Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα τακτοποίηση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα τακτοποίηση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

Ξεκινά τη Δευτέρα «νέος γύρος» τακτοποίησης αυθαιρέτων. «Διασώζονται» όλα τα αυθαίρετα που τακτοποιήθηκαν με τον προγενέστερο νόμο.

Τράτσα Μάχη
(tovima.gr) 

«Διασώζονται» όλα τα αυθαίρετα που τακτοποιήθηκαν με τον προγενέστερο νόμο ο οποίος, σύμφωνα με διαρροές από το ΣτΕ, έχει κριθεί αντισυνταγματικός

«Ανοίγει» τη Δευτέρα το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) το οποίο θα υποδέχεται τις δηλώσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, σύμφωνα με τον νέο νόμο 4178/2013.


Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε σήμερα τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ειδικές διατάξεις για τη διάσωση των αυθαιρετούχων οι οποίοι είχαν περαιώσει τη διαδικασία τακτοποίησης με τον προηγούμενο νόμο για τα αυθαίρετα (4014/11) ο οποίος όμως, σύμφωνα με διαρροές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει κριθεί αντισυνταγματικός. Βλέπε tovima.gr.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διεκπεραίωση των υπαγωγών οι οποίες  έχουν πραγματοποιηθεί με τον 4014/11  προβλέπεται ότι, όχι μόνο οι δηλώσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και όσες έχουν περαιωθεί, θα μπορούν να υπάγονται  μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στις διατάξεις του νέου νόμου 4178/2013.

Τα στοιχεία, οι πληρωμές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια θα μεταφέρονται σε νέα δήλωση τα στοιχεία της οποίας θα συμπληρώνονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του 4178/2013, όπου απαιτείται. Από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ θα εκδίδεται νέα πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής μετά την καταβολή του ποσοστού ανταπόδοσης.  Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς άρχεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.

Στις δηλώσεις του ν. 4014/2011 που θα μεταφέρονται, θα επιτρέπεται η μεταβολή του τρόπου εξόφλησης από εφάπαξ πληρωμή σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις με απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης 20%.

Στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί μέσω μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων τουλάχιστον το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου των δηλώσεων του Ν. 4014/2011 θα εφαρμόζεται αυτόματα έκπτωση 10% κατά τη διαδικασία μετάβασης.

Προθεσμίες πληρωμών, εκπτώσεων και προσαυξήσεων για τις νέες υπαγωγές

Ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου, οι νέες δηλώσεις για νομιμοποίηση αυθαιρέτων εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Για δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί έως και 7/2/2014, παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:


i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 10/2/2014.

ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την 10/2/2014. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.

iii) 102 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 10/2/2014.

iv) 17 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 10/2/2014


Β. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί  από 8/2/2014 έως και 7/8/2014 παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:

i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 8/8/2014.

ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την 8/8/2014. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.

iii) 84 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 8/8/2014.

iv) 14 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 8/8/2014


Γ. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί  από 8/8/2014 έως και 6/2/2015 παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:

i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 9/2/2015.

ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την 9/2/2015.Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.

iii) 60 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 9/2/2015.

iv) 10 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 9/2/2015.

Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 50 ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των 300 ευρώ.

Μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του εξαμήνου θα πρέπει να εξοφλείται το συνολικό ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του εξαμήνου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου, το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Έως και την τελευταία ημέρα των ως άνω προθεσμιών καταβολής κάθε εξαμήνου ο αυθαιρετούχος θα έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο εξόφλησης.

Στις περιπτώσεις που καταστεί ληξιπρόθεσμο ποσό εφάπαξ εξόφλησης, ή εξόφλησης του 30% του ειδικού προστίμου, η προσαύξηση θα υπολογίζεται στο σύνολο του εφάπαξ ποσού, ή του 30% του ειδικού προστίμου, με διατήρηση του δικαιώματος έκπτωσης. Προσαυξήσεις που επιβάλλονται από την καθυστέρηση καταβολής πληρωμών δεν μεταβάλλονται από τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την αλλαγή του τρόπου εξόφλησης.

Στην υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο κ. Καλαφάτης προβλέπεται επίσης ότι το υπουργείο Οικονομικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.
Ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε: «Με το νέο νόμο για τα αυθαίρετα έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό για να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για τους πολίτες να δηλώσουν το αυθαίρετό τους. Όσοι σπεύσουν να το δηλώσουν, θα ωφεληθούν από πολλές δόσεις στην αποπληρωμή του προστίμου. Όσo νωρίτερα δηλώσουν οι πολίτες κάποιο αυθαίρετό τους, τόσο περισσότερο χρονικό διάστημα θα έχουν για να αποπληρώσουν το αναλογούν πρόστιμο. Διάστημα που φτάνει σχεδόν τα εννέα χρόνια.»

» Επιπλέον έχουμε προβλέψει πολλές κατηγορίες εκπτώσεων, που φτάνουν μέχρι το 85%, ειδικά για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Καλούμε τους πολίτες που έχουν αυθαίρετο κτίσμα ή κάποια αυθαιρεσία σε νόμιμο κτίσμα να το δηλώσουν, σύμφωνα με το νέο νόμο, ώστε να μπορούν χωρίς πρόβλημα μελλοντικά να το μεταβιβάσουν και να το αξιοποιήσουν».
tovima.gr
1/9/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Εκτός ρύθμισης τακτοποιήσης αυθαιρέτων οι διαφημιστικές κατασκευές

 -
Ειδικότερα γι’ αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται ότι υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης και στις γενικές διατάξεις που διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη ανέγερση κτισμάτων ή κατασκευών. 

 
Το υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στους δήμους και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας το σχετικό έγγραφο στο οποίο επισημαίνεται ότι: “Δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση των διαφημιστικών κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (νόμος περί τακτοποίησης αυθαιρέτων), δεδομένου ότι στο πεδίο ρύθμισης του νόμου αυτού εντάσσονται περιπτώσεις παράβασης της σχετικής πολεοδομικής νομοθεσίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ΥΠΕΚΑ.” 

ΣΧΕΤΙΚΑ.....ypes.gr
22/5/13
--
-

 

Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Εννέα μέρες διορία για την εξόφληση τακτοποίησης ημιυπαίθριου με τον νόμο Μπιρμπίλη .... Δεν θα δοθεί άλλη παράταση ούτε για τη ρύθμιση 4014/11 για τα αυθαίρετα

Όσοι έχουν ακόμη εκκρεμότητες (οικονομικές ή γραφειοκρατικές) που αφορούν την τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων με τον 3843/2010 πρέπει να βιαστούν. Κι αυτό διότι σε εννέα μέρες (31 Μαΐου) λήγουν οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων του νόμου 3843/2010 καθώς και για την υπαγωγή κτισμάτων στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα (4014/2011).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση σε καμία από τις δύο ρυθμίσεις.

Άλλωστε, το υπουργείο ολοκληρώνει την επεξεργασία των προτάσεων, οι οποίες κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση για το νέο σχέδιο νόμου περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης, και αναμένεται μέσα στον Ιούνιο να το καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται διατάξεις για όσους έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του 4014/2011 και δεν έχουν ολοκληρώσει την υπαγωγή, οι οποίοι θα μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, χωρίς την καταβολή παραβόλου και με συμψηφισμό των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το Προεδρικό Διάταγμα για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, το οποίο προβλεπόταν στον νόμο Μπιρμπίλη (3843/2010) για τους ημιυπαίθριους.
22/5/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

«Ο,τι έχετε ευχαρίστηση» για ρύθμιση αυθαιρέτων...


Ανοιχτό αριθμό δόσεων, με σχήμα πληρωμής που θα το καθορίζει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες, προβλέπει η νέα ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Ως προϋποθέσεις αναμένεται να τεθούν:  

* Η καταβολή ενός ελάχιστου ποσού ανά εξάμηνο, το οποίο θα καλύπτει ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 10 έως 20% της συνολικής οφειλής του προστίμου.
* Η εξόφληση του συνολικού προστίμου σε βάθος χρόνου, που όμως δεν θα υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά πάσα πιθανότητα την πενταετία (60 μηνιαίες δόσεις).
Παράλληλα, η νομιμοποίηση των λεγόμενων μικρών πολεοδομικών παραβάσεων εντός του νόμιμου όγκου ακινήτων που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια θα γίνεται με εφάπαξ πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ.

Εντός της εβδομάδας
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ.Ε.», σε αυτές τις ρυθμίσεις πληρωμής των προστίμων νομιμοποίησης αυθαιρέτων, τύπου «κανόνισε μόνος σου και πλήρωσε ό,τι μπορείς», καταλήγει το επιτελείο του υπουργείου Περιβάλλοντος εν όψει της τελικής διαμόρφωσης του νέου οικιστικού νομοσχεδίου, το οποίο προγραμματίζεται να ανακοινωθεί επισήμως από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Στ. Καλαφάτη, εντός της ερχόμενης εβδομάδας.
Στο ΥΠΕΚΑ εξετάστηκαν όλα τα σενάρια, ώστε με ελκυστικά πρόστιμα να δίνεται η δυνατότητα οριστικής νομιμοποίησης σε ένα ευρύτατο φάσμα αυθαίρετων κτισμάτων που βρίσκονται σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές. Αποφασίστηκε τα πρόστιμα για το σύνολο των περιπτώσεων, πλην των λεγόμενων μικρών παραβάσεων, να διατηρηθούν στο ίδιο ύψος με τα πρόστιμα που ισχύουν ήδη με το νόμο 4014/2011 για τις τακτοποιήσεις, ο οποίος «τρέχει» από την 21η Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι την 31η Μαΐου 2013, με έξι συνεχόμενες παρατάσεις για την υποβολή δηλώσεων.
Καταγραφή
Τα πρόστιμα διατηρούνται στα ίδια επίπεδα, ώστε να μην υπάρξουν τριβές και προβλήματα, και διαφορετική μεταχείριση όσων ιδοκτητών έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση. Ετσι, το βάρος δίνεται σε όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους τρόπους αποπληρωμής των προστίμων λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που εμποδίζει τους ιδιοκτήτες να ενταχθούν στις ρυθμίσεις νομιμοποίησης.
Το νέο νομοσχέδιο έρχεται λοιπόν να δώσει νέα διέξοδο νομιμοποίησης αυθαιρέτων και «φιλί ζωής» στην εισπρακτική επιχείρηση προστίμων αυθαιρέτων, συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, ενώ το θεσμικό πλαίσιο για τις τακτοποιήσεις τρίζει και οι εισπράξεις, λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, κινούνται μέχρι τώρα μόλις στο 30% των στόχων. Οι προσδοκώμενες εισπράξεις είναι μικρότερες των 1 δισ. ευρώ, έναντι προϋπολογισμού εσόδων από τις εισπράξεις αυθαιρέτων άνω των 3 δισ. ευρώ για το διάστημα έως το 2015.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρεί σε ενδυνάμωση των νομικών θεμελίων του οικοδομήματος της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. Παράλληλα με την πρόβλεψη της αξιοποίησης των προστίμων αυθαιρέτων μέσω του «Πράσινου Ταμείου» για περιβαλλοντικές δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει περιβαλλοντικό ισοζύγιο, εισάγεται νέο επιχείρημα, το οποίο συνδέει την επιχείρηση νομιμοποίησης αυθαιρέτων με προσπάθεια καταγραφής του πραγματικού αριθμού και της έκτασης του φαινομένου ως προϋπόθεση να ακολουθηθεί νέα πολεοδομική και χωροταξική πολιτική.
Η απόφαση του ΣτΕ
Εν τω μεταξύ αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ, όπου εκδικάστηκε στις 15 Φεβρουαρίου προσφυγή με αίτημα να κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Ευαίσθητα σημεία, σύμφωνα με τις επιταγές του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, είναι η χρήση επίσημων εγγράφων και δικαιολογητικών για την υπαγωγή ακινήτου στη ρύθμιση, η λειτουργία του μηχανισμού «περιβαλλοντικού ισοζυγίου», ο οποίος έχει σχεδόν εξουδετερωθεί, αφού οι πόροι του «Πράσινου Ταμείου» μεταφέρονται σε ποσοστό 97,5% στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα δεν κινείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός που έχει από το νόμο συνδεθεί με τις τακτοποιήσεις.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ κάνει προσπάθειες συνεννόησης με τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, ώστε να αυξηθούν οι πόροι που συγκεντρώνονται στο «Πράσινο Ταμείο» υπέρ περιβαλλοντικών δράσεων. Είναι αβέβαιο όμως αν θα υπάρξει σχετικό αποτέλεσμα, αφού τα χρήματα διοχετεύονται στη μαύρη τρύπα του δημόσιου χρέους. 
.enet.gr
23/3/13

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

ΥΠΕΚΑ: Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, για το ζήτημα των Αυθαιρέτων

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης, έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση σε δημοσιογράφους, για το ζήτημα των αυθαιρέτων :

«Δίνουμε περισσότερο χρόνο και καλύτερους οικονομικούς όρους στη διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, για να διευκολύνουμε τη μετάβαση προς την οριστική λύση.

Θέλουμε αυτό να είναι και το τελευταίο βήμα πριν τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο που ετοιμάζει το Υπουργείο, για να ελεγχθεί οριστικά η κατάσταση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοσίου συμφέροντος

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Προς Οριστική Λύση για τα Αυθαίρετα ως τον Ιανουάριο του 2013 Προχωράει το ΥΠΕΚΑ

Σε οριστική λύση και όχι απλή «τακτοποίηση», όσον αφορά τις μικρές αυθαίρετες παραβάσεις, προσανατολίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Σταύρου Καλαφάτης, το σχέδιο, με το οποίο θα επιχειρηθεί να επιλυθεί το θέμα με πιο ουσιαστικό τρόπο. θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2013.

Ειδική ομάδα εργασίας, εδώ και έναν μήνα, επεξεργάζεται το συγκεκριμένο σχέδιο, προσέθεσε. «Δεν θα αδικηθεί κανείς. Δεν πρόκειται για μέτρα που θα δώσουν την εικόνα της άνισης μεταχείρισης», τόνισε.


Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο γενικός γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτης Αλεξιάδης, θα γίνει κωδικοποίηση όλων των ρυθμίσεων που αφορούν στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

«Ο νόμος 4014 συμπληρώθηκε με άλλες 40 με 50 τροπολογίες. Θα κωδικοποιήσουμε το νόμο σε ένα ενιαίο κείμενο», επισήμανε, ενώ πρόσθεσε, ότι, στη συνέχεια, θα γίνει κατηγοριοποίηση όλων των αυθαιρεσιών.

«Είναι άλλη αυθαιρεσία να αλλάξει θέση η κουζίνα -μια μετατροπή που ο ιδιοκτήτης μπορεί να μην την γνωρίζει-, είναι διαφορετική μια αυθαιρεσία σε κτήριο με οικοδομική άδεια και πιο σοβαρή μια αυθαιρεσία σε ένα εξ΄ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα», ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα αφορά κτήρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός (και χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί) έως τις 28/7/2011 όπως όριζε ο νόμος 4014. «Η ημερομηνία αυτή αποτελεί κόκκινη γραμμή», σημείωσε.

Αφού γίνει η κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων τότε, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, θα δοθεί οριστική λύση σε κάποιες περιπτώσεις μικροαυθαιρεσιών χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις.

Σχετικά με τις διευκολύνσεις που είχε ανακοινώσει το ΥΠΕΚΑ στις 11 Σεπτεμβρίου, οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου.

Όσα αυθαίρετα η νομοθεσία δεν θεωρεί «τακτοποιήσιμα» θα κατεδαφιστούν, υποστήριξε ο ειδικός γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σάκης Κουρουζίδης.

Μολονότι έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία κατεδάφιση στα περίφημα αυθαίρετα της Μυκόνου και άλλων περιοχών, τα οποία χτίστηκαν μετά τις 28 Ιουλίου 2011 (προκειμένου να τακτοποιηθούν με τον ν. 4014) ο κ. Κουρουζίδης επισήμανε ότι ξεκίνησε η συνεργασία ΟΚΧΕ (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος) και ΤΕΕ (Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) για το θέμα.

«Θα γίνει σύγκριση δορυφορικών αεροφωτογραφιών που τραβήχτηκαν μετά την ψήφιση του νόμου με προηγούμενες», δήλωσε.

Όπως είπε, ήδη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εξασφάλισε 3 εκατομμύρια ευρώ για να προχωρήσει στην υλοποίηση 1.000 πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε 12 νομούς.

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=62173
27/9/12 
------

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Περίοδος... εκπτώσεων για τα αυθαίρετα


ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» Του Κασσιανού Τζέλη
Μειώσεις προστίμων, μπόνους εκπτώσεων και παράταση της διαδικασίας φαίνεται ότι φέρνουν οι αλλαγές στον νόμο για τα αυθαίρετα που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή το υπουργείο Περιβάλλοντος και ενδεχομένως να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τους ιδιοκτήτες που έως τώρα είτε δεν συμμετέχουν είτε δεν πληρώνουν.

Είναι πολύ πιθανόν, οι νέες ρυθμίσεις να φέρουν επιπλέον μειώσεις για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες καθώς και για όσους έχτισαν αυθαίρετο μεταξύ του 1983 και του 2004. Γι' αυτή την κατηγορία παλαιότητας ειδικά σχεδιάζεται η μείωση του προστίμου να φτάσει ακόμη και στο 50% από 20% που είναι σήμερα.

Δόσεις
Εξετάζεται ακόμη η αύξηση του αριθμού των δόσεων που σήμερα μπορούν να φτάσουν έως τις 48 αλλά και μπόνους έκπτωση της τάξης του 10%-20% σε όσους μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους καταβάλλουν το 40% του επιβληθέντος προστίμου τακτοποίησης. Είναι εμφανής η προσπάθεια του υπουργείου να φέρει τους αυθαιρετούχους στα Ταμεία. Ειδικά για τις μειώσεις στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων εξετάζεται η διεύρυνση, καθώς σήμερα οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ετσι λοιπόν αναμένεται μείωση προστίμων και για τους μακροχρόνια άνεργους, τους πολύτεκνους κ.λπ.

Επιπλέον, εξετάζεται παράταση στη διαδικασία η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, θα λήξει στις 28 Φεβρουαρίου του 2013, αν και το ΤΕΕ ζητά μια μεγάλη ετήσια τουλάχιστον παράταση. Η παράταση ίσως ανακοινωθεί μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας και θα είναι η πέμπτη στη σειρά.
Η τέταρτη παράταση λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και έπειτα, αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν οι νέες εκπτώσεις και μειώσεις των προστίμων. Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση του νόμου για τα αυθαίρετα και η εναρμόνισή του με τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό.
  • Πέντε εκατομμύρια ακίνητα είναι αυθαίρετα ή έχουν πολεοδομικές αυθαιρεσίες
  • 400.000 είναι περίπου οι αιτήσεις τακτοποίησης που έχουν κατατεθεί
  • 14 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία, αναμένεται νέα παράταση
  • 48 δόσεις σήμερα, σχέδιο για αύξηση των μηνιαίων δόσεων
imerisia.gr
"Η" 5/9

Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012

Δίκη - οδηγός για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

«Μπαράζ» προσφυγών βρίσκεται σε εξέλιξη σε διάφορα δικαστήρια της χώρας που προσβάλλουν ως αντισυνταγματικό και ανίσχυρο το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο (ν. 4014/11) «τακτοποιήθηκαν» όλες οι αυθαίρετες κατασκευές με «πάγωμα» της κατεδάφισής τους για 30 χρόνια έναντι προστίμου
«Μπαράζ» προσφυγών βρίσκεται σε εξέλιξη σε διάφορα δικαστήρια της χώρας που προσβάλλουν ως αντισυνταγματικό και ανίσχυρο το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο (ν. 4014/11) «τακτοποιήθηκαν» όλες οι αυθαίρετες κατασκευές με «πάγωμα» της κατεδάφισής τους για 30 χρόνια έναντι προστίμου.

Για όλες αυτές τις υποθέσεις θα πραγματοποιηθεί «πιλοτική» δίκη στις αρχές Οκτωβρίου στην Ολομέλεια του ΣτΕ και η απόφαση θα δώσει «κατευθυντήρια γραμμή» σε όλα τα δικαστήρια της χώρας αλλά και στην πολιτεία, αφού σε περίπτωση που εντοπιστούν συνταγματικά προβλήματα και «αγκάθια» θα βρεθούν τα πάντα «στον αέρα» και θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τεράστια κονδύλια που δόθηκαν για την «τακτοποίηση».
Στην αλυσίδα των προσφυγών που γίνονται από ιδιοκτήτες ακινήτων γειτονικών με αυθαίρετα, καθώς και από περιβαλλοντικούς-πολιτιστικούς φορείς κ.λπ., γίνεται επίκληση της ομόφωνης νομολογίας που χάραξε από το 2009 η Ολομέλεια ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία νομιμοποίηση αυθαιρέτων και εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση ήταν συνταγματικά ανεκτή μέχρι τις 31-3-1983, οπότε με τον «νόμο Τρίτση» 1337/83 δόθηκε η τελευταία σχετική ευκαιρία.
Εκτοτε κάθε ρύθμιση για εξαίρεση από την κατεδάφιση και διατήρησή τους αποτελεί συνταγματικά ανεπίτρεπτη πολεοδομική διάταξη.
Σε μία από τις προσφυγές που έγινε σε περιφερειακό Διοικητικό Εφετείο και παραπέμφθηκε για να κριθεί «πιλοτικά» στο ΣτΕ, γιατί θα επηρεάσει την τύχη πολλών χιλιάδων αυθαιρέτων, ο ν. 4014/11 προσβάλλεται ως αντισυνταγματικός.
Πρόσφατα το ΣτΕ «πάγωσε» τη δυνατότητα τακτοποίησης με την υποβολή ιδιωτικών εγγράφων, βεβαιώσεων και δικαιολογητικών, κρίνοντας ότι επιτρέπονται μόνο κρατικά έγγραφα και επίσημες αεροφωτογραφίες.
ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
17/8/12
--------

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

Στον «αέρα» η τακτοποίηση 300 χιλιάδων αυθαιρέτων

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Του Κασσιανού Τζέλη
ktzelis@pegasus.gr
«Ομηροι» της αδυναμίας του κράτους να προχωρήσει και να συντάξει δασικούς χάρτες βρίσκονται περίπου 300.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σε όλη τη χώρα που δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τα ακίνητά τους ακόμα κι αν στην πραγματικότητα έχουν το νομικό δικαίωμα να το κάνουν. Με βάση το νόμο, δεν μπορούν να τακτοποιηθούν αυθαίρετα που βρίσκονται σε δασικές περιοχές, αιγιαλούς, ρέματα και άλλες προστατευόμενες περιοχές.Ειδικά, όμως, για τις δασικές περιοχές, δεν υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες, άρα και κανείς δεν γνωρίζει -πλην των κραυγαλέων περιπτώσεων- αν βρίσκεται εντός των ορίων δασικής έκτασης και σήμερα θεωρούνται ως «αμφισβητούμενες».Με βάση τις παλιές αεροφωτογραφίες, πολλές περιοχές εμφανίζονται δασικές, αλλά στη πραγματικότητα σήμερα είναι δομημένες ή έχουν χάσει το δασικό τους χαρακτήρα.

Ακόμα και στις ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν προωθηθεί δασικοί χάρτες (σε δώδεκα περιοχές και κυρίως στην Αττική), ουδέποτε προχώρησε η εκδίκαση των ενστάσεων και κατακυρώθηκαν μόνο τμήματα περιοχών όπου δεν υπήρξε η παραμικρή αμφισβήτηση. Ολα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα περίπου 300.000 αυθαίρετα σε όλη τη χώρα και ένα στα τρία αυθαίρετα στην Αττική, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς στελεχών του ΤΕΕ, να βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα, με τους ιδιοκτήτες τους να μην γνωρίζουν αν μπορούν να τα τακτοποιήσουν ή όχι.
Στον «αέρα» η τακτοποίηση 300 χιλιάδων αυθαιρέτων
Οσοι έχουν αυθαίρετο σε αμφισβητούμενη περιοχή βρίσκονται μπροστά στο εξής δίλημμα:
Στον «αέρα» η τακτοποίηση 300 χιλιάδων αυθαιρέτων
  • Να μην προχωρήσουν στην τακτοποίηση περιμένοντας να γίνουν πρώτα οι δασικοί χάρτες, κινδυνεύοντας έτσι να χάσουν την προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση που λήγει το Σεπτέμβριο ή την προθεσμία που λήγει το Δεκέμβριο για την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών (β' φάση της τακτοποίησης στην οποία όλοι σύμφωνα με το νόμο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν βρίσκονται σε δασική ή άλλη προστατευόμενη περιοχή). Να σημειωθεί ότι είναι σχεδόν απίθανο να ολοκληρωθούν ως τότε ακόμα κι όσοι δασικοί χάρτες έχουν προωθηθεί.
  • Ή να... παίξουν «κορόνα γράμματα» και να προχωρήσουν την τακτοποίηση με κίνδυνο στο μέλλον να κυρωθούν δασικοί χάρτες, να μην γίνουν δεκτές οι ενστάσεις τους και στο τέλος να βρεθούν να αντιμετωπίζουν και ποινικές ευθύνες.
Δικαστικές διαδικασίες
Στις δώδεκα περιοχές που έχουν προχωρήσει οι δασικοί χάρτες τα πάντα έχουν σχεδόν παγώσει. Εχουν κυρωθεί χάρτες μόνο για τμήματα περιοχών για τα οποία δεν έχει υποβληθεί καμιά ένσταση. Σε όλες τις άλλες περιοχές, οι δικαστικές διαδικασίες έχουν παγώσει παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος όλες οι υποθέσεις θα είχαν εκδικαστεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011. Ωστόσο, οι υποθέσεις μπήκαν στο συρτάρι.
Επίσημη αιτιολόγηση δεν υπάρχει. Σε ανεπίσημο επίπεδο παράγοντες του υπουργείου αναφέρουν ότι «αν προχωρούσαν οι εκδικάσεις θα δημιουργούταν απίστευτη αναστάτωση ιδιαίτερα εν όψει εκλογών»! Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, τα δασαρχεία αρνούνται να χορηγήσουν βεβαιώσεις, ενώ οι τελεσίδικες αποφάσεις στα δικαστήρια εκκρεμούν για χρόνια.
Πάντως, υπάρχει ο κίνδυνος πολλοί που έχουν προχωρήσει σε καταπατήσεις να «επενδύσουν» στην αποδεδειγμένη αδυναμία του κράτους να προχωρήσει τους δασικούς χάρτες και να «ρισκάρουν» να μπουν στη ρύθμιση νομιμοποιώντας αυθαίρετα που δεν θα έπρεπε να νομιμοποιηθούν, κάνοντας απλά μια ψευδή δήλωση. Αυτοί, μάλιστα, μπορούν να πάρουν άνετα ρεύμα με το που πληρώσουν την πρώτη δόση με μια απλή αίτηση, εάν το αυθαίρετο βρίσκεται δίπλα στο δίκτυο της ΔΕΗ (δεν θα μπορούν να το κάνουν όσοι χρειάζονται επέκταση δικτύου, αφού γι' αυτές τις περιπτώσεις μόνο απαιτείται βεβαίωση δασαρχείου).

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...