Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα dióxido de carbono. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα dióxido de carbono. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Κύπρος: Ευρωπαϊκή «κατσάδα» για την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Photo: clemson.edu
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε σήμερα το τελευταίο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας κατά της Κύπρου, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας και της Σλοβενίας, ζητώντας να λάβουν εθνικά μέτρα για την ασφαλή προς το περιβάλλον αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Μεταξύ άλλων, υπόλογη στην ΕΕ είναι η χώρα για την οδηγία 2008/6/ΕΚ του Κοινοβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Η επονομαζόμενη «3η Ταχυδρομική Οδηγία» έπρεπε να είχε μεταφερθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από τα 11 κράτη-μέλη που είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρατείνουν την προθεσμία μεταφοράς. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει τις απαιτούμενες διατάξεις.

Η διαδικασία έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης και αν εντός δύο μηνών δεν κοινοποιηθούν μέτρα που να συνεπάγονται τον τερματισμό της παράβασης του δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ.
20/11/13
----------------
 
  • Slovenia Gets Three Warnings from European Commission
 
Slovenia has received three warnings from the European Commission due to the non-compliance with the EU regulations on geological storage of carbon dioxide, on storage of metallic mercury considered as waste, and on fake drugs.

The Commission called on Slovenia and five other member states in its latest infringements package, published on Wednesday, to adopt measures to fully transpose the directive on the geological storage of CO2, called the CCS directive.
The CCS directive was adopted as part of the climate-energy package in 2009. It establishes a legal framework and removes legal barriers for the environmentally safe geological storage of CO2 and sets the requirements covering the entire lifetime of a storage site.
Furthermore, Slovenia was urged along Italy and Romania to "send details about how EU legislation on the storage of metallic mercury considered as waste is being enacted in their domestic law."
This is a second warning related to storage of metallic mercury, after which the Commission can refer the case to the EU Court of Justice if Slovenia fails to act within two months.
The Ministry of Agriculture told the STA that Slovenia had already transposed a majority of the CCS directive in 2011 and 2012.
It added that the violation will be eliminated completely with the latest changes to the environment protection act, which will enter into force on Saturday.
The directive on storage of metallic mercury will meanwhile be completely transposed with a decree on waste landfills, which is expected to be adopted by the government at the beginning of 2014.
The European Commission has also sent a formal request to Slovenia and thee other EU members urging them to ensure full compliance with the directive on falsified medicines. This is also a second warning.
http://www.sloveniatimes.com/slovenia-gets-three-warnings-from-european-commission
20/11/13

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012

Energía verde a partir de las olas en Canarias

 
 --
Marcos J. Rodríguez | Las Palmas
Un innovador sistema de boyas de volumen variable, a través del que se puede generar un 137% más de energía que con los mecanismos actuales, es la decidida apuesta con la que la empresa española Pipo Systems quiere revolucionar la producción energética a través del inagotable movimiento de las olas del mar. Se trata del sistema undimotriz APC-PISYS, único en el mundo y que ha sido patentado por esta firma nacional creada en 2002. Su presidente, Abel Cururella, ha sido el alma mater de esta idea hecha realidad después de un largo y minucioso trabajo.

El potencial de esta nueva alternativa es muy elevado. Los cálculos realizados estiman que en una boya con una potencia instalada de 800 kilowatios se pueden generar 3.25 gigawatios hora/año de electricidad. Y los beneficios no quedan ahí: con un parque de cinco boyas marinas con un total de 1 megawatio se podrían desalar alrededor de 200 metros cúbicos de agua por día y abastecer a un núcleo de población de unas 3.000 personas sin coste energético ni emisiones de dióxido de carbono, y con un notable ahorro sobre las tarifas actuales.
En este ámbito de la desalación ya trabajan con Acciona Agua como partner tecnológico. Uniendo el mejor sistema de potabilización del agua salada (en tierra) con los mejores convertidores de energía de las olas del mar se consigue una desalación mediante osmosis inversa más limpia y sostenible.
Los cálculos de la empresa Pipo Systems, avalados por diferentes estudios, también señalan que por cada megawatio de energía undimotriz instalado se pueden crear diez puestos de trabajo directo, lo que supondría un importante nicho de empleo. Las boyas, además, tienen aplicaciones oceanográficas para la investigación, vigilancia y control marítimos.
La isla de Gran Canaria, concretamente el litoral de Telde, ha sido el lugar elegido para la instalación de la boya piloto y ya se están obteniendo los datos de esta prueba. El proyecto cuenta con la colaboración del programa Innpacto Wave Energy (del Ministerio de Economía y Competitividad) y de los Fondos Europeos Feder y hasta la fecha se han invertido 14 millones de euros. El sistema APC-PISYS ha contado también con la participación del grupo de investigación GRETS de la Universidad Politécnica de Cataluña, la ingeniería Anortec y la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).
Los estudios realizados colocan a España como uno de los países del mundo con mayor potencial en la producción de energía undimotriz, con una capacidad de generación del seis por ciento a nivel europeo y unos niveles de aprovechamiento de 290 gigawatios en la costa Este y 30 gigawatios en la costa mediterránea. Galicia, el mar Cantábrico, el norte de Canarias y el Golfo de Cádiz son las áreas de la geografía nacional con mayor potencial.

Los 'secretos' del sistema

El sistema APC-PISYS está compuesto por una boya de superficie, una boya sumergida de volumen variable y una boya de posicionamiento donde se alojan los elementos de control, generación y medición de la potencia; y que permite mantener una profundidad constante mediante un sistema de amarres al fondo marino. El objetivo es convertir el movimiento de las olas del mar en energía eléctrica para su transporte a tierra y posterior estabilización y suministro.
Para optimizar al máximo el sistema, sobre la boya de superficie se colocan torres de medición oceanográfica, también nutridas por el sistema, que medirán la dirección y fuerza de los vientos o la emisión de hidrocarburos. Una vez instalado el sistema en el mar, Pipo Systems tiene previsto realizar estudios medioambientales para comparar y demostrar que el sistema no afecta al medio marino.
De hecho, la futura explotación de esta energía se realizará a través de la creación de parques marinos de energía undimotriz off-shore, que tienen imperceptibles impactos en el paisaje y medio ambiente y con escasas afectaciones ecológicas.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, destaca la colaboración entre la iniciativa privada y las Administraciones Públicas y resalta igualmente los efectos favorables de este tipo de energías que se producen sin contaminación y usando recursos inagotables.
Rafael Ibáñez, director de operaciones de Pipo Systems, recalca el hecho de que "ser pioneros en desarrollo y sostenibilidad implica asumir la innovación como una prioridad". Ibáñez apunta que el "objetivo es consolidarnos como líderes tecnológicos en el aprovechamiento de la energía de las olas del mar, manteniendo una evolución continua hacia la competitividad de genuinas soluciones energéticas".
Asimismo, precisa que se trata de un mercado a nivel mundial: "Estamos hablando de un sistema energético para cubrir una necesidad mundial en aquellos lugares donde haya costa y sobre todo en islas. Países como Brasil, Colombia, Chile y otros han mostrado mucho interés al tratarse de una energía limpia que supone un abaratamiento del coste". Por último, Rafael Ibáñez destaca la necesidad de que exista una interacción entre las instituciones públicas y los operadores privados.
 .elmundo.es
18/11/12

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...