Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Natura. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Natura. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Θαλάσσιο σκι στην Παμβώτιδα: Η περιβαλλοντική νομιμότητα στα αζήτητα και πάλι;

Το ζήτημα των παράνομων χωματουργικών εργασιών, εκσκαφών και κοπής καλαμώνων για την κατασκευή πίστας θαλασσίου σκι στον υγρότοπο Αμφιθέας στη λίμνη Παμβώτιδα φέρνει με γραπτή ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, Νίκος Χρυσόγελος.
 
Τα έργα, που κατήγγειλαν στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, συνεχίζονται μέχρι και σήμερα χωρίς τεχνική μελέτη και ελλείψει της απαραίτητης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, παρότι είναι σε γνώση των αρχών ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ) για τους οικότοπους και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα άγρια πουλιά (GR 2130005). Η αξία της περιοχής έγκειται στην παρουσία και την αναπαραγωγή παγκοσμίως απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών, όπως η Βαλτόπαπια, ο Ήταυρος, ο Καλαμόκιρκος και το ενδημικό ορθόπτερo Chortippus lacustris. Για την προστασία των ειδών αυτών η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία απαιτεί πρώτα την εκτίμηση και έπειτα την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο βιότοπό τους. Παράλληλα προβλέπεται η εκ των προτέρων γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ο οποίος δυστυχώς παρακάμφθηκε και μάλιστα προβλέπεται να καταργηθεί.
 
Σημειώνεται ότι για την κατασκευή στίβου σκι, σύμφωνα με τον Ν. 4014/21.09.2011, είναι απαραίτητη η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά από ειδική οικολογική αξιολόγηση. Στην προκειμένη περίπτωση κάτι τέτοιο δεν έχει λάβει χώρα, καθώς οι εργασίες εκτελούνται από τις 22.12.12 χωρίς άδεια, ενώ εκπρόθεσμα ζητήθηκε η άδεια, της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία όμως είναι αναρμόδια αρχή. Παράλληλα, η ενέργεια του Δήμου Ιωαννιτών έρχεται σε αντίθεση με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης Παμβώτιδας, όπου είχαν προβλεφθεί ήδη από το 2004 οι καταστροφικές επιπτώσεις του έργου.    
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:
«Πρόκειται για μια κατάφωρη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Όχι μόνο τα έργα άρχισαν και συνεχίζονται χωρίς άδεια, αλλά ακόμα και νέα έγγραφα της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του ΥΠΕΚΑ αποδεικνύουν ότι το έργο δεν είναι σύννομο. Αυτή η πρακτική της απροκάλυπτης καταπάτησης της περιβαλλοντικής νομιμότητας από το δήμο Ιωαννιτών, πρέπει να σταματήσει άμεσα. Δεδομένου ότι τοπικά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να πράξει το αυτονόητο σταματώντας το έργο, είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω την άμεση παρέμβαση της Κομισιόν.»
 
(Ακολουθεί η ερώτηση όπως κατατέθηκε)
 
Θέμα: «Χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση το έργο στίβου θαλάσσιου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα»
 
Καταγγελία [1] κατέθεσαν στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις για την παύση των παράνομων χωματουργικών εργασιών, εκσκαφής και κοπής καλαμιώνα για την κατασκευή πίστας θαλασσίου σκι στον υγρότοπο Αμφιθέας που εκτελεί ο Δήμος Ιωαννιτών. Οι περιβαλλοντικοί φορείς ελπίζουν ότι θα αποδοθεί έτσι το περιβαλλοντικό και κοινωνικό δίκαιο.
Το έργο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα χωρίς τεχνική μελέτη και ελλείψει της απαραίτητης περιβαλλοντικής αδειοδότησης [2], παρότι είναι σε γνώση των αρχών ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος.   
Η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ) για τους οικότοπους και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα άγρια πουλιά (GR 2130005). Η αξία της περιοχής έγκειται στην παρουσία και την αναπαραγωγή παγκοσμίως απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών, όπως η Βαλτόπαπια, ο Ήταυρος, ο Καλαμόκιρκος και το ενδημικό ορθόπτερo Chortippus lacustris. Για την προστασία των ειδών αυτών η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία απαιτεί πρώτα την εκτίμηση και έπειτα την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο βιότοπό τους. Παράλληλα προβλέπεται η εκ των προτέρων γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ο οποίος δυστυχώς παρακάμφθηκε και μάλιστα προβλέπεται να καταργηθεί.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Αν έχει γνώση από τις ελληνικές αρχές για αυτή τη κατάφορη παραβίαση των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, στη λίμνη Παμβώτιδα;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τη προστασία αυτού του πολύ ευαίσθητου οικοσυστήματος και το σταμάτημα του έργου που ενδέχεται να υποβαθμίσει σημαντικά τον υγρότοπο;
11/2/13

_______________________________________________________
[1]http://www.ecoioannina.gr/,http://www.ecoioannina.gr/wp-content/uploads/2013/01/2013_01_28-kataggelia-kalamwnas.pdf
 
[2] Για την κατασκευή στίβου σκι είναι σύμφωνα με τον Ν. 4014/21.09.2011, απαραίτητη η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά από ειδική οικολογική αξιολόγηση. Τούτο δεν έχει λάβει χώρα, καθώς οι εργασίες εκτελούνται από τις 22.12.12 χωρίς άδεια, ενώ εκπρόθεσμα ζητήθηκε η άδεια αναρμόδιας αρχής, της Περιφέρειας Ηπείρου. Παράλληλα, η ενέργεια του Δήμου Ιωαννιτών έρχεται σε αντίθεση με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης Παμβώτιδας, όπου είχαν προβλεφθεί ήδη από το 2004 οι καταστροφικές επιπτώσεις του έργου: πχ. Παράγραφος 6.2. Α «Παρόμοια, η πρόταση δημιουργίας υποδομών πίστας σκι εντός της ζώνης Α1 στην περιοχή της Αμφιθέας θα είναι βλαπτική και καταστροφική για τις ρηχές εκτάσεις της λίμνης εκεί».
 
ΣΧΕΤΙΚΑ:
 
 

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

Χαλκιδική: Στην Ευρωπαϊκή επιτροπή τα beach bar του Αγίου Μάμα

Εξηγήσεις αναμένεται να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα beach bar που λειτουργούν εντός του υγροτόπου του Αγίου Μάμα, στη Χαλκιδική μετά από ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου. Σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από 25 beach bar-εκ των οποίων 10 εντός του δικτύου NATURA– λειτουργούν στην περιοχή χωρίς σχετική άδεια και με δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το οικοσύστημα, καταστρέφουν τη βλάστηση και τις θέσεις φωλεοποίησης προστατευόμενων ειδών πτηνών. 

Σημειώνεται ότι ο υγρότοπος του Αγίου Μάμα έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με βάση τόσο την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους όσο και την Οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά. Όπως αναφέρει μάλιστα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. Potočnik, η περιοχή υπόκειται στις διατάξεις προστασίας και διαχείρισης του άρθρου 6 της Οδηγίας για τους οικοτόπους, επιβάλλοντας τη λήψη μέτρων από τις ελληνικές αρχές για να αποφευχθεί τόσο η υποβάθμισή της όσο και για να εξασφαλιστεί ότι τυχόν νέα σχέδια ή έργα αξιολογούνται ορθά και εγκρίνονται μόνον εάν δεν επηρεάζουν την ακεραιότητά της.

Στην ερώτησή του προς το ευρωκοινοβούλιο για το θέμα ο Νίκος Χρυσόγελος τονίζει μεταξύ άλλων: «Με την ανοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και εν γνώσει του ΥΠΕΚΑ παρατηρούνται πλήθος παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων στον υγρότοπο του Αγ. Μάμα, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του οικοσυστήματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ανταποκριθεί στο πλήθος των καταγγελιών που δέχονται εδώ και πολλά χρόνια από περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς και πολίτες Παρ’ όλη μάλιστα την καταστροφή που συντελείται ουδέποτε το ελληνικό δημόσιο έκανε χρήση του δικαιώματος του για άρση της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του αιγιαλού από το Δήμο Ν. Προποντίδας, ως όφειλε προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή. Θα πρέπει κάποτε να σταματήσει να επικρατεί η αντίληψη ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη. Ειδικά οι προστατευόμενες περιοχές θα έπρεπε να αποτελούν πόλο έλξης αλλά με κανόνες και σεβασμού της σημασίας και του ρόλου τους, σε ένα μοντέλο τουρισμού που σέβεται το περιβάλλον και δεν περιορίζεται στο τρίπτυχο ήλιος-θάλασσα-ξαπλώστρα!».
.agelioforos.gr
4/3/13

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ!

Το οικοσύστημα της Παμβώτιδας υποβαθμίζεται καθημερινά…
Ο πρ. Πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ιωαννίνων Αρ. Σωτηριάδης μιλάει στον «Π.Λ.» για τους επίμαχους αγώνες θαλασσίου σκι, την κοπή καλαμιών κ.α. ενώ επαναπροτείνει τη δημιουργία υδροβιολογικού πάρκου


Μεγαλύτερη όσο ποτέ άλλοτε φαντάζει αυτό το διάστημα η ανάγκη προστασίας της Λίμνης Παμβώτιδας, αφού το μοναδικής ομορφιάς οικοσύστημα, για το οποίο τα Γιάννινα είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο, έχει πέσει θύμα της ανθρώπινης παρέμβασης.
Και αυτό, την ώρα που «φουντώνει» η συζήτηση για την κοπή καλαμιών κοντά στην Αμφιθέα για να διευκολυνθεί η διεξαγωγή αγώνων θαλασσίου σκι (από Σύλλογο στον οποίο Προεδρεύει η σύζυγος του δημάρχου Ιωαννίνων Φιλ. Φίλιου), ενώ εκκρεμούν και άλλα σημαντικά θέματα, όπως η οριοθέτηση της Λίμνης και η συζήτηση για το Προεδρικό Διάταγμα.


Ο «Π.Λ.» ζήτησε για όλα όσα γίνονται με επίκεντρο τη Λίμνη, την γνώμη ενός ανθρώπου που έχει συνδέσει το όνομά του με τους αγώνες για την προστασία της Παμβώτιδας, του κ. Αριστείδη Σωτηριάδη, πρώην Προέδρου του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ιωαννίνων. Ο κ. Σωτηριάδης υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία της Λίμνης και όχι, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, να κοπούν καλάμια αυθαίρετα για τη φιλοξενία αγώνων σκι για μόλις ένα τετραήμερο, όπως προγραμματίζεται να γίνει.

«Είναι παράνομο…»
Όπως υπογράμμισε, στο συγκεκριμένο σημείο «δεν γίνεται απλώς κοπή καλαμιών, αλλά εκριζώνεται ο καλαμώνας και γίνονται εργασίες εκ βάθρων με εκσκαφή πυθμένα». Και συνέχισε λέγοντας: «Το έργο γίνεται εντός του δικτύου Νατούρα 2000 σε ζώνη ειδικής προστασίας. Είναι ένα παράνομο έργο, που εκτελείται εντός της παρόχθιας ζώνης και μάλιστα χωρίς άδεια παραχώρησης χρήσης από την Κτηματική Υπηρεσία, όπως προβλέπει ο Νόμος 2971/2001 αρ 14. Το έργο θα είναι ιδιαίτερα επιβλαβές, θα καταστρέψει τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα και τη μοναδική ορνιθοπανίδα της συγκεκριμένης περιοχής».
Παράλληλα, ο κ. Σωτηριάδης επανέλαβε την πρότασή του για μετατροπή της Λίμνης, από ένα απλό και προβληματικό οικοσύστημα, που είναι τώρα, σε υδροβιολογικό πάρκο, με τα οφέλη να είναι τεράστια, τόσο για τον Τουρισμό, όσο κυρίως για το ίδιο το οικοσύστημα της Λίμνης.
Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα δούμε ξανά στη Λίμνη βατράχια, καραβίδες, πελαργούς, νερόφιδα κ.α. Θα αναπτυχθούν, δηλαδή ξανά όλα αυτά που συγκροτούν υδροβιότοπο». Υπενθύμισε δε, ότι στο παρελθόν γινόταν εξαγωγή τόνων βατραχιών στην Ιταλία, ενώ η Λίμνη ήταν ονομαστή σε όλη τη χώρα για τα χέλια και τις καραβίδες.

Τι θέλουμε;..
Μάλιστα, ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων είπε ότι πρέπει να αναρρωτηθούν οι πολίτες και βέβαια οι αρχές των Ιωαννίνων, τι ακριβώς θέλουμε, εάν δηλαδή στο όνομα ολιγοήμερων αγώνων, είναι θεμιτό να γίνονται τέτοιου είδους καταστροφικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.
«Δεν πρέπει να γίνονται αγώνες, εάν βλάψουν το οικοσύστημα της Λίμνης. Σαφώς και να έρθουν οι διεθνείς αγώνες, αλλά με τους όρους τους δικούς μας. Όχι να καταστρέψουν τη Λίμνη…» είπε.

Τόνοι ψαριών…
Υπενθυμίζεται, ότι στο παρελθόν, η Λίμνη Παμβώτιδα έδινε στον τόπο κάθε χρόνο περί τους 40 τόνους ψαριών, ενώ τώρα δίνει μόλις μισό! Αυτή η διαφορά έχει σαφέστατη εξήγηση στις ανθρώπινες παρεμβάσεις, αλλά και στην ολιγωρία των αρχών διαχρονικά, στο να απλώσουν ένα δίχτυ προστασίας πάνω από τη Λίμνη.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην Κατοχή, όλα τα Γιάννινα είχαν κρατηθεί χάρη στα κυπρίνια της Λίμνης, κάτι που τώρα μπορεί να φαντάζει οξύμωρο, όμως δείχνει την ποιότητα –τότε- του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος.

Σημαντικά είδη…
Υπενθυμίζεται, ότι η λίμνη Παμβώτιδα είναι προστατευόμενη στο δίκτυο NATURA 2000 (GR 2130005) και φιλοξενεί σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας για τη διατήρηση των οποίων υπάρχει μεγάλο κοινοτικό ενδιαφέρον. Μάλιστα για τον σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη (2001) και το διαχειριστικό σχέδιο (2004) για τη προστασία της λίμνης Παμβώτιδας.
Όμως, μέχρι σήμερα ελάχιστες είναι οι δραστηριότητες προστασίας, με αποτέλεσμα το οικοσύστημα της Λίμνης να υποβαθμίζεται σταδιακά.
Οι επιπτώσεις είναι μεγάλες και έχουν να κάνουν με την απώλεια ενδιαιτημάτων παγκοσμίως απειλουμένων ειδών, όπως η βαλτόπαπια, την απώλεια ενδημικών ειδών της λίμνης, όπως το είδος Chorthippus Lacustris, την καταστροφή των βαλτωδών και υγρολειβαδικών εκτάσεων.

Οι μετρήσεις…
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι την ανάγκη όλοι, φορείς και κάτοικοι των Ιωαννίνων, άμεσα να συμβάλλουν στην προστασία και στη σωτηρία της Λίμνης Παμβώτιδας είχαν επισημάνει ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης και η Ορνιθολογική Εταιρεία, που πρόσφατα έκαναν καταμέτρηση των πτηνών που διαβιούν στο μοναδικό οικοσύστημα της Παμβώτιδας
Όπως είχε τονιστεί, «οι μικροί συνολικοί αριθμοί υδροβίων δεν θυμίζουν άλλες χρονιές», όμως ακόμη και έτσι καταγράφηκαν ορισμένα σπάνια είδη, που δείχνουν, ότι εάν η Λίμνη προστατευθεί όπως πρέπει και αναδειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τότε ωφελημένα  θα είναι μόνο τα Γιάννινα, οι πολίτες και οι αναρίθμητοι επισκέπτες τους…

.proinoslogos.gr
30/01/13
--
-

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Μπορούμε να μιλάμε για προστασία περιοχών Natura 2000 στο βόρειο τμήμα της Κύπρου;

Ερώτηση προς την Κομισιόν για τις εκχερσώσεις που πραγματοποιούνται για οικιστικούς λόγους στον Κορμακίτη, στην περιοχή της Κερύνειας, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρόμοιες καταστροφές είχαν γίνει και παλιότερα (2008, 2010) στην περιοχή, που έχει σημαντικό αριθμό σπάνιων κι απειλούμενων φυτών και γι’ αυτό έχει προταθεί προς ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε στηρίξει κατά το παρελθόν ένα σχέδιο για την προστασία των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και την κατάρτιση λεπτομερών επιμέρους σχεδίων για τη διαχείριση και την προστασία έξι περιοχών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Μια από αυτές ήταν και η περιοχή της Αγίας Ειρήνης – Κορμακίτης. Οι τοποθεσίες αυτές είναι πιθανόν να χαρακτηρισθούν ως ζώνες «Natura 2000» “μετά από πλήρη επίλυση του κυπριακού ζητήματος και επανένωση της Κύπρου”, όπως ανέφερε σε απάντησή της το 2008 η Κομισιόν.

«Με αυτή την ερώτηση επαναβεβαιώνουμε το ενδιαφέρον μας για την προστασία της φύσης και στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, καθώς τα οικοσυστήματα του νησιού έχουν ενιαίο χαρακτήρα», δήλωσε ο Ν. Χρυσόγελος.«Ζητάμε από την Κομισιόν να παρέμβει για την προστασία της φύσης και στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ζητάμε, επίσης, να μάθουμε ποια είναι τα αποτελέσματα της διάθεσης Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη του σχεδίου προστασίας των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, και αν έχουν λάβει καθόλου υπόψη την προοπτική προστασίας των συγκεκριμένων περιοχών οι τουρκοκυπριακές αρχές. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και κατά την επίσκεψή μας με την ομάδα των Πράσινων στην Κύπρο τέλη Αυγούστου 2012».
(Aκολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης)


Θέμα: Καταστροφή φυσικής περιοχής στην κοινότητα Λιβερών-Κορμακίτης Κύπρου


Μηχανήματα εκσκαφής με ανοχή ή/και στήριξη των τουρκοκυπριακών αρχών έχουν προβεί σε εκχερσώσεις, για οικιστικούς λόγους στον Κορμακίτη, Κερύνεια. Παρόμοιες καταστροφές είχαν γίνει και παλιότερα (2008, 2010) στην περιοχή, που έχει αξιόλογα χαμαίφυτα και σημαντικό αριθμό σπάνιων κι απειλούμενων φυτών: κυπριακή τουλίπα (Tulipacypria), κυπριακός κρόκος (Crocuscyprius), νάρκισσος (Narcissustazetta), κυκλάμινο (Cyclamencyprium), πλούσια ποικιλία ενδημικής κυπριακής ορχιδέας (Ophryskotschyi, Ophryslapetheca, Ophryselegans, Ophryssyriana, Epipactisveratrifolia, Serapiasaphroditae). Γι αυτό έχει προταθεί προς ένταξη στο Δίκτυο NATURA.

Το 2008, σε απάντησή της σε καταγγελία για παρόμοια καταστροφή στην περιοχή, η Κομισιόν δηλώνει [1] “Με βάση το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας [2], η Επιτροπή στηρίζει ένα σχέδιο για την προστασία των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ο γενικότερος σκοπός του εν λόγω σχεδίου, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ, είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής. Το πεδίο δράσης του σχεδίου αυτού αφορά την κατάρτιση λεπτομερών επιμέρους σχεδίων για τη διαχείριση και την προστασία έξι περιοχών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Οι περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές που χρήζουν άμεσης προστασίας, λόγω της οικολογικής τους σημασίας, της αστάθειάς τους και των πιέσεων που υφίστανται. Μια από αυτές είναι και η περιοχή της Αγίας Ειρήνης – Κορμακίτης. Οι τοποθεσίες αυτές είναι πιθανόν να χαρακτηρισθούν ως ζώνες «Natura 2000» μετά από πλήρη επίλυση του κυπριακού ζητήματος και επανένωση της Κύπρου. Μέσω του σχεδίου αυτού, θα υποστηριχθεί η προσπάθεια για εντατικοποίηση της ενημέρωσης κι επαγγελματικής ικανότητας των τουρκοκυπρίων εμπλεκόμενων, που είναι αρμόδιοι για την προστασία του περιβάλλοντος”.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι ενήμερη για την καταστροφή που συντελείται στον Κορμακίτη; Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να σταματήσει την καταστροφή και να διασφαλίσει ότι οι τουρκοκύπριοι εμπλεκόμενοι, αρμόδιοι για την προστασία του περιβάλλοντος, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους;

2. Ποια είναι τα αποτελέσματα της διάθεσης πόρων για στήριξη του σχεδίου προστασίας των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου;
.chrysogelos.gr

29/01/13

_____________________________________________

[1] Απάντηση στις 18/12/2008 του Επιτρόπου Όλι Ρεν εκ μέρους της Κομισιόν σε σχετική ερώτηση http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-5974&language=EL

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:065:0005:0008:EL:PDF

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ/Σχεδόν 942 εκατ. θέσεις εργασίας εξαρτώνται από το οικοσύστημα

Εως και 8 εκατ. θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης συντηρούν οι δαπάνες των επισκεπτών σε περιοχές Natura 2000, ενώ σε αξία υπολογίζονται σε 50 - 85 δισ. ευρώ ανά έτος, όπως υποστηρίζει η έκθεση «Estimating the Overall Economic Value of the Benefits provided by the Natura 2000 Network».
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα οφέλη από τις θαλάσσιες περιοχές Natura 2000 εκτιμώνται στα 1,4 - 1,5 εκατ. ευρώ/έτος, ποσό που μπορεί να ανέβει στα 6 - 6,5 εκατ. ευρώ εφόσον το 20% των περιοχών αυτών προστατευθεί αποτελεσματικά.
Οι περιοχές Natura 2000 εκτιμάται ότι φιλοξενούν 1,2 - 2,2 εκατ. τουρίστες κάθε χρόνο και τα ψυχαγωγικά οφέλη των περιοχών Natura 2000 εκτιμώνται στα 5 - 9 δισ. ευρώ. Ενώ, μια πρόσφατη μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το κόστος της μη εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας για το περιβάλλον και των μελλοντικών στόχων της βιοποικιλότητας είναι 50 δισ. ευρώ/έτος.
Ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, η προστασία και διαχείριση των φυσικών περιοχών και η προστασία της βιοποικιλότητας αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος «χρηματοδότηση περιοχών Natura 2000» τονίζει ότι σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις η ροή των παροχών από το χερσαίο δίκτυο Natura 2000 είναι της τάξης των 200 έως 300 δισ. ευρώ/έτος - ή 2 - 3% του ΑΕΠ της Ε.Ε., ενώ το κόστος του είναι μόλις 5,8 δισ. ευρώ/έτος.
Τα ανωτέρω, αποτελούν συμπεράσματα της ημερίδας με θέμα «Προστατευόμενες περιοχές και πράσινη απασχόληση» που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Χρυσόγελος [1] ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.
Συμμετείχαν εκπρόσωποι Φορέων Διαχείρισης Περιβάλλοντος, πανεπιστημιακοί, περιβαλλοντολόγοι, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικοί σε θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. «Τα οικοσυστήματα προσφέρουν υπηρεσίες που έχουμε υποτιμήσει.
Σήμερα τα στατιστικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η προστασία της βιοποικιλότητας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας καθώς επίσης βασική προϋπόθεση για την οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη», όπως τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, υποστηρίζοντας πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας καθώς το 60% των παγκόσμιων οικοσυστημάτων είναι υποβαθμισμένα και ο ρυθμός με τον οποίο εξαφανίζονται τα είδη της βιοποικιλότητας είναι 1.000 μεγαλύτερος σήμερα απ' ότι στους προβιομηχανικούς καιρούς.
Παγκόσμια βιοποικιλότητα
Για να μειωθεί ο κίνδυνος της εξαφάνισης των ειδών και για να προστατευτεί αποτελεσματικά η παγκόσμια βιοποικιλότητα χρειαζόμαστε 76 δισ. δολάρια το χρόνο μέχρι το 2020, το οποίο αντιπροσωπεύει το 1% της αξίας των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων που χάνονται κάθε χρόνο και μόλις το 20% των ετήσιων παγκόσμιων δαπανών για αναψυκτικά.

«Τα οικοσυστήματα προσφέρουν υπηρεσίες που έχουμε υποτιμήσει» ανέφερε ο Ν. Χρυσόγελος αποδεικνύοντας με στατιστικά δεδομένα ότι η προστασία της βιοποικιλότητας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και τη δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά και βασική προϋπόθεση για τη οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη. Αναφέρθηκε μάλιστα σε έκθεση που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις «κοινωνικές επιπτώσεις της πολιτικής για τη βιοποικιλότητα» που εκτιμά ότι το 35% των θέσεων εργασίας (927 εκατ. δουλειές) στις αναπτυσσόμενες χώρες και το 7% των θέσεων εργασίας (14,6 εκατ. δουλειές) στην Ε.Ε. εξαρτώνται από τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων.
Ευρωπαϊκή Ενωση
  • Το 60% των παγκόσμιων οικοσυστημάτων είναι υποβαθμισμένα
  • Τα ψυχαγωγικά οφέλη των περιοχών εκτιμώνται στα 5 - 9 δισ. ευρώ.
  • Τα οφέλη από τις θαλάσσιες περιοχές Natura 2000 εκτιμώνται στα 1,4 - 1,5 εκατ. ευρώ/έτος
Οι έξι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής
Παρουσιάζοντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία ο Przemyslaw Oginski, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρθηκε στη δυνατότητα επενδύσεων σε περιοχές Natura 2000 -για την φύση και τον άνθρωπο κι ανέλυσε τους (6) έξι στόχους της πολιτικής της ΕΕ που σκοπό θα έχουν:
  • Την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το Natura 2000.
  • Την υιοθέτηση συνολικής πολιτικής για τα οικοσυστήματα.
  • Την ενίσχυση της συνείδησης προστασίας της βιοποικιλότητας στον αγροτικό τομέα και τη δασοπονία.
  • Την ενίσχυση της πολιτικής για την αλιεία.
  • Την καταπολέμηση των ξένων ειδών - εισβολέων στα οικοσυστήματα.
  • Την προστασία της βιοποικιλότητας από παγκόσμια δίκτυα.
Πρότεινε την ανάγκη εφαρμογής μιας νέας στρατηγικής σχετικά με τα οικονομικά των οικοσυστημάτων και τη βιοποικιλότητα με στόχου έως το 2020 οι υπηρεσίες τους διατηρηθούν και να εμπλουτιστούν με πράσινες υποδομές, με σκοπό την αποκατάσταση του 15% των φυσικών περιοχών. Αυτό θα επιτευχθεί με τη χαρτογράφηση και αποτίμηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών ως το 2014 και την εγγραφή τους σε εθνικό μητρώο μεταξύ άλλων.
Χάθηκαν 150 χιλ. θέσεις εργασίας στην αλιεία
Ο Patrick Ten Brink εκπρόσωπος του Ινστιτούτου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Περιβάλλον (IEEP) (http://www.ieep.eu/), παρουσίασε την αναγκαιότητα προστασίας της βιοποικιλότητας ως προϋπόθεση της πράσινης οικονομία αναφέροντας χαρακτηριστικά στοιχεία όπως ότι στη Μαύρη Θάλασσα το 1980 η εμφάνιση είδους εισβολέα στο θαλάσσιο οικοσύστημα είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν 150.000 θέσεις εργασίας στην αλιεία. Ο Patrick Ten Brink αναφερόμενος στα οικονομικά της φύσης (http://www.teebtest.org/) και στα αποτελέσματα του Natura 2000 ανέφερε ότι στην Ισπανία υπολογίζεται ότι απέδωσε αύξηση μεταξύ 0,1 - 0,26% του ΑΕΠ και 12.792 θέσεις εργασίας, σε περιοχές όπως η Ανδαλουσία, η Αραγονία και τα Κανάρια νησιά ακόμη καλύτερα με αύξηση από 0,26 έως 0,44% του ΑΕΠ και από 1346 έως 5937 θέσεις εργασίας. Το εθνικό πάρκο Wattenmeer στη Γερμανία προσελκύει το 23% των τουριστών της περιοχής και φέρνει πάνω από 100 εκατ. ευρώ έσοδα. Στη Φινλανδία τα εθνικά πάρκα υπολογίζεται ότι απέφεραν 70,1 εκατ. ευρώ έσοδα, ενώ γενικά υπολογίζεται ότι η δημόσια επένδυση 1 ευρώ στις προστατευόμενες περιοχές αποδίδει 20 ευρώ.
Παράδειγμα διαχειριστικής πρακτικής
Η Nicole Nowicki εκπρόσωπος του Eurosite (http://www.eurosite.org/), περιέγραψε το δίκτυο που στο πλαίσιο του Natura 2000 εκτείνεται από τη Φινλανδία ως τον Ατλαντικό και αποτελεί παράδειγμα διαχειριστικής πρακτικής από το 1989 με στόχο την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας και των θέσεων απασχόλησης. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για τους ερωδιούς που ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, αλλά και επιμέρους ομαδικές εργασίες στις οποίες πήραν μέρος ειδικοί στην εκπόνηση και διαχείριση περιβαλλοντικών σχεδιασμών σε συνεργασία με αγρότες, δασοκόμους και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για το ανθρώπινο δυναμικό που αξιολογεί αυτό που διαθέτουμε και συμβάλλει στη διατήρηση, διαχείριση και προβολή του κεφαλαίου της βιοποικιλότητας.
.imerisia.gr
15/12/12
----

[1] Η προστασία του περιβάλλοντος δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης 

-----------

ΣΧΕΤΙΚΑ1:

 -------

ΣΧΕΤΙΚΑ2:

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

Απλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με ΚΥΑ

Από το ΥΠΕΚΑ στον ΕΟΤ η αδειοδότηση
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, το υπουργείο Περιβάλλοντος παραιτείται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων του Τουριστικού τομέα όπως ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις, θεματικά πάρκα, κλπ, που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις και ως εκ τούτου υπάγονται στη Β' κατηγορία έργων.


Για τα έργα αυτά δεν θα απαιτείται Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά θα υπόκεινται στους περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται στην υπογραφείσα ΚΥΑ και με αυτό τον τρόπο θα απλοποιηθεί και θα επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης από 20 μήνες σε μερικές ημέρες.


Συγκεκριμένα, οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αφορούν: ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίων πόλεων, ξενοδοχειακά καταλύματα σε παραδοσιακούς οικισμούς, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, Συνεδριακά κέντρα, Ξενώνες, γηροκομεία, δασικά χωριά, θεματικά πάρκα και ζωολογικοί κήποι


Διαδικασία αδειοδότησης


Αρμοδία υπηρεσία αδειοδότησης ορίζεται ο ΕΟΤ ή κατά περίπτωση η Περιφέρεια.


Ο επενδυτής φορέας του Έργου ή ο μελετητής του υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία δήλωση Υπαγωγής του έργου στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και η αρμόδια υπηρεσία, με βάση τη δήλωση του επενδυτή, υποχρεούται εντός 20 ημερών να εκδώσει την άδεια


Σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δηλώσεως ο μελετητής ή ο φορέας του έργου υπόκειται σε ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις.


Αδειοδότηση έργων σε προστατευόμενες περιοχές


Αν το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε περιοχή NATURA, απαιτείται είτε υποβολή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, ή σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους.


Η ρύθμιση αυτή αφορά στο 85% των έργων για τα οποία δεν θα χρειάζεται να υποβληθεί καμία μελέτη, ενω για το υπόλοιπο 15% ο χρόνος Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων καθορίζεται από 6 έως 8 μήνες.


Ο υπ. Περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβιεράτος έκανε λόγο για τη διευκόλυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και εξορθολογισμό της διαδικασίας έκδοσης Περιβαλλοντικής Άδειας, με τρόπο που σέβεται απόλυτα το περιβάλλον και τη διασφάλιση της προστασίας του.

Κατερίνα Χριστοφιλίδου
.skai gr
23/11/12
------
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Η ΕΕ γιορτάζει τα 20 χρόνια του προγράμματος LIFE


Ένας διπλός εορτασμός στην πόλη Genk του Βελγίου χθες το βράδυ σηματοδότησε την 20ή επέτειο δύο εκ των ακρογωνιαίων λίθων της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Φέτος κλείνουν είκοσι χρόνια από τότε που η ΕΕ εξέδωσε την οδηγία για τους οικότοπους (ενδιαιτήματα), ενός εκ των δύο θεμελίων του Natura 2000, του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών. Το LIFE, ο χρηματοδοτικός μηχανισμός της ΕΕ για το περιβάλλον, γιορτάζει επίσης τα 20 χρόνια του.

Μιλώντας σε τελετή αφιερωμένη στην περίσταση, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Janez Potočnik δήλωσε: «Συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες από 26.000 περιοχές και καλύπτοντας σχεδόν το ένα πέμπτο των εδαφών μας, αλλά και σημαντικές θαλάσσιες ζώνες, το Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό επίτευγμα και το οφείλουμε στην οδηγία για τα ενδιαιτήματα. Το πρόγραμμα LIFE υπήρξε επίσης εξαιρετικά επιτυχημένο. Τα τελευταία 20 χρόνια επικεντρώθηκε σε 400 περίπου είδη, πολλά εκ των οποίων έχουν φτάσει πλέον σε ικανοποιητικό επίπεδο διατήρησης. Όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι υπερήφανοι για τα αποτελέσματα αυτά.»
Η οδηγία για τους οικότοπους είναι η πλέον φιλόδοξη πρωτοβουλία που ελήφθη ποτέ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ ενέκριναν τη νομοθεσία το 1992 εν μέσω εντεινόμενης ανησυχίας για την αυξανόμενη απώλεια βιοποικιλότητας. Μαζί με την οδηγία για τα πτηνά ορίζει το πλαίσιο για την ανά την ΕΕ προστασία της φύσης σε πραγματικά πανευρωπαϊκή κλίμακα. Η οδηγία προστατεύει περισσότερα από 1000 είδη ζώων και φυτών και περισσότερα από 200 είδη ενδιαιτημάτων, συμπεριλαμβανομένων δασών, λειμώνων και υγρότοπων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που έχουν ανάγκη προστασίας.
Ένα άμεσο αποτέλεσμα της νομοθεσίας είναι το Natura 2000, ένα πανευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών το οποίο προορίζεται να προστατεύει είδη και ενδιαιτήματα μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον σε όλη την Ένωση. Το δίκτυο έχει πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί και καλύπτει έκταση ίση με το συνολικό μέγεθος της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. Το Natura 2000 δεν περιορίζεται μόνο σε προστατευόμενους βιότοπους, αλλά βασίζεται στην ευρύτερη αντίληψη της διατήρησης και αειφόρου χρήσης, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές όπου ο άνθρωπος συνεργάζεται με τη φύση.
Το LIFE, το ταμείο της ΕΕ για το περιβάλλον, έχει συνεισφέρει περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ στη διαχείριση και την αποκατάσταση περισσότερων από 2000 περιοχών του Natura 2000 σε όλη την ΕΕ. Τα τελευταία 20 χρόνια, τα δύο τμήματα του ταμείου - LIFE Φύση και LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση – έχουν συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 3.685 σχέδια ύψους 2.8 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η εμπιστοσύνη και η στήριξη του ταμείου στις πρωτοβουλίες αυτές έχει συμβάλλει στην εξασφάλιση επιπλέον 3,8 δισ. ευρώ για μία πληθώρα σχεδίων με σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη γνωστοποίηση των επιτευγμάτων αυτών στο κοινό.
Ιστορικό του φακέλου
Περισσότερες από 26.000 περιοχές περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000. Ορισμένες είναι απομακρυσμένες περιοχές αλλά στην πλειοψηφία τους αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού μας χώρου και περιλαμβάνουν ένα φάσμα διαφορετικών ενδιαιτημάτων, ζωνών προστασίας και άλλων στοιχείων του τοπίου. Το Natura 2000 μεριμνά για τις ευρωπαϊκές περιοχές με υψηλή αξία βιοποικιλότητας, αλλά στηρίζει επίσης τους βιοτικούς πόρους των αγροτών, των δασοκόμων, των αλιέων και άλλων χρηστών που κατοικούν στις περιοχές αυτές και φροντίζουν για τη φύλαξη αυτού του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου. Οι επενδύσεις στο Natura 2000 εμφανίζουν υψηλό δυναμικό συνεισφοράς στην αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε αγροτικές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Εξασφαλίζοντας υγιή οικοσυστήματα μέσω του Natura 2000 η διοίκηση συνεισφέρει επίσης στον μετριασμό των επιπτώσεων από και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η ονομασία LIFE προέρχεται από το γαλλικό ακρωνύμιο: L’Instrument financier pour l’environnement, ήτοι χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον. Πρώην και νυν σχέδια του προγράμματος LIFE διοργανώνουν φέτος περισσότερες από 300 εκδηλώσεις με αφορμή την 20ή επέτειό του. Οι εκδηλώσεις διάδοσης ποικίλουν. Περιλαμβάνουν μία πασχαλινή παιδική κατασκήνωση LIFE (Ισπανία), μία περιφερειακή ανθοκομική έκθεση (Ελλάδα), έως και συναυλία βατράχων υπό το φως του φεγγαριού (Γερμανία). Για περισσότερες πληροφορίες για τις 300 και πλέον εκδηλώσεις του προγράμματος LIFE μεταβείτε στο ημερολόγιο της 20ης επετείου. 
kathimerini cy
23/10/12
------


Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Συνάντηση Υπουργού ΠΕΚΑ με τον Δήμαρχο Λήμνου

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2012
 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΗΜΝΟΥ
 
Δράσεις για να αντιμετωπιστούν εκκρεμή ζητήματα πολεοδομικού, περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της Λήμνου, δρομολογήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση που είχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Λιβιεράτος, με τον Δήμαρχο του νησιού, Αντώνη Χατζηδιαμαντή, παρουσία της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αμαλίας Κουδούνη, του Τμηματάρχη στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Σπύρου Πλέσσα και των μελών της «Ομάδας Υποστήριξης Δήμων» του Γραφείου Υπουργού.
 
Όπως συμφωνήθηκε, ο Δήμος του ακριτικού νησιού, το οποίο γιορτάζει τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης από τον Ελληνικό Στόλο, θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση από πόρους του ΥΠΕΚΑ των αναγκαίων Μελετών για την ολοκλήρωση του Χωρικού σχεδιασμού του νησιού, παράλληλα με τη συνολική Μελέτη Προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών.
 
Επίσης, θα εξευρεθούν πόροι προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου να προωθήσουν και τις αναγκαίες υποστηρικτικές Μελέτες (Γεωλογική, Οριοθέτησης Ρεμάτων, κλπ), ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι Πολεοδομικές Μελέτες των Οικισμών της Λήμνου.
 
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα συνδράμει με συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις σε ζητήματα που άπτονται και της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αφορούν στη συνέχιση λειτουργίας παραγωγικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων, που όμως δεν είναι ασύμβατες με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της Λήμνου και το κάλλος των συγκεκριμένων περιοχών.
 
Υπενθυμίζεται ότι :
 
-          Οι περιοχές Natura καλύπτουν το 1/4 του νησιού.
-          24 υδροβιότοποι οριοθετούνται σε 19 περιοχές.
-          8 ζώνες μονίμων καταφυγίων καλύπτουν το 1/6 της επιφάνειας.
-          Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία καλύπτουν το 1/3 της συνολικής έκτασης.
-          18 από τους 32 οικισμούς χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί.
-          Επικαλυπτόμενες οι ειδικές ζώνες προστασίας φυσικού περιβάλλοντος καλύπτουν το 60% της Λήμνου, ενώ μαζί με τις αναδασωτέες ζώνες και τη ζώνη ακτογραμμής αιγιαλού-παραλίας σε ειδικό καθεστώς βρίσκονται περίπου τα 2/3 του νησιού.  
 
Κατά τη συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελου Λιβιεράτου, με τον Δήμαρχο Λήμνου, Αντώνη Χατζηδιαμαντή, τονίστηκε η ανάγκη να καταστεί το ακριτικό νησί επίκεντρο πανελλήνιου ενδιαφέροντος, με τη δρομολόγηση δράσεων αναπτυξιακού, τουριστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Η Κομισιόν «άδειασε» το ΥΠΕΚΑ

Πλήρη άγνοια και έντονη ανησυχία εκφράζει η Κομισιόν για τις προγραμματιζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις  Φορέων Διαχείρισης που δρομολογεί η ελληνική κυβέρνηση, όπως προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Potočnik σε σχετική ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων.
Όπως αναφέρει ο κ. Potočnik, «η Επιτροπή έχει υποστηρίξει ασμένως τη δημιουργία και τη λειτουργία των ως άνω οργάνων, μεταξύ άλλων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, ως βασικό μέτρο για να εξασφαλισθεί στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης». Παρόλα αυτά, “οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για σχέδιο ή απόφαση με στόχο τη συγχώνευση των διαχειριστικών φορέων”.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία των Φορέων χρηματοδοτείται μέχρι το 2015 από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΠΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ) και αυτό μπορεί να συνεχιστεί – όπως διαβεβαιώνει η Κομισιόν - και για το διάστημα 2014 -2020.
-
 http://new.topontiki.gr/article/43080/I-Komision-adeiase-to-UPEKA

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

Η Κομοτηνή στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη

ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 180 ΧΛΜ
Τέλος 2014 με αρχές 2015 προβλέπεται η έναρξη της λειτουργίας του, όπως έκαναν γνωστό στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ .
Από τη βιομηχανική περιοχή 31,5 χιλιόμετρα του αγωγού θα αναπτυχθούν εντός των ορίων του Δήμου Κομοτηνής .
Η μικρή πόλη και οι τοπικοί της άρχοντες είναι καιρός επιτέλους να αντιληφθούν τη γεωστρατηγική της θέση στην πράξη, αφού χρησιμοποιείται ως κόμβος για την τροφοδοσία της Βουλγαρίας, των Βαλκανικών χωρών και ευρύτερα της Δύσης, με φυσικό αέριο προερχόμενο από την Κασπία Θάλασσα και την Μέση Ανατολή .
Ρεπορτάζ Δήμητρα Συμεωνίδου  (xronos gr)

Στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη θέτει την Κομοτηνή ένας αγωγός φυσικού αερίου μήκους 180 χιλιομέτρων, που συνδέει την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και με το άρθρο 176 του Νόμου 4001/2011 που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων έχει χαρακτηριστεί ως «εθνικής σημασίας, δημόσιας ωφέλειας και γενικά δημοσίου συμφέροντος». Ο αγωγός θα ξεκινά από την Κομοτηνή και θα καταλήγει στην πόλη Στάρα Ζαγόρα. Το πράσινο φως για την κατασκευή του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου το έδωσε ήδη το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίνοντας Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Πρόκειται για αγωγό συνολικού μήκους 180 χιλιομέτρων, από τα οποία 31,5 χλμ. θα αναπτυχθούν σε ελληνικό έδαφος (από την Κομοτηνή ως τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα) και τα υπόλοιπα στη Βουλγαρία (από τα σύνορα έως την πόλη Στάρα Ζαγόρα). Ο ελληνο-βουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου (IGB), σε συνδυασμό με άλλους υπάρχοντες ή σχεδιαζόμενους διασυνδετήριους αγωγούς, θα επιτρέψει την τροφοδοσία της Βουλγαρίας και άλλων Βαλκανικών χωρών, με φυσικό αέριο προερχόμενο από την Κασπία Θάλασσα και την Μέση Ανατολή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αερίου και η μεγαλύτερη ασφάλεια του συστήματος τροφοδοσίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ

Η ιστορία του αγωγού ανάγεται στον Δεκέμβριο του 2010, οπότε ιδρύθηκε, η εταιρεία ICGB, με σκοπό την υλοποίηση και λειτουργία του αγωγού. Μέτοχοι της εταιρείας είναι η βουλγαρική εταιρεία συμμετοχών ΒΕΗ  και η εταιρεία ΥΑΦΑ Ποσειδών (στην οποία συμμετέχουν κατά 50% η ΔΕΠΑ και η Ιταλική Εταιρεία EDISON). Η εκτέλεση της μελέτης εφαρμογής του έργου, καθώς και των περιβαλλοντικών μελετών έχουν ανατεθεί στη σύμπραξη των εταιρειών PENSPEN (Αγγλική)-C&M (Ελληνική). Η εταιρεία  C&M είναι υπεύθυνη για τις μελέτες στο ελληνικό τμήμα του έργου. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν οι διεθνείς διαγωνισμοί για την προμήθεια των υλικών και την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 45.000.000 ευρώ. Η έγκριση της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ στις 12/07/2012. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)  είναι σε φάση ολοκλήρωσης προκειμένου να κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ. Η έναρξη λειτουργίας του προβλέπεται τέλος 2014 με αρχές 2015 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής, όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ. Οι Κώστας Τηρογιάννης και Σταύρος Αυλωνίτης κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση που τους τέθηκε. Εκεί έγινε αναφορά τόσο για την αποκατάσταση του χώρου από όπου θα διέλθει ο αγωγός, όσοι και για τις αποζημιώσεις που θα δοθούν σε ιδιοκτήτες. Όπως αναλυτικά έγινε γνωστό μετά την εγκατάσταση του αγωγού ακολουθεί η επίχωση και αποκατάστασή του. Σε μία ζώνη πλάτους 10μ (5μ εκατέρωθεν του αγωγού) δεν επιτρέπεται η φύτευση βαθύρριζων φυτών, διότι οι ρίζες τους ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην μόνωση του αγωγού, επιτρέπεται όμως η καλλιέργεια μονοετών φυτών. Δεδομένου ότι οι συνήθεις καλλιέργειες της περιοχής (σιτάρι, βαμβάκι, κλπ) ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, δεν προκύπτει κάποιος περιορισμός στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, οι οποίες θα μπορούν να συνεχιστούν όπως πριν. Στις περιπτώσεις δάσους ή δενδρωδών καλλιεργειών , το πλάτος της ζώνης εργασίας είναι το μικρότερο δυνατό (16 μέτρα, ενώ ο Νόμος επιτρέπει μέχρι και 32 μέτρα). Στις μεν δασικές περιοχές ακολουθεί επαναφύτευση βάσει εγκεκριμένης από το Δασαρχείο μελέτης, με χρήση γηγενών φυτών, πλην της προαναφερθείσας ζώνης των 10 μέτρων. Στις δε πολυετείς καλλιέργειες, επιτρέπεται η επαναφύτευση δέντρων εκτός της ζώνης των 10 μέτρων.
Μετά την οριστικοποίηση της χάραξης του αγωγού, έχει εκπονηθεί η λεπτομερής τοπογραφική μελέτη και έχουν συνταχθεί τα προκαταρκτικά κτηματολογικά διαγράμματα / πίνακες. 
Για την οριστικοποίηση των προαναφερθέντων κτηματολογικών στοιχείων, απαιτείται η εξής σειρά ενεργειών: Θα δοθεί προς δημοσίευση σε εφημερίδα και προς τοιχοκόλληση στα αρμόδια Δημοτικά καταστήματα ανακοίνωση, με την οποία θα γνωστοποιείται στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον και πρόκειται να θιγούν από τη διέλευση του Α.Φ.Α., να προσέλθουν στο οικείο δημοτικό κατάστημα και να συμπληρώσουν τη δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Μετά την επεξεργασία των στοιχείων που θα προσκομισθούν, θα γίνει η διόρθωση των πρόχειρων κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση (2η) των διορθωμένων διαγραμμάτων και πινάκων για την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων και ενστάσεων. Μετά και την δεύτερη ανάρτηση, θα γίνει επεξεργασία του συνόλου των δηλώσεων και ενστάσεων, ούτως ώστε να προκύψουν τα οριστικά κτηματολογικά στοιχεία (πίνακες και διαγράμματα).

Με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης καθορίζεται η αγοραία αξία των εκτάσεων που αφορούν τόσο την ζώνη πλάτους 10 μέτρων, όσο και την ζώνη προσωρινής κατάληψης κατά την διάρκεια των εργασιών (πλάτους 16 ή 26 μέτρων). Στον δικαιούχο καταβάλλεται ως αποζημίωση το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτής της αξίας. Αν υφίσταται επικαρπία επ’ αυτών, το ήμισυ του προηγούμενου ποσοστού δικαιούται ο έχων την ψιλή κυριότητα και το άλλο ήμισυ ο επικαρπωτής.

ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

O αγωγός θα έχει μεταφορική ικανότητα 3 δισ. κυβικών μέτρων αερίου ετησίως, η οποία μπορεί μελλοντικά να αυξηθεί στα 5 δισ. κυβικά. Προβλέπεται επίσης να κατασκευαστεί μετρητικός σταθμός στην Κομοτηνή. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΥΠΕΚΑ από την εγκατάσταση του αγωγού θα υπάρξουν μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμες και αναστρέψιμες. Τονίζεται ακόμη ότι ο αγωγός δεν διέρχεται από περιοχές Natura και ότι η μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου θεωρείται σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης για όλη τη χώρα καθιστώντας την ενεργειακό κέντρο των Βαλκανίων και της Δυτικής Ευρώπης. Η οριστική απόφαση για το έργο, θα ληφθεί με την αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
7/9/12 
-
 
-

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

Χαλκιδική: Έκαναν αυθαίρετες κατασκευές σε προστατευόμενο υγρότοπο

Πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές σε 13 beach bar, στην παραλία του υγροτόπου του Αγίου Μάμα, στη Χαλκιδική βεβαιώθηκαν...μετά από κινητοποίηση περιβαλλοντικών οργανώσεων και σχετική ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων στο ΥΠΕΚΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Οικολόγων, «μόλις πριν από λίγες μέρες κοινοποιήθηκαν εκθέσεις αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής συνοδευόμενες από τσουχτερά πρόστιμα σε 13 επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις ακτές αυτές. Ακόμα κι όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποιούνται μετά από 5 μήνες κι αφού έχει κλείσει η τουριστική περίοδος, δίνοντας στους αυθαιρετούντες ταυτόχρονα και το περιθώριο άλλων 30 ημερών να αποσύρουν τις αυθαίρετες κατασκευές, τότε εκτός από την υποκρισία τους, αποκαλύπτεται και η εγκληματική για τη χώρα μας πολιτική πρακτική των πελατειακών και ψηφοθηρικών σχέσεων»..


Ενώ ο υγρότοπος του Αγ. Μάμα υπάγεται στο Δίκτυο Natura 2000, το καλοκαίρι του 2011 φιλοξενούσε εντός των ορίων του περισσότερα από 10 beach bar.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις (Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, Καλλιστώ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία) κατάγγειλαν τις αυθαιρεσίες και τελικά βρέθηκε ότι η παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας τα προηγούμενα χρόνια γίνονταν χωρίς σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ, κατά παράβαση της σχετικής ΚΥΑ.

Στους φορείς που επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στην περιοχή προστέθηκε και η Αυτοδιοικητική Κίνηση Οικολογία-Αλληλεγγύη από τις καταγγελίες της οποίας τελικά πριν από λίγες μέρες και πάνω στο κλείσιμο της τουριστικής σεζόν, ο δήμος Προποντίδας βρήκε εκείνους που αυθαιρετούν και τους καλεί εντός 30 ημερών να πληρώσουν πρόστιμα από 1.500 - 36.000 εuro και επιπρόσθετα να απομακρύνουν τις κατασκευές τους γιατί θα κατεδαφιστούν.

NewsIT
6/9/12

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Εθνικό Πάρκο Γράμμου και στο βάθος Ρυθμιστικό

Την θεσμοθέτηση του ιστορικού Γράμμου ως Εθνικό Πάρκο επανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης, στη συνάντηση που είχε με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Στ. Καλαφάτη, κατόπιν σχετικής επιστολής που του είχε στείλει.

Ειδικότερα ο Σταύρος Καλογιάννης επανέφερε το θέμα της έγκρισης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Μελέτη (ΕΠΜ), για τον χαρακτηρισμό του Γράμμου και του κάμπου της Κόνιτσας μέχρι το Πωγώνι ως προστατευόμενης περιοχής, αναφερόμενος αρχικώς στο τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, ξεκινώντας από το 2005 όταν είχε ανατεθεί από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής.
Η μελέτη για την ευρύτερη περιοχή του Γράμμου, αφορά δύο περιοχές του δικτύου «Natura 2000»:
(α) «Κορυφές όρους Γράμμος» και (β) «Όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρο, δάσος Μερόπης, κοιλάδα Γορμού, λίμνη Δελβινακίου».
Η περιοχή μελέτης ανήκει στους Νομούς Ιωαννίνων και Καστοριάς και η συνολική της έκταση είναι περίπου 1.000 τετρ. χλμ. Στα όριά της περιλαμβάνονται μεγάλα τμήματα των Δήμων Κόνιτσας και Πωγωνίου.
Όπως επισημαίνει ο Σταύρος Καλογιάννης: «Δυστυχώς, επί τρία χρόνια, παρά τις συνεχείς προσπάθειές μου στο Κοινοβούλιο, δεν προχώρησε η θεσμοθέτηση του Γράμμου ως Εθνικού Πάρκου. Δεδομένου ότι με τη θεσμοθέτηση αυτή, η οποία έχει μηδενικό κόστος, ολόκληρη η ραχοκοκαλιά της Πίνδου θα αποτελέσει έναν ενιαίο χώρο προστασίας της φύσης και ανάδειξης της ιστορικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς και θα δοθεί μεγάλη ώθηση στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, ζήτησα από τον κ. Καλαφάτη να δώσει εντολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΚΑ να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες».
Παράλληλα ο Σταύρος Καλογιάννης στη συνάντησή του με τον κ. Καλαφάτη συζήτησε και το θέμα του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων, για το οποίο θα οργανωθεί μία σύσκεψη τις επόμενες εβδομάδες παρουσία και υπηρεσιακών παραγόντων.
11/8/12
-----------

Τρίτη 3 Ιουλίου 2012

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την οριοθέτηση του δικτύου Natura

Ξεκινά το έργο για τον ακριβή προσδιορισμό των ορίων στις περιοχές Natura. Η Κτηματολόγιο ΑΕ προκήρυξε τη Δευτέρα το έργο για την ανάθεση των σχετικών μελετών στις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκατ. ευρώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013» και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2015, οπότε και θα παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.Το έργο καλύπτει όλες τις χερσαίες περιοχές Natura, συνολικής έκτασης 20,1 εκατ. στρεμμάτων. Το δίκτυο «Natura 2000» αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 18% του χερσαίου εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 241 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), πολύτιμες περιοχές για την επιβίωση και την αναπαραγωγή της ορνιθοπανίδας.


Με την ακριβή οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου «Natura 2000» οι πολίτες θα γνωρίζουν πριν προχωρήσουν σε μια δικαιοπραξία αν υφίστανται περιορισμοί στη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης ενός ακινήτου. 

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...