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα».
Αποκαλυπτικές επιπτώσεις;
Ωστόσο ο Ulrich Hoffman, ένας ανώτερος οικονομολόγος στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη είπε στην EurActiv ότι η αύξηση των εκπομπών από ένα τέτοιο σενάριο, θα είναι ψηλότερες από 20%.
Η ανάπτυξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και μια προβλεπόμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού από 7 δισεκατομμύρια σήμερα στα 9 δισεκατομμύρια το 2050, θα καταστήσει την αποσύνδεση της ανάπτυξης από τις εκπομπές CO2 σχεδόν αδύνατη, κατά την άποψή του.
 «Με το πλεονέκτημα της ύστερης γνώσης, η αριθμητική της ανάπτυξης δεν δείχνει να υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιας αποσύνδεσης σε απόλυτους όρους», είπε, μιλώντας σε προσωπική βάση.
Η «πρόκληση μαμούθ» που αντιμετωπίζει ο πλανήτης θα μπορούσε να φανεί από το γεγονός ότι τα κέρδη της ετήσιας αποδοτικότητας του 0,7% -1% τα τελευταία 25 χρόνια, θα πρέπει να αυξάνονται δέκα φορές κάθε χρόνο έως το 2050 για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στους 2 βαθμούς Κελσίου, εκτιμά ίδιος.
 «Μια καθαρά αριθμητική άποψη, θα μας πει ότι η τεχνική λύση δεν μπορεί να λειτουργήσει», προσέθεσε ο Hoffmann. «Πολύ λυπάμαι ότι αν οι τάσεις συνεχιστούν αμείωτα εξετάζουμε μια κλιματική αλλαγή μεταξύ 4-6 βαθμών, η οποία θα έχει επιπτώσεις αποκαλυπτικές, και όσοι συνέβαλαν λιγότερο σε αυτό θα είναι οι πρώτοι και χειρότεροι που θα επηρεαστούν».
Οι επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει να κινούνται μακριά από τις επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα, όπως η Shell, τονίζουν το ενδεχόμενο για επενδύσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο για να απαλλάξουν τους ανθρώπους από τη φτώχεια.
 «Στα επόμενα 20 χρόνια, η αύξηση της ζήτησης δεν πρόκειται να έρχεται από την Ευρώπη αλλά από το παγκόσμιο πληθυσμό που θα αυξηθεί από 7 σε 9 εκατομμύρια ανθρώπους, και τα επιπλέον τρία δισεκατομμύρια που θα φεύγουν από τη φτώχεια και θα ενώνονται με τη μεσαία τάξη», είπε στην EurActiv ο Dick Benschop, αντιπρόεδρος της Ολλανδία της Shell για τις αγορές καυσίμων στην Ολλανδία.
 «Το περιγράφω ως την ηθική της ζήτησης για ενέργεια», προσέθεσε. «Πρέπει να φροντίσουμε για εκείνη την ανάπτυξη με καθαρότερη ενέργεια έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν τη νύχτα και να εκπαιδεύσουν τους εαυτούς στους μακριά από το μαγείρεμα με βιοαέριο, την αγορά της πρώτης τους μοτοσικλέτα, ψυγείο και όλα, εκεί είναι που βρίσκεται η ζήτηση».
Όχι ακριβώς εμπόδιο
Ωστόσο, ο Kandeh Yumkella, ο διευθύνων σύμβουλος της SE4ALL και διευθυντής της UNIDO στο γενικό καθήκον για τη πρωτοβουλία του SE4ALL αναγνώρισε το ανακύπτον πρόβλημα το 2011, όταν υπέγραψε μια έκθεση ενεργειακής απόδοσης του UNIDO.
Το έγγραφο αυτό καταγράφει τις διάφορες αναπηδήσεις της ενεργειακής πολιτικής όπου «θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη», αλλά είπε ότι «δεν ήταν ακριβώς ένα εμπόδιο» στην υιοθεσία.
 «Φαινόμενα υποτροπής μπορούν να μετριαστούν με τη σταδιακή αύξηση των φόρων άνθρακα και ενέργειας ή την επιβολή συνεχώς αυστηρότερου ανώτατου ορίου και συστημάτων συναλλαγών», εξηγούσε το έγγραφο.
Αλλά αυτά μπορεί να είναι ακριβώς το είδος των μέτρων που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πολιτική αντίθεση και ως εκ τούτου να είναι λιγότερο πιθανό να μετουσιωθούν σε πρωτοβουλίες όπως το SE4ALL και ο Χάρτης Πορείας της ΕΕ του Χαμηλού Άνθρακα του 2050, σύμφωνα με το έγγραφο Heinrich Böll.
Και οι δύο μελέτες υποστηρίζουν ότι οι προσπάθειες απόδοσης από μόνες τους δε θα μειώσουν τις εκπομπές, και ότι οι αναλυτές και οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα ανακύπτοντα αποτελέσματα.
EurActiv.gr  
-----

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...